Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Alt çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?Yüklə 1,01 Mb.
səhifə1/14
tarix25.12.2016
ölçüsü1,01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Üz-çənə cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu

Bölmə 1. Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri

1) Alt çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
A) Dişləmin hündürlüyün azalması

B) Çənə-gicgah oynağın bağ aparatın və oynaq kapsulanın zəifliyi

C) Çənə-gicgah oynağın artriti

D) Alt makroqnatiyası

E) Dərin kəsici üstü örtülmə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
2) Alt çənə oynağının çıxığı əsas səbəbi nədir?
A) Oynaq qabarcığın hündürlüyün azalması

B) Dərin kəsici üstü örtülmə

C) Alt makroqnatiyası

D) Dişləmin hündürlüyün azalması

E) Çənə-gicgah oynağın artriti
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
3) Alt çənə oynağının çıxığında əsas simptom?
A) Alt çənənin hərəkətliyin məhdudlaşması

B) Qızdırmanın qalxması

C) Dişləmin hündürlüyün azalması

D) Dişlərin bir birinə bağlanmasının mümkün olmaması

E) Göz yaşı axması
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
4) Alt çənə oynağının çıxığın müalicəsi nədən ibarətdir?
A) Alt çənənin kondilus çıxıntıların rezeksiyasında

B) Antibiotiklərin verilməsində

C) Oynaq başlığın oynaq çuxuruna qoyulması

D) Oynaq qabarcığın rezeksiyası

E) İmmobilizasiya etməkdə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
5) Alt çənə oynağının çıxığında molarlara təzyiq hansı istiqamətdə aparılır?
A) Yana

B) Aşağdan yuxarı

C) Mental nahiyədə olan dişlərə

D) Aşağı


E) Yuxarı
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
6) Çənə-gicgah oynağın kəskin artriti diferensiasiya etmək lazımdır?
A) Kəskin haymoritlə

B) Qulaq ətrafı hiperdrioz

C) Alt çənənin kondulis çıxıntısının sınığı ilə

D) Üst çənənin sınığı ilə

E) Alt çənə nahiyəsinin fleqmonası ilə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
7) Çənə-gicgah oynaqların ankilozun əsas simptomu?
A) Ağrı simptomu

B) Alt çənənin hərəkətinin kəskin məhdudiyyəti

C) Udqunmanın pozulması

D) Çox sayda olan kariyes

E) Qulaqda qurultu
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
8) Çənə-gicgah oynağın ankilozun əsas səbəbi?
A) Şiş

B) Artrit

C) Mastoidit

D) Qulaq ətrafi hipertidroz

E) Qulaqətrafı-yanaq nahiyənin selluliti
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
9) Amil hansı ki, çənələrin odontogen osteomiyelit zamanı sümük toxumanın zədələnmə həcminə təsir etmir?
A) Bədənin yerli immun sistemin funksional vəziyyəti

B) Xəstənin yaşı və cinsi

C) Çənələrin topoqrafik anatomik xüsusiyyətləri

D) Mikrofloranın virulentliyi

E) Bədənin immunoloji reaktivliyin dərəcəsi və bədənin sensibilizasiya dərəcəsi
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.182
10) Çənə- gicgah oynağın spesifik olmayan kəskin artritin səbəbi?
A) Çənə- gicgah oynağın xroniki travması dişləmin dəyişməsi səbəbindən

B) Aktinomikoz

C) Leyşmanioz

D) Kəskin zədələnmə

E) Qulaq ətrafı hiperhidroz
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
11) Çənə-gicqah oynağın spesifik olmayan xroniki artritin səbəbi?
A) Leyşmanioz

B) Çənə gicgah oynağın xroniki travması dişləmin dəyişməsi səbəbindən

C) Aktinomikoz

D) Qulaq ətrafı hiperhidroz

E) Kəskin zədələnmə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
12) Çənə-gicqah oynağın spesifik olmayan kəskin artritin səbəbi?
A) Revmatik hücum

B) Aktinomikoz

C) Çənə gicgah oynağın xroniki travması dişləmin dəyişməsi səbəbindən

D) Qulaq ətrafı hiperhidroz

E) Leyşmanioz
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
13) Çənə-gicgah oynağın spesifik olmayan xroniki artritin kəskinləşməsinin səbəbi?
A) Qulaq ətrafı hiperhidroz

B) Leyşmanioz

C) Əhatə edən toxumalardan infeksiyanın yayılması

D) Aktinomikoz

E) Çənə gicgah oynağın xroniki travması dişləmin dəyişməsi səbəbindən
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
14) Çənə-gicgah oynağın spesifik artritin səbəbi?
A) Revmatik hücum

B) Aktinomikoz

C) Qulaq ətrafı hiperhidroz

D) Leyşmanioz

E) Çənə-gicgah oynağın xroniki travması dişləmin dəyişməsi səbəbindən
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
15) Çənə-gicgah oynağın spesifik artritin səbəbi?
A) Qulaq ətrafı hiperhidroz

B) Revmatik hücum

C) Leyşmanioz

D) Vərəm


E) Çənə-gicgah oynağın xroniki travması dişləmin dəyişməsi səbəbindən
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
16) Çənə-gicgah oynağın spesifik artritin səbəbi?
A) Qulaq ətrafı hiperhidroz

B) Revmatik hücum

C) Leyşmanioz

D) Çənə-gicgah oynağın xroniki travması dişləmin dəyişməsi səbəbindən

E) Sifilis
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
17) Çənə-gicgah oynağın kəskin artritin başlanğıc mərhələdə xarakter simptomu?
A) Çeynəmə əzələrin trizmi

B) Ağrı, ağzın açılmasının məhdudlaşması

C) Qulaq ətrafı hiperhidroz

D) Bel sütunun boyun hissəsində ağrı ,çənə-gicgah oynağına irradiasiya edən

E) Qızdırmanın qalxması
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
18) Çənə-gicgah oynağın ankilozun növü?
A) Yapışqan

B) İrinli

C) Kataral

D) Fibroz

E) Atrofik
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
19) Çənə-gicgah oynağın ankilozun növü
A) Kataral

B) Atrofik

C) Sümüklü

D) Yapışqan

E) İrinli
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
20) Çənə-gicgah oynağın fibroz ankilozun klinikasının əlavə simptomu?
A) Qulaqda qurultu

B) Çox sayda olan kariyes

C) Udqunmanın pozulması

D) Alt çənənin sağlam tərəfə yerini dəyişməsi

E) Ağrı simptomu
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
21) Çənə-gicgah oynağın fibroz ankilozun klinikasının əlavə simptomu?
A) Ağrı simptomu

B) Udqunmanın pozulması

C) Çox sayda olan kariyes

D) Qulaqda qurultu

E) Xəstə tərəfdə çeynəmə əzəllərin hipertrofiyası
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
22) Çənə-gicgah oynağın fibroz ankilozun klinikasının əlavə simptomu?
A) Udqunmanın pozulması

B) Oynaqda çətin hərəkətlik, səhərlər zamanı

C) Qulaqda qurultu

D) Ağrı simptomu

E) Çox sayda olan kariyes
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
23) İki tərəfli sümüklü ankilozun klinikasının əsas simtomu?
A) Qulaqda qurultu

B) Ağrı simptomu

C) Udqunmanın pozulması

D) Çox sayda olan kariyes

E) Alt çənənin tam hərəkətsizliyi
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
24) Çənə gicgah oynağın ankilozun diaqnostikasında əlavə müayinə üsulu?
A) Mioqrafiya

B) Audiometriya

C) Kompüter tomoqrafiyası

D) Qanın biokimyası

E) Elektrodiaqnostika
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
25) Çənə-gicgah oynağın ankilozun diaqnostikasında əlavə müayinə üsulu?
A) Mioqrafiya

B) Elektrodiaqnostika

C) Audiometriya

D) Qanın biokimyası

E) Çənə-gicgah oynağın tomoqrafiyası
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
26) Xəstədə iki tərəfli sümük ankilozu ilə xarici görünüşü xarakterizə olunur?
A) Quş sifəti profili ilə

B) Üst retroqnatiya

C) Çeynəmə əzəllərin assimetrik hipertrofiyası ilə

D) Üst mikroqnatiya

E) Alt makroqnatiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
27) Xəstələrdə çənə-gicgah oynağın sümük ankilozu ilə əsas müalicə metodu?
A) Ortodontik

B) Cərrahi

C) Ortopedik

D) Fizioterapiya

E) Konservativ
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
28) Çənə-gicgah oynağın fibroz ankilozun müalicəsi ibarətdir?
A) Alt çənənin osteotomiyası

B) Artroplastika

C) Yalançı oynağın yaranmasında

D) Redressasiya

E) Fizioterapiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
29) Alt çənənin kontrakturasının klinikasının əlavə simptomu?
A) Üst makroqnatiya

B) Dişləmin hündürlüyün azalması

C) Frontal qrup dişlərin yelpikvari duruşu

D) Alt çənənin hərəkətliyin məhdudlaşması çənə gicgah oynağında

E) Alt çənənin şaxəsinin azalması
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
30) Alt çənə çıxığının növləri hansılardır?
A) Ön

B) Ön-arxa

C) Arxa

D) Yan


E) Orta
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
31) Alt çənə çıxığının formaları nə cür olurlar?
A) Üçtərəfli

B) Yan


C) Orta

D) Birtərəfli

E) Arxa
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
32) Alt çənə çıxığının salınmasında hansı növ anesteziyadan istifadə edirlər?
A) Endotrakeal narkoz

B) Naqili anesteziya

C) Neyroleptoanalgeziya

D) Yerli


E) Narkoz
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
33) Xəstənin hansı vəziyyətində alt çənə çıxığı salınır?
A) Üzüstə

B) Ayaqüstə

C) Oturmuş vəziyyətdə

D) Yarıuzanmış

E) Uzanmış vəziyyətdə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
34) Alt çənə çıxığının salınmasında həkimin baş barmağı hara qoyulur?
A) Üst çənə dişlərinə

B) Alt çənə bucağına

C) Sağ sol nahiyə molyarlara və alveol çıxıntıya

D) Ön dişlər nahiyəsinə

E) Çənəaltı nahiyəyə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
35) Alt çənə çıxığını salarkən molyarlara təzyiq haradan verilir?
A) Aşağıdan

B) Aşağıdan yuxarı

C) Aşağı

D) Ön dişlər nahiyəsindən

E) Bayırdan
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
36) Alt çənə çıxığının salınmasında çənəaltı nahiyədən təzyiq hansı istiqamətdə olmalıdır?
A) Bayıra və arxaya

B) Yuxarıya

C) Bayıra

D) Aşağıdan yuxarı və arxaya

E) Aşağıya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
37) Alt şənə çıxığının salınmasında narkoza göstəriş var?
A) Ağızda çoxlu hipersalvasiya olanda

B) Çeynəmə əzələsinin reflektor kontrakturasında

C) Birincili çıxıqda

D) Vidaci venanın trobofellitindən şübhələndikdə

E) Alt çənə vaxtaşırı çıxıqlarında
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
38) Çənə dilaltı nahiyənin iltihabi proseslərinin kompleks müalicəsinə nə aiddir?
A) Fizoterapiya

B) Kimyəvi müalicə

C) Krioterapiya

D) Elektrokoaqulatsiya

E) Retgenoterapiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Bölmə 2. Üz-çənə nahiyəsinin diş və şişəbənzər xəstəlikləri

39) Xəstədə üz-çənə nahiyəsinin bədxassəli şişinə şübhə olduqda hara göndərmək lazımdır?
A) Ümumi sahədə çalışan cərraha

B) Həkim-radioloqa

C) İxtisas həkimi-stomatoloqa

D) Rayon onkoloquna

E) Sahə terapevtinə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
40) Xəstədə üz-çənə nahiyəsinin bədxassəli şişi olduqda hara mütləq göndərilməlidir?
A) İxtisas həkimi-stomotoloqa

B) Sahə terapevtinə

C) Rayon onkoloquna

D) Ümumi sahədə çalışan cərraha

E) Həkim-radioloqa
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
41) Üz-çənə nahiyəsinin bədxassəli şişi olan xəstədə əlavə müayinə üsulu ilə diaqnoz necə dəqiqləşdirilir?
A) İmmunoloji

B) Angioqrafiya

C) Biokimyəvi

D) Fiziki

E) Sitoloji
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
42) Üz-çənə nahiyəsinin bədxassəli şişi olan xəstədə əlavə müayinə üsulu ilə diaqnoz necə dəqiqləşdirilir?
A) Fiziki

B) İmmunoloji

C) Histoloji

D) Biokimyəvi

E) Angioqrafiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
43) Çənə sümüyü toxumalarında iltihabı prosesin inkişafı nəticəsində nə əmələ gəlir?
A) Keratokista

B) Radikulyar kista

C) Follikulyar kista

D) Kəsici kanalın kistaları

E) Nazoalvolyar kista
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
44) Çənələrdə diş emalının inkişafının pozulması nəticəsində nə əmələ gəlir?
A) Nazoalvolyar kista

B) Follikulyar kista

C) Kəsici kanalın kistası

D) Radikulyar kista

E) Keratokista
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
45) Çənədəki kistaların əsas kliniki əlamətləri hansılardır?
A) Ağrı

B) Ağrısız çənənin şişib deformasiya etməsi

C) Bərk kirəcləşmiş törəmə

D) Vensan siptomu

E) Udqunma çətinliyi
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
46) Follikulyar kistanı hansı xəstəlik ilə differensasiya etmək lazımdır?
A) Ameloblastomadan

B) Odontomadan

C) Bərk odontomadan

D) Diş kökü qranulomasından

E) Sementomadan
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
47) Fallikulyar kistanı hansı xəstəlik ilə differensasiya etmək lazımdır?
A) Diş kökü qranulamasından

B) Radikulyar kistadan

C) Sementomadan

D) Bərk odontomadan

E) Odontomadan
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
48) Follikulyar kistalar üçün rengten şəkillərdə sümük toxumasının destruksiyası nə xarakterikdir?
A) Bir və ya bir neçə diş kökünün dəqiq sərhədi

B) Dəqiq sərhəd və kista boşluğunda diş

C) Törəmə ətrafının qeyri-dəqiq sərhədi

D) Bir neçə boşluq dəqiq sərhədlərdə

E) "Əriyən qənd" görünüşü
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
49) Radikulyar kistanın punksiyasının iltihabi prosesi olmayanda görünüş necə olur?
A) Qatı maye

B) Qana oxşayır

C) Xolesterin kristalları ilə sarımtıl, şəffaf maye

D) Xolesterinəbənzər qatı maye

E) Limfaya oxşayır
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
50) Böyük olmayan çənə kistasının əsas müalicəsi hansıdır?
A) Sklerozlaşdırma

B) Çənənin hissəvi rezeksiyası

C) Kriodestruksiya

D) Sistektamiya

E) Çənənin bir tərəfinin rezeksiyası
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
51) Çənənin radikulyar kistalarında sistektamiyaya göstərişdir:
A) Tək diş kökünün kistası

B) Kistanın haymor boşluğuna keçməsi

C) Böyük kistalar (3 diş kökünün kistası)

D) Çənənin bayır kartikal sümüyünün tam destruksiyası

E) Kistanın burun boşluğuna keçməsi
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
52) Radikulyar kistada nə zaman oronazal sistotamiya aparılır?
A) Kista burun boşluğuna keçəndə

B) Alt çənənin böyük kistalarında

C) Kista haymor boşluğuna keçəndə

D) Kista mandibulyar kanalə sıxanda

E) Kista haymor boşluğuna doğru inkişaf edəndə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
53) Radikulyar kistaların residivinə nə səbəb olur?
A) Əməliyyatdan sonra yarada iltihabın olması

B) Odontogen infeksiya

C) Uzun müddət kistanın olması

D) Kistanın qişasını tam çıxarmadıqda

E) Hematoma
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
54) Sistoektomiya əməliyyatına hazırlıq üçün necə plomblamaq lazımdır?
A) Səbəbkar dişi

B) Yandakı dişləri

C) Bütün dişləri

D) Kista boşluğuna kökü keçmiş bütün dişlər

E) Antaqanist dişləri
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
55) Çənələrin qeyri-odontogen kistalarının əsas hansı müalicə metodu sayılır?
A) Çənənin hissəvi rezesiyası

B) Sistotamiya

C) Kriodestruksiya

D) Çənənin bir tərəfinin rezeksiyası

E) Sistoektamiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
56) Ağız boşluğunun selikli qişasının şişlərinin inkişafında əsas etioloji faktor hansıdır?
A) Hissəvi adentiya

B) Hipersalivasiya

C) Mədə-bağırsağ traktının xəstəlikləri

D) Selikli qişanın xroniki zədələnməsi

E) Diş çoküntüləri
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
57) Ağız boşluğunun selikli qişasının şişlərinin inkişafında əsas etioloji faktor hansıdır?
A) Hipersalivasiya

B) Xərçəngönü xəstəliklər

C) Mədə-bağırsağ traktının xəstəlikləri

D) Hissəvi adentiya

E) Selikli qişanın xroniki zədələnməsi
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
58) Üz-çənə nahiyəsinin bədxassəli şişinə şübhə olan xəstəni göndərmək vacibdir?
A) Ümumi profilli cərraha

B) Stomatoloqa

C) Radioloqa

D) Rayon onkoloquna

E) Sahə terapevtinə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
59) Üz-çənə nahiyəsinin “bədxassəli şişi” diaqnozu ilə xəstə göndərilməlidir?
A) Rayon onkoloquna

B) Ümumi profilli cərraha

C) Stomatoloqa

D) Radioloqa

E) Sahə terapevtinə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
60) Üz-çənə nahiyəsinin “bədxassəli şişi” diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün aparilan əlavə müayinə üsullarına aiddir?
A) Anqioqrafik

B) Sitoloji

C) Biokimyəvi

D) Fiziki

E) İmmunoloji
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
61) Üz-çənə nahiyəsinin “bədxassəli şişi” diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün aparılan əlavə müayinə üsullarina aiddir?
A) Biokimyəvi

B) Histoloji

C) Anqioqrafik

D) Immunoloji

E) Fiziki
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
62) Çənə sümüklərinin periapikal toxmalarının iltihabı nəticəsində inkişaf edir?
A) Radikulyar kista

B) Nazoalveolyar kista

C) Keratokista

D) Insizivial kanalın kistası

E) Follikulyar kista
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
63) Çənə sümüklərində mina orqanının inkişaf pozğunluğu nəticəsində inkişaf edir?
A) İnsizivial kanalın kistası

B) Follikulyar kista

C) Radikulyar kista

D) Keratokista

E) Nazoalveolyar kista
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
64) Çənə kistalarının əsas klinik əlamətləridir?
A) Udqunmanın pozulması

B) Vensan simptomu

C) Törəmənin sıx şaxələnməsi

D) Ağrı


E) Şişmiş şar formasında ağrısız deformasiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
65) Radikulyar kistanın rentqenoloji şəkili üçün sümük toxumasının destruksiyası xarakterikdir?
A) Nahamar sərhədlərlə

B) Dəqiq sərhədlərlə bir neçə boşluq şəklində

C) Törəmə nahiyəsində dəqiq olmayan sərhədlərlə

D) Bir və ya bir neçə dişi zirvə nahiyəsində dəqiq sərhədlərlə

E) “Əriyən gənd” şəklində
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
66) Follikulyar kistanı differensiasiya etmək lazımdır?
A) Sementoma ilə

B) Ameloblastoma ilə

C) Bərk odontoma ilə

D) Odontoma ilə

E) Reparativ qranuloma ilə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
67) Follikulyar kistanı differensasiya etmək lazımdır?
A) Radikulyar kista ilə

B) Reparativ qranuloma ilə

C) Odontoma ilə

D) Sementoma ilə

E) Bərk odontoma ilə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
68) Follikulyar kistanın rentgenoloji şəkli üçün xarakterikdir?
A) Bir və ya bir neçə diş zirvəsində dəqiq sərhədlərlə

B) Törəmə nahiyəsində qeyri-dəqiq sərhədlər

C) Dəqiq sərhədlərlə bir neçə boşluq şəklində

D) “Əriyən qənd” şəklində

E) Dəqiq sərhədlərlə və boşluqda diş kölgəsi
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
69) Radikulyar kistanın punktatı aşağıdakı formaya malikdir?
A) Qarışıq maye

B) Qan


C) Xolesteom kütlə

D) Qarışıq

E) Limfa
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
70) Çənədə orta ölçülü kistanın müalicə metodu hansıdır?
A) Çənənin yarısının rezeksiyası

B) Sklerozlaşdırma

C) Kriodestruksiya

D) Sistektomiya

E) Çənənin bir hissəsinin rezeksiyası
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
71) Çənədə böyük ölçülü kistanın müalicə metodu?
A) Kriodestruksiya

B) Sistektomiya

C) Sistotomiya

D) Çənənin bir hissəsinin rezeksiyası

E) Çənənin yarısının rezeksiyası
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
72) Çənənin radikulyar kistasının sistektomiyasının göstəricisi?

A) Kistanın haymor boşluğu nahiyəsinə yayılması

B) Kistanın burun hissəsində yayılması

C) Böyük ölçülü ( üç dişə qədər)

D) Çənənin üz kortikal səhifəsinın destruksiyası

E) Orta ölçülü ( üç dişə qədər)


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
73) Çənənin radikulyar kistasının sistektomiyasının göstəricisi?
A) Bir köklü tək kista boşluğu

B) Kistanın burun hissəsində yayılması

C) Orta ölçülü ( üç dişə qədər)

D) Çənənin üz kortikal səhifəsinin destruksiyası

E) Böyük ölçülü ( üç dişə qədər)
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
74) Çənənin radikulyar kistası zamanı sistotomiya olunur, əgər?
A) Kortikal səhifəyə yaxındırsa

B) Orta ölçüdədirsə ( üç dişə qədər)

C) Həmin nahiyədə bir neçə intakt diş kökü yerləşirsə

D) Haymor boşluğu nahiyəsinə doğru böyüyürsə

E) Kiçik öçüdədirsə (bir diş)
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
75) Çənənin radikulyar kistası zamanı sistotomiya olunur, əgər?
A) Kortikal səhifəyə yaxındırsa

B) Orta ölçüdədirsə ( üç dişə qədər)

C) Kiçik öçüdədirsə (bir diş)

D) Haymor boşluğu nahiyəsinə doğru böyüyürsə

E) Burun nahiyəsində böyüyürsə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
76) Radikulyar kistasının oronazal sistotomiyası olunur:
A) Haymor boşluğu nahiyəsini sıxmış

B) Böyük ölçülü alt çənədə

C) Kiçik ölçülü alt çənədə

D) Haymor boşluğu nahiyəsinə doğru böyüyürsə

E) Burun boşluğuna doğru yayılmış
Ədəbiyyat:


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə