Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?


) Natamam sümükəmələgəlmənin rentgenoloji təsviri hansı ilə xarakterizə olunur?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə15/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21

759) Natamam sümükəmələgəlmənin rentgenoloji təsviri hansı ilə xarakterizə olunur?
A) Periostal reaksiya ilə

B) Fırça kimi

C) Böyümə zonasının vaxtından əvvəl bağlanması ilə

D) Böyümə zonasının enlənməsilə

E) Yayılmış osteoporozla kortikal qatın nazikləşməsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
760) Natamam sümükəmələgəlmənin klinik simptomlarını sadalananlardan hansı biri

xarakterizə etmir?
A) Döş qəfəsinin dəyişkənliyi (pur şəkilli, qıf şəkilli, çəllək şəkilli)

B) Kəllə boşluğuna su yığılması

C) Kəllənin həddindən artıq yumrulaşması

D) Sadalananlar hamsı

E) Skleranın göyərmiş rəngi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
761) Natamam sümükəmələgəlmə hansı ilə xarakterizə olnur?
A) Bütün sadalananlar

B) Alçaq boyluluq

C) Ətrafların deformasiyası

D) Skleranın göyərməsi

E) Eşitmədə dəyişiklik (aşağı düşməsi, karlıq, dəyişmir)
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
762) Natamam sümükəmələgəlməsi xəstədə dişlərdə hansı dəyişiklik xarakterizə olunur?
A) Bütün sadalananlar

B) Gec çıxır

C) "Kəhrəba" dişlərlə

D) Çürümüş dişlərlə

E) Ovulmuş dişlərlə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
763) Natamam sümükəmələgəlmənin ətraf sümüklərində klinik əlamətlərinin yaranması hansı ilə xarakterizə olunur?
A) Qırılmanın öz vaxtında bitişməsi

B) Artıq qabarların olmaması

C) Sınıqların gec bitişməsi

D) Artıq qabarlar kimi

E) Sümük qırılmaları
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
764) Sadalananlardan hansı biri natamam sümükəmələgəlmədə ətraf sümüklərində dəyişikliyin klinik əlamətlərinin yaranmasını xarakterizə etmir?
A) Sümük qırılması

B) Baldırın deformasiyası (qılınc şəkilli, O-şəkilli, Х-şəkilli)

C) Sınıq zamanı; sümük qabarının olmaması

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Budun deformasiyası (qolife şəkilli, qılınc şəkilli)
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
765) Natamam sümükəmələgəlmənin ilk və gecikmiş formalarının ilk simptomları nə zaman yaranır?
A) Məktəb dövründə

B) Yetkin adamda

C) Yenidoğulmuşda və ilkin uşaqlıq dövründə

D) Ahil adamda

E) Cinsi yetişkənlik dövründə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
766) Natamam sümükəmələgəlmədə patoloji sınıqların baş verməsi nə vaxt ola bilir?
A) Kobud travmada

B) Əhəmiyyətsiz travmada

C) Kücə travmada

D) Öz-özünə travmada

E) Sadalanan səbəblərin heç biri
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
767) Natamam sümükəmələgəlmədə daxili orqanlarda baş verən dəyişiklərə hansı aiddir?
A) Mədə şirəsində turşuluğun dəyişkənliyi (azalması - axiliya, yüksəlməsi)

B) Qaraciyərdə dəyişiklik

C) Ağciyərlərin atelektazı

D) Bütün sadalananlar

E) Ürək-damar sistemində dəyişiklik
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
768) Natamam sümükəmələgəlmədə mübadilə proseslərinin pozulması nə zaman görünür?
A) Mineral mübadiləsində

B) Hormon mübadiləsində

C) Bütün sadalananlar

D) Zülal-karbohidrat mübadiləsində

E) Su-duz mübadiləsində
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
769) Natamam sümükəmələgəlmədə differensial diaqnoz hansı ilə aparılır?
A) Bütün sadalananlarla

B) Osteomalyasiya ilə

C) Raxitlə

D) Hipofosfataz ilə

E) Hipovitaminoz ilə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
770) Natamam sümükəmələgəlmənin konservativ müalicəsinə hansı daxildir?
A) Pepsinlə xlorid turşusu daxilə

B) Sınıq profilaktikası

C) Bütün sadalananlar

D) Hormon müalicəsi

E) Vitamin terapiyası
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
771) Natamam sümükəmələgəlmənin konservativ müalicəsinə hansı daxildir?
A) Aparat terapiyası

B) Bütün sadalananlar

C) Antibiotik terapiyası

D) Fizioterapiya

E) Massaj, MBT
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
772) Natamam sümükəmələgəlmənin cərrahi müalicəsinə sadalanan metodlardan hansı biri aid deyil?
A) Freyk cərrahiyyəsi

B) Kompression-distraksion osteosintez

C) Metalosteosintez

D) Sümükaltüst seqmentar osteomiya

E) Sümükaltüst seqmentar osteomiya + alloplastika
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
773) Natamam sümükəmələgəlmə bədxassəli şişə keçə bilərmi?
A) 100% keçmir

B) Bilməz

C) Şübhəli

D) 100% keçir

E) Bilər
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
774) Natamam sümükəmələgəlmədə cərrahiyyədən sonra xəstənin reabilitasiyasına sadalananlardan hansı biri daxil deyil?
A) Kompression-distraksion aparat

B) Ortopedik aparat

C) Massaj və müalicəvi idman

D) İstilik proseduru

E) Gips sarğısı
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
775) Sümük şişinin nisbətən yayılmış klasifikasiyasına hansi aiddir?
A) TNM-klassifikasiyası

B) M.V. Volkov klasifikasiyası

C) Sümük şişinin beynəlxalq histoloji klasifikasiyası

D) Bütün sadalananlar

E) Çaklin klasifikasiyası
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
776) Məsaməli osteoma nisbətən hansı nahiyədə çox rast gəlinir?
A) Uzun borulu sümüklərin metafiz nahiyəsində

B) Kəllə sümüklərində

C) Skeletin yastı sümüklərində

D) Uzun borulu sümüklərin diafiz nahiyəsində

E) Fəqərə cismində
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
777) Məsaməli osteomada aparıcı kliniki simptomlar hansıdır?
A) Ağrı, şiş nahiyəsində oynağa yayılmış ağrı ilə

B) Kosmetik defekt

C) Maliqnizasiyanın yaranması əlaməti

D) Damar-sinir dəstəsinə təzyiq

E) Oynağın işinin pozğunluğu
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
778) Məsaməli osteomada aparıcı rentgenoloji symptom hansıdır?
A) Şiş yumşaq toxumadan hüdudlanmır

B) Sümükdə yumşaq toxumaya keçməmiş ayrıca şiş törəməsi

C) Böyük ölçülü törəmə, sümüyü sirkulyar tutmuş

D) Yumşaq toxumadan sərt sərhədlənmiş törəmə ilə

E) Osteomanın strukturu yarımsfer şəklində olub normal sümükdən fərqlənmir, yuxarı, aşağı törəmədir
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
779) Məsaməli osteomanın differensiasiyası nə zaman vacibdir?
A) İkincili xondroma ilə

B) Anevrizmalı sümük kistası ilə

C) Enli ayaqlı və ossifisir olunmuş hematomalı sümük-qığırdaqlı ekzostozla

D) Osteoblastoklastoma

E) Osteoid osteoma ilə
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
780) Sümüklərin kompakt osteoması hansı nahiyədə rast gəlinir?
A) Uzun borulu sümüklərin metafizində

B) Skeletin yastı sümüklərində

C) Çanaq sümüklərdə

D) Qanunauyğunluq lokalizasiyada yoxdur

E) Fəgərələrdə
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
781) Qalça sümüyündə olan şiş törəmənin hansı müayinə aparılır?
A) Histoloji müayinə ilə kənar rezeksiya

B) Qalça sümüyündən törəməni aradan qaldırmaq vacibdir

C) Cərrahiyyəyə qədər sua terapiyası

D) Kimyəvi terapiya göstərişdir

E) Nəzarətdə saxlamaq, cərrahi müalicə göstərilmir
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
782) Məsaməli və kompakt osteomanın əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Sağlam toxuma hüdudunda kənar rezeksiya

B) Osteomanın sürətli inkişafında cərrahiyyə mümkündür

C) Gözləmə taktikası

D) Cərrahi müalicə göstərilmir

E) Şübhəli rezeksiya tipli cərrahi müdaxilə ilə şişin götürülməsi
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
783) Məsaməli və kompakt osteomanın cərrahiyyədən sonraki proqnozu necədir?
A) Proqnoz yaxşıdır, residivlər yoxdur

B) Proqnoz pisdir

C) Osteoma tam götürülməyibsə yenidən osteoma əmələ gələ bilər

D) Bədxassəliliyi yüksəlir

E) Əksərən törəmənin residivləri nəzərə çarpır
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
784) Uzun borulu sümüklərdə osteoid-osteomanın nisbətən hansı xarakterik klinik əlamətləri onun lokalizasiyası zamanı müşahidə olunur?
A) Lokalizasiya yerində daimi ağrı hərarətin yüksəlməsi

B) Bütün sadalananlar

C) Ətraf əzələlərinin atrofiyası

D) Yaxın oynağın funksiyasının dayanması

E) Zədəli nahiyədə gecə ağrıları
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
785) Osteoid osteomada xarakterik rentgenoloji əlamətlər hansıdır?
A) Soğanaqlı periostat şəklində sümük üstlüyünün reaksiyası

B) Osteoid osteoma sahəsində sümük üstlüyünün reaksiyası qeyd olunmur

C) Hiperostoz şəkilli sümük üstlüyünün reaksiyası

D) Osteoid osteoma nahiyəsində sümük toxumasının bölünməsi

E) Yuva kimi osteoid osteoma əhatəli skleroz kimi və periostal reaksiya ilə
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
786) Adi osteoid osteoma əksərən harada lokalizə olunur?
A) Bud sümüyünün boyun və dəlikarası nahiyəsində

B) Skeletin yastı sümüklərində (kürək, çanaq)

C) Uzun borulu sümüklərin diafizində

D) Ovucun və pəncənin xırda sümüklərində

E) Fəqərə cismində
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
787) Qiqant osteoid osteoma (osteoblastoma) adətən harada lokalizə olunur?
A) Qanunauyğunluq lokalizasiyada yoxdur

B) Uzun borulu sümüklərin metafizində

C) Kəllə sümükləri

D) Uzun borulu sümüklərin diafizində

E) Məsaməli sümüklərdə (fəqərə cismi, çanaq sümükləri, pəncə sümüyü)
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
788) Osteoid osteomada hansı istifada edilir?
A) Alloplastik defektlə sümüyün seqmentar rezeksiyası

B) Konservativ terapiya göstərişi

C) Periostit nahiyəsində sklerozlaşmış sümüyü götürmədən yuvanı götürmək kifayətdir

D) Sklerozlaşmış hiperostoz sümük toxumasını osteoid osteoma yuvası ilə birgə götürmək

E) Rentgen terapiyası
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
789) Osteoid osteomanın nisbətən məlumatlandırıcı tədqiqat metodları hansıdır?
A) Biokimyəvi tədqiqat

B) Pirofosfat texnesiya ilə stsintiqrafiya

C) Kompüter tomoqrafiyası

D) İki proyeksiyalı adi rentgenoqram və

E) Angioqrafiya
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
790) Osteoid-osteoma hansı digər patoloji proseslərlə differensial diaqnostika aparılır?
A) Sümüyün desmoid fibroması ilə

B) Eozinofil qranulema ilə

C) Brodi abstsesilə

D) Xondroblastoma ilə (Kodman şişi)

E) Osteogen sarkoma
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
791) Xondroblastoma (Kodman şişi) əksərən hansını zədələyir?
A) Uzun borulu sümüklərin diafizi

B) Skeletin yastı sümükləri

C) Uzun borulu sümüklərin epifizi

D) Uzun borulu sümüklərin metafizi

E) Diafizə yayılmadan epifiz və metafizin uzanıqlı şöbəsi
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
792) Xondroblastomanın aparıcı klinik əlamətləri hansıdır?
A) Oynaq hərəkətinin azalması bilinməyən şiş kinlik və reaktiv sinovit

B) Bilinən şiş kinlik və nahiyyədə damar görüntüsü

C) Yerli hərarətin yüksəlməsi

D) Zədəli oynaqda möhkəm ağrı

E) Dəri örtüyünün rənginin dəyişməsi (hiperemiya)
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
793) Epifizar xondroblastomanın xarakterik rentgenoloji əlamətləri hansıdır?
A) Destruksiya sahəsi rentgenoqrammada xallı görünür

B) Sümükdə sahənin destruksiyası epifizar lövhəcikdən çıxmış və epifiz tutmuş və metafiz hissədə uzanıqlı epifizar lövhəcikdə sümüküstlü qat ayrılmış ola bilər

C) Sümükdə böyük ölçülü homogen sahə

D) Xondroblastomada şişin yumşaq toxumaya keçməsi

E) Patoloji sınıq
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
794) Epifizar xondroblastomada xəstəyə göstəriş hansıdır?
A) Cərrahiyyə - sümüyün oynaq sonucunda rezeksiya

B) Şüa terapiyası

C) Kombinə olunmuş müalicə

D) Şişin götürülməsilə kənar rezeksiya, oynaq qığırdağının saxlanması boşluğun kortikal allotransplantatla elektrokoaqulyasiyalı tutlması

E) Kimyəvi terapiya
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
795) Xondroblastomada nisbətən qəbul olunan plastik material hansıdır?
A) Autotransplantat

B) Ksenotransplantant

C) Allomaterialdan oynaq ucu

D) Endoprotez

E) Tutucu (sıxıcı allotransplantat)
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
796) Epifizar xondroblastomanın proqnozu hansıdır?
A) Funksional nəticə üçün pis

B) Həyat üçün yaxşı

C) Cərrahiyyədən sonra şiş residivləri əksərən olur

D) Yaxşıdır

E) Tez müddətə maliqnizasiya yarana bilər
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
797) Xondroma nisbətən harada çox rast gəlinir?
A) Qabırğa və döş sümüyündə

B) Pəncənin və ovucun qısa borulu sümüklərində

C) Uzun borulu sümüklərin diafizində

D) Kürək və çanağın yastı sümüklərində

E) Fəqərə cismində
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
798) Xondroma üçün hansı xarakterikdir?
A) Uzun borulu sümüklərində

B) Skeletin çox zədələnməsi

C) Skeletin solitar zədələnməsi

D) Kəllə sümüklərində

E) Əlin qısa sümüklərində şişin yayılması
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
799) Əlin solitar enxondromasında nə müalicə göstərişdir?
A) Deffektin allotransplantatla tutulması ilə seqmentar rezeksiya (falanqın dizfizind)

B) Patoloji sınıqdan sonra belə cərrahiyyə göstərilir

C) Patoloji sınıqdan sonra belə cərrahiyyə göstərilmir

D) Patoloji sınığın birləşməsindən sonra - kənar rezeksiya, deffektin kortikal transplantatla tutlmasından sonra cərrahiyyə

E) Deffektin kortikal transplantatla “çingil”vari tutulması ilə kənar rezeksiya
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
800) Nəhənghüceyrəli şiş (osteoklastoma) nə zaman nisbətən çox rast gəlinir?
A) Yeniyetməlikdə (12-16 yaş)

B) Şiş böyüklər üçün xarakterikdir (20-40 yaş)

C) Hər yaş dövründə rast gəlinir

D) Uşaqlıq dövrümdə 10 yaşa qədər

E) Ahil adamlar
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
801) Nəhənghüceyrəli şişin nisbətən tipik lokalizasiyasi hansıdır?
A) Uzun borulu sümüklərin diafizi

B) Yasti sümüklər

C) Bud sümüyünün aşağı oynaq ucu

D) Fəqərə cismi

E) Qamış sümüyünün yuxarı oynaq ucu
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
802) Nəhənghüceyrəli şişdə (osteoblastoklastomaA) necə olur?
A) Potensial olaraq bütün osteoblastoklastomalar bədxassəlidir

B) Metastaz və bədxassəlilik baş vermir

C) Proqnoz pisdir

D) Proqnoz yaxşы

E) Bədxassəlilik və metastaz 40%-dir
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
803) Nəhənghüceyrəli şişin əsas rentgenoloji əlamətləri hansıdır?
A) Epifizar plastinkadan keçən litik proses və oynaq qığırdağı

B) Hiperplastik törəmə

C) Şişin lokalizasiyanına hiperplastik proses və periostal reaksiya

D) Periostal reaksiyasiz litik proses

E) Metafiz boşluqda lizis əlamətləri
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
804) Nəhənghüceyrəli şişin differensial diaqnostikasinda punksion biopsiya planında olur?
A) Qanaxma

B) Sümükdaxili təzyiq var

C) Yüksək sümükdaxili təzyiq müşahidə olunur

D) Şiş boşluğundan boz yumşaq toxuma götürmək mümkün olur

E) Sümükdaxili təzyiq yoxdur
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
805) Nəhənghüceyrəli şişdə hansı müalicə göstərilir?
A) Sadalanların hamsı

B) Alloplastika ilə kənar rezeksiya cərrahiyyəsi

C) Seqmentar cərrahiyyə (oynaqyanı rezeksiya) və ya oynaq ucunun alloplastikası və oynaq ucunun rezeksiyası və ya endoprotezlə əvəzlənmə

D) Şüa terapiyası və sonraki cərrahiyyə

E) Kimyəvi terapiya
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
806) Nəhənghüceyrəli şişin differensial diaqnostikasında solitar kista və anevrizmalı kistadan nisbətən məlumatlandırıcı hansıdır?
A) Kompüter tomoqrafiyası

B) İki proyeksiyalı adi rentgenoqram

C) Angioqrafiya

D) İsitmə görünüşü

E) Radionuklid tədqiqat
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
807) Osteogen olmayan fibromanın nisbətən klinik əlamətləri hansıdır?
A) Tez-tez birinci əlamət patoloji sınıq osteogen olmayan fibroma lokalizasiyası səviyyəsində

B) Əl dəyəndə ağrı bilinən şişkinlik

C) Sümüyün olmayan fibroma sahəsində daimi ağır

D) Xarakterik əlamətlər yoxdur

E) Ətraf dayağının pozulması və yaxın oynağın funksiya pozğunluğu
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
808) Osteogen olmayan fibromanın xarakterik lokalizasiyası hansıdır?
A) Fəqərələr

B) Sümük skeletin yastı sümüklərində

C) Bütün sadalananlar

D) Uzun borulu sümüklərin diafizi

E) Uzun borulu sümüklərin metafizi
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
809) Uşaqlarda travmatik epifiziolis nisbətən harada çox lokalizasiya olunur?
A) Hipertrofiya sahəsində böyüyən plastinada

B) Sümüyün epifiz hüdudları arasında

C) Sümükləşmə sahəsində böyüyən plastinada

D) Profilerasiya sahəsində böyüyən plastinada

E) Böyüyən qığırdaq lövhəciyi
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
810) Epifizin böyüyən səhvəsindən keçən sınıqlar hansıdır?
A) Heç bir təyin olunan zədə lokalizasiyası yoxdur

B) Epifiz tərəf adətən bütöv metafiz tərəf sınıqdır

C) Epifizin çökük tərəfində hansı ki, qarışır - sınır

D) Metafizlə birləşmə yerində adətən bütöv epifiz tərəf sınır

E) Qabarıq tərəfində epifizin, tərəfində hansı ki, qarışır - sınır
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
811) Folkman kontrakturası hansı ilə nisbətən çox əlaqələnir?
A) Bazu sümüyü

B) Bilək sınığı ilə

C) Bazu kondilusların sınığı ilə

D) Hər iki çiyinönü sümüyün sınığı ilə

E) Dirsək oynağının burxulması liə
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
812) Yuxarı ətrafın toxumasının nisbətən ilkin işemiyasının simptomları hansıdır?
A) Çiyinönü büküşün iflici

B) Mil arteriyasında nəbzin yox olması

C) Barmaqların solğunluğu

D) Ağrı


E) Barmaqların sianozu
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
813) Bennet sınığında hansı biri baş verir?
A) I pəncə sümüyünün distal fraqmenti proksimala keçir, proksimal isə öz yerində qalır

B) Proksimal fraqment böyük çoxkünclü sümüyü çıxarır

C) Proksimal fraqment proksimal keçir, çoxkünclü sümüyü proksimal ardınca aparır

D) I pəncə sümüyü "burğu" şəklində deformasiya olunur və çoxkünclü sümüyə keçib əlaqələnir

E) Əsas falanqaların yerli burxulması
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
814) Bennet sınığı - sabit sınıq deyil, təkrar manipulyasiya və traksiyadan sonra gips sarğısı ilə keçən tendensiyası var. Ona görə də ilk növbədə hansı biri lazımdır?
A) Stabil skelet dartması və gips sarğısı

B) Dəridən keçən millə sınığı açmaq və fiksasiya etmək

C) Sadalanan metodların heç birinin efekti yoxdur

D) Sınığın bağlı repozisiyasını etmək və iki millə fiksasiya etmək hansı ki, I pəncə sümüyünün əsasından keçir və aşağı II pəncə sümüyünü sürtür

E) Açıq repozisiya və daxili fiksasiya etmək
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə