Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?


) Çoxsaylı və müştərək zədələnmələr ən çox aşağıdakı hansı yaş qrupunda rast gəlir?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə9/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

434) Çoxsaylı və müştərək zədələnmələr ən çox aşağıdakı hansı yaş qrupunda rast gəlir?
A) Qoca yaşlarında

B) Əmək qabiliyyətli yaşda

C) Uşaq yaşlarında

D) Gənc yaşlarında

E) Orta yaşlarında
Ədəbiyyat: Каплан А.В., Маркова О.Н. Открытые повреждения костей и суставов. Москва.
435) Müştərək travmalara aşağıdakı bütün travmalar aiddir, istisna halı hansıdır?
A) Bütün və daha fərqli anatomo-funksional törəmələrin zədələnməsi

B) Orqan və sistemlərin müxtəlif dərəcəli funksional və morfoloji pozulmaları ilə müşayət olan politravmalar

C) Dayaq-hərəkət apparatının çoxsaylı zədələnmələri və termiki yanıq

D) Dayaq-hərəkət apparatı və daxili orqanların zədələnmələri

E) Ətraf sümüklərinin sınıqları və kəllə-beyin travmaları
Ədəbiyyat: Каплан А.В., Маркова О.Н. Открытые повреждения костей и суставов. Москва.
436) Çoxsaylı sınıqlara hansılar aiddir?
A) Dayaq-hərəkət apparatının iki və daha artıq anatomo-funksional sahələrinin zədələnməsi

B) Bir ətraf həddində iki və daha çox sınmalar

C) İki və daha artıq ətraf həddində iki və daha çox sınmalar

D) Bütün sadalananlar

E) Bir seqment həddində iki və daha çox sınmalar
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
437) Çoxsaylı və müştərək travmalar arasında hansı üstünlük təşkil edir?
A) Ətrafların əzilməsi

B) Dayaq-hərəkət apparatının çoxsaylı ağır zədələnmələri

C) Qarın boşluğu və çanaq sümüklərinin travması

D) Döş qəfəsi və onun orqanlarının travması

E) Kəllə-beyin travması və ətrafların sınıqları
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
438) Müştərək travmaya hansılar aiddir?
A) Kəllə əsasının və bud sümüyünün sınığı

B) Qabırğaların çoxsaylı sınıqları və baldır sümüklərinin sınığı

C) Çiyin sümüyünün və said sümüklərinin çanaq sümüklərinin sınmaları ilə müştərək sınmaları

D) Bütün sadalananlar doğrudur

E) Pnevmotoraksla qabırğaların sınması
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
439) Kombinə edilmiş zədələnmələrə hansılar aiddir?
A) Hemopnevmotoraksla qabırğaların çoxsaylı sınıqları, sidik kisəsinin qarındaxili parçalanması ilə çanaq sümüklərinin sınması

B) Kəllə-sifət travması, baş beyninin əzilməsi, sağ baldırın travmatik qopması

C) Sol baldır sümüklərinin sınığı, bədənin termiki yanığı

D) Çanağın əzilməsi, kəllə əsasının sınığı, baş beyninin əzilməsi

E) Sol çiyin sümüyünün sınığı, sol baldırın hər iki sümüyünün sınması, döş qəfəsinin əzilməsi, mil xəstəliyi
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
440) Müştərək travmalar bütün aşağıdakı xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur, istisna təşkil edən hansıdır?
A) Poliüzvi çatışmamazlığın əmələ gəlməsi

B) Mənbə və nəticənin proqnozlaşdırılmasının çətinliyi

C) Bütün hallarda anğiorafiya tədqiqatların aparılmasının vacibliyi

D) Klinik gedişatın ağırlığı

E) Fəsadların müxtəlifliyi
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
441) Politravmanın quruluşunda xüsusi çəkisi böyük olan travmalara səbəb nədir?
A) Kücə travması

B) Müxtəlif kriminal vəziyyətlər

C) Yol-nəqliyyat hadisələri

D) Ağır predmetlərlə əzilmə

E) Yüksəklikdən düşmə
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
442) Çoxsaylı və müştərək travmalar bütün aşağıdakı əlamətlərlə xarakterizə olunur, istisna olan hansıdır?
A) Klinik gedişatın ağırlığı

B) Zədələnmələrin müxtəlifliyi

C) Erkən diaqnostikanın çətinliyi

D) Yüksək letallıq - 60%-dək və yuxarı

E) Dövr edən qanın həcminin azalması, arterial təzyiqin aşağı düşməsi
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
443) Dayaq-hərəkət apparatı və kəllə-beyin travması və döş qəfəsi, dayaq-hərəkət apparatı və qarın boşluğunun müştərək travması zamanı letallığın dəyişmə həddləri neçədir?
A) 40-dan 55%-dək

B) 3-dən 8%-dək

C) 21-dən 25%-dək

D) 15-dən 19%-dək

E) 56%-dən və yuxarı
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
444) Çoxsaylı sınıqlar zamanı letallığın dəyişmə sərhədləri neçədir?
A) 40-dan 55%-dək

B) 15-dən 20%-dək

C) 3-dən 8%-dək

D) 56%-dən və yuxarı

E) 21-dən 25%-dək
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
445) Çoxsaylı və müştərək travmalar zamanı erkən letallıq bütün aşağıdakı faktorlarla təyin edilir, istisna halı hansıdır?
A) Skelet zədələnməsi

B) IV dərəcə travmatik şok

C) Həyati vacib orqanların zədələnməsi

D) Kəllə-beyin travma

E) Qan itirmələr
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
446) Çoxsaylı və müştərək travmalar zamanı travmanın ilk saatlarında letallıq bütün sadalananlarla şərtlənir, istisna halı hansıdır?
A) Piy emboliyası

B) İrinli fəsadlar

C) Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası

D) Şok və qan itirmə

E) Ağır kəllə-beyin travması
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
447) Çoxsaylı və müştərək travmalar zamanı, travmadan çox sonrakı dövrdə letallıq hansı halla şərtlənir?
A) İrinli fəsadlarla

B) Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası ilə

C) Digər səbəblərlə

D) Piy emboliyası ilə

E) Ağır kəllə-beyin travması ilə
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
448) Travmanın müəyyən mexanizmində tipik zədələnmələrin əhəmiyyəti bütün sadalanan tədbirlərlə təyin edilir, istisna olan hansıdır?
A) Zədələnmələrin erkən diaqnostikası

B) Müalicə üsulunun seçilməsi

C) Travmatizmin qarşısının alınması

D) Zədələnmənin növ və lokalizasiyasının təyini

E) Bütün sadalananlarla
Ədəbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
449) Yumşaq toxumaların geniş zədələnmələri ilə daha ağır sınmalar, bir qayda olaraq hansı qüvvənin təsirlə şərtlənir?
A) Bütün sadalananlarla

B) Tangensial qüvvə təsiri ilə

C) Fırladıcı qüvvə təsiri ilə

D) Bədən və ya ətraf oxu boyunca qüvvə təsiri ilə

E) Birbaşa qüvvə təsiri ilə
Ədəbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
450) Sadalanan çoxsaylı zədələnmələrdən hansılar katatravma üçün tipikdir?
A) Onurğa sütununun döş hissəsinin və said sümüklərinin sınması

B) Baldırların və çiyinin sınığı

C) Qabırğaların çoxsaylı sınıqları və pəncə sümüklərinin sınığı

D) Çanaq sümükləri, bud, baldırın sınığı

E) Onurğa sütunu və budun boyun hissəsinin sınığı
Ədəbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
451) Zərərçəkən nəqliyyat relsləri altına düşən zaman hansı hal xarakterdir?
A) Onurğa sütununun döş hissəsinin sınığı ilə döş qəfəsinin zədələnməsi

B) Onurğa sütununun bel hissəsinin, kəllə-beyin travması və qarın boşluğu orqanlarının travması ilə müştərək sınığı

C) Çanağın zədələnməsi və budun açıq sınığı

D) Yuxarı ətraf sümüklərinin sınması ilə müştərək çanaq sümüklərinin çoxsaylı sınıqları

E) Aşağı ətrafların xırdalanmış halda zədələnməsi və onların seqmentlərinin qopması
Ədəbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
452) Çoxsaylı sınmalar zamanı daban sümüklərinin zədələnməsi daha çox hansı sınıqla müşayiət olunur?
A) Aşıq sümüyü sınığı ilə

B) Onurğa sütunu sınığı ilə

C) Pəncə sümüyü sınığıilə

D) Çanaq sümüyü sınığı ilə

E) Böyük baldır sümüyü sınığı ilə
Ədəbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
453) “Travmatik ocaq” termini çoxsaylı və müştərək zədələnmələr zamanı aşağıdakı faktorlarla təyin edilir, istisna olan hansıdır?
A) Travmanın mexanizmini göstərir

B) Dayaq-hərəkət apparatının bir neçə seqmentinin və ona bitişik bir sahənin daxili orqanlarının zədələnməsini göstərir

C) Qabırğalar, döş sümüyü, ağciyər və qaraciyərin eyni zamanda mümkün zədələnməsini göstərir

D) Dayaq-hərəkət apparatının bir seqmentinin izolə edilmiş zədələnməsini göstərir

E) Həkimi qorxudur və travmanın fəsadlarını proqnozlaşdırmağa imkan verir
Ədəbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
454) Çoxsaylı və müştərək travmalar zamanı aparıcı patogenetik hissə hansıdır?
A) Bütün sadalananlarla

B) Poliüzvi çatışmamazlıq

C) Mərkəzi və periferik hemodinamikanın pozulması

D) Metabolik pozuntular

E) Tənəffüsün pozulması
Ədəbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
455) Dərialtı emfizemalı ağır müştərək döş travması fonunda tənəffüs pozğunluğu yaranan zaman vacib olan hansı tədbirdir?
A) Ağciyərlərin süni ventilyasiyası keçirilməli və plevral boşluğun punksiyası aparılmalıdır

B) Traxeyanın intubasiyası aparılmalı və ağciyərlərin süni ventilyasiyası keçirilməlidir

C) Ağciyərlərin süni ventilyasiyası keçirilməli və plevral boşluğun drenajı aparılmalıdır

D) Medikamentoz terapiya və dinamik müşahidə aparılmalıdır

E) Traxeostoma qoyulmalı və ağciyərlərin süni ventilyasiyası keçirilməlidir
Ədəbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
456) Hospitalaqədərki dövrdə tənəffüs çatışmamazlığı ilə mübarizə, ilk növbədə nədən ibarətdir?
A) Tənəffüs analeptiklərinin yeridilməsi

B) Ağızdan və ya burundan havaverici yeridilməsindən

C) Ağciyərlərin intubasiyası və köməkçi ventilyasiyası

D) Ağız, boğaz, qırtlağın tualeti

E) Traxeyanın intbasiyasından
Ədəbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
457) Hospitalaqədərki dövrdə çoxsaylı və müştərək travmalardan zərərçəkənlərə kömək zamanı tədbirlər kompleksinə aşağıdakılar daxildir, istisna olan hansıdır?
A) Ürək-damar və tənəffüs sistemlərinin funksiyalarının bərpası və dəstəklənməsi

B) İxtisaslaşdırılmış stasionara sürətli nəqletmə

C) Xarici qanaxmanın dayandırılması və zədələnmiş seqmentin immobilizasiyası

D) Aparıcı zədələnməni tətin etməklə zərərçəkənin vəziyyətinin ağırlığının qiymətləndirilməsi

E) Daxili qanaxma zamanı hemotransfuzion terapiya
Ədəbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
458) Çoxsaylı və müştərək travmalar zamanı kəskin dövrdə aşağıdakı bütün tədqiqatlar əhəmiyyətlidir, istisna olan hansıdır?
A) Qanın immunoloji və bakterioloji göstəricilərinin tədqiqi

B) Hematokritin və dövr edən qan həcminin təyini

C) Rentgenoloji tədqiqatların keçirilməsi

D) Endoskopik tədqiqatların keçirilməsi

E) Qanın və sidiyin klinik tədqiqatları
Ədəbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
459) Travmatik şok halında olan ağır müştərək kəllə və dayaq-hərəkət apparatı travmalı xəstələrdə keyləşdirmənin daha məqsədəuyğun növü hansıdır?
A) Venadaxili narkozla kombinə olunmuş prolongirə edilmiş sümükdaxili hemostatik blokada

B) Ət və inqalyasiya narkozu

C) Venadaxili narkoz

D) Endotraxeal narkoz

E) Yerli anesteziya
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
460) Bud sümüyünün, müştərək travmalı xəstədə fraqmentlərin çox sürüşməsi ilə osteosintezi zamanı daha məqsədyönlü keyləşdirmə növü hansıdır?
A) Venadaxili narkozla kompleksdə peridural anesteziya

B) Prolongirə edilmiş sümükdaxili hemostatik blokada ilə kompleksdə xloretil narkozu

C) Kiçik dozada əzələ relaksantları ilə endotraxeal narkoz

D) Ozon –bir-oksidli narkozla kompleksdə onurğa beyni anesteziyası

E) Böyük dozada əzələ relaksantları ilə endotraxeal narkoz
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
461) Travmatik şokla ağırlaşan ağır çoxsaylı travma zamanı keyləşdirmə üçün maddənin seçilməsi, ilk növbədə aşağıdakı hansı halla təyin edilir ?
A) Laxtalandırıcı sistem

B) Tənəffüs

C) Hemodinamika

D) Endokrin sistemi

E) Mərkəzi sinir sistemi
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
462) Çoxsaylı qabırğa sınıqları zamanı stasionar şəraitdə optimal keyləşdirmə üsulu hansıdır?
A) Sınıq sahəsinin blokadası

B) Epidural blokada

C) Narkotik analgetiklər

D) Paravertebral blokada

E) Spinal anesteziya
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
463) Ağır çoxsaylı və müştərək zədələnmələr zamanı novokain blokadasının müsbət cəhətləri hansıdır?
A) Mərkəzi venoz təzyiqi artırır

B) Klinik mənzərəni pərdələmədən, ağrını ləğv edir

C) Arterial təzyiqi aşağı salmır

D) Bədən temperaturunu aşağı salır

E) Uzunmüddətli keyləşdirici təsiri təmin edir
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
464) Dayaq-hərəkət apparatının çoxsaylı travmasından zərərçəkənlərdə sınıq-çıxıqlar zamanı sümük toxumasının regenerasiyası aşağıdakı hansı xüsusiyyətlərlə xarakterizə edilir?
A) Bütün sadalananlarla

B) İzolə edilmiş travma zamanı reparativ proseslərə analoji axın

C) Regenerasiya prosesinin ləngidilməsi ilə

D) İmmobilizasiya müddətinin artması ilə

E) Konsolidasiya müddətinin artması ilə
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
465) Çiyin sümüyü və said sümüklərinin sınığı zamanı repozisiyanı haradan başlamaq lazımdır?
A) Saiddən

B) Bütün sadalananlarla

C) Əldən

D) Çiyindən və saiddən eyni zamanda

E) Çiyindən
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
466) Müştərək kəllə-beyin travması və dayaq-hərəkət apparatının travması zamanı osteosintez aparılması üçün daha səmərəli müddət bütün sadalananlardır, istisna olan hansıdır?
A) Travmadan 3 həftə sonra

B) İlk 48 saat

C) Travmadan 1 ay sonra

D) İlk 7 sutka

E) 8-21 sutka
Ədəbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
467) Çanaq sümüyünün çoxsaylı sınıqları zamanı periton xarici qanaxmaların müalicəsinin ümumi taktikası nədən ibarətdir?
A) Prolongirə edilmiş sümükdaxili hemostatik çanaq blokadası

B) Çanaq arteriyasına kateter vasitəsilə autoloji tomb yeridilməsi

C) Peritonxarici boşluğun sərt tamponada ilə lyumbotomiyası

D) Massiv hemotransfuziya

E) Daxili qabırğa-qarın arası arteriyaların sarğısı
Ədəbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
468) Çoxsaylı və müştərək travma fəsadlarına bütün sadalananlar aiddir, istisna olanlar hansıdır?
A) Toksik fəsadlar (kəskin böyrək-qaraciyər çatışmamazlığı və s.)

B) Sümük və oynaqların zədələnməsi zamanı kontrakturalar

C) Mikrosirkulyar və trofik pozğunluqlarla yanaşı qanın reoloji xüsusiyyətinin pozulması (beynin, ağciyərlərin şişmələri, tromboemboliyalar və piy emboliyası)

D) İnfeksion hepatit

E) Zədələnmə zonası və onun xaricində inkişaf edən irinli-septik fəsadlar
Ədəbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
469) Ağır çoxsaylı zədələnmələr zamanı piy emboliyasının profilaktika və müalicəsi üçün aşağıdakı hansı müalicəvi preparatların tətbiqi daha məqsədəuyğundur?
A) Tzalol

B) Lipostabil

C) Heparin

D) Qordoks

E) Alkohol
Ədəbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
470) Dayaq-hərəkət apparatı və qarın boşluğunun müştərək travması zamanı çox ağır xəstələrdə istifadəsi daha məqsədyönlü sayılan diaqnostik tədqiqat hansıdır?
A) Laparoskopiya

B) Radionuklid tədqiqatı

C) Qarın boşluğunun ÜSŞ

D) Diaqnostik laparotomiya

E) Laparosentez
Ədəbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
471) Dayaq-hərəkət apparatınin daxili orqanların travması ilə zədələnməsi zamanı osteosintez necə həyata keçirilir?
A) Həyatxilasedici əməliyyatlardan və orqanizmin həyati funksiyalarının stabilləşməsindən sonra

B) Daxili orqanın zədələnməsinə görə eyni anda operativ müdaxilə

C) Bütün sadalananlar doğrudur

D) Şokaqarşı tədbirlərlə parallel

E) Şokaqarşı tədbirlərlə sonra
Ədəbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
472) Dayaq-hərəkət apparatı müştərək travmasının gedişi və nəticəsini aşağıdakı hansı müşayiətedici zədələnmələr təyin edir?
A) Qabırğaların çoxsaylı zədələnmələri

B) Çanaq sümüklərinin çoxsaylı sınıqları

C) Kəllə və baş beyin travması

D) Döş boşluğu orqanlarının zədələnməsi

E) Qarın boşluğu orqanlarının zədələnməsi
Ədəbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
473) Politravma zamanı əlilliyin səbəbi kimi birinci yerdə dayaq-hərəkət apparatının və daha hansı hissənin zədələnnəsi durur?
A) Periton boşluğu

B) Döş qəfəsi

C) Qarın boşluğu

D) Kiçik çanaq orqanları

E) Kəllə-beyin travması
Ədəbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
474) Politravma zamanı əlillik, əsasən, nə ilə təyin edilir?
A) Dayaq-hərəkət apparatının zədələnmə ağırlığı

B) Həkim-əmək ekspertizası keçirilən zaman defektlər

C) Diaqnostik xətalar

D) Müalicə defektləri

E) Travma zamanı fəsadlar
Ədəbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
475) Xroniki posttravmatik osteomielit nəyə səbəb ola bilər?
A) Bütün sadalananlara

B) Prosesin bədxassəliliyinə

C) Parenximatoz orqanların amiloidozuna

D) Xroniki osteomielitin təkrarlanmasına

E) Sepsis və fleqmonalara
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
476) Xroniki odlu silahdan osteomielit nə ilə xarakterizə olunur?
A) Funksional irinli yara ilə

B) Gedişatın qayıtması ilə

C) Anamnezdə odlu silah yarası ilə

D) Bütün sadalananlara

E) Sümük sekvestri ilə
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
477) Rentgenoloji xroniki odlu silahdan osteomielit nə ilə xarakterizə olunur?
A) Dənəvərləşmiş toxuma ilə əhatə olunan xəncər-boru sekvestral qutularla

B) Osteoskleroz fonunda canlı sümüyün osteoporozu ilə

C) Osteoporoz fonunda osteosklerozla

D) Qalınlaşma və sümük sıxlaşması ilə

E) Bütün sadalananlara
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
478) Nevropatik artritlərə hansılar aiddir?
A) Oynaqların sirinqomielik zədələnmələri

B) Köklü artritlər

C) Daqınıq skleroz zamanı distrofik dəyişikliklər

D) Tabetik artritlər

E) Bütün sadalananlara
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
479) Tabetik artropatiyalar hansı halla xarakterizə olunur?
A) Çoxlu tərləmə və subfebril temperaturla qəfil başlama

B) Oynaq laxlaması ilə

C) Həssaslığın pozulması ilə

D) Bütün sadalananlara

E) Paraartikulyar əhəngləmə ilə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
480) Sirinqmielitik artropatiya üçün hansı hal xarakterdir?
A) Analgeziyalar

B) Sümüklərin oynaq uclarının destruksiyası

C) Bilək barmaqlarının “cırmaqlılığı”

D) Bütün sadalananlara

E) Yuxarı ətrafın əzələ atrofiyası
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
481) Dağınıq skleroz zamanı hansı hal müşahidə olunur?
A) Vestibulyar pozğunluqlar (baş gicəllənmə, ürək bulanma)

B) Bütün sadalananlara

C) Həssaslığın pozulması (parasteziyalar və ağrılar)

D) Şarko triadası (nistaqm, intension titrəmə, nitq)

E) Xəstəliyin əvvəlində ayaqların günün axırına yorulması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
482) Diz qapağının anadangəlmə çıxığının müalicəsi zamanı hansı əməliyyat tətbiq edilir?
A) Kroqius əməliyyatı

B) Fridland əməliyyatı

C) Kempbell əməliyyatı

D) Ru-Fridland-Volkov əməliyyatı

E) Bütün sadalananlara
Ədəbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
483) Qoff xəstəliyi diaqnozu nəyə əsasən qoyulur?
A) Xroniki gedişata əsasən

B) Bütün sadalananlara

C) Diz oynağının piy qatlarının hiperplaziyasına əsasən

D) Uzanmış vəziyyətdə düz ayaqda pəncəyə basarkən ağrılar əsasında

E) Diz oynağının blokadasına əsasən
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
484) Qoff xəstəliyinin müalicəsinə hansı aiddir?
A) Fizioterapiya

B) Qatların və piy cisimlərinin operativ ləğvi

C) Uzunmüddətli immobilizasiya

D) Lazeroterapiya və fermentlərin yeridilməsi

E) Bütün sadalananlara
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
485) Oynaqların xondromatozu nə ilə xarakterizə edilir?
A) Sinovitlə

B) Rentgenoqramda sümük-qığırdaq kölgələrilə

C) Oynaqlarda hərəkətli və palpasiya olunan törəmələrlə

D) Oynağın blokadası ilə

E) Bütün sadalananlara
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
486) Çanaq-oma oynağının deformasiya olunan artrozunun ən çox rast gələn səbəbi nədir?
A) Çanaq-oma oynağının travması ( çanağın çıxığı, burma çuxurunun arxa və ya yuxarı kənarı)

B) Keçirilmiş epifizeoliz

C) Anadangəlmə çıxıq

D) Çanaq-oma oynağının inkişafdan qalması (antetorsiyanın böyük bucağı, boyun- diafizar böyük bucağı, çuxurun inkişafdan qalması)

E) İltihabi proses
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
487) Deformasiya olunan artritin ən çox yayılan patogenez nəzəriyyəsi hansıdır?
A) Paulsun biokimyəvi nəzəriyyəsi

B) Vaskulyar nəzəriyyə

C) Bütün sadalananlara

D) Neyrotrofik nəzəriyyə

E) Degenerativ-distrofik nəzəriyyə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
488) Çanaq-oma oynağının deformasiya olunan artrozunun əsas erkən klinik simptomu nədir?
A) Oynaqda hərəkətin məhdudlaşması

B) Çanağın aşağı üçdə birində və diz oynağı sahəsində ağrı

C) Çanaq-oma oynağı sahəsində ağrı

D) Ətrafın qısaldılması

E) Gətirici bükmə kontrakturası
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə