Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?


) Uyuşmayan qanı köçürəndə nə əmələ gətirir?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə2/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

49) Uyuşmayan qanı köçürəndə nə əmələ gətirir?
A) Şok böyrəyi

B) Böyrək yumaqcıqlarının trombozu

C) Ağciyərin şişməsi

D) Böyrək kanalcıqlarının zədələnməsi

E) Damardaxili disseminar qan laxtalanması
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
50) Plazma köçürmə zamanı nə baş verə bilər?
A) Qan azlığı olan xəstələrə 1l ayrı qrup plazmanı vurduqda resipientin eritrositlərin donor plazmanın anticisimləri ilə aqlyutinasiya yarana bilməz

B) Hansı qrupa mənsub olması uçotu tələb edilir

C) Hansı qrupa mənsub olması uçotu tələb edilmir

D) Aqlyutınasiya reaksiyası verə bilər

E) Qan azlığı olan xəstələrə 1l ayrı qrup plazmanı vurduqda resipientin eritrositlərin donor plazmanın anticisimləri ilə aqlyutınasiya yarana bilər
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
51) Konservlənmiş qanda hematokritin səviyyəsi neçə faiz olur?
A) 40%

B) 60%


C) 20%

D) 30%


E) 50%
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
52) Hematokritin səviyyəsi eritrositar kütlədə neçəyə kimidir?
A) 70%

B) 40%


C) 30%

D) 60%


E) 50%
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
53) Autoqanın stabilləşdirilməsi üçün nə qədər heparin tələb olunur?
A) 1000 ed heparin 500 ml qana

B) 2000 ed heparin 500 ml qana

C) 3000 ed heparin 500 ml qana

D) 5000 ed heparin 500 ml qana

E) 10000 ed heparin 500 ml qana
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
54) Autoqanın stabilləşdirilməsi üçün nə qədər 4% natrium sitrat məhlulu tələb olunur?
A) 50 ml 100 ml qana

B) 20 ml 100 ml qana

C) 30 ml 100 ml qana

D) 10 ml 100 ml qana

E) 40 ml 100 ml qana
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
55) Konservləşdirilmiş qanda sadalananların hamısı var, hansından başqa?
A) Kalium ionlarının çatmaması

B) Kalsium yonlarının, trombositlərin, qanın laxtalanmasının V-VIII faktorunun çatmaması

C) Natrium ionlarının çatmaması

D) Kalsium ionların, trombositlərin, qanın laxtalanmasının V-VIII faktorunun artığı

E) Kalium və natrium ionlarının artığı
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
56) “Sitrat intoksikasiyası” nə zaman əmələ gəlir?
A) Natrium sitrat özü zəhərli deyil, lakin kalsiumla blok əmələ gətirdikdə, onun miqdarını qanda kəskin azaldaraq, hipokalsiemiya əmələgəlməsinə səbəb olur

B) Qemotransfuzion həcminin migdarı

C) Natrium sitrat kiçik qan dövrün damarlarnı daraldır, kiçik dövrün damarları hiperteziyaya uğradır zəifləşmiş ürək sıxılması isə ürək çatılmamazlığına gətirir

D) Natrium sitrat kiçik qan dövrün damarlarnı genişləndirir, ağciyərin hipotenziyasını əmələgətirir

E) Qan köcürmənin sürrəti
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
57) Zərdablı homoloju sarılıq xəstəliyi ən çox venadaxili qan köçürmə zamanı hansı müşahidə olunur?
A) Bir donordan plazma

B) Qanı və ya plazmanı bir neçə donordan

C) Bir donordan qarışığsız qan

D) Eritromassa bir donordan

E) Qan və plazma bir donordan
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
58) Narkoz zamanı transfuzion reaksiya bütün sadalanan əlamətlərdə müşahidə edilir, hansından başqa?
A) Sidikdə qan izləri

B) Əməlliyat kəsiyindən diffuzion qanaxması

C) Sianoz

D) Təngənəfəs olmaq

E) Hipotoniya
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007
59) Arteriyalarda kəskin trombozlaşmanın ilkin əlamətləri hansılardır?
A) Dəri örtüyünün mərmərləşməsi

B) Ağrı


C) Əl-ayağın soyuması

D) Şiş


E) Qıcıqlanma, paresteziya
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007
60) Autoqanın süzülməsi neçə qat tənziflə aparılır?
A) 2 qat

B) 10 qat

C) 3 qat

D) 8 qat


E) 6 qat
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007
61) Tərkibində piy örtüyü və ya piy damcıları olduqda autoqanın süzülməsi üçün 8 qat tənzif neçə dəfə tətbiq edilir?
A) Üç dəfə

B) Beş dəfə

C) Dörd dəfə

D) İki dəfə

E) Bir dəfə
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007
62) Qanın durulaşdırılması səviyyəsi təhlükəli hesab olunur hematokritin göstəricisi nə səviyyədə olduqda?
A) 20-30 ed

B) Heç bir cavab düzgün deyil

C) 10-15 ed

D) 31-40 ed

E) 41-50 ed
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
63) Mikrosirkulyasiya və oksigenin paylanması üçün əlverişli şərait hematokritin minimal səviyyəsi neçə faiz hesab olunur?
A) 30-35% arasında

B) 35-40% arasında

C) 15-20% arasında

D) 40-45% arasında

E) 45-50% arasında
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007
64) Autoqanı venadaxili köçürmə zamanı, yanaşı olaraq 10% kalsium xloridin köçürülməsi neçə hesabda lazımdır?
A) 10 ml hər 500 ml reinfuz olunmuş qana

B) 40 ml hər 500 ml reinfuz olunmuş qana

C) 20 ml hər 500 ml reinfuz olunmuş qana

D) 30 ml hər 500 ml reinfuz olunmuş qana

E) 50 ml hər 500 ml reinfuz olunmuş qana
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
65) “Kütləvi transfuziya” sindromu aşağıdakı bütün komponentləri özündə əks etdirir hansından başqa?
A) Yaradan qansızması

B) Böyrək-qaraciyər çatışmamazlığı

C) Ürək-damar kollapsı

D) Arterial təziqin yüksəlməsi

E) Çoxlu orqanların çatışmamazlığı
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007
66) Başqa qan köçürmə əməliyyatının göstəriciləri hanlardır?
A) Mamaçılıqda güclü qanaxma

B) Konservləşmiş qan bankının olmaması

C) Damardaxili qan laxtalanmasının disseminirləşmiş sindromu

D) Reinfuziya keçirmə imkansızlığı

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
67) Yüksək hemotransfuziya zamanı vurulan kalsium, hipokalsimiyanı aradan qaldırmaq nə üçündür?
A) Ürəyə zərərli təsir edir

B) Hiperkalsiemiyada zəhərli təsiri daha çoxdur, neinki hipokalsiemiyalda

C) Kaliumun miqdarnı azaldır

D) Sitrat intoksikasiyasını və kaliumun miqdarnı azaldır

E) Sitrat intoksikasiyasını azaldır
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
68) “Sitratdan mühafizə” üçün hər 500 ml daha neçə qram əlavə edilməsi lazımdır?
A) 2q kalsium

B) 4q kalsium

C) 5q kalsium

D) 1q kalsium

E) 3q kalsium
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
69) 2l laktasolun yeridilməsinə kifayət qədər reaksiya verilməməsi hansını göstərir?
A) Qan itkisi 1l çoxdur

B) Qan itkisi 1l çox azdı

C) Donor qanının köcürülməsi tələb olunmur

D) Qan itkisi yoxdur

E) Donor qanının köçürülməsi tələb olunur
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
70) Plazma əvəzləyicilərinin köçürülməsi göstəriciləri hansıdır?
A) Normovolemiya

B) Hipervolemiya

C) Yüksək leykositoz

D) Hipovolemiya

E) Hematokritin səviyyəsi 45-50%
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
71) Plazma əvəzediciləri sadalananların hamısını əmələ gətirir, hansından başqa?
A) Sadalananlardan hamısı

B) Hidrostatik təzyiqin artması

C) Durulaşdırma trombositopeniyası

D) Nəqletmə funksiyasının artması

E) Onkotik təziyin artması istiqamətində yerdəyişməsi
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
72) Aşağımolekullu dekstranlar hansı qabiliyyətə malikdir?
A) Mikrosirkulyasiyanı zəiflədirlər

B) Mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırırlar

C) Qanaxma təhlükəsini artırmırlar və mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırırlar

D) Qanaxma təhlükəsini artırmırlar

E) Qanaxma təhlükəsini artırırlar
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
73) Venadaxili vurulduqdan laktasolun maksimum miqdarı neçə litri ötməməlidir?
A) 7-8 l

B) Maksimal həcm təyin edilməyib

C) 1-2 l

D) 2-4 l


E) 5-6 l
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
74) Sümük toxumalarının regenerasiyası xüsusilə yaşla əlaqədər hansı ilə şərtlənir?
A) Sümüyün mineralaşması ilə

B) Sümük zülalın matrisinin vəziyyəti ilə

C) Sadalnanların hamısı ilə

D) Travmanın mexanizmi ilə

E) Sümüyün reparasiyasından
Ədəbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
75) Sümük toxumalarının regenerasiyası ən çox davam etməklə hansı dövrdədir?
A) Uşaqlıq dövründə

B) Orta yaşda

C) Yeniyetmə dövründə

D) Qoca yaşda

E) Cavanlıqda
Ədəbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
76) Davam edən yaralanma prosesini dövrəyə ayırmaq hansı məqsədəuyğundur?
A) Epitelizasiya

B) Sağalan yaranın reorqanizasiyası

C) Sadalananların hamısı düzdür

D) Damarların dəyişilməsi və nekrotik toxumalardan təmizlənməsi

E) Dənəvər toxumaların əmələgəlməsi və yetişməsi
Ədəbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
77) Histaminin yara prosesində iştirakı aşağıda qeyd edilənlərlə bağlıdır, hansından başqa?
A) Kapilyarların nüfuzetməsinin yüksəkləməsi

B) Faqositozun stimulyasiyası

C) Qanaxma vaxtının azalması

D) Arteriyalarda, venalarda, kapilyarlarda genişlənmə

E) Arteriyalarda, venalarda, kapilyarlarda daralma
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
78) “Təmiz” əməliyyat yaralarının bakteriyallaşmasının ən yüksək ola bilən etapı hansıdır?
A) Yaranın tikilməsi qabağı

B) O dəqiqə, dəri kəsiləndən sonra

C) Yaranın gecikdirmə işlənməsi

D) Əməliyyatdan sonra birinci sarımada

E) Əməliyyatın ən mühüm travmatik anında
Ədəbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
79) Tetanus sporları qaynadanda və ya 150˚ istilikdə nəçə müddətə məhv olurlar?
A) 60 dəq

B) 10-20 dəqiqəyə

C) 41-50 dəq

D) 31-40 dəq

E) 21-30 dəqiqəyə
Ədəbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
80) Tetanusun inkubasiya dövrü adətən bərabərdir neçə günə?
A) 7-14 gün

B) 24-30gün

C) 10-21 gün

D) 3-5 gün

E) 1-2 gün
Ədəbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
81) Tetanusun kəskin olmayan forması hansı ilə xarakterizə edilir?
A) Əlamətlərin zəif üzə çıxması ilə

B) Əlamətlərin ortası ilə

C) Sadalananların hamısı

D) Əksər xəstələrin üzə çıxması 20-30 günə sağalması ilə

E) Əlamətlərin kəskin üzə çıxması ilə
Ədəbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
82) Tetanusun xroniki formasına sadalananların hamısı uyğundur, hansından başqa?
A) Klonik qıcolmanın yoxluğu

B) Xəstəlik bir neçə həftə və ya aylarla uzanır

C) Ölümlə nəticələnən 17-19%

D) Bədənin normal və ya subfebrial hərarəti

E) Əzələlərdə gərginliyin yavaş-yavaş inkişafı
Ədəbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
83) Yerli tetanus özünü hansı ilə göstərir?
A) Yara ətrafında əzələlərin tonusunu yüksəltmək

B) Sadalananların hamısı

C) Skelet əzələlərinin klonik qıc olması

D) Yara nahiyəsində davamlı ağrılar və xoşagəlməz hissələrlə

E) Yara ətrafında əzələlərin tonusunu qızdırmaqla ilə
Ədəbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
84) Tetanusun ilkin inkişaf fazasında differensial diaqnozun keçirilməsi nə zaman vacibdir?
A) Miningitlə

B) Bütövlüklə hamısı ilə

C) Sepsis

D) Strixninlə zəhərlənmə

E) Quduzluqla
Ədəbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
85) Birinci 2-3 gündə tetanusun müalicəsi aşağıda qeyd edilən dərmanlarla aparılır, hansından başqa?
A) Tetanusa qarşı q-qlobulin əzələdaxili

B) Liqaza və oksigen endolümbal

C) Neyropleqit preparatları əzələdaxili və venadaxili

D) Damardaxili miorelaksant

E) Tetanusa qarşı zərdabi əzələdaxili və endolümbal verməklə
Ədəbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
86) Qan anaerob infeksiyası ilə əlaqədər aparılan proksimal amputasiyada qan damarlarının bağlanmasını necə etmək lazımdır?
A) Əlavə edilmiş distal kəsilişlə

B) Əlavə edilmiş proksimal kəsilişlə

C) Kəsiliş ətrafında

D) Yarada, uzununa

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
87) Qanqrenaya qarşı zərdabın profilaktik dozası hansıdır?
A) Bütün törədicilərlə qarşı (polivaksin) 30 000ME

B) Hər üç törədicilərin hər birinə 5000ME

C) Perfrigens törədicisinə qarşı 5000ME

D) Hər üç törədicilərin hər birinə 10000ME

E) Perfrigens törədicisinə qarşı 10 000ME
Ədəbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
88) Qanqrenaya qarşı zərdabın müalicəvi dozası hansıdır?
A) Hər bir törədiciyə qarşı 10 000ME

B) Hər bir törədiciyə qarşı 15 000ME

C) Hər bir törədiciyə qarşı 100 000Me

D) Hər bir törədiciyə qarşı 50 000ME

E) Hər bir törədiciyə qarşı 20 000ME
Ədəbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
89) Qaz anaerob infeksiyasına qarşı QBO-nun tətbiqi hansına səbəb olur?
A) Faqositozun stimullaşmasına

B) Ümumi normallaşma təsirinə görə

C) Zərərlənməyə qarşı təsir göstərməsinə

D) Antibiotiklərin təsirinə

E) Faqositozun basılması
Ədəbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
90) Açıq zədələnmələr zamanı qaz anaerob infeksiyaya qarşı kompleks profilaktik tədbirlərə bütün qeyd edilənlər aiddir hansından başqa?
A) Zədəli seqmentin immobilizasiyası

B) Şoka qarşı tədbirlər

C) (BCƏ) birinci cərrahiyə əməliyyətı

D) Seqmentin antibiotiklərlə iqnələnməsi

E) Antibakterial müalicə
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
91) Tetanusun müalicəsi zamanı tetanusa qarşı zərdabı hansı dozada endolümbal yeridilir?
A) 25 000-30 000 AE

B) 50 000-100 000 AE

C) 35 000-45 000 AE

D) 160 000-200 000 AE

E) 120 000-150 000 AE
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
92) Quduzluq beyində patoloji dəyişiklərin inkişaf etməsi ilə xarakterizə olunur, hansı tipdə?
A) Meninqit

B) Ensefalit

C) III mədəciyin ventrikuliti

D) Alın nahiyyəsinin bazal azaxnoiditi

E) Meta və hipotalanmış şişi
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
93) Quduzluğun inkubasiya dövrü çox vaxt neçə müddətə uzanır?
A) 2-3 həftə

B) 5 aydan çox

C) 5-6 gün

D) 4-5 ay

E) 1-3 ay
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
94) Quduzluqda ilkin əlamətlər mərhələsi hansı simptomlarla xarakterizə olunur?
A) Səbəbsiz həyəcanlanma

B) Hidrofobiya

C) Dişlənmiş və ya tüpürcək dəymiş nahiyyədə xoşa gəlməz hisslər, göynəmə, davamlı ağrılar, qaşınma, dəri qipertenziyası mehdana çıxır

D) Hamısı düzgündür

E) Çoxlu tüpürcək ayrılması, eşitmə və görmə qarabasması
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
95) Quduz xəstənin ölümü, iflic müşahidə olunandan neçə saatdan sonra baş verir?
A) 5-6 saat

B) 24 saat

C) 48 saat

D) 12-20 saat

E) 96 saat
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
96) Quduzluq xəstəliyin ümumi vaxtı neçə günə uzanır?
A) 21-28 gün

B) 3-7 gün

C) 12-14 gün

D) 8-10 gün

E) 30-40 gün
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
97) Quduzluğun differensial diaqnostikası nə zaman aparılır?
A) Tetamusla

B) Sadalananlarının hamısı ilə

C) Ensefalomielitlə

D) İsteriya ilə

E) Ensefalitlə-vaksinasiadan sonra
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
98) Heyvanların dişlənməsindən sonra quduzluğa qarşı profilaktika hansıların həyata keçirilməsi ilə olur?
A) Yaranın sabunlu su və 3% H2O2 nerkosidlə yuyulması

B) Yaranın kənarlarını kəsib tikiş qoymaqla

C) Antirabic peyvəndlənmə

D) Sadalananların hamısı

E) Cərrahiyyə əməliyyatı
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
99) Budun yumşaq toxumalarını sıxdıqda, qekompensasiya müddəti üçün sadalanların hamısı xarakterikdir hansından başqa?
A) Poliuriya

B) Xəstənin şoka oxşar vəziyəti

C) Arterial təzyiqin kəskin aşağı düşməsi

D) Hiperkaliemiya

E) Dəri örtüyünün solğunluğu
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
100) Aşağı sıxılmaqdan azad etdikdən sonra plazma itkisi adətən neçə olur?
A) 20.3% zərər çəkənin bədənin çəkisinə görə

B) 3.3% zərər çəkənin bədənin çəkisinə görə

C) 15.5% zərər çəkənin bədənin çəkisinə görə

D) 0.5% zərər çəkənin bədənin çəkisinə görə

E) 18% zərər çəkənin bədənin çəkisinə görə
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
101) Əl-ayağın sıxılmaqdan azad etdikdən sonra xəstəyə məhlulların infuziyasını həyata keçirmək məsləhət görülür, hansından başqa?
A) Qlükozo-kalium-insulin qarışığı 500

B) Novokain məhlulu 0.25%-300

C) Qlükoza məhlulu 5%-500

D) Kalium xlorid 10%-30

E) Reopoliqlükin 400
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
102) Yumşaq toxumaların sıxılmasının kliniki vəziyyəti nədən birbaşa asılıdır?
A) Xəstənin yaşından

B) Sıxan faktorun xarakterindən

C) Xəstənin cinsindən

D) Sıxılma müddətindən

E) Atmosferin şəraitindən
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
103) Əl-ayağın yumşaq toxumalarının sıxılma ağırlığı sadalananların hamısından asılıdır, hansından başqa?
A) Sıxılmanın gücü

B) Zərər çəkənin

C) Zədələnən sahədən

D) Sıxılma müddətindən

E) Lokallaşma (yuxarı-əl və ya aşağı-ayaq), əzələ toxunmasının kütləsindən
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
104) Əl-ayağın sıxılmaqdan azad etdikdən sonra bütün aşağıda qeyd edilənlər həyata keçirilməlidir, hansından başqa?
A) Ağrı kəsici və sedativ maddələrin yeridilməsi

B) Əl-ayağın sonuna proksimal jqut qoyulması

C) Novokain paranefral blokadası

D) Əl-ayağın novokainlə blokadası

E) Əl-ayağın immobilizasiyası
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə