Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?


) Xroniki posttravmatik osteomielit nəyə səbəb ola bilər?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə14/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

691) Xroniki posttravmatik osteomielit nəyə səbəb ola bilər?
A) Sepsis və fleqmonlara

B) Bütün sadalananlara

C) Xroniki osteomielitin təkrarlanmasına

D) Parenximatoz orqanların amiloidozuna

E) Prosesin bədxassəliliyinə
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
692) Xroniki odlu silah osteomieliti nə ilə xarakterizə olunur?
A) Sümük sekvestri ilə

B) Bütün sadalananlara

C) Anamnezdə odlu silah yarası ilə

D) Funksional irinli yara ilə

E) Gedişatın qayıtması ilə
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
693) Rentgenoloji xroniki odlu silah osteomieliti nə ilə xarakterizə olunur?
A) Osteoskleroz fonunda canlı sümüyün osteoporozu ilə

B) Qalınlaşma və sümük sıxlaşması ilə

C) Bütün sadalananlara

D) Dənəvərləşmiş toxuma ilə əhatə olunan xəncər-boru sekvestral qutularla

E) Osteoporoz fonunda osteosklerozla
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
694) Nevropatik artritlərə hansı aiddir?
A) Bütün sadalananlara

B) Oynaqların sirinqomielik zədələnmələri

C) Köklü artritlər

D) Tabetik artritlər

E) Daqınıq skleroz zamanı distrofik dəyişikliklər
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
695) Tabetik artropatiyalar hansı ilə xarakterizə olunur?
A) Paraartikulyar əhəngləmə ilə

B) Bütün sadalananlara

C) Oynaq laxlaması ilə

D) Çoxlu tərləmə və subfebril temperaturla qəfil başlama

E) Həssaslığın pozulması ilə
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
696) Sirinqmielitik artropatiya üçün nə xarakterdir?
A) Analgeziyalar

B) Yuxarı ətrafın əzələ atrofiyası

C) Bütün sadalananlara

D) Bilək barmaqlarının “cırmaqlılığı”

E) Sümüklərin oynaq uclarının destruksiyası
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
697) Dağınıq skleroz zamanı hansı biri müşahidə olunur?
A) Həssaslığın pozulması (parasteziyalar və ağrılar)

B) Bütün sadalananlara

C) Şarko triadası (nistaqm,intension titrəmə)

D) Vestibulyar pozğunluqlar (baş gicəllənmə, ürək bulanma)

E) Xəstəliyin əvvəlində ayaqların günün axırına yorulması
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
698) Diz qapağının anadangəlmə çıxığının müalicəsi zamanı hansı biri tətbiq edilir?
A) Ru-Fridland-Volkov əməliyyatı

B) Kroqius əməliyyatı

C) Kempbell əməliyyatı

D) Fridland əməliyyatı

E) Bütün sadalananlara
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
699) Qoffа xəstəliyi diaqnozu nə zaman qoyulur?
A) Xroniki gedişata əsasən

B) Bütün sadalananlara

C) Diz oynağının piy qatlarının hiperplaziyasına əsasən

D) Diz oynağının blokadasına əsasən

E) Uzanmış vəziyyətdə düz ayaqda pəncəyə basarkən ağrılar əsasında
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
700) Qoffа xəstəliyinin müalicəsinə hansı aiddir?
A) Uzunmüddətli immobilizasiya

B) Qatların və piy cisimlərinin operativ ləğvi

C) Lazeroterapiya və fermentlərin yeridilməsi

D) Fizioterapiya

E) Bütün sadalananlara
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
701) Oynaqların xondromatozu hansı ilə xarakterizə edilir?
A) Bütün sadalananlara

B) Sinovitlə

C) Oynağın blokadası ilə

D) Rentgenoqramda sümük-qığırdaq kölgələrilə

E) Oynaqlarda hərəkətli və palpasiya olunan törəmələrlə
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
702) Çanaq-oma oynağının deformasiya olunan artrozunun ən çox rast gələn səbəbi hansıdır?
A) Çanaq-oma oynağının inkişafdan qalması (antetorsiyanın böyük bucağı, boyun-diafizar böyük bucağı, çuxurun inkişafdan qalması)

B) Çanaq-oma oynağının travması (çanağın çıxığı, burma çuxurunun arxa və ya yuxarı kənarı)

C) Anadangəlmə çıxıq

D) Keçirilmiş epifizeoliz

E) İltihabi proses
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
703) Deformasiya olunan artritin ən çox yayılan patogenez nəzəriyyəsi hansıdır?
A) Neyrotrofik nəzəriyyə

B) Bütün sadalananlara

C) Paulsun biokimyəvi nəzəriyyəsi

D) Vaskulyar nəzəriyyə

E) Degenerativ-distrofik nəzəriyyə
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
704) Çanaq-oma oynağının deformasiya olunan artrozunun əsas erkən klinik simptomu hansıdır?
A) Ətrafın qısaldılması

B) Oynaqda hərəkətin məhdudlaşması

C) Çanaq-oma oynağı sahəsində ağrı

D) Çanağın aşağı üçdə birində və diz oynağı sahəsində ağrı

E) Gətirici bükmə kontrakturası
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
705) II dərəcəli idiopatik koksartrozlu xəstələrdə Mak-Mareye görə osteotomiya zamanı xoş effektin nəticəsi hansıdır?
A) Bud sümüyünün başının yaxşı mərkəzləşməsi

B) Оynağın biomexanikasının dəyişməsi, qan təminatının yaxşılaşması və oynağa təzyiqin, çanağın medializasiyası sayəsində, azalması

C) Bütün sadalananlara

D) Oynağın yüklənmə sahəsinin dəyişməsi

E) Oynaqda hərəkətin məhdudlaşması
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
706) Vertebralarası osteotomiyadan sonra fraqmentlərin ən çox qəbul olunmuş fiksasiya üsulu hansıdır?
A) Trotsenko-Nujdin lövhəsi

B) Q-vari lövhə

C) Xarkov ETİ fiksatoru

D) Sivaş ştoporu

E) Yalnız gips immobilizasiyası
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
707) İkitərəfli koksartroz xəstəliyi müalicə göstəriş hansidir?
A) İkitərəfli endoprotezləşdirmə

B) Hər iki tərəfdən Mak-Mayyerə görə osteotomiya

C) İkizolaqlı protezlə endoprotezləşdirmə - bir tərəfdən, və ikinci mərhələ -ikinci oynağın artrodezi

D) Palçıq müalicəsi də daxil olmaqla, ildə 2 dəfə ardıcıl konservativ terapiya

E) Hər iki tərəfdən artroplastika
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
708) II dərəcəli koksartroz və canaq-oma artrozun müalicə göstərişi hansıdır?
A) Foss əməliyyatı

B) Mak-Marrey əməliyyatı

C) Xiariyə görə osteotomiya

D) Hidrokartizonla ultrasəs, massaj, MBT, palçıq müalicəsi daxil olmaqla konservativ terapiya

E) Vertelaltı detorsion osteotomiya və Xiariyə görə osteotomiya
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
709) 24-40 yaşlı gənc adamlarda I-II dərəcəli deformasiya olunan diz oynağı artrozu və oynağın qeyri-stabilliyi zamanı əməliyyat göstərişi hansıdır?
A) Diz oynağının artrodezi

B) Bağlayıcı apparatın bərpası ilə diz oynağında stabilləşdirici əməliyyat

C) Diz oynağının endoprotezləşdirilməsi

D) Şarnir apparatının goyulmasi

E) Böyük baldır sümüyünün yüksək korrigirə olunmuş osteotomiyası
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
710) 40-60 yaşlı adamlarda I-II dərəcəli deformasiya olunan diz oynağı artrozu, varus və ya valqus deformasiyası zamanı hansı göstərişdir?
A) Sadalananlardan istəniləni

B) Diz oynağının endoprotezləşdirilməsi

C) Diz oynağının artrodezi

D) Qamış sümüyünün, deformasiyanı korreksiya etməklə, yüksək korrigirə olunmuş osteotomiyası

E) Oçaqdan kənar osteosintez
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
711) Bandi əməliyyatı hansına göstərişdir?
A) Diz oynağının patello-femoral artrozu zamanı

B) Remissiya mərhələsində diz oynağının revmatoid monoartriti zamanı

C) Oynağın varus və ya valqus deformasiyası ilə defartrozu zamanı

D) Sadalananlardan düzgündür

E) Diz oynağının I-II dərəcəli deformasiya olunan artrozu zamanı
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
712) Qamış sümüyünün yüksək korrigirə olunmuş osteotomiyasından sonra sümük fraqmentlərinin fiksasiyasının ən çox qəbul olunmuş üsulu hansıdır?
A) Sponqioz vintlər

B) İlizarov apparatları

C) İntomedullar osteosintez

D) Gips immobilizasiyası

E) Q-vari lövhə
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
713) Onurğanın qapayıcı plastinkasında defekt əmələ gətirən hansıdır?
A) Sümük şporalı deqenerativ disk

B) Sadalananlardan heç biri

C) Şmorl düyünü

D) Disk nüvəsinin qabardılması (batması)

E) Spondiloliz
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005

Bölmə 6. Sümük patologiyasi.

714) Displastik prosesin əsasları hansıdır?
A) Əzələ pozqunluğu

B) Orqan və ya sistemin düzgün olmayan natamam forması

C) Sinir trofik pozğunluğu

D) Damar trofik pozğunluğu

E) Hamısı doğrudur
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
715) Fibroz osteodisplaziya hansına aiddir?
A) Hiperоstoza

B) Xondrodisplaziyaya

C) Sümük eozinofilezonuna

D) Osteohondropatiya

E) Osteodisplaziyaya
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
716) Fibroz osteodisplaziyada sümük embrional toxuma nə zaman müşahidə olunur?
A) Fibroz

B) Qığırdaqlar

C) Hamısı doğrudur

D) Fibroz-qığırdaqlı

E) Xəstə-iltihabi
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
717) Fibroz osteodisplaziyada əksərən hansılar məruz qalır?
A) Uzun borulu sümüklər

B) Onurğa

C) Yastı sümüklər

D) Hamısı doğrudur

E) Pəncə və ovucun xırda sümükləri
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
718) Fibroz osteodisplaziyada patoloji toxuma əksərən harada lokalizə olunur?
A) Hamısı doğrudur

B) Diafizdə

C) Metafizdə

D) Böyümə zonasında

E) Epifizdə
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
719) Fibroz osteodisplaziyada sümüklərdə patologiya bir qayda olaraq necə yayılır?
A) Hamısı doğrudur

B) Eninə


C) Böyümə zonasından keçir

D) Kortikal təbəqə boyunca

E) Sümük iliyi boyunca
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
720) Fibroz osteodisplaziyada periostal reaksiya necə olur?
A) Rast gəlir

B) Özlü spikul şəklində

C) Rast gəlmir

D) Soğanaqlı periostit şəklində

E) Yerli olur
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
721) Fibroz osteodisplaziyanın sadalanan formalarından hansı biri olmur?
A) Monoossal

B) Poliossal

C) Oliqoossal

D) Akroform

E) Monomelik
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
722) Fibroz osteodisplaziyada rast gəlinən yanlış sindrom hansıdır?
A) Sadalanların heç biri

B) Olbrayt

C) Sadalananların hamsı

D) Fyürmayer

E) Maffuçi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
723) Fibroz osteodisplaziyanın ilkin əlamətləri nə zaman meydana çıxır?
A) 5 yaşa qədər

B) Yetkin adamda

C) 10 yaşa qədər

D) Doğulandan az sonra

E) Cinsi yetişkənlik dövründə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
724) Sadalanlardan hansı biri Olbrayt sindromu deyil?
A) Vaxtından əvvəl cinsi yetişkənlik

B) Hemangiom və limfagiomlar

C) Sümüklərdə dəyişiklik

D) Piqment ləkələr

E) Sadalanların hamsı
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
725) Fibroz osteodisplaziya xəstəliklərin ilkin əlamətlərinə hansı aiddir?
A) Qanın göstəricilərində dəyişiklik

B) Bədən temperaturunun yüksəlməsi

C) Patoloji sınıqlar və ətrafların deformasiyası

D) Sadalanların hamsı

E) Alçaq boyluluq
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
726) Fibroz osteodisplaziyada sümüklərdə rentgenoloji dəyişiiklik hansı ilə xarakterizə olunur?
A) Destruktiv sahə "tutqun şüşə" və "əriyən" qənd tipli olur

B) Destruktiv sahə feston kənarlar və "soğanaqlı periostitlə

C) Fırçaya bənzər şişkin sümüklərlə

D) Destruktiv sahə metafizar hissəsi, böyümə zonasını və epifizi tutur

E) Sadalanların hamsı
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
727) Fibroz osteodisplaziyada differensial diaqnoz bütün sadalanlarda aparılır, yalnız hansı birindən başqa?
A) Osteogen sarkoma və Yuinq sarkomasında

B) Eozinofil qranulemada

C) Sümük kistasında

D) Sadalanların hamsı

E) Osteoblastoklastomada
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
728) Fibroz osteodisplaziyanın konservativ müalicəsində hansı biri nəzərdə tutulur?
A) Aparat terapiyası

B) Aparılmır

C) Palçıq müalicəsi

D) Dərman müalicəsi

E) Fizioterapiya
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
729) Fibroz osteodisplaziyada operativ müalicə üsulları hansıdır?
A) Oynaqyanı rezeksiya

B) Sümüklərin kənar rezeksiyası

C) Qaşımaq-hamarlamaq yolu ilə

D) Amputasiya

E) Sümükaltüst seqmentar rezeksiya
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
730) Fibroz osteodisplaziyada əməliyyatdan sonraki defekt hansıdır?
A) Əvəzlənmir

B) Sadalanların hamsı

C) Alloplastika ilə əvəzlənir

D) Autoplastika ilə əvəzlənir

E) Əzələ toxuması ilə əvəzlənir
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
731) Fibroz osteodisplaziyada cərrahiyyə üçün optimal dövr hansıdır?
A) Yetkin xəstədə

B) 5 yaşa qədər

C) Xəstənin boy atması dayanandan sonra

D) 10 yaşa qədər

E) Sadalanların hamsı
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
732) Fibroz osteodisplaziyada xəstənin cərrahi müalicəsinə göstəriş hansıdır?
A) Ağrılar

B) Patoloji sınıq qorxusu

C) Patoloji sınıq

D) Hətta kiçik xəstəlik sahəsi

E) Ətrafların artan deformasiyası
Ədəbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
733) Fibroz osteodisplaziyada patoloji toxumadan bədxassəli şişə cevrilə bilər?
A) Çevrilə bilməz

B) Şübhəli

C) Tez-tez əmələ gəlir

D) Əmələ gələ bilər

E) Nadir hallarda
Ədəbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
734) Fibroz osteodisplaziyada əməliyyatdan sonraki reabilitasiyaya hansı daxildir?
A) Antibiotikoterapiya

B) Müalicəvi idman

C) Hormon terapiyası

D) Kompression-distraksion aparat immobilizasiyası

E) Gips sarğısı
Ədəbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
735) Disxondroplaziya - Olye xəstəliyi hansına aiddir?
A) Hamsı düzgündür

B) Hiperоstoza

C) Osteodisplaziyaya

D) Xondrodisplaziyaya

E) Sümük eozinofilezonuna
Ədəbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
736) Olye xəstəliyində embrional toxuması hansı ilə təşkil olunur?
A) Qığırdaq toxuması ilə

B) İltihabi toxuma ilə

C) Hamsı düzgündür

D) Fibroz toxuma ilə

E) Fibroz-qığırdaq toxuması ilə
Ədəbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
737) Olye xəstəliyinə hansı biri nisbətən çox məruz qalır?
A) Ovucun və pəncənin xırda sümükləri

B) Yastı sümüklər

C) Borulu sümüklər

D) Kəllə sümükləri

E) Onurğa
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
738) Olye xəstəliyində patoloji sahə harada lokalizə olunur?
A) Metafizdə

B) Böyümə zonasında

C) Diafizdə

D) Oynağlarda

E) Epifizdə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
739) Olye xəstəliyində rentgenoloji təsvir hansı ilə xarakterizə olunur?
A) Periostal reaksiya ilə

B) Sahənin ləkəli xarakterilə

C) "Qabar" və ya spikul kimi

D) "Boşluq" kimi

E) "Soğanaqlı" periostиtla
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
740) Olye xəstəliyinin sadalanan klinik formalarından hansı birini ayırmırlar?
A) Monoossal

B) Oliqoossal

C) Monomelik

D) Akroform

E) Birtərəfli və ya ikitərəfli
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
741) Olye xəstəliyində ola bilən əlamət sindromlar hansıdır?
A) Sadalanların heç biri

B) Olbrayt

C) Maffuçi

D) Sadalanların hamsı

E) Fyürmayer
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
742) Maffuçi sindromunda sadalanan əlamətlərdən hansı biri olmur?
A) Şişkinlik

B) Piqment ləkələr

C) Burulma

D) Sümüklərdə dəyişiklik

E) Damar dəyişkənliyi (hemangioma, limfangioma)
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
743) Olye xəstəliyinin ilkin əlamətləri nə vaxt meydana gəlir?
A) Yenidoğulmuşda

B) Cinsi yetişkənlik dövründə

C) Yetkin adamda

D) Ahil yaşlarında

E) Məktəbəqədər dövrdə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
744) Olye xəstəliyinin ilkin əlamətləri hansı ilə xarakterizə olunur?
A) Hərarət reaksiyası ilə

B) Ətrafların qısalması

C) Axsama

D) Şişkinlik və ağrı

E) Ətrafların deformasiyası ilə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
745) Olye xəstəliyində differensial diaqnoz hansı ilə aparılır?
A) Osteomielitlə

B) Bütün sadalanlarla

C) Sümük kistası ilə

D) Osteoblastoma və osteogen sarkoma ilə

E) Fibroz osteodisplaziya ilə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
746) Olye disxondroplaziyada hancı konservativ müalicədə nəzərdə tutulur?
A) Hormonal müalicə

B) Massaj

C) Fizioterapiya və palçıq müalicəsi

D) Sadalanların heç biri

E) Dərman müalicə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
747) Olye xəstəliyində cərrahiyyə müalicəsi üçün göstəriş hansı sadalananlardan biri deyil?
A) Patoloji sınıq qorxusu

B) Patoloji sınıq

C) Kiçik ölçülü xəstəlik sahəsi

D) Ətrafların deformasiyası

E) Ətrafların qısalması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
748) Disxondroplaziyalarda hansı operativ müalicəsinin metodları icra edilir?
A) Qaşımaq yolu ilə hamarlamaq

B) Defektin əvəzlənməsilə seqmentar rezeksiya

C) Defektin əvəzlənməsi və bərpaedici osteotomiya ilə kənar rezeksiya

D) Oynaqyanı rezeksiya

E) Amputasiya
Ədəbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
749) Olye disxondroplaziyasında cərrahiyyədən sonraki defekt sümüklərdə hansı ilə əvəzlənir?
A) Alloplastika ilə əvəzlənir

B) Heç bir cavab düzgün deyil

C) Həmişə əvəzlənmir

D) Autoplastika ilə əvəzlənir

E) Əvəzlənmir
Ədəbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
750) Olye xəstəliyində cərrahi müalicə üçün optimal dövr hansıdır?
A) Yetkin

B) 1 yaşa qədər

C) Məktəbəqədər

D) Məktəb dövrü

E) Cinsi yetişkənlik
Ədəbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
751) Disxondroplaziya sahəsi bədxassəli şişə çevrilə bilər?
A) 5-10 yaş arsı ola bilər

B) Ola bilməz

C) Şübhəli

D) Ola bilər

E) 25-30 yaş arsı ola bilər
Ədəbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
752) Disxondroplaziya sahəsinin bədxassəli şişə çevrilməsinin əlamətləri hansıdır?
A) Xəstə sahə üzərindəki dəri örtüyündə dəyişiklik

B) Ağrı


C) Prosesə yaxın oynağın daxil olması

D) Oynaqda iltihab və hərəkət zamanı ağrı

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
753) Olye xəstəliyi olan xəstənin cərrahiyyədən sonraki reabilitasiyasına hansı biri daxildir?
A) Nəzərdə tutulmur

B) Kurort müalicəsi

C) Palçıq müalicəsi

D) Massaj və müalicəvi idman

E) Hormon terapiyası
Ədəbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
754) Natamam sümük əmələgəlmənin klasifikasiyasına hansı aiddir?
A) Osteodisplaziya

B) Sümük eozinofilez

C) Hiperоstoza

D) Xondrodisplaziya

E) Fibroz displaziya
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
755) Natamam sümükəmələgəlmədə modelləşmənin pozulması hansı səviyyədə baş verir?
A) Osteoblastlar

B) Fibroz toxuma

C) Qığırdaq toxuması

D) Sümük toxuması

E) Osteoklastlar
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
756) Natamam sümükəmələgəlməyə nisbətən tez-tez hansı biri məruz qalır?
A) Borulu sümüklər

B) Ovuc xırda sümükləri

C) Yastı sümüklər

D) Onurğa

E) Pəncənin xırda sümükləri
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
757) Natamam sümükəmələgəlmədə patoloji toxuma hansı nahiyələrdə paylanır?
A) Bütün sümük seqmentlərində

B) Diafizar şöbədə

C) Sadalananlar hamsı

D) Metafizar şöbədə

E) Epifizdə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
758) Sadalananlardan hansı biri natamam sümükəmələgəlmənin rentgenoloji təsvirini

xarakterizə etmir?
A) Fırça kimi

B) Böyümə zonasının vaxtından əvvəl bağlanması

C) Sümüklərin kortikal qatının nazikləşməsi

D) Sadalananlar hamsı

E) Yayılmış osteoporoz
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə