Bölmə Mamalıq 1 Xarici mamalıq müayinəsinin I üsulu ilə nə təyin edilir?


Yumşaq toxumaların zədələnmələrində, bağ gərilməsi, cırılması (burxulma) və dərin qançırlarda (hematomada) ilk tibbi yardım ingilis dilli ölkələrdə RİSE alqoritmi ilə aparılırYüklə 1,41 Mb.
səhifə19/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,41 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Yumşaq toxumaların zədələnmələrində, bağ gərilməsi, cırılması (burxulma) və dərin qançırlarda (hematomada) ilk tibbi yardım ingilis dilli ölkələrdə RİSE alqoritmi ilə aparılır:


The RICE ProcedureR Rest the injured part. zədələnmiş nahiyəyə istirahət verin

I Apply Ice or a cold compress. buz və ya soyuq yaş sarğı (kompres) tətbiq edin

C Compress the injury. Zədələnmiş nahiyəni sıxın

E Elevate the injured part. Zədələnmiş nahiyəni qaldırın
Məqsəd zədələnmiş nahiyənin şişməsini və ağrını azaltmaqdır.

Yumşaq toxumaların zədələnməsində hematoma yaranmasın deyə həmin nahiyyəyə soyuq (buz qovuğu,soyuq kompres) və zədələnmiş dəri örtüyündən daxilə infeksiya keçməməsi üçün sarğı qoymaq lazımdır.

$$

N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.366


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.366
981) Sınıqlar zamanı şokun profilaktikası üçün həkimə qədər ilk yardım zamanı nə etmək olmaz?
A) Soyuq qoymaq

B) Qanaxmanı dayandırmaq

C) Zərərçəkmişin immoblizasiyası

D) Ağrıkəsicilərin tətbiqi

E) Zərərçəkmişi hərəkət etdirmək
Əzələ-sümük zədələnmələrində zərərçəkəni kömək gələnə qədər sakitləşdirmək, ruhlandırmaq, xаrici qаnахmаnı dаyаndırmaq lazımdır. Yаrаyа steril sаrğı qoyub ağır zədələnmələrdə zədələnmiş nahiyənin hərəkətsizliyini (immobilizasiyasını) təmin etmək lazımdır. İmmobilizasiya təmin olunmayana qədər zərərçəkəni tərpətmək olmaz . Ağır deformasiyaya uğramış ətraf təcili yardım briqadası gələnə qədər həmin vəziyyətdə qalmalıdır.Sınıqlar zamanı şokun profilaktikası üçün ilk yardımda xəstəni hərəkət etdirmək olmaz.
Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 289
982) Əməliyyat zamanı qanaxmanı müvəqqəti saxlamaq məqsədilə tibb bacısı hansı aləti verməlidir?
A) Farabef qarmağını

B) Tutqac

C) Koxer zondunu

D) Cərrahi pinseti

E) Damar sıxıcısını
Əməliyyat zamanı qanaxmanı müvəqqəti saxlamaq məqsədilə zədələnmiş damara sıxıcı qoymaq lazım gəldiyinə görə tibb bacısı “damar sıxıcısı” verməlidir.
Ədəbiyyat: H.Sultanov. “Cərrahiyyə”.Səh. 42
983) Gün ərzində əməliyyat otağı necə dəfə yığışdırılmalıdır?
A) 3 dəfə

B) 2 dəfə

C) Heç yığışdırılmamalıdır

D) 1 dəfə

E) Hər gərək olduqca
Əməliyyat otağı gün ərzində bir neçə dəfə, hər gərək olduqca yığışdırılmalıdır.
Ədəbiyyat: H.Sultanov. “Cərrahiyyə”.Səh. 41
984) Qanəvəzediciləri köçürülərkən hansı fəsadlar törənir?
A) Allergik reaksiya

B) Pirogen reaksiya

C) Yerli reaksiya

D) Toksiki reaksiya

E) Sadalananların hamısı
Qanəvəzediciləri köçürülərkən orqanizmdə allergik,pirogen toksiki reaksiyalar və inyeksiya nahiyyəsində müxtəlif yerli reaksiyalar yarana bilər.
Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 354
985) Bioloji antiseptikaya hansı aiddir?
A) Drenajların qoyulması

B) Sulfanilamidlərdən istifadə

C) Zərdabların vurulması

D) Hidrogen-peroksiddən istifadə

E) Yaraların I-li cərrahi işlənməsi
Zərdablar canlı orqanizmdən alındığına görə onlardan istifadə bioloji antiseptikaya aiddir.
Ədəbiyyat: H.Sultanov. “Cərrahiyyə”. Səh. 19
986) Fiziki antiseptikaya hansı aiddir?
A) Zərdablardan vurulması

B) Yaraların drenajlanması

C) Yaraların spirtlə işlənməsi

D) Furasillindən istifadə

E) Antibiotiklərin vurulması
Yaraların drenajlanması fiziki antiseptikaya aiddir. Drenajlar vasitəsilə yara möhtəviyyatı xaric edilir.
Ədəbiyyat: H.Sultanov. “Cərrahiyyə”. Səh. 19
987) Təxirəsalınmaz əməliyyatdan əvvəl sanitar işlənmə harada aparılır?
A) Əməliyyat ərəfəsində aparılır

B) Bir gün əvvəl aparılır

C) Əməliyyatdan əvvəl sanitar otağında aparılır

D) Əməliyyat stolunda aparılır

E) Aparılmır
Təxirəsalınmaz əməliyyatda əməliyyat sahəsinin təmizlənməsi əməliyyat stolununda aparılır.
Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.
988) Bint sarğısı qoymazdan əvvəl tibb bacısı nəyə nəzər yetirməlidir?
A) Tənəffüs aktlarının sayına

B) Patoloji prosesin xarakterinə

C) Arterial təzyiqə

D) Nəbzin sayına

E) Bədənin hərarətinə
Bint sarğısı qoymamışdan əvəl tibb bacısı patoloji prosesin xarakterinə fikir verməlidir.
Ədəbiyyat: H.Sultanov. “Cərrahiyyə”.1997 Səh. 97
989) Inhalyasion anesteziyada dərman maddələri hara yeridilir?
A) Dil altına

B) Dəri altına

C) Tənəffüs yollarına

D) Selikli qişalara

E) Əzələ daxilinə
İnhalyasion anesteziyada dərman maddələri tənəffüs yollarına narkoz aparatı vasitəsilə yeridilir.Bu zaman qaz və ya maye halında olan anestetik maddələrdən istifadə olunur.Ümumi anesteziyada dərman maddələri tənəffüs yolları ilə yeridilərək xəstənin mərkəzi sinir sisteminin funksiyası müvəqqəti tormozlandırılır.
Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина «Травматология для медицинских колледжей», Феникс, 2007 стр-207
990) Əməliyyat sahəsi nə ilə işlənilir?
A) 0.5%-li xlorheksidin biqlyukonat

B) 1:5000 furasilin

C) 96%-li spirt

D) 5%-li kalium permanqanat

E) 33%-li hidrogen peroksid
Əməliyyat sahəsi cərrahın işlədiyi nahiyə olduğu üçün steril olmalıdır. .Əməliyyat sahəsi tükdən təmizləndikdən sonra antiseptik məhlullarla-xlorheksidin biqlyukonat,yodonat və yodopironla işlənilir.Xlorheksidin biqlyukonat 20%-li sulu məhlul şəklində buraxılır.Əməliyyat sahəsinin işlənməsi üçün preparat 1:40 nisbətində 70%-li spirtdə həll olunaraq 0.5%-li spirtli məhllu hazırlanır.
Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.97
991) Immobilizasiya nədir?
A) Bədənin zədələnmiş hissəsini hərəkətsizləşdirmək

B) Zədələnmiş nahiyəyə dərman maddəsini yeritmək

C) Zədənənmiş nahiyədə əməliyyat aparmaq

D) Zədənənmiş nahiyədə sklet dartması həyata keçirmək

E) Zədənənmiş nahiyəyə buz qoymaq
İmmmobilizasiya-müxtəlif əşyaların köməyi ilə bədənin zədələnmiş hissəsini hərəkətsizləşdirməkdir.İmmobilizasiyadan sümük sınıqlarında,çıxıqlarda, oynaqların zədələnməsində, sinirlərin, damarların və yumşaq toxumaların geniş yaralanmalarında, ətraflarda gedən iltihabı prosseslərdə istifadə olunur.
Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии, практикум» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.179
992) Sorulmayan sintetik tikiş materialı hansıdır?
A) Tantal

B) Ketqut

C) Poliqlekapron

D) İpək


E) Lavsan
Sorulmayan tikiş materialları təbii və sintetik mənşəli olur.Təbii mənşəli sorulmayan tikiş materiallarına ipək,pambıq saplar aiddir.Sintetik mənşəli tikiş materialına lavsan,neylon,dakron,poliester,poliamid aiddir.Bu tikiş materialları əməliyyatdan 5-8 gün sonra sökülür.
Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.118
993) Sorulan təbii tikiş materialı hansıdır?
A) Neylon

B) Lavsan

C) İpək

D) PoliesterE) Ketqut
Sorulan tikiş materialları təbii və sintetik mənşəli olur.Təbii mənşəli tikiş materialına sadə və xromlaşmış ketqut;sintetik mənşəli tikiş materialına poliqlekapron,polidiaksananon,turş poliqlikol aiddir.Bu tikiş materiallarını sökmək lazım deyil.Onlar orqanizmdə 40-90 gün müddətinə fermentativ təsirə məruz qalaraq sorulur.
Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.118
994) Hansı sorulan sintetik saplar oftalmologiyada istifadə olunur?
A) Poliqlekapron

B) Neylon

C) Ketqut

D) İpək


E) Dakron
Oftalmologiyada istifadə olunan sorulan sintetik saplara poliqlekapron,polidiaksanon,turş poliqlikol aiddir.Bu saplar sökülmür,toxumada 10-30 günə qədər saxlanılır;40-90 gün müddətinə orqanizmdə fermentativ təsirə məruz qalaraq sorulur.
Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.118
995) Toxumanı kəsən alətlərə nə aiddir?

1. Skalpel

2. Pinset

3. Qayçı

4. Kornsanq

5. Mişar

6. Payer jomu
A) 3,4,5

B) 2,3,6


C) 1,3,5

D) 2,4,6


E) 1,2,4
Toxumanı kəsən alətlərə skalpellər(qarıncıqlı və itiuclu),qayçılar(düz,əyri,iti və küt uclu),bıçaqlar(rezeksion və amputasion),mişarlar,kəlbətin,raspator,çəkic,yoğun iynələr,troakar,frezlər,osteotom aiddir.
Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.119
996) Bütün cərrahi alətlər neçə qrupa bölünür?
A) Sıxıcı və kəsici

B) Qoruyucu və kəsici

C) Ümumi və xüsusi

D) Sıxıcı və birləşdirici

E) Birləşdirici və qoruyucu
Bütün cərrahi alətlər ümumi və xüsusi olmaqla iki qrupa bölünürlər.Ümumi alətlərdən bütün əməliyyatlarda istıfadə olunur.Xüsusi alətlərdən isə müxtəlif növ əməliyyatların gedışatında istifadə olunur: oftalmologiyada,otolarinqologiyada,neyrocərrahiyyədə,kardiologiya və pulmonologiyada,ginekologiya və urologiyada.
Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.119
997) İrinli yaraların cərrahi işlənməsində hidrogen peroksidin neçə faizli məhlulundan istifadə olunur?
A) 10%

B) 3%


C) 30%

D) 6%


E) 33%
Hidrogen peroksid kimyəvi antiseptik maddə olub oksidləşdiricilər qrupuna aiddir. Hidrogen peroksidin 3%-li məhlulundan irinli və çirklənmiş yaraların yuyulmasında,səthi qan axmalarda istifadə olunur.6%,10%,30%,33% məhlullarından dezinfeksiyaedici kimi istifadı olunur.
Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.23
998) Cərrahi metal alətlərin sterilizasiyasının daha mükəmməl üsulu hansıdır?
A) Quruducu şkafda sterilizasiya etmək

B) Qaynatmaq

C) Avtoklav

D) Yandırmaq

E) Formalin buxarı sterilizasiya etmək
Cərrahi metal alətlərin daha mükəmməl sterilizasiya üsulu qaynar quru hava ilə xüsusi quruducu şkaflarda həyata keçirilir.Sterilizasiya 0,5-1 saat ərzində 180-220 C temperaturda quruducu şkaflarda aparılır.
Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.15
999) Əllərin C-4(pervomur) məhlulunda işlənməsinə nə qədər vaxt lazımdır?
A) 2-3 dəq.

B) 5 dəq


C) 1 dəq.

D) 3-4 dəq.

E) 4-5 dəq.
C-4(pervomur) məhlulunun tərkibi qarışqa turşusu,hidrogen peroksid və suyun qarışığından ibarətdir.Bu qarışıq güclü antiseptik maddə olub dəri üzərində nazik təbəqə əmələ gətirir.2.4%-li məhlulu tökülmüş xüsusi ləyənlərdə əllər 1 dəqiqə müddətində işləndikdən sonra steril dəsmalla qurudulur.
Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.16
1000) Əllərin xlorheksidin biqlyukonatın spirtli məhlulu ilə işlənməsinə nə qədər vaxt lazımdır?
A) 3 dəq.

B) 5 dəq.

C) 1-2 dəq.

D) 3-4 dəq.E) 1 dəq
Əllərin işlənməsində xlorheksidin biqlyukonatın 0.5%-li spirtli məhlulundan istifadə olunur.Əllər sabunla axar ilıq su altında yuyulduqdan sonra steril salfetlə silinir.Sonra xlorheksidin biqlyukonat məhlulunda isladılmış steril salfetlə 3 dəq.ərzində işlənilir.
Ədəbiyyat: Н.В.Барыкина, О.В.Чернова «Сестринское дело в хирургии» (Среднее профессиональное образование), Феникс, 2008 стр.16

MAMA İXTİSASI ÜZRƏ NÜMUNƏVİ TEST SUALLARININ DÜZGÜN CAVABLARI


1.D

101.C

201.A

301.E

401.A

501.A

601.A

701.E

801.C

901.C
2.D

102.B

202.D

302.A

402.C

502.B

602.A

702.A

802.C

902.D
3.C

103.A

203.C

303.A

403.D

503.A

603.D

703.D

803.B

903.A
4.D

104.A

204.E

304.D

404.B

504.E

604.E

704.A

804.D

904.C
5.C

105.E

205.E

305.B

405.C

505.A

605.E

705.C

805.A

905.C
6.D

106.B

206.E

306.A

406.C

506.B

606.D

706.B

806.E

906.A
7.E

107.E

207.C

307.A

407.A

507.D

607.D

707.E

807.D

907.D
8.D

108.A

208.A

308.D

408.E

508.C

608.E

708.C

808.B

908.A
9.E

109.B

209.B

309.A

409.A

509.C

609.B

709.D

809.B

909.E
10.C

110.D

210.B

310.D

410.E

510.C

610.C

710.A

810.A

910.B
11.E

111.D

211.C

311.B

411.D

511.D

611.A

711.A

811.B

911.C
12.E

112.B

212.D

312.A

412.D

512.E

612.E

712.D

812.C

912.C
13.C

113.B

213.A

313.C

413.E

513.C

613.C

713.A

813.C

913.C
14.A

114.D

214.A

314.D

414.E

514.D

614.A

714.A

814.D

914.C
15.E

115.D

215.B

315.E

415.B

515.A

615.B

715.B

815.A

915.D
16.D

116.D

216.E

316.E

416.B

516.A

616.C

716.D

816.C

916.B
17.D

117.E

217.B

317.B

417.C

517.D

617.B

717.B

817.B

917.A
18.C

118.A

218.D

318.B

418.D

518.B

618.D

718.A

818.D

918.A
19.D

119.D

219.A

319.B

419.A

519.E

619.A

719.A

819.A

919.A
20.E

120.D

220.C

320.E

420.A

520.A

620.C

720.A

820.A

920.C
21.B

121.A

221.A

321.D

421.B

521.D

621.D

721.B

821.A

921.C
22.B

122.B

222.B

322.E

422.E

522.D

622.B

722.A

822.C

922.A
23.D

123.A

223.E

323.C

423.C

523.C

623.B

723.B

823.D

923.B
24.C

124.C

224.A

324.B

424.E

524.C

624.B

724.D

824.E

924.A
25.E

125.E

225.B

325.E

425.A

525.D

625.E

725.B

825.E

925.B
26.A

126.C

226.E

326.B

426.D

526.E

626.A

726.C

826.B

926.D
27.B

127.E

227.A

327.D

427.C

527.B

627.D

727.D

827.B

927.E
28.B

128.E

228.E

328.D

428.E

528.D

628.B

728.B

828.B

928.B
29.D

129.A

229.A

329.C

429.B

529.A

629.A

729.B

829.B

929.D
30.A

130.A

230.B

330.A

430.C

530.B

630.B

730.E

830.D

930.C
31.B

131.D

231.D

331.A

431.D

531.C

631.E

731.A

831.E

931.B
32.D

132.D

232.C

332.C

432.E

532.C

632.B

732.D

832.A

932.C
33.B

133.E

233.A

333.D

433.E

533.E

633.E

733.D

833.A

933.B
34.B

134.A

234.E

334.D

434.C

534.C

634.C

734.D

834.E

934.E
35.B

135.A

235.A

335.D

435.C

535.C

635.D

735.B

835.E

935.C
36.C

136.B

236.C

336.D

436.A

536.B

636.A

736.E

836.B

936.E
37.E

137.E

237.A

337.B

437.B

537.D

637.A

737.C

837.C

937.E
38.D

138.C

238.B

338.D

438.A

538.C

638.D

738.B

838.B

938.C
39.A

139.A

239.E

339.A

439.D

539.C

639.A

739.C

839.C

939.B
40.D

140.B

240.E

340.E

440.B

540.D

640.B

740.E

840.A

940.C
41.B

141.A

241.C

341.C

441.A

541.D

641.D

741.B

841.A

941.C
42.B

142.A

242.B

342.C

442.C

542.D

642.D

742.A

842.B

942.C
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə