Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?


) Baldır-pəncə oynağı bağlarının dartılması zamanı travmanın 6-cı günü hansı birinin tətbiqi göstərişdir?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə20/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

1027) Baldır-pəncə oynağı bağlarının dartılması zamanı travmanın 6-cı günü hansı birinin tətbiqi göstərişdir?
A) Sinusoidal modullaımış cərəyanlar

B) Darsonvalizasiya

C) Kvarc

D) İnterferension cərəyanlar

E) Tonalüstü cərəyan
Ədəbiyyat: Ткаченко С.С. Остеосинтез. Ленинград, 1987
1028) Baldır-pəncə oynağı bağlarının dartılması zamanı travmadan 5-6 gün sonra hansı birinin tətbiqi məqsədəuyğundur?
A) Bütün sadalananlar

B) Ümumi vannalar + darsonvalizasiya

C) Parafin applikasiyası + sinusoidal modullaımış cərəyanlar

D) UVÇ elektrik sahəsi + qısadalğalı ultrabənövşəyi şüalanma

E) Ozokerit + diadinamik cərəyanlar
Ədəbiyyat: Ткаченко С.С. Остеосинтез. Ленинград, 1987
1029) Baldır-pəncə oynağı bağlarının dartılması zamanı travmadan 5-6 gün sonra hansı biri göstərişdir?
A) Yod vannaları və SVÇ elektromaqnit sahəsi

B) Maqnit sahəsinin tətbiqi

C) Duş cərəyanı və ultrasəs tezlikli elektromaqnit sahəsi

D) Diadinamik cərəyanlar və ozokerin applikasiyaları

E) Massaj
Ədəbiyyat: Ткаченко С.С. Остеосинтез. Ленинград, 1987
1030) Metalloosteosintezdən sonra xroniki travmatik osteomielit zamanı bütün sadalanan üsulların tətbiqi mümkündür, hansı istisna edilir?
A) SVÇ (460 Mhers) elektromaqnit sahəsi

B) Seqmentar zonanın ultrabənövşəyi şüalanması

C) Lazer

D) Palçıq applikasiyaları

E) Parafin applikasiyaları
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
1031) Əl barmaqları sınmasından sonra işlətmək üçün bütün sadalananların tətbiqi məqsədəuyğundur, hansı biri istisna edilir?
A) Halvanizasiya

B) Sualtı düş-massaj

C) Vibroterapiya

D) Ultrasəs

E) Yod-elektroforezi
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
1032) Onurğa sınmasından 3 gün sonra onurğa beyninin I-II kompressiya dərəcəli zədələnməsi olmadan hansı birini tətbiq etmək mümkündür?
A) Tonalüstü tezlikli cərəyan

B) Ağızın selikli sahəsinin qısadalğalı ultrabənövşəyi şüalanması

C) Ozokerit

D) Bütün sadalananlar

E) Dəyişən maqnit sahəsi və zədə sahəsinə UFO
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
1033) Düpüitren kontrakturası zamanı hansı birinin təyini məqsədəuyğundur?
A) Ultrasəs

B) İnfraqırmızı şüalanma

C) UVÇ elektrik sahəsi

D) SVÇ (2375 Mhers) elektromaqnit sahəsi

E) Halvanizasiya
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
1034) Düpüitren kontrakturası zamanı hansı birinin təyini məqsədəuyğun deyil?
A) SVÇ (400 Mhers) elektromaqnit sahəsi

B) Lazer şüalanması

C) Lidaza fonoforezi

D) Diadinamik cərəyanlar

E) İnduktotermiya
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
1035) Said sümüyünün dirsək oynağı sahəsində sınığı zamanı travmadan 4-5 gün sonra şişə qarşı hansı təyin edilir?
A) Dirsək oynağı sahəsinə UVÇ elektrik sahəsi

B) Diadinamik cərəyanlar

C) Dəyişən maqnit sahəsi

D) İnduktotermiya

E) İnterferension cərəyanlar
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
1036) Dirsək oynağının zədələnməsi ilə çiyin sümüyünün aşağı üçdə bir hissəsinin sınığı zamanı, oynağın işlədilməsi mərhələsində hansını tətbiq etmək məqsədəuyğundur?
A) Dövredici duş

B) Darsonvalizasiya

C) İnduktotermiya

D) SVÇ (2375 Mhers) elektromaqnit sahəsi

E) Ultrasəs
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
1037) Xroniki osteomielitin qayıdan formalarında, sümük toxumalarının yüksək ayrılmaları zamanı hansının tətbiqi göstərişdir?
A) Tonalüstü tezlikli cərəyan

B) Kalsium-fosfor elektroforezi

C) UVÇ elektrik sahəsi

D) İynəyarpaqlı vannalar

E) Ultrasəs
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
1038) Xroniki osteomielitin qayıdan formalarında, sümük toxumalarının yüksək ayrılmaları zamanı hansının tətbiqi məqsədəuyğundur?
A) Kvarc şüalanması

B) Kalsium-fosfor elektroforezi

C) Lazer şüalanması

D) Ümumi ultrabənövşəyi şüalanma

E) UVÇ elektrik sahəsi
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
1039) Xroniki osteomielitin kəskinləşməsi zamanı iltihaba qarşı bütün sadalananların tətbiqi məqsədəuyğundur, hansı biri istisna edilir?
A) Linkomisin elektroforezi

B) UVÇ elektrik sahəsi

C) Parafin applikasiyaları

D) SVÇ (460 Mhers) elektromaqnit sahəsi

E) Aeroinoterapiya
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
1040) Xroniki osteomielitin kəskinləşməsi zamanı hansının tətbiqi göstərişdir?
A) Tonalüstü tezlikli cərəyan

B) İnterferensial cərəyanlar

C) Elektroaerozolterapiya

D) Simmetrik ətrafa induktotermiya

E) Diadinamik cərəyanlar
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1041) Hematohen osteomiyelit prosesində reparasiya mərhələsində konsolidasiya məqsədilə hansı biri tətbiq edilir?
A) Kalsium-fosfor elektroforezi və ümumi şüalanma

B) İnfraqırmızı şüalanma

C) Hidrokartizon fonoforezi

D) Hidrogen sulfidli vannalar

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1042) Xroniki osteomielitin qayıdan formalarında, fistul əmələ gəlməsi stadiyasında bütün sadalananların tətbiqi göstərişdir, hansı biri istisna edilir?
A) Lazer şüalanması

B) Ultrasəs

C) SVÇ (460 Mhers) elektromaqnit sahəsi

D) Diadinamik cərəyanlar

E) Parafin applikasiyaları
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1043) Xroniki osteomielit zamanı bərpa dövründə qan-limfo dövranını və immunoloji aktivliyi yaxşılaşdırmaq məqsədilə, sanator-kurort müalicəsi zamanı bütün sadalananların tətbiqi məqsədəuyğundur, hansı biri istisna edilir?
A) Mineral vannalar

B) UVÇ elektrik sahəsi

C) Palçıq applikasiyaları

D) Naftalan vannalar

E) Diadinamik cərəyanlar
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1044) Xroniki osteomielit zamanı kliniki-laborator remissiya mərhələsində kəskinləşmənin profilaktikası məqsədilə bütün sadalananların tətbiqi məqsədəuyğundur, hansı biri istisna edilir?
A) Sarı skipidar vannaları

B) Natrium xloridli vannalar

C) Hidrokinezoterapiya

D) UVÇ elektrik sahəsi

E) Ümumi ultrabənövşəyi şüalanma
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1045) II dərəcəli termiki yanıqlar zamanı ilkin dövrdə hansı biri tətbiq edilir?
A) UVÇ elektrik sahəsi

B) Duş buxarı

C) Suberitem zonalarda ultrabənövşəyi şüalanmalar

D) Ultrasəs terapiyası

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1046) 6 aylıq kelloid çapıqlı termiki yanıqlar zamanı hansı birinin tətbiqi məqsədəuyğundur?
A) Tonalüstü tezlikli cərəyan

B) Sinusoidal modullanmış cərəyanlar

C) SVÇ (2375 Mhers) elektromaqnit sahəsi

D) Terrilitin fonoforezi

E) UVÇ elektrik sahəsi
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1047) 1 illik kelloid çapıqlı termiki yanıqlar zamanı hansının tətbiqi məqsədəuyğundur?
A) Yod-elektroforezi

B) Bütün sadalananlar

C) SVÇ (460 Mhers) elektromaqnit sahəsi

D) Darsonvalizasiya

E) Dəyişən maqnit sahəsi
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1048) II dərəcəli termiki yanıqlar zamanı ilkin dövrdə sadalananların göstərişdir?
A) Flüktuorizasiyalar

B) Tonalüstü tezlikli cərəyan

C) Diadinamik cərəyanlar

D) Elektroanalgeziya və aeroinoterapiya

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1049) III-IV dərəcəli yanıqlar zamanı autoplastikadan 3 həftə sonra hansının tətbiqi məqsədəuyğundur?
A) Baroterapiya

B) Proteolitik fermentlərin elektroforezi

C) Eriteinoterapiya

D) Darsonvalizasiya

E) UVÇ elektrik sahəsi
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1050) I-II dərəcəli termiki yanıqlar zamanı şişəqarşı təyinat üçün əsasən hansı terapiya istifadə edilir?
A) Sinusoidal modullanmış cərəyanlar

B) Ultrabənövşəyi şüalanmalar (yerli)

C) Flüktuorizasiya

D) Dəyişən maqnit sahəsi

E) Aeroinoterapiya
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1051) II-III dərəcəli geniş termiki yanıqlar zamanı ilkin dövrdə hansının tətbiqi məqsədəuyğundur?
A) Lazeroterapiya

B) İnterferension cərəyanlar

C) Hidrokartizon fonoforezi

D) Diadinamik cərəyanlar

E) İşıq-istilik vannaları
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1052) Qızıl yel iltihabı zamanı tətbiqi hansı göstərişdir?
A) Yüksəkeritem dozalarda ultrabənövşəyi şüalanmalar

B) Bütün sadalananlar

C) UVÇ elektrik sahəsi

D) Darsonvalizasiya

E) Ultrabənövşəyi tezlikli suberitem dozalar
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1053) Qızıl yel iltihabı zamanı ekssudasiya mərhələsində hansının təyini məqsədəuyğundur?
A) Diadinamik cərəyanlar

B) SVÇ (460 Mhers) elektromaqnit sahəsi

C) Franklinizasiya

D) UVÇ elektrik sahəsi

E) Vermelə görə brom-elektroforezi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1054) I-II dərəcəli donvurma zamanı bütün sadalananların tətbiqi məqsədəuyğundur, hansı biri istisna edilir?
A) İnfraqırmızı şüalanmalar

B) Vannalar

C) Darsonvalizasiya

D) Ultrabənövşəyi tezlikli suberitem dozalar

E) Qızışdırıcı kompresslər
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1055) III dərəcəli donvurma zamanı ilkin dövrlərdə qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün hansının təyini məqsədəuyğundur?
A) Mineral vannalar

B) Seqmentar ultrabənövşəyi şüalanma

C) Solüks

D) Dəyişən maqnit sahəsi

E) UVÇ elektrik sahəsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1056) III-IV dərəcəli donvurma zamanı cərrahi işləmədən sonra hansı biri tətbiq edilir?
A) Parafin applikasiyaları

B) Bütün sadalananlar düzdür

C) Lazeroterapiya

D) Tonalüstü tezlikli cərəyan

E) SVÇ (460 Mhers) elektromaqnit sahəsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1057) Yataq yarası zamanı iltihabaqarşı və bakterisid məqsədlərlə hansı tətbiq edilir?
A) Bütün sadalananlar düzdür

B) Vannalar

C) Ultrabənövşəyi şüalanma

D) Darsonvalizasiya

E) UVÇ elektrik sahəsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1058) Yataq yarası zamanı toxumaların reparasiya qabiliyyətini yüksəltmək üçün bütün

sadalananların hansı tətbiq edilir?
A) Bütün sadalananlar düzdür

B) Lazeroterapiya

C) Ultrasəs

D) Eritemoterapiya

E) Darsonvalizasiya
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1059) Yataq yarası olan yaşlı xəstələrə hansı biri tətbiqi əks göstərişdir?
A) UVÇ elektrik sahəsi

B) Seqmentar zonalarda UFO

C) Aeroinoterapiya

D) Diadinamik cəryanlar

E) İnduktotermiya
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997

Bölmə 11. Uşaq yaşlarının travmatologiyası və ortopffoiyası

1060) Aşağıdakı xəstəliklərdən hansı, inkişaf etməkdə olan orqanizmin orqan və toxumaların tam inkişaf etməməsi ilə əlaqəlidir?
A) Klipper-Feyl xəstəliyi

B) Amniotik atmalar

C) Budun pataloji çıxığı

D) Bud oynağının displaziyası

E) Anadangəlmə şillik
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1061) Ostexondropatiyanın əsasında hansı durur?:
A) Teratogen təsir

B) Mexaniki təsir

C) Böyümənin disfunksiyası

D) Yetişmənin disfunksiyası

E) Qeyri-normal bətndaxili inkişaf
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1062) Uşaqlarda budun anadangəlmə çıxışın patogenezinin əsasında hansı durur?
A) Bətndaxili infeksiya

B) Yetişmənin disfunksiyası

C) Böyümənin disfunksiyası

D) Doğuş travması

E) Onkogen təsir
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1063) Uşaqlarda şok zamanı həyatı vacib funksiyaların pozulmasına səbəb olan birincili ən əsas ümumi etioloji faktor hansıdır?
A) Hipofiz və böyrəküstü vəzlərin qabıq funksiyasının gərginləşməsi ilə əlaqədar «vegetativ həyacan»

B) Toxuma və orqanların parçalanma məhsullarının verdiyi intoksikasiya

C) Baş beyin qabığı mərkəzlərinin tormozlanması

D) Kəskin tənəffüs çatışmamazlığı

E) Mərkəzi hemodinamikanın pozulması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1064) Sirkulya edən qanın həcminin maksimal azalmasında, uşaq orqanizmi hansı arterial təzyiqi normal saxlayır?
A) 40%

B) 50%


C) 60%

D) 80%


E) 70%
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1065) Uşaqlarda politravma zamanı hospital etapına qədər optimal müalicə tədbirlərinin sırasına hansı daxildir?
A) Nəqliyyat imobilizasiyası, qanaxmanın müvəqqəti saxlanması, narkotiklərin vurulması, oksigen verilməsi analgetiklərin vurulması

B) Oksigen vermək qanaxmanın müvəqqəti saxlanması zədə nahiyyəsinin yerli ağrısızlaşdırılması, nəqliyyat imobilizasiyası süni tənəffüs vermək

C) Nəqliyyat imobilizasiyası, qanaxmanın müvəqqəti saxlanması, narkotiklərin vurulması, oksigen verilməsi

D) Nəqliyyat imobilizasiyası,qanaxmanın müvəqqəti saxlanması, narkotiklərin vurulması

E) Plazama əvəzedicilərinin köçürülməsi,nəqliyyat imobilizasiyası
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1066) Doğuş yuxarı Düşenn-Erba iflici zamanı nə olur?
A) Zədələnmiş ətrafda hərəkətin tam olmaması

B) Birtərəfli hemiparez

C) Əl barmaqlarında hərəkətin olmaması

D) Daxili potasiya və bazunun yaxınlaşması ilə əl barmaqlarında hərəkətin olması

E) Bazu oynağında hərəkətin olması ilə əl barmaqlarında hərəkətin оlmaması
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1067) Doğuş epifizeolizinin ən çox rast gəlinən lokalizasiyası hansıdır?
A) Qamış sümüyünün proksimal epifizi

B) Bazunun proksimal epifizi

C) Budun proksimal epifizi

D) Budun distal epifizi

E) Bazunun distal epifizi
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1068) Bazunun distal doğuş epifiziolizinin erkən xarakterik rentgenoloji simptomu hansıdır?
A) Sümük hissəciyinin görünməsi

B) Bazu sümüyü ilə said sümükləri arasında uyğunluğun pozulması

C) Görünən sümük mazolu

D) Bazu sümüyü metafizinin distruksiyası

E) Soğanabənzər periostit
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1069) Budun başının epifizeolizi zamanı doğuşdan ilk saatlardan sonra, rasional müalicə

taktikası hansıdır?
A) Açıq düzəldilmə (repozisiya)

B) Qapalı düzəldilmədən sonra horizontal səthdə qoyulan dartma zədəli ayağın uzaqlaşdırılması daxili rotasiya ilə

C) Qapalı düzəldilmə

D) Şede dartması

E) Blauntu dartması
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1070) Budun doğuş yerini dəyişən sınığının optimal müalicə variantı hansıdır?
A) Açıq repozisiya, sonra gips imobilizasiyası

B) Müalicə lazım deyil

C) Blaunt dartması

D) Birtərəfli qapalı repozisiya, sonra gips imobilizasiya

E) Şede dartması
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1071) Körpücüyün yerini dəyişməyən doğuş sınığına şübhə yaradan əlamət hansıdır?
A) Səbəbsiz ağlama və bələmə zamanı ağrı hissiyyatına reaksiya

B) Qan dövranının pozğunluğu

C) Bazu oynağının nahiyyəsində hematoma

D) Hemiparez

E) Sınıq uclarının krepitasiyası
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1072) Bazu sümüyünün orta hissəsinin doğuş zədələnməsi zamanı rasional müailicə metodu hansıdır?
A) Əlin gövdəyə fiksasiyası

B) Leykoplastır dartması

C) Gips sarığı

D) Torakobrаxial gips sarığı, bazunun 90° uzaqlaşdırılması və saidin dirsək oynağında 90° bükülmək

E) Dezo sarığı
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1073) Klyumpkе iflicdə hansı biri olur?
A) Əl barmaqlarında hərəkət olmur

B) Zədələnmiş ətrafda hərəkətin tam olmaması

C) Daxili reltofiya və bazunun yaxınlaşması ilə əl barmaqlarında hərəkətin olması

D) Birtərəfli spastik hemiparez

E) Əl barmaqlarında hərəkətin olmaması ilə bazu oynağında hərəkətin saxlanması
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1074) Düşenn-Erb iflicinin müalicəsi zamanı əlin optimal vəziyyəti hansıdır?
A) Əli bədənə bintləmək

B) Fiksasiya məcburu deyil

C) Əli belin arxa hissəsinə ataraq fiksə etmək

D) Əli bazunun 90° bucaq altında uzaqlaşdırmaq və xarici rotasiya vəziyyətində fiksə etmək

E) Dezo sarğısı qoymaq
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1075) Üç peyvənd almış, axırıncı travmadan iki il əvvəl vurulmuş 10 yaşından yuxarı uşağa təcili tetanusun profilaktikası üçün hansı vurulmalıdır?
A) Tetanusəleyhinə insan immunoqlobulin

B) Tetanus anatoksini

C) Bunlardan heç biri

D) Tetanus anatoksini+tetanusəleyhinə zərdab

E) Tetanusəleyhinə zərdab
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1076) Uşaqlarda açıq kəllə-beyin travmasına hansı aiddir?
A) Başın yumşaq toxumalarının əzilməsi

B) Kəllə qapağının sınığı, yumşaq toxumaların zədələnməsi ilə, apanevrozun zədələnməsi olması

C) Alın sümüyünün sınığı təpə nahiyəsinin yarası ilə

D) Təpə sümüyünün sınığı alın nahiyəsində yara ilə

E) Kəllə əsasının sınığı, yumşaq toxumaların zədələnməsi olmadan
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1077) Birtərəfli epi və ya subdural hematomada aşağıdakı simptomokompleks necə olur?
A) Qısamüddətli huşun itməsi, qusma, retroqrad amneziya

B) Tetraplegiya, aydın huş

C) Ümumibeyin simptomatikası temperaturun yüksəlməsi

D) Huşun itməsi, ocaqlı nevroloji simptomatika, meningitin əlamətləri

E) «İşıqlı aralıq», homolateral bəbəyin genişlənməsi kontrlateral piramid çatışmamazlığı əlaməti
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1078) Beş yaşa qədər olan uşaqlarda kəllə qırağının sıxıcı sınıqlar növündən hansı xarakterdir?
A) Tam olmayan sınıq

B) İmpression sınıq

C) Selluloid topu tipi sınıq

D) Depressiv sınıq

E) Desikli sınıq
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1079) Uşaqlarda kəllə əsasının sınığının əsas əlamətləri hansıdır?
A) Ocaqlı nevroloji simptomatika

B) Dəfələrlə qusma

C) Oto-rino-likvoreya

D) Huşun itməsi

E) Burun və qulaqdan qanaxma
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1080) Uşaqlarda kürək sümüyü sınığımn baş verməsinin tipik mexanizmi hansıdır?
A) Bel nahiyyəsinə birbaşa zərbə

B) Qolun bazu oynağında formalaşmış dairəvi hərəkəti

C) Onurğanın maksimal bükülməsi vəziyyətində arxası üstə yıxılmaq

D) Açıq yolla yıxılma

E) Bədənə yaxınlaşmış qolla yıxılma
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1081) Kürək sümüyünün sümüküstlüyü altı sınığının optimal müalicə metodu hansıdır?
A) Hematomanın punksiyası+fiksəedici sarğı

B) Açıq repozisiya+Dezo sarığı

C) Dezo sarıqı

D) Müalicə tələb olunmur

E) Qapalı repozisiya+Dezo sarığı
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1082) Bir yaşa qədər olan uşaqlarda körpücük sümüyünün orta hissəsinin sınığında optimal fiksəedici sarğı hansıdır?
A) Fiksasiya tələb olunmur

B) Qoltuqağacı-gips sarığı-Kuzminski-Karpenko üsulu ilə

C) Dezo sarğısı

D) Gipsli 8-vari sarğı

E) Torakobraxial sarğı
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1083) Sümük çıxıqları zamanı ən əsas zədə mexanizmləri hansıdır?
A) Əlin uşaqlaşmış və ya yaxınlaşdırılmış vəziyyətində dirsək (və ya bilək) üstə yıxılmaq

B) Əlin yaxınlaşmış vəziyyətində yan üstə yıxılmaq

C) Əldən kəskin dartmaq

D) Saidin orta hissəsinə bilavasitə zərbə

E) Yuxarı qaldırılmış və fiksə olunmuş əlin bu vəziyyətində bədənin rotasiyası
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1084) Uşaqlarda bazunun yuxarı hissəsinin ən çox rast gəlinən zədələnmələri hansıdır?
A) Qabarıqaltı

B) Qabarıqüstü

C) Osteoepifizeoliz

D) Cərrahi boyun sınığı

E) Qabarıqdan keçən
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1085) Bazu sümüyünün diafizının orta 1/3-nin qapalı sınığında optimal üsula hansı aiddir?
A) Repozisiya və apparatlarla fiksə

B) Skelet dartması

C) Repozisiya və gips longetlə fiksə

D) Repozisiya və uzaqlaşdırıcı şinada fiksə

E) Repozisiya və iki mil ilə fiksə
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1086) Uşaqlarda bazunun kondilusüstü sınığında qapalı repozisiyaya hansılarla başlayırlar?
A) Bucaq yerdəyişməni düzəltməklə

B) Eninə yerdəyişməni düzəltməklə

C) Uzununa yerdəyişməni düzəltməklə

D) Eninə və uzununa yerdəyişməni düzəltməklə

E) Rotasion yerdəyişməni düzəltməklə
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1087) Operativ müalicəyə ən çox göstəriş hansı olur?
A) Bazunun oynaqdaxili zədələnmələrində

B) Bazunun metadiafizar zədələnmələrində

C) Bazunun metafizar zədələnmələrində

D) Operativ müalicə bütün hallarda əks göstərişdir

E) Bazunun diafizar zədələnmələrində
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1088) Bazu sınığının daxili epikondilisunun qopan sınığında, 12-14yaşlı uşaqlarda sınıq nahiyyəsini fiksə etmək üçün əsasən üstünlük verilən üsul hansıdır?
A) Mil, yan kompressiya ilə

B) Sümük tikişi

C) İki millə

D) Bir millə

E) Ter-Eqizarov biz-şurup ilə
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1089) Bazu sınığının daxili epikondilisunun qopan sınığından əsas hansı sinir zədələnə bilər?
A) Bazu

B) Mil


C) Dirsək

D) Əzələ-dəri

E) Orta
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə