Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?


) Mil sümüyü başının tam izolə olunmuş yana çıxığı hansı yaş qrupuna xarakterdir?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə21/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

1090) Mil sümüyü başının tam izolə olunmuş yana çıxığı hansı yaş qrupuna xarakterdir?
A) 1 yaşa qədər

B) 5-7 yaş

C) Yenidoğulmuş

D) 3-5 yaş

E) 7-12 yaş
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1091) Montedji sınıq-çıxığı hansıdır?
A) Dirsək sümüyünün çıxığı və mil sümüyünün sınığı

B) Said sümüklərinin dirsəkdən çıxığı və bu sümüklərdən birinin saidin orta 1/3 də sınığı

C) Biləyin çıxığı və said sümüklərinin orta 1/3-də sınığı

D) Mil sümüyünün başının çıxığı və dirsək sümüyünün orta və yuxarı 1/3-nin sərhədində sınığı (eyni ətrafda)

E) Bir qolda said sümüklərinin çıxığı digərində sınığı
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1092) Qalеаsi çıxığı hansıdır?
A) Biləyin çıxığı mil sümüyünün orta hissədə sınığı

B) Said sümüklərinin çıxığı, və dirsək çıxıntısının sınığı

C) Eyni qolda mil sümüyünün aşağı 1/3-də sınığı və dirsək sümüyünün başının çıxığı

D) Bir qolda dirsək sümüyü başının çıxığı və digərində mil sümüyünün yuxarı 1/3-də sınığı

E) Mil sümüyü başınının çıxığı və dirsək sümüyünün aşağı 1/3 də sınığı
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1093) Said sümüklərinin sınığında mütləq operativ müalicəyə göstərişlər hansıdır?
A) Said sümüklərinin sınığı zədələnmiş ətrafda qan dövranının pozulması ilə baş verərsə

B) Dirsək sümüyünün orta hissədən tam yerdəyişmə ilə sınığı

C) Said sümüklərinin sınığı zədələnmiş ətrafda qan dövranının pozulması ilə baş verərsə

D) Hər iki said sümüklərinin orta 1/3 dən tam yerdəyişmə ilə sınığı

E) Bazu sümüyünün orta hissəsində tam yerdəyişmə itə sınığı
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
1094) Mil sümüyünün zədələnməsi ilə böyümə zonasının vaxtından əvvəl bağlanması və yuxarı ətrafların deformasiyası əsasən hansı halda olur?
A) Distal epifizin enininə əhəmiyyətli dərəcədə yerdəyişmə ilə epifizeolizi

B) Epifizin proksimal sınığı

C) Epifizeoliz yerdəyişmə ilə

D) Böyümə zonasının sıxılması, epifizin cüzü yerdəyişməsi ilə

E) Osteoepifizeoliz yerdəyişmə ilə
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
1095) Barmaqların əsas falanqasının yaralanması hər iki bükücü vətərlərinin və barmaq sinirlərinin zədələnməsi ilə müşahidə olarsa taktika hansıdır?
A) Səthi bükücü vətəri və siniri birincili tikmək, dərin büküclərin ucun kəsmək

B) Hər iki vətərin birincili tikilməsi və sinirin tikilməsi

C) Dərin bükücü vətərin birincili tikişi və sinirin tikişi səthi vətərin kəsilməsi

D) Hər iki vətərin birincili tikişi sinirin tikilməsini saxlamaq

E) Əməliyyatı dəri yarasının tam sağalmasına qədər yubatmaq
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
1096) Əl barmağının əsas və orta falanqa sınıqlarının uğurlu repozisiyasından sonra gipslə fiksəsində barmağın optimal variantda vəziyyəti hansıdır?
A) Maksimal bükmə vəziyyətində

B) Orta-fizioloji vəziyyətdə

C) «Yazan pero» vəziyyətdə

D) Dırnaq falanqalarm 90° bucaq altında bükmək

E) Maksimal açma vəziyyətdə
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
1097) Uşaqlarda diz qapağının kəskin çıxığında müalicə metodu hansı sayılır?
A) Bütün sadalananlar düzdür

B) Qapalı yerinə salınma immobilizasiyasız

C) Yerinə salmaq, gips longeti

D) Açıq yerinəsalma, stabillşdirici operativ-texniki prosedurlar

E) Yerinə salmaq, oynağın funksiyası modelləşdirilmiş gips
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1098) Diz oynağının dəlib keçən yarasında zədə alana hansı yardım edilir?
A) Yaranın yoxlanması, birincili cərrahi işlənmə, immobilizasiya

B) Oynağın rentgen şəkili, yaranın yoxlanması, yad cisimlərin çıxarılması, boşluğun antibiotiklə yuyulması, yaranın tikilməsi

C) Yaranın yoxlanması, yad cisimlərin çıxarılması, drenaj

D) Diz oynağının artrotomiyası və təftişi

E) Yaranın tikilməsi, gips sarğısının qoyulması
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
1099) Diz qapağının qəlpəli sınığında optimal cərrahi üsul hansıdır?
A) Millə fiksasiya

B) Məftillə fiksasiya

C) Dairəvi lavsan tikişi qoymaq

D) Şurupla fiksasiya

E) Diz qapağnıın çıxarılması
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
1100) Diz oynağının ön xaçabənzər bağının qopmasında xarakter simptom hansıdır?
A) «Yapışmış daban» simptomu

B) "Önə çəkilən yeşik» simptomu

C) Diz oynağının blokadası

D) Diz oynağında bükücü kontraktura

E) «Arxaya çəkilən yeşik» simptomu
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
1101) Uşaqlarda qamış sümüyünün proksimal hissəsinin zədələnməsinin böyüklərdə ön xaçabənzər bağın zədələnməsinə ekvivalent olanı hansıdır?
A) Qamış sümüyünün epifizindən yan sümük-qığırdaq fraqmentinin qopması

B) Qamış sümüyünün epifizinin saqittal sınığı

C) Kondilus hündürlüyünün qopması

D) Qamış sümüyünün proksimal epifizinin frontal sınığı

E) Qamış sümüyü qabarının qopması
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1102) Uşaqlarda baldır sümüklərinin oynaqdaxili yerdəyişmə ilə olan sınıqlarında optimal müalicə taktikası hansıdır?
A) Apparat müalicəsi

B) Açıq repozisiya və osteоsintez

C) Açıq repozisiya

D) Reviziya, gips immobilizasiyası

E) Skelet dartması
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1103) Baldır sümüklərinin sınığında hansı mütləq operativ göstərişə aiddir?
A) Qapalı oynaqdaxili sınıq yerdəyişmə ilə

B) Yerdəyişmə ilə olan bütün növ sınıqlar

C) Qapalı sınıq tam yerdəyişmə ilə

D) Qapalı diafizar sınıq hər iki sümüyün

E) Hər iki sümüyün metafizar sınığı bucaq yerdəyişmə ilə
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
1104) Baldırın hər iki sümüyünün orta 1/3 də qapalı köndələn sınığında fiksasiyanın optimal metodu hansıdır?
A) Gips langeti

B) İlizarov apparatı

C) Skelet dartması

D) Volkov-Oqanesyan apparatı

E) Milli apparat
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
1105) Uşaqda daban sümüyünün kompression-qəlpəli sınığı olanda hansı üsuldan istifadə olunmur?
A) Daban sümüyünün qabarından skelet dartması

B) Açıq repozisiya və fraqmentlərin metallik konstruksiya ilə fiksassiya

C) Birdəfəyə qapalı repozisiya fraqmentləri metal millərlə fiksə etmək və modelləşmiş gips sarğısı qoymaq

D) Kompression-distraksion osteosintoz üçün apparat qoymaq

E) Bir-birinə qarşılıqlı perpendikulyar səthdə 2 skelet dartması qoymaq
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1106) Uşaqlarda 1 boyun fəqərəsinin rotasion yarımçıxığı üçün hansı xarakterdir?
A) Başın hərəkətsizliyi

B) Hərəkətin tam həcmdə olması

C) Başın dönməsi «yarım çıxıq» tərəfə

D) Hərəkətlə dönənin azalması və başın önə əyilməsi

E) Başın əyilməsi və dönməsi «sağlam tərəfə»
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1107) Аrizel xəstəliyi nə adlanır?
A) Daban sümüyünün apofizinin osteoxondropatiyası

B) Pəncə sümüklərinin «Marşev» sınığı

C) 1 boyun fəqərəsinin yarım çıxığı boyun limfa düyünlərinin iltihabı fonunda

D) Fəqərələrin apofizinin osteoxondropatiyası

E) Əlin bükücü vətərlərinin inkişaf qüsuru
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1108) Uşaqlarda ən çox fəqərələrin kompression sınığı hansı hissəsində rast gəlinir?
A) Boyun hissəsində

B) Yuxarı döş hissəsində

C) Bel hissəsində

D) Orta döş hissəsində

E) Aşağı döş hissəsində
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1109) Uşaqlarda onurğanın döş hissəsinin kompression sınığında optimal müalicə taktikası hansıdır?
A) Karset lazım deyil

B) Operativ müalicə

C) Birdəfəyə reklinasiya+karset

D) Funksional müalicə metodları «dartma, MBT, massaj»

E) Karsetlər vasitəsilə müalicə
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1110) Onurğanın bel fəqərəsinin kompression qəlpəli sınığında zədələnmişin tipik pozası hansıdır?
A) Yan üstə ayaqlar düz vəziyyətlə

B) Arxası üstə ətraflar azca bud çanaq və diz oynağından bükülüb

C) Arxası üstə ayaqların düz vəziyyəti

D) Böyrü üstə ayaqlar bükülüb və qarına yaxınlaşır

E) Tipik vəziyyət yoxdur
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1111) Uşaqlarda bel fəqərələrinin kompression sınığının stasionar müalicəsində optimal metod hansılardır?
A) Horizontal səthdə saktilik

B) Funksional, stabil reklinəedici yataq

C) Müalicə tələb olunmur

D) Operativ,sonra reabilitasiya

E) Karset
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1112) Çanağın sınıqlarından hansı «Malgeniya sınığı» adlanır?
A) Ön yarım dairənin ikili sınığı

B) Qalça sümüyü qanadının sınığı

C) Sirkə kasasının sınığı

D) Birtərəfli qasıq və otaraq sümüklərin öndən sınığı və qalça sümüyün arxadan sınığı

E) Ön aşağı tinin qopan sınığı
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1113) Qasıq birləşməsinin travmatik ayrılmasında stasionarda xəstəyə hansı vəziyyəti vermək lazımdır?
A) Cərrahi əməliyyatı

B) Qamak vasitəsilə çanağı sıxmaq və qaldırmaq

C) Harizontal səthdə hər iki aşağı ətrafda skelet dartması qoymaq

D) Xüsusi vəziyyət tələb olunmur

E) Harizontal səthdə «qurbağa» vəziyyəti vermək
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1114) «Arxa hərəkət» simptomu hansı üçün xarakterdir?
A) Qalça-Oma birləşməsinin aralanmasında

B) Ön yuxarı tinin sınığında

C) Qalça sümüyünün qanadının sınığı üçün

D) Qasıq sümüyünün horizantal şaxəsində sınıqda

E) Simfizin aralanması üçün
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1115) Qamış sümüyünün proksimal metafizindən skelet dartması nə zaman göstərişdir?
A) Birtərəfli ön və arxa yarımdairənin sınığında çanağın yarısının yerdəyişməsinin müşahidə olunan

B) Kənarı yerdəyişmə ilə olan sınıqlarda

C) Ön yarımdairənin yerdəyişmə ilə sınığı

D) Bütün sadalananlar düzdür

E) Arxa yarımdаirənin yerdəyişmə ilə sınığı
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1116) Yol nəqliyyat hadisələri zamanı baş verən politravmalar uşaqlar arasında hansı biri ən çox rast gəlinir?
A) Kəllə-beyin travması

B) Kəllə-beyin travması,daxili orqanların və aşağı ətrafların zədələnməsi ilə

C) Bütün sadalananlar düzdür

D) Çanağın və yuxarı ətrafların zədələnməsi

E) Yuxarı və aşağı ətrafların zədələnməsi
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1117) Politravma hansı kliniki mənzərə ilə fərqlənir?
A) Qaraciyər və diafraqmanın partlanması

B) Ürəyin əzilməsi

C) Diafraqmanın partlanması

D) Açıq pnevmotoraks

E) Qapalı gərginləşən pnevmotoraks, ağciyərin partlaması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1118) Fəqərələrin və çanaq sümüklərinin sınığında xəstələrin transportirovkasında optimal vəziyyət hansıdır?
A) Xərəkdə, «qurbağa vəziyyətində»

B) Yanı üstə,xərəkdə

C) Əhəmiyyətli deyil

D) Şit üstündə, arxası üstə, «təhlükəsizlik oxu» gözləyərək baş-döş qəfəsi-çanaq-ətraflar bir səviyyədə

E) Şit üstündə,qarnı üstə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1119) Dərinin əhəmiyyətli dərəcədə travmatik soyulması zamanı optimal müalicə taktikası hansıdır?
A) Ciblərin drenaj olunması, mayenin passiv aspiraziyası

B) Yara səthinə tikiş qoyulması

C) Yerli toxumalarla dəri plastikası

D) Krasovitov üsulu ilə plastika

E) Konservativ müalicə, soyuq məlhəmlə sarğı və s.
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1120) Bud sümüyünün sınığı, döş qəfəsinin-qarının zədələnməsi ilə müşahidə olunarsa, optimal müalicə taktikası hansıdır?
A) Volkov-Oqanesyan apparatı

B) İntramedulyar osteosuntez

C) Skelet dartması

D) İlizarov apparatı

E) Milli apparat SKİD-1 və onun modifikasiyası
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1121) Ətrafların, kəllə-beyin travması ilə müştərək sınığında kompression-distraksion osteosintezin aparılmasınа mütləq göstəriş hansıdır?
A) Böyük oynaqlarda oynaqdaxili sınıqlarda

B) Açıq metadiafizar sınıqlarda yerdəyişmə ilə

C) Qapalı metadiafizar sınıqlarda yerdəyişmə ilə

D) Baldır sümüklərinin qapalı köndələn sınığı

E) Hər iki saiddə qapalı sınıq
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1122) Anadangəlmə əyriboyunluluğa hansı aiddir?
A) Konstitusion deformasiya

B) Nevrogen deformasiya

C) Miogen deformasiya

D) Dermo-desmogen deformasiya

E) Desmogen deformasiya
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1123) Anadangəlmə əzələ VI əyriboyunluluğun etiopatogenezi hansıdır?
A) Bütün sadalananlar düzdür

B) Ürəyin işemiyası

C) Doğuş vaxtı travma

D) İltihabi proses

E) Döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin inkişaf qüsuru
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1124) Anadangəlmə əzələvi əyriboyunluluq əlamətləri özünü nə vaxt göstərir?
A) Kliniki simptomlar 1 yaşa qədər olmur

B) 3 aylığında

C) Anadan olandan 3-5 günlüyündə

D) 10-14 gündən sonra

E) Bir aylığında
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1125) Əyriboyunluluğun konservativ müalicəsinə nə vaxt başlanır?
A) 2-5 ayda

B) 0,5-1 yaşda

C) 1 yaşdan sonra

D) Anadan olandan

E) 2 həftəlikdən
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1126) Əyriboyunluluğun konservativ müalicəsi effektsiz olduqda operativ müalicəyə nə vaxtdan başlanır?
A) 1 yaşa qədər

B) 3 yaşa qədər

C) 5 aya qədər

D) 3-4 yaşa qədər

E) 2 yaşa qədər
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1127) Əyriboyunluluğun operativ müalicəsinə mütləq göstəriş hansıdır?
A) Qamət və görmə pozğunluğu

B) Çəpgözlük, yaxınlaşan və uzaqlaşan

C) Sifət və boynun asimmetriyasınm artması

D) Görmə itiliyinin pozulması

E) Qamət pozğunluğu
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1128) Kliper-Feyl xəsətəliyi nədir?
A) Kəskin əzələləri əyriboyunluluq

B) Qanadabənzər boyun

C) Boyun və yuxarı döş fəqərələrinin anadangəlmə sinostozu, çıxıntıların bitişməməsi

D) 1 boyun fəqərəsinin iltihab etiologiyalı qazanılmış yarım çıxığı

E) Boyun qabırğasının olması
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1129) Körpücük sümüyünün və ya hər iki körpücüyünün olmaması necə adlanır?
A) Krizel xəstəliyi

B) Kəllə-körpücük dizostoza

C) Bennevi-Ulrix sindromu

D) Klippel-Feyl xəstəliyi

E) Şereşеvski-Turnera sindromu
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1130) Onurğanın anadangəlmə deformasiyasında əsas faktor hansı sayılır?
A) Kürək sümüyünün və büzdümün inkişaf anomaliyası

B) Bütün bunlar

C) Fəqərələrin sayının artması və azalması

D) Fəqərələrin cisimlərinin izolə olunmuş birləşməsi

E) Qabırğaların birləşməsi və ya ikiləşməsi
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1131) Radioulnar sinostozun operativ müalicəsinə mütləq göstəriş hansıdır?
A) Dirsək qısaqolluq

B) Mütləq göstəriş yoxdur

C) Saidin kəskin görünən pronasiya və ya supinasiya vəziyyəti

D) Dirsək oynağının funksiya pozğunluğu

E) Mil qısaqolluq
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1132) Anadangəlmə şillikdə operativ müalicə nə vaxtdan aparılır (sümük deffektinin sümük-plastik əvəzlənməsi)?
A) 3-5 yaş

B) 5-7 yaş

C) İlk ayda

D) 3 yaşa qədər

E) 10-12 yaş
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1133) Modelunq deformasiyası hansıdır?
A) Dirsək qısaqolluq

B) Bilək və saidin nizəyə bənzər deformasiyası

C) Said sümüklərinin qısalması

D) Bükücü kontrakturа

E) Mil qısaqolluq
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1134) Anadangəlmə əyripəncilikdə pəncənin patoloji vəziyyəti hansıdır?
A) Uzaqlaşma, pronasiya və pəncənin orta vəziyyətdə fiksəsi

B) Pəncənin ekvinus vəziyyəti

C) Yaxınlaşma, supinasiya, ayaqaltı bükülmə

D) Yaxınlaşma, pronasiya və ayaqüstü bükülmə

E) Uzaqlaşma, supinasiya və ayaqaltı bükülmə
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1135) Bud sümüyü başının varus deformasiyasının klassifikasiyasınm əsasında hansı biri durur?
A) Budun başının epifizinin sümükləşmə müddəti

B) Bu əlamətlərin hamısı

C) Ətrafın gödəklik vəziyyəti

D) Böyük vurmanın vəziyyəti

E) Epifizar-diafizar bucağın parametri
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1136) Anadangəlmə bud çıxığında yeni doğulmuşlarda nisbətən əsas əlamət hansıdır?
A) Ayağın xarici rotasiyası

B) Dəri büküşlərin asimmetriyi

C) Marks-Ortolani simptomu (şikıltı)

D) Ayağın qısalığı

E) Budun uşaqlaşdırılmasının məhdudluğu
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1137) Anadangəlmə bud çıxığında konservativ müalicə hansı dövrdə başlanır?
A) Yenidoğulma dövründə

B) 2 yaşa qədər

C) 7 yaşa qədər

D) 1 yaşa qədər

E) İlk 6 aylığında
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1138) Anadangəlmə bud çıxığının Vişenski şinasi ilə müalicəsində fikir verilməyən yaxınlaşdırıcı əzələlərin ağrılı kontrakturası hansına səbəb olur?
A) Şoka

B) Pəncədə qan dövranının pozulması

C) Budun burulmasına

D) Kapsulun cırılmasına

E) Budun başının aseptik nekrozuna
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1139) Anadangəlmə incik sümüyünün distal hissəsinin olmamasının xarakterik kliniki simptomatikası hansıdır?
A) Barmaqların olmaması

B) Ətrafların əyilməsi, Ekvino-valqus pəncə

C) Qamış sümüyün qısalması, qalınlaşması və əyilməsi, bayır topuğun olmaması, ekvinus və ya valqus pəncə

D) Ətrafın əyilməsi

E) Ətrafın qısalması
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1140) Anadangəlmə qamış sümüyünün yalançı oynağında hansı biri lazımdır?
A) Kompression-distraksion osteosintez üçün aparat qoymaq

B) Rezeksiya, damar ayaqcığında plastika stabil fiksasiya

C) Rezeksiya, alloplastika

D) Konservativ müalicə

E) Psevdoartrozun rezeksiyası ilə autoplastika
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1141) Uşaqlarda atayaqlığın ortopedik müalicəsi hansı ilə aparılır?
A) Artrodez

B) Ortopedik ayaqqabı geymək

C) Konservativ müalicə

D) Arxa qamış əzələsinin uzadılması

E) Axil vətərinin uzadılması
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1142) Pəncənin yastı pəncəlik-valqus vəziyyətinin müalicəsi hansıdır?
A) Müalicə tələb olunmur

B) Etaplı gips sarğısı

C) MBT, massaj

D) Polevikdən longet + MBT, massaj, əzələnin elektrostimulyasiya

E) Ortopedik ayaqqabı geyinmək
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1143) Uşaqlarda ətrafların postosteomielitik xəstəliyinə nə vaxt operativ müalicə lazımdır?
A) Osteomielitin xroniki formasında

B) Tam kliniki və rеntgenoloji sağalmadan ən аzı 2-4 il sonra

C) Prosesin sönən stadiyasında

D) Remisiya dövründə

E) Fistul formasında
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1144) Budun patoloji çıxığında böyük burma saxlanarsa ən yaxşı nəticəni hansı operasiya verir?
A) Şantс

B) Kollona

C) Uluskoni

D) Sadofiyev

E) Novaçenko
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1145) Skoliozun diaqnostikasında erkən əsas əlamət hansı sayılır?
A) Kürək sümüklərinin asimmetriyası

B) Dairəvi bel

C) Əzələ korsetinin zəifliyi

D) Fəqərələrin teopiyası

E) Bel üçbucaqlarının fərqi
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1146) Axondroplaziya hansıdır?
A) Skelеt sistemin zədələnməsi, xondroblastik sistemin inkişaf qüsuru ilə əlaqəli

B) Bütün sadalananlar düzgündür

C) Neyroendokrin xəstəlik

D) Amniotik mayenin təzyiqinin artması

E) Bətndaxili sifilisin nəticəsi
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1147) Blaunt xəstəliyi hansıdır?
A) Qamış sümüyünün osteomielitin nəticəsi

B) Böyümə qığırdağının inkişafının pozulması

C) Qamış sümüyünün yuxarı hissəsinin böyümə qığırdağının displaziyası

D) Raxitəbənzər xəstəlik

E) Budun başının osteoxondropatiyası
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1148) Modelinq xəstəliyinin səbəbi hansıdır?
A) Travma

B) Mil sümüyünün distal böyümə zonasının displaziyası

C) Dirsək sümüyünün böyümə qığırdağının displaziyası

D) Şiş


E) Bud sümüyünün osteomieliti
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1149) Çoxsaylı еpifizar xondroplaziyanın (Feyеrbank xəstəliyi) etiologiyası nədən ibarətdir?
A) Neyroendokrin patalogiya bоy hоrmonu deffekti

B) Epifizin qidalanmasının pozulması

C) Revmatoid artritin nəticəsi

D) Epifizin mərkəz ossifikasiyasının deffekti (anadangəlmə genez)

E) Epifizаr zonasının inkişaf qüsuru
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1150) Çoxsaylı epifizar xondroplaziyanın rentgenoloji mənzərəsi hansıdır?
A) Epifizdə sümükləşmə nöqtəsi olmur

B) Sümükləşmə nöqtəsinin gec əmələ gəlməsi, bir biri ilə müxtəlf vaxtlarda birləşir və bərkliyinə görə fərqlənir

C) Deformasiyaedici artroz əlamətləri olmur

D) Böyümə zonasının vaxtından əvvəl bağlanması

E) Ətrafların qısalması olmur
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1151) Spondiloepifizar displaziya hansı ilə xarakterizə edilir?
A) Neyroendokrin pozulma

B) Böyrəklərin inkişaf anomaliyaları

C) Epifizin inkişafı pozulur, o cümlədən fəqərələrin epifizar zonаsında

D) Ossifikasiyanın pozulması

E) Əzələ toxumasının inkişafının sistemli pozulması
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1152) Spodiloepifizar displaziyanın rentgenoloji əlamətləri hansıdır?
A) Bir neçə fəqərələrin öz aralarında birləşməsi, oynaqlarda fibroankilozlar

B) Bütün uzun sümüklərin epifizlərində dəyişiklik, beyin əsası ilə, onurğanın boyun hissəsi arasında qeyri -düz vəziyyət

C) Onurğanın boyun hissəsində fəqərələrin sayı pozulur

D) Bütün sadalananlar düzgündür

E) Böyümə zonasına yaxın, sümük çıxıntıları olur
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1153) «Eozinofil qranuleması» hansıdır?
A) Leykozda baş verən ağırlaşma

B) Sümükdə xroniki iltihab ocağı

C) Sümükdə əmələ gələn ocaqlarda eozinofillərin toplanması

D) Qan və qan yaradıcı orqanların sistem xəstəliyi

E) Sümüyün inkişaf qüsuru
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1154) Eozinofil qranulemasının müalicəsi necədir?
A) Kimyəvi terapiya

B) Yalnız rentgenoterapiya

C) Şüa müalicəsi

D) Kimyəvi terapiya və operativ müalicə

E) Yalnız operativ
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1155) Eozinofil qranuloması üçün hansı biri xarakterdir?
A) Zədə nahiyyəsində şişkinlik, ağrı, venaların genəlməsi, yerli temperaturun yüksəlməsi

B) Ətrafda kəskin ağrı fonunda, ümumi vəziyyətin kəskin pisləşməsi

C) Ətraf əzələlərinin atrofiyası, oynaqlarda hərəkət məhdudluğu

D) Xəstəliyin əvvəli əlamətsiz olur, patoloji sınıq olanda təsadüfən aşkar olunur

E) Hidrosefaliya, ətrafların qısalması nəticəsində kiçik boy
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1156) Sümük kistasının müalicəsi hansı biridir?
A) Yalnız funksiya

B) Operativ, əgər konservativ müalicə uğursuz olarsa

C) Yalnız operativ

D) Yalnız şüa müalicəsi

E) Yalnız kimyəvi terapiya
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1157) Keller-1 xəstəliyi hansıdır?
A) Fəqərə cismlərinin osteoxоndropatiyası

B) Qamış sümüyünün qabarının osteoxondropatiyası

C) Pəncə sümüklərinin atipik forma osteomieliti

D) Pəncənin daraq sümüklərinin osteoxondropatiyası

E) Pəncənin qayığabənzər sümüyünün osteoxondropatiyası
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1158) Osteogen sarkomanın tipik lokalizasiyası haradadır?
A) Çanaq sümükləri

B) Budun yuxarı 1/3, baldırın aşağı 1/3

C) Budun aşağı 1/3, baldırın yuxarı 1/3

D) Said sümükləri

E) Pəncə sümükləri, kəllə sümükləri
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1159) Osteogen sarkomada kliniki mənzərə, xəstəliyin əvvəlində hansı əlamətlər olur?
A) Sakit vəziyyətdə ağrı şişkinləri, ağrı kontrakturası

B) Hərəkət zamanı ağrı, axşamlar

C) Ağrı yoxdur, şişkinlik, qızartı

D) Bədən temperaturunun yüksəlməsi, regional limfa vəzilərinin böyüməsi

E) Ağrı nahiyyəsində pataloji hərəkətlik
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1160) Retikulo hüceyrəli sarkomanın nisbətən xarakter rentgenoloji simptomu hansıdır?
A) Böyükocaqlı distruksiya

B) Sümük iliyi kanalının daralması

C) Lövhəcikli distruksiya

D) Kiçikocaqlı distruksiya

E) İynəyəoxşar periostit
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1161) Sümük hemangioması ən çox hansı nahiyyəni zədələyir?
A) Fəqərəni, başın sümükləri

B) Said sümüklərini

C) Qamış sümüyü

D) Kürək sümüyü

E) Bud sümüyü
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1162) Sümük fibromasına hansı aiddir?
A) Xondrodisplaziya

B) Osteogen mənşəli xoşxassəli şiş

C) Osteodisplaziya

D) Atipik gedişli ostemielit

E) Qeyri osteogen mənşəli xoşxassəli şiş
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1163) Yuinq şişinin kliniki mənzərəsi necədir?
A) Şikayəti yoxdur

B) Sakit halda kəskin daimi ağrı

C) Şiş zəif inkişaf edir, ağrı yoxdur

D) Baldırın yəhərəbənzər deformasiyası

E) Daimi olmayan ağrı, şişkinlik nahiyyəsində hiperemiya
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1164) Yuinq şişinin rentgenoloji mənzərəsi hansıdır?
A) Sümük cisminin, təkəli osteoporozu, kortikal qatın оstеоlizi, soğanabənzər periostit

B) Oval ocaqlar, şəffaf ştampа bənzər kənarla

C) Diametri 2 sm olan ocaqlar, metafiz zonada yerləşir

D) Sümüyün osteoporozu, skleroz zonası iləE) Saçaqlı periostit, sümüküstlüyünü soyulması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə