BÖLÜM 23 30 01 isitma soğutma ve havalandirmaYüklə 68,26 Kb.
tarix07.07.2017
ölçüsü68,26 Kb.


BÖLÜM 23 30 01 - ISITMA SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA (HVAC) TESİSATI (HAVA TARAFI)


KULLANICI İÇİN NOT: Hazırlanan bu tip şartname, kullanılacağı Proje`ye uygun olarak gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.
BÖLÜM 1 GENEL  1. ÖZET
   1. İçerik:

Bu şartname Isıtma Soğutma ve Havalandırma tesisat işlerinin (hava tarafı) tasarım resimleri ve teknik dokümantasyonda tarif edilen şekli ile proje tasarım kriterleri ve listelenen standart ve yönetmeliklere uygun olarak imal edilmesi, işlerliğinin test edilmesi ve en iyi şekilde iş görür vaziyette teslim edilmesini öngörmektedir. Yüklenici işçilik, malzeme, ekipman, nakliye ve tüm gerekli hizmetleri sağlayacaktır.
  1. İLGİLİ BÖLÜMLER
   1. Bölüm 25 50 01 Bina Yönetim Sistemi (BYS)

   2. Bölüm 23 05 01 Isıtma Soğutma ve Havalandırma (HVAC) Tesisatı İçin Ortak İşler

   3. Bölüm 23 05 48 Mekanik Sistemlerin Sismik Sınırlandırma ve Titreşim Yalıtımı

   4. Bölüm 23 08 01 Bina Mekanik Sistemlerinde Kontrol ve Kabul Süreci İle Test, Ayar ve Balanslama İşlemleri

   5. Bölüm 23 20 01 Isıtma Soğutma ve Havalandırma (HVAC) Tesisatı (Su Tarafı)
  1. TANIMLAR
 • Yüklenici: Bu şartname kapsamında ki işleri sağlamayı taahhüt eden, ve bu amaçla gerekli işgücü, malzeme ve ekipman sağlayarak bu tedariki yapan kuruluş.
  1. İLGİLİ STANDARTLAR

 • TS 825-2008 Binalarda ısı yalıtım Kuralları

 • TS 2192-1976 Kalorifer tesisatı esasları

 • TS EN 1886-2009 Havalandırma- Binalarda- Hava İşleme Ünitelerinin Mekanik Performansı

 • TS EN 12101-6-2008 Duman ve Isı Kontrol Sistemleri - Bölüm 6: Basınç Farkı Sistemleri İçin Teknik Özellikler -Kitler

 • TS EN 779-2008 Hava Filtreleri – Genel Havalandirmada Parçacik Filtrelemek İçin – Filtreleme Performansinin Tayini

 • ANSI/ASHRAE 62-2001, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality

 • VDI 2081 Part 1-2001 Noise generation and noise reduction in air-conditioning systems

 • VDI 2052-2006 Ventilation equipment for kitchens

 • DIN 1858 Bacalar

 • ASHRAE Isıtma ve soğutma yük hesapları

 • DIN 4751 Isıtma sistemleri emniyet kuralları

 • DIN 4807 Membranlı genleşme tanklarının boyutlandırılması

 • SMACNA Alçak basınçlı hava kanalları tasarım ve imalatı

 • TS 3419

 • TS 3420

 • DIN 1946
  1. SUNUMLAR
   1. İmalat Projeleri (Shop Drawings): Yüklenici uygulama projeleri esas alınarak hazırlanmış olan imalat resimlerini (malzeme, montaj ve aksesuarları) belirtilerek onay için sunacaktır. Belirtilip tariflenen detayda sistem ve nokta detayları sunulacaktır. Bu resimler onaylanmadıkça imalat başlamayacaktır.
   1. Numuneler: Yüklenici kullanılacak olan malzemelerin numunelerini onay için sunacaktır.
   1. Kalite Güvence & Kontrol Sunumları:
    1. Sertifikalar: Üretilen malzemenin belirtilen standartlara uygunluğunu belgeleyen sertifikalar sunulacaktır.
   1. Uygulama Yöntemi: Yüklenici bu bölümde tarif edilen işlerle ilgili uygulama yöntemini teslim edecektir.
   1. Ürün Bilgisi: Ürünün şartnameye uygunluğu bakımından, ürün ile ilgili üretici tarafından yayınlanmış bilgi ve belgeler, montaj ve diğer aksesuarlarını da kapsayacak şekilde sunulacaktır.
  1. KALİTE GÜVENCE
   1. Standartlara uygun olmayan malzemeler kullanılmayacaktır. İşveren temsilcisi tarafından uygunsuz bulunan malzemeler Yüklenici tarafından değiştirilecektir.
   1. Örnek Uygulamalar: Yüklenici, İşveren tarafından gösterilen bir bolüme örnek uygulama yapacak, yapılan bu uygulamanın onaylanmasından sonra saha uygulamaları başlayacaktır.
   1. Uygulama Öncesi Toplantılar: Uygulama öncesi Yüklenici ile birlikte işveren ve idare`nin katılımıyla uygulama öncesi toplantı yapılarak, saha şartlarının uygun olduğu ve uygulamaya başlamak için gerekli tüm malzeme onayları, imalat resimleri vs. tamamlandığının belirtilerek saha uygulama kontrollerinin de konuşulacağı uygulama öncesi toplantı yapılacaktır.
   1. Üretici ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olacaktır.
   1. Yüklenici teknik altyapısını gösteren personel, makine ve ekipman bilgilerini içeren raporunu sunmalıdır.
  1. DAĞITIM, DEPOLAMA VE TAŞIMA   1. Malzemeler şantiyeye açılmamış orijinal ambalajları içinde, cins, renk ve kalite standardı etiketlenmiş olarak getirilecektir.
   1. Malzemeler hava koşullarından korunacak şekilde depolanmalıdır. Rutubetli ve su almış depolarda ürünler stoklanmamalıdır.
   1. Yüklenici nakliye, indirme, bindirme esnasında malzemeye zarar gelmemesi için her türlü tedbiri alacak ve ambalajlı şekilde nakliye işini gerçekleştirecektir.
   1. Malzemenin, üreticisinin ambalajı ile üreticisinin öngördüğü şekilde nakledilmelidir.
   1. Aksesuarlar imalatçının açılmamış orijinal paketlerinde gerekli bağlayıcı ve mütemmim parçalarıyla birlikte fabrika etiketli olarak teslim alınmalı, kullanım zamanına kadar uygun çevre şartlarında teslim alındığı durumda depolanmalı ve imalatçı tavsiyelerine uygun şekilde taşınmalıdır.
  1. GARANTİ
   1. Proje Garantisi: Yüklenici sözleşmesi refere edilmektedir.
  1. PROJE ŞARTLARI
   1. Saha ölçümleri (yerinde ölçümler): Üretim öncesi gerekli ölçümler yerinde alınarak imalat projeleri (shop drawings) üzerinde belirtilmelidir.
  1. ÇEVRESEL GEREKSİNİMLER
   1. Üretici firmanın önerisi doğrultusunda ortam şartları sağlanmalıdır.


BÖLÜM 2 MALZEMELER
Kullanılmadı
BÖLÜM 3 UYGULAMA


  1. GENEL ESASLAR
   1. Kullanılacak malzeme, alet ve cihazlar işletme ve çalışmada maruz kalacakları şartlara proje kapasitesi ve tariflerine uygun seçilmiş olacaklardır.
   1. Korozyon vaki olması muhtemel kısımlarda önceden kabul edilmiş korozyona dayanıklı malzemeler ve montaj metotları kullanılacak, bu anlamda pil reaksiyonu göstermeleri muhtemel, birbirine uygun olmayan malzemeler izole edileceklerdir.
   1. Tecrit tabakasının hava cereyanına maruz kalacağı yerlerde tecrit malzemesinin parçalanarak uçmasına veya titreşim yaparak parçalanmasına mani olmak üzere, böyle yerlerde yüzeyi fabrikasınca plastik veya benzeri bir levha ile kaplanmış izolasyon malzemesi kullanılacaktır.
   1. Motorlar, pislik ayırıcılar, filtreler, ısıtıcı ve soğutucu serpantinler, nemlendiriciler, debi kontrol cihazları ve benzeri cihaz ve aksesuarlar tamir, bakım ve değiştirmeleri için kolayca ulaşılabilecek yerlere monte edilecek ve gerekli ulaşma tedbirleri alınmış olacaktır.
   1. Gresörlükler kolayca ulaşılabilmeleri için yatakların tam üzerine getirileceklerdir. Eğer yağlanacak yataklar görünmez veya ulaşılamaz yerlerde ise uygun uzatma parçalarıyla kolayca ulaşılabilir yerlerden greslenmeleri veya yağlanmaları temin edilmiş olacaktır.
   1. Bütün hava kanalları ve hava sistemi filtreler monte edilmeden ve fanlar çalıştırılmadan evvel tamamen temizlenmiş olacaktır.
   1. Filtre ihtiva eden sistemlerde fanlar çalıştırılmadan evvel filtrelerin taşıyıcı çerçeveleri veya şaseleri yerine hava sızdırmaz şekilde sökülmeyecek tarzda takılacak ve daha sonra kirlenmiş olan filtreler geçici kabulden sonra değiştirilecek ve Proje Koordinatörlüğüne teslim edilecektir. Tüm filtreler yenilenip cihazlara tekniğine uygun takılacaktır. Yedek filtreler ayrıca teslim edilecektir. Tüm bu çalışmalar için hiçbir bedel ödenmeyecektir.
   1. Hacimlere üflenen ve emilen hava miktarları, ısı ve nem oranının proje değerlerine uygun olup olmadığı ölçülecek, gerekli ayarlamalar yapılacak ve İdarenin onayı alınacaktır. Ayarlamalar yapılmadan önce, uygulanacak yöntem yazılı olarak Proje Koordinatörlüğüne sunulacaktır.
   1. Hava işleme ünitelerinin mekanik performansı TS EN 1886 veya İdarece belirlenen bir uluslararası standarda uygun olacaktır.
   1. Cihazların seçilmesi, yerleştirilmesi, gürültü ve titreşimin önlenmesi, kanala bağlanması ve işletmede güvenlik koşullarının sağlanması projesinde belirtilen hususlara ilave olarak TS 3419 ve TS 3420’de belirtilen esaslara uygun olacaktır.
   1. Havalandırma ve iklimlendirme sistemi; İnsan yaşamı için gerekli uygun sağlık koşullarını sağlayacak ve/veya üretimin zorunlu kıldığı termik, hijyenik ve psikometrik koşulları gerçekleştirecek, çevreye zarar vermeyecek ve gerekli emniyet donanımına sahip olacak şekilde, standartlara uygun olarak tesis edilecektir.
   1. Bütün cihazlarda, ilgili ulusal veya uluslararası standartlara göre, gerekli yangın önlemi alınacak ve cihazlar uygun yangın sınıfına dahil olacaktır.
   1. Projesi gereği sistemde kullanılmasına ihtiyaç duyulabilecek; sabit hava debi ayar cihazı, sabit hava debi kontrol cihazı, hava sızdırmaz damper, menfez, v.b. gibi cihazlar varsa ilgili Türk Standardına, yoksa DIN 1946’ya veya İdarenin kabul edebileceği uluslararası başka bir standart kriterlerine uygun olacaktır.
   1. Enerji tasarrufunu sağlayabilecek klima ve havalandırma sistemlerinde projesine uygun olarak ısı geri kazanım üniteleri kullanılacaktır.
   1. Gerekli sismik önlemler alınacaktır.
  1. HAVA KANALLARI
    1. Diktörtgen kesitli kanallar bütün keskin köşeleri giderilmiş, saçlar muntazam ve dik kıvrılmış olarak imal edileceklerdir.
    1. Saç levhalar titreşime mani olmak ve rijitlik vermek üzere gereken kısımlarda çemberlerle ve mesnetlerle donatılacaktır. Dolayısı ile, konstrüksiyon ve saç kalınlıkları, ulusal ve uluslar arası normlara uygun olmalıdır.
    1. Kanallar ve askıları düzgün, muntazam ve bir seviyeli olarak monte edilecektir. Dirsek ve redüksiyon boyutlandırmaları, norm ve standartlara uygun olmalıdır.

    2. Asma tavan içerisinden geçirilen kanallar için uygun asma tavan yüksekliği seçilmiş olmalıdır.
    1. Projesine uygun olarak yapılacak kanalların, yapı içerisinde ve dışındaki dikey ve yatay geçişlerini sağlayacak şaft, galeri, baca, v.s. gibi inşai ve mimari önlemler imalata başlamadan önce belirlenerek gereken yapılacaktır. Bu işlem statik yapıya (kolon, kiriş, perde beton, v.s) kesinlikle zarar vermemelidir.
    1. Kanal sistemleri gerekli temizliklerin yapılabileceği bakım kapakları ve hava miktarı ayarlaması yapılabilecek şekilde damperlere haiz olmalıdır.
    1. Kanal güzergahları en az istikamet değişikliği yapılacak ve ani dönüşlerden kaçınılacak şekilde tayin edilecektir.
    1. Kanalların etrafında, mükemmelen tespit edilmeleri ve proje veya şartnamelerde belirtilmiş izolasyonun konması için, gerekli açıklık bırakılacaktır.
    1. Boyunsuz olarak ana kanala bağlanacak branşmanlarda istikamet değiştirici kanatçıklar kullanılacaktır.
    1. Borular veya kirişler dolayısıyla kanalların daralmasını gerektiren hallerde değişiklik gerektiren mesafe 60 cm. den fazla ise hava hızında değişiklik yapılmayacaktır. 60 cm.den kısa mesafede değişikliklerde hava hızı % 10 dan fazla olmamak şartıyla arttırılabilecektir.
    1. Her bir vantilatörün (aspiratörün) veya serpantinin hava çıkış tarafında kanala veya hücreye kaynaklı veya vidalı monte edilmiş kapaklı pirinç deneme nipelleri konacaktır. (Ölçme yapılabilmesi için).
    1. Kavisli dirseklerde, eksen yayı yarı çapı kanal genişliğinin % 150 sinden az ise veya projeden belirtilmişse dönüş kanatçıkları kullanılacaktır.
    1. Belirtilmiş olan kanal çemberleme ve tespit parçaları asgari miktardır. Çalıştırmalar veya denemeler sırasında husule gelecek herhangi bir eğilme veya titreşimi önlemek için ilave çemberler veya tespit parçaları kullanılacaktır.

    2. Kanalların, boruların veya cihazların askı çubuklarından birisinin kanalı delmesine kesinlikle izin verilmeyecektir. Böyle bir ihtiyaç vuku bulduğunda, kanal delmek yerine, kanal yeterli taşıma mukavemetine sahip kare veya U profillerle çerçeve içine alınıp, taşıyıcı çubuklar bu çelik konstrüksiyona taşıttırılacaktır.
    1. Kanallar arasındaki gerek sabit gerek esneklik sağlayan bağlantılarda ve kanalın cihazlara ve eklenti parçalarına bağlanmasında az meyilli konik geçiş parçaları kullanılacaktır.
    1. Kanal için gerekli galvanizli saç levhalar veya kanal kısımları, gerekli bütün çemberleme ve tespit parçalarıyla birlikte ihzar edilecektir. Hava hızları teknik şartname ekinde verilen “Tasarım Kriterleri”ne uygun olarak seçilecek.
    1. Saç kanal işlerinde saç kalınlıkları, birleştirmeler ve çemberler şartnamenin diğer kısımlarında verilen değerlere uygun olacaktır.
    1. 50 cm. den geniş ve izolesiz kanallar bükme makinesiyle çaprazlanmış olacaktır.
    1. Kanallarda kesit değişiklikleri mümkün olduğu kadar uzun konik geçiş parçalarıyla yapılacaktır. Aksi işveren tarafindan kabul edilmediği taktirde branşmanlar, ana kanal eksenine nazaran en çok 45o açı yaparak ayrılacaklardır.
    1. Üfleme ve emme kanallarının klima havalandırma santralleriyle veya vantilatörlerle bağlantısı tip detaya uygun olarak, uygun genişlikte hazır titreşim alma elemanları kullanılarak yapılacaktır.
    1. Tüm egzoz kanalları standartlara uygun malzemelerden özel flanş çerçeveli olarak üretilecek. Bu iş için gerekli sızdırmalık fitili, çerçeveye, cleat elemanları ve kenar sealent malzemesi ile beraber, temin ve montajı dahil edilecek. Kanal montajı için gerekli rot çubuğu, dubel taşıyıcı, köşebentler fiyata dahil edilecektir. Askı mesafeleri ve taşıyıcı rot çubuğu çapları Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olarak temin ve monte edilecek.
    1. Galvanize çelik sacdan mamul kanallar SMACNA, DW 42 ya da TÜV normlarına uygun olarak otomasyonlu tesislerde imal edilecektir. Tüm kanal boyuna dikişleri, bu işler için özel geliştirilmiş tezgahlarda yapılacaktır. Tüm hava kanallarının ve bağlantı elemanlarının (fittings) fabrikasyon olması, yani bir fabrikada bilgisayar kontrollu (CAM) tezgahlarda kesilip şekillendirilmesi şarttır. Şantiyede caka kullanılarak veya bir başka şekilde el ile kanal ve bağlantı elemanı imalatı kabul edilmez.
    1. Kanal cidarlarına, çarpılmayı ve titreşimi önlemek amacıyla güçlendirici şeritler eklenecektir. Yeterli büyüklükteki yerlerde dirsek yarı çapları standart olacak ve bir yöndeki ölçüsü 300 mm’yi aşan dirseklerde yönlendirici kanatlar kullanılacaktır. Kanat yüzeyleri ve köşeleri pürüzsüz olacaktır.
    1. Kanallar, inşaat gurubu tarafından onaylanmış güvenli bir yöntemle bina yapısına bağlanacak ve her türlü çalışma koşulunda tamamen titreşimsiz olacak şekilde monte edilecektir. Taşıyıcı profiller ile kanalların arasına lastik levhalar konulmalıdır.
    1. Kanal bağlantıları ve ek yerleri mümkün olduğu kadar hava sızdırmaya imkan vermeyecek şekilde yapılacak ve özel cıvata bağlantılı prefabrik kanal flanşları ile birleştirme yapılacaktır. Flanşlar TÜV veya muadili belgeli markalardan seçilecektir. Özel kanal flanşı ve benzeri yardımcı malzemelerin (Conta, mastik vb.) kullanımında mutlaka imalatçı firma montaj talimatmanelerine uyulacaktır.
    1. İki adetten fazla menfez ya da anemostat bağlı olan her branşman kanalına hava ayar klapesi konulacak ve hem kanal üzerinde hem de asma tavanda, bu klapelere müdahele için kontrol kapakları öngörülecektir.
    1. Düşük hızlı ve basınçlı konvansiyonel bağlantılı kanallarda ek yerleri toz ve yağlardan arındırılarak mastiklenmelidir (Sertleşmeyen tip mastikle).
    1. Yağlı ve nemli egzoz havası nakledilen kanallarda yağa dayanıklı ve sertleşmeyen tip mastikler kullanılmalıdır. Hava kanalı klapelerinin konduğu yerlerde 10cm x 10cm müdahale kapakları konulacaktır. Hava kanallarının flexible bağlantı malzemesi olarak dec-connector veya muadili malzeme kullanılacak, malzeme için de Proje koordinatörlüğü’nden onay alınacaktır.
    1. Esnek boru kanalları max. 2 m uzunlukta kullanılacaktır.
  1. HAVA KANALLARINDA İZOLASYON
    1. Alışveriş merkezindeki hava kanalı tesisatları aşağıdaki tabloda verilen kriterler uyarınca izole edilecektir.
    1. Ayrıca susturucusu entegre edilemeyen her türlü klima santralinde, cihaza bağlantı noktasından itibaren hem üfleme hem de dönüş kanallarında en az 10m boyunca, 2,5cm’lik akustik izolasyon yapılarak, gereken noktalarda hava kanalı boyutları buna göre (hava hızı ve basınç kaybı kriterleri de gözönünde tutularak) revize edilecektir.


AHU Üfleme - Dönüş ve RTU Üfleme

RTU Dönüş

Sadece Duman

Mekanik Egzoz ve
Mutfak Egzoz


BİNA İÇİ

2,5 cm alüminyum folyo kaplı cam yünü levha izolasyon

8 cm rabitz telli taş yünü(90 kg/m3) + 0,6 mm aluminyum saç kaplama

8 cm rabitz telli taş yünü(90 kg/m3) + 0,6 mm aluminyum saç kaplama

ŞAFTLAR

2,5 cm alüminyum folyo kaplı cam yünü levha izolasyon

8 cm rabitz telli taş yünü(90 kg/m3) +0,6 mm aluminyum sac kaplama

8 cm rabitz telli taş yünü(90 kg/m3) +0,6 mm aluminyum sac kaplama

ÇATI

2,5 cm alüminyum folyo kaplı cam yünü levha izolasyon +0,6 mm aluminyum sac kaplama

8 cm rabitz telli taş yünü(90 kg/m3) +0,6 mm aluminyum sac kaplama

8 cm rabitz telli taş yünü(90 kg/m3) +0,6 mm aluminyum sac kaplama
  1. HAVA MENFEZLERİ
   1. Genel Esaslar
    1. Hava menfezlerinin kenarları hava sızıntısı yapmayacak şekilde kalafatlanacaktır.
    1. Üfleme hızları döşemeden 180 cm. yüksekte 0,25 m/sn. den fazla hava hızı meydana getirmeyecek şekilde seçilecektir. Üfleme havasının oda havasıyla stratifikasyon hasıl etmeden indüksiyon yoluyla karışması ve neticede bütün oda havasının eşit sıcaklıkta olması temin edilecektir.
    1. Üfleme veya emme menfezleri devamlı hat şeklinde ise ara tespit ve şase parçaları gizlenecek. Yan yana gelen kısımların hizaya gelmesi ve köşelerde çıkıntı ve çarpıklık olmaması için gerekli tertibat alınacaktır.
   1. Anemostatlar
    1. Projelerde gösterildiği şekilde anemostatlar temin ve monte edileceklerdir. Anemostatlar yayıcı ve karıştırıcı özellikte olacaklardır. Hava yayması döşemeden 180 cm. yüksekte şikayete sebep olacak bir hava hareketi meydana getirmeden istenen debiyi sağlayacak şekilde düzenlenmiş olacaktır ve 40 desibelden fazla bir ses teşkil etmeyecektir.
    1. Oda havası üfleme havasıyla her noktada karışacak ve odanın her yerinde sıcaklık denkleşmesi meydana gelecek hava cepleri (ölü mıntıkalar) hasıl olmayacaktır. Projede veya Proje Koordinatörlüğünün isteğiyle damper monte edilebilecek ve hava debisi bu damperle kontrol edilebilecektir. Buna ilaveten anemostatlara debiyi eşitleyici yön vericiler (difüzörler) de monte edilecektir. Bunların tutucu çubukları gizli olacak ve görünmeyecektir. Anemostatlar tavandan veya kanaldan çok aşağıya monte edilmeyecek şekilde projeleneceklerdir.
    1. Anemostatların dış kısmı iç (şase, damper ve yön vericilerin bulunduğu) kısma yaylı bir kilitle monte edilecek ve herhangi bir anahtar veya alet kullanmadan dış kısmın çıkarılması kabil olacaktır. Bunların damperleri çok kanatlı veya iki tarafa doğru açılan çift kanatlı tiplerden olacaktır. Anemostatlarda oda hava sıcaklığından 11oC daha soğuk veya 33oC daha sıcak hava üflendiğinde oda şartlarında şikayet gerektiren bir sebep hasıl olmayacaktır.
    1. Anemostat plenum kutuları: Galvaniz sacdan imal edilmiş olmalıdır. Her bir plenum kutusu üzerinde min. 4 adet askı parçası (hem tel hem de rot ile bağlantıya uygun) olmalıdır. Plenum kutuları asma tavan imalatı esnasında önceden monte edilebilir olmalıdır. Plenum kutuları ilgili üfleyici veya emici menfez veya anemostatın montaj sistemine uyumlu olmalıdır.
    1. Plenum kutuları içten esnek, kapalı hücreli kauçuk köpüğü malzemeden izoleli (Kaimannflex veya muadili) ve perfore ayar damperli olacaktır. İç izolasyon malzemesinin yangına mukavemeti BS 476/1971 Kısım 7’ye göre Sınıf 0 ve yüzey alev iletimi BS 476/1968 Kısım 6’ya göre Sınıf 0 olacaktır. İzolasyon malzemesinin su buharı permeabilitesi ortalama 0,09 perm/in, su buharı geçirgenlik direnci DIN 52615’e göre en az  = 7000 olacaktır.
   1. Damperli Menfezler
    1. Alüminyumdan mamul çift sıra kanatlı emiş menfezi elektrostatik toz boyalı olacak damperi kendi üzerine monteli olacak. Damper zıt kapanır kanatlı olacak. Numunesi Proje Koordinatörlüğünden onaylandıktan sonra, esas imalata geçilecek. Rengi Proje Koordinatörlüğünden öğrenilecek menfezin kanala bağlantısı için gerekli yaka, plenum kutusu gibi zorunlu ihtiyaçlar menfez birim fiyatı içinde değerlendirilecektir. Bunun için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
    1. Yüklenici, proje üzerindeki hava debilerini İşveren nezaretinde tutanakla belgelemek zorundadır. Tamamı aluminyum çekme profilden mamul, tek sıra kanatlı, kanat hatvesi 20mm olacaktır. Kanatlar el ile tek tek ayarlanabilir olmalıdır. Menfez montajı çerçevedeki havşalı delikten vidalama veya menfez boğazı arkasındaki mandal mekanizması yardımıyla yapılmalıdır. Kanatlar menfez boğazından çelik tel ile girilmiş olacaktır.
    1. Damper çerçevesi galvaniz sacdan, kanatları ise aluminyum çekme profilden mamul, kanat merkez aralıkları 40 mm olmalıdır. Emiş veya üfleme menfezleri arkasına monte edildikten sonra menfez kanat aralıklarından kare kesitli anahtar ile kumanda edilebilmelidir. Her grup zıt damper için bir kare kesitli anahtar, Yüklenici tarafından verilecektir. Damper kanatçıkları birbirine zıt yönde açılabilir olmalıdır.
   1. Hava Damperleri
    1. Hava damperleri ve kolon klapeleri, projelerde gösterilen yerlere ve bütün temiz hava girişlerine monte edilecektir.
    1. Tamamı aluminyum çekme profilden mamul, kanatlar birbirine zıt yönde açılabilir olmalıdır. Damper kanatlarının uzunlukları 1500 mm’yi geçmeyecektir. Damper kanatçıklarının hareketi haddelenmiş 6603 alüminyum profil malzemeden mamul çarklar vasıtasıyla sağlanmalıdır. Damperlerin iki tarafında kanal arasına monte edilmek üzere uygun genişlikte flanşları olmalıdır. Kanal damperleri el ile kumanda edilmelidir. Damper kanat yatakları haddelenmiş 6603 alüminyum profil malzemeden, kumanda kolunun bulunduğu kanat yatakları ise bronz malzemeden yapılmalıdır.
    1. Bunların ayar kolları damperin açık ve kapalı durumları işaretlenmiş kadranları ve kelebek vidalı bir konumda tespit etme tertibatları mevcut bulunacaktır.
    1. Bunlar tek kanatlı ayırıcı tipten, kelebek tipten veya çok kanatlı tipten olacaklardır. Saç kalınlıkları 0,8 mm.den az olmayacak 25x2,5 köşebentle takviye edilmiş olacak, takviye yanlarında 30 cm. den fazla takviyesiz kısım kalmayacak şekilde imal edilmiş olacaklardır. Takviyeler damperin çalışmasına mani olmayacak ve hava akımında türbülans meydana getirmeyecektir. Damper dayanma yerleri de aynı ölçüde köşebentten yapılmış olacak damperin bir ölçüsü 100 cm. den fazla olmayacaktır. Kanallar damperin geldiği yerde gerekli şekilde takviye edilmiş olacaktır.
    1. Çalıştırmadan evvel damperler kanallarda gerekli havayı temin edecek şekilde ayarlanmış olacaklardır.
   1. Yangın Damperleri
    1. Tip detayı verilmiş olan konstrüksiyonda yangın damperleri sıcaklıkla yanıcı bağlantı parçalı olarak temin edilecekler ve projede gösterilen noktalara ve yangına dayanıklı döşeme, duvar, tavan ve bölmelerden geçiş noktalarına konacaktır.
    1. Yangın damperleri paslanmaz/demir saçtan olacak saç levhalardan yapılıp kanal içine monte edilmiş bir şase içerisinde rahatça dönebileceklerdir. Kapatma ağırlığı ve bağlantı yeri, damperi yanıcı bağlantı parçası bırakınca rahatça kapatıp tekrar açılmasına mani olucu yaylı tutucunun arkasına geçirerek kilitleyebilecek ağırlıkta ve uzunlukta olacaktır. Kapandıktan sonra elle müdahale etmeden açılmayacaktır. Yanıcı bağlantı parçaları tanınmış bir firma mamulü olacak, prospektüsü tasdik edildikten sonra kullanılacaktır. Yanma sıcaklığı bağlantı parçasının üzerinde gösterilmiş olacaktır. Damperlerin ve şasenin uygun gözetleme kapakları olacaktır.
    1. Tek kanatlı yangın damperlerinden büyük ölçüsü 50 cm. ye kadar olanları 1,5 mm.; 100 cm. ye kadar olanları 2 mm.; daha büyük ebatlı olanları 3 mm. kalınlığında saçtan yapılmış olacaklardır.
    1. Çok kanatlı yangın damperlerinden büyük ölçüsü 50 cm. ye kadar olanları 1,5 mm. den az kalınlıkta olmayacak, kanatlar 15x60 cm. den daha büyük olmayacaktır. Eni 60 cm. den daha büyük olan kanallarda özel detay tasdik ettirilecektir.
    1. Yanıcı bağlantı parçası, yangın raporunda belirtilen şekilde, 72oC de yanabilen cinsten olacaktır.
    1. Duman egzoz kanallarında kullanılan yangın damperlerinde, hiçbir suretle eriyen telli sigorta bulunmayacak, bu damperler sadece otomasyondan kontrol edilen motorlar vasıtası ile açılıp kapanabilecektir. Enerjisizken açık pozisyonda kalacaktır.
    1. Damper klapesi çift cidarlı galvaniz sac içerisinde min. 70 kg/m3 yoğunlukta taş yünü ile izole edilmiş olmalıdır.
    1. Yangın duman kontrol sistemlerinde kullanılacak olan motorlu yangın damperleri aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır:
     1. Uluslararası/Avrupa Birliğince benimsenmiş test metotlarına göre test edilmiş olacak ve bağımsız bir kuruluş tarafından sertifikalı olacaktır.
     1. Yangın Duman Damperlerinin testi aşağıda belirtilen test metotlarından en az birine göre yapılmış olacaktır:

 • UL 555 (fire resistance 1 1/2 hour),

 • UL555S (leak class I),

 • ISO 10294-1
     1. Motorlu yangın damperi bir 24V A.C/D.C damper motoru ile tahrikli olacaktır. Damper motoru yangına mukavim olacak, uzaktan kumandalı olacak ve bina yangın alarm sisteminden sinyal geldiğinde damperi açacak şekilde tasarlanmış olacaktır. Servo-motor sisteminde bulunan bir yaylı mekanizma ile damper, motora sinyal gelmediği anda kapalı duruma getirilecektir. Gövde galvanizli saçtan imal edilmiş olacak ve dikdörtgen kanal bağlantısı için iki yanında çift kalınlıklı yakalar (spigots) bulunacaktır.
     1. Damper kanatları test edilmiş kaydıyla paslanmaz çelik veya galvaniz çelikten imal edilmiş olacaktır.
    1. Damperin hangi konumda olduğunun bir kontrol sistemi vasıtası ile izlenebilmesi için gerilimsiz kontakları (volt free contacts) bulunacaktır. Her motorlu yangın damperi bakımı için bağlantı kanalı üzerinde aşağıdaki ebatlarda bakım kapağı öngörülecek ve damper fiyatlarına ilave edilecektir.
   1. Barometrik Relief Damper (Barometrik Basınç Alma Damperi)
     1. Her merdiven kovasında, tercihen merdiven kovasının en üst kotunda monte edilecek olan basınç kontrol elemanıdır.
     1. Yangın esnasında çalışacak olan merdiven basınlandırma sistemi merdiven içinde pozitif basınç temin ederken, frekans konvertörü ile sürülen merdiven kovası basınçlandırma fanının minimum debide sağlayacağı, kapalı olan kapı çerçevelerinden infiltre olan debiden fazlasını tahliye ederek merdiven kovası içindeki basıncın 50Pa’yı geçmesini engellemek üzere, basınç farkı ile, başka bir mekanik tesisata ihtiyaç duymaksızın harekete geçerek fazla havayı tahliye edecektir.
     1. Damper duvar içine monte etmeye yarayan ve içinde bir yangın damperi bulunan bir kovan ile ayarlanabilir bir geri akışı önleme valfinden müteşekkil olacaktır. Duvar montaj çerçeveleri her iki ağzında koruyucu tel kafes bulunacaktır.
     1. Komple ventil düzeninin yangın mukavemet sınıfı K90 olacak ve buna uygunluğu sertifikayla belgelenecektir.
     1. Basınçlandırma kontrol ventilinin diğer özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır.
      1. Ayarlanabilir basınç aralığı: 10-50 Pa

      2. Açma basıncı: 50Pa

      3. Hava debisi: Projelerden alınacaktır

      4. Duvar rezervasyon ölçüleri: Projelerden alınacaktır

      5. Ventil Nominal çapı:
   1. Slot Difüzörler
    1. Gidiş ve dönüş havası için 1,4 sıradan oluşan, alüminyumdan çekilmiş profilden mamul, slot genişliği 50mm olan, eksenden kaçık (eksantrik) havayı eşit bölümlere bölerek yönlendiren 150 mm uzunluklarda ABS’den mamul, mat siyah renkli drum’lara sahip slot difüzörler kullanılacaktır.
    1. Yönlendirici drum’lar 0° ile 360° arasında kademesiz olarak döndürülmek suretiyle üflenen havayı 0° ile 180° arasında yönlendirebilir olmalıdır. Yönlendirici drum’lar fabrikada set edilecek, drumlar üzerindeki skala vasıtasıyla şantiyede ayar değişikliği yapma imkanı olacaktır.
    1. Slot difüzörler çift taraflı taşıyıcı profilleri ve bitiş elemanlarıyla beraber verilir. Galvaniz sactan mamul plenum kutusu içinde perfore sacı ve hava ayar damperi, dört adet askı pimi ve tüm bağlantı elemanlarıyla beraber komple temin ve monte edilecektir.
    1. Slot difüzörler mimari seçime bağlı olarak istenilen RAL kodunda boyanacaktır. Egzoz için kullanılan difüzörlerin plenum kutusu olmayacaktır.
   1. Sabit Kanatlı Dış Hava Panjuru
    1. Besleme ve emiş havasında kullanılmak üzere aluminyumdan mamul dış hava panjurları, panjur kanatları yağmur suyunu iç ortama geçirmeyecek şekilde imal edilmiş olacaklardır.
    1. Panjur kanatları et kalınlığı 1,5 mm. olan aluminyum profillerden imal edilmiş olacaklardır. Panjurların arkasında kanala dışarıdan yabancı madde girişini engelleyecek galvanizli sacdan üretilmiş koruyucu ızgara bulunacaktır.
    1. Panjurlar mimari gurubun istediği RAL kodunda boyalı olarak teslim edilecektir.
   1. Sabit Kanatlı Dış Hava Panjuru
    1. Geniş ve kritik alanların klima dağıtım havası sistemlerinde kullanılan, fırın boyalı çelik sactanyapılmış bir gövde plakasının üzerile tek sıra veya çift sıra şeklinde monte edilmiş jet nozzle lardan   müteşekkil, duvara monte edilecek şekilde tasarlanmış, jet nozzle difüzörün arkasında içten akustik izoleli,  galvanizli sactan mamul plenum kutusu, difüzör nozzle larının açılarını aynı anda el ile değiştirilmesini sağlayan mekanik düzeneği, hava debisi ayar elemanı (slider cover) ile birlikte komple şantiyede temini, montajı, test ve ayarlarının yapılması ve çalışır vaziyette teslimi. Difüzörlerin plenum kutuları esnek kanal bağlantı yakasına haiz olacaktır. Jet nozzle elemanları özel      plastik malzemeden yapılmış olacaktır. Jet Nozzle Difüzör aşağıda verilmiş olan hava debilerinde maksimum ses seviyesi 38 dBA olacakşekilde şeçilecektir. 
   1. Çift Sıra Zıt Kanatlı Menfez
    1. Özel çekme alüminyum profilden imal edilen, 32 mm çerçeveli, kör kasalı, kanatları yatay ve düşey eksende hareketli, vidalı montajlı, hava debisini ayarlamak için zıt yönlü damperli RAL 9010 veya proje yönetiminin seçeceği renkte.
    1. Temini, yerinde montajı, devreye alınması (balanslanması) ve çalışır vaziyette teslimi.
   1. Lineer Difüzörler
    1. Lineer difüzörlerin hava debisine göre uygun miktarda yarıkları bulunmalıdır. Üfleyici olarak kullanılacak olan lineer difüzörlerin hava çıkış ağızlarında yönlendirici kanatçıkları olmalıdır. Toplayıcı olarak kullanılacak olan lineer difüzörlerde yönlendirici kanatçıklar bulunmayacaktır
  1. KLİMA SANTRALLARI
   1. Genel Esaslar
    1. Santrallar içindeki cihazlar ve gerekli bağlantı kanalları proje değerlerine ve onaylı imalat resimlerine veya prospektüslerine uygun özelliklerde olacaklardır.
    1. Havalandırma klima santralleri onaylı imalat projesine uygun olarak monte edildiği yerde kolayca demonte edilebilecek ve içindeki cihazlar kolaylıkla sökülebilecek ve tekrar iş yerinde monte edilebilecektir. Her bir modülü titreşime karşı uygun tarzda izole edilmiş olacaktır.
    1. Her kısmın altında yoğuşan sular için bir toplanma kabı olacak bunlar derin kısma toplanacak ve en derin noktasında bir tahliye tapası olacaktır.
    1. Santrallerde, projesine göre gerekli damperler, otomatik kontrol cihazları için montaj yerleri ve bunlar için kontrol kapakları da tanzim edilmiş olacaktır.
    1. Santrallerde, tam sızdırmazlık sağlanmış olacak, cihaz içinde kirlenme ve bakteri oluşumunu önleyecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır. Her hücrede bakım kapısı, gözetleme camı, aydınlanma lambası bulunacaktır. Santralin hitap ettiği mahal veya mahallerin temizlik sınıfına göre, doğru sıralama ile gerekli filtreler konulacaktır. Filtre hücresi filtre kirlilik durumunu bildiren donanıma haiz olacaktır.

    2. Cihazların elektrik bağlantıları, “Yapı İşleri Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine” uygun olacaktır.
    1. Dış kaset standart modül büyüklüklerinden oluşan panellerden imal edilecektir. Bu paneller santral karkasına, dışarıdan sökülüp içerisine müdahale edilebilecek şekilde monte edilecek, böylece bakım kolaylığı sağlanmış olacaktır.
    1. Santral karkası, yüksek fan basınçlarında bile deforme olmadan çalışabilmesine uygun dizayn ve malzeme ile yapılmış olmalıdır.
    1. Paneller, galvanizli sac malzemeden çift cidarlı olarak imal edilecek, dış panel sacları neme karşı polyester boya ile boyanacak ve koruyucu film ile kaplanacaktır. Dış sac iç yüzeyi ise epoksi astar kaplamalı olacaktır. Panel ve panel sac kalınlıkları kullanılan yalıtım malzemesine (poliüretan, cam yünü, taş yünü, v.s.) göre uygun seçilmiş olacaktır. Paneller santral karkasına kolayca sökülüp takılabilecek şekilde monte edilecektir. Panellerin santral profiline montajında, hava kaçağına yol açabilecek herhangi bir delik delinmeyecektir.
    1. Fan hücresi; fan, motor, kayış-kasnak, fan muhafazası, esnek fan atış ağzı bağlantısı, fan kaidesi ve titreşim takozlarından oluşacaktır.
    1. Fanlar santrifüj tip olacaktır.
    1. Fan girişleri aerodinamik olarak şekillendirilmiş galvaniz, alüminyum veya polyester emiş hunilerinden oluşacaktır.
    1. Fan rotoru, fan mili ve kayış kasnağıyla birlikte statik ve dinamik olarak balanslanmış olacaktır.
    1. Standart fan motorları, 380 Volt/ 3 Faz/ 50 Hz besleme elektriği ile çalışmaya uygun olacaktır. Kullanılacak elektrik motorları TS 3067’ye uygun olarak imal edilmiş olacaktır.
    1. Fan ve motoru kızaklar ile birlikte çelik bir kaide üzerinde monte edilmiş olacak, titreşim takozları santralin altındaki takviyeli profil üzerine monte edilmiş olacaktır.
    1. Kanat kenarları ve çerçeveleri sızdırmazlık contalarıyla donatılacaktır.
    1. Damperler el veya servomotor kontrolüne uygun olacaktır.
    1. Elle kumanda edilecek damperler; konum göstergesi, ayar mekanizması ve kilitleme mekanizmalarına sahip olacaktır.
    1. Filtrelerin sızdırmazlık ve verim değerleri TS EN 779 ve TS EN 1886 standartlarına uygun olacaktır.
    1. Susturucu kulisleri santral dış kasetinin içerisine veya projesinde belirtilen noktalara konulacaktır. Ses yutma seviyeleri, her oktav bandı için verilen değerlerden az olmayacaktır.
    1. Susturucu kulisleri dikdörtgenler prizması şeklinde olacak, aralıkları ve montajları deformasyonu önleyecek ve ses yutum prensiplerine uyacak şekilde olacaktır.
    1. Hava akışına karşı direnç oluşturulan kulis alınlarına aerodinamik bir form verilecek, dirençler en aza indirgenecektir.
    1. Susturucu kulisleri önünde havanın daha homojen dağılabilmesi için gerekli miktarda boşluk bırakılacaktır.
    1. Isıtıcı bataryaların kapasiteleri verilen sıcaklıklarda ve basıç düşümlerinde ayrı ayrı verilen kapasitelerden az olmayacaktır.
    1. Isıtıcı batarya, etrafından hava by-pass’ını önleyecek şekilde monte edilecektir. Borulama bağlantıları söküldükten sonra komple dışarı alınıp servis verilebilecek tarzda yerleştirilecektir.
    1. Isıtma serpantinleri kolay dışarıya alınıp bakım yapılabilmesi için kızaklar üzerinde monte edilecektir.
    1. Isıtıcı serpantinlerin kapasite doğruluğu sertifikalarıyla onaylanmış olacaktır.
    1. Soğutucu bataryalar, verilen su giriş/çıkış sıcaklıklarında ve verilen su tarafı basınç düşümlerinde duyulur, gizli ve toplam soğutma kapasitelerinden ayrı ayrı fazla kapasite verecektir.
    1. Soğutucu serpantinlerin kapasite doğruluğu sertifikalarıyla onaylanmış olacaktır.
    1. Soğutma serpantinleri kolay dışarıya alınıp bakım yapılabilmesi için kızaklar üzerinde monte edilmiş olacaktır.
    1. Su girişlerinde drenaj amacıyla, boşaltma tapası, su dönüşlerinde ise üstten havatahliye vanası yerleştirilecektir.
    1. Soğutucu bataryalar borulama bağlantısı söküldükten sonra servis verilecek taraftan komple dışarıya çekilip çıkartılabilecek yapıda olacaktır.
    1. Soğutucu batarya hücresinde damla tutucuları da içine alacak şekilde paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş yoğuşma tavası bulunacaktır. Suyun tahliyesini sağlamak için sifon montajına hazır borulama yapılmış olacaktır.
    1. Isıtma ve soğutma serpantinlerinin birlikte bulunduğu santrallerde hava akış yönüne göre ilk olarak ısıtma serpantini yerleştirilecektir.
    1. Kondens su serpintilerinin önlenmesi için hava akışı dirençli damla tutucular kullanılacaktır.
  1. TEMİZLİK VE KORUMA
   1. Yüklenici çalışma bölgesini temiz ve düzenli tutacaktır.
Bölüm 23 30 01 Yayın Tarihi: Rev. Tarihi: Rev.No: Sayfa /


Yüklə 68,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə