Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur


) Aortadaxili balon əkspulsasiyasının ağırlaşmalarının profilaktikası məqsədi ilə nə tətbiq edilmir?Yüklə 1,18 Mb.
səhifə8/20
tarix11.12.2016
ölçüsü1,18 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

411) Aortadaxili balon əkspulsasiyasının ağırlaşmalarının profilaktikası məqsədi ilə nə tətbiq edilmir?
A) Balonun yerini dəyişdirilməsi

B) Hemostatik preparatlar

C) Antibakterial preparatlar

D) Antikoaqulyantlar

E) Aşağı ətraflarda nəbzə nəzarət
Ədəbiyyat: Руководство по технике врачебных манипуляций: пер. с англ./ Под ред. Г. Чена и др. – М.: Медицинская литература, 2002, 384 с.
412) Aortadaxili balon əkspulsasiyasından sonra xəstə neçə saat ayaqları düz uzadılmış şəkildə arxası üstə uzadılmalıdır?
A) 6 saat

B) 9 saat

C) 3 saat

D) 24 saat

E) 12 saat
Ədəbiyyat: Руководство по технике врачебных манипуляций: пер. с англ./ Под ред. Г. Чена и др. – М.: Медицинская литература, 2002, 384 с.
413) Bu preparatlardan hansı qanqlioblokatorlara aid deyil?
A) Skopolamin hidrobromid

B) Hiqronium (Hygronium)

C) Pentamin

D) Benzoheksonium

E) Arfonad
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
414) İdarəolunan hipotoniya əldə etmək üçün hansı preparatlardan istifadə olunması daha məqsədəuyğundur?
A) Qanqlioblokatorlar

B) İzoflüran

C) Spazmolitiklər

D) Neyroleptiklər

E) Halotan
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
Bölmə 8. Yerli anesteziya

415) Yerli anesteziya metodlarina aid deyil:
A) Spinal anesteziya

B) Terminal anesteziya

C) Epidural anesteziya

D) Rektal anesteziya

E) İnfiltrasion anesteziya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
416) Hansı anesteziya metodu tətbiq edildikdə nosiseptiv impulslar birbaşa əməliyyat zonasında blokada olunur?
A) Aparıcı yollarının anesteziyası

B) Spinal anesteziya

C) Epidural anesteziya

D) Spinal-epidural anesteziya

E) İnfiltrasion anesteziya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
417) Prokain (novokain) infiltrasion anesteziya üçün hansı konsentrasiyada istıfadə edilir?
A) 10%

B) 0,1%


C) 5%

D) 2%-3%


E) 0,25%-0,5%
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
418) Lidokain epidural və spinal anesteziya ücün hansı konsentrasiyada istifadə edilir?
A) 3%

B) 1%-2%


C) 5%

D) 10%


E) 0,5%
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
419) Yerli anesteziya metodlarının icrasından əvvəl xəstəyə mütləq olunmalıdır?
A) Plazmada zülalın miqdarının müəyyən edilməsi

B) Yerli anestetiklərə hiperhəssaslığın aşkar edilməsi üçün sınaq

C) EKQ müayinəsi

D) Plazmada kalium ionun konsentrasiyasının müəyyən edilməsi

E) Döş qəfəsinin Rentgen müayinəsi
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
420) Epidural kateter iynənin distal dəliyindən epidural sahəyə təxminən neçə sm çıxarılmalıdır?
A) 10

B) 2


C) 5

D) 1


E) 8
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
421) Epidural anesteziya prosedurası zamanı qəti qadağandır?
A) Xəstədən onun əhvalının soruşulması

B) Venadaxili infuziyaların aparılması

C) Arterial qan təzyiqinin ölçməsi

D) Kateterin epidural iynədən xaric edilməsi

E) Paramedial yolla epidural sahənin punksiyası
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
422) Spinal anesteziya zamanı punksiya adətən aşağıda göstərilmiş səviyyədə aparılır?
A) L3 – L4

B) Th10 – Th12

C) C7 – Th1

D) Th12 – L1

E) L5 – S1
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
423) Epidural anesteziya zamanı istifadə edilən anestetik məhlulları olmalıdır?

A) Hipobarık

B) İzo- yaxud hiperbarık

C) İzobarik

D) Hipo- yaxud hiperbarık

E) Hiperbarık


Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
424) Hiperbarık məhlullarla aparılan spinal anesteziya zamanı müvafiq əməliyyat zonasının blokadasına nail olmaq üçün nədən istifadə olunmur?
A) Xəstənin sol böyrü üstə uzanmasından

B) Əməliyyat masasının Trendelenburq vəziyyətindən

C) Əməliyyat masasının Fovler vəziyyətindən

D) Xəstənin sağ böyrü üstə uzanmasından

E) Kristalloid məhlulların venadaxili infuziyasından
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
425) Spinal anesteziya üçün anestetikin izobarik məhluldan hiperbarık məhlul hazırlamaq üçün:
A) 1 damcı adrenalin əlavə edilir

B) 2 damcı 40%-li qlükoza məhlulu əlavə edilir

C) 1 ml 0,9%-li NaCl məhlulu əlavə edilir

D) 0,5 ml 5%-li qlükoza məhlulu əlavə edilir

E) 2 damcı distillə olunmuş su əlavə edilir
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
426) Subaraxnoidal punksiya göstərilən fəqərədən yuxarıda icra etmək olmaz:
A) L3

B) L2


C) L5

D) L4


E) S1
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
427) Epidural anesteziya zamanı hipotenziyanın səbəbi ola bilməz?
A) Total spinal blokadanın baş verməsi

B) Ürəyi innervasiya edən simpatik sinirlərinin blokadası

C) Anestetikin qəflətən epidural sahənin venasına yeridilməsi

D) Yerli anestetik məhluluna adrenalinin əlavə edilməsi

E) Xəstədə əməliyyatdan qabaqkı dövrdə hipovolemiyanın olması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
428) Hiperbarik məhlullarla həyata keçirilən spinal anesteziya zamanı kollaps baş verəndə aşağıda göstərilən tədbirlərdən hansını etmək olmaz?
A) Venadaxili norepinefrinin (noradrenalinin) infuziyası

B) İntensiv şəklində infuziyaların aparılması

C) Əməliyyat stolun baş tərəfinin aşağı salınması

D) Venadaxili fenilefrinin (mezatonun) bolyus şəklində yeridilməsi

E) Venadaxili efedrinin bolyus şəklində yeridilməsi
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
429) Mərkəzi blokadalardan sonra postoperasion postpunksion baş ağrılarının müalicəsində hansı tədbirdən istifadə etmək olmaz?
A) Kristalloid məhlulların infuziyası

B) Analgetiklərin təyin edilməsi

C) Əməliyyatdan sonraki dövrdə xəstənin erkən fiziki artivləşməsi

D) Yataq rejimi

E) Autoqanın epidural sahəyə yeritməklə beynin sərt qişasının punksion dəliyinin plomblaması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
430) Qarın boşluğu orqanlarında uzunmüddətli əməliyyatlar zamanı endotraxeal narkozla birlikdə hansı yerli anesteziya metodunun istifadəsi daha adekvatdır?
A) Yerli infiltrasion anesteziya

B) Spinal anesteziya

C) Morfinomimetiklərdən istifadə etməklə spinal analgeziya

D) Epidural sahəyə iynə vasitəsilə yerli anestetikin birdəfəlik dozanın yeridilməsi

E) Epidural anesteziyanın kateter texnikası
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
431) Epidural və spinal anesteziyaya əks-göstəriş sayılmır?
A) Yerli anestetiklərə yüksək həssaslıq

B) Qanın laxtalanmasının pozğunluqları

C) Ağ ciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəlikləri

D) Punksiya nahiyəsinin toxumalarında iltahab prosesləri

E) Fəqərə sütunun deformasiyaları yaxud zədələnmələri
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
432) Aşağıda göstərilən simptomlardan hansı yerli anestetikin mərkəzi sinir sisteminə olan toksiki təsiri ilə əlaqədar deyil?
A) Başgicəllənmə

B) Tremor

C) Aşağı ətraflarda paresteziyalar

D) Qıcolmalar

E) Oyanıqlıq
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
433) Regionar anesteziya metodlarından daha təhlükəsiz olanı?
A) Lyumbal epidural anesteziyadır

B) Spinal anesteziyadır

C) Spinal-epidural anesteziyadır

D) Torakal epidural anesteziyadır

E) Kaudal epidural anesteziyadır
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
434) Epidural sahəyə yeridilən fentanilin maksimal birdəfəlik dozası?
A) 50 mkq-dır

B) 1 mq-dır

C) 20 mkq-dır

D) 15 mkq-dır

E) 100 mkq-dır
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
435) Spinal yeridilən fentanilin maksimal birdəfəlik dozası?
A) 50 mkq-dır

B) 10 mkq-dır

C) 1 mq-dır

D) 20 mkq-dır

E) 100 mkq-dır
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
436) Epidural yaxud spinal anesteziya zamanı morfindən istifadə etdikdən sonra baş verən kəskin sidik ləngiməsində məsləhət olunmalıdır?
A) Sidik kisəsinə kateterin yerləşdirilməsi

B) İnfuziyaların aparılması

C) Saluretiklərin təyini

D) Hemodializin aparılması

E) Osmodiuretiklərin təyini
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
437) Hidrofil morfinomimetiklərə aiddir?
A) Buprenorfin

B) Alfentanil

C) Sufentanil

D) Morfin

E) Fentanil
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
438) Aminoefir yerli anestetiklərə aiddir?
A) Lidokain

B) Prokain (novokain)

C) Bupivakain (markain)

D) Piromekain

E) Mezokain (trimekain)
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
439) Aşağıda göstərilən yerli anestetiklərdən ən qısamüddətli təsirə malikdir?
A) Ropivakain

B) Lidokain

C) Mezokain (trimekain)

D) Bupivakain (markain)

E) Prokain (novokain)
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
440) Aşağıda göstərilən yerli anestetiklərdən ən uzunmüddətli təsirə malikdir?
A) Piromekain

B) Prokain (novokain)

C) Bupivakain (markain)

D) Lidokain

E) Mezokain (trimekain)
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
441) Epidural anesteziyada yerli anestetikin birdəfəlik yeridilən dozasının maksimal həcmi?
A) 15 ml-dir

B) 5 ml-dir

C) 25 ml-dir

D) 20 ml-dir

E) 30 ml-dir
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
442) Yerli infiltrasion anеstеziya zamanı yеrli anеstеtik məhluluna vazоprеssоrların əlavə оlunmasına əksgöstərişdir?

A) Hipovolemiya

B) Mitral qapağın çatışmamazlığı

C) Hipоtirеоz

D) Arterial təzyiqin çox yüksək olması

E) Ürək çatmamazlığı


Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
443) Еpidural anеstеziya zamanı hеmоdinamik dəyişikliklərin səbəbi:
A) Ürəyə qanın vеnоz qayıdışının azalmasıdır

B) Anesteziya zоnada vеnоz durğunluğudur

C) Anеstеziya оlunmuş zоnada artеriolların spazmıdır

D) Postyüklənmənin artmasıdır

E) Arterial təzyiqin yüksəlməsidir
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
444) Еpidural anеstеziyanın istifadəsinə mütləq əksgöstərişdir?
A) Arterial hipertenziya

B) Tənəffes sisteminin xroniki xəstəlikləri

C) Osteoxondroz

D) Leykositoz

E) Yеrli anеstеtiklərə yüksək həssaslıq
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
445) Epidural anesteziya zamanı arterial təzyiqin еnməsinin səbəbi?
A) Parasimpatik innеrvasiyasının blоkadasıdır

B) Onurğa beyninin zədələnməsidir

C) Hərəkəti sinir reseptorlarının blоkadasıdır

D) Simpatik innеrvasiyasının blоkadasıdır

E) Ağrı neyrostimulların blоkadasıdır
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
446) Еpidural anеstеziyanın böyrəklərin fəaliyyətinə təsiri nədən asılıdır?
A) Plazmada kalium ionun konsentrasiyasından asılıdır

B) Mərkəzi hеmоdinamik göstəricilərdən asılıdır

C) Xəstənin bədən çəkisindən asılıdır

D) Tənəffüs parametrlərindən asılıdır

E) Mərkəzi hеmоdinamik göstəricilərdən asılı dеyildir
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
447) Uşaqlıq üzərində əməliyyatlar zamanı epidural punksiyanın (yaxud epidural kateterin distal dəliyinin) səviyyəsi olmalıdır?
A) L2 – L3

B) L4 – L5

C) Th2 – Th5

D) Th7 – Th10

E) L5 – S1
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
448) Aşağı ətraflarda əməliyyatlar zamanı epidural punksiyanın (yaxud epidural kateterin distal dəliyinin) səviyyəsi olmalıdır?

A) L4 – S1

B) L2 – L4

C) C7 – Th5

D) Th8 – Th11

E) Th10 – L1


Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
449) Spinal anesteziyanın aparılması üçün məsləhət görülən iynələrin ölçüləri olmalıdır?
A) G18 – G20

B) G25 – G26

C) G16 – G18

D) G27 – G29

E) G20 – G22
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
450) Spinal anesteziya üçün lidokainin dozası olmalıdır?
A) 260 – 300 mq

B) 40 – 60 mq

C) 200 – 240 mq

D) 60 – 120 mq

E) 120 – 160 mq
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
451) Spinal anesteziya üçün bupivakainin dozası olmalıdır?
A) 10 – 15 mq

B) 30 – 40 mq

C) 5 – 10 mq

D) 20 – 30 mq

E) 15 – 20 mq
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
452) Epidural və spinal anesteziya ilə bağlı inkişaf edən simpatik blokadanın nəticəsində?
A) Arterial təzyiqin yüksəlməsi müşahidə olunur

B) Hərəki blokada qeyd olunur

C) Analgetik təsiri qeyd olunur

D) Anesteziya zamanı daha böyük dozada anestetikdən istifadəsi lazım olur

E) Preyüklənmənin azalması qeyd olunur
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
453) Spinal və epidural anesteziya zamanı ürək yığılmaların sayına təsir etmir?
A) Yerli anestetikin sistem qan dövranına rezorbsiyası

B) Ürəyin innervasiyasında iştirak edən simpatık sinir liflərinin blokadası

C) Sensor sinir liflərinin blokadası

D) Preyüklənmənin azalması

E) Xolinolitik preparatların yeridilməsi
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
454) Epidural anesteziya ilə müqayisədə spinal anesteziya zamanı baş verən daha güclü hipotenziya nə ilə bağlıdır?
A) Güclü motor blokadanın inkişaf etməsi

B) Yerli anestetiklərin az dozada istifadə edilməsi

C) Beynin sərt qişasının deşilməsi

D) Yerli anestetikin qan dövranına rezorbsiyasının baş verməməsi

E) Simpatık blokadanın sensor blokadadan daha geniş zonada yayılması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
455) Epidural və spinal anesteziya zamanı aşağıda göstərilənlərdən hansı vəziyyət adətən tənəffüs çatmamazlığının səbəbi olmur?
A) Anesteziyanın boyun seqmentlərinə kimi yayılması

B) Qabırğaarası əzələlərin innervasiyasının blokadası

C) Diafraqmal sinirlərin blokadası

D) Güclü hipotenziyanın baş verməsi

E) Total spinal blokadanın baş verməsi
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
456) Epidural və spinal anesteziya zamanı müşahidə olunan mədə-bağırsaq traktının motorikasının və sekresiyasının güclənməsi nə ilə bağlıdır?
A) Hərəki sinirlərin blokadası

B) İntensiv şəklində infuziyaların aparılması

C) Ağrı innervasiyasının blokadası

D) Parasimpatik sinir sistemi aktivliyinin artması

E) Parasimpatik sinir sistemi tonusunun azalması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
457) Epidural və spinal anesteziyada baş verən hipotenziyanın müalicəsində hansı üsul etiopatogenetik baxımından daha çox əsaslandırılmışdır?
A) Dofaminin infuziyası

B) Fenilefrinin (mezatonun) yeridilməsi

C) Norepinefrinin (noradrenalinin) infuziyası

D) Atropinin yeridilməsi

E) Kolloid-kristalloid məhlulların infuziyası
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
458) Böyüklərdə sakral dəliki və beynin sərt qişası arasında olan məsafə bərabərdir?
A) 10 sm

B) 20 mm


C) 3 mm

D) 6 sm


E) 15 sm
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
459) Hipokoaqulyasiya olan xəstələrdə əks-göstəriş deyildir?
A) Kaudal epidural anesteziya

B) Torakal epidural anesteziya

C) Lyumbal epidural anesteziya

D) Spinal anesteziya

E) Spinal-epidural anesteziya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
460) EMLA kremin tərkibində olan anesteziyaedici maddələr aşağıdakılardır?
A) 2% lidokain , 0,5% prokain

B) 0,5% bupivakain, 2% lidokain

C) 0,5% bupivakain, 1% ropivakain

D) 10% lidokain

E) 5% lidokain, 5% prilokain
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
461) Yerli aneziya zamanı sinir liflərindən ən tez blokada olunur?
A) Hərəki sinir lifləri

B) Simpatik sinir lifləri

C) Temperatur sinir lifləri

D) Protopatik (taktil) sinir lifləri

E) Ağrı sinir lifləri
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
462) Yerli aneziya zamanı sinir liflərindən ən gec blokada olunur?
A) Hərəki sinir lifləri

B) Protopatik (taktil) sinir lifləri

C) Temperatur sinir lifləri

D) Ağrı sinir lifləri

E) Simpatik sinir lifləri
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
463) Yerli anestetik məhluluna adrenalin əlavə ediləndə nəyin hesabına anesteziyanın müddəti artır?
A) Arterial qan təzyiqinin qalxması

B) Simpatik sinir sisteminin aktivləşməsi

C) Toxumaların qanla təmininin və preparatın rezorbsiyasının artması

D) Ürək yığılmaları sayının artması

E) Toxumaların qanla təmininin və preparatın rezorbsiyasının azalması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
464) Hansı yerli anestetiki plazma xolinesterazası metabolizə edir?
A) Bupivakaini

B) Lidokaini

C) Mezokaini (trimekaini)

D) Piromekaini

E) Prokaini (novokaini)
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
465) Epidural sahənin paramedial yolla punksiyası fəqərə sütünunun hansı sahədə aparılması daha uyğundur?
A) Oma

B) Döş


C) Boyun

D) Bel


E) Bel və boyun
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
466) Ahıllarda еpidural anеstеziya zamanı yеrli anеstеtikin dоzası nədən asılıdır?
A) Xəstənin çəkisindən

B) Tənəffüsün funksional göstəricilərdən

C) Xəstənin cinsindən

D) Əməliyyat zonasına aid olan spinal dermatomların səviyyəsindən

E) Fəqərə sütununun deformasiyasından
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
467) Mədə, qara ciyər və mədəaltı vəzində əməliyyatlar zamanı epidural punksiyanın (yaxud epidural kateterin distal dəliyinin) səviyyəsi olmalıdır?
A) Th6 – Th8

B) Th12 – L1

C) Th2 – Th4

D) L3 – L5

E) L4 – S1
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
468) Enən yoğun və “S”-ə bənzər bağırsaqda əməliyyatlar zamanı epidural punksiyanın (yaxud epidural kateterin distal dəliyinin) səviyyəsi olmalıdır?
A) L5 – S1

B) L1 – L2

C) Th7 – Th11

D) L4 – L5

E) Th10 – L1
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
469) Böyrək və sidik axarlarında əməliyyatlar zamanı epidural punksiyanın (yaxud epidural kateterin distal dəliyinin) səviyyəsi olmalıdır?
A) L4 – L5

B) Th8 – L2

C) L2 – L3

D) Th6 – Th8

E) C5 – C7
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
470) Qarnın aşağı söbəsi orqanlarında əməliyyatlar zamanı keyfiyyətli spinal anesteziyası üçün blokadanın səviyyəsi?
A) Th12-dən aşağı olmamalıdır

B) Th6-dan aşağı olmamalıdır

C) Th3-dən aşağı olmamalıdır

D) Th9-dan aşağı olmamalıdır

E) L1-dən aşağı olmamalıdır
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
471) Spinal-epidural anesteziyanın üstün cəhətlərinə aid deyil?
A) Əməliyyat zamanı istifadə edilən yerli anestetikin ümumi dozasının azalması

B) Epidural iynə ilə sərt qişanın təsadüfi punksiyasının profilaktikası

C) Yüksək keyfiyyəli sensor blokada

D) Yaxsı motor blokada

E) Əməliyyatdan sonraki dövrdə epidural analgeziyanın imkanı
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,18 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə