Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə1/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Travmatologiya-ortopediya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu

Bölmə 1. Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar
1) Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
A) 170-185 q/l

B) 190-210 q/l

C) 90-100 q/l

D) 110-115 q/l

E) 120-160 q/l
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Вагнер Е.А., Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
2) Hematokrit göstərilən intervalda normada neçə faiz olur?
A) 49-52%

B) 45-48%

C) 53-58%

D) 36-42%

E) 26-30%
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007 Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
3) Qanda zülalların ümumi səviyyəsi normada neçə olur?
A) 32-40 q/l

B) 66-85 q/l

C) 25-30 q/l

D) 45-52 q/l

E) 56-63 q/l
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
4) Travmadan sonrakı hipoproteinemiya sadalananların nəticəsi kimi yaranır, bunlardan başqa:
A) Autohemodelyusiyalar

B) Qaraciyərdə dezaminirləşmə prosesin pozulması

C) Anabolik prosesin şidləməsi

D) DBC sindromunda zülalın tələb olunması

E) Qanitirmə
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
5) Travmadan sonrakı xəstələrin qan və sidiyində sidik cövhərinin qatılığının artması neçənci gündə daha da bildirilir?
A) 5-ci gündə

B) 7-ci gündə

C) 9-cu gündə

D) 2-ci gündə

E) 1-ci gündə
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
6) Ağır travma zamanı qanda laxtanın hansı miqdarları proqnoz mənada kritik hesab edilir?
A) 3-5 mmol/l

B) 8-10 mmol/l

C) 0.5-1.5 mmol/l

D) 6-7 mmol/l

E) 10-12 mmol/l
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
7) Qanın kallikrein-kinin sisteminin aktivliyi ağır xəsarət zamanı özünü necə göstərir?
A) Anat əzələlərin zəifləməsi

B) Anat əzələlərin yığılması

C) Qan damarlarının prosvetin genişlənməsi

D) Bütün sadalananlar

E) Qan təzyiqinin azalması
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
8) Travma xəstəliyinin kliniki dövründə mürəkkəbləşmələr olmasa, sidik cövhərinin qanda qatılığı neçə günə normalaşar?
A) 20-ci günə

B) 10-ci günə

C) 15-ci günə

D) 25-cu günə

E) 5-ci günə
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
9) Ağır travma almış xəstədə üçüncü gündən qanda sidik cövhərinin miqdarı yuxarı normanı aşırsa (ötürsə), onda son nəticənin çox ağır olacağı proqnozu aydındır.
A) 50% qədər

B) 300% qədər

C) 200% qədər

D) 150% qədər

E) 100% qədər
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
10) Sağlam adamda ürəyin vurma həcmi hansı miqdara müvafiqdir ?
A) 100-150 ml

B) 80-140 ml

C) 60-120 ml

D) 35-40 ml

E) 55-90 ml
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
11) Ürəyin dəqiqəlik həcmi normada neçəyə bərabərdir?
A) 2.0-3.5 l/min

B) 3.5-4.5 l/min

C) 6.0-7.0 l/min

D) 1.5-2.5 l/min

E) 4.0-6.0 l/min
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
12) Qanın dövretmə həcmi (QDH) normada hansı birinə müvafiqdir?
A) 60-57 ml/kq

B) 110-140 ml/kq

C) 70-65 ml/kq

D) 82-75 ml/kq

E) 94-105 ml/kq
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
13) Ümumi periferiya müqaviməti (ÜPM) normada hansı birinə müvafiqdir?
A) 1200-2500 din/sqsm5

B) 3000-3500 din/sqsm5

C) 3200-4000 din/sqsm5

D) 3500-4500 din/sqsm5

E) 2700-3000 din/sqsm5
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
14) Bütün sadalanan faktorlar vena təzyiqini saxlayır, hansından başqa?
A) Sümükdaxili təzyiq və limfatik sistemində təzyiq

B) Arteriya təzyiq və qanaxımı

C) Qarın boşluğu daxili təzyiq

D) Kapilyarlarda təzyiq və qanaxımı

E) Plevradaxili təzyiq
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
15) Mərkəzi vena təziyqi normovolemiyada hansına bərabərdir?
A) 160 mm su.sut

B) 30-45 mm su.sut

C) 200 mm su.sut yuxarı

D) 50-120 mm su.sut

E) 130-150 mm su.sut
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
16) Damardaxili dissiminar qan laxtalanmasının sürətlənməsi əsasən bütün sadalananlarla əlaqəlidir, hansından başqa?
A) Xəstənin dövretmə qanının 15%-i həcmində 2 gündən 3 günə kimi saxlamaqla transfuzi edilməsi

B) Yumşaq toxumaların geniş və skeletin çoxsaylı travması

C) Qan dövranının zəifləməsi

D) Kallikrein-kinin sisteminin aktivləşməsi

E) Kütləvi gemotransfuzilər
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
17) Damardaxili dissiminar qan laxtalanmasının sürətlənməsi bütün sadalananlarla birgə baş verir, hansından başqa?
A) Mikrosirkulyasiya sistemində fibrinin mikrolaxtalarının olduğu halda aşkar qanaxma və hemorraqiya

B) Qipokoaqulyasiya

C) Trombositlərin aktivliyinin aşağı düşməsi

D) Qiperkoaqulyasiya və qiperaqreyasiya

E) Trombositlərin aktivliyinin laxtalanmasının əmələgəlməsi (kütləvi tromb əmələgəlməsi)
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
18) Damardaxili dissiminar qan laxtalanması başlanğıc stadiyasında bütün sadalananlarla özünü göstərir, hansından başqa?
A) Hemorraqik sindrom, mədə bağırsağ traktında kəskin görə olması

B) Mikrodövr etmənin ağciyər, qaraciyər və böyrəklərdə pozulması

C) Qaraciyərin funksiyasının pozulması

D) Böyrəklərin kəskin kanalvarı nekrozu

E) Raspirator çatışmamazlığı
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
19) Damardaxili dissiminar qan laxtalanmasının əsas əlamətləri ilə sadalananların hamısı əlaqəlidir, hansından başqa?
A) Trombositlər 100q109q/l

B) Protrombin kompleksin VII və X faktorların miqdarca yüksəlməsi

C) Koaqulopatiya 2-ci stadiyasından

D) Qanın laxtalanması

E) Fibrinogen 1.5 q/l-dən az
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
20) Disseminirləşməsi damardaxili qan laxtalanmasının etibarlı əlaməti fibrinogenin neçəyə qədər azalmasıdır?
A) 1.75 q/l aşağı

B) 3.5 q/l-qədər

C) 2.5 q/l-qədər

D) 2.0 q/l-qədər

E) 3.0 q/l-qədər
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
21) Fibrogenin itkisi harada baş verir?
A) Mikrosirkulyasiya damarlarında

B) Qan laxtasında

C) Bütün sadalananlarla

D) Qanın seroz qişası ilə kontaktında

E) Sistem filtrlərində
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
22) Kəskin qan itirmədə hemostazin pozulmasının inkişafına səbəb olan faktorlara hansı biri aid olunur?
A) Hipovolemiya

B) Sadalananların hamısı

C) Formalaşmış elementlərin aqreqasiyası, mikro və mikro - sirkulyasiyasının pozulması

D) Asidoz

E) Ayrılma trombositopeniya
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
23) Çoxlu sayda sümük travmalar zamanı damardaxili dissiminar qan laxtalanmasının inkişafına hansı biri təsir göstərir?
A) Aktiv tromboplastinin toplanması (toxumalı, eritrositarlı)

B) Leykositoz

C) Hemoqlobinin və hematokritin azalması

D) Bütün sadalananlar düzgündür

E) Anemiya
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
24) Damardaxili dissiminar qan laxtalanmasının diaqnozunda sadalananlar əsas yer tutur, hansından başqa?
A) Protrombin vaxtının təyini

B) Protrombin indeksinin təyini

C) Tromboelastoqrafiya

D) Qan qrupun təyini

E) Antitrombinin qatılığının təyini
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
25) Hemorraqiya sindromun diaqnostikası, dissiminar damardaxili qan laxtalanması sindromu və hemostazin kəskin pozulması hansı göstəricilərə əsaslanır?
A) Fibrinoqen (1-1.5 q/l)

B) Fibrinoqen (2-5.0 q/l)

C) Eritrositlər (180-320q109/l)

D) Trombositlər (5-10q109/l)

E) Trombositlər (180-320q109/l)
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
26) Hiperkaliemiyanın səbəbləri bütün sadalananlar ola bilər, hansından başqa?
A) Dövretmə qan həcminin konservləşdirilmiş qanla dolması

B) Yumşaq toxumaların kütləvi zədələnməsi

C) Qəlpələrin yerdəyişməsi ilə çoxlu sümüklərin qırılması

D) Yerli hipertenzion işemik sindrom

E) Yumşaq əzilməsi
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
27) Arterial qanda oksigenin (PaO2) normal parsial təzyiqi neçə olmalıdır?
A) 80±5 mm civə st

B) 68±2 mm civə st

C) 110±6 mm civə st

D) 95±1 mm civə st

E) 75±8 mm civə st
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
28) Arterial qanda karbon qazının (PaCO2) normal parsial təzyiqi neçə olmalıdır?
A) 50±2 mm civə st

B) 20±4 mm civə st

C) 26±2 mm civə st

D) 30±5 mm civə st

E) 40±5 mm civə st
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
29) Xəsarət almış xəstələrdə arterial hipoksiya nə zaman baş verir?
A) Hamısı düzgündür

B) Vena qanının ciyər şuntlanması

C) Alveolyara hipoventilyasiya

D) Ventilyasiya-perfuzion nisbətin pozulması

E) Arteriya qanının şuntlanması
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
30) Normada vena qanının ciyər şuntlanması neçə faiz təşkil edir?
A) 1-3%

B) 20-23%

C) 13-15%

D) 5-7%


E) 9-12%
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
31) Travmatik xəstəliyin şok dövrü hansı ilə xarakterizə edilir?
A) Bütün sadalananlar düzgündür

B) Hiperqlikemiya ilə

C) Zaktasidemiya ilə

D) Qlukozuriya ilə

E) Hipertoniya ilə
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
32) Travmatik xəstəliyin irinli-septik mürəkkəbləşmələri zamanı mənfi nəticə üçün nə xarakterikdir?
A) Laxtalanma

B) Hiperqlikemiyanın uzunmüddətli mülayim inkişafı

C) Qlükoneoqenezin sürətinin artması

D) Bütün sadalananlar düzgündür

E) Hiperinsulinemiya
Ədəbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
33) Osmolyarlıq aktivliyin inteqral göstəricisi hansıdır?
A) Qanın kallikrein-kinin sistemi

B) Orqanizmdə katobolik proseslərin

C) Orqanizmdə karbon dörd oksidin eliminasiya prosesi

D) Orqanizmdə oksigenin paylanması və sərf edilməsi

E) Anaerob qlikoliz prosesi sistemləri
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
34) Qanın və plazmanın hiperosmolyarlığı hansı səviyyədə baş verir?
A) 295 mosmol/l

B) 326 mosmol/l

C) 310 mosmol/l

D) 186 mosmol/l

E) 120 mosmol/l
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
35) Qanın hiperosmolyarlığı hansı göstərilən səviyyədə təyin olunur?
A) 605mosmol/l

B) 210 mosmol/l

C) 1205 mosmol/l

D) 386 mosmol/l

E) 150 mosmol/l
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
36) Qanda və plazmada osmotik aktiv maddələr bütün aşağıda göstərilənlər hesab olunur, hansından başqa?
A) Sidik cövhəri

B) Natrium və kalium

C) Laktata

D) Qlükoza

E) Mikroelementlər (dəmir, mis, sink)
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
37) Travmatik xəstələrə transfuziya üçün tətbiq edilən məhlullardan aşağıda göstərilənlərin hamısı hipoosmotikdir, hansından başqa?
A) Hemodez

B) Qartman məhlulu

C) Aminopeptid

D) Albumin 5%

E) Qlükoza 5%
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
38) Transfuziya üçün işlədilən aşağıdakı məhlulların hamısı hiperosmotikdir hansından başqa?
A) 10%-li qlükoza

B) Melatinol

C) 10%-li intralipid

D) Aminopeplid

E) Hidrolizatı kazein
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
39) Ağır mexaniki xəsarət alanların mədəaltı vəzinin hansı funksiyaları pozulur?
A) Sadalananların hamısı

B) Vəzin özündə həzmetmə

C) Ferment xaric etmə

D) Vəzin nekrozu

E) Ferment əmələgətirmə
Ədəbiyyat: Хирургические болезни.Напалков П.Н.,Смирнов А.В.,Шрайбер М.Г.Ленинград «Медицина»1969,Курс частной хирургии Бржозовский А.Г Медгиз-1948
40) Travma almış xəstələrin mədəaltı vəzinin ferment əmələgətirmə və ferment xaricetmə funksiyaları, aşağıda sadalananların hamısına görə, hansından başqa?
A) Hipoksiya bağırsağın diş kineziyası

B) Asidoz

C) Mədəaltı vəzin proteaz inaktivasiyası

D) Axarın keçirmə qabiliyyətinin pozulması

E) Öd kisəsinin və on iki barmağ
Ədəbiyyat: Хирургические болезни.Напалков П.Н.,Смирнов А.В.,Шрайбер М.Г.Ленинград «Медицина»1969,Курс частной хирургии Бржозовский А.Г Медгиз-1948
41) Travmatik xəstələrdə belə adlanan “iti pankreas enzimopatiya” hansı ilə xarakterizə edilir?
A) Pıxtalaşmanın aktivləşməsi ilə

B) Sadalananların hamısı ilə

C) Proteolizin aktivləşməsi ilə

D) Kardiotoksik reaksiya ilə

E) Kinin sisteminin aktivləşməsi ilə
Ədəbiyyat: Хирургические болезни.Напалков П.Н.,Смирнов А.В.,Шрайбер М.Г.Ленинград «Медицина»1969,Курс частной хирургии Бржозовский А.Г Медгиз-1948
42) Ağır mexaniki travma ilə xəstələnənlərin qaraciyəri tərəfindən patoloji dəyişikliklərin (funksional və üzvi) bütün sadalanan hallarda yeri var, hansından başqa?
A) Hepatositlərin distrofiyası, xolestarın və sitolizin inkişafı

B) ATF –nin sərfinin azalması və membranların keçirmə qabiliyyətinin azalması

C) Əvvəlkinə nisbətən qaraciyərin arterial və portal qan keçirməsi 30-40% azdır

D) Qaraciyərdə başlanan vazokonstruksiya, keçir qaraciyərdə qan durumuna və DBC-nin inkişafına

E) Fermentlərin eliminasiyası qiperfermentemiya ilə LDQ, ALT, AST
Ədəbiyyat: Хирургические болезни.Напалков П.Н.,Смирнов А.В.,Шрайбер М.Г.Ленинград «Медицина»1969,Курс частной хирургии Бржозовский А.Г Медгиз-1948
43) Simpatiko-adrenal sistemi (SAS) travmaya tez və güclü reaksiya verir, buda bütün sadalananlarla özünü göstərir, hansından başqa?
A) Adrenalinin qatılığının 6 dəfəyə qədər yüksəlməsi

B) Katexolaminlərin hazırlanmasının və aktivliyinin yüksəlməsi

C) Birinci 3 gün ərzində DBC-nin yaranması imkanı

D) Noradrenalinin qatılığının 2 dəfəyə qədər yüksəlməsi

E) Orqanizmin sisteminin mübadilə prosesləri və funksional fəaliyyətin
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
44) Kəllə-beyin müştərək travması ilə zərərçəkənlərin baş beynin hiperhidratasiyasının başlanmasına qarşı profilaktik tədbir kimi aparılan venadaxili infuziyaların həcmi nə qədərdən artıq olmamalıdır?
A) 2500 ml/sut

B) 3000 ml/sut

C) 800 ml/sut

D) 2000 ml/sut

E) 1200 ml/sut
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
45) Ağır travmalı xəstələrə hipertonik qlükoza məhlulunun infuziyası hansı məqsədi daşayır?
A) Qlükaqonun qarşısının alınması

B) Qlükaqonun qarşısının alınması və insulinin stimulyasiyası

C) Sadalananların hamısı düzdür

D) Qlükotilik mərhələdə işlənən qlükozanın kompensasiyası üçün

E) İnsulinin stimulyasiyası
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
46) Nəfəs alma sistemin funksiyasının ən vacib göstəriciləri, ağ ciyərin süni vensilyasiyasının gərəkliyini müəyyənləşdirən hansıdır?
A) SO2>78%

B) Hamısı

C) PaCO2>50 mm civə sut

D) SO2<78%

E) PaO2<50 mm civə sutunu
Ədəbiyyat: Травматология и ортопедия Корнилов Н.В.,Грязнухин Э.Г.Руководство для врачей в 4 томах.Санкт-Петербург «Гиппократ» 2005
47) Müasir dövrdə transfuziologiyanın inkişafı ilə əlaqədər itirilən qanın əvəz edilməsi necə aparılmalıdır?
A) İtirilən qan yalnız qanla əvəz edilməlidir və ödənilmə tezliklə olunmalıdır

B) Qan köçürmə yalnız həyat durumuna əsasən aparılmalıdır

C) Ödənmə artıqlanması ilə olmalıdır, itirilən qandan 0.5l çox

D) Ödənmə itkinin miqdarına bərabər olmalıdır

E) Qanuna görə qanköçürmə müddəti gözlənilməlidir
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
48) Qan qrupunu təyin etmək üçün qanı nə zaman götürmək lazımdır?
A) Qan köçürmədən sonra

B) Aşağı molekullu dekstranı əlavə etdikdən sonra

C) Yüksək molekullu dekstranı əlavə etdikdən sonra

D) Yüksək molekullu dekstranı əlavə etməkdən qabaq

E) Aşağı molekullu dekstranı əlavə etdikdən qabaq
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə