Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?


) Skolioz zamanı tibbi gimnastikanın məqsəd və məsələlərinin nəzərdə tutduğu hansı biridir?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə19/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

969) Skolioz zamanı tibbi gimnastikanın məqsəd və məsələlərinin nəzərdə tutduğu hansı biridir?
A) Onurğa sütununa stabilləşdirici təsir

B) Döş qəfəsinə korriqəedici təsir

C) Onurğa sütununun deformasiyasına korriqəedici təsir

D) Düzgün qamət tərbiyəsi

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
970) Onurğa sütununun yüksüzləşməsi üçün ilkin vəziyyətlər hansıdır?
A) Bədənin arxası və qarın üstündə uzanmaqla

B) Stulda oturmaqla

C) Başı qaldırmaqla uzanmaq

D) Ayaq üstə

E) Dörd ətraf üzərində durmaqla
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
971) Skolioz zamanı funksional korsetin məqsədi hansıdır?
A) Onurğa sütununun stabilliyinin artması və onun düzgün vəziyyətdə saxlanması

B) Əzələlərin bərkilməsı

C) Onurğa sütununun dartılması

D) Onurğa sütununun mobilliyinin artması

E) Onurğa sütununun yüksüzləşməsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
972) Spondilez xəstələri üçün xüsusi hərəkətlərə bütün sadalananlar aiddir, hansını istisna olaraq?
A) Bədənin аrхаnın açığı əzələlərinin dartılması üçün

B) Boşalmaya

C) Korriqəedici

D) Bədənn arxanın, bel, qarın əzələlərini möhkəmləndirən

E) Tənəffüs
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
973) Dayaq-hərəkət apparatı travması olan xəstələrin fiziki reabilitasiya prinsiplərinə bütün sadalananlar aiddir, hansını istisna olaraq?
A) Reabilitasiya vasitələrinin kompleks istifadəsi

B) MBT metodiki prinsiplərinə riayət

C) Müalicə dövründən asılı olaraq LFK (МБТ) vasitələrinin tətbiqinin mərhələliyi

D) Kəskin travmalı xəstələrin erkən aktivləşməsi

E) Oynaqların çətin hərəkətinin müalicəsinin tamamlanması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
974) İmmobilizasiya dövründə travmanın müalicəsi üçün bütün sadalanan MBT formalarından hansı istifadə olunmur?
A) Bütün sadalananlar doğrudur.

B) Məişət xarakterli hərəkət vərdişlərinin öyrədilməsi

C) Tibbi gimnastika

D) Tapşırığa əsasən fiziki çalışmalar

E) Suda müalicəvi gimnastika
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
975) Postimmobilizasiya dövründə travmanın müalicəsi zamanı MBT formalarına bütün sadalananlar aiddir, hansı birini istisna olaraq?
A) Əmək terapiyası

B) İdman hərəkətləri

C) Suda müalicəvi gimnastika

D) Müalicəvi gimnastika

E) Mexanoterapiya
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
976) Kəskin travma zamanı fiziki çalışmaları hansı biri önləyir?
A) Orqanizmin qocalması

B) Fiziki iş qabiliyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə azalması

C) Şok

D) Tromboembolik fəsadlarE) Oynaqların əzələ atrofiyası və çətin hərəkətinin inkişafı
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
977) İmmobilizasiya dövründə kəskin travma zamanı MBT məsələlərinə hansı aiddir?
A) Bütün sadalananlar

B) İmmobilizasiya sahəsində hərəkət funksiyasının inkişafına hazırlıq

C) Xəstənin həyat tonusunun artması

D) Pozulmuş funksiyaların bərpası üçün əlverişli şəraitlərdə bədənin və ətrafların vəziyyətinin dəyişdirilməsi təlimi

E) Sinir-əzələ apparatı hipotrofiyasının əks təsiri, daxili orqanların funksiyasının yaxşılaşması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
978) Kəskin travma zamanı MBT tətbiqinə ümumi əks göstərişlərə hansı aiddir?
A) Qanaxma

B) Xəstənin ağır vəziyyəti və bədənin yüksək temperaturu

C) Bağırsaq atoniyası

D) Ekstrasistoliya

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
979) Postmobilizasiya dövründə kəskin travma zamanı MBT məsələlərinə hansı aiddir?
A) Sümük döyənəyinin əmələ gəlməsi

B) Fiziki əmək qabiliyyətinin artması və əməyə hazırlıq

C) Bütün sadalananlar

D) Vestibulyar apparatı məşqi

E) Hipotrofik əzələlərin möhkəmləndirilməsi, tam həcmdə hərəkətlərin bərpası
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
980) Borulu sümüklərin sınıqları zamanı MBT tətbiqinə bütün sadalananlar əks göstərişdir, hansı birini istisna olaraq?
A) Hərəkət zamanı ətraflarda kəskin ağrılar

B) Zədələnmiş ətrafın şişi

C) Sümük fraqmentlərin yerdəyişməsi

D) Qanaxma

E) Bədənin subfebril temperaturu
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
981) Sınığı olan xəstələrdə gips altında əzələlərin bükülmə gərginliyi üçün əks göstərişlərə bütün sadalananlar aiddir, hansı birini istisna olaraq?
A) Borulu sümüklərin Göndələn sınıqları

B) Borulu sümüklərin çəpinə sınıqları

C) Vintvari sınıqlar

D) Sümük fraqmentlərin yerdəyişmə vəziyyəti

E) Sinir-damar düyünü zədələnmələrinin müşayətçiləri
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
982) Travmaların bərpaedici müalicəsində metodik üsullar hansılardır?
A) Hərəkət üçün sürüşən səthlərin istifadəsi

B) Bütün sadalananlar

C) Ətrafın çəkisinin yüngülləşməsi

D) Çalışmalardan sonra xüsusi düzüm

E) Zədələnmiş sahənin əzələlərinin boşalması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
983) Barmaqların bükücü vətərlərin plastikasından sonra I reabilitasiya dövründə fiziki çalışmalara bütün sadalananlar aiddir, hansı birini istisna olaraq?
A) Əməliyyat olunan ətrafın çiyin və dirsək oynaqlarında dinamik çalışmalar

B) Çiyin və bazu önü əzələlərinin izometrik gərginliyi

C) Bilək mili və barmaq vətərlərin tam amplitudla passiv çalışmaları

D) Bilək mili və barmaq damarlarının kiçik amplitudla aktiv çalışmaları

E) Sağlam ətraf və bədən üçün ümumi inkişafetdirici çalışmalar
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
984) Çanaq sümüklərinin sınıqları zamanı MBT təyininə bütün sadalananlar göstərişdir, hansı birini istisna olaraq?
A) Çanaq sümüklərinin izolə edilmiş sınıqları

B) Qasıq və sağrı-qabırğalarla qarın arası birləşmələrin sınıqları

C) Qasıq birləşməsinin ayrılması ilə sınıqlar

D) Sümük fraqmentlərinin kiçik yerdəyişmə ilə sınıqlar

E) Çanaq halqası pozulmayan sınıqlar
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
985) Onurğa sütununun kompression sınıqları zamanı MBT məsələlərinə bütün sadalananlar aiddir, hansı birini istisna olaraq?
A) Onurğa sütununun dartılması

B) Daxili orqanların funksiyalarının stimullaşdırılması

C) Onurğa sütununun yüklənməsi

D) Reklinasiya

E) Trofik pozuntuların profilaktikası
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
986) Boyun fəqərələrinin bükülmə sınıqları zamanı vəziyyətlə müalicə üsullarına bütün sadalananlar aiddir, hansı birini istisna olaraq?
A) Əmgəy təpəcikləri arxasından dartınma yaratmaq

B) Çarpayının ayaq hissəsini qaldırmaq

C) Xəstəni sərt yatağa uzatmaq

D) Çiyinlərin altına kiçik balış qoymaq

E) Çarpayının baş hissəsini 40 sm qaldırmaq
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
987) Boyun fəqərələrinin açılış sınıqları zamanı vəziyyətlə müalicə üsullarına bütün sadalananlar aiddir, hansı istisna olaraq?
A) Başın önə əyilməsini təmin edən Qlisson düyününün köməyilə dartılma

B) Çarpayının baş hissəsini qaldırmaq

C) Çarpayının ayaq hissəsini qaldırmaq

D) Xəstənin sərt yataqda üfiqi vəziyyəti

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
988) Onurğa sütununun sınıqları zamanı müalicəvi gimnastika məsələlərinə bütün sadalananlar aiddir, hansı biri istina olaraq
A) Sınıq hissəsində qan dövranının yaxşılaşması

B) Bədən əzələlərinin möhkəmləndirilməsi

C) Sınıq sahəsində sürüşmənin öncədən xəbər verilməsi

D) Əzələ atrofiyasını önləmək

E) Düzgün qamətin və yerimə vərdişlərinin bərpası
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
989) Qasıq birləşməsinin parçalanması və çanağın ön yarımhalqasının sınığı zamanı I dövrdə müalicəvi gimnastika üsullarına bütün sadalananlar aiddir, hansı istisna edilir?
A) Əsasən döş tənəffüsü çalışmaları

B) İmmobilizasiyadan azad olmayan ayaq pəncələri üçün çalışmalar

C) Çanaq əzələləri üçün çalışmalar

D) Əsasən diafraqmalı tənəffüs çalışmaları

E) Ayaq üçün, immobilizasiyadan azad, aktiv çalışmalar
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
990) Onurğa sütununun, yuxarı-döş və döş sahəsində skoliozun lokalizasiyası zamanı aktiv korreksiyası neçə olur?
A) Əyilmə halqası oyuğu tərəfdən əllərin yuxarı qaldırılması

B) Əyilmə halqası qabartısı tərəfdən əllərin yanlara üfiqi şəkildə aralanması

C) Əyilmə halqası oyuğu tərəfdən əllərin yanlara üfiqi şəkildə aralanması

D) Əyilmə halqası qabartısı tərəfdən əllərin yuxarı qaldırılması

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
991) Skoliozda əzələ-bağ apparatının kəskin zəifliyi zamanı bütün sadalanan çalışmalardan hansı istisnadır?
A) Onurğa sütununun stabilliyinin artması üçün

B) Onurğa sütununun mobilliyinin artması üçün

C) Onurğa sütununun elastikliyinin artması üçün

D) Onurğa sütununun dartılması üçün

E) Statik yükün artması üçün
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
992) Onurğa sütununun mobilliyinin artması üçün çalışmalara bütün sadalanan çalışmalar aiddir, hansı biri istisna edilir?
A) Onurğa sütununun dartılması üçün

B) Statik çalışmalar

C) Böyük amplitudlu çalışmaların yerinə yetirilməsi

D) Dinamik

E) Maili səthdə yerinə yetirilən çalışmalar
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
993) Skolioz zamanı üzməyin gigiyena-sağlamlıq əhəmiyyəti hansıdır?
A) Onurğa sütununun yüksüzləşməsi

B) Skelet əzələlərinin möhkəmləndirilməsi

C) Termonəzarətin təkmilləşdirilməsi, orqanizmin möhkəmləndirilməsi

D) Döş qəfəsi hərəkətinin yüksəldilməsi, ürək-damar və tənəffüs sistemlərinin funksiyasının yaxşılaşdırılması

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
994) Qamətin pozulması zamanı MBT məsələlərinə hansı daxildir?
A) Çanaq dibi əzələlərinin bərkidilməsi

B) Onurğa bükənlərinin əzələləri bərkitməsi

C) Bütün sadalananlar

D) Onurğa açanlarının qarın əzələlərini bərkidilməsi

E) Pəncə tağını saxlayan əzələlərin bərkidilməsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
995) Qamətin pozulması zamanı MBT təyininə göstəriş hansıdır?
A) Bədən və ətrafların əzələlərinin zəifliyi

B) Bütün sadalananlar

C) Əyripəncəlik

D) Döş qəfəsinin deformasiya və üzvi hərəkəti

E) Kürək uclarının asimmetrik yerləşməsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
996) Əyripəncəlik zamanı müalicəvi gimnastikanın tətbiqinin hansı kliniki-fizioloji əsasları təyin edilir?
A) Yeriməkdən, yaxud uzun müddət dayanmaqdan ayaq, pəncə əzələlərində əmələ gələn ağrılarla, axşama doğru pəncələrin şişməsi ilə

B) Əzələ-bağ apparatının ümumi zəifliyi

C) Pəncə tağını saxlayan əzələ-bağ apparatının xroniki yorğunluğu

D) Bütün sadalananlarla

E) Artıq çəki ilə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
997) Əyripəncəlik zamanı xüsusi çalışmalara sadalananlardan hansı aid deyil?
A) Çiyin zolağı bərkidən çalışmalar

B) Çanaq dibi əzələlərini bərkidən çalışmalar

C) Pəncə tağını saxlayan əzələlərin bərkidilməsi üçün çalışmalar

D) Onurğa sütununu düzgün şaquli vəziyyətdə saxlayan əzələləri bərkidən çalışmalar

E) Baldır, bud əzələlərini bərkidən çalışmalar
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
998) Əyripəncəlik zamanı möhkəmlənməyə xüsusi ehtiyacı olan əzələ qruplarına sadalananlardan hansı aid deyil?
A) Ayaq barmaqlarını qatlayanlar

B) Ayaq barmaqlarını açanlar

C) Pəncələri açanlar

D) Pəncələri bükənlər

E) Bud əzələlərini çatdıranlar
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
999) Əyripəncəlik zamanı MBT təyininə göstəriş hansıdır?
A) Artıq çəki

B) Bütün sadalananlar

C) Pəncə tağını saxlayan əzələlərin zəifliyi

D) Anadangəlmə, yaxud qazanılmış əyripəncəlik

E) Uzunmüddətli dayanmaqla əlaqədar sənətlər
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1000) Topuq oynağının bağlayıcı apparatının dartınması zamanı xəstəliyin ilk günlərindən hansı məqsədəuyğundur?
A) Eritem dozada UFO

B) Diadinamik və interferension cərəyanlar

C) Elektroyuxu

D) Parafin applikasiyası

E) Bernar toku
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1001) Sınıqlarda gips çıxarıldıqdan sonra sümük toxumasının gec konsolidasiyası zamanı hansı təyinat məqsədəuyğundur?
A) Bütün sadalananlar

B) Aerozolterapiya

C) Ultrabənövşəyi şüalanmalar və fosfor-kalsium elektroforezi.

D) UFV-terapiya

E) Pelloidin-elektroforezi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1002) Sümüklərin sınığı zamanı ilk 2-3 gün şişməyə qarşı hansını təyin etmək məqsədəuyğundur?
A) Darsonvalizasiya

B) Qalvanizasiya

C) Sinusoidal modullanmış cərəyanlar

D) Dəyişən cərəyan sahəsi

E) Ultrasəs
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1003) Ətrafların İlizarov apparatı qoymaqla, ilk günlərdə iltihaba qarşı və osteoreparasiya məqsədilə hansının təyin edilməsi məqsədəuyğundur?
A) Natrium xloridli vannalar

B) Yaxalıq sahəsinin kalium-elektroforezi

C) Vibroterapiya

D) Yüksək tezlikli elektrik sahəsi

E) Sinusoidal modullaımış cərəyanlar
Ədəbiyyat: Илизаров Г.А. Лечение переломов и их последствии методом чрескостного остиосинтеза. Курган, 1979
1004) Əzələlərin hipodinamik atrofiyası ilə ətrafların sınıqları zamanı gips çıxarıldıqdan sonra hansı biri təyin edilir?
A) Bütün sadalananlar

B) İstilik-işıq vannaları

C) UVÇ elektrik sahəsi

D) Dinamik və interferension cərəyanlar

E) Pelloidin elektroforezi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1005) Ətrafların sümüklərinin sınıqları zamanı şişə qarşı hansı biri kəskin təsirə malikdir (gips sarğılı sınığın 2-ci günü)?
A) Diadinamik cərəyanlar

B) İnduktometriya

C) Dəyişən maqnit sahəsi

D) İnterferension cərəyanlar

E) Ultrasəs
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1006) Ətrafların sınmasından 1,5-2 ay sonra hərəkət etdirmək məqsədilə hansı biri təyin edilir?
A) UVÇ elektrik sahəsi

B) Parafin applikasiyası

C) Hovuzda üzmə

D) Sualtı duş-massaj

E) Ultrasəs
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1007) Daxili orqanları zədələmədən hematomalı qarın divarı zədələnmələri zamanı iltihaba qarşı və sovrulma məqsədilə bütün sadalananların təyini mümkündür, hansı biri istisna edilir?
A) Kalsium və fosfor elektroforezi

B) Flyuktuorizasiya

C) Yod-elektroforezi

D) Çox yüksək tezlikli elektomaqnit sahəsi

E) Yüksək tezlikli elektrik sahəsi (UVÇ)
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1008) Hematomalı qarın divarı zədələnmələri zamanı travmadan 2-3 həftə sonra təyinat zamanı əsas fiziki faktor hansıdır?
A) Bütün sadalananlar

B) Dəyişən maqnit sahəsi

C) Ultrasəs və terrimetin fonoforezi

D) SVÇ (2375 Mhers) elektromaqnit sahəsi

E) Ultrabənövşəyi şüalanma
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1009) Yumşaq toxumalarda lokalizə olunan travmatik hematomalar zamanı travmadan sonra 2-ci gün hansının təyini məqsədəuyğundur?
A) Bütün sadalananlar

B) Sabit və ya dəyişən maqnit sahəsi

C) Mineral vannalar

D) Ultrasəs

E) Elektroyuxu
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1010) Hematomalı qarın divarı zədələnmələri zamanı sovrulma məqsədilə 2-ci gün bütün

sadalananların təyini mümkündür, hansı biri istisna edilir?
A) Bütün sadalananlar

B) İnfraqırmızı şüalanma

C) Ultrasəs və yod-elektroforezi

D) Elektrik sahəsi (UVÇ)

E) Parafin applikasiyası
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1011) Sağ diz oynağının posttravmalı bursiti zamanı kəskin dövrdə travmanın 3-cü günü hansının təyini mümkündür?
A) Sualtı duş-massaj

B) Bütün sadalananlar

C) Palçıq applikasiyaları

D) Sulfid vannaları

E) Elektrik sahəsi (UVÇ)
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1012) Travmalı bursit zamanı kəskin dövrün 2-ci günü nə təyin olunur?
A) Diadinamik cərəyanlar

B) Bütün sadalananlar

C) Dəyişən cərəyan

D) Ultrasəs

E) Lazer şüalanması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1013) Travmalı bursiti zamanı travmanın 3-cü günü iltihaba qarşı təsir məqsədilə bütün

sadalananların təyini mümkündür, hansı biri istisna edilir?
A) SVÇ (2375 Mhers) elektromaqnit sahəsi

B) Elektrik sahəsi (UVÇ)

C) Massaj

D) SVÇ (460 Mhers) elektromaqnit sahəsi

E) Qalvanizasiya
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1014) Anadangəlmə boyun əyriliyi zamanı körpənin həyatının 2-ci həftəsindən sovrulma məqsədilə bütün sadalananların təyini mümkündür, hansı biri istisna edilir?
A) Kalium yodidlə elektroforez

B) Qalvanizasiya

C) Dəyişən maqnit sahəsi

D) Massaj

E) Elektrik sahəsi (UVÇ)
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1015) Anadangəlmə boyun əyriliyi zamanı körpənin həyatının 2-ci həftəsindən hansı birinin təyini mümkündür?
A) Ultrasəs və ozokerit applikasiyası

B) Aeroinoterapiya

C) SVÇ (460 Mhers) elektromaqnit sahəsi

D) Bütün sadalananlar

E) Qısadalğalı ultrabənövşəyi şüalanma
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1016) Kefalohematoma zamanı körpənıin 1-ci həftəsində iltihaba qarşı təsir məqsədilə hansı birinin təyini məqsədəuyğundur?
A) SVÇ (460 Mhers) elektromaqnit sahəsi

B) Ultrasəs

C) Elektrik sahəsi (UVÇ)

D) İnhalyasiya

E) Tonalüstü cərəyan
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1017) Bud sümüyü başının III dərəcəli osteoxondropatiyası zamanı (profilerativ) tətbiq hansı edilir?
A) Dinamik cərəyanlar

B) Bütün sadalananlar

C) Lazer

D) Şarko duşu

E) Sinusoidal modullaımış cərəyanlar və kalsium-fosfor elektroforezi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1018) Bud sümüyü başının III dərəcəli osteoxondropatiyası zamanı (proliferativ) tətbiqi daha hansı göstərişlidir?
A) Dəyişən maqnit sahəsi

B) Karbonat vannaları

C) Ultrasəs və UFO

D) Aerozolterapiya

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1019) Bud sümüyünün I dərəcəli osteoxondropatiyası zamanı iltihaba və şişə qarşı təsir məqsədilə hansı biri tətbiq edilir?
A) Bütün sadalananlar

B) UVÇ elektrik sahəsi və SVÇ (2375 Mhers) elektromaqnit sahəsi

C) Elektroyuxu

D) Diadinamik cərəyanlar

E) Franklinizasiya
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1020) Bud sümüyünün I dərəcəli osteoxondropatiyası zamanı keyləşdirmə məqsədilə hansı biri təyin edilir?
A) Natrium xloridli vannalar

B) Novokain-elektroforezi

C) Yüksək tezlikli elektrik sahəsi

D) Sualtı duş-massaj

E) Elektroyuxu
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1021) Bud sümüyünün II dərəcəli osteoxondropatiyası zamanı (nekroz) hansı biri tətbiq edilir?
A) İnduktotermiya

B) UVÇ elektrik sahəsi

C) Elektrostimulyasiya

D) Tonalüstü cərəyan

E) Ultrasəs
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1022) Böyük baldır sümüyünün III dərəcəli (Şlatter xəstəliyi) osteosintezi zamanı reqenerasiyanı sürətləndirmək məqsədilə hansı tətbiq edilir?
A) Tonalüstü cərəyan

B) SVÇ (460 Mhers) elektromaqnit sahəsi

C) Aerozolterapiya

D) Kalsium-fosfor elektroforezi

E) Darsonvalizasiya
Ədəbiyyat: Ткаченко С.С. Остеосинтез. Ленинград, 1987
1023) Pəncə tağı sümüklərinin I-II dərəcəli osteoxondropatiyası zamanı (Keller xəstəliyi) bütün sadalananların tətbiqi mümkündür, hansı biri istisna edilir?
A) Novokain elektroforezi

B) Franklinizasiya

C) SVÇ (2375 Mhers) elektromaqnit sahəsi

D) UFO


E) UVÇ elektrik sahəsi
Ədəbiyyat: Ткаченко С.С. Остеосинтез. Ленинград, 1987
1024) III-IV dərəcəli Keller xəstəliyi zamanı osteogenezin normallaşdırılması və trofikin yaxşılaşdırılması məqsədilə bütün sadalanan üsulların tətbiqi mümkündür, hansı biri istisna edilir?
A) Darsonvalizasiya

B) İnduktometriya

C) Tonalüstü cərəyan və sabit maqnit sahəsi

D) Ultrasəs

E) Palçıq applikasiyası
Ədəbiyyat: Ткаченко С.С. Остеосинтез. Ленинград, 1987
1025) Baldır-pəncə oynağı bağlarının dartılması zamanı travmadan 3 saat sonra hansı birinin tətbiqi göstərişdir?
A) UVÇ elektrik sahəsi

B) Bütün sadalananlar

C) SVÇ (2375 Mhers) elektromaqnit sahəsi

D) Ozokerit applikasiyası

E) Dairəvi parafin sarğısı və interferension cərəyanlar
Ədəbiyyat: Ткаченко С.С. Остеосинтез. Ленинград, 1987
1026) Baldır-pəncə oynağı bağlarının dartılması zamanı travmadan 2-3 saat sonra hansı birinin tətbiqi göstərişdir?
A) Lazer

B) İsti vannalar və diadinamik cərəyanlar

C) UVÇ elektrik sahəsi

D) Soyuq


E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Ткаченко С.С. Остеосинтез. Ленинград, 1987
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə