Cerrah Gözü ve Yaklaşımıyla Venöz DopplerYüklə 60,36 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.03.2017
ölçüsü60,36 Kb.
#12830

Cerrah Gözü ve 

Yaklaşımıyla Venöz Doppler

  

Doç.Dr. H.Tankut AKAY27 – 29 Eylül 2013  Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Okulu, 

Eskişehir

 


En sık kullanılan yöntem

 

 Kullanımı kolay

 

•Sensitivite •Kolay tekrarlanabilir 

•Ucuz  


Taşınabilir

 

•Radyasyon yok  

 

•Deneyim gerektirir

Amaçlar 

Teşhis

 

Tedavi 

Takip 

Hastalıklar

 

Venöz yetmezlik 

Venöz trombüs 

Venöz haritalama 

 

Anatomi 

 

Alt ekstremite venöz sistemi, derin venler, yüzeyel venler 

ve bunları birbirine bağlayan perforan venlerden oluşur.

 

 

Derin venler  

alt ekstremitelerin ana drenaj sistemidir. Bu venler alt ekstremite 

arterlerine eşlik ederler genelde arterlerle aynı isimlerle anılırlar 

(ana iliak ven, derin femoral ven vs). 

 

 

Yüzeyel venler 

Vena Safena Magna (VSM), Vena Safena Parva (VSP) ve 

bu damarları birbirine bağlayan komünikan venlerden

 

oluşur

 

VSM  

ayaktaki dorsal venoz ark  

medial malleol anterior 

safenofemoral bileskeden (SFB)drene 

 

VSP  ayakta lateral malleol seviyesinden başlar, 

 

2/3 oranında popliteal fossada popliteal vene dökülür. 

Bu dökülme noktasına “Safenopopliteal bileşke” adı 

verilir. VSP 1/3 oranında da “Giacomini Veni” 

aracılığıyla VSM ya dökülebilir

 

 

 Renkli Doppler ultrasonda VSM’nın ayırt edilebilmesi 

icin ilk defa Bailly tarafından tanımlanan “eye sign” 

(Egyptian eyes - 

Mısırlı gozu) kullanılabilir

 

 Transvers US goruntusu, safenoz goz isareti 

(safenoz lumen gozun iris tabakasını ve ekojenik tabakalar olan superfisiyal ve 

muskuler fasiyalar da sırasıyla ust ve alt goz kapaklarını olustururlar.)

 

 DT-derin tabaka, YT-yuzeyel tabaka, Saf.K-safenoz kompartman, SF-

superficial fasya, 

SV-safenoz ven, SS-saphenous sinir, SV-safenoz ven, MF-muskuler (derin) 

fasya. 


• Anterolateral dal sıklıkla tek basına refluyu 

demonstre eder. 

 

 

• Posteromedial dal dilate olduğu zaman Giacomini veni adını alır

 

  

• Superfisyal epigastrik dal minimal invaziv islemler 

icin onemli bir landmarktır

 


Perforan Venoz Sistem: 

 

 

Yuzeyel venoz sistemle derin venoz sistem arasında 

bağlantı elemanlarıdır. Bu venler oblik olarak derin fasyayı 

delerler ve tibial, femoral, popliteal, sinuzoidal venlerle 

safenoz venler arasında bağlantı sağlarlar. 

 

 Daha buyuk perforan venler yuzeyel venlerden derin 

venlere tek yonlu akıma olanak sağlayan kapaklara 

sahiptirler ve sıklıkla bir perforan arterle birlikte bulunurlar. 

 

  

Klinik olarak onemli dort perforan ven grubunun oldukca 

tipik lokalizasyonları vardır ve özel adlarla anılırlar

 


İki onemli aksesuar safenoz ven vardır. 

 

Bunlar anterior aksesuar safenoz ven (AASV) ve posterior aksesuar safenoz venlerdir (PASV).  

 

Bu venoz segmentler safenoz kompartmanda yerlesik olup VSM’ya paralel seyrederler. AASV, VSM’nın anteriorunda; 

PASV ise posteriorunda lokalizedir.  

 

AASV, VSM’ya gore ana femoral arter ve venin ve anterior ve lateralinde yerlesir. Bu durum, AASV’in VSM‘dan 

ayrımında kullanılır ve alignment isareti olarak anılır

 


• Tek bir VSM buyuk bir paralel dal olmadan safenoz kompartmanda 

seyreder (ı tipi)

 

 

• Safenoz kompartmanda birbirine paralel iki tane VSM vardır. (gercek 

duplikasyon). %1 den daha az gorulur. 

 

• Subkutan buyuk bir d superfisyal fasyayı delerek safenoz kompartmanda seyreden tek bir VSM’ya acılır (h tipi).

 

 •  Distal safenoz kompartmanda herhangi belirgin bir ven yokken distalde 

herhangi bir seviyeden superfisiyal fasyayı delen bir dal proksimal safenoz 

kompartmanda seyreden tek bir VSM’ya donusur ve s tipi olarak 

adlandırılır

 


Vena safena magnaya paralel s varyasyonu gosteren bir dalın US goruntusu.

 


Hangi sorulara cevap arıyoruz

 

 Yetmezlik 

Trombüs 


Perforanlar 

Çap 


 

Normal ven duvarı

  gri skala ultrasonda ekojen değil

 İç yüzeyi düzgün Duvar çok ince, kalınlaşması patoloji lehinde Kan akımı devamlı, tüm segment boyunca,  Spontan akım

fazik akım

 Valsalva ile akımın kesilmesi 

kompresibilite Augmentasyon(eğer zayıfsa obstruksiyon)

 Valvler kranial yönde akıma izin veriyor Çoğunlukla 2 adet 

 

Normal venin akım karakteristiğinde  5 önemli 

parametre vardır

 

 

1- KAN AKIMI SPONTANDIR 

2 - 

KAN AKIMI FAZİKTİR (respirofazik)

 

3-

VALSALVA MANEVRASI İLE KESİNTİYE UĞRAR

 

4-

DİSTAL KOMPRESYONLA ŞİDDETLENİR 

(augmentasyon) 

5-

KALBE DOĞRU TEK YÖNLÜDÜR

 

DVT compression 

test 


Spontan fazik akım

 


1- Hastada yüzeyel ya da perforan venlerde yetmezlik 

var mıdır? Varsa hangi damar ya da damarlardadır? 

 

 

2- 

Hastada ciltten görülen varisler yanında cilt altında 

başka variköz venler var mıdır, varsa nerededirler ve 

çapları ne kadardır? (Tedavi edilecek varislerin yerini ve 

hangi yöntemle tedavi edileceğini belirlemek için)

 

 

3-

Hastada derin venöz yetmezlik var mıdır? Varsa, 

yüzeyel ven yetmezliğine mi yoksa geçirilmiş DVT a mı 

bağlıdır? (Birinci tipte yüzeyel venler tedavi edilebilir,

 

ikinci tipte tedavi kontrendikedir) 

 

4- 

Hastada derin venlerde obstrüksiyon var mıdır? 

(Varsa, 

venöz yetmezlik tedavisi kontrendikedir veya 

obstruksiyon tedavi edilmelidir) 

• RDUS incelemesi hasta ayakta iken 

yapılmalıdır. Çünkü reflü yerçekimi 

etkisiyle oluşur ve bu ancak hasta ayakta 

iken değerlendirilebilir. 

 

 

 

 Yatar pozisyonda reflü bakılmasıyla hem yanlış negatif hem de yanlış pozitif 

sonuçlar oluşabilir.

 

 

 

• 

RDUS incelemesinde, VSM ve VSP ile birlikte tüm 

yüzeyel venöz sistem ayrıntılı olarak incelenmeli ve venöz 

yetmezlik tipi mutlaka ayırd edilmelidir.

 

 

Derin venöz sistem, yetmezlik ve obstrüksiyon açısından incelenmeli, yüzeyel ven yetmezliğine ve posttrombotik 

sendroma bağlı derin venöz yetmezlik hasta öyküsü ve 

RDUS bulgularıyla birbirinden ayırd edilmelidir.

 


Venöz yetmezik ve Varis 

VSM normal çapı 4 mm

 

VSP normal çapı 3mm den küçüktür

 

 

Herhangi bir venden artmıs capı ya da varikoz venlerle iliskisi nedeniyle 

yetmezlikten suphelenilirse renkli Doppler ultrasonla akıma bakılır. VSM’nın 

periferal bir segmentine sıkı, kısa sureli bir kompresyon yapılarak ya da 

hastaya valsalva manevrası yaptırılarak retrograd akıma bakılır

 

 

Kapaklar kapanana kadar normalde kısa sureli bir

 

retrograd akım fizyolojiktir. En sık kullanılan kriter reverse akım suresinin 

0.5 sn.yi gecmemesidir 

 

Derin venlerde ise 1sn.nin ustu reflu patolojik kabul edilir 

 

Perforan venlerde 0.5-

1 sn arası reflü tek başına anlam ifade etmeyeceği için 

normal kabul edilen 3.5 mm’yi gecen cap olcumu varlığında perforan venoz 

yetmezlikten bahsedilmesi daha sık kabul edilen bir gorustur

 

Derin Ven Trombozu ve Ultrason Kriterleri 

 

Trombüsün görülmesi  

Probla komprese edememe 

 

Daha kaudalden kompresyonla akımın görülememesi 

 

Solunumsal faz kaybı 

Ayırıcı tanılar

 

 

Sıvı yüklenmesi

 


Baker kisti 

adenopati 

hematom 

Tedavi 

•Endovenöz Lazer Ablasyon (EVLA) 

•Endovenöz RF ablasyon 

•Skleroterapi Skleroterapatik ajanın US esliğinde mikropuncture setinin iğnesiyle varislere

 

enjekte edilisi Sınırlamalar

 

•Obes hasta •Ödem 

Pozisyon vermede güçlük yaşanan hastalar 

Açık yaralar 

Ultrasonun  hem tanı hem de tedavide kullanılması ve EVL, 

RF ve köpük skleroterapisi gibi minimal invaziv yöntemlerin 

gelişmesiyle, venöz yetmezlik ve varis hastalarında tanı ve 

tedavi yaklaşımı radikal olarak değişmiştir. 

 

 

Bu değişimden hastaların maksimum yararlanabilmesi için, her şeyden önce ilgili hekimlerin klasik alışkanlıklarını 

bırakarak, varis hastalarında RDUS ile venöz yetmezlik 

varlığını ve tipini araştırmaları gerekir.

 

 Bu yapıldıktan sonra, tedavide mümkünse minimal invaziv 

endovenöz ablasyon yöntemleri tercih edilmelidir. Ancak, 

olası ciddi komplikasyonlardan sakınmak için, bu tedavilerin 

mutlaka US ve US kılavuzluğunda girişim yapma konusunda 

bilgili ve deneyimli hekimlerce yapılması gerekir.

 

  

Document Outline

 • Cerrah Gözü ve Yaklaşımıyla Venöz Doppler 
 • Slide Number 2
 • Slide Number 3
 • Slide Number 4
 • Slide Number 5
 • Slide Number 6
 • Slide Number 7
 • Slide Number 8
 • Slide Number 9
 • Slide Number 10
 • Slide Number 11
 • Slide Number 12
 • Slide Number 13
 • Slide Number 14
 • Slide Number 15
 • Slide Number 16
 • Slide Number 17
 • Slide Number 18
 • Slide Number 19
 • Slide Number 20
 • Slide Number 21
 • Slide Number 22
 • DVT compression test
 • Slide Number 24
 • Slide Number 25
 • Slide Number 26
 • Slide Number 27
 • Slide Number 28
 • Slide Number 29
 • Slide Number 30
 • Slide Number 31
 • Slide Number 32
 • Slide Number 33
 • Slide Number 34
 • Slide Number 35
 • Slide Number 36
 • Slide Number 37
 • Slide Number 38
 • Slide Number 39
 • Slide Number 40
 • Slide Number 41
 • Slide Number 42
 • Slide Number 43
 • Slide Number 44
 • Slide Number 45
 • Slide Number 46
 • Slide Number 47
 • Slide Number 48
 • Slide Number 49
 • Slide Number 50
 • Slide Number 51


Yüklə 60,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə