Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?


) Bilək оynağın sümüyünün sınıqlarında hansı nahiyasində ən çox sınır?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə16/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

815) Bilək оynağın sümüyünün sınıqlarında hansı nahiyasində ən çox sınır?
A) Aypara sümük

B) Üçbucaq sümük

C) Qayığabənzər sümük

D) Başlı sümük

E) Çoxkünclü sümük
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
816) Bilək oynağın sümüyünün sınıqlarında ikinci yerdə hansıdır?
A) Çoxkünclü sümük

B) Qayığabənzər sümük

C) Üçbucaq sümük

D) Aypara sümük

E) Başlı sümük
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
817) Uşaqlarda barmağın sınığında buğaqvari deformasiyada qorumamaq olar, əgər
A) Açıcı səthin ucunda buğaqvari deformasiya

B) Deformasiyanın ucu dirsək sümüyünə çatır

C) Bükücü səthin ucunda buğaqvari deformasiya

D) Buğaqvari deformasiya diafizin ortasındadır

E) Deformasiyanın ucu mil sümüyünə çatır
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
818) Buğaqvari deformasiyalı sınığın xassəsi uşaqlarda öz-özünə nisbətən düzələcək, əgər, buğaqvari deformasiya hansı biri ilə əlaqələnir?
A) Acıçi səthdə

B) Bükücu səthdə ucu ilə

C) Yaxın oynağın hərəkətinin səthiliyi

D) Bir neçə rotasiya ilə əlaqələnir

E) Heç biri düz deyil
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
819) Düzgün bitişməmiş sınığın korreksiyası böyüyən yaşda (uşaqlarda) nə vaxt maksimal olmalıdır?
A) Diafizin orta və uc hissəsində

B) Yan- buğaqvari deformasiya

C) Yalnız rotasiyon olduqda

D) Metafizin uc hissəsində

E) Yan və buğaqvari deformasiya
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
820) Uşaqlarda düzgün bitişməmiş sınıqdan sonra çox vaxt korrekсийа edici müdaxilə edən hansıdır?
A) Dirsək sümüyü və mil sümüyünün distal hissəsi

B) Bud sümüyünün boynu

C) Bazu sümüyünün yuxarı 1/3

D) Dirsək oynağının kondilusüstü hissəsi

E) Budun burmaraltı hissəsi
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
821) 5 yaşlı uşaqlarda mil dirsək sümüyünün diafizin orta hissəsinin "yaşıl budaq" tipli sınığında buğaqvari deformasiya 100-yə qədər çata bilər. Bu halda hansı yaxşı müalicə olacaq?
A) Gips immobilizasiyası

B) Heç bir gips qoyulmur, sadə şin qoymaq kifayətdir

C) Deformasiya tam yox edilir və sonra gips sarğısı

D) Deformasiya buğaqvari qədər 50-dən aşağı düzəldilməlidir

E) Yüngülcə düzəltmək və gips sarğısı qoymaq
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
822) Leykoplastır dartması hansı yaşda uşaqlarda bud sümüyün diafizinin sınığında seçim metodu hesab olunur?
A) 10 yaş

B) 5 yaşa gədər

C) 8 yaş

D) 6 yaş


E) 12 yaş
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
823) Sınıq sağalır hansı vasitə ilə?
A) Bütün sadalananlar

B) İltihab prosesi

C) Periostal hüceyrələrin bölünməsi ilə sümük toxumasının əmələ gəlməsi

D) Qan qatılığının təşkili ilə sümükəmələgəlmə

E) Məlum olmayan digər mexanizmlərdən sümük toxumasını stimullaşdıran vasitələr
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
824) Sınığın sağalması zamanı hansı baş verir?
A) Birincili sümük toxuması periastdan sümük tipli toxumanın əmələ gəlməsi ilə formalaşır

B) Bitişmə tam bitmiş hesab olunur, o vaxt ki, sümük qabarı qırıqlar arasında kifayət qədərdir, hansı ki, etibarlı olaraq bədən ağırlığına və əzələ gücünə davam gətirir

C) Nisbətən ilkin dəyişmə hiperemiya və fibroblastların çoxalması

D) Çoxnüvəli leykositlərin sınıq yerində tapılması keçirməni göstərir

E) İki tip qığırdaq toxuması formalaşan sümük qabarında olur: şəffaf, təmiz və fibroz
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
825) Gec bitişən və heç bitişməyən sınıqlara hansı aiddir?
A) Bud sümüyünün burmalararası sınığı

B) Qamış sümüyünün orta və aşağı 1/3-nin щиссяси

C) Qayığabənzər sümüyün başı

D) Bud sümüyünün boynunun sınığı

E) Bazu sümüyün proksimal hissəsi
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
826) Bitişməyən sınığa və ya yavaş konsolidasiyaya gətirən əsas səbəb hansıdır?
A) İmmobilizasiyanın tez bitməsi

B) Periferik və rotasion qarışıqlıq

C) Natamam immobilizasiya

D) Qan damarlarının zədələnməsi

E) Sümüyün fizioloji uzunluğunun bərpası üçün traksiyanın çatışmaması
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
827) Bud sümüyün sınığında intramedulyarı ştift nə vaxt əks göstəriшdir?
A) Uşaqda sınıq

B) Sümük iliyi kanalının nisbətən dar hissəsində sınıq

C) Bud sümüyün bir neçə yerdən sınığı

D) Sınıq adduktorun bərkimə yerindən 6 sm uzaq yerləşir

E) Qəlpəli sınıq
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
828) Sümük plastikasında hansı biri nisbətən çox əhəmiyyətlidir?
A) Transplantatın bitişməsi

B) Hüceyrələrin osteogen aktivliyi

C) Orqanizmin immunoloji reaksiyası

D) Əsasi fosfatazanın olması - böyüməni saxlayan maddə

E) Həyati xassəli transplantatın dərəcəsi
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
829) Tətbiq olunan sümük plastikasının xarakteristikası üçün yol verilən növbəti

terminlər hansıdır?
A) Homoplastika

B) Alloplastika

C) Ksenoplastika (yolayrıcılı)

D) Autoplastika

E) Heteroplastika
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
830) Uzun borulu sümüyün чяп sınığında nisbətən möhkəm və sabit fiksasiya vint tədbiqində nail olunur, hansı ki, keçirilir
A) Vintin keçirildiyi uc gərək sümük oxu uzunluğu ilə və sınıq səthi ilə dəqiq əlaqələnsin

B) Heç nəyi nəzərə almadan vint kobud halda sümüyə daxil edilir

C) Sümük oxu uzunluğunda 400 aşağı ucda

D) Sümük oxu uzunluğunda 900 aşağı ucda

E) Sınıq xəttinə 800 aşağı ucda
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
831) Sümük plastikası nisbətən uğurlu tətbiq oluna bilər
A) Oynaqların artrodezi üçün

B) Yalançı oynağın müalicəsi üçün

C) Təzə sınıqlarda

D) Oynaq əmələgəlməsi üçün

E) Sümük boşluğunun doldurulması üçün
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
832) Bazu sümüyün sınığında hansı cərrahi müdaxilə həyata keçirilir?
A) Mil sinirinin orientir kimi təyini

B) Bazu sümüyün əzələlərinin xovlarının-vətərlərinin daxilinə

C) İki başlı və deltavari əzələlərin arasındaki aralıqda

D) Dirsəyin bükülməsi bu işə kömək edir

E) Bazu və bazu-dirsək əzələləri arasındaki aralıqda qeyd olunur
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
833) Bud sümüyün kanalına protez keçirilərkən nisbətən əksəriyyət səhvlərə hansı aiddir?
A) Protezin həddən artıq anteversiyası

B) Oynaq düşməsi və protezin uyğunsuzluğu

C) Protezin çatışmayan enməsi "pəncə" üzərində

D) Bud sümüyün boynunun kifayət qədər götürülməməsi

E) Uyğun olmayan boyun -diafizar uc
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
834) Diz oynağında bükmə və açma zamanı əllə yoxlamada və eşidilən gizilti hiss olunursa hansı biri səbəb ola bilər?
A) Öz dizüstü bağının anomaliyası

B) Yan bağın daxili sindromu

C) Xarici meniskin kistası

D) Özünün qalın vətəri

E) Diskvari menisk
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
835) Yan bağın daxili sindromu olan hansı xəstə üçün diz oynağına tipik olacaq
A) Bütün cavablar doğrudur

B) Baykov simptomu

C) Zədəli ətrafın dayanıqsızlığı

D) Mak-Lurreya simptomu

E) Çoxbölümlü blokada və ya diz oynağının sinoviti anamnezdə
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983

Bölmə 7. Sümük toxumasının patoloji funksional yenidən qurulması.

836) “Yorğun” sınıqlar, gərginlikdən sınmalar, sürünən sınıqlar, stessdən sınıqlar, yuklənmiş osteoxondropatiyalar, sümük toxumasının funksional patoloji yenidən qurulması – hansınlardır?
A) Sümük toxumasının mübadilə xarakterli xəstəliyi

B) Ətrafların və bədənin müxtəlif seqmentlərində sümük toxumasının müxtəlif sahələrinin patoloji halları

C) Sümük toxumasının travmatik etioloqiyalı zədələnmələri

D) Eyni patoloji halın müxtəlif adları

E) Müxtəlif nazoloji formalar
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
837) Sümük toxumasının funksional patoloji yenidən qurulmasının səbəbləri daha düz və ətraflı izah olunur
A) Yenidənqurma prosesinin damar qenezi (mikrosirkulyasiyanın pozulması) –anadangəlmə damar anomaliyaları

B) Əmələ gəlmənin iltihabi-embolik nəzəriyyəsi

C) Sümük-əzələ tarazlığının pozulmasının nəticəsi

D) Mikrosınıqların toplanma nəzəriyyəsi

E) Bütün sadalanan faktorların cəmi
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
838) Sümük toxumasının patoloji yenidən qurulması zamanı xəstənin ağrılardan şikayəti hansıdır?
A) Konkret travmadan sonra meydana çıxan bu və ya digər ətraf seqmenti

B) Gecə ağrıları

C) İltihabi və soyuqdəymə xəstəliklərindən sonra meydana çıxanlar

D) İntensiv və davamlı fiziki yüklənmədən sonra meydana çıxan və dincəlmə dövründə aradan qalxanlar

E) Səbəbi məlum olmadan meydana çıxan müxtəlif xarakterli müəyyən ətraf seqmenti
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
839) Sümük toxumasının funksional patoloji yenidən qurulması zamanı əsas kliniki əlamətlət hansıdır?
A) Ətrafın qısaldılması

B) Sümük qırıqlarının xırçıltısı, krepitasiya

C) Ətrafın deformasiyası

D) Patoloji hərəkətlilik

E) Ətrafın müvafiq seqmentində məhdud və ya yayılmış şişkinlik
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
840) Sümük toxumasının funksional patoloji yenidən qurulması zamanı ilkin dövrdə rentgenoloji mənzərə hansı ilə xarakterizə olunur?
A) Dəyişikliyin olmaması ilə (rentgenoneqativ dövr)

B) Fraqmentlərin yerdəyişməsi olmadan sümüyün sınma xəttinin olması

C) Sümüyün yüklənmə zonasında ləkəli osteoporozun olması

D) Heç bir cavab düzgün deyil

E) Sümük toxumasının sınıq, xəncərvari sınmalar şəklində kobud dəyişiklikləri
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
841) Kompression-distraksion osteosintezdən sonra əməliyyat sonrakı xüsusiyyətlərə bütün sadalanan tədbirlər aiddir, hansı biri istisna edilir?
A) Apparat detallarının mexaniki deformasiyası və detalların zədələnməsinin qarşısının alınması

B) Distraksiya aparılan zaman trofik pozuntuların, periferik sinir parezlərinin profilaktikası

C) Millərin gərilmə dərəcəsi, apparatı tışkil edən detalların fiksasiyasına daimi nəzarət

D) Mil keçirilən hissədə toxumaların çirklənmə profilaktikası

E) Dəri gərilən sahədə yataq yarası və nekrozun profilaktikası
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
842) Xarici fiksasiya apparatlarına bütün sadalananlar aiddir, hansı biri istisna edilir?
A) Millərin çarpaz keçirilməsi

B) Şarnirli

C) Mil- mil-yivli

D) Millərin birsəthli keçirilməsi

E) Mil-yivli
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
843) Sümük vasitəsilə fiksasiya aparılmasının əsas faydalılıq meyarları hansıdır?
A) Ilkin tam funksional müalicənin təmin edilməsi imkanı

B) Sarğı zamanı travmatikliyin aşağı dərəcəsi

C) Bütün sadalananlar doğrudur

D) Quruluşun sadəliyi, apparatın detalı və bağlarının qarşılıqlı əvəzetmə və universallığı

E) Sümük Fraqmentlərin dəqiq repozisiyası və möhkəm fiksasiyasının təmini imkanları
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
844) Kompression-distraksion apparatın mil halqalarının sərtliyi onlara müvafiq qövslərin sərtliyindən 5 dəfə çoxdur. Milləri halqada bir-birinə 60-dan 90 dərəcəyədək yerləşdirdikdə, gərilmə qüvvələri qarşılıqlı yüklənmə təsiri göstərir və bütün yüklənmə növlərində daha yaxşı fiksasiyaedici xüsusiyyətlərə malik olurlar.

Sınıqların bitişməsi prosesində hansı aşağıdakı rejimi təyin etmək lazımdır?
A) Bütün sadalananlar düzdür

B) Fibroz sümukəmələgəlmə ilə zəif fiksasiya

C) Desmal sümükəmələgəlmə ilə distraksiya (mezenxima-fibroblastlar-osteoblastlar-sümük)

D) Antiogen sümükəmələgəlmə ilə möhkəm fiksasiya (mezenxima-osteoblastlar-osteositlər)

E) Xondrogen sümükəmələgəlmə ilə zəif fiksasiya (mezenxima-xondroblastlar-osteoblastlar-sümük)
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
845) Sümük toxumasının yeni törəməsi, yüklənmə və sümüyün qan təminatı arasında adekvat asılılıq osteogenezin sürətini təyin edir, bu zaman osteogenezin azalmasının baş verməsinə səbəb hansıdır?
A) İlkin qan dövranı zamanı dayaq yükünün artırılması

B) Qan dövranı ehtiyatı ilə dayaq yükünün artması

C) Qan dövranının azalması ilə ilkin yükün saxlanması

D) Qan dövranı və yükün paralel azaldılması

E) Qan dövranı ehtiyatı ilə dayaq yükünün aradan qaldırılması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
846) Standart kompression-distraksion osteosintez zamanı dozalanmış kompressiya sutkada hansı miqdarı aşmamalıdır?
A) 0,8 sm

B) 0,5 sm

C) 0,3 sm

D) 1,5 sm

E) 1,0 sm
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
847) Kompression-distraksion osteosintez həyata keçirildikdən sonra ilk günlərdə bütün sadalanan müalicəvi tədbirlərin istifadəsi tövsiyyə olunur, hansı istisna edilir?
A) Zədələnmiş və sağlam seqmentin massajı

B) Fiziomüalicə

C) Sağlam seqmentin müalicəvi idman hərəkəti

D) Zədələnmiş seqmentin müalicəvi idman hərəkəti

E) Vitaminoterapiyalar, biostimulyatorlar
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
848) Kompression-distraksion osteosintez zamanı reparativ regenerasiya hansı ilə təqdim olunmuşdur?
A) Qığırdaq fazası ilə

B) Düzgün cavab yoxdur

C) Fibrozlu faza ilə

D) Endostal fazası ilə

E) Periostal döyənəklə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
849) İlizarovun kompression-distraksion apparatı həyata keçməsini hansını təmin edir?
A) Kompressiya və distraksiya

B) Bütün sadalananlar

C) Fraqmentlərin uzununa yerdəyişməni aradan qaldırılması

D) Pozision yerdəyişməni aradan qaldırılması

E) Fraqmentlərin eninə yerdəyişməni aradan qaldırılması
Ədəbiyyat: Илизаров Г.А. Лечение переломов и их последствии методом чрескостного остиосинтеза. Курган, 1979
850) Yivli-mil ocaqkənarı aparatı vasitəsilə osteosintez zamanı sümüyə yeridilən yivli-mil azalması hansına səbəb olur?
A) Bütün sadalananlar düzdür

B) Yivli-mil gərginliyin azalmasına

C) Apparatın daha sərt fiksasiyasına

D) Yivli-mil gərginliyin artmasına

E) Aparatın millərinin boşalması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
851) Distraksion onurğa epifizeolizinə bütün sadalananlar göstərişdir, hansı biri istisna edilir?
A) Ətrafın varus deformasiyası

B) Ətrafın qısaldılması

C) Epifizin travmatik sürüşməsi

D) Ətrafın valqus deformasiyası

E) Ətraf oxunun ortopedik bərabərləşdirilməsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
852) Budun aşağı üçdə birinin IIIb dərəcəli açıq sınığının müalicəsində kompression-distraksion osteosintez keçirilən zamanı aşağıdakı keyləşdirmə üsullarının hansı birindən istifadə qeyri-rasionaldır?
A) Venadaxili narkoz

B) Peridural anesteziya

C) Yerli anesteziya

D) Traxeyanın intubasiyası ilə ümumi keyləşdirmə

E) Sümükdaxili anesteziya
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
853) Distraksiya prosesində pasientdə zədələnmiş seqmentdə ağrılar əmələ gələrsə, hansı üsuldan istifadə olunur?
A) Distraksiyanı fizioterapiya ilə birlikdə yavaş tempdə davam etdirmək

B) Kompresianı başlamaq

C) Distraksiyanı analgetiklərlə birlikdə yavaş tempdə davam etdirmək

D) 2-3 mm kompressiya aparmaq və tənəffüs etmək

E) 2-3 günlük distraksiya dayandırılsın
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
854) Yivli-mil kompression-distraksion osteosintezi zamanı müalicənin müvəffəqiyyətini təmin edən əsas şərtlər hansıdır?
A) Bütün sadalananlar

B) Yivli-mil çərçivə birləşməsi üçün istifadəsi

C) Birtərəfli bəndlə birləşmiş yivli-mil sümükdə möhkəm fiksasiyası

D) İki bənd yivli-mil birləşmə üçün müxtəlif səthlərdə istifadəsi

E) Müxtəlif səthlərdə keçirilmiş yivli-mil fiqurlu çərçivə ilə birləşməsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
855) Xarici fiksasiyanın içlikli apparatının xarici çərçivəsinin quruluşuna görə apparatların bütün növbəti yığılması fərqləndirilir, hansı istisna edilir?
A) Rombşəkilli

B) Yarımdövri və dövri

C) Üçkünc

D) Bilateral və kvadrilateral

E) Unilateral
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
856) Defekt hissəsində, ətrafın müvəqqəti qısaldılması hesabına sümüklərin eyni anda yaxınlaşdırılması ilə metodikanın keçirilməsi zamanı eyni anda yaxınlaşması mümkün olan qırıqlar bir-birindən hansı aşağıdakı məsafədə aralı düşürlər?
A) 10 sm-dən yuxarı

B) 10 sm-dən çox olmadan

C) 4-6 sm

D) 1-3 sm

E) 7-9 sm
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
857) Baldır-ayaq oynağının mürəkkəb sınıqlarının kompression-distraksion osteosintez üsulu ilə müalicəsi zamanı adətən istifadə olunan halqaların daxili diametri hansıdır?
A) 140, 160, 160 mm

B) 140, 140, 160 mm

C) 120, 160, 160 mm

D) 120, 140, 140 mm

E) 120, 140, 160 mm
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
858) İlizarov apparatı ilə kompression-distraksion osteosintezin istifadəsi zamanı yadda saxlamaq lazımdır ki, sümük vasitəsilə fiksasiyanın hansı çox sərtliyi təyin edilir?
A) Bütün sadalananlar düzdür

B) Oxa yükləmə ilə

C) Üfüqi yüklə

D) Göndələn yüklə

E) Şaquli yüklə
Ədəbiyyat: Илизаров Г.А. Лечение переломов и их последствии методом чрескостного остиосинтеза. Курган, 1979
859) Yivli-mil apparatın mildən üstünlüyü hansıdır?
A) Damar-sinir törəmələrinin zədələnmə riskinin azalması

B) Müalicə prosesində apparatın montajının modifikasiyalarının yüksək dəyişkənliyi

C) Zədələnmiş yumşaq toxumalara çatmağın optimal şəraitinin təmini

D) Quruluşun sadəliyi və apparatın sürətlə yığılması

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
860) Sümük oxuna içliklərin 10-15 dərəcə bucaq altında yeridilməsi zamanı aralanmaqla və sonradan ox yüklənməsi ilə fraqmentlər necə yerdəyişəcək?
A) Rotasion

B) Apparata tərəf açıq olan bucaq əmələ gətirməklə

C) Uzununa

D) Eninə


E) Apparatın çərçivəsindən əks tərəfə açıq olan bucaq əmələ gətirməklə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
861) Sümük oxuna içliklərin 10-15 dərəcə bucaq altında yeridilməsi zamanı yaxınlaşmaqla və sonradan ox yüklənməsi ilə qırıqlar necə yerdəyişəcək?
A) Apparatın çərçivəsindən əks tərəfə açıq olan bucaq əmələ gətirməklə

B) Bütün sadalananlar doğrudur

C) Eninə

D) Apparata tərəf açıq olan bucaq əmələ gətirməklə

E) Rotasion
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
862) Bitişməmiş sınıqlar və yalançı oynaqlar zamanı qamış sümüyünün distal metafizi səviyyəsində fraqmentlərin fiksasiyasını necə həyata keçirmək məqsədəuyğundur?
A) Bütün sadalananlar doğrudur

B) Eyni səviyyədə qısa fraqmentin fiksasiyası ilə 3 halqa qoymaqla

C) Yaxındakı seqmentin fiksasiyası ilə 4 halqa qoymaqla

D) İki halqa qoymaqla

E) Yuxarıdakı seqmentin fiksasiyası ilə 4 halqa qoymaqla
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
863) Kompression-distraksion osteosintezi zamanı stabilləşmə dövründə dozalanmış yüklə yeriş bütün sadalananlara yardım edir, hansı biri istisna edilir?
A) Nevritlərin profilaktikası

B) Kontrakturanın profilaktikası

C) Sınığın, yalançı oynağın konsolidasiyası

D) Qan- və limfa dövranının normallaşması

E) Əzələlərin funksiyasının normallaşması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
864) Kompression-distraksion apparatlarla sümük vasitəsilə osteosintezin tətbiqi zamanı bütün növbəti fəsadlar gözlənilir, hansı biri istisna edilir?
A) Travmatik nevrit

B) Millər keçən yerdə iltihabi fəsadlar

C) Apparat millərinin miqrasiyası

D) Fraqmentin ikinci sürüşməsi

E) Seqmentin qan- və limfa dövranının pozulması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
865) Sümük defekti olan qeyri-stabil yalançı oynaqların sümük vasitəsilə osteosintez üsulu ilə müalicəsi zamanı aşağıdakı bütün xarici fiksasiya apparatı növlərindən istifadə rasionaldır, hansı biri istisna edilir?
A) Quduşauri

B) Sivaş


C) Kalnberz

D) İlizarov

E) Volkov-Oqanesyan
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə