Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?


) Ətrafın distal hissəsində magistral arteriyanın zədələnməsi zamanı hansı biri izlənilir?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə6/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

266) Ətrafın distal hissəsində magistral arteriyanın zədələnməsi zamanı hansı biri izlənilir?
A) Yapışqan, soyuq tər

B) Hamsı düzgündür

C) Dəri örtüyünün sianozu

D) Yumşaq toxumanın şişməsi

E) Dəri solğunluğu
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
267) Ətrafın qan damarının zədələnməsinin mexanizmi bütün sadalananlarla təsvir olunur, hansından başqa?
A) Küt travma

B) Yaralanma

C) Sınmış sümüyün qəlpəsilə zədələnmə

D) Güllə yarası

E) Barotravma
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
268) İlkin (6 saatadək) açıq, izolə ətrafın magistral arteriyasının zədələnməsi qan dövranı

dekompensasiya olunmuş klinik aydınlaşdırma nə ilə bilinir?
A) Əzələ kontrakturası

B) Damar dəstəsinin proeksiyasının yarasında qanaxına ilə (intensiv, əhəmiyyətsiz) və onun olmaması ilə

C) Solğunluq, ətrafın distal yarasının dəri örtüyündə soyuqluq

D) Zədəyə adekvat olmayan ağrı ilə

E) Hissiyatın pozulması
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
269) Çanağın distal üçlüyünun travmatik epifeziolizinin ən çox rast gələn fəsadlarına hansı aiddir?
A) Damar-sinir düyününün zədələnməsi

B) Ətrafın magistral qan axınının pozulması (trombozu)

C) Sümük böyüməsinin pozulması

D) Qapalı repozisiyanın qeyri-mümkünlüyü

E) Piy emboliyası
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
270) Çanaq kondilusunun sınığı zamanı operativ müalicəyə mütləq göstəriş hansıdır?
A) Damar səthlərinin konqruentliyinin pozulması

B) Fraqmentin, konservativ üsullarla aradan qaldırılmayan sürüşməsi

C) Düz bitişməmiş sınıq

D) Damar-sinir düyününün zədələnməsi və əzilməsi

E) Yumşaq toxumalarının intrepozisiyası
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
271) Çanağın odlu silahla sınığının müalicəsinin hospital mərhələsinə hansı aiddir?
A) Antibiotiklərin vurulması, novokain blokadası, seqmentin immobilizasiyası

B) Cərrahi işləmə, vakuumlaşdırma və gips sarğısının qoyulması

C) Cərrahi işləmə, passiv drenaj, kompression-distraksion osteosintez

D) Cərrahi işləmə, aktiv drenaj, qırıqların xarici fiksasiyası

E) Cərrahi işləmə və intramedullyar osteosintez
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
272) Çanağın sınığı zamanı gec reabilitasiya dövründə müşahidə olunan fəsadlara bütün aşağıdakılar aiddir, hansından başqa?
A) Bitişməmiş sınıq

B) Osteomielit

C) Damar-sinir düyününün əzilməsi

D) Kontrakturalar

E) Ətrafın deformasiya və qısaldılması
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
273) Fiksatorların ləğv edilməsi üçün optimal müddət hansıdır?
A) 6 ay

B) 1,5 il

C) 2 il

D) Fiksatoru ləğv etməmək olarE) 1 il
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
274) Çanağın odlu silahla zədələnmələrinin hərbi-səhra şəraitində müalicəsi bütün aşağıdakı tədbirlərdən başlayır, hansından başqa?
A) Xarici qanaxmanın dayandırılması

B) Ətrafın immobilizasiyası

C) İxtisaslaşdırılmış hospitala nəql edilmə

D) Reanimasion tədbirlərin keçirilməsi

E) Kompression-distraksion apparatin qoyulması
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
275) Axill vətərinin köhnə zədələnmələrinin optimal üsulla müalicəsinə hansı aiddir?
A) Çanağın enli fassiyası defektinin plastikası

B) Axill vətərin deffektinin pəncə aponevrozu plastikası

C) V.A. Çernavskiyə görə axilloplastika – açıq üsul

D) “Uc-uca” və ya “uc yana” tikilmə - açıq üsulu

E) Sökülmüş Axill vətərinin uclarına tikilmiş lavsan lenti vasitəsilə deffektin plastikası
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
276) Axill vətərinin tikilməsi zamanı gips sarğısı ilə immobilizasiya necə həftədən ibarətdir?
A) 5-6 həftə

B) 3-4 həftə

C) 6-7 həftə

D) 4-5 həftə

E) 7-8 həftə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
277) Diz oynağında 4-8 ml-ə qədər az miqdar mayeni aşkar etməyə hansı simptomlar imkan verir?
A) Qabartma simptomu

B) Arxa “siyirtmə qutu” simptomu

C) Ön “siyirtmə qutu” simptomu

D) Ön və arxa “siyirtmə qutu” simptomu

E) Diz qapağının “seçilmə” simptomu
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
278) “Qabartma” simptomu hansından ibarətdir?
A) Diz oynağının askultasiyası

B) Diz oynağı səthinin daxili tərəfindən perkussiya

C) Xaricdən mayenin sıxışdırılması və diz oynağı səthinin daxili tərəfindən perkussiya

D) Diz oynağı xaricindən mayenin sıxışdırılması

E) Diz oynağının perkussiya və askultasiyası
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
279) Diz qapağının “seçilmə” simptomunun yerinə yetirilmə simptomu hansıdır?
A) Diz qapağının perkussiyası

B) Bükümün sol əllə sıxılması və barmaq uclarının diz altına ön-arxa istiqamətdə basılması

C) Diz oynağının sıxılmasında

D) Sol əlin bükümünün sıxılması

E) Barmaq uclarının dizaltına ön-arxa istiqamətdə basılması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
280) Baldırın, aşağı ətrafın orta xəttindən ön səthdə 0-dan 3 dərəcəyədək kənarlaşması zamanı hansı nəticə çıxarmaq olar?
A) Yan bağlarının qismən qopması və xaçşəkilli bağların qopması

B) Yan bağlarının qismən qopması

C) Diz oynağının yan bağları salamatdır

D) Xaçşəkilli bağların qismən qopması

E) Xaçşəkilli bağlar saxlanılıb
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
281) Baldırın ön səthdə orta xətdən 3-5 dərəcəyədək deviasiyası zamanı qoyulan diaqnoz hansıdır?
A) Menisklərin zədələnməsi

B) Yan və xaçşəkilli bağların qırılması

C) Yan bağlarının qismən qırılması

D) Yan bağlarının tam qırılması

E) Xaçşəkilli bağların qırılması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
282) Baldırın ön səthdə orta xətdən daxilə 3-5 dərəcəyədək kənarlaşmasında diaqnoz hansıdır?
A) Xaçşəkilli bağların qismən qırılması

B) Diz oynağının xarici yan bağının qismən zədələnməsi

C) Diz oynağının daxili yan bağının tam zədələnməsi

D) Diz oynağının daxili yan bağının tam zədələnməsi

E) Diz oynağının daxili yan bağının qismən zədələnməsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
283) Baldırın ön səthdə orta xətdən daxilə və xaricə 5 –dən 10 dərəcəyədək kənarlaşması nəyi göstərir?
A) Xaçşəkilli bağların tam qırılması

B) Yan bağlarının qismən qırılmasını

C) Xaçşəkilli bağların qismən qırılması

D) Yan və xaçşəkilli bağların qismən qırılmasını

E) Yan bağlarının tam qırılmasını
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
284) Baldırın ön səthdə orta xətdən xaricə 3-5 dərəcəyədək kənarlaşması nəyi göstərir?
A) Xarici yan bağının qismən qırılması

B) Daxili yan bağının qismən qırılması

C) Menisklərin və bütün diz oynağı bağlarının zədələnməsi

D) Xarici yan bağının tam qırılması

E) Daxili yan bağının tam qırılması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
285) Meniskektomiyadan sonra tamamilə götürülmüş meniskin regenerasiya mənbəyi hansıdır?
A) Qığırdaq qalığı

B) Diz oynağı kapsulu

C) Parakapsulyar zona və meniskektomiya zamanı meniskin eni 1-2 mm-dək saxlanılan kənarı

D) Diz oynağı boşluğunda qan laxtası

E) Sinavial maye
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
286) Baldır-pəncə oynağının hemartrozu zamanı aparıcı simptom hansıdır?
A) Baldırarası sindesmozun qırılması

B) Qan yığışması

C) Ətrafın funksiyasının pozulması

D) Ağrı


E) Oynaq boşluğuna qan yığılması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
287) Deltoşəkilli bağın qırılması adətən nə ilə müşahidə olunur?
A) Baldır-pəncə oynağının xarici bağlarının qırılması ilə

B) Daban və aşıq sümüyünün sınması ilə

C) Ayaq darağı sümüklərinin sınması ilə

D) Baldırarası sindesmozun qırılması ilə

E) Şopar oynağında çıxıq
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
288) Gips sarğısı ilə müalicə olunan baldır-pəncə oynağının pronasion üçtopuqlu sınıq-çıxığı zamanı immobilizasiya müddəti neçə ay təşkil edir?
A) 4 ay

B) 1 ay


C) 2,5-3 ay

D) 2 ay


E) 6 ay
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
289) Operativ yolla müalicə olunan baldır-pəncə oynağının pronasion üçtopuqlu sınıq-çıxığı zamanı immobilizasiya müddəti neçə aydır?
A) 2 ay

B) 1 ay


C) 4 ay

D) 5 ay


E) 3 ay
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
290) Operativ yolla baldır-pəncə oynağının sınıq-çıxığının müalicəsi bitişmə müddətini

neçə günə sürətləndirir?
A) 28 gün

B) Sürətləndirmir

C) 21 gün

D) 10 gün

E) 14 gün
Ədəbiyyat: Казарезов М.В., Бауэр И.В. Травматологическая ортопедия и восстановительная хирургия. Новосибирск, 2004
291) Baldır-pəncə oynağının odlu silahla yaralanmalarının ilkin cərrahi işlənməsi müasir mərhələdə hansından ibarətdir?
A) Toxumaların bütövlüyünün yarılması, kəsilməsu və bərpası

B) Yaranın drenajı

C) Yaranın antibiotiklərlə sümükdaxili yuyulması

D) Vakuumun istifadəsi

E) Yaralanmış kanalın kəsilməsi, yarılması, ultrasəs emalı, antibiotiklərlə sümükdaxili yuyulması, aktiv drenajı, immobilizəedici sarğının və ya modulun qoyulması
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
292) Baldır-pəncə oynağının pronasion üçtopuqlu sınıq-çıxığı zamanı əmək qabiliyyətinin bərpası müddəti neçə ay təşkil edir?
A) 4 ay

B) 3 ay


C) 1 ay

D) 2 ay


E) 4-6 ay
Ədəbiyyat: Казарезов М.В., Бауэр И.В. Травматологическая ортопедия и восстановительная хирургия. Новосибирск, 2004
293) Baldır-pəncə oynağının supinasion üçtopuqlu sınıq-çıxığı zamanı əmək qabiliyyətinin bərpası müddəti nə qədərdir?
A) 3 ay

B) 2 ay


C) 4-5 ay

D) 1 ay


E) 6 ay
Ədəbiyyat: Казарезов М.В., Бауэр И.В. Травматологическая ортопедия и восстановительная хирургия. Новосибирск, 2004
294) Pəncənin yumşaq toxumalarının zədələnmələrinin müalicəsinə bütün sadalananlar daxildir, hansından başqa?
A) Rentgenoterapiya (az dozalarla) tətbiqi

B) Fizioproseduralar

C) Təzyiq göstərən sarğı qoyulması

D) MBT (mqalicəvi bədən tərbiyyasi)

E) Kəskin dövrdə soyuqdan istifadə
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
295) Aşıq sümüyü sınığının əlamətləri hansıdır?
A) Baldır-pəncə oynağında hərəkətin normal həcmi

B) Aşıq-daban düyünündə hərəkətliliyin artması

C) Baldır-pəncə oynağında alta bükülmə və arxadan açılmanın məhdudlaşması

D) Pəncənin adduksiya və abduksiyasının kəskin azalması

E) Axill vətəri sahəsində kəskin ağrı, pəncənin arxaya bükülməsi zamanı ağrıların artması, dabana vurmaların sınıq sahəsində ağrını artırması, pəncənin birinci barmağı alta qatlanma vəziyyətində
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
296) Aşıq sümüyünün arxa qırığının sınmaları zamanı gips sarğısının, pəncənin yüngül arxa bükülməsilə qoyulması müddəti nə qədərdir?
A) 8-10 həftə

B) 12-14 həftə

C) 10-12 həftə

D) 3-4 həftə

E) 6-8 həftə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
297) Aşıq sümüyü boynunun sürüşməsiz sınığı zamanı ayağın yüklənməsinə icazə neçə vaxtdan sonra verilir?
A) 1 ay sonra

B) 3 ay sonra

C) 2 ay sonra

D) 4 ay sonra

E) 10-12 həftə sonra
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
298) Konservativ yolla müalicə olunan aşıq sümüyü boynunun sürüşməklə sınmaları zamanı əmək qabiliyyətinin bərpa müddəti nə qədərdir?
A) 2 ay

B) 4 ay


C) 3 ay

D) 5 ay


E) 1 ay
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
299) Daban sümüyünün kompression sınmaları zamanı orta immobilizasiya müddəti neçə ay təşkil edir?
A) 2 ay

B) 4 ay


C) 3 ay

D) 1 ay


E) 5 ay
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
300) Topşəkilli, kubşəkilli və pazşəkilli sümüklərin sürüşməsiz sınmaları zamanı pəncə darağını yaxşı modelləşdirməklə, “uzunboğaz çəkmə” gips immobilizasiyası müddəti nə qədərdir?
A) 1 həftə

B) 2 həftə

C) 4-6 həftə

D) 6-8 həftə

E) 3 həftə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
301) Topşəkilli, kubşəkilli və pazşəkilli sümüklərin sürüşmələri aradan qaldırmaqla, sınmaları zamanı gips immobilizasiyasınin orta müddəti nə qədərdir?
A) 10-12 həftə

B) 4 həftə

C) 8-10 həftə

D) 6-8 həftə

E) 4-6 həftə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
302) Topşəkilli sümüyün, arxa böyük baldır əzələsi vətərinin bərkidildiyi, təpəsinin qopması zamanı gips sarğısınin qoyulma müddəti nə qədərdir?
A) 3 həftə

B) 4 həftə

C) 6-8 həftə

D) 5 həftə

E) 6 həftə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
303) Kubşəkilli və pazşəkilli sümüklərin sınmaları zamanı gips sarğısınin daşınma müddəti neçə haftədir?
A) 4 həftə

B) 9-10 həftə

C) 3 həftə

D) 6-8 həftə

E) 4-6 həftə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
304) Sürüşmə aradan qaldırıldıqdan sonra ayaq darağı sümüklərinin sınıqlarının gips sarğısı ilə orta immobilizasiya müddəti nə qədərdir?
A) 6 həftə

B) 6-8 həftə

C) 5 həftə

D) 3 həftə

E) 4 həftə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
305) Mikrob florasının generalizasiyasınin baş verməsi üçün 1 qr açıq sınıq yarası toxumasına düşən mikrob cisimlərinin miqdarı neçədir?
A) 102 mikrob

B) 103 mikrob

C) 106 mikrob

D) 104 mikrob

E) 105 mikrob
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
306) Açıq sınığın müalicəsinin vacib elementlərinə bütün sadalananlar aiddir, hansından başqa?
A) Dəqiqliklə hemostaz, yarılma, əzələlərin fassial yolu

B) Sümük qırıqlarının davamlı osteosintezi

C) Bütün həyat qabiliyyəti olmayan və zədələnmiş toxumaların radikal kəsilməsi

D) Açıq sınıq sahəsindən bütün mikrob cisimlərinin tam təmizlənməsi

E) Yarada mikrobların, qan laxtalarının və yadcinsli cisimlərin miqdarının bir neçə tərtib azaldılması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
307) Ağır zədələnmə qrupuna hansı aiddir?
A) Epifizlərin məhdud zədələnmələri

B) Oynaq kapsulunun izolə edilmiş yaralanmaları

C) Oynaqdaxili qəlpəvari sınıqlar

D) Epifizlərin əhəmiyyətsiz zədələnmələri ilə oynağın deşilmiş yaralanmaları

E) Oynaqların dərinə gedən kor yaralanmaları
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
308) İri oynaqların dərinə gedən yaralanmaları üçün hansı qeyri-xarakterikdir?
A) Hemartroz

B) İrinli artrit

C) Seroz sinoviti

D) Travmatik şok

E) Hemorraqik sinovit
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
309) İri oynaqların odlu silahla yaralanmaları zamanı praktiki olaraq rast gəlməyən fəsad hansıdlr?
A) İrinli artrit

B) Anaerob infeksiya

C) Zədələnmiş epifizin yalançı oynağı

D) Sepsis

E) Çətinhərəkətlilik, oynağın ankilozu
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
310) Oynağın açıq zədələnməsinin ən etibarlı simptomu hansıdır?
A) Sinovil mayesinin yaradan axması

B) Kəsiyində yara olduğu təqdirdə oynaq funksiyasının kəskin məhdudlaşması

C) Yumşaq toxumaların yaralanması ilə oynaq hissəsində qırıqların krepitasiyası

D) Oynaq kəsiyində dərin yaranın olması

E) Oynaq hissəsində bol qanaxmalı yaranın olması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
311) Açıq sınıqların fəsadları arasında bütün sadalananlara rast gəlinir, hansından başqa?
A) Yavaş konsolidasiya, yalançı oynaq əmələ gəlməsi

B) Yaranın irinləməsi, osteomielit

C) Anaerob infeksiyalar, tromboflebit

D) Sepsis

E) İzafi peiostal və endostal döyənəyin əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
312) Ən çox rast gələn açıq zədələnmələr hansıdır?
A) Bilək mili

B) Dirsək oynağı

C) Diz oynağı

D) Çiyin oynağı

E) Baldır-pəncə oynağı
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
313) Diz oynağının ağır çoxqəlpəli odlu silahla sınmasından zərərçəkənə ilkin cərrahi işləmədən sonra diz oynağının immobilizasiyası hansı ilə həyata keçirilir?
A) Enli gips longeti ilə beldən baldırın aşağı üçdə birinədək

B) Dərin qalın gips sarğısı-longetlə budun yuxarı üçdə bir hissəsindən pəncə barmaqlarının ucunadək

C) Dərin qalın gips sarğısı-longetlə budun yuxarı üçdə bir hissəsindən baldırtopuğunadək

D) Diz oynağına gips tutorla

E) Pəncəli tipik koksit sarğı ilə
Ədəbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
314) Dirsək oynağının açıq zədələnmələrinin müalicəsi zamanı sadalanan hansı reabilitasion tədbir lazımsızdır?
A) Dirsək oynağına isti prosedurlar

B) Dirsək oynağı və saiddə məcbur edilmədən və passiv açılıb-bükülmə, supinasion və rotasion hərəkətlər

C) Zədələnmiş ətrafların çiyin və bilək milində aktiv hərəkətlər

D) Çiyin və said əzələlərinin yumşaldıcı massajı

E) Dirsək oynağına isti prosedurlar
Ədəbiyyat: Казарезов М.В., Бауэр И.В. Травматологическая ортопедия и восстановительная хирургия. Новосибирск, 2004
315) Çoxsaylı və müştərək zədələnmələr ən çox hansı yaş qrupunda rast gəlir?
A) Hamsı düzgündür

B) Uşaq və gənc yaşlarında

C) Orta yaşlarında

D) Əmək qabiliyyətli yaşda

E) Qoca yaşlarında
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
316) Müştərək travmalara aşağıdakı bütün travmalar aiddir, hansından başqa?
A) Orqan və sistemlərin müxtəlif dərəcəli funksional və morfoloji pozulmaları ilə müşayət olan politravmalar

B) Ətraf sümüklərinin sınıqları və kəllə-beyin travmaları

C) Bütün və daha fərqli anatomo-funksional törəmələrin zədələnməsi

D) Dayaq-hərəkət apparatı və daxili orqanların zədələnmələri

E) Dayaq-hərəkət apparatının çoxsaylı zədələnmələri və termiki yanıq
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
317) Çoxsaylı sınıqlara hansı aiddir?
A) İki və daha artıq ətraf həddində iki və daha çox sınmalar

B) Bir seqment həddində iki və daha çox sınmalar

C) Bir ətraf həddində iki və daha çox sınmalar

D) Dayaq-hərəkət apparatının iki və daha artıq anatomo-funksional sahələrinin zədələnməsi

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
318) Çoxsaylı və müştərək travmalar arasında hansı biri üstünlük təşkil edir?
A) Ətrafların əzilməsi

B) Qarın boşluğu və çanaq sümüklərinin travması

C) Dayaq-hərəkət apparatının çoxsaylı ağır zədələnmələri

D) Döş qəfəsi və onun orqanlarının travması

E) Kəllə-beyin travması və ətrafların sınıqları
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
319) Müştərək travmaya hansı aiddir?
A) Said sümüklərinin açıq sınığı və barmaqların bükücü əzələsinin əzələ

B) Qabırğaların çoxsaylı sınıqları və ağciyər və plevranın zədələnməsi

C) Çiyin sümüyünün sınıgı və baş-beiyin sirkələnməsi hissəsinin zədələnməsi

D) Çiyin sümüyünün qapalı sınığı və çiyin arteriyasının zədələnməsi

E) Baldır sümüklərinin açıq sınığı və anaerob infeksiya
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
320) Müştərək travmaya hansı aiddir?
A) Kəllə əsasının və bud sümüyünün sınığı

B) Ayag barmaglarının və topuğ sümüyünün sınığı

C) Çiyin sümüyünün və said sümüklərinin çanaq sümüklərinin sınmaları ilə müştərək sınmaları

D) Qabırğaların çoxsaylı sınıqları və baldır sümüklərinin sınığı

E) Pnevmotoraksla qabırğaların sınması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
321) Kombinə edilmiş zədələnmələrə hansı aiddir?
A) Çanağın əzilməsi, kəllə əsasının sınığı, baş beyninin əzilməsi

B) Sol baldır sümüklərinin sınığı, bədənin termiki yanığı

C) Sol çiyin sümüyünün sınığı, sol baldırın hər iki sümüyünün sınması, döş qəfəsinin əzilməsi, mil xəstəliyi

D) Kəllə-sifət travması, baş beyninin əzilməsi, sağ baldırın travmatik qopması

E) Hemopnevmotoraksla qabırğaların çoxsaylı sınıqları, sidik kisəsinin qarındaxili parçalanması ilə çanaq sümüklərinin sınması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
322) Müştərək travmalar bütün aşağıdakı xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur, hansından başqa?
A) Mənbə və nəticənin proqnozlaşdırılmasının çətinliyi

B) Poliüzvi çatışmamazlığın əmələ gəlməsi

C) Diaqnostikanın çətinliyi

D) Fəsadların müxtəlifliyi

E) Klinik gedişatın ağırlığı
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
323) Politravmanın quruluşunda xüsusi çəkisi böyük olan travmalara səbəb hansıdır?
A) Müxtəlif kriminal vəziyyətlər

B) Ağır predmetlərlə əzilmə

C) Yanıqlar

D) Yüksəklikdən düşmə

E) Yol-nəqliyyat hadisələri
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə