Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?


) Çox ağır yanıq şoku klinikasına hansı simptom xasdır?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə12/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

590) Çox ağır yanıq şoku klinikasına hansı simptom xasdır?
A) Zədələnməmiş dəri örtüyünün vəziyyəti avazımış, sianotik, akrosianoz

B) Huşu saxlanılır

C) Diurez 60-70 ml/saat

D) Bağırsaq parezi ola bilər

E) Bədən temperaturu azalır
Ədəbiyyat: Шок при травмах опорно-двигательного аппарата Рожинский М.М. Москва 1970
591) Yüngül dərəcəli şok zamanı hemodinamik göstəricilər necə olur?
A) Ps dəqiqədə 88±2, A/Tor – 95±3 mm.c.st; mərkəzi venoz təzyiq (MVT) norma, dövran edən qanın həcmi (DQH) – 70,1± 1,2 ml/kq. Qanın vurulma həcmi (QVH) 62,4±1,4 ml. Damarların periferik müqaviməti (DPM) artır.

B) Ps – 130 ± 5; A/Tor – 95 ± 3 mm.c.st; MVT – 7,9 ± 0,7 (N=8-12), DQH – 65,7 ± 2,6 ml/kq, QVH – 47,2 ± 1,8 (N=70-78) ml

C) Ps 85±2, A/Tor – 95±3 mm.c.st; (MVT) 6,9± 0,7 (DQH) – 70,1± 1,2 ml/kq. (QVH) 62,4±1,4 ml. Damarların periferik müqaviməti (DPM) artır

D) Ps – 93 ± 5; A/Tor – 95 ± 3 mm.c.st; MVT – 8,9 ± 0,7 (N=8-12), DQH – 60,7 ± 2,6 ml/kq, QVH – 47,2 ± 1,8 (N=70-78) ml

E) Ps – 110 ± 5; A/Tor – 95 ± 3 mm.c.st; MVT – 7,9 ± 0,7 (N=8-12), DQH – 60,7 ± 2,6 ml/kq, QVH – 47,2 ± 1,8 (N=70-78) ml
Ədəbiyyat: Шок при травмах опорно-двигательного аппарата Рожинский М.М. Москва 1970
592) Yanıq şokunun ağırlığının artmasına uyğun olaraq tənəffüs necə dəyişilir?
A) Tənəffüsün tezliyi çoxalır, tənəffüsün həcmi, dəqiqəlik həcmi, ağciyərlərin hava tutumu kəskin azalır. Ağır və çox ağır şok zamanı oksigenin mənimsənilməsi kəskin azalır

B) Tənəffüsün tezliyi bir qədər çoxalır, tənəffüsün həcmi, dəqiqəlik həcmi, ağ ciyərlərin hava tutumu azalır. Ağır və çox ağır şok zamanı oksigenin mənimsənilməsi kəskin azalır

C) Tənəffüsün tezliyi bir qədər çoxalır, tənəffüsün həcmi, dəqiqəlik həcmi, ağ ciyərlərin hava tutumu çoxalır. Ağır və çox ağır şok zamanı oksigenin mənimsənilməsi kəskin azalır

D) Tənəffüsün tezliyi çoxalır, tənəffüsün həcmi, dəqiqəlik həcmi, ağciyərlərin hava tutumu bir qədər azalır. Ağır və çox ağır şok zamanı oksigenin mənimsənilməsi kəskin bir qədər azalır

E) Tənəffüsün tezliyi azalır, tənəffüsün həcmi, dəqiqəlik həcmi, ağciyərlərin hava tutumu azalır. Ağır və çox ağır şok zamanı oksigenin mənimsənilməsi kəskin azalır
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
593) Yanıq şok zamanı oliqo və anuriyanın əmələ gəlməsində hansı patogenetik faktorlar mühüm rol oynayır?
A) Hemodinamik, mikrosirkulyator, turşu-qələvi müvazinətinin pozğunluqları

B) Turşu-qələvi müvazinətinin pozğunluqları, mikrosirkulyator

C) Hemodinamik, mikrosirkulyator, böyrəklərin filtrasion-reabsorbision funksiyası

D) Hemodinamik, mikrosirkulyator, su-duz böyrəklərin filtrasion-reabsorbision funksiyası

E) Hemodinamik, mikrosirkulyator, su-duz, turşu-qələvi müvazinətinin pozğunluqları
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
594) Yanıq şokunun davam etmə müddəti neçə saat təşkil edir?
A) Yüngül -TYY olmadıqda bir qayda olaraq 18 saat, TYY olduqda – 24 saat və daha çox, ağır – 36 saata qədər, çox ağır – 72 saat (əgər xəstə ölmürsə).

B) Yüngül -TYY olmadıqda bir qayda olaraq 24 saat, TYY olduqda – 48 saat və daha çox, ağır – 48-60 saata qədər, çox ağır – 72 saat (əgər xəstə ölmürsə).

C) Yüngül -TYY olmadıqda bir qayda olaraq 36 saat, TYY olduqda – 48 saat və daha çox, ağır – 50-72 saata qədər, çox ağır – 96 saat (əgər xəstə ölmürsə).

D) Yüngül -TYY olmadıqda bir qayda olaraq 18-24 saat, TYY olduqda – 36 saat və daha çox, ağır – 48-65 saata qədər, çox ağır – 96 saat (əgər xəstə ölmürsə).

E) Yüngül -TYY olmadıqda bir qayda olaraq 24 saat, TYY olduqda – 48 saat və daha çox, ağır – 48-60 saata qədər, çox ağır – 96 saat (əgər xəstə ölmürsə).
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
595) Şok əleyhinə müalicənin əsas şərtlərinə aid hansı doğrudur?
A) Nazoqastral zond. Bir sutkadan sonra enteral qidalanmanın başlanması

B) Seldinger üsulu ilə körpücükaltı, bud, daxili vidaci venanın kateterizasiyası vasitəsilə mərkəzi venoz sistemə çıxışın təmin edilməsi

C) Dərin yanıq şokunda – STA (süni tənəffüs aparatı) qoşulması

D) Sadalananların heç biri

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Шок при травмах опорно-двигательного аппарата Рожинский М.М. Москва 1970
596) Şok əleyhinə müalicənin əsas şərtlərinə aid hansı doğru deyil?
A) Nazoqastral zond ilə bir sutkadan sonra enteral qidalanmanın başlanması

B) Sutka ərzində hər 4-6 saatdan bir ağrısızlaşdırma aparılması (1%-li morfin-hidroxlorid, promedol, neyroleptoanalgeziya);

C) Toxumaların adekvat perfuziyasını təmin etmək, mikrosirkulyator məcranın vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə rehidratasiya.

D) Nazoqastral zond ilə iki sutkadan sonra enteral qidalanmanın başlanması

E) Sidik kisəsinin kateterizasiyası (periodik olaraq 6 saatdan bir isti furasilin məhlulu ilə yumaqla);
Ədəbiyyat: Шок при травмах опорно-двигательного аппарата Рожинский М.М. Москва 1970
597) “Risk (təhlükə) qrupu”na aşağıdakı hansı zərərçəkənlər aiddir?
A) Sadalananların hamısı

B) Zədələnmə sahəsi dərin yanıqlarda 30% (uşaqlarda 25%-dən çox), səthi yanıqlarda 50-60%

C) Premorbid fonu olanlar

D) Termoinhalyasion travmalar

E) Stasionara 24 saatdan sonra daxil olanlar.
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
598) İnfuzion məhlulların ümumi həcmi hansı düstura görə (şokun dərinliyinə görə) hesablanır?
A) Parkland

B) Frank


C) Brouder

D) Land və Brouder

E) Land
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
599) Parkland düsturu necə hesablanır?
A) N x bədən çəkisi+ fizioloji tələbat

B) N x bədən çəkisi x yanıq % x fizioloji tələbat

C) N x bədən çəkisi x yanıq %

D) N x yanıq %+ fizioloji tələbat

E) N x bədən çəkisi x yanıq % + fizioloji tələbat
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
600) Hesablanmış infuzion məhlulların ümumi həcmi necə yeridilir?
A) ¾-i ilk 6 saat ərzində, qalan yarısı isə sonrakı 18 saat ərzində vena daxilinə yeridilir

B) ½-i ilk 6 saat ərzində, qalan yarısı isə sonrakı 18 saat ərzində vena daxilinə yeridilir

C) ¾-i ilk 8 saat ərzində, qalan yarısı isə sonrakı 16 saat ərzində vena daxilinə yeridilir

D) ½-i ilk 8 saat ərzində, qalan yarısı isə sonrakı 16 saat ərzində vena daxilinə yeridilir

E) ¼-i ilk 4 saat ərzində, qalan yarısı isə sonrakı 20 saat ərzində vena daxilinə yeridilir
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
601) İnfuzion maddələri seçərkən nə nəzərə alınmalıdır?
A) Zülalların defisiti

B) Suyun defisiti

C) Eritrositlərin defisiti

D) Duzların defisiti

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
602) 30 yaşlı kişi 2-ci dərəcəli yanıq şoku ilə daxil olub. Aparılan tədbirlərdən hansı düzgün deyil?
A) Birinci 8 saat ərzində kolloidal məhlulların vurulması

B) 8-12 saatdan sonra infuzion terapiya proqramına nativ kolloid preparatlar qoşula bilər (5%-li albumin məhlulu, plazma və digər qanəvəzedicilər)

C) Birinci 8 saat ərzində laktosol, 0.9%-li NaCl, 5%-li qlükoza məhlulların vurulması

D) Vurulan şəkərlərin miqdarı ümumi infuzion terapiyanın 25%-ni təşkil etməlidir

E) Аsidozu ləğv etmək üçün Na-bikarbonat, Disol, Trisol vurulur
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
603) İnfuzion müalicə zamanı korqlükon hansı dozada vurulmalıdır?
A) 0,06%-0,5 ml v/d x 3 dəfə

B) 0,06%-0,3ml v/d x 2 dəfə

C) 0,06%-0,8 ml v/d x 1 dəfə

D) 0,06%-0,5 ml v/d x 2 dəfə

E) 0,06%-0,4 ml v/d x 2 dəfə
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
604) İnfuzion müalicə zamanı strofantin hansı dozada vurulmalıdır?
A) 0,25 mq v/d x 1 dəfə fizioloji məhlulda yavaş-yavaş

B) 0,25 mq v/d x 2 dəfə fizioloji məhlulda yavaş-yavaş

C) 0,25 mq v/d x 3 dəfə fizioloji məhlulda yavaş-yavaş

D) 0,30 mq v/d x 2 dəfə fizioloji məhlulda yavaş-yavaş

E) 0,15 mq v/d x 2 dəfə fizioloji məhlulda yavaş-yavaş
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
605) İnfuzion müalicə zamanı heparin hansı dozada vurulmalıdır?
A) 10 vah/kq/saat hər 4-8 saatdan bir

B) 15 vah/kq/saat hər 6-8 saatdan bir

C) 25 vah/kq/saat hər 4-6 saatdan bir

D) 15 vah/kq/saat hər 4-6 saatdan bir

E) 10 vah/kq/saat hər 4-6 saatdan bir
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
606) İnfuzion müalicə zamanı uşaqlarda laziks hansı dozada vurulur?
A) 0,3-1,5 mq/kq

B) 0,5-3,5 mq/kq

C) 0,5-2,5 mq/kq

D) 0,5-1,5 mq/kq

E) 0,1-0,5 mq/kq
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
607) İnfuzion müalicə zamanı böyrək yumaqcıqlarında qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün hansı preparatdan istifadə edərsiniz?
A) Manitol

B) Glukoza 10%

C) Laziks

D) Eufillin 2,4% v/d

E) Lactosol
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
608) İnfeksiyanın profilaktikası və ləğvi məqsədi ilə hansı doğrudur?
A) Hamısı

B) Antistafilokokk γ-qlobulin ilə passiv immunizasiya – 2.0 x 1 dəfə sutkada

C) İnsan immunoqlobulini

D) Timalin, immunal

E) Heç biri
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
609) Hipoksiya, asidoz, mikrotrombozun korreksiya və profilaktikası, MSS-nin, ürək-damar fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə hansıları təyin etmək lazımdır?
A) 0.06%-li korqlükon məh, trental 5.0 x 2 dəfə 250.0 ml 0.9 % NaCl, Na-bikarbonatla

B) Sitoxrom heparin 2500 vahid x 4 dəfə/sut

C) Sadalananların heç birini

D) Sadalananların hamısını

E) Nəmləndirilmiş O2 verilməsi
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
610) Orqanizmin energetik və plastik maddələrə tələbatını ödəmək məqsədi ilə hansını təyin edərsiniz?
A) 5-10% albumin, plazma, protein

B) İntralipid, lipofundin, lipovenoz, aminturşular və s.

C) Sadalananların hamısını

D) Sadalananların heç birini

E) 5-10-20%-li qlükoza, dekstroza məhlulları, sorbitol 10-20%
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
611) Anemiyanın profilaktikası məqsədi ilə hansını təyin edərsiniz?
A) Dəmirtərkibli preparatlar, Vit B12, folиум turşusu

B) Eritrositar kütlə

C) Sadalananların heç biri

D) Sadalananların hamısı

E) Balanslaşdırılmış qidalanma
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
612) Yerli müalicə zamanı yaraların antiseptiklərlə təmizlənməsi məqsədi ilə hansını təyin edərsiniz?
A) Sadalananların heç biri

B) Sadalananların hamısını

C) Absorbsiyaedici maddələrlə sarğılar, yaraların UBŞ-si (UFO)

D) Nekrotik toxumaların ekssiziyası, silverden və silvoden məрhəmləri, suda həll olan əsasda məрhəmlər (levomekol, levosin, miromisin, dioksidin və b.).

E) Nekrolitik məрhəmlər (tripsin, salisil turşusu məрhəmi, “Dalseks-tripsin”, iruksol)
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
613) Yanıq xəstəliyinin kəskin dövründə xəstənin stasionara daxil olması gecikdirilən hallarda hansı tədbirlər görülməlidir?
A) Sadalananların heç biri

B) Böyrək çatışmazlığının anurik fazası başladıqda infuzion terapiyanı kəsmək lazımdır. Hemodializ göstərişdir

C) İnfuzion terapiya dinamik monitorinqə və qanın qaz tərkibi göstəricilərinə görə aparılmalıdır

D) Hipovolemiyanın bərpasına tələbat olduqda vurulan mayelərin həcmini artırmaq lazımdır

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
614) Şokdan çıxma meyarlarına nə aiddir?
A) Sadalananların hamısı

B) Müsbət MVT (Mərkəzi venoz təzyiq)

C) Termodinamikanın stabilləşməsi

D) Saat hesabı diurezin stabilləşməsi, homeostatik göstəricilərin müsbət dinamikası

E) Temperaturun normadan 1oC-dən az olmayaraq yüksəlməsi
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
615) Yanıq şokunun proqnozu nə zaman yaxşı sayılır?
A) S>60%, yaş 45-ə qədər , Fİ>100 TYY olmadıqda, Fİ=100 və daha çox TYY olduqda

B) S>60%, bütün yaşlarda, Fİ>100 TYY olmadıqda, Fİ=100 və daha çox TYY olduqda

C) Yanıq sahəsi 10-39%, yaş 50-ə qədər, Fİ 80-120 TYY olmadıqda və 30-70 TYY olduqda

D) Yanıq sahəsi 10-39%, yaş 45-ə qədər, Fİ 30-79 TYY olmadıqda və 30-70 TYY olduqda

E) S=40-60%, yaş 45-50-yə qədər, Fİ 80-120 TYY olmadıqda və 100 TYY olduqda
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
616) Yanıq şokunun proqnozu nə zaman şübhəli sayılır?
A) Yanıq sahəsi 10-39%, yaş 45-ə qədər, Fİ 30-79 TYY olmadıqda və 30-70 TYY olduqda

B) Sahə=40-60%, yaş 45-50-yə qədər, Fİ 80-120 TYY olmadıqda və 100 TYY olduqda

C) S>60%, bütün yaşlarda, Fİ>100 TYY olmadıqda, Fİ=100 və daha çox TYY olduqda

D) Yanıq sahəsi 10-39%, yaş 50-ə qədər, Fİ 80-120 TYY olmadıqda və 30-70 TYY olduqda

E) S>60%, yaş 45-ə qədər , Fİ>100 TYY olmadıqda, Fİ=100 və daha çox TYY olduqda
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
617) Yanıq şokunun proqnozu nə zaman pis sayılır?
A) S>60%, yaş 45-ə qədər , Fİ>100 TYY olmadıqda, Fİ=100 və daha çox TYY olduqda

B) S>60%, bütün yaşlarda, Fİ>100 TYY olmadıqda, Fİ=100 və daha çox TYY olduqda

C) Sahə=40-60%, yaş 45-50-yə qədər, Fİ 80-120 TYY olmadıqda və 100 TYY olduqda

D) Yanıq sahəsi 10-39%, yaş 45-ə qədər, Fİ 30-79 TYY olmadıqda və 30-70 TYY olduqda

E) Yanıq sahəsi 10-39%, yaş 50-ə qədər, Fİ 80-120 TYY olmadıqda və 30-70 TYY olduqda
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
618) Kəskin yanıq toksemiyası (KYT) nə zaman başlayır və hansı müddət davam edir?
A) Bədən temperaturunun yüksəlməsi anından başlayır. Bu dövr 5-ci sutkadan başlayır və 7 gün davam edir

B) Bədən temperaturunun yüksəlməsi anından başlayır. Bu dövr 3-cü sutkadan başlayır və 7-14 gün davam edir

C) Bədən temperaturunun yüksəlməsi anından başlayır. Bu dövr 4-cü sutkadan başlayır və 15 gün davam edir

D) Bədən temperaturunun normallaşması anından başlayır. Bu dövr 2-cü sutkadan başlayır və 7-14 gün davam edir

E) Bədən temperaturunun normallaşması anından başlayır. Bu dövr 3-cü sutkadan başlayır və 1 ay davam edir
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
619) Kəskin yanıq toksemiyası (KYT) ağırlığına görə aşağdakılardan hansı doğrudur?
A) Sadalananların heç biri

B) Çox ağır KYT – yanıq sahəsi 50% və daha çox b.s., Fİ – 60 və daha çox

C) Sadalananların hamısı

D) Yüngül KYT, bu zaman yanıq sahəsi 10-19% b.s., Fİ – 40 vah-ə qədər olur

E) Ağır KYT – yanıq sahəsi 20-49 % b.s., Fİ – 40-60 vah
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
620) Kəskin yanıq toksemiyasının yüngül klinik əlamətlərinə nə aiddir?
A) Huş aydın olur, yanıq sahələrində ağrı olur, psixomotor oyanıqlıq nadir hallarda, yuxunun pozulması olur, hallüsinasiyalar (eşitmə, görmə) olmur.

B) Huş aydın olur, yanıq sahələrində ağrı olur, psixomotor oyanıqlıq mümkündür, yuxunun pozulması olur, hallüsinasiyalar (eşitmə, görmə) olur, bağırsaqların parezi olur, bədən temperaturu yüksəlir, diurez 1800-2700

C) Huş alaqaranlıq, yanıq sahələrində ağrı olur, psixomotor oyanıqlıq mümkündür, yuxunun pozulması olur, hallüsinasiyalar (eşitmə, görmə) olur, zəiflik, təngnəfəslik olur

D) Huş aydın olur, yanıq sahələrində ağrı olur, psixomotor oyanıqlıq nadir hallarda, yuxunun pozulması olur, hallüsinasiyalar (eşitmə, görmə) olmur, bağırsaqların parezi olur, bədən temperaturu yüksəlir

E) Huş saxlanılır, yanıq sahələrində ağrı olur, psixomotor oyanıqlıq mümkündür, yuxunun pozulması olur, hallüsinasiyalar (eşitmə, görmə) mümkündür, qusma mümkündür, diurez 1800-2700
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
621) Kəskin yanıq toksemiyasının ağır klinik əlamətlərinə nə aiddir?
A) Huş saxlanılır, yanıq sahələrində ağrı olur, psixomotor oyanıqlıq mümkündür, yuxunun pozulması olur, hallüsinasiyalar (eşitmə, görmə) mümkündür, bağırsaqların parezi mümkündür, bədən temperaturu uzun müddətli olur, diurez 2400-3400, qusma mümkündür

B) Huş alaqaranlıq, yanıq sahələrində ağrı olur, psixomotor oyanıqlıq olur, yuxunun pozulması olur, hallüsinasiyalar (eşitmə, görmə) olur, bağırsaqların parezi mümkündür, bədən temperaturu yüksəlir, diurez 1800-2000, qusma mümkündür, zəiflik, təngnəfəslik olur

C) Huş aydın olur, yanıq sahələrində ağrı olur, psixomotor oyanıqlıq mümkündür, yuxunun pozulması olur, hallüsinasiyalar (eşitmə, görmə) olmur, bağırsaqların parezi mümkündür, bədən temperaturu yüksəlir, diurez 2400-3400, qusma mümkündür, zəiflik, təngnəfəslik olur

D) Huş aydın olur, yanıq sahələrində ağrı olur, psixomotor oyanıqlıq mümkündür, yuxunun pozulması olur, hallüsinasiyalar (eşitmə, görmə) mümkündür, bağırsaqların parezi mümkündür, bədən temperaturu yüksəlir, diurez 1800-2000, qusma mümkündür, zəiflik, təngnəfəslik olur

E) Huş saxlanılır, yanıq sahələrində ağrı olur, psixomotor oyanıqlıq mümkündür, yuxunun pozulması olur, hallüsinasiyalar (eşitmə, görmə) mümkündür, bağırsaqların parezi mümkündür, bədən temperaturu yüksəlir, diurez 1800-2700, qusma mümkündür, zəiflik, təngnəfəslik olur
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
622) Kəskin yanıq toksemiyasının ağırlığına uyğun olan hansılar doğrudur?
A) Sadalananların heç biri

B) Asidoz artır, qanda proteinlərin miqdarı azalır, lipidlərin peroksidləşməsinin aralıq məhsullarının miqdarı qan zərdabında çoxalır

C) Anemiya əlamətləri, MBT (eroziyalar, xoralar, qanaxmalar) tərəfindən ağırlaşmalar, damar daxili pozğunluqlar (DDS) meydana çıxır

D) Qanın toksikliyi artır, immun çatmazlığı inkişaf edir

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
623) Ağır toksikoinfeksiya patologiyası aşağıdakılardan hansı ilə xarakterizə olunur?
A) Pasiyentdə uzun müddət qızdırma qeyd olunur

B) Sadalananların hamısı ilə

C) Orqanizmin üzülməsi kaxeksiyaya qədər gətirib çıxarır, hipoproteinemiya leykositoz, limfonemiya müşahidə edilir

D) Anemiya artır, “poliorqan çatmazlığı” ortaya çıxır

E) Sadalananların heç biri ilə
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
624) Ağırlaşmalar içərisində birinci yeri hansı patologiya tutur?
A) Böyrək, MSS disfunksiyası, qaraciyər disfunksiyası, MBT pozğunluqları, ikinci yerdə – homeostaz dəyişiklikləri durur, üçüncü yerdə isə – ürək-damar sistemi və tənəffüs sistemi pozğunluqları

B) Ürək-damar sistemi və tənəffüs sistemi pozğunluqları tutur, ikinci yerdə –böyrək, MSS disfunksiyası, qaraciyər disfunksiyası, MBT pozğunluqları, üçüncü yerdə isə – homeostaz dəyişiklikləri durur

C) Böyrək, MSS disfunksiyası, qaraciyər disfunksiyası, MBT pozğunluqları, ikinci yerdə – ürək-damar sistemi və tənəffüs sistemi pozğunluqları üçüncü yerdə isə homeostaz dəyişiklikləri durur

D) Homeostaz dəyişiklikləri, ikinci yerdə – ürək-damar sistemi və tənəffüs sistemi pozğunluqları, üçüncü yerdə – böyrək, MSS disfunksiyası, qaraciyər disfunksiyası, MBT pozğunluqları

E) Ürək-damar sistemi və tənəffüs sistemi pozğunluqları tutur, ikinci yerdə – homeostaz dəyişiklikləri durur, üçüncü yerdə– böyrək, MSS disfunksiyası, qaraciyər disfunksiyası, MBT pozğunluqları
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
625) Yanıq septikotoksemiyasının diaqnostikasına dair hansı tədbirlər görülməlidir?
A) Sadalananların hamısı

B) Yanıq yaralarının ümumi sahəsinin dəqiqləşdirilməsi

C) Yanığın ümumi sahəsindən və dərinliyindən asılı olaraq Frank indeksi göstəricilərini təyin etmək

D) Sadalananların heç biri

E) Toxumaların nekrozunun dərinliyini və xüsusiyyətlərini dəqiqləşdirmək, əzələlərin, vətərlərin, sümüklərin zədələnməsini təyin etmək
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
626) Yanıq septikotoksemiyasının diaqnostikasına dair hansı tədbirlər görülməlidir?
A) Orqanizmin daxili orqan və sistemləri tərəfindən müxtəlif ağırlaşmaların təyini

B) Qan formulunun kobud dəyişikliklərini, homeostazın biokimyəvi göstəricilərini aydınlaşdırmaq

C) Temperaturun remittəedici və ya intermittəedici xarakterini, əzginliyi, bakteremiyanı aydınlaşdırmaq

D) Sadalananların hamısı

E) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
627) Yüngül gedişli yanıq septikotoksemiyasında yanığın sahəsi neçə faiz və Frank indeksi neçə olur?
A) 50-70% 80-120

B) 60-70%, 150-200

C) 20-50%, 50-100

D) 65-75% 150-200

E) 10-19%, 30-49
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
628) Ağır gedişli yanıq septikotoksemiyasında yanığın sahəsi neçə faiz və Frank indeksi neçə olurlar?
A) 50-70% 80-120

B) 20-50%, 50-100

C) 65-75% 150-200

D) 60-70%, 150-200

E) 10-19%, 30-49
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
629) Çox ağır gedişli yanıq septikotoksemiyasında yanığın sahəsi neçə faiz və Frank indeksi neçə olur?
A) 30-40%, 80-100

B) 60-70%,120-150

C) 5-10%, 30-50

D) 20-50%, 50-100

E) 10-19%, 30-49
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
630) Yanıq septikotoksemiyasının təxmini davam etmə müddəti nədən asılı olur və neçə müddət çəkir?
A) Toxumaların nekrozunun dərinliyindən asılıdır və yanma başlayaraq 25-30 sutka çəkir

B) Homeostaz dəyişikliklərinin bərpasından asılıdır və yanma başlayaraq 10-15 sutka çəkir

C) Dəri örtüyünün tamlığının bərpasından asılıdır və yanma anından başlayaraq 28-70 sutka çəkir

D) Böyrək funksiyasının bərpasından və yanma anından başlayaraq 28-70 sutka çəkir

E) Ürək-damar sistemi və tənəffüs sistemi pozğunluqlarının bərpasından asılıdır və yanma başlayaraq 1-3 sutka çəkir
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
631) Yanıq septikotoksemiya dövründə xəstələrin müalicəsinin əsas prinsiplərinə aşağıdakılardan hansı uyğundur?
A) İnfeksion ağırlaşmaların profilaktika və müalicəsi

B) Anemiyanın və metabolik pozğunluqların korreksiya və profilaktikası

C) Hamısı

D) Orqan və sistemlərin funksional pozğunluqlarının patogenetik müalicəsi

E) Heç biri
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə