Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?


) Baldır sümüyünün aşağı üçdə bir hissəsində bucaqvari deformasiya olmuş anadangəlmə yalançı oynaqla doğulmuş uşaqlarda hansı vacibdir?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə18/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

916) Baldır sümüyünün aşağı üçdə bir hissəsində bucaqvari deformasiya olmuş anadangəlmə yalançı oynaqla doğulmuş uşaqlarda hansı vacibdir?
A) Birinci mərhələdə apparatda seqmentin düzgün oxu yaradılmalı, ikinci mərhələdə defekti ,damar ayaqda mikrocərrahi yolla autotransplantatla əvəz etmək

B) Defektin brefoplastikasını aparmaq, ikinci mərhələdə seqmenti uzatmaq

C) Birinci mərhələdə distraksion apparatda deformasiya aradan qaldırılmalı, ikinci mərhələdə sonradan apparatla fiksasiya etməklə defektin alloplastikası aparılmalıdır

D) Birinci mərhələdə apparatda deformasiya aradan qaldırılmalı, ikinci mərhələdə,sonrakı kompression osteosintezlə fraqment uclarının rezeksiyası aparılmalıdır

E) Sonradan gips sarğı ilə fiksasiya etməklə defektin autoplastikasını aparmaq
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997

Bölmə 9. Travmatologiya və ortopediyada sümük və dəri plastika.

917) Toxumaları autotransplantasiya olan xəstələr üçün hansı olunur?
A) Eyni qan qrupu və rezusuna malik digər şəxsdən toxumanın köçürülməsi

B) Qardaş, bacıdan (ekizlərdən) köçürülmə

C) Süni alınmış toxumaların köçürülməsi

D) Toxumaların yaxın qohumlardan (ata, anа) köçürülməsi

E) Öz toxumalarının köçürülməsi
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
918) İzotransplantasiyalı pasient üçün nə olunur?
A) Süni alınmış toxumaların köçürülməsi

B) Öz toxumalarının köçürülməsi

C) Toxumaları kimyəvi, fiziki və ya bioloji təsirə məruz qalmış digər şəxsdən

D) Qardaş, bacıdan (ekizlərdən)

E) Yaxın qohumlardan köçürülmə
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
919) Allotransplantasiyalı pasient üçün nə olunur?
A) Qardaş, bacıdan (ekizlərdən)

B) Toxumaları yüksək gərginlikli ionlaşdırıcı şüalanmaya məruz qalan yaxın qohumlardan

C) Soyuğa məruz qalmış və formalizə olmuş heyvanların toxumalarının köçürülməsi

D) Dərin dondurma və liofilizasoyaya məruz qalmış meyidin toxumalarının köçürülməsi

E) Süni alınmış toxumaların köçürülməsi
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
920) Ksenotransplanrasiyaya nümunə olaraq nə olunur?
A) I ayaq darağı-barmaq sümüyü oynağının pasientin pəncəsindən dirsək oynağı defektinə köçürülməsi

B) Dərin dondurmaya məruz qalmış meyidin bud-çanaq oynağının köçürülməsi

C) Canlı insan-donordan böyrəyin köçürülməsi

D) Budun baş və boynunun keramik protezinin köçürülməsi

E) Liofilizə olmuş donuz dərisinin yanmış adama köçürülməsi
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
921) Eksplantasiya nümunəsi kimi nədir?
A) Pasientin baldırından sümük transplantatının onun bud defektinə köçürülməsi

B) Bud-çanaq oynağının keramik endoprotezlə əvəz edilməsi

C) Farfor dişin pasientin çənəsinə yeridilməsi

D) Bud-çanaq oynağının K.M.Sivaşın metallik endoprotezi ilə əvəz edilməsi

E) Pasientin bədənində xüsusi yetişdirilmiş fibroz borunun barmaq büküyünün vətər boşluğu kimi, onun bərpası zamanı, köçürülməsi
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
922) Nəyi edoprotezləşdirmə adlandırmaq olar?
A) Xəstənin qida borusunun onun nazik bağırsağı ilə bərpası

B) Baldırın yalançı oynağının hərəkət edən sümük transplantatından plastikası

C) Kəsilmiş döş sümüyünün tantal metallik lövhə ilə əvəz edilməsi

D) Xəstənin budunun yalançı oynağının damarlı ayaqda çanaq дараьынын sümük transplantatından plastikası

E) Xəstənin yırtıq kanalının onun qaynadılmış bud dərisindən plastikası
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
923) Dərinin replantasiyası nə adlandırılır?
A) Sərbəst dəri autoplastikası

B) Travma nəticəsində qopmuş dərinin, nazildikdən, hüceyrələr təmizləndikdən sonra, tikilməsi

C) Travma nəticəsində qidalanması olan sıyrılmış dərinin yerinə tikilməsi

D) Boruvari gövdədən dəri plastika

E) Dəri defektinin digər orqanın dəri parçasından plastikası
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
924) Dəri parçasının reimplantasiyası nədir?
A) Qoparılmış dəri parçasının, parçalandıqdan sonra, yerinə tikilməsi

B) Boruvari gövdədən dəri plastika

C) Dəri parçasının qranulyasiya daxilində köçürülməsi

D) Qopmuş və ya amputasiya olmuş ətrafdan sərbəst dəri plastikası

E) Digər orqandan, emal edildikdən sonra, sərbəst dəri plastikası
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
925) Dəri parçasının implantasiyası nə adlanır?
A) Qoparılmış dəri parçasının yerinə tikilməsi

B) Boruvari gövdədən dəri plastika

C) Dəri yarasının ksenotransplantatla plastikası

D) Digər orqandan təzə yaraya sərbəst dəri plastikası

E) Dəri parçasının yaranın qranulyasiyası daxilində köçürülməsi
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
926) Yara kənarının mobilizasiyası nə vaxt aparılır?
A) Dəri defektlərinin əhəmiyyətli ölçülərində

B) Böyük gərginliklə kənarları dartmaqla yerli toxumalarla yaraların plastikası zamanı

C) Yerli toxumaları artıq olan yerli toxumalarla yaraların örtülməsi zamanı

D) Az gərginliklə kənarları dartmaqla yerli toxumalarla yaraların plastik örtülməsi zamanı

E) Toxumaları dartmadan yerli toxumalarla yaraların örtülməsi zamanı
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
927) Dəri transplantatının yığılma qabiliyyəti nə müəyyən edir?
A) Parçanın qalınlığı

B) Tüklülük

C) Sahə

D) LokalizasiyaE) Keyləşdirmə üsulu
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
928) Bədənin digər hissələrindən parça ilə italyan plastikası zamanı enin uzunluğa nisbəti hansıdır?
A) 1: 2

B) 1:5


C) 1:1

D) 1:4


E) 1:3
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
929) A.K.Tıçinkinaya görə kombinə edilmiş dəri plastikası zamanı bütün sadalanan üsullar istifadə olunur istisna hansıdır?
A) Parçalanmış tikə

B) Filatov üsulu

C) Саlınmış tikə

D) İtalyan

E) Hind
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
930) “İti saplaq” nə adlanır?
A) Uzunluğu 20 sm-dən az olmayan saplaqlı parça

B) Boruya tikilməyən parça

C) Diametri 1 sm-dən artıq olmayan saplaqlı nazik parça

D) Galınlığı 3 sm-dən artıq olmayan saplaqlı parça

E) Bir qidaverici ayağı olan saplaqlı parça
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
931) Parçalanmış dəri parçası transplantasiyadan əvvəl nə ilə emal edilir?
A) Antiseptik məhlulu ilə (rivanol, furasilin)

B) Antibiotiklər əlavə etməklə novokain məhlulu ilə

C) Yod məhlulu ilə

D) Vazelin yağı ilə

E) Spirtlə
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
932) Dəridə plastik əməliyyatlar zamanı arzuolunmayan keyləşdirmə növü hansıdır?
A) Keçirici anesteziya

B) Sümükdaxili anesteziya

C) Yerli infiltrasion anesteziya

D) Vişnevski üsulu

E) Narkoz
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
933) Parçalanmış dəri parçası transplantasiyadan əvvəl nədən təmizlənməlidir?
A) Granulyasiyaaltı təbəqə

B) Nekrotik fibrin örtükləri

C) Granulyasiyanın üst təbəqəsi (yüngül qanaxmayadək)

D) Bütün sadalananlar

E) Granulyasiyalar
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
934) Dermatozlara hansı növ daxil deyil?
A) Ultrasəs

B) Rotasion

C) Elektrik

D) Yapışqanlı

E) Mexaniki
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
935) Torvari dəri transplantatının yaradılması hansı məqsədə uyğundur?
A) Bütün sadalananlar üçün

B) Onun yara səthinə yaxşı yapışması üçün

C) Transplantatın sahəsinin böyüdülməsi üçün

D) Transplantataltı hematomaların əmələ gəlməsi profilaktikası üçün

E) Yarada limfanın dövretməsinin bərpası üçün
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
936) Plastikadan əvvəl qranulyasiyaları təmizlədikdən sonra qanaxmanı dayandırmaq üçün nə tətbiq edilir?
A) Vazelin yağı

B) Ətrafın plastika yerindən distal sahəsinə jqutun qoyulması

C) Qaynar fizməhlul

D) İsti fizməhlul

E) Ətrafın proksimal sahəsinə jqutun qoyulması
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
937) Sümük transplantatlarının fiksasiyası üçün nə tətbiq edilir?
A) Ketqutla transplantatın fiksasiyası

B) Metallosteosintez

C) Diakrin tətbiqi ilə ultrasəs bağlayıcısı

D) Xarici fiksasiya apparatı ilə ocaqkənarı osteosintez

E) Gips sarğısı ilə xarici fiksasiya
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
938) “Os hovum” sümük törəməsi nə adlandırılır?
A) Davamsız osteosintez zamanı izafi sümük döyənəyi

B) Distraksion osteosintez zamanı əmələ gələn sümük reqeneratı

C) Sümük diafizinin kiçik parçaları

D) İnsana baldır sümüyünün ölü sümük parçalarının (üzvi maddələrsiz) (os purum) (Orell, 1936) baldırın xəncərvari təbəqəsi ilə sümük plastikası məqsədilə, köçürülməsi zamanı əmələ gələn toxuma törəməsi

E) Osteomelitik “kloaka”dan çıxarılan sümük sekvestri
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
939) Meyiddən allotransplantat hazırlanması üçün nə əksgöstəriş deyil?
A) Ölüm ürək-damar xəstəlikləri, ateroskleroz, hipertoniyadan baş vermişdir

B) Ölümün suda boğulmadan, naməlum zəhərlə zəhərlənmədən, qan xəstəliyindən, onkoloji xəstəliklərdən və s. baş vermə ehtimalı var

C) Meyidin geniş açıq zədələnmələri var

D) Ölüm yay vaxtı 6 saatdan, qış vaxtı 12 saatdan gec baş vermişsə

E) Bədəndə, həmçinin qarında naməlum əməliyyatlardan poctəməliyyat çapıqları var
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
940) Sadalanmış toxuma konservasiyası üsullarından transplantasiya üçün nə tətbiq edilmir?
A) Böyük təzyiq altında oksigendə konservasiya

B) Parafində, plastmassda konservasiya

C) Sonradan aşağı temperaturlarda saxlamaqla dərin dondurma

D) Sonrakı liofilizasiya ilə dərin dondurma

E) Balda, çaxırda,antibiotik məhlullarında, formalində və antiseptiklərdə konservasiya
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
941) Allotransplantatların yararlılığını tədqiq etmək üçün hansı üsul tətbiq edilmir?
A) Seroloji laborator tədqiqatları

B) Autopsiya nəticələrinin öyrənilməsi

C) Bioloji laborator tədqiqatları

D) Bakterioloji laborator tədqiqatları

E) Transplantatın hüceyrələrinin cinsi xromatinlərinin tədqiqi
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
942) Defektlərin plastikası zamanı “kəskin” Filatov gövdəsinin köməyilə bütün sadalananların içində nəyi nəzərə almaq lazımdı deyil?
A) Donor sahəsinin qidalandırıcı damarlarının topoqrafiyasının, yerinin dəqiq nəzərə alınmasının vacibliyi

B) 1:2 sərhəddində parçanın uzunluğunun eninə nisbətinə ciddi əməl etmək

C) Biçilən parçanın topoqrafiyası və qidalandırıcı ayağın yerləşdirilməsi

D) Parçaya dərialtı hüceyrənin salınmasının,arıqlarda isə həm də fassiya səthlərinin vacibliyi

E) Ətrafın etibarlı fiksasiyasını
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
943) Tam qopmamış dəri parçalarının replantasiyasına nə göstərilmir?
A) Ətrafların geniş soyulmuş yaraları zamanı

B) Sifətin soyulmuş yaraları zamanı

C) Başın soyulmuş yaraları zamanı

D) Bədən və ətrafların kiçik soyulmuş yaraları zamanı

E) Ətrafların əhəmiyyətli yaraları zamanı parçada aşkar saxlanan qanaxmalar zamanı
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
944) Filatov (borulu) gövdəsinin istifadəsinə nə aiddir?
A) Plastikanın səthi növünə

B) Sərbəst plastikaya

C) Plastikanın tonnel növünə

D) Parçalanmış parça plastikasına

E) Həcmi plastikaya
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
945) Filatov gövdəsi nəyə göstərişdir?
A) Əhəmiyyətli səthi deffektlərdə

B) Yumşaqtoxumalı, trofik tam dibli dərin olmayan yaralarda

C) Kiçik səthi deffektlərdə

D) Əhəmiyyətli həcmi deffektlərdə

E) Səthi yaralarda
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
946) Filatov gövdəsilə plastikanın üstünlükləri bütün sadalananlardan ibarətdir, istisna nədədir?
A) Toxuma deffektini əhatə edən trofikin yaxşılaşdırılması

B) Dərin həcmi səthlərin örtülməsinin etibarlılığı

C) İstənilən lokalozasiya defektinin örtülməsi imkanı

D) Plastik materiala qığırdaq, sümük, əzələ və digər toxumaların daxil edilməsi

E) Defektin tez bağlanması
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
947) Filatov gövdəsilə plastikanın çatışmamazlıqları bütün sadalananlardan ibarətdir istisna nədədir?
A) Pozulmuş trofika ilə həcmi defektlərin bağlanması imkanı

B) Çoxmərhələlilik

C) Müalicənin uzunmüddətliliyi

D) Fəsadların və gövdənin xəstəliklərinin təhlükəliliyi

E) Xəstənin məcburi uzunmüddətli vəziyyəti
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982

Bölmə 10. Travmatoloji və ortopedik xəstələrin reabilitasiyasi və protezləşmə.

948) Xəstə və əlillərin reabilitasiyasının əsas prinsiplərinə bütün sadalananlar daxildir, hansı istisna edilir?
A) Bütün sadalananlar

B) Tibbi reabilitasiya

C) Hüquqi reabilitasiya

D) Sosial-məişət reabilitasiyası

E) Professional reabilitasiya
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
949) Tibbi reabilitasiya vasitələrinə hansı aiddir?
A) Müalicəvi idman

B) Əllə və mexaniki massaj (sualtı, vibrasion, pnevmozərbə, nöqtəvi)

C) Əmək terapiyası

D) Mexanoterapiya

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
950) Əllə və apparatla massaja bütün sadalananlar göstərişdir, hansı istisna edilir?
A) Səthi və dərin damarların tromboflebitləri

B) Bütün sadalananlar

C) Oynaq (kapsullar, bağlar) əmələ gətirən elementlər tərəfindən ikinci dəyişikliklər

D) Periferik qan dövranı şəraitinin (şişlər, durğunluq halları) pozulması

E) Əzələlərin funksional qabiliyyətinin azalması və ya onların ağrılı reflektor gərginliyi
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
951) Sualtı massaj əllə massaj qaydalarını bütün hallarda imitasiya edir, hansı istisna edilir?
A) Açılışmaq (spiralvari hərəkətlər)

B) Döyəcləmə (ucluğun massaj olunan səthə yaxınlaşıb-uzaqlaşması)

C) Vibrasiyalar (ziqzaqvari hərəkətlər)

D) Sığallama (xətt istiqamətində hərəkətlər)

E) Dərin sürtmə
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
952) Xəstənin gips sarğısı və ya skelet dartması ilə immobilizasiya dövründə izometrik əzələ gərilməsi tövsiyyə olunur (əzələnin uzunluğunu dəyişmədən və oynaqları hərəkət etdirmədən). Bu nəyə kömək edir?
A) Fraqmentlərin sinmadan sonra konsolidasiyasına

B) Bütün sadalananlara

C) Əzələ hissinin məşqinə

D) Seqmentin qan dövranının yaxşılaşmasına

E) Əzələ tonusunun saxlanmasına
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
953) Əzələlərin daha çox boşalması üçün ətraflara və xəstənin korpusuna hansı vəziyyət verilməlidir?
A) Böyük amplitudda aktiv hərəkətlər

B) Yumşaq rejimdə ehtiyatlı hərəkətlət

C) Gərginləşmiş əzələlərin bitişmə nöqtələri aradan qaldırılmışdır

D) Əzələlərin “qeyri-iradəvi” boşalması

E) Gərginləşmiş əzələlərin bitişmə nöqtələri yaxınlaşdırılmışdır
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
954) Yeriş və yeriş zamanı məşq adətlərinin öyrədilməsinə hansı kömək edir?
A) Bütün sadalananlar

B) Ayağın keçirilməsi

C) Baldırın irəli uzadılması

D) Dayaq fazasının sonunda pəncənin ön hissəsi ilə təkan

E) Dabana təkan, pəncənin sürüşdürülməsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
955) Yeriməyə öyrətmə zamanı ardıcıl mərhələlər kimi bütün sadalanan anlar ola bilər, hansını istisna olaraq?
A) Xəstənin sol və sağ addımlarla eyni zamanda daşıdığı qurğuya dəyişik əllərlə dayaq verməklə yeriş (üçayaq, tros)

B) Xəstədə qabaqcadan dayanıqlıq, tarazlıq, müşahidə nəzarətini gücləndirməklə və bunsuz, əzələ hissinə yönəltməklə bədənin düzgün vəziyyətinə öyrəşdirmək

C) Hərəkətsiz cihaza əllərlə dayaq verməklə yeriş (parallel bərkidilmiş qayışlar və bir qayış)

D) Xəstənin daşıdığı qurğuya əllərlə dayaq verməklə yeriş (araba, manej)

E) Bədənin təqribi hərəkət etdirilməsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
956) Mexanoterapiya kəfkirli apparatda təyin edilməsinə hansı göstərişdir?
A) Paralitik mənşəli kontrakturalar

B) Çapıq prosesləri əsasında dayanıqlı kontrakturalar

C) Artritdən sonrakı kontrakturalar

D) Bütün sadalananlar

E) Travmadan, uzunmüddətli immobilizasiya sonra gecikmiş müddətlərdə kontrakturalar
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
957) Yuxarı ətrafların deformasiyası və travma nəticələri zamanı əmək terapiyası bütün sadalananlar zamanı yaxşı nəticə verir, hansı birini istisna olaraq?
A) Dayanıqlı deformasiyalar zamanı əməyə alışma (adaptasiya)

B) Hərəkət apparatının pozulmuş funksiyalarının əmək vasitəsilə bərpası

C) Bütün orqanizmə intensiv ümumi möhkəmləndirici təsir

D) Professional istiqamətlənmə və xəstələrin yenidən öyrədilməsi

E) Kəskin travma zamanı əmək terapiyasının istifadəsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
958) Çiyinin cərrahi boynunun sınmaları zamanı bütün sadalanan fiziki hərəkətlər tətbiq edilir, hansı biri istisna olaraq?
A) Bazu oynağının açılaraq hərəkəti

B) Sərbəst yerinə yetirilən yüngülləşdirilmiş və qolları qısaltmaqla (yarımbükülü əl) hərəkətlər

C) Kənardan köməklə passiv hərəkətlər

D) Adi yüklənmə şəraitində (ayaq üstə, uzanan yerdə) əllə yerinə yetirilən hərəkətlər

E) Bazu oynağında yüngülləşdirilmiş hərəkətlər
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
959) Dirsək oynağının zədələnməsi zamanı bütün sadalanan fiziki hərəkətlər tətbiq edilir, hansı biri istisna olaraq?
A) Massaj və intensiv isti ilə müalicə, uzadılmış əllə yük daşıma

B) Hamar səthi əllə dayaq tutmaqla yüngülləşdirilmiş hərəkətlər

C) Bütün sadalananlar

D) Dirsək oynağında müalicəvi gimnastikadan sonra sonadək büküb-açmaqla pəncədə xüsusi yığılma

E) Çarxlı arabada növbələşən passiv hərəkətlərlə yüngülləşdirilmiş hərəkətlər
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
960) Qasıq birləşməsinin parçalanması və çanağın ön yarımhalqasının sınığı zamanı müalicəvi gimnastikaya ikinci dövrdə bütün sadalananlar aiddir, hansı biri istisna olaraq?
A) Tənəffüs hərəkətləri

B) Qarnı üstə uzanmaqla hərəkətlər

C) Hər iki ayaq üçün hərəkətlər

D) Kürəyi və böyrü üstə uzanmaqla hərəkətlər

E) Ayaq, çanaq, bədən əzələlərinin izometrik gərginliyi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
961) Qasıq birləşməsinin parçalanması və çanağın ön yarımhalqasının sınığı zamanı müalicəvi gimnastikaya ikinci dövrdə bütün sadalananlar aiddir, hansından başqa?
A) Bütün sadalananlar

B) Ayaqüstü vəziyyətdə ümumi möhkəmləndirici hərəkətlər

C) Bədən, çanaq əzələlərinin möhkəmləndirilməsi üçün xüsusi hərəkətlər

D) Арха, böyrü üstündə, qarnı üstündə ümumi möhkəmləndirici hərəkətlər

E) Aşağı ətrafların dayaq funksiyasının və tam onurğa yüklənməsi ilə yeriş məşqi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
962) Bud –çanaq oynağının sınığı və çıxığı zamanı ilə müalicəvi gimnastikaya ikinci dövrdə bütün sadalananlar aiddir, hansı biri istisna olaraq?
A) Sınan tərəfdə çanaq halqası, çanaq, baldır əzələlərinin izometrik gərginləşməsi

B) Dörd ətraf və dizlər üstündə hərəkətlət

C) Kürək, qarın, sağlam böyrü üstündə hərəkətlər

D) Xəstənin vəziyyəti ilə açılma kontrakturasına səbəb olan profilaktiki tədbirlər

E) Çanaqdan buda keçən əzələlərin izometrik gərginləşməsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
963) Onurğanın osteoxondrozu zamanı reabilitasion tədbirlər hansıdır?
A) Bütün sadalananlar

B) Balneofizioterapiya

C) Kürəyin massajı

D) Tibbi gimnastika

E) Onurğa üçün boşalma vəziyyəti və dartılma
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
964) Onurğa osteoxondrozu olan xəstələrdə yüklə dartılmaya əks göstərişlər hansıdır?
A) Bütün sadalananlar

B) Parezlər və ifliclər

C) Ürəyin və damarların üzvi xəstəlikləri

D) Deformasiyaedici spondilez, fəqərələrin osteoporozu

E) Onurğanın kobud anadangəlmə anomaliyaları
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
965) Bel osteoxondrozu olan xəstələrdə tibbi gimnastika zamanı ilkin boşaldıcı vəziyyətlərə bütün sadalananlar aiddir, hansı istisna olaraq?
A) Qarnı üstündə uzanmaq

B) Diz-bilək vəziyyəti

C) Diz-dirsək vəziyyəti

D) Oturaq

E) Bədənin arxası üstündə uzanmaq
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
966) Boyun osteoxondrozu olan xəstələrdə tibbi gimnastika zamanı ilkin boşaldıcı vəziyyətlərin yerinə yetirilməsi hansıdır?
A) Başı qaldırmaqla üfiqi uzanmaq

B) Başı qaldırmaqla uzanmaq

C) Bütün sadalananlar

D) Ayaq üstə

E) Stulda oturaraq, əllər dizlərdə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
967) Bazu-kürək periartritli boyun osteoxondrozu olan xəstələr üçün hərəkətlərə bütün sadalananlar aiddir, hansı istisna olaraq?
A) Tarazlıq üçün hərəkətlər

B) 1 kq-dək hantellərlə hərəkətlər

C) Avarçəkən trenajorda hərəkətlər

D) Bazu oynağının passiv hərəkətləri

E) Bazu sahəsi və əl əzələlərinin boşalması üçün hərəkətlər
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
968) Skolioz zamanı MBT tətbiqinin kliniki-fizioloji əsaslarına bütün sadalananlar aiddir, hansı istisna olaraq?
A) Döş qəfəsinin deformasiyası

B) Xarici tənəffüs, ürək-damar sistemi funksiyasının pozulması

C) Əzələ-bağ apparatının zəifliyi

D) Onurğa sütununun deformasiyası

E) Həzm funksiyasının pozulması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə