Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur


) Ketaminin vena daxili dozası bədən çəkisindən asılı olaraq böyüklər üçün hansıdır?Yüklə 1,18 Mb.
səhifə6/20
tarix11.12.2016
ölçüsü1,18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

295) Ketaminin vena daxili dozası bədən çəkisindən asılı olaraq böyüklər üçün hansıdır?
A) 5-7 mq/kq

B) 3-5 mq/kq

C) 10-12 mq/kq

D) 7-10 mq/kq

E) 2-3 mq/kq
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
296) Ketaminin tipik təsiri hansıdır?
A) Əzələ relaksasiyası verir

B) Hamısı düzdür

C) Hiperkoaqulyasiyaya səbəb olur

D) Arterial təzyiqin artması və taxikardiya

E) Beyin qan dövranını pozur
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
297) Fentanilin yüksək dozaları uşaqlarda bu pozğunluqları törədir?
A) Arterial hipertenziya və taxikardiya

B) Tənəffüsün zəifləməsi, arterial hipotoniya və bradikardiya

C) Bütün cavablar səhvdir

D) Qıcolmalar

E) Tənəffüsün sürətlənməsi
Ədəbiyyat: В.А. Михельсон; Детская анестезиология и реаниматология, Москва, V«Медицина», 1985.
298) Ümumi anesteziya zamanı işlədilən bu preparatlardan hansılar bədxassəli hipertermiyaya səbəb ola bilər?
A) Trankvilizatorlar

B) Barbituratlar

C) Neyroleptiklər

D) Narkotik analgetiklər

E) Halotan
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
299) Beyindaxili təzyiq yüksək olan xəstələrdə ümumi anesteziya zamanı bu preparatlardan hansının istifadəsi məqsədəuyğundur?
A) Ftorotan

B) Heç birinin

C) Enfluran

D) Barbituratlar

E) Ketamin
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
300) Beynin oksigenə həssaslığı aşağıdakı dərmanların təsirindən azalır?
A) Nimodipin

B) Nitroqliserin

C) N2O

D) Tiopental və propofolE) Ftorotan
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
301) Hansı dərman yerli venoz tromboflebit verir?
A) Diprivan

B) Pankuronium

C) Tiopental-Na

D) Suksinilxolin

E) Etomidat
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.А. Бунятяна, Москва, «Медицина», 1998.
302) Tiopental – Na -nin 2,5%-li məhlulu təşkil edir?
A) 50 mq/ml

B) 25 mq/ml

C) 2,5 mq/ml

D) 0,25 mq/ml

E) 250 mq/ml
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.А. Бунятяна, Москва, «Медицина», 1998.
303) Tiopental –Na –nin təzə hazırlanmış məhlulunu bu vaxta qədər saxlamaq olar?
A) 2 saat

B) 24 saat

C) 4 saat

D) 48 saat

E) 12 saat
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
304) Propofol induksiyasından sonra arterial təzyiqin enməsinə əsas səbəb?
A) Ürəyin dəqiqəlik həcminin azalmasıdır

B) Taxikardiyadır

C) Vasodilatasiyadır

D) Bradikardiyadır

E) Tənəffüsün depressiyasıdır
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
305) Etamidatın vena daxili orta dozası belədir?
A) 0,3 mq/kq

B) 1,0 mq/kq

C) 2-3 mq/kq

D) 3-5 mq/kq

E) 5-7 mq/kq
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
306) Talamanolun 1 ml-nin tərkibində vardır?
A) Fentanil 0,1 mq + droperidol 2,5 mq

B) Fentanil 2,5 mq + droperidol 0,25 mq

C) Fentanil 0,05 mq + droperidol 2,5 mq

D) Fentanil 0,25 mq + droperidol 0,1 mq

E) Fentanil 0,05 mq + droperidol 0,25 mq
Ədəbiyyat: А.А. Бунятян, Г.А. Рябов, А.З. Маневич; Анестезиология и реаниматология, Москва, «Медицина», 1984.
307) Propofolun işlənməsinə əks göstərişdir?
A) Kəskin qara ciyər çatmamazlığı

B) Bu preparata olan yuksək həssaslıq nəticəsində tənəffüs yollarının obstruksiyası

C) Ümumi anesteziyanın müddətinin 3 saatdan çox ola bilməsi ehtimalı

D) Kəskin urək çatmamazlığı

E) Kəskin böyrək çatmamazlığı
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
308) Ketaminin tipik təsirlərinə aiddir?
A) Larengial reflekslərin tormozlanması

B) Miorelaksasiya

C) Bunların hamısı

D) Farengial reflekslərin tormozlanması

E) Analgeziya və anesteziya
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
309) Barbituratların optimal dozası əsasən hansı effekti göstərir?
A) Hipnotik kimi

B) Relaksant kimi

C) Analgetik kimi

D) Sadalanların hamısı

E) İmmunodepressant kimi
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
310) Porfiriya olması müəyyən edilən xəstəyə hansı preparatı işlətmək olmaz?
A) Barbituratları

B) Halotanı

C) Oksibutirat-Na (QOMK)

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Ketamini
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
311) Venadaxili anesteziya preparatlarına xas olan bu ümumi xüsusiyyət onların təsirinin əsas qanunauyğunluğudur?
A) Anesteziya

B) Miorelaksasiya

C) Şüurun itirilməsı

D) Analgeziya

E) Bunların hamısı
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
312) Hansı preparat hallyusinasiya və deliriy verə bilər?
A) Propofol

B) Tiopental-Na

C) Dormikum

D) Ketamin

E) Na-oksibutirat
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
313) Bu anestetiklərdən hansı əzələ daxili vurulduqda venadaxili ineksiya effektinə çox yaxın təsir göstərir?
A) Ketamin

B) Na-oksibutirat

C) Sadalananların heç biri

D) Tiopental-Na

E) Propofol
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
314) Porfiriya ilə olan xəstəyə propofol?
A) İşlətmək olar

B) İnduksiyanı tiopental-Na ilə başlayaraq işlətmək olar

C) Əvvəlcə propofol və sonra tiopental-Na infuziya etməklə işlətmək olar

D) Doğru cavab yoxdur

E) İşlətmək olmaz
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
315) Bu anestetiklərdən hansı hipoksiya və asidoza qarşı orqanizmin dözümlülüyünə müsbət təsir göstərir?
A) Propofol

B) Ketamin

C) Tiopental-Na

D) Heç biri

E) Na-oksibutirat
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
316) Ketaminnin təsir xüsusiyyətlərinə aiddir?
A) Parasimpatomimetik effect

B) Simpatomimetik effekt

C) Simpatolitik effect

D) Vaqolitik effekt

E) Vegetativ sinir sisteminə təsiri yoxdur
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
317) Na oksibutirat (QOMK) barədə hansı fikir doğrudur?
A) Hipokaliemiya zamanı istifadəsi məsləhət deyil

B) Toksiki təsiri var

C) Ürəkbulanma və qusma verir

D) Narkozdan sonra psixoemosional oyanıqlıq verir

E) Kəllə-beyin travmalarında istifsdəsi məsləhət deyil
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
318) Tiopental-Na-nin sutkalıq dozası hansı rəqəmi aşmamalıdır?
A) 2000mq

B) 1500 mq

C) 1250 mq

D) 1000 mq

E) 500 mq
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.

Bölmə 6. Əzələ relaksasiyası və ağciyərlərin süni ventilyasiyası

319) Kurarizasiyanın qalıq əlamətlərini aradan qaldırmaq məqsədi ilə, təcrübəsiz anestezist tibb bacısı xəstəyə vena daxili 0,05 %-4 ml prozerin məhlulu yeridib. Buna cavab olaraq xəstədə bradikardiya başlayıb, ürəyin dayanmasına təhlükə var, güclü tüpürcək axması müşahidə olunur. Bu simptomları aradan qaldırmaq üçün nə etməli?
A) Bemeqrid

B) Efedrin

C) Atropin

D) Mezaton

E) Noradrenalin
Ədəbiyyat: М.Д.Машковский. Лекарственные средства. М., «Новая волна». 2006.
320) Kompensə olunmuş ağır qanaxma fonunda aparılan narkoz zamanı hansı miorelaksantın tətbiqinə üstünlük vermək lazımdır?
A) Arduan

B) Listenon

C) Tubokurarin

D) Diplasin

E) Paramion
Ədəbiyyat: А.Д. Беляевский. Анестезиология и реаниматология. Ростов-на-Дону, «Феникс». 2006.
321) Depolyarizəedici relaksantlar venadaxili vurulduqdan sonra, ürəkdə çox zaman bradikardiya və bəzən hətta asistoliya inkişaf edə bilər. Ürək tərəfindən bu reaksiyanın səbəbi nədir?
A) Xolinergik reseptopların stimulyasiyası və kalium ionların azad olması nəticəsində

B) Miokardın sinus əzələ plastinka bilavasitə depolyarizəedici təsiri nəticəsində

C) Metabolik asidozun inkişafı nəticəsində

D) Metabolik alkalozun inkişafı nəticəsində

E) Miokardın sinus əzələ plastinkasına relaksantların parçalanma məhsulların bilavasitə təsiri nəticəsində
Ədəbiyyat: А.Д. Беляевский. Анестезиология и реаниматология. Ростов-на-Дону, «Феникс». 2006.
322) Requrqitasiya barədə yazılanlardan hansı fikir doğrudur?
A) Yalnız hamilə qadınlarda ola bilər

B) Yalnız sərxoş şəxslərdə ola bilər

C) Uşaqlarda ola bilməz

D) Passiv prosesdir

E) Bütün fikirlər doğrudur
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
323) Qusma ilə requrqitasiyanı fərqləndirən fikirlərdən hansı doğrudur?
A) Requrqitasiya uşaqlarda ola bilməz

B) Qusma aktiv, requrqitasiya isə passiv prosesdir

C) Qusma zamanı yalnız nazik bağırsaq mohtəviyyatı , requrqitasiyada isə mədə möhtəviyyatı gəlir

D) Requrqitasiya yalnız hamilə qadınlarda olur

E) Bütün fikirlər doğrudur
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
324) İrsi fermentopatiyalar hansı preparata qarşı orqanizmin reaksiyasını dəyişir?
A) Ketamin

B) Etomidat

C) Dikumarin

D) Atrakurium

E) Suksinilxolin
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
325) Periferik sinir-əzələ blokunu nə potensə edə bilər?
A) Katexolaminlər

B) İmmunokorrektorlar

C) AÇF ingibitorları

D) Antidepressantlar

E) Antibiotiklər
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
326) Spontan tənəffüsdə alveolyar və plevradaxili təzyiq necə dəyişir?
A) Nəfəsalmada ən az, nəfəsvermədə ən çox olur

B) Spontan tənəffüsdə bu təzyiqlər dəyişməz olurlar

C) Nəfəsalmada ən çox, nəfəsvermədə ən az olur

D) Tənəffüsün hər iki aktı zamanı təkcə alveolyar təzyiq dəyişir

E) Tənəffüsün hər iki aktında yalnız plevradaxili təzyiq dəyişir
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
327) Ağ ciyərlərin süni tənəffüsü zamanı alveolyar və plevradaxili təzyiqin artması venoz qayıtmaya necə təsir edir?
A) Yalnız alveolyar təzyiq venoz qayıtmaya təsir edir

B) Bunlarin bir-biri ilə asılılığı yoxdur

C) Ona müsbət təsir edir

D) Yalnız plevradaxili təzyiq artdıqda venoz qayıtma artar

E) Venoz qayitmaya mənfi təsir edir
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
328) Bədxassəli hipertermiya haqqında deyilənlərdən hansı doğrudur?
A) Böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə inkişaf edir

B) Kəskin ürək çatmazlığı onu yarada bilər

C) 3 saatdan çox davam edən əməliyyatlarda özünü biruzə verir

D) Suksinilxolinin təsirindən baş verə bilər

E) Tireotoksikozlu xəstələrdə inkişaf edir
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
329) Bunlardan hansı depolyarizasiyaedici miorelaksantlara aiddir?
A) Pipekuronium

B) Rokuronium

C) Pankuronium

D) Suksinilxolin

E) Atrakurim
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
330) Suksinilxolinin (Ditilin) arzuolunmaz təsirlərinə aiddir?
A) Bədxassəli hipertermiya

B) Əzələ fassikulyasiyası

C) Hamısı

D) Heç biri

E) Bradikardiya
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
331) Miorelaksantlardan hansı postoperasion mialgiyalara səbəb ola bilər?
A) Vekuronium

B) Doksakurium

C) Mivakurium

D) Suksinilxolin

E) Sisatrakurium
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
332) Miorelaksantlar qara ciyər və böyrəklər tərəfindən neytrallaşdırılır. Aşağıdakılardan hansı spontan parçalandığı üçün unikal preparat sayılır və qaraciyər, böyrək çatmazlığı olan xəstələrdə optimal variant kimi tətbiq oluna bilər?
A) Rokuronium

B) Arduan

C) Atrakurium (Trakrium)

D) Pankuronium

E) Mivakurium
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
333) Qanqlionar stimulyasiya və vaqolitik effekt nəticəsində taxikardiya verən miorelaksant hansıdır?
A) Pankuronium

B) Sisatrakurium

C) Ditilin

D) Arduan

E) Vekuronium
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
334) Miokardın yığılma qabiliyyətinə təsir edən miorelaksant hansıdır?
A) Ditilin

B) Arduan

C) Atrakurium

D) Heç biri

E) Pankuronium
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
335) Aşağıdakı faktorlardan hansı hiperkapniyaya səbəb ola bılər?
A) Hipoventilyasiya

B) Heç biri

C) 100% O2 inhalyasiyası

D) Hiperventilyasiya

E) Süni qan dövranı
Ədəbiyyat: Осложнения при анестезии; под ред. Ф.К. Оркина, Л.Х. Купермана, Москва, «Медицина», 1985, том 1-2.
336) Massiv travmalarla olan xəstəyə normal gedişli giriş narkozu zamanı suksinilxolin (depolyarizəedici relaksant) vurulduqda ürək fəaliyyətinin dayanması baş vermişdir. Daha çox güman olunan səbəb hansıdır?
A) Travmatik şok

B) Hiperkalemiya nəticəsində mədəciklərin səyirməsi

C) Kəskin tənəffüs çatmamazlığı

D) Kəskin qara ciyər çatmamazlığı

E) Kəskin böyrək çatmamazlığl
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
337) Depolyarizəedici relaksantların vurulması zamanı sklet əzələlərinin massiv səyirməsindən hansı təhlükəli fon yarana bilər?
A) Hipokalsemiya

B) Hiperkalemiya

C) Hipernatremiya

D) Hiponatremiya

E) Hipokalemiya
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
338) Depolyarizəedici relaksantların vurulması zamanı mədəciklərin səyirməsi və ürək fəaliyyətinin dayanması baş verə bilər. Bu fəsadın profilaktikası üçün nə etmək lazımdır?
A) İnhalyasiya olunan halotanin dozasını bir az artırmalı

B) Bütün cavablar dogrudur

C) Antidepolyarizəedici relaksantlarla prekurarezasiya etməli

D) Relaksantdan əvvəl spazmolitiklər vurmalı

E) Relaksantdan əvvəl kortikosteroid hormonlardan birini müvafiq dozada vurmalı
Ədəbiyyat: Осложнения при анестезии; под ред. Ф.К. Оркина, Л.Х. Купермана, Москва, «Медицина», 1985, том 1-2.
339) Ağ ciyərlərin süni tənəffüsü zamanı oksigenasiyanı yaxşılaşdırmaq üçün hansı tədbirlər effektli ola bilər?
A) Miorelaksasiyanın adekvatlaşdırılması

B) Dəqiqəlik ventilyasiya həcminin artırılması

C) Hamısı

D) FiO2 –nin artırılması

E) Ürəyin vurğu həcminin artırılması
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
340) Ağ ciyərlərdə normal qaz mübadiləsinin getməsi üçün hansı proseslər mühümdür?
A) Düzgün cavab yoxdur

B) Qanın plazmasında onkotik təzyiqin normal olması

C) Ventilyasiya, diffuzuya, perfuziya

D) Tənəffüs – qaz qarışığında oksigenin 80%-dən çox olması

E) Tənəffüs – qaz qarışığında oksigenin 50%-dən çox olması
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
341) Narkoz zamani hipoksiya və hiperkapniyanın hansı klinik-fizioloji təzahürləri müşahidə oluna bilər?
A) Hipertenziya və bradikardiya

B) Hipotenziya və bradikardiya

C) Hipotenziya və taxikardiya

D) Duzgun cavab yoxdur

E) Hipertenziya və taxikardiya
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
342) Dekurarizasiya aşağıdakı şərtlər daxilində aparılmalıdır?
A) Sinir əzələ keçiriciliyi tam blokada vəziyyətində ikən

B) Əməliyyatdan 20 dəqiqə keçib lakin spontan tənəffüs bərpa olmayıb

C) Əməliyyat və narkoz bitən kimi

D) Sərbəst tənəffüs elementləri əmələ gəldikdə

E) Əməliyyatdan 1 saat keçib , lakin tənəffüs bərpa olunmayıb
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
343) Periferik sinir- əzələ blokunu gücləndirir?
A) Antibiotiklər

B) Angiotenzin çevirici ferment preparatları

C) Immunukorrektorlar

D) Antidepressantlar

E) Kalium tərkibli preparatlar
Ədəbiyyat: Осложнения при анестезии; под ред. Ф.К. Оркина, Л.Х. Купермана, Москва, «Медицина», 1985, том 1-2.
344) Atrakurium?
A) Orta müddət təsirli sinir- əzələ blokatorudur

B) Onun təsirindən bəzən histaminin xaric olur

C) Böyrəklərin xəstəliklərində əks göstərişdir

D) Atrakuriumun uzunmüddətli infuziyası alan pasientlərdə opium akkumliyasiya olunur

E) Plazmanın esterazasından asılı olaraq parçalanması güclənir
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
345) Süni tənəffüs apararkən tənəffüs həcmi (tənəffüsün birdəfəlik həcmi) böyüklərdə belədir?
A) 20 – 25 ml/kq

B) 10 – 15 ml/kq

C) 30 – 40 ml/kq

D) 15 - 20 ml/kq

E) 5 – 10 ml/kq
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
346) Dəqiqəlik alveolyar ventilyasiya (DAV), Tənəffüs həcmi (TH) ,Tənəffüsün sayı (TS) və Ölü boşluq həcmini (ÖBH) bu qaydada qısa göstərməklə aşağıdakı düsturlardan hansı doğrudur?
A) DAV = (TH – ÖBH) x TS

B) DAV = (TH - ÖBH) + TS

C) DAV = (TH - ÖBH) : TS

D) DAV = (TH : ÖBH) + TS

E) DAV = (TH + ÖBH) x TS
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
347) Dəqiqəlik alveolyar ventilyasiya bu parametrlərdən asılıdır?
A) Tənəffüs həcmi və tənəffüsün dəqiqəlik sayından

B) Yalnız tənəffüs həcmindən

C) Yalnız tənəffüsün dəqiqəlik sayindan

D) Tənəffüs həcmi, ölü boşluğun həcmi və tənəffüsün dəqiqəlik sayı

E) Yalnız tənəffüsün dəqiqəlik həcmindən
Ədəbiyyat: А.А. Бунятян, Г.А. Рябов, А.З. Маневич; Анестезиология и реаниматология, Москва, «Медицина», 1984.
348) Traxeyanın intubasiyası və atravmatik larinqaskopiya zamanı A/T hansı səbəbdən artır?
A) Tənəffüs yollarının sinir reseptorlarının mexaniki qıcıqlanmasından

B) Hiperkarbiyadan

C) Sinir sistemi labil olduğundan

D) Hipoksiyadan

E) Düzgun cavab yoxdur
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
349) Redford nomoqramması hansı parametrləri müəyyən etmək üçün tərtib olunmuşdur?
A) İnfuziya edilməli olan meyenin həcmini

B) Qanda K ionunun defisitini

C) Dəri səthinin sahəsini

D) İtirilmiş meyenin miqdarını

E) Ağ ciyərlərin süni tənəffüs parametrlərini
Ədəbiyyat: А.А. Бунятян, Г.А. Рябов, А.З. Маневич; Анестезиология и реаниматология, Москва, «Медицина», 1984.
350) Depolyarizasiya etməyən relaksantların spesifik antaqonistləri nədir?
A) Plazma psevdoxolinesterazası

B) Sadalananların heç biri

C) Psevdoxolinesterazanın ingibitorları

D) Plazma xolinesterazası

E) Asetilxolinesterazanın ingibitorları
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
351) Depolyarizasiya etməyən miorelaksantlardan hansı spesifik antidot yeridilməsi tələb etmir?
A) Vekuronium

B) Mivekurium

C) Arduan

D) Doksakurium

E) Pipekuronium
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
352) Nəyə görə suksinilxolinin uşaq və yeniyetmələrdə istifadə olunması əks göstərişdir?
A) Bəzi hallarda tam miorelaksasiyanın alınmaması

B) Bütün cavab variantları doğrudur

C) Miorelaksasiyanın çox gec alınması

D) Yüksəl rabdomioliz riski

E) Böyüklərə nisbətən uşaqlarda suksinilxolinin dozasının yüksək olması
Ədəbiyyat: В.А. Михельсон; Детская анестезиология и реаниматология, Москва, «Медицина», 1985.
353) Hansı preparat bədxassəli hipertermiyanın güclü triggeri (qıcıqlandırıcısı) sayılır?
A) Tubokurarin

B) Midazolam

C) Rokuronium

D) Suksionilxolin

E) Pankuronium
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
354) Bunlardan hansı antixolinesteraza preparatı deyil?
A) Prozerin

B) Neostiqmin

C) Fizostiqmin

D) Edrofonium

E) Kordiamin
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
355) Orta çəkili böyük adamda maksimal dərin nəfəsalma zamanı ağciyərlərin ümumi həcmi normada tərəddüd edir (litrlə)?
A) 1-2

B) 3-6


C) 8-10

D) 10-12


E) 0,5-1,0
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
356) Orta çəkili böyük sağlam şəxsdə ağ ciyərlərin ümumi həcmi daha çox asılıdır?
A) Çəkidən

B) Ürək vurğularının sayından

C) Mərkəzi venoz təzyiqdən

D) Boydan

E) Arterial qan təzyiqindən
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,18 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə