Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?


) Yaranın cərrahiyyə əməliyyatı aparma anlayışına nə aid edilir?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə4/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

156) Yaranın cərrahiyyə əməliyyatı aparma anlayışına nə aid edilir?
A) Sadalananların hamsı

B) Yaranı yarmaq və yonmaq, qan laxtalarını çıxartmaq, yaranın drenaji, bərpaedici əməliyyat

C) Yaranın ətrafını yodla silmək bağlamanın qoyulması, antibiotiklərin əzələdaxili vurulması

D) Yaradan yad cismi çıxartmaq, yaranı antiseptiklərlə işləmək, yaranı drenaj etmək

E) Yaranın yuyulması, antibiotiklərin yumşaq toxumalara vurulması
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
157) Təxirə salınmış cərrahiyyə, travmadan neçə gün sonra olunanda deyilir?
A) 97-120 saat

B) 24-48 saat

C) 49-72 saat

D) 73-96 saat

E) 12-18 saat
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
158) Birinci cərrahiyyə əməliyyatının başlanmasında sadalanan göstəricilərdən hansı tələb etmir?
A) Venoz qanaxması olan nöqtəli yara

B) Həyat üçün təhlükəli (daxili qanaxması, daxili əzanın parçalanması) zərər çəkənin ağır zədələnməsi olduğda

C) Qanı axmayan, qıraqları düz olan kiçik yara

D) Hətdən çirklənmiş və əzilmiş yara

E) III-IV dərəcəli travmatik şok halda
Ədəbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
159) Yaranın ikinci cərrahiyyə əməliyyatda sadalananlardan hansı adlana bilər?
A) Cərrahiyyə əməliyyatından sonra dəri deffektinin plastiki örtülməsi

B) Cərrahliyyə əməliyyatı birinci cərrahiyyə əməliyyatının nəticələri qeyri-kafi olduqda

C) Cərrahliyyə əməliyyatı zədələnmədən bir həftə keçəndən sonra aparılmış

D) Əməliyyat, travmadan bir ay keçəndən sonra birinci dəfə aparılmış

E) Yara üstə ikinci tikişlərin qoyulması, birinci cərrahiyyə əməliyyatından 1-3 gün keçədən sonra
Ədəbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
160) Yaranın hansı sağalmasını ikinci sağalma kimi qəbul etmək olar?
A) Ölü toxumaları zorla ayrılandan sonra

B) Qranullaşmadan sonra

C) İkinci cərrahiyyə əməliyyatından sonra

D) İrinləşmədən sonra

E) İkinci tarımlamaqla
Ədəbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
161) Hansı tikiş birincili-təxirə salınmış tikiş kimi qəbul oluna bilər?
A) Birinci 5-6 günə yaralandan sonra, qabaqcadan işlənmiş yara qranulyasiya alınmadan, yaranın üstə qoyulmuş tikiş

B) Zədələnən bir aydan sonra əməliyyata uğramış yaranın üstə qoyulmuş tikiş

C) Qranulyasiyalı yara sağalma əlamətləri ilə dəri qıraqlarnı və dibini yonanandan sonra yara üstə qoyulmuş tikiş

D) Bir həftədən sonra cərrahiyyə əməliyyatı üzrə zədələnənmiş yaranın üstünə qoyulan tikiş

E) Qranulyasiyalı yara, hərəkətli təsbin olunmamış qıraqlarla, sağalma əlamətləri olmadan, belə yara üstə qoyulmuş tikiş
Ədəbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
162) Hansı tikiş gec qoyulan ikinci tikiş adlanır?
A) Qranul alınmış, hərəkətli qıraqlarla, sağalma əlamətləri olmadan yara üstə qoyulmuş tikiş

B) Travmadan bir aydan sonra yara üstə qoyulmuş tikiş

C) Birinci həftə ərzində birinci cərrahiyyə əməliyyatından sonra, salamatlıq qranulyasiyası görsənməzdən qabaq yara üstə qoyulmuş tikiş

D) Qranulyasiyalı yara, sağlamlıq toxumalarla qıraqlarını və dibini yonmaqdan sonra yara üstə qoyulmuş tikiş

E) Birinci cərrahiyyə əməliyyatındən 2-3 gün sonra yara üstə qoyulmuş tikiş
Ədəbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
163) Bərpa cərrahiyyədə autoplastik tipli kateqoriyalı sadalananlardan olmayan hansıdır?
A) Sərbəst dəri plastikası yarılmış dəri autoparça ilə

B) Plastik əridilmiş dəri autoparça ilə

C) Autoplastik filatov tikişlə

D) Sərbəst dəri plastikası bütöv dəri autoparça ilə

E) Dəri qüsurnun tatla dəyişməsi liofilizirləşmiş dəri allotrasplan
Ədəbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
164) Tetanus törədicisinin toksini hansı spesifik zədələnmələr əmələ gətirir?
A) Arxa buynuzun fəqərə sütununun beyini

B) Cavabların hamısı düzdür

C) Yan fəqərə sütununun beyin şöbələrni

D) Qabaqki buynuzun fəqərə sütununun beyini

E) Orta fəqərə sütununun beyin şöbələrni
Ədəbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
165) Anaerob qaz infeksiyası olduqda patoloji prosesə hansı hissələr cəlb edilir?
A) Yalnız əzələlər

B) Əzələlər və birləşdirici parça

C) Yalnız birləşdirici parça

D) Yumşaq toxumaların bütün növləri

E) Əsasən dəri altı piy toxuması və dəri
Ədəbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
166) İnfeksiyanın başlanmasına təyin edici sadalanan faktorlardan hansı istisna olmalıdır?
A) Yaranın yerli pozuntuların səviyyəsi

B) Qan dövranının vəziyyəti

C) Xəstənin orqanizmin reaktiv vəziyyəti

D) Sümüklərin massiv zədələnmələri

E) Örtük toxumalarının deffektlənməsi
Ədəbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
167) Anaerob infeksiyasının törədicisi- klostridiya fəaliyyəti nəticəsində nə əmələ gətirir?
A) Ekzotoksin

B) Ekzotoksin və endotoksin

C) Toksin gətirmir

D) Endotoksin

E) Virus
Ədəbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
168) Anaerob infeksiyanın aşkar olunmasını sadalananlardan hansı etmir?
A) Şiş, qazın çıxışı

B) Toksikozalanma

C) Yara ətrafında anestaziya, qipertermiya

D) Subfebrilitet

E) Yarada ağrı
Ədəbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
169) Anaerob qaz infeksiyanın inkubasiya vaxtı nə qədərdir?
A) 1-dən 12 saata qədər

B) 24-dən-48 saata qədər

C) 5 sutkadan artıq

D) 3-dən-4 günədək

E) 12-dən-24 saata qədər
Ədəbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
170) Qaz anaerob infeksiya olduqda sadalananlardan hansı istisna olunur?
A) Amputasiya

B) Fassiyanın kəsilməsi

C) Yaranın punksion drenaji

D) Geniş yoluxmuş parçaların kəsilməsi

E) Yoluxmuş parçaların kəsilməsi, birinci növbədə əzələləri
Ədəbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
171) Qaz anaerob infeksiya olduqda distal operasiya zamanı damarların bağlanması harada edilir?
A) Uzaqlaşmış, ancaq yarada

B) Proksimal rezerv olduqdan

C) Distal sahədə

D) Sadalananlardan hamısı

E) Küet sahəsində
Ədəbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
172) Yumşaq toxumaların sıxılması hansı qəzalarda müşahidə olunur?
A) Sualtı dərində işlədikdə

B) Yuxardan yıxıldığı zaman

C) Avtomobil qəzalarında

D) Yanğın olduqda

E) Zəlzələ zamanı
Ədəbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
173) Hansı şəraitdə ətrafların yumşaq toxumaları sıxılması əmələ gəlir?
A) Hamısı düzdür

B) Ətraflardan biri ağır şeyin altında qaldıqda

C) Yüksəkdən yıxılma zamanı

D) Ətraflardan birində bağ bağlantısı uzun müddət qaldıqda (4 saatdan çox)

E) Ağır şeylə vurulma zamanı
Ədəbiyyat: Травматология и ортопедия Корнилов Н.В.,Грязнухин Э.Г.Руководство для врачей в 4 томах.Санкт-Петербург «Гиппократ» 2005
174) Yumşaq toxumaların sıxılma patogenezində sadalananlardan hansı aparıcı deyil?
A) Plazma itkisi

B) Qanaxma

C) Həddi keçmiş ağrı

D) Qan boruların (damarların) və böyrəklərin spazması

E) İtoksikasiya
Ədəbiyyat: Травматология и ортопедия Корнилов Н.В.,Грязнухин Э.Г.Руководство для врачей в 4 томах.Санкт-Петербург «Гиппократ» 2005
175) Orqanizmdə yumşaq toxumaların sıxılması nəticəsində birincili patoloji dəyişiklikər hansılardır?
A) Qan osmolyarlığının birdə qalxması (400 mosmol/qədər)

B) Plazma itkisi

C) Böyrək düyünlənlərinin mnoqlobinlə tutulması

D) Qan axarna katexolaminin püskürdülməsi

E) Qiperkalimiya
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
176) Yumşaq toxumaları sıxdıqda qanın elektrolit tərkibində sadalananlardan hansı olmur?
A) Hiperfosfatemiya

B) Hiperkalsiemiya

C) Hipernatriemiya

D) Hipokalsemiya

E) Hiperkaliemiya
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
177) Kliniki cəhətdən yumşaq toxumaların sıxılmasına hansı aid deyil?
A) Sonrakı ağırlaşdırma müddəti

B) Böyrəklərin pozulma müddəti

C) 2-ci dərəcəli sıxılma

D) Birinci ağırlaşdırma müddəti

E) Arada olan müddət
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
178) Yumşaq toxumaların sıxılmasının kliniki təsviri hansı müddətdən ən aydın və şəffaf müşahidə edilir?
A) Sıxılma müddətində

B) Bir neçə saatdan sonra

C) Sadalananların hamısı düz deyil

D) Sıxılmaqdan 2-3 gün sonra

E) O saat, sıxılmağı kənar etdikdə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
179) İkinci travmatik şok hansına deyilir?
A) İkinci ağır yaradan sonra əmələ gələn yüngül yaralanmış

B) Zərərçəkənin şok əmələ gəlməsi halbuki bir neçə vaxt bundan qabaq o şokdan ayıldılıb və xəstəxanaya göndərilib

C) Zərərçəkənin diaqnozu ikinci və sonrakı müayinə zamanı qeyd olunub

D) Radioaktiv maddələr qana işləyəndə zərərçəkəndə radioktiv mikstlə əmələ gəlir

E) Əgər zərərçəkənin diaqnozuna görə, I anamnezdə şok olub
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
180) Arteriya təzyiqini 60mm civə sutunu qaldırmaq olmayanda neçə vaxta travmatik şok qaidmaz olur?
A) 6 saat

B) 2 saat

C) 1 saat

D) 4 saat

E) 30 dəqiqə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
181) Travmatik şok kəllə-beyin travmasında nə vaxt əmələ gəlir?
A) Nadir hallarda

B) Çox tez-tez

C) Hərdən

D) Həmişə

E) Tez-tez
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
182) Travmatik şok zamanı orqanların funksiyaları və maddələr mübadiləsinin pozulmaları müşahidə olunur sadalanalardan hansı düz deyil?
A) Hüceyrələrin membranların keçirmə qabiliyyətinin yüksəlməsi

B) Dezintoksikasiya funksiyasın azalması

C) Böyrəklərin filtirləmə qabiliyyəti azalır

D) Zülalın sintezin azalması

E) Hüceyrələrin kalium-natrium nasosun işlənməsinin yaxşılasması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
183) Travmatik şok diaqnozu kliniki və instrumental yoxlamalarla qoyulur, sadalananlardan hansı istisna olmalıdır?
A) Sentral venoz v təziqin aydın dəyişməsi

B) Təziqin göstəricilərin dəyişməsi

C) Huşun dəyişməsi

D) Puls göstəricisi

E) Nəfəsin tezliyi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
184) Travmatik şokun ağır formalarında vazokonstruksiya hansı orqanların qan sistemlərini ahətə edir?
A) Ağciyərin sistemi

B) Aşağı və yuxarı ətrafların sistemi

C) Baş beyin sistemi

D) Günəş kələfi ilə innervləşən (qaraciyər, bağırsaq, mədəaltı, vəz, əzələlər istemi)

E) Ürək sistemin
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
185) Yüksək miqdarda, 200ml artıq, olduqda poliqlükin təsiri sadalananlardan hansı istisna olmalıdır?
A) Hemodinamik təsiredici kimi

B) Mikrosirkulyasiya sistemin işini pisləşdirir, qanın forma elementlərin qreqatlaşmasını əmələ gətirir

C) Hidrostatik təziqi artırır

D) Mikrosirkulyasiya sistemini yaxşılaşdırır

E) Qanın reoloji xüsusiyətlərini qanın axmasını yaxşılaşdırır
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
186) “Təcili yardım” maşınında qabaqcadan poliqlükinin 1-2 l vurulması necə təsir edir?
A) Qan qrupun təyini çətinləşdirir

B) Qanın yalnız A(II) qrupun təyininə maniyərilik göstərir

C) Qan qrupun təyininə təhsir etmir

D) Qan qrupun təyini yaxşılaşdırır

E) Yüksək qan itirmiş xəstələrdə qan qrupun təyini asandlaşdırır
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
187) Şok olan xəstələrə artıq maye vurduqda qan dövrünün artıq yüklənməsini sadalananlardan hansı açıqlamır?
A) Təngənəfəsliyin artması

B) CBD-nin azalması (50 mm su sutunu aşağı)

C) CBD-nin atrması (120 mm su sutunu artıq)

D) Ağciyərdə kreputirləşmiş xırıltılar

E) Boyun venaların şişməsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
188) Zərər çəkənin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün, qocalarda və uşaqlarda travma gedişni açıqlanması üçün nə məsləhətdir?
A) Sadalananların hamısı

B) Araların və ara sistemlərinin imumi kliniki yoxlanması

C) Qocalma prosesin dərəcəsinin təyini

D) Arterial təziqi, nəbz, nəfəs tezlikliyin təyini

E) Pezerv gücün, kompensator və adaptasion mümkünlüyünü təyini
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
189) Qocalmış xəstələrdə aparıcı-dayaq sistemində sadalanan dəyişikliklər müşahidə olunur, istisna hansı olmalıdır?
A) Osteoporoz

B) Osteoliz

C) Dekalsinasiya, kalsiumun sümüklərdə azalması

D) Deformasiya artrozu, qalınlaşma, sümük böyümələrin olması

E) Osteoartroz, ayrılmalar, oynaqla xirtənəklərində yazvalanma
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
190) Aşağıda sadalanan lokal sınıqlar nə vaxt qocalarda müşahidə olunur?
A) Cərrahi riyin boynu sınığı

B) Bud sümükyün mışelka sınıqları

C) Medial və vertel bud sınıqları

D) Fuqara sütunun sınığı

E) Forulu sümüklərin sınığı tipik yerdə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
191) Bud sümüyün boynunun sınığının mənfi bərpası yaşlılarda və qocalarda nə ilə əlaqədardır?
A) Hamısı düzdür

B) Xəstənin çox vaxtlı mecburi bir vəziyətdə qalması, adinamiya

C) Bud sümüyün boynunun başına qan çatdırılması kəskin pozulub

D) Hipokalsiemiya

E) Reponirolunmuş sümük qırıntıları adı xarici fiksə edici üsullarla çətin saxlanılır
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
192) Bud sümüyün boynunun sınığının əməliyyat vasitəsilə müalicəsinin üstünlükləri sadalananlardan, hansı istisna olmalıdır?
A) Yataq yarasının qarşısı alınır

B) Operasiya az travmatikdir

C) Xəstənin tezliklə aktivləşməyə imkan verir

D) Sınıqları dəqiq tutuşdurmağa imkan verır

E) Sınıqları möhkəmlik etmək imkan verir
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
193) Qoca adamlarda bud sümüyün boyununun sınığı halda və yalançı oynaq əmələ gəldikdə endoprotezləşməyə görə sadalanmış göstəricilərdən hansı istisna olmalıdır?
A) Bud sümüyün aseptik nekrozlu boynu və başı

B) Bud sümüyün başı qanla təminin pozulması

C) Bud sümüyün sınıq boynu qayıdıb vurulub yerinə

D) Bud sümüyün bitişməmiş (yalançı oynaq) sınıq boynu

E) Bud sümüyün subkapital sınıq boynu
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
194) Yaşlı və qoca adamların yalançı oynağın inkişafı bud sümüyün boyun sınığında bütün sadalanan səbəblərlə şərtlənir hansı düz deyil?
A) Zədələnən ətrafın tez gücə düşməsi

B) Yalançı oynaqların nadirliyi

C) Sınıqların natamam repozisiyası

D) Bud sümüyün başı və boynu qanla təminin pozulması

E) Xəstənin yaşı
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
195) Yaşlı və qoca adamların kondilusdan keçən sınığın sadalanan xüsusiyyətlərindən hansı düz deyil?
A) Qanla yaxşı təminatı

B) Sınıqlar yaxşı bitişir

C) Yalançı oynaqlar nadirdi

D) Konservativ üsullarla müalicə olunur

E) Osteosintez məksədə uyğundur
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
196) Yaşlı və qoca adamların baldır sümüklərinin müalicəsində bütün sadalanan üsullardan hansı istifadəsizdir?
A) Yüngül hips bağlantısını yapmaq

B) Operativ müalicə

C) Ətraflara ağırlıq salmaqla o saat başlanan funksional müalicə

D) Artravmalı birdəqiqəlik düzəliş

E) Apparatla müalicə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
197) “Ətraflar amputasiya” termini nəyi nəzərdə tutur?
A) Ətrafının çapılması oynaqlar arası

B) Ətrafının ekzartikulyasiyası

C) Ətrafının çapılması zədəli seqmentin hər hansı bir yerindən

D) Ətrafının çapılması oynaq səviyyəsində

E) Ətrafının çapılması və ya bu sümük (sümüklər) üstə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
198) Ətrafın oynaq səviyyəsində çapılması necə adlanır?
A) Plastiki sümük operasiyası

B) Birinci cərrahlıq əməliyyatı

C) Fassioplastik operasiyası

D) Amputasiya

E) Rezeksiya
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
199) Birinci amputasiya nə vaxt görülür?
A) Kraş- sindrom

B) Cərrahlıq təxirə salınmaz bir kömək kimi

C) Tam qırılmış və xımcım-xınqıl olmuş halda

D) Hamısı düzdür

E) Ətrafların tam əzilməsi zamanı
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
200) Birinci amputasiya olmasına görə sadalanan göstəricilərin hansı istisna olmalıdır?
A) Ətrafların dərin, geniş, sirkulyar termiki yanıqlar

B) Ətrafların qırılması

C) Geniş dəri və dəri altı piy toxumaların defekti

D) Ətraflardan biri yumşaq toxumaların sıxılması otmorojenie şüa xəstəliyi

E) Sınıqlarla (açıq, bağlı) yanaşı, termiki yanıqlar, şüa xəstəliyin fonunda
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
201) Magistral qan damarı zədələnəndə cərrahi köməksiz ətraflar neçə vaxtdan sonra həyata qaytarmaq mümkün deyil?
A) 4-5 saat

B) 1-3 saat

C) 2-3 saat

D) 6-7 saat

E) 6-8 saat
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
202) Diz oynağı odlu silahla yaralananda və yara irinliyib pozulanda sadalananlardan hansı məsləhət deyil?
A) Amputasiya bud arteriyasında tromboz olduqda

B) Ətrafların amputasiyası

C) Rezeksiya, dəri plastik operasiyası, kənardan fiksə edici apparatın qurulması

D) Artrotomiya, oynağın dayanmadan drenaji və uzun müddətli yuyulması, körpü varı bağlantının qoyulması əgər sümük zədələnməyib

E) Konservativ müalicə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
203) Xəstələrin yumşaq toxumaları sıxıldıqda birinci gün ərzində ətrafları azad olduqdan sonra müalicəsi sadalananlar üzrə aparılır. Aşağıdakılardan hansı istisna ola bilər?
A) Hipotermiya

B) Ürək-damar vasitələrin keçirilməsi

C) Heparin keçirilməsi

D) Novokain blokadası

E) Qan əvələyklərin infuziyası
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
204) Ətraflar sıxılmadan azad olduqdan sonra qanın tərkibində birinci iki gün ərzində sadalananlardan hansı müşahidə olunmur?
A) Periferik qanın qatılaşması

B) Qalıq azotunun miqdarının artması

C) Hemoqlobin faizinin artması

D) Limfopeniya

E) Qanın ehtiyat qələvisinin artması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
205) Yumşaq toxumaların sıxılması öz inkişafına, sıxılmış sahəsinə, gücünə və vaxtına görə bölünür, sadalanan formalarda onlardan hansı istisna olmalıdır?
A) Ağır

B) Yüngül

C) Orta

D) Çox ağırE) Xincımlamaq
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
206) Ətrafların sıxılmış yumşaq toxumalarına nə xarakterdir?
A) Magistral damarlar zədələnməyib və tromlaşmayıb

B) Sıxılmış əzələlər xıncımlanıb zülal məhlul ilə hopdurulub

C) Sıxılmış əzələlər xıncımlanıb və qan və zülal məhlul ilə hopdurulub

D) Nekroz ocaqları zolaq və ya adacıqlarla görkəmindədir

E) Bütün cavablar doğrudur
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
207) Yumşaq toxumaların sıxılması üçün sadalanan patoloji dəyişiklərdən hansı biri xarakter deyil?
A) Ürək əzələnin yenidən qurulması

B) Durğun qaraciyər

C) Əzələlərin mioqlobinlə doyması

D) Baş beynin qanla dolması

E) Plevranın nöqtəli qanlaşması və ağciyərdə şiş
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
208) Yumşaq toxumalar sıxıldıqda böyrəklərdə hansı patoloji dəyişiklər əmələ gəlir?
A) Şok böyrək

B) Çıxacaq Qenle düyünlərdə dəyişikliklər

C) Distal burulmuş kanalcıqlarda

D) Bütün cavablar düzdür

E) Kanalcıqların mioqlobinli qanlı silindriklərlə dolması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
209) Yumşaq toxumalar sıxılmasında ilkin mürəkkəbləşdirilmələr dövrü nə vaxt əmələ gəlir?
A) 30-45 gündə

B) 48-50 gündə

C) 8-10 gündə

D) 12-15 gündə

E) 20-25 gündə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
210) Gecikdirilmiş, ağırlaşmalar zamanı sadalanan patoloji vəziyyətin başlanması qeyd oluna bilər, istisna hansıdır?
A) Qaraciyərin xroniki çatışmamazlığı

B) Nevrit

C) Ətrafın qanqrena olması

D) Kontraktura

E) Böyrəklərin xroniki çatışmamazlığı
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
211) Ətrafları sıxılmadan azad etdikdən sonra xəstəyə bütün sadalanan məhlulları infuziya etmək məsləhət görülmür?
A) 10% kalsium xlorid-30

B) Reopoliqlyukin-400

C) Qlükoza-kalium-insulinli qarışıq-500

D) 5% qlükoza məhlulu-500

E) 0,25% novokain məhlulu-300
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
212) Neyroreflektor travmatik şokun inkişafı şokun torpid fazasının başlanması nə ilə əlaqədərdir?
A) Beyin qabığının ləngiməsi ilə

B) Baş beyin qabağının həyacanması ilə

C) Təbəqəaltı-uzunsov beynin tormozlanması ilə

D) Uyğunlaşma imkanı qurtamış retikulyar formasiya (torvarı şubstansiya)

E) Qabıqaltı-uzunsov beynin həyacanlanması ilə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə