Tibb Sarı qızdırma

Ülkər-AytəkinÜlkər-Aytəkin
Qız, bayaqdan tamaşa etdiyi bu mənzərənin seyrindən doymuş kimi birdən ayağa qalxdı. Çala-çuxur yaş daşların üstündə sürüşüb yıxılmamaq üçün qollarını yana açaraq müvazinət saxladı; tələsmədən, ehtiyatla sahilə addımladı. Sarı qızdırma
132.71 Kb. 1
oxumaq
Sevdasiz aylarSevdasiz aylar
Ay qızlar! Yәqin Sevda yaşında olanda çoxunuz sevib-sevilmisiniz. Burada tәәccüblü nə var ki? Mәһəbbәtsiz ürәk, günәşsiz һәyat—ikisi dә birdir. Onsuz bu tәbiәtin füsunkar gözәlliklәrini necә görmәk, necә duymaq olar?. Sarı qızdırma
1.13 Mb. 11
oxumaq
Məhəmməd Füzuli Meyvələrin söhbətiMəhəmməd Füzuli Meyvələrin söhbəti
Nərgiz gülü bağa girən kimi ətrafına baxıb özünü itirdi. Bənövşə aciz-aciz boynunu əyib durmuşdu. Qönçələrin açıldığını görən şeyda bülbül sevinir, qızılgülə baxıb ah-naləyə başlayırdı. Çəmənlərdə yasəmənlərin xoş rəngi, ətri. Sarı qızdırma
18.07 Kb. 1
oxumaq
İBRƏt güZGÜSÜİBRƏt güZGÜSÜ
Həmçinin, bu günkü cə-miyyətimiz zəncirvari bir silsilə ilə yer üzündə yaşa-mış xalqlarla ayrılmaz bir bağlılığa malikdir. Bəşərin ictimai bağlılığı bir tərəfdən. Sarı qızdırma
2.32 Mb. 25
oxumaq
Дцнйанын яксяр юлкяляри цчцн эяляъяк даща йахшы эюрцнся дя, бир сыраДцнйанын яксяр юлкяляри цчцн эяляъяк даща йахшы эюрцнся дя, бир сыра
Sarı qızdırma
145.42 Kb. 1
oxumaq
1. Qara yaran ı n tör ə dicisidir1. Qara yaran ı n tör ə dicisidir
Sarı qızdırma
1.3 Mb. 12
oxumaq
İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən əmək şəraiti fizikiİşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən əmək şəraiti fiziki
Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 92-ci maddəsinin birinci hissəsinə uyğun olaraq Azərbaycan. Sarı qızdırma
1.39 Mb. 17
oxumaq
Fenn: 1301y analitik kimyaFenn: 1301y analitik kimya
Sual: Karbonat ionunun varlığını tәyin etmәk üçün hansı birlәşmәdәn istifadә edilir?. Sarı qızdırma
47.06 Kb. 6
oxumaq
Yazı xəttinin pozulması Əllərin \"Əlçalma\" şəkilli tremoru Barmaq-burun sınağı zamanı yayınmaYazı xəttinin pozulması Əllərin "Əlçalma" şəkilli tremoru Barmaq-burun sınağı zamanı yayınma
Sarı qızdırma
Yazı 445 b. 1
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə