Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur


) Aşağıda göstərilən opiat və opioidlərdən hansı antinosiseptiv sistemin μ-, δ- və κ-opiat reseptorların aqonistidir?Yüklə 1,18 Mb.
səhifə3/20
tarix11.12.2016
ölçüsü1,18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

119) Aşağıda göstərilən opiat və opioidlərdən hansı antinosiseptiv sistemin μ-, δ- və κ-opiat reseptorların aqonistidir?
A) Buprenorfin

B) Pentazosin

C) Nalokson

D) Morfin

E) Ketamin
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
120) Aşağıda göstərilən opiat və opioidlərdən hansı antinosiseptiv sistemin μ-, δ- və κ-opiat reseptorların antaqonistidir?
A) Pentazosin

B) Buprenorfin

C) Morfin

D) Ketamin

E) Nalokson
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
121) Dietilefirlə aparılan ümumi anesteziyanın 1-ci mərhələsinə aid olan əlamətlər hansılardır?
A) Sakit yuxu, bəbəklərin daralması, işığa reaksiyanın olması, göz almacıqlarının yavaş hərəkətləri, buynuz qişa, qırtlaq və udlaq reflekslərinin və əzələ tonusunun saxlanması

B) Bəbəklərin çox güclü genəlməsi, işığa reaksiyanın olmaması, dərinin solğun-sianotik rəngi, aritmik diafraqmal tipli tənəffüs, sapavari nəbz, A/T kəskin enməsi

C) Huşun dumanlanması, bəbəklərin azacıq qenəlməsi, işığa reaksiyanın olması, analgeziyanın inkişaf etməsi, nəbz və tənəffüsün tezləşməsi

D) Nitq və hərəki oyanma, bəbəklərin qenəlməsi, işığa reaksiyanın olması, kirpik reflekslərinin itməsi, qırtlaq və udlaq, öskürək və qusma refləkslərinin aktivləşməsi

E) Göz almacıqlarının fiksasiyası, bəbəklərin daralması, işığa reaksiya verməməsi, əzələ tonusunun və buynuz qişa refleksinin zəifləməsi, qırtlaq və udlaq reflekslərin olmaması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
122) Dietilefirlə aparılan ümumi anesteziyanın 2-ci mərhələsinə aid olan əlamətlər hansılardır?
A) Huşun dumanlanması, bəbəklərin azacıq qenəlməsi, işığa reaksiyanın olması, analgeziyanın inkişaf etməsi, nəbz və tənəffüsün tezləşməsi

B) Bəbəklərin çox güclü genəlməsi, işığa reaksiyanın olmaması, dərinin solğun-sianotik rəngi, aritmik diafraqmal tipli tənəffüs, sapavari nəbz, A/T kəskin enməsi

C) Göz almacıqlarının fiksasiyası, bəbəklərin daralması, işığa reaksiya verməməsi, əzələ tonusunun və buynuz qişa refleksinin zəifləməsi, qırtlaq və udlaq reflekslərin olmaması

D) Sakit yuxu, bəbəklərin daralması, işığa reaksiyanın olması, göz almacıqlarının yavaş hərəkətləri, buynuz qişa, qırtlaq və udlaq reflekslərinin və əzələ tonusunun saxlanması

E) Nitq və hərəki oyanma, bəbəklərin qenəlməsi, işığa reaksiyanın olması, kirpik reflekslərin itməsi, qırtlaq və udlaq, öskürək və qusma refləkslərinin aktivləşməsi
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
123) Dietilefirlə aparılan ümumi anesteziyanın cərrahi mərhələnin 3-cü səviyyəsinə aid olan əlamətlər hansılardır?
A) Göz almacıqlarının fiksasiyası, bəbəklərin daralması, işığa reaksiya verməməsi, əzələ tonusunun və buynuz qişa refleksin zəifləməsi, qırtlaq və udlaq reflekslərinin olmaması

B) Nitq və hərəki oyanma, bəbəklərin qenəlməsi, işığa reaksiyanın olması, kirpik reflekslərinin itməsi, qırtlaq və udlaq, öskürək və qusma refləkslərinin aktivləşməsi

C) Bəbəklər genişlənir, işığa reaksiya zəif olur, göz yaşarması müşahidə olunmur, dəri örtüyü solğun-çəhrayı olur, tənəffüs və nəbz tezləşir, A/T enir

D) Sakit yuxu, bəbəklərin daralması, işığa reaksiyanın olması, göz almacıqlarının yavaş hərəkətləri, buynuz qişa, qırtlaq və udlaq reflekslərinin və əzələ tonusunun saxlanması

E) Bəbəklərin çox güclü genəlməsi, işığa reaksiyanın olmaması, dərinin solğun-sianotik rəngi, aritmik diafraqmal tipli tənəffüs, sapavari nəbz, A/T kəskin enməsi
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
124) Dietilefirlə aparılan ümumi anesteziyanın cərrahi mərhələnin 4-cü səviyyəsinə aid olan əlamətlər hansılardır?
A) Bəbəklər genişlənir, işığa reaksiya zəif olur, göz yaşarması müşahidə olunmur, dəri örtüyü solğun-çəhrayı olur, tənəffüs və nəbz tezləşir, A/T enir

B) Göz almacıqlarının fiksasiyası, bəbəklərin daralması, işığa reaksiya verməməsi, əzələ tonusunun və buynuz qişa refleksinin zəifləməsi, qırtlaq və udlaq reflekslərinin olmaması

C) Nitq və hərəki oyanma, bəbəklərin qenəlməsi, işığa reaksiyanın olması, kirpik reflekslərinin itməsi, qırtlaq və udlaq, öskürək və qusma refləkslərinin aktivləşməsi

D) Bəbəklərin çox güclü genəlməsi, işığa reaksiyanın olmaması, dərinin solğun-sianotik rəngi, aritmik diafraqmal tipli tənəffüs, sapavari nəbz, A/T kəskin enməsi

E) Sakit yuxu, bəbəklərin daralması, işığa reaksiyanın olması, göz almacıqlarının yavaş hərəkətləri, buynuz qişa, qırtlaq və udlaq reflekslərinin və əzələ tonusunun saxlanması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
125) Hansı cərrahi əməliyyatlarda ümumi adaptasion sindrom inkişaf edir?
A) İmmunitetin pozğunluqları olan xəstələrdə aparılan cərrahi əməliyyatlarda

B) Bütün cərrahi əməliyyatlarda

C) Uzunmüddətli cərrahi əməliyyatlarda

D) Kiçik həcmli cərrahi əməliyyatlarda

E) Massiv qanitirmə ilə müşayiət edilən cərrahi əməliyyatlarda
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
126) Ağrının persepsiyası nəyi nəzərdə tutur?
A) Ağrı nəticəsində baş verən neyrohumoral pozğunluqları

B) Ağrı nəticəsində stressor hormonların səviyyəsinin yüksəlməsini

C) Ağrı nəticəsində mərkəzi sinir sistemində baş verən dəyişiklikləri

D) Ağrının psixoemosional olaraq duyulmasını

E) Orqanizmdə ağrı nəticəsində baş verən bütün dəyişiklikləri
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
127) Cərrahi əməliyyatı ilə əlaqədar aparılan anesteziyanın əsas məsələlərinə daxil deyildir?
A) Orqanizmin həyati vacıb funksiyaların qorunması və korreksiyası

B) Anesteziya ilə əlaqədar sərf olunan maddi xərclərinin maksimum dərəcədə azaldılması

C) Sinir sısteminin müxtəlif səviyyələrində nosiseptiv axınını blokadası

D) Cərrahların işinin həyata keçirilməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılması

E) Xəstənin psixo-emosional komfortun təmin edilməsi
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
128) Venadaxili yeridildikdən sonra fеntanilin analgetik təsiri hansı müddət ərzində davam edir?
A) 30 dəqiqə

B) 1 saat

C) 45 dəqiqə

D) 1,5 saat

E) 15 dəqiqə
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
129) Uşaqlarda anеstеtik orqanizmə hansı yolla daхil еdilsə, anesteziya daha idarə olunan olacaqdır?
A) Vеnadaхili

B) İnhalyasiоn

C) Əzələdaхili

D) Rеktal

E) Entеral
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
130) Venadaxili yeridilmiş droperidolun effektiv klinik dozaların təsiri hansı müddətdən sonra başlayır?
A) 2-3 dəqiqədən

B) 15-20 dəqiqədən

C) 10-12 dəqiqədən

D) 20-30 saniyədən

E) 20-30 dəqiqədən
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
131) Dietilefirlə aparılan ümumi anesteziyanın cərrahi mərhələnin 1-ci səviyyəsinə aid olan əlamətlər hansılardır?
A) Göz almacıqlarının fiksasiyası, bəbəklərin daralması, işığa reaksiya verməməsi, əzələ tonusunun və buynuz qişa refleksinin zəifləməsi, qırtlaq və udlaq reflekslərinin olmaması

B) Nitq və hərəki oyanma, bəbəklərin qenəlməsi, işığa reaksiyanın olması, kirpik reflekslərinin itməsi, qırtlaq və udlaq, öskürək və qusma refləkslərinin aktivləşməsi

C) Bəbəklərin çox güclü genəlməsi, işığa reaksiyanın olmaması, dərinin solğun-sianotik rəngi, aritmik diafraqmal tipli tənəffüs, sapavari nəbz, A/T kəskin enməsi

D) Huşun dumanlanması, bəbəklərin azacıq qenəlməsi, işığa reaksiyanın olması, analgeziyanın inkişaf etməsi, nəbz və tənəffüsün tezləşməsi

E) Sakit yuxu, bəbəklərin daralması, işığa reaksiyanın olması, göz almacıqlarının yavaş hərəkətləri, buynuz qişa, qırtlaq və udlaq reflekslərinin və əzələ tonusunun saxlanması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
132) Dietilefirlə aparılan ümumi anesteziyanın cərrahi mərhələnin 2-ci səviyyəsinə aid olan əlamətlər hansılardır?

A) Bəbəklərin çox güclü genəlməsi, işığa reaksiyanın olmaması, dərinin solğun-sianotik rəngi, aritmik diafraqmal tipli tənəffüs, sapavari nəbz, A/T kəskin enməsi

B) Göz almacıqlarının fiksasiyası, bəbəklərin daralması, işığa reaksiya verməməsi, əzələ tonusunun və buynuz qişa refleksinin zəifləməsi, qırtlaq və udlaq reflekslərinin olmaması

C) Huşun dumanlanması, bəbəklərin azacıq qenəlməsi, işığa reaksiyanın olması, analgeziyanın inkişaf etməsi, nəbz və tənəffüsün tezləşməsiş

D) Sakit yuxu, bəbəklərin daralması, işığa reaksiyanın olması, göz almacıqlarının yavaş hərəkətləri, buynuz qişa, qırtlaq və udlaq reflekslərinin və əzələ tonusunun saxlanması

E) Nitq və hərəki oyanma, bəbəklərin qenəlməsi, işığa reaksiyanın olması, kirpik reflekslərinin itməsi, qırtlaq və udlaq, öskürək və qusma refləkslərinin aktivləşməsi


Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
133) Yerli adaptasion sindromun mərhələləri hansılardır?
A) Transsudasiya, adaptasiya

B) Alterasiya, ekssudasiya, proliferasiya

C) Hiperemiya, ödem

D) Alterasiya, adaptasiya, proliferasiya

E) Ödem, hiperemiya, tromboz
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
134) Ümumi adaptasion sindrom zamanı mədə-bağırsaq traktında stressor xoraların əmələ gəlməsində əsas rol nəyə aiddir?
A) Mədə şirəsinin turşuluğunun yüksəlməsinə

B) Mədə və bağırsaq traktının hipokinezinə

C) Katexolamin və qlükokortikoidlərin yüksək konsentrasiyalarının mitotik proseslərə olan mənfi təsirinə

D) Mədə-bağırsaq traktında qidanın olmamasına

E) Mədə-bağırsaq traktı qandövranının pozğunluqlarına
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
135) Nosiseptiv xemoreseptorları qıcıqlandıran toxuma maddələri hansılardır?
A) Substansiya P

B) Erononin, histamin, asetilxolin, prostaqlandinlər, K+ və H+

C) Kininlər: bradikinin, kallidin və s.

D) Kortikotropin, kortizol

E) Adrenalin, noradrenalin
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
136) Nosiseptiv xemoreseptorları qıcıqlandıran plazma maddələri hansılardır?
A) Substansiya P

B) Kininlər: bradikinin, kallidin və s.

C) Adrenalin, noradrenalin

D) Asetilxolin, prostaqlandinlər

E) Kortikotropin, kortizol
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
137) Aşağıda göstərilən faktorlardan hansı sinir uclarından ifraz olunur və nosiseptiv xemoreseptorları qıcıqlandırır?
A) Serotonin, histamin

B) Substansiya P

C) Adrenalin, noradrenalin

D) Kortikotropin, kortizol

E) Kininlər
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
138) Nosisepsiya prosesi aşağıda göstərildiyi ardıcıllıqla inkişaf edir?
A) Transduksiya, transmissiya, modulyasiya, persepsiya

B) Persepsiya, modulyasiya, transduksiya, transmissiya

C) Persepsiya, transmissiya, modulyasiya, transduksiya

D) Modulyasiya, transduksiya, transmissiya, persepsiya

E) Transduksiya, persepsiya, transmissiya, modulyasiya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
139) İkinci dərəcə hiperalgeziya (sensitizasiya) nəyi nəzərdə tutur?
A) Ağrı impulsunun afferent reseptordan onurğa beyninə kimi hərəkət etməsini

B) Ağrı impulsunun talamokortikal proyeksiyasında nəql edilməsini

C) Yüksələn aralıq neyronlarla ağrı impulsunun spinotalamik yolla nəql edilməsini

D) Nosiseptiv impulsların baş beyin qabığında subyekriv emosional olaraq ağrı kimi duyulmasını

E) Substansiya P, neyropeptidlər və s. maddələrin təsirindən onurğa beyni arxa kötüklərində “ağrı neyronların” aktivləşməsini
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
140) Aşağıda göstərilən hansı maddələr antinosiseptiv sistemə aid deyildir?
A) Hormonal qeyri-opiatlar (peptidlər)

B) Neyron opiatlar (enkefalinlər)

C) Neyron qeyri-opiatlar (adren-, dofamin-, serotonin-, QAYT-ergik)

D) Hormonal opiatlar (endorfinlər)

E) Kininlər (bradikinin, kallidin)
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
141) Porfiriya diaqnozunun qoyulmasında laborator analizlərdən hansı əsas ola bilər?
A) Boğazdan götürülən yaxmanın analizi

B) Qara ciyər sınaqları

C) Təzə götürülmüş qan analizi

D) Təzə buraxılmış sidiyin analizi

E) Onurğabeyni mayesinin analizi
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2. Руководство по анестезиологии, под ред. А.А. Бунятяна, Москва, «Медицина», 1998.
142) Bronxial astmalı xəstələrdə ümumi anesteziya aparılan zaman hansı anestetikin istifadə olunması məsləhət görülmür?
A) Propofol

B) Tiopental Na

C) Na oksibutirat

D) Ketamin

E) Ftorotan
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
143) Narkozun induksiya dövründə baş verən hipotoniyanın səbəblərinə aşağıdakı cavab variantlarından hansı uyğun gələ bilər?
A) Venodilatasiya

B) Hamısı

C) Preinfuziyanın aparılmaması

D) Bir neçə gün davam edən tam bağırsaq keçməzliyi

E) Ümumi periferik damar müqavimətinin enməsi
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
144) Narkozun dərinliyi haqqında fikir söyləmək üçüç əsas əlamət hansıdır:

A) Qandövranı göstəriciləri

B) Huşun vəziyyəti

C) Tənəffüsün dərinliyi və хaraktеri

D) Diurezin miqdarı

E) Əzələ tоnusunun vəziyyəti


Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
145) Venadaxili yeridilmiş droperidolun effektiv klinik dozaların maksimum təsiri hansı müddət ərzində davam olunur:

A) 8-10 dəqiqə

B) 1-2 saat

C) 3-5 dəqiqə

D) 12-15 dəqiqə

E) 30-40 dəqiqə


Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.

Bölmə 4. İnhalyasion anesteziya

146) Qaz inhalyasion anestetiki hansıdır?
A) Enfluran

B) Azot oksidi

C) Halotan

D) Desfluran

E) İzofluran
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
147) Burundan intubasiya ilə əlaqədar olaraq baş verə bilən fəsad hansıdır?
A) Qırtlağın zədələnməsi

B) Sinusit

C) Bronxial ifrazatın artması

D) Dişlərin zədələnməsi

E) Burun qanaхması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
148) Aşağıda qeyd olunan mühitlərdən hansında inhalyasion anestetikin fraksion konsentrasiyası Fi işarəsi ilə qeyd olunur?
A) Tənəffüs yollarına daxil olan qazlarda

B) Sinir hücəyrələrdə

C) İnterstisial mayedə

D) Plazmada

E) Alveollarda olan qazlarda
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
149) Aşağıda qeyd olunan mühitlərdən hansında inhalyasion anestetikin fraksion konsentrasiyası FA işarəsi ilə qeyd olunur?

A) Plazmada

B) Baş-beyin toxumasında

C) İnterstisial mayedə

D) Tənəffüs yollarına daxil olan qazlarda

E) Alveollarda olan qazlarda


Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
150) Azot oksidi ilə aparılan inhalyasion anesteziyadan sonra diffuzion hipoksiyanın profilaktikası üçün nə edilməlidir?
A) Bronxları genişləndirmək məqsədilə 10 ml 2,4%-li eufillin yeridilməlidir

B) 5-10 dəqiqə ərzində təmiz atmosfer hava ilə hiperventilyasiya aparılmalıdır

C) Nəfəsvermənin sonunda müsbət təzyiqdən istifadə etməklə 5-10 dəqiqə ərzində təmiz atmosfer hava ilə ventilyasiya olunmalıdır

D) Böyük dozalarda saluretiklər yeridilməlidir

E) 5-20 dəqiqə ərzində 100% oksigenlə inhalyasiya aparılmalıdır
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
151) Azot oksidinin hər iki mühitdə eyni parsial təzyiqi fonunda onun qanda olan miqdarı alveollarda olan mirdarının 47%-ni təşkil edir. Azot oksidin qan/qaz paylanma koeffisiyenti neçəyə bərabərdir?
A) 0,94

B) 1,0


C) 2,35

D) 0,235


E) 0,47
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
152) Halotanın hər iki mühitdə eyni parsial təzyiqi fonunda onun qanda olan miqdarı alveollarda olan mirdarının 240%-ni təşkil edir. Halotanın qan/qaz paylanma koeffisiyenti neçəyə bərabərdir?
A) 1,0

B) 1,4


C) 12,0

D) 2,4


E) 4,8
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
153) Azot oksidinin oksigendə olan konsentrasiyası neçə faizdən yuxarı olmamalıdır?
A) 70%-dən

B) 50%-dən

C) 90%-dən

D) 80%-dən

E) 30%-dən
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
154) Balonlarda azot oksidini neçə atmosfer təzyiq altında saxlayırlar?
A) 1 atm

B) 100 atm

C) 150 atm

D) 3 atm


E) 50 atm
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
155) Halotan aşağıdaki kоnsеntrasiyada oksigenlə qarışıqda alışır?
A) Halоtan oksigenlə qarışıqda alışmır

B) 10% оksigеnlə

C) 2% оksigеnlə

D) 20% оksigеnlə

E) 50% оksigеnlə
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
156) Halotanla mоnоnarkоzun cərrahi mərhələsi nə ilə хaraktеrizə оlunur:?

A) Tənəffüsün tezləşməsi

B) Salivasiyanın artması

C) Artеrial hipоtеnziya

D) Taхikardiya

E) Əzələ gərginliyi


Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
157) Aşağıda göstərilənlərdən hansı effekt halotanın farmakodinamikasına xas deyil?
A) Bronxodilatasiya

B) Miorelaksasiya

C) Miokardın katexolaminlərə olan həssazlığının artması

D) Qanqlionların blokada edilməsi

E) Taxikardiya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
158) Aşağıda göstərilənlərdən hansı təsir halotan üçün xarakterikdir?
A) Ağız suyu vəzilərinin və bronxial vəzilərin ifrazatının azalması

B) Arterial təzyiqin artması

C) Baş beyində qan dövranının intensivliyinin azalması

D) Parasimpatik sinir sistemi aktivliyinin yatırılması

E) Tac damarların daralması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
159) Halotanla anesteziya zamanı hansı fəsadın baş verməsi onun farmakodinamiki təsirlərilə əlaqədar deyil?
A) Bədxassəli hipertermiyanın

B) Arterial hipertenziyanın

C) Mədəciklərin fibrilyasiyasının

D) Bradikardiyanın

E) Kəllədaxili hipertenziyanın
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
160) Hansı hal halotanla anesteziyanın aparılmasına əks-göstərişdir?
A) Bronxial astma

B) Gözdaxili hipertenziya

C) Sinus taxikardiyası

D) Arterial hipertoniya

E) Ürək çatmamazlığı
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
161) Hansı anestetik halogen tərkibli efirlərə aid deyildir?
A) Halotan

B) Sevofluran

C) İzofluran

D) Enfluran

E) Desfluran
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
162) Kombinasiya edilmiş ümuni anesteziya nəyi nəzərdə tutur?
A) Yerli anesteziya və venadaxili sedasiyanın eyni zamanda tətbiq edilməsini

B) Müxtəlif inhalyasion anestetiklərin eyni zamanda tətbiq edilməsini

C) Müxtəlif qeyri-inhalyasion anestetiklərin eyni zamanda tətbiq edilməsini

D) Ümumi və yerli anesteziya metodlarının eyni zamanda tətbiq edilməsini

E) Ümumi anesteziyanın müxtəlif metodlarının eyni zamanda tətbiq edilməsini
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
163) Aşağıda göstərilən variantlardan hansını neyroleptanalgeziya adlandırmaq olmaz?
A) Fentanil, droperidol, azot oksidı, miorelaksasiya, endotraxeal intubasiya və sonrakı spontan tənəffüsü

B) Fentanil, droperidol və azot oksidin birgə istifadəsini

C) Fentanil, droperidol, azot oksidi, miorelaksasiya, endotraxeal intubasiya və ağciyərlərin süni ventilyasiyasını

D) Fentanil və droperidolun birgə istifadəsini

E) Fentanil, droperidol, halotan və azot oksidinin birgə istifadəsini
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
164) Neyroleptanalgeziyaya hazırlanan xəstəyə təyin edilən premedikasiyanın tərkibində hansı preparatlar olmalıdır?
A) Droperidol, dimedrol, atropin

B) Droperidol, ketamin, atropin

C) Diazepam, dimedrol, droperidol

D) Fentanil, droperidol, atropin

E) Fentanil, dimedrol, analgin
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
165) Neyroleptanalgeziya zamanı nə vaxt fentanilin əlavə dozalarının yeridilməsinə ehtiyac yaranır?
A) Salivasiyanın artması müşahidə olunanda

B) Arterial təzyiqin enməsi baş verəndə

C) Bradikardiya müşahidə olunanda

D) Ətrafların hərəkətləri müşahidə olunanda

E) Nəbzin tezləşməsi və arterial təzyiqin artması baş verəndə
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,18 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə