Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?


) Müştərək travma zamanı tipik diaqnostika nəyin nəticəsində çətinləşmişdir?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə11/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

541) Müştərək travma zamanı tipik diaqnostika nəyin nəticəsində çətinləşmişdir?
A) Bütün sadalananlar düzdür

B) Politravmalı xəstədə xüsusi instrumental üsulların çoxunun tətbiqinin qeyri-mümkünlüyü

C) Koma nəticəsində ümumi vəziyyətin ağırlığı

D) Şok nəticəsində ümumi vəziyyətin ağırlığı

E) Bir neçə seqment və orqanın zədələnməsi zamanı tipik klinik mənzərənin pozulması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
542) Ağır müştərək travmanın erkən dövründə istiqamətlənmiş patogenetik terapiya kompleksinə hansı tədbirlər daxildir?
A) Metabolik pozğunluqların korreksiyası

B) Zədələnmiş sümük fraqmentlərinin adekvat keyləşdirilməsi və immobilizasiyası

C) Bütün sadalananlar

D) Dövr edən qanın həcminin defisitini doldurmaqla hemodinamik pozğunluqların korreksiyası

E) Antibakterial terapiya
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
543) Çoxsaylı sınıqları olan zərərçəkənin reanimasiyadan ixtisas üzrə şöbəyə köçürülməsinin mümkünlüyünün təyini zamanı onun halının qiymətləndirilməsi meyarı bütün sadalananlardır,istisna olan hansıdır?
A) Arterial təzyiqin davamlı stabilləşməsi

B) Tənəffüs çatışmamazlığının olmaması (tənəffüs tezliyi dəqiqədə 18-20-dən artıq deyil)

C) Aydın görünən taxikardiyanın olmaması (ürək döyüntülərinin tezliyi dəqiqədə 100-dən artıq deyil)

D) Zədələnmiş sümüklərin düzgün durması

E) Sidik ifrazının normal tempi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
544) Çoxsaylı və müştərək zədələnmələr zamanı hospitalaqədər mərhələdə keyləşdirmə nədən ibarətdir?
A) Azot-bir oksidlə keyləşdirmə

B) Sınıq yerlərinin anesteziyası

C) Neyroleptik və analgetiklərin yeridilməsi

D) Narkotik analgetiklərin yeridilməsi

E) Qeyri-narkotik analgetiklər yeritməklə yanaşı novokain blokadasının aparılması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
545) Çoxsaylı və müştərək zədələnmələr zamanı keyləşdirmə hansı pozğunluqların qarşısını alır?
A) Travmatik şok

B) Tənəffüs və ürək-damar çatışmamazlığı

C) Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası və piy emboliyası

D) Əsəb-psixi pozğunluqlar

E) İkinci qanaxma
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
546) Dayaq-hərəkət apparatının çoxsaylı zədələnmələrinin müalicəsi zamanı üstünlük nəyə verilir?
A) Operativ metoda

B) Konservativ metoda

C) Göstərilən metodlardan heç birinə

D) Konservativ və operativ metodların birləşməsinə

E) Funksional metoda
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
547) Qarın boşluğu və kiçik çanağın daxili üzvlərinin zədələnmələrinin aşkar edilməsi zamanı diaqnostik səhvlərin istisnası üçün nəyə xüsusi diqqət göstərmək vacibdir?
A) Alkohol sərxoşluğu halında müştərək travma alan xəstələrə

B) Müştərək onurğa travmalı xəstələrə

C) Müştərək baş beyin travmalı xəstələrə

D) Bütün sadalanan xəstələrə

E) Koma vəziyyətində xəstələrə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
548) Dayaq-hərəkət apparatının müştərək travmaları zamanı sümük fraqmentlərinin stabilləşməsini həyata keçirmək üçün ən çox məqsədəuyğun olan hansıdır?
A) Gips sarğısı

B) Skelet dartması

C) Göstərilən istənilən üsul

D) Sümükdaxili fiksator

E) Xarici fiksasiya apparatı
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
549) Dayaq-hərəkət apparatının müştərək travmaları zamanı osteosintezin operativ müdaxiləsini hansı halda taktiki səhv sayılır?
A) Aqonal hal

B) Baş beynin travmadan 4-8 gün sonra əzilməsi

C) Ağciyər, ürəyin funksiyasının kəskin pozulması

D) Travmatik şok

E) Daxili qanaxma
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
550) Həyati göstəricilərə görə operativ müdaxilə hansı çoxsaylı və müştərək zədələnmələr zamanı həyata keçirilir?
A) Onurğa beyni zədələnməsi ilə onurğanın aşağı döş hissəsinin qapalı sınığı

B) At quyruğu zədələnməsi ilə onurğanın bel hissəsinin qapalı sınığı

C) Qabırğaların ikitərəfli sınığı

D) VI qabırğayadək maye səviyyəsi ilə hematoraksla fəsadlanmış ağciyər zədələnməsi ilə çoxsaylı qabırğa sınıqları

E) Sıxılma əlamətləri və onun dislokasiyası ilə baş beyninin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
551) Dayaq-hərəkət apparatının çoxsaylı və müştərək travmaları zamanı sınıqların operativ müalicəsinin üstünlüyü nədən ibarətdir?
A) Xəstələrə qulluğun yüngülləşdirilməsi

B) Qırıqların dəqiq qurulması və stabil fiksasiyası

C) Erkən aktivizasiya və funksional müalicə imkanı

D) Sınığın sağalması – sümük regenerasiyasının sürətləndirilməsi

E) Xəstənin nəqlinin asanlaşdırılması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
552) Çanağın eyniadlı hissəsinin ön və arxa yarımhalqasının eyni zamanda sınığının budun həmin tərəfdən müştərək sınması zamanı konservativ müalicənin hansı üsullarının istifadəsi məqsədəuyğundur?
A) Bud kondiliusu və daban sümüyündən skelet dartması

B) Bud və baldırdan skelet dartması

C) Bud sümüyünün skelet dartması

D) Çanaq hissəsində çərçivə qurğusunda bərkidilmiş, sərt sahəli millərin istifadəsi ilə distraksion qurğu vasitəsilə skelet dartması və bud kondiliusundan dartma

E) Çanaq sümüyünün qanadı və buddan skelet dartması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
553) Dayaq-hərəkət apparatının çoxsaylı travmalarının kəskin dövründə hansı plastik dəri əməliyyatlarının tətbiqi məqsədəuyğundur?
A) Limberqə görə qarşılıqlı üçbucaq dəri tikələri ilə plastika

B) Krasovitova görə plastika

C) İtalyan tikələri ilə plastika

D) Bloxinəgörə “util dəri” plastikası

E) Tıçinkinaya görə plastika
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
554) Politravma zamanı deformasiyaedici artroz bütün sadalanan səbəblərin nəticəsidir, istisna olan nədir?
A) Epifizlərin zədələnməsi

B) Oynaq hissəsində yumşaq toxumaların zədələnməsi

C) Politravma zamanı orqanizmdə əmələ gələn ümumi pozğunluqlar

D) Ətrafın immobilizasiyası

E) Oynağın qığırdaq səthinin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
555) Hər iki bud sümüyünün açıq sınığı zamanı cərrahın taktikasına bütün sadalanan tədbirlər daxildir, istisna olan nədir?
A) Şokla mübarizə və qanaxmanın dayandırılması

B) Yaraların ilkin cərrahi işlənməsi

C) Hər iki budun eyni zamanda erkən stabil osteosintezi

D) İrinli fəsadların profilaktikası

E) Skelet dartmasının qoyulması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
556) Ətrafların çoxsaylı açıq sınıqları zamanı irinli fəsadların profilaktikasında əsas əhəmiyyət təşkil edən nədir?
A) Yaraların ilkin cərrahi işlənməsi

B) Antibiotiklərlə futlyar novokain blokadası

C) Açıq sınıq sahəsinə antibakterial preparatların yeridilməsi

D) Polimer sarğıların – antibakterial doldurucularla örtüklərin istifadəsi

E) Antibiotiklərlə sümükdaxili prolongirə edilmiş novokain blokadası
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
557) Dayaq-hərəkət apparatının çoxsaylı və müştərək travmaları zamanı osteomielitin inkişafı şərti bütün sadalanan səbəblər kompleksidir, istisna olan hansıdır?
A) Antibakterial və immun terapiyanın defektləri

B) Açıq sınıq zonasında xırda damarların trombozu

C) Orqanizmin ümumi və yerli rezistentliyinin azalması

D) İmmobilizasiyanın çatışmamazlıqları

E) Kifayət qədər radikal olmayan ilkin cərrahi işləmə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997

Bölmə 3. Termiki zədələnmələr, elektrik travmaları.

558) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına görə yanıqlar bütün travmatik zədələnmələr arasında neçənci yeri tutur?
A) 3

B) 5


C) 4

D) 1


E) 2
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol ” Bakı 2008
559) Azərbaycanda il ərzində ağır yanıqları olan pasiyentlərin sayı neçə olur?
A) > 1500

B) > 1000

C) > 2000

D) > 100


E) > 10000
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol ” Bakı 2008
560) Zədələnməni törədən agentin xüsusiyyətindən asılı olaraq yanıqların bölünməsinə aid hansılar doğrudur?
A) Termiki – mayelərin, bərk, qazabənzər faktorların təsirindən yaranan yanıqlar

B) Kimyəvi – turşuların, qələvilərin, ağır metal duzlarının təsirindən yaranan yanıqlar

C) Elektrik – müxtəlif gərginlikli elektrik cərəyanı ilə kontakt nəticəsində törənən yanıqlar

D) Şüa – atom bombasının partlaması zamanı yaranan yanıqlar, günəş – günəş şüalarının birbaşa təsirindən törənən yanıqlar

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol ” Bakı 2008
561) XBT-10 üzrə təsnifata görəT-20-yə nə aiddir?
A) Baş və boynun termiki və kimyəvi yanıqları

B) Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl istisna olmaqla, termik və kimyəvi yanıqları

C) Bilək və əlin termiki və kimyəvi yanıqları

D) Aşıq-baldır oynağı və ayağın termiki və kimyəvi yanıqları

E) Gövdənin termiki və kimyəvi yanıqları
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
562) XBT-10 üzrə təsnifata görə T-24-ə nə aiddir?
A) Gözün məhdud nahiyəsinin və gözün köməkçi aparatının termiki və kimyəvi yanıqları

B) Tənəffüs yollarının termiki və kimyəvi yanıqları

C) Bədənin bir neçə nahiyəsinin termiki və kimyəvi yanıqları

D) Digər daxili orqanların termiki və kimyəvi yanıqları

E) Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı və ayaq istisna olmaqla, termiki və kimyəvi yanıqları
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
563) XBT-10 üzrə təsnifata görə T-32-ə nə aiddir?
A) Bədən səthinin zədələnmə sahəsinə görə təsnif edilən kimyəvi yanıqlar

B) Digər daxili orqanların termiki və kimyəvi yanıqları

C) Bədən səthinin zədələnmə sahəsinə görə təsnif edilən termiki yanıqlar

D) Bədənin bir neçə nahiyəsinin termiki və kimyəvi yanıqları

E) Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı termiki və kimyəvi yanıqlar
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
564) Aşağıdakı amillərdən termiki yanıqlara dair hansılar doğrudur?
A) Qaz və ya bərk termiki amillərlə zədələnmə

B) Maye ilə zədələnmə

C) Hamısı

D) Alovla zədələnmə

E) Heç biri
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
565) Termiki zədələnmələrin ağırlıq meyarlarına aid hansı düzgündür?
A) Termiki travmanın dərinliyi

B) Sadalananların hamısı

C) Heç biri

D) Zərərçəkənin yaşı

E) Yanıq səthinin sahəsi
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
566) Termiki zədələnmələrin ağırlıq meyarlarına aid hansı düzgündür?
A) Müayinə anında xəstəliyin fazası

B) Tənəffüs yollarının zədələnməsi

C) Premorbid fon

D) Zədələnmənin lokalizasiyası

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
567) Termiki yanıqların dərinliyinə görə IIIB dərəcəli olduğuna hansı aiddir?
A) Koaqulyasion (quru) və ya kollikvasion (yaş) nekrozun əmələ gəlməsi ilə dərinin bütün qatları sıradan çıxır

B) Dərinin aydın sərhədli hiperemiyası, ödemi (arterial hiperemiya və iltihab eksudasiyası)

C) Zədələnmə sahəsində hiperemiya, ödem, epidermisin soyulması

D) Nekroz nəinki dərini, eləcə də alt qatda yerləşən bütün toxumaları, bəzən sümüklər də daxil olmaqla, əhatə edir

E) Geləbənzər möhtəviyyatı (plazmatik ifrazat) olan qalındivarlı suluqlarla və ya ağ çalarlı (işemiya) hissələri olan çəhrayı, yaxud qırmızı (staz) rəngli yaralarla xarakterizə olunur.
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
568) Termiki yanıqların dərinliyinə görə IIIA dərəcəli olduğuna hansı aiddir?
A) Geləbənzər möhtəviyyatı (plazmatik ifrazat) olan qalındivarlı suluqlarla və ya ağ çalarlı (işemiya) hissələri olan çəhrayı, yaxud qırmızı (staz) rəngli yaralarla xarakterizə olunur.

B) Koaqulyasion (quru) və ya kollikvasion (yaş) nekrozun əmələ gəlməsi ilə dərinin bütün qatları sıradan çıxır

C) Zədələnmə sahəsində hiperemiya, ödem, epidermisin soyulması.

D) Dərinin aydın sərhədli hiperemiyası, ödemi (arterial hiperemiya və iltihab eksudasiyası

E) Nekroz nəinki dərini, eləcə də alt qatda yerləşən bütün toxumaları, bəzən sümüklər də daxil olmaqla, əhatə edir
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
569) Termiki yanıqların dərinliyinə görə IV dərəcəli olduğuna hansı aiddir?
A) Koaqulyasion (quru) və ya kollikvasion (yaş) nekrozun əmələ gəlməsi ilə dərinin bütün qatları sıradan çıxır

B) Dərinin aydın sərhədli hiperemiyası, ödemi (arterial hiperemiya və iltihab eksudasiyası

C) Geləbənzər möhtəviyyatı (plazmatik ifrazat) olan qalındivarlı suluqlarla və ya ağ çalarlı (işemiya) hissələri olan çəhrayı, yaxud qırmızı (staz) rəngli yaralarla xarakterizə olunur

D) Nekroz dərini, eləcə də alt qatda yerləşən bütün toxumaları, bəzən sümüklər də daxil olmaqla, əhatə edir

E) Zədələnmə sahəsində hiperemiya, ödem, epidermisin soyulması.
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
570) Səthi yanıqlar qrupuna hansılar aid edilir?
A) I-II-IIIA dərəcəli

B) IIIA- IIIB dərəcəli

C) IIIB-IV dərəcəli

D) II-IIIA dərəcəli

E) I-II dərəcəli
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
571) “Doqquzlar üsulu”-na görə gövdənin ön və arxa səthlərinin hər biri neçə faiz hesablanır?
A) 18%

B) 1%


C) 9%

D) 36%


E) 27%
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
572) Yaşlı adamın bədəni necə hesablanır?
A) Bədəninin ön səthi 51%, arxa səthi 49% təşkil edir

B) Bədəninin ön səthi 50%, arxa səthi 50% təşkil edir

C) Bədəninin ön və arxa səthlərinin hər biri 18 % təşkil edir

D) Bədəninin ön səthi 49%, arxa səthi 51% təşkil edir

E) Bədəninin ön səthi 52%, arxa səthi 48% təşkil edir
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
573) Uşaqlarda bədən necə hesablanır?
A) Land və Brouder cədvəlindən istifadə edilir

B) Yalnız “Doqquzlar üsulu” istifadə edilir

C) “Ovuc üsulu”-ndan istifadə edilir

D) Land və Brouder cədvəlindən istifadə edilmir

E) Frank cədvəlindən istifadə edilir
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
574) Termiki zədələnmələrin proqnozuna aid hansı doğrudur?
A) Şübhəli – Fİ 75 vahid olduqda

B) Sadalananların heç biri

C) Pis (qeyri-qənaətbəxş) Fİ – 100-120 vahid və daha çox olduqda.

D) Yaxşı (qənaətbəxş) – Fİ 65-75 vahid olduqda

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
575) Yanıq travmasının ağırlığının təyini ilə bağlı hansı doğrudur?
A) Yanıq səthinin sahəsi (doqquzlar üsulu, Land və Brouderə görə)

B) Xəstənin yaşı

C) Zədələnmənin dərinliyi (I, II, IIIAB, IV dərəcə)

D) Lokalizasiya

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008 195
576) Yanıq travmasının ağırlığının təyini ilə bağlı hansı doğrudur?
A) Sadalananların hamısı

B) Yanaşı gedən xəstəliklər.

C) Yanaşı zədələnmələr (sınıqlar, elektrotravmalar və s.).

D) İnhalyasion zədələnmələr (yuxarı tənəffüs yollarının yanığı).

E) Yanığın sirkulyar olması, travmanın qəsdən törədilməsi
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
577) İlkin tibbi və həkimə qədər yardım tədbirləri hansılardır?
A) Zədələnməni törədən agentlə zərərçəkənin kontaktını kəsmək

B) Sadalananların hamısı

C) Ürək fəaliyyətinin bərpası

D) Paltarı kəsmək və soyundurmaq

E) Tənəffüs yollarının keçiriciliyinin bərpası
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
578) İlkin tibbi və həkimə qədər yardım tədbirləri hansılardı?
A) Travmanın bilərəkdən törədildiyinə şübhə olduqda, müvafiq hüquq mühafizə orqanlarına məlumat vermək

B) Yanıq yaralarının işlənməsi – axar su ilə yara səthinin soyudulması, antiseptiklərlə sarğıların qoyulması. Xəstənin nəqliyyatla göndərilməsi zamanı müvəqqəti olaraq quru sarğıların qoyulması və ya soyuducu gellə sarğı daha məqsədəuyğundur

C) Xəstələrin nəqliyyat immobilizasiyasından sonra daşınması

D) Travmanın şokogen təsirini azaltmaq üçün analgetiklərin vurulması, infeksion ağırlaşmaların qarşısını almaq məqsədilə antiseptiklərlə ilkin sarğı, transport immobilizasiyası

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
579) Təcili tədbirlərə aid hansılardır?
A) Tənəffüs yollarının intubasiyası, nəmləndirilmiş O2 verilməsi, periferik və ya mərkəzi venaların kateterizasiyası

B) Tetanusun profilaktikası

C) Ödemin qarşısının almaq üçün aşağı ətrafların qaldırılması

D) Xüsusi növ travmaların təyini

E) Lazım gəldikdə sarğıların dəyişdirilməsi
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
580) Təcili tədbirlərə aid hansılar doğrudur?
A) Tetanusun profilaktikası (tetanus əleyhinə zərdabın vurulması)

B) Travmanın şokogen təsirini azaltmaq üçün analgetiklərin vurulması, infeksion ağırlaşmaların qarşısını almaq məqsədilə antiseptiklərlə ilkin sarğı

C) Ödemin qarşısının almaq üçün aşağı ətrafların qaldırılması

D) Pasiyentin isidilməsi, həkim nəzarəti altında susuzluq hissinin aradan qaldırılması

E) Nəqliyyat immobilizasiyası
Ədəbiyyat: Руководство по реаниматологии.Под редакцией Дарбиняна Т.М. Москва 1974
581) Təxirəsalınmış tədbirlər hansılardır?
A) Lazım olduqda neyroleptoanalgeziya, dərman yuxusu

B) “Doqquzlar üsulu” və ya Land və Brouder cədvəli ilə yanıq sahəsinin təyini

C) Lazım gəldikdə sarğıların dəyişdirilməsi, tetanusun profilaktikası (tetanus əleyhinə zərdabın vurulması), ödemin qarşısının almaq üçün aşağı ətrafların qaldırılması

D) Yanığın lokalizasiyasının təyini, sirkulyar yanıqların müəyyən edilməsi.

E) Tənəffüs yollarının intubasiyası (mümkün olmadıqda traxeostomiya), nəmləndirilmiş O2 verilməsi, periferik və ya mərkəzi venaların kateterizasiyası
Ədəbiyyat: Руководство по реаниматологии.Под редакцией Дарбиняна Т.М. Москва 1974
582) Təxirəsalınmış tədbirlərə hansılar aid deyil?
A) Ödemin qarşısının almaq üçün aşağı ətrafların qaldırılması

B) Pasiyentin isidilməsi, həkim nəzarəti altında susuzluq hissinin aradan qaldırılması

C) Mədənin dekompressiyası məqsədi ilə nazoqastral zondun qoyulması, sidikçıxarıcı yolların kateterizasiyası

D) Nəqliyyat immobilizasiyası

E) Xüsusi növ travmaların təyini (elektrik, kimyəvi, sınıqlar və s.)
Ədəbiyyat: Руководство по реаниматологии.Под редакцией Дарбиняна Т.М. Москва 1974
583) Xəstələrin ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrinə hospitalizasiya meyarlarına aid hansılar doğrudur?
A) Elektrik cərəyanından törənən yanıqlar, şimşək vurma

B) Yaşdan asılı olmayaraq III dərəcəli yanıqlar

C) Əlləri, üzü, gözü, qulaqları, ayaqları, cinsiyyət orqanlarını, aralığı və iri oynaq sahələrini əhatə edən yanıqlar

D) Sadalananların hamısı

E) II dərəcəli yanıq > 10% b.s.
Ədəbiyyat: Руководство по реаниматологии.Под редакцией Дарбиняна Т.М. Москва 1974
584) Xəstələrin ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrinə hospitalizasiya meyarlarına aid hansılar doğrudur?
A) Sadalananların hamısı

B) Sınıqlarla müşayiət olunan yanıqla xəstələr;

C) Hər hansı dərəcəli yanığı olan uşaqlar, sosial, emosional və ya reabilitasion yardıma ehtiyacı olan yanmış şəxslər.

D) Kimyəvi yanıqlar, tənəffüs yollarının yanıqları;

E) Yanaşı gedən somatik xəstəlikləri olan yanıqla xəstələr;
Ədəbiyyat: Руководство по реаниматологии.Под редакцией Дарбиняна Т.М. Москва 1974
585) Yanıq xəstəliyinin dövrləri hansılardı?
A) Kəskin yanıq toksemiyası, yanıq şoku, septikotoksemiya, bərpa

B) Kəskin yanıq toksemiyası, septikotoksemiya, yanıq şoku, bərpa

C) Yanıq şoku, septikotoksemiya, yanıq toksemiyası, bərpa

D) Yanıq şoku, septikopiemiya, kəskin yanıq toksemiyası, bərpa

E) Yanıq şoku, kəskin yanıq toksemiyası, septikotoksemiya, bərpa
Ədəbiyyat: Руководство по реаниматологии.Под редакцией Дарбиняна Т.М. Москва 1974
586) Yanıq şokunun diaqnostik meyarlarına aid hansı doğrudur?
A) Sadalananların hamısı

B) Çox ağır şok – S>50% b.s. TYY olmadıqda Fİ>120; TYY olduqda Fİ>100

C) Ağır şok – S=20-50% b.s. TYY olmadıqda Fİ=80-120; TYY olduqda Fİ=70-100.

D) Yüngül şok – zədələnmə sahəsi S=10-20% b.s. TYY olmadıqda Fİ=30-79, TYY olduqda Fİ=30-69.

E) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
587) Yüngül yanıq şoku klinikasına hansılar aid deyil?
A) Bağırsaq parezi yox

B) Diurez-60-70 ml/saat

C) Huşu aydın

D) Zədələnməmiş dəri örtüyün vəziyyəti avazımış, quru, zəif akrosianoz

E) Bədən temperaturu normal və ya bir qədər azalmış
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
588) Ağır yanıq şoku klinikasına hansılar aid deyil?
A) Üşütmə, əzginlik aşkar

B) Diurez- 40-80 ml/saat və ya oliquriya

C) Öyümə və qusma tez-tez, maye qəbulu zamanı çoxalır

D) Huşu saxlanılır

E) Bədən temperaturu azalır
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008 198
589) Ağır dərəcəli şok zamanı hemodinamik göstəricilər necə olur?
A) Ps- 88±2, A/Tor – 95±3 mm.c.st; mərkəzi venoz təzyiq (MVT) norma, dövran edən qanın həcmi (DQH) – 70,1± 1,2 ml/kq. Qanın vurulma həcmi (QVH) 62,4±1,4 ml. Damarların periferik müqaviməti (DPM) artır

B) Ps – 110 ± 5; A/Tor – 95 ± 3 mm.c.st; MVT – 7,9 ± 0,7 (N=8-12), DQH – 60,7 ± 2,6 ml/kq, QVH – 47,2 ± 1,8 (N=70-78) ml

C) Ps – 93 ± 5; A/Tor – 95 ± 3 mm.c.st; MVT – 8,9 ± 0,7 (N=8-12), DQH – 60,7 ± 2,6 ml/kq, QVH – 47,2 ± 1,8 (N=70-78) ml

D) Ps – 130 ± 5; A/Tor – 95 ± 3 mm.c.st; MVT – 7,9 ± 0,7 (N=8-12), DQH – 65,7 ± 2,6 ml/kq, QVH – 47,2 ± 1,8 (N=70-78) ml

E) Ps 85±2, A/Tor – 95±3 mm.c.st; (MVT) 6,9± 0,7 (DQH) – 70,1± 1,2 ml/kq. (QVH) 62,4±1,4 ml. Damarların periferik müqaviməti (DPM) artır
Ədəbiyyat: Шок при травмах опорно-двигательного аппарата Рожинский М.М. Москва 1970


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə