Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?


) Əvvəldən sağlam olmuş cavan adamın, birinci dərəcəli travmatik şok vəziyyətində arterial təzyiq necə olar?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə5/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

213) Əvvəldən sağlam olmuş cavan adamın, birinci dərəcəli travmatik şok vəziyyətində arterial təzyiq necə olar?
A) 70/60 mm, civə sut

B) 60/40 mm, civə sut

C) 90/60 mm, civə sut

D) 100/60 mm, civə sut

E) 110/70 mm, pt sut
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
214) Hansı şok birinci travmatik şoka aid olunur?
A) Zərərçəkən adamın birinci diaqnozu

B) Mexaniki zədələnmədən əmələ gələn

C) Zədələnmə səbəbi ilə əlaqədar olaraq ilk yardımdan sonra üzə çıxan

D) Zədələnmədən sonra əmələ gələn

E) Birinci müayinədə təyin olunan
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
215) Xaricə çıxmış açıq pnevmotoraks olan zaman zərərçəkənin müalicə taktikasına digər müalicə tədbirləri daxildir?
A) Döş qəfəsi yarasının birincili cərrahi işlənməsi

B) A.V.Vişnevski üsulu ilə vaqosimpatik blokada

C) Qabırğarası yerləşən döş qəfəsi yarasına plevral boşluqdan drenaj

D) Sadalananlar düzgündür

E) Xəstəyə morfina yeridilməsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
216) Döş qəfəsinin daxilə keçən digər yaralanma formalarını fərqləndirirlər?
A) Daxili orqanların zədələnməsi olmayan yaralanma

B) Daxili orqanların zədələnməsilə əlaqəsi olan yaralanma

C) Ağ ciyərlərin əzilməsi

D) Döş qəfəsi sümüklərinin zədələnməsi olmadan yaralanma

E) Döş qəfəsi sümüklərinin zədələnməsilə yaralanma
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
217) Sinənin güllə yarasından ağır nəticəsinin-ağ ciyərlərin şişkinliyi aydın klinik təsvirə malikdir, digər simptomları göstərir, istisna ola bilər?
A) Bir qədər yaxşılaşmadan sonra, ağ ciyər şişkinliyi əsasən qəflətən baş verir

B) Yaralanmadan 20-24 saat sonra ağ ciyər şişkinliyi baş verir

C) Yaralanmadan 26-30 saat sonra ağ ciyər şişkinliyi baş verir

D) Hipoksiya parsial təzyiqin oksigen 8,23-867kPa-qədər enməsilə qabaqcadan ağ ciyər şişkinliyi

E) Nəmli xırıltısının artması ilə çəhrayı köpüklü bəlğəmli öskürək
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
218) Döş qəfəsinin güllədən daxilə keçən yaralanması zamanı plevral empiemanın əmələ gəlməsi üçün meyilli şərait bütün sadalananalar hesab olunur, yalnız birindən başqa?
A) Ağ ciyərlərin atelektazı

B) Qabırğa və kürək sümüyünün osteomieliti

C) Çevrilmiş hematoraks

D) Xilotoraks

E) Plevral daxili yaralanma
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
219) Döş qəfəsinin güllədən yaralanmasından sonra kəskin mediastinit xarakterizə olunur digər kliniki əlamətlərlə,yalnız:
A) İltihab prosesi

B) İlkin Herxe simptomu

C) Xəstənin həyəcanlı vəziyyəti

D) Güllə yarasından 10-12 sutka sonra kəskin başlanğıc

E) Bədən temperaturunun 39-40˚ C-yə qədər qalması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
220) Döş qəfəsinin güllədən yaralanmasından nəticəsi kimi pnevmoniyanın profilaktikasına bütün sadalananlar daxil edilir, yalnız?
A) Ağ ciyərlərin qan və hava ilə basılmasının dayandırılması

B) Antibiotik qarışığının traxeyadaxili yeridilməsi

C) Bronxial şaxələrin obturasiyasının dayandırılması

D) Döş qəfəsinin vibrasion massajı

E) Yüksəkkefiyyətli çihaz tənəffüsü, dəqiqədə 60-80-dən çox dolmayan tənəffüs hərəkəti hüdudunda
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
221) Döş qəfəsinin güllədən yaralanması zamanı müayinə həyata keçirilir aşağıdakı anesteziya növlərinin yalnız hansının istifadəsilə?
A) Paravertebral novokain blokadası

B) Qabırğaarası novakain

C) Litik qarışıq morfinyeridilməsi

D) Peridural anesteziya

E) A.V.Vişnevskiyə görə vaqosimpatik blokada
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997

Bölmə 2. Travmatologiyanin xüsusi məsələləri.

222) Periferik sinirlərin zədələnməsi zamanı bütün sadalanan hissiyyatın pozulması mümkündür, yalnız hansından başqa?
A) Anesteziya

B) Hiperpatiya

C) Apraxsiya

D) Hipersteziya

E) Paresteziya
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
223) Çiyin qurşağının zədələnməsi zamanı bütün sadalanan forma və ya tiplər qeyd olunur, istisna olmaqla:
A) Yuxarı

B) Orta


C) Aşağı

D) Klyumpke-Dejerina-iflic tipli

E) Dyuşen-Erba-iflic tipi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
224) Bazu oynağı –yuxarı formalı və ya yuxarı iflici meydana gəlir nəyin zədələnməsi zamanı?
A) C8T-dəstəsinin

B) C1C2- dəstəsinin

C) C7C8-dəstəsinin

D) C5C6-dəstəsinin

E) C3C4-dəstəsinin
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
225) Bazu oynağı – Dyuşen-Erba- tipi iflicə hansı simptom uyğundur?
A) Dəri-əzələ sinirinin funksiyasının enməsi

B) Təsvirə yığılır, yalnız artırmaaltı sinirin funksiyasının enməsi

C) Çiynin qalxmasının və ayrılmasının aktivliyinin mümkünsüzlüyü

D) Çiyin və çiyinönü xarici səthində hissiyyatın pozulması

E) Dirsək sinirinin ötürücülüyünün pozulması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
226) Klyümpe-Dejerina tipli iflici üçün bütün sadalanan simptomlar xarakterikdir, yalnız birindən başqa?
A) Qorner sindromu

B) Çiyin və çiyinönünün daxili səthinin hissiyyatının pozulması

C) Dirsək sinirinin zədələnməsi

D) Açıcı çiyinönünün iflici

E) Orta sinirin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
227) Bazu oynağının orta tipli zədələnməsində zədələnmə nəticəsində nə meydana gəlir?
A) C4C5- kökcük

B) C8 və T1- kökcük

C) C4-kökcük

D) C5 -kökcük

E) C7 -kökcük
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
228) Artırmaaltı sinirin zədələnməsi zamanı bütün sadalananların yeri var, istisnadır
A) Frontal yastığın 90˚-yə dək çiyinin qalxmasının mümkünsüzlüyü

B) Çiyinin xarici səth dəridə hissiyyatın pozulması

C) Sümüküstü əzələ

D) Kiçik dairəvi əzələnin iflici

E) Deltaşəkilli əzələnin atrafiyası
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
229) Mil sinirinin hərəkət lifləri innervə edir bütün sadalanan əzələləri, hansından başqa?
A) Çiyinin 3 başlı əzələsini

B) Əlin milaçıcı

C) Əlin dirsək açıcı

D) Çiyin əzələsi

E) Ankoneusu
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
230) Mil sinirinin zədələnməsi zamanı çiynin yuxarı üçüncü-hissəsi səviyyəsində funksiyası enir, hissiyyatın pozulması meydana gəlir, hansı istisna edilir?
A) Əlin açıcı funksiyaların hamısı

B) Çiyinin açıcı funksiyaların hamısı

C) Əlin bükücü funksiyası

D) Ovuc səthində mil əlarxası oynağın hissiyyatın pozulması

E) Çiyinönü olorzal səthin hissiyyatının pozulması
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
231) Orta sinirin zədələnməsi zamanı çiyinönü orta hissədə hərəkət funksiyası zərər çəkir yada bütün sadalanan əzələlərdə tamamilə enir, hansından başqa?
A) Dairəvi pronatorun

B) Birinci barmağın uzun bükücüsü

C) Qurdvari əzələ

D) Böyük yüksəlməsi əzələləri

E) Tenor əzələsi
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
232) Dirsək sinirinin hərəkət funksiyası bütün sadalanan təsirlərin həyata keçirilməsində təşkil olunmuşdur, hansı biri istisna edilir?
A) IV-V-ci barmağın bükülməsi

B) Əlin ovuc bükənəsi

C) II və III barmağın orta falanqalarının bükülənəsi

D) Böyük barmağın gətirilməsi

E) Bamnağın gətirimə və aparma
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
233) Dirsək sinirinin zədələnməsi zamanı əlin düşdüyü şəkil hansıdır?
A) “Mama” əli

B) ”Yumruğabənzər” əl

C) Sallanmış əl

D) “Meymun” əl

E) “Caynaqşəkilli” əl
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
234) Çiyin-bazu qoşqusunun bütün zədələnmələri zamanı hansı biri baş verir?
A) Doğranmış yaranın vurulması zamanı

B) Kəsilmiş yaranın vururlması zamanı

C) Ətrafın basılması zamanı

D) Traksiya zamanı (traksion mexanizm)

E) Güllə yaralanması zamanı
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
235) Ancaq çiyin bazın qoşqusu zədələnməsində klinik təsvirə bütün sadalanan simptomlar daxil edilir, hansından başqa?
A) Oynaq-əzələ oynağının əlarxası mil oynağa qədər enməsi daxil olmaq şərtilə

B) Qorner simptomu

C) Qolun süst iflici

D) Çiyin əzələsinin tonusunun dəyişməsi

E) Vətər reflekslərin itməsi
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
236) Omba sinirinin pupart bağlanmasından aşağı zədələnməsi zamanı klinik təsvir bütün sadalanan simptomlarda xarakterizə olunur, hansından başqa?
A) Diz refleksinin itməsi

B) Ombanın daxili səthində hissiyyatın itməsi

C) Ombanın 4 başlı əzələsinin atrafiyası

D) Bud-çanaq oynağın hərəkətsizliyi

E) Baldır bükmənin mümkünsüzlüyü
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
237) Bağlayıcı sinirin zədələnməsində hərəkət və hissiyyat xarakterli aparıcı pozulmaların hamısı baş verir, hansından başqa?
A) Uzanıqlı vəziyyətdə ombanın bükülməsi və boynun qaldırılması bir yerdə mümkünsüzlüyü

B) Ayağın xaricə dönməsinin çətinləşməsi

C) Ombanın daxili səthində meydana çıxan hissiyyat pozğunluğu

D) Bir ayağın digər üzərinə qoyulmasının mümkünsüzlüyü

E) Ayağın gətirilməsinin əhəmiyyətli çətinliyi
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
238) Oturaq sinirin yan büküşündən yuxarı zədələnməsi zamanı bütün sadalanan simptomların yeri olur, hansı istisna edilir?
A) Baldırın bükülməsinin mümkünsüzlüyü

B) Baldırın arxa-bağlanan səthində hissiyyatın pozulması

C) Pəncənin topuqaltı və dabanüstü səthində hissiyyatın pozulması

D) Axilles vətərin refleksinin itməsi

E) Müsbət Vasserman simptomu
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
239) Böyük baldır sinirinin zədələnməsinin kliniki təsviri bütün aşağıda sadalanan hərəkət və hissiyat pozulmaları ilə müəyyən edilir, hansı istisnadır?
A) Baldırın xarici səthinin hissiyyatının pozulması

B) Pəncə barmaqlarının bükülməsinin mümkünsüzlüyü

C) Baldırın dal qrup əzələlərinin atrafiyası

D) Baldırın arxa-daxili səthinin

E) Pəncənin daxilə döndərilməsinin mümkünsüzlüyü
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
240) Kiçik baldır sinirinin zədələlənməsi zamanı bütün sadalananlar izlənilir, hansından başqa?
A) 1-ci və 2-ci barmaqarası ayağın ön üzərində hissiyyatın pozulması

B) Pəncə barmaqlarının açılmasının pozulması

C) Pəncə barmaqlarında oynaq-əzələ hissinin pozulması

D) Pəncə üzərində dayanma və gəzmənin

E) Pəncəni xaricə döndərmənin mümkünsüzlüyü
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
241) Baldırın dəlib kecən zədələnmə ilə əlaqədar göstərilən klinik təsvir hansıdır?
A) Omba və böyük baldır sinirinin

B) Böyük baldır və kiçik baldır siniri

C) Bağlayıcı və omba sinirinin

D) Aşıg oynağı

E) Oturaq sinirin
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
242) Kəsici alətlə yaralanma zamanı nisbətən çox müştərək zədələnmə,bu nahiyələrdən hansı birində daha cox sinir və qan damarları zədələnir ?
A) Çiyin

B) Omba


C) Baldır

D) Baldır pəncə aynağı

E) Çiyinönü
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
243) Hiperpatik duyğu və ağrı, periferik sinirin zədələnmə ağırlaşmalırında biri hesab olunub, bütün sadalanan simpomlardan təşkil olunmuş klinik təsvirə malikdir, hansından başqa?
A) Anesteziya və hipesteziya-qövün zədələnmiş sinirdə

B) Yerli istilik qəbul etmə zamanı ağrı sindromu çəkilir və ya hiss olunan dərəcədə azalır

C) Tez-tez baş verən sıxıcı xarakterli güclü ağrı qonşu zədələnmiş sinirlər nahiyəsində

D) Ətraf-qollar ayırma sinir nahiyəsində azca ağrı

E) Sinir topoqtafiyası zonasında ciddi aparılan hiperpatiya zamanı ağrı (hüdud qövün simpatix düyünlərdə novokain blokadası ağrını götürür)
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
244) Kauzalqiyanın nisbətən tipik əlamətləri hesab olunur bütün sadalananlar, hansı birindən başqa?
A) Qısamüddətli qıcolma tutması ilə keçən, demək olar ki,

B) Sərhəd qövünün simpatik sinirlərin düyünlərində novokain blokadasından sonra çəkilən və ya əhəmiyyətli azalan ağrı

C) Zədələnmiş ətrafa tədricən yayılan ağrı, sonra sağlam ətrafa və bədənin diqər hissələrinə

D) Bir qayda, zədələnmiş ətrafa dözülməz dərəcədə pristupa səbəb olan güclü ağrı

E) Əzabverici, kəskin, atıcı ağrı
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
245) Kauzalqiya inkişaf edir, başlıca şəkildə sonra hansı biri baş verir?
A) Omba sinirinin yaralanması

B) Mil sinirinin bütöv kəsişməsi

C) Oturaq sinirin bütöv kəsişməsi

D) Kiçik baldır sinirinin hissəli zədələnməsi

E) Orta sinirin hissəli zədələnməsi
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
246) Amputasiyadan sonra əmələ gələn fantom sindromuna daxilidir bütün simptomlar hansından başqa?
A) Fantom ağrılar zamanı fizioterapevtik müalicənin effektsizliyi

B) Olmayan ətraf hissəsində əzabverici ağrı

C) Tez-tez təbii olmayan, hissiyyat, ətrafın amputasiya olunmuş hissəsində qəribə vəziyyət

D) Ağrılar, həmən an və ya bir neçe gün amputasiyadan sonra və ya ətrafın qopmasından

E) Elə bir duyulan uzanmış tədricən fantom ətrafın qopması
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
247) Dəridə trafik dəyişkənlik üçün, perifirik sinirlərin zədələnməsindən sonra əmələ gələn, bütün sadalananlar xarakterikdir, hansından başqa?
A) Yaralanmadan sonra ilk gün trafik xoranın əmələgəlməsi, mexanik və termik təsir zamanı həmin yerdə hissiyyatın pozulması

B) Sinirin tam kəsilməsi zamanı ən çox tüklərin tökülməsi qeyd olunur

C) Sinirin natamam kəsilməsi zamanı trafik xora əmələ gəlmir

D) Ovuc və pəncə nahiyyəsində tez-tez trafik xoranın lokalizasiyası

E) Yaralanmadan 1 həftə və ya 1 ay sonra müqayisəli uzun müddət əmələgəlmə
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
248) Kauzalqiyanın diaqnozu, klinik izləmələr əsasında qoyulmuş, simpatik qövdə düyününün hüdudunda novokain blokadası ilə ağrı simptomunun aradan qaldırılması ilə tamamilə təsdiqlənə bilər. Yuxarı ətrafın zədələnməsi zamanı-bu hansı düyündür?
A) V döş düyünü

B) I döş düyünü

C) III döş düyünü

D) II döş düyünü

E) IV döş düyünü
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
249) Aşağı ətrafın kauzalqiya hadisəsində ağrı simptomunu aradan qaldırmaq üçün simpatik gövdə hüdud düyünündən hansı birini blokada edirlər?
A) Bel oma düyünü

B) IV bel düyünü

C) I bel düyünü

D) III bel düyünü

E) II bel düyünü
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
250) Kauzalqiyanın kompleks müalicəsinə daxildir bütün sadalananlar, hansından başqa?
A) Sıxın qoymadan sümükdaxili vaxtı uzadılmış novakain blokadası

B) Simpatik kötük hüdud düyününün novakain blokadası

C) Ümumi möhkəmləndirici balneloji-(palçıq) müalicəsi

D) A.V.Vişnevski üsulu ilə futlyarlı novakain blokadası

E) Preqanqlionar simpatektomiya
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
251) Çiyin qurşağının zədələnməsinin operativ müalicəsi zamanı çiyin qurşağını harada açmaq lazımdır?
A) Köpücük sümüyünün rezeksiyası və osteotomiyası ilə

B) Sozon-Yaroşeviçə görə

C) Supraklanikulyar yolla

D) Artırmaaltı nahiyyədə

E) Yan üçbucaqda
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
252) Zədələnmiş sinirdə operativ müdaxiləyə göstəriş, əgər onun anatomik kəsilməsinin əlaməti yoxdursa, ətraf sümüyünün qapalı sınığı zamanı gözləmə müddəti adlanan dövrdən sonra neçə həftəyə qoymaq lazımdır?
A) 3-4 ay

B) 6-8 ay

C) 4-6 həftə

D) 2-2,5 ay

E) 2-3 həftə
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
253) “Nevroliz” termini altında nə başa düşülür?
A) Hamısı doğrudur

B) Sinirin tikilmədən zədələnmiş hissədən yonulması ilə

C) Sinirin epinevral qatdan ayrılması

D) Sinirin ətraf toxuma və kəsik ayrılması

E) Sinirin çapıqlardan ayrılması
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
254) Periferik sinir gövdəsində hansı digər cərrahiyyə tipləri qeyd olunur?
A) Təxirə salınmış gec

B) Hamısı doğrudur

C) Birincili

D) İkincili

E) Təxirə salınmış tez
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
255) Yuxarı ətrafda gövdədaxili nevroliz hansı göstərişi hesab olunur?
A) Böyük kəsiklər, sinir telini- basan

B) Sinir telini daxili kəsiyi

C) Epinevriyanın kəsikli dəyişməsi-başqalaşması

D) Yan nevroma

E) Əlin neyrogen deformasiyası
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
256) Birincili sinir tikişinin qoyulmasına hansı yol verilir?
A) Sinirin küt alətlə zədələnmiş tel daxili qansızma

B) Mənbə çoxalması ocaqlı parçalanmaları olmadan

C) Bütün cavablar doğrudur

D) Kifayət qədər təmiz yara və ya doğranmış yara zamanı hansı ki, tikmək, möhkəm bağlamaq mümkündür

E) Hemodinamik göstərişlərin sabitliyi zamanı 4 saat ərzində travmatik şok vəziyyətində çıxmış xəstədə
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
257) Elektrodiaqnostika metodunun köməyi ilə dəqiq müəyyən etmək olar zərərçəkənin sinir və əzələlərin degenerasiya dərəcəsini, əgər zədələnmədən sonra neçə həftə keçmişdir?
A) 5-6 həftə

B) 8-10 həftə

C) 12-14 həftə

D) 3-4 həftə

E) 1-2 həftə
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
258) Vaxtı uzadılmış cərrahiyyə zamanı sinir üzərində hansının yeri var?
A) Çapıqlaşmış sinir toxumaları

B) Bütün cavab səhvdir

C) Teldaxili hüdudun dəyişməsi və təcili rezeksiyanın ölçüsünü təyin etmək əhəmiyyətli çətindir, nəinki, birincili işləmə zamanı

D) İnfeksion ağırlaşmalara görə tikişlərin açılmasının böyük təhlükəsi

E) Sinir ucluq-ucluğa tikmək çətindir
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
259) Sinir tikişi təşkil olunur mütləq yerinə yetirilən sadalanan bütün manipulyasiyalarda, hansından başqa?
A) Damar və ya əzəldən sinir tikişi perimetri boyunca mufta yaradılması, əmələ gələ bilərək çapıqların qarşısını almaq məqsədilə

B) Epinevral tikişin qoyulması

C) Sinirin ayrılması, baxılmaq üçün sonuncu müdaxilə metodunun seçimi üçün

D) Sinir sonluğunun mobilizasiyası

E) Sinir zədələnmiş nahiyyəsində rezeksiya
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
260) Sinir tikişi qoyulması texnikası hansı elementlərdən təşkil olunub?
A) Mütləq eninə sinir sonunun ülgüclə yonulması

B) Sinirin lateral səthində 2 istiqamətləndirici tikişin qoyulması

C) Sinir sonluqlarının bərk yaxınlaşdırılması, dəstəni əyənədək

D) Epinevral tikişin qoyulması

E) Sinirin medial səthində 2 istiqamətləndirici tikişin qoyulması
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
261) Kəsilmiş sinirin sonluğunun yaxınlaşdırılması üçün, böyük diastaz zamanı hansı məsləhət görülür?
A) Ətrafın qısaldılması məqsədilə sümüyün rezeksiyası

B) Düzgün cavab yoxdur

C) Sinir dartılmasını azaltmaq məqsədilə oynaqların maksimal əymə

D) Müxtəlif adlı sinirlərin çarpaz birləşdirilməsi

E) Mərkəzi və periferik sinir kəsilməsinin mobilikasiyası əhəmiyyətli uzunluqda
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
262) Periferik sinir telində deffektin plastikası həyata keçirilə bilər, hansının istifadəsilə?
A) Heteroplastika

B) Ksenoplastika

C) Bütün cavablar düzdür

D) Homoplastikanın (alloplastika)

E) Autoplastika
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
263) Sinir telinin deffekti zamanı azad autoplastika göstərişi hansı uzunluqda başlanır?
A) 10 sm-dən

B) 4 sm-dən

C) 15 sm-dən

D) 8 sm-dən

E) 6 sm-dən
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
264) Sinirin autoplastikası zamanı transplantantın uzunluğu deffektdən nə qədər çox olmalıdır?
A) 8/10-dən

B) 2/10-dən

C) 6/10-dən

D) 4/10-dən

E) 1/10-dən
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
265) Periferik sinirin tikilməsindən sonra, cərrahiyyədən sonrakı baxılmada xəstəyə bütün sadalanan müalicəvi tədbirləri istifadə etmək lazımdır, hansından başqa?
A) 3 həftə ərzində ətrafın gips immobolizasiyası

B) 2-cili neyrogen deformasiyanın inkişafının profilaktikası cərrahiyyədən sonra 2-ci aydan başlayaraq

C) Antibiotikoterapiya

D) Cərrahiyyədən 3 həftə sonra gips sarğısının qoyulması və mexanik terapiya

E) Cərrahiyyədən sonra birinci gündən vitamoterapiya
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə