Cərrahiyyə Klinikasında qırtlaq-udlağın karsinoması olan xəstədə rekonstruktivYüklə 14,73 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/3
tarix12.12.2016
ölçüsü14,73 Mb.
1   2   3

- Varikozun müalicəsində hansı 

yeniliklər tətbiq edilir?

- Son 15 ili varikozun müalicəsində 

inqilabi bir dövr adlandırmaq olar. 

Əvvəllər varikoz adi metodlarla müalicə 

olunurdu, bu da çox saylı kəsiklərlə 

müşayiət olunurdu, əmliyyatlardan sonra 

xəstənin ayağında izlər qalırdı.

Lakin indiki dövr lazerlə müalicə 

(EVLA – Endovenoz Lazer Ablasiyası) 

dövrüdür. Yəni, damar daxilinə bu və 

digər kimyəvi vasitəni daxil etməklə, 

damarları çıxarmadan müəyyən müddət 

ərzində varikozun aradan götürülməsinə 

nail oluruq. EVLA prosedurası varikoz 

xəstəliyinin ən son müalicə metodu olub, 

damar divarına daxildən lazer enerjisi 

ilə təsir etməklə, onun bağlanmasına 

əsaslanır.

Lazer müalicəsinin üstünlükləri 

kəsiksiz, ağrısız, qansız, yerli  anesteziya 

( “keyitmə” ) ilə icra olunmasıdır. Digər 

tərəfdən,  proseduradan dərhal sonra 

pasient ayağa duraraq sərbəst gəzir.

Endovenoz lazer koaqulyasiyası və ya-

xud varikozun lazer müalicəsi son vaxt-

lar çox köklü dəyişiliklərə məruz qalıb. 

Son illər ərzində yeni növ lazer - suya 

təsir edən lazer və yeni lazer ötürücüsü - 

radial ötürücü kəşf edilib. Yeni növ lazer 

şüalarının təsirindən damar divarının 

kollagen lifləri zədələnir və onun bütün 

qatları bir növ əriyərək çapıq toxuması 

ilə əvəz olunur. Bu, ilk nəsil lazerlərdən 

- hemoqlobin lazerindən əsaslı şəkildə 

fərqlənir, damar daxilində tromb yarat-

mır. Bu səbəbdən prosedurada trombo-

embolik fəsadların yaranma ehtimali 

sıfıra bərabərdir, yəni demək olar ki, tam 

təhlükəsizdir. Beləliklə, bu müalicədən 

sonra biz içərisi trombla dolmuş vena 

yox, çapıqlaşımış vena görürük.

- Hazırda Azərbaycanda belə 

əməliyyatlar icra olunurmu?

-Fəxrlə qeyd etmək istərdim ki, yeni 

innovasion texnologiyanın həyatda 

özünə çox çətinliklə yol açmasına 

baxmayaraq, biz buna maksimum qısa 

müddətdə - 3 ay ərzində nail olduq. Artıq 

Azərbaycanda “üçüncü nəsil” adlan-

dırılan son lazerlə uğurlu əməliyyatlar 

aparmışıq.

Təəssüf ki, hələlik Azərbaycanda 

aparılan əməliyyatların yaınız 1 faizi 

lazerlədir, yerdə qalan hallarda klassik 

-  flebektomiya üsulundan istifadə olu-

nur. Halbuki, dünyada göstəricilər tam 

əksinədir. Təəssüf ki, bu, həkimlərimizin 

yeni texnologiyaları öyrənməyə az meyl 

göstərməsi ilə əlaqədardır.

- Endovenoz üsulla aparılan əməliy-

yatlar dan sonra xəstədə yenidən varikoz 

əmələ gəlmə ehtimalı varmı?

- Klassik üsulla aparılmış əməliyyat-

dan sonra bu risk 15-20%, lazer 

müalicəsindən sonra isə 1-2 %-dir. Bu da 

bir daha lazer müalicəsinin üstünlüyünü 

vurğulayır. Biz xəstələri 1 il müşahidə 

edirik, kiminsə çətinlik yaşadığını 

görməməişik.

Qeyd edim ki, varikoz xəstəliyinin 

müasir müalicə metodları arasında 

Radiodalğalı ablasiya (RDA) adını 

çəkmək olar. Bu üsul radiodalğalar 

vasitəsi ilə genişlənmiş damara təsir 

etməklə onun yığılmasına və sorulub 

itməsinə əsaslanır.  Digər üsul - minif-

lebektomiya – dəridə kəsik aparmadan, 

kicik dəliklərdən xüsusi alətlər vasitəsi 

ilə varikoz venaların çıxarılmasıdır. 

Mikrodəliklər steril striplər (steril plast-

rlar) vasitəsi ilə örtülür. Qısa müddətdən 

sonra dəliklər iz buraxmadan tamimilə 

sağalır.


Skleroterapiya - damar daxilinə xüsusi 

preparatın (sklerozantın) yeridilməsi ilə 

onun sorularaq aradan qaldırılmasıdır. 

Bu metod daha çox dəridaxili retikul-

yar venaların və damar ulduzcuqlarının 

(teleangioektaziyaların ) müalicəsində 

istifadə olunur.

- Məhəmməd müəllim, ayaqlarında 

varikoz damarları olan insanlara nə 

tövsiyə etmək olar?

- Dərhal fleboloq və ya damar 

cərrahına müraciət etmək lazımdır. 

Gündəlik həyatda isə uzun müddət 

ayaqüstə və ya oturaq vəziyyətdən 

imtina etmək, hündür dabanlı ayaqqabı 

geyməmək lazımdır. Fleboloqlar 5 sm-

dən hündr dabanlı ayaqqabı geyməyi 

məsləhət görmürlər.

 Həmçinin, hansısa isidici prosedu-

ralardan (müxtəlif növ fizioterapiyalar) 

uzaq olmaq, isti vanna və saunadan 

istifadə etməmək məsləhətdir. Komp-

ression corablardan istifadə etmək, 

uzanarkən ayaqların altına yastıq qoya-

raq qaldırmaq və müalicə tədbirlərinə 

mümkün qədər tez başlamaq lazımdır. 

Bu tip problemi olan hamilə qalmaq 

istəyən xanımlar mütləq fleboloqa 

müraciət etməli, onun məsləhətlərindən 

sonra hamilə qalmalıdırlar.

Günel ASLANOVA

Varikozun ən müasir müalicə metodları Azərbaycanda


31 avqust  2015-ci il

http://www.amu.edu.az

7

Sentyabrın  3-dən  5-dək  Soçidə 

Rusiya 

Onkomammaloqlar 

Cəmiyyətinin  ikinci  «Süd  vəzi 

xərçənginin  diaqnostikasında  və 

müalicəsində  innovasiyalar»  adlı 

illik  konqresi  keçiriləcək.  Tədbirdə 

Rusiyanın  50  regionunun,  eləcə 

də  Azərbaycan,  ABŞ,  Finlandiya, 

Ukrayna,  Belarus,  Qazaxıstan  və 

Özbəkistanın  onkoloqları  iştirak 

edəcəklər.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 500­dən çox mütəxəssis süd vəzisi xərçənginin müalicəsi və 

diaqnostikasında problemləri, eləcə də ən son nailiyyətləri müzakirə edəcəklər. Konq-

res  çərçivəsində  məruzə  müsabiqəsinin  keçirilməsi  planlaşdırılıb.  Həmçinin  onkoloji 

müəssisələrin baş həkimlərinin, şüa terapevtlərinin, mammaloqların, radioloqların və 

digər mütəxəssislərin iştirakı ilə “dəyirmi masa”lar təşkil olunacaq.

“Dünya alimləri və onkoloqları bədxassəli şişlərin müalicəsinin ən səmərəli sxemini 

axtarırlar.  Bu  sahədə  cərrahiyyə  texnikası  ildən­ilə  təkmilləşir,  dərman  və  şüa  tera-

piyasında yeni yanaşmalar müəyyənləşir, onkoloji xəstəliklərin diaqnostikasında yeni 

üsullar yaradılır.

Biz əminik ki, konqresdə onkoloqlar təcrübələrini bölüşəcək, öz bilik və bacarıqlarını 

daha da zənginləşdirəcəklər”,­ deyə Rusiyanın “Birgə xərçəng əleyhinə” Fondunun ic-

raçı direktoru Katerina Yarova bildirib.

u  Azərbaycan  Tibb  Univer-site tinin 

çoxprofilli 

Tədris 

Terapevtik 

Klinikası 

qon-

şu  dövlətlərin  nüfuzlu  xəstə-

xanaları  ilə  əlaqələrini  daim 

ge nişləndirir. 

Təbabətin 

ən 

aktual  problemlərinə  aid  fikir 

mübadiləsi  aparılır,  tanınmış 

mütəxəssislərin 

mühazirələri 

dinlənilir,  canlı  telekörpü  va-

sitəsilə  ağır  xəstələrin  vəziy-

yəti 

müzakirə 

edilir 

və 

çıxış  yolları  axtarılır.  Xüsusi 

ehtiyac  yarananda  isə  aparıcı 

mütəxəssislər  klinikaya  dəvət 

olunurlar. 

Artıq  ənənəyə  çevrilən  belə 

dəvətlər  zamanı  daha  çox 

türkiyəli  mütəxəssislərə  üs-

tünlük  verilməsi  də  təbiidir. 

Biz  bu  dəvətləri  zəruri  edən 

əsas 

məqamları həmişə 

diqqətdə  saxladığımızdan  İs-

tanbul  Universitetinin  İstanbul 

Tibb  Fakültəsinin  professo-

ru,  reanimatoloq  İbrahim  Öz-

can  Akıncının  klinikaya  dəvət 

olunması  xəbərini  eşidəndə 

də  onunla  görüşmək  qərarına 

gəldik.  Məlum  oldu  ki,  klini-

kanın 


həkim­reanimatoloqu 

Emil Qasımov rəhbərliklə məs­

ləhətləşərək  Türkiyədə  təhsil 

aldığı  universitetin  professoru-

nu klinikaya dəvət edib.

Yeri  gəlmişkən  qeyd  edək 

ki,  Tədris  Terapevtik  Klinika-

nın  Reanimasiya  və  intensiv 

terapiya  şöbəsi  klinikanın  ən 

vacib  bölmələrindən  biridir.  Bu 

şöbədə  onlarla  ağır  xəstənin 

şəfa tapması Klinikanı ölkəmizin 

reanimatoloji xidməti ən yüksək 

səviyyədə  olan  xəstəxanaları 

sırasında ön plana çıxarmışdır. 

Şöbəyə  həyati  vacib  funksiya-

ları dayanmış, kəskin pozulmuş 

və  ya  pozulması  gözlənilən 

xəstələr  yerləşdirilir,  onlara  24 

saat  ərzində  xidmət  göstərilir. 

Şöbədə  25  funksional  çarpayı 

var  ki,  bunların  da  7­si  uşaq-

lar  üçün  nəzərdə  tutulub.  Hər 

çarpayının  başında  ən  müasir 

tənəffüs  aparatı  cihazı  və  mo-

nitorlar yerləşdirib.

Şöbənin  defibrilyatorlar,  por-

tativ  rentgen  aparatı,  infuzo-

matlar, perfuzorlar və s. müasir 

tibbi  avadanlıqlarla  da  təchiz 

edildiyini  deyən  şöbə  müdiri, 

dosent  Əliyar  Sultanov  bildir-

di  ki,  kəskin  ürək,  tənəffüs, 

böyrək,  qaraciyər  çatışmazlığı 

olan xəstələr intensiv terapiya-

ya  cəlb  edilir,  ağır  vəziyyətdən 

çıxarılaraq  klinikanın  müvafiq 

şöbələrinə köçürülürlər.

Peşəkar tibbi personalın çalış-

dığı  şöbənin  sanitar­gigiyenik 

vəziyyəti  yüksək  səviyyədədir. 

Burada  yatan  xəstələrə  günün 

hər  saatında  bütün  laboratori-

ya  testlərinin  və  instrumental 

müayinələrin  aparılması  üçün 

şərait yaradılıb.

İstanbul  Universitetinin  İstan-

bul  Tibb  Fakültəsinin  profes-

soru  İbrahim  Özcan  Akıncının 

klinikaya  dəvət  olunmasın-

da  da  məq səd  onun  şöbənin 

işinə 


dair 

tövsiyyələrini, 

məsləhətlərini  dinləmək,  re-

animasiya  xidmətini  daha  da 

təkmilləşdirməkdən ibarət olub.

Reanimasiya  və  intensiv  te-

rapiya  şöbəsi,  bütövlükdə  kli-

nika haqqında ilk təəssüratının 

müsbət  olduğunu  vurğula-

yan  professor  İbrahim  Özkan 

Akıncı  müalicə  alan  xəstələrin 

xəstəlik  tarixçələrini  nəzərdən 

keçirərək  ümumi  müalicə  tak-

tikası  və  strategiyasının  doğ-

ru,  müasir  olduğunu  söylədi. 

Şöbənin  ən  ağır  xəstəsi 

G.Fərəcovanın 

müalicəsi 

ilə  bağlı  öz  tövsiyyələrini 

də  verərək  xəstənin  mexa-

nik  ventilyatordan  ayrılması 

üçün  maye  balansının  daha 

neqativdə 

saxlanılmasını, 

eləcə  də  bronx  dilatatoru  ilə 

müalicənin gücləndirilməsi, an-

tibiotik  terapiya,  ən  son  nəsil 

antimitotik  dərmanlardan  biri 

olan  caspofungin  molekulunun 

əlavə  olunmasını  məsləhət 

gördü.  Professor  İbrahim  Öz-

can  Akıncı  bizə  bildirdi  ki, 

ümumiyyətlə,  bu  cür  xəstələr 

başqa xəstəxanalarda itirilir. Ən 

vacibi xəstəyə zaman qazandır-

maq,  ağ  ciyər  və  bronxlardakı 

problemləri  çözüb  rahatlamaq-

dır.  Məsləhətləşmələr  zamanı 

bu qənaətə gəlindi ki, xəstənin 

həyatda  qalma  şansı  var.  Or-

qanizmi  möhkəmləndirdikdən 

sonra  şüur  durumunu  anlamlı 

cavablar  və  işarətlərlə  bərpa 

etmək zərurəti ortaya çıxacaq.

Türkiyəli  professor  klinika-

nın  direktoru,  professor  Sur-

xay  Musayevlə  də  görüşərək 

xəstənin  sağlamlıq  durumu 

barədə qısa məlumat verdi.

İlk  növbədə  dəvətlərini  qəbul 

etdiyinə görə professor İbrahim 

Özkana  təşəkkürünü  çatdıran 

professor  S.Musayev  rəhbərlik 

etdiyi  klinikanın  ölkə  başçısı 

cənab  İlham  Əliyevin  11  sent-

yabr 2007­ci il tarixli Sərəncamı 

əsasında  inşa  edilən,  tədris, 

elmi­tədqiqat,  müalicə  və  di-

aqnostika 

işlərini 

özündə 

birləşdirən unikal bir universitet klinikası  olduğunu  dedi.  Qeyd 

etdi  ki,  2007­ci  il  sentyabr  ayı-

nın 18­də Azərbaycan Respub-

likası Prezidenti İlham Əliyevin 

və  Heydər  Əliyev  Fondunun 

Prezidenti, 

YUNESKO 

və 


İSESKO­nun  xoşməramlı  səfiri 

Mehriban  xanım  Əliyevanın  iş-

tirakı  ilə  ümumi  sahəsi  25000 

m2  olan,  15  mərtəbəli,  400 

çarpayılıq  çoxprofilli  klinikanın 

təməlqoyma mərasimi keçirilib, 

2010­cu il oktyabrın 1­də açılışı 

olub.


Sovet  dönəmində  universite-

tin  bütün  kafedralarının  şəhər 

klinikalarında  yerləşdiyini,  baş 

həkimlərin  sağlıq  bakanlığına, 

kafedra  müdirlərinin  isə  rek-

tora  tabe  olduğunu  söyləyən 

S.Musayev o zamanlar anormal 

bir vəziyyətin yarandığını xatır-

latdı: “Hörmətli rektorumuz aka-

demik  Əhliman  Əmiraslanov 

uzun  illər  Moskvada  çalışmış 

onkoloqdur. O, 1992­ci ildən bu 

məsələləri  səlahiyyətli  qurum-

lar  qarşısında  dəfələrlə  qaldı-

rararaq bildirirdi ki, universitetin 

klinikaları  yaradılmalı,  proq-

ramlar  dəyişdirilməlidir.  1998­

ci  ildə  Azərbaycan  Respubli-

kasının  prezidenti,  xalqımızıın 

ümummilli  lideri  Heydər  Əliyev 

Azərbaycan Tibb Universitetinə 

gəlmişdi.  Bu  məsələ  yenidən 

qaldırılanda  Heydər  Əliyev 

dedi  ki,  ölkənin  maddi  durumu 

hələlik  yeni  klinikaların  inşası-

nı  reallaşdırmağa  yetərli  deyil, 

vəsaitimiz  yoxdur.  Nəhayət, 

2000­ci  ildə  ulu  öndər  Heydər 

Əliyevin  xeyir­duası  ilə  univer-

sitetin  ilk  klinikası  –  Stomoto-

loji  klinika,  daha  sonra  Onko-

loji  klinika  yaradıldı.  Beləliklə, 

universitet  klinikalarının  yara-

dılması  istiqamətində  görülən 

işlər  intensivləşdi.  Cənab  İl-

ham 


Əliyevin 

prezidentliyi 

dövründə Tədris Terapevtik Kli-

nikadan  sonra  500  çarpayılıq 

Tədris  Cərrahiyyə  Klinikası  da 

istifadəyə verildi”.

Universitetdə kadr hazırlığının 

mövcud vəziyyətinə də toxunan 

professor  S.Musa yev  bildirdi 

ki, 4 ildir rezidentura sisteminə 

keçərək  mütəxəssis  hazırlı-

ğının  türk  modelini  seçmişik, 

yönümüz  Tür kiyəyədir.  1990­

cı  illərdən  bəri  tələbələrimiz 

Türkiyədə  uzmanlıq  təhsili  al-

mağa  başlayıblar  və  onların 

səviyyəsindən olduqca razıyıq. 

Təsadüfi deyil ki, universitet kli-

nikalarında  həmin  kadrlar  heç 

bir maneəsiz işlə təmin olunur-

lar.

Görüş 


zamanı 

qarşılıq-

lı  əlaqələrin  bundan  sonra 

da  uğurla  davam  edəcəyinə 

əminlik ifadə olundu, xəstələrin 

şəfa 


tapması 

üçün 


or-

taq  bilgilərin  və  təcrübənin 

əhəmiyyəti vurğulandı.

A.KAMRANOĞLU

Ö.Akıncı: «Ən vacibi xəstəyə zaman qazandırmaqdır»

u

     

Dünyada hər il 

təxminən 2 milyon 

insanın, xüsusilə 

uşaqların ölümü təhlükəli 

qidalarla bağlıdır.

“lenta.ru” saytının yaydığı 

xəbərə görə ərzaq məhsullarının 

tərkibində olan patogen bakteri-

ya, virus, parazit və ya kimyəvi 

maddələr ishaldan tutmuş 

xərçəngə qədər 200-dən çox 

xəstəliyə səbəb olur.

Qida məhsulları üçün 

daim yeni təhlükələr var. Ərzaq 

məhsullarının istehsal texnologiyasında, 

bölüşdürülməsi və istehlakı, eləcə də 

ətraf mühitdə baş verən dəyişikliklər, 

mikroblara müqavimət və digər bu 

kimi amillər hər bir ölkənin milli qida 

təhlükəsizliyi sistemi üçün problemlər 

yaradır. Bununla yanaşı, beynəlxalq 

ticarət əlaqələrinin genişlənməsi 

təhlükəli məhsulların yayılması ehtima-

lını artırır.

Dünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir 

ki, istifadə edilən qida məhsullarının 

təchizatı mənbələri getdikcə qlo-

ballaşdığından, bütün ölkələrdə 

ərzaq təhlükəsizliyi sistemlərini 

gücləndirmək lazımdır. Bu səbəbdən, 

Dünya Səhiyyə Təşkilatı qida 

təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə, 

o cümlədən qida ilə ötürülən 

xəstəliklərin yayılmasının qarşısını 

almağa çalışır. Eyni zamanda, BMT-nin 

Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı 

(FAO) da beynəlxalq informasiya 

şəbəkəsi vasitəsilə ərzaq təhlükəsizliyi 

sahəsində fövqəladə hadisələr haqqında 

bütün ölkələri xəbərdar edir.

Qida təhlükəsizliyi ortaq bir 

məsuliyyətdir. Ərzaq istehsalı zəncirində 

hamı təhlükəsizlik qaydalarını 

gözləməlidir. Bu qaydalara fermerlər və 

istehsalçılar, eləcə də satıcılar və isteh-

lakçılar ciddi əməl etməlidirlər.Təhlükəli qidalar ölüm yayır

Azərbaycan onkoloqları Soçidə süd vəzisi 

xərçənginin diaqnostikasında  problemləri 

müzakirə edəcəklər

http://www.amu.edu.az

31 avqust 2015-ci il

Abdurəhmanova    Firuzə  Yusif  qızına  2002-ci  ildə 

Azərbaycan Tibb Universiteti tərəfindən stomatoloq ixtisası 

üzrə verilmiş internatura vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sa-

yılır.

Azərbaycan  Memarlıq  və  İnşaat  Universitetinin  STKS fakültəsinin III kurs, 304

a

 qrup tələbəsi Orucova Lamiyyə Suliddin qızının adına verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün eti-

barsız sayılır. 

Baş redaktor

ELDAR İSMAYIL

Müəlliflərlə  redaksiyanın 

mövqeyi  üst-üstə düşməyə bilər.

Əlyazmalar  geri  qaytarılmır.

Qəzet “Təbib”  qəze ti nin  

kompyuter mər kə zində yığılır, 

səhi fə lənir, “Bəxtiyar-4” İKŞ-də 

çap olunur. 

     


Ü N V A N I M I Z:

Mərdanov qardaşları - 100

2-ci mərtəbə,

Tel.: 595-24-97

tabibqazeti@gmail.com

Lisenziya Н - 022633

İndeks -0269

Sayı 4000

Sifariş: 258

çəkinmədən  qidalana  bilərlər. 

İdman  yarışlarının  keçirilməsi 

uşaqların hərbi vətənpərvərlik və 

idman  ruhunda  tərbiyəsinə  çox 

böyük  bir  töhfə  verir.  Cahangir 

müəllimdən  düşərgəyə  birbaşa 

nəzarət edən şəxs kimi çox razıyam. 

Malik müəllimə də minnətdaram 

ki,  gündə  bir  neçə  dəfə  bizə 

yaxınlaşaraq  ümumi  vəziyyətlə 

maraqlanır. Buranın bir özəlliyi, 

gözəlliyi də budur ki, bütün sakinlər 

doğma kollektivin üzvləridir. 

“Yeni, müasir standarlara 

u yğun 

bir 

istirahət 

kompleksinin inşasi nəzərdə 

tutulub”

Xoş  təsadüf  nəticəsində 

ezamiyyətimiz  Həmkarlar  İttifaqı 

Komitəsinin sədri, dosent Cahan-

gir  Qasımovun  düşərgəyə  gəlişi 

ilə eyni vaxta düşmüşdür. Cahan-

gir müəllim bütün korpusları bir­bir 

gəzərək  istirahətçilərlə  hal­əhval 

tutdu, əməkdaşların hər birinə uni-

versitetimizin  rektoru,  akademik 

Əhliman Əmiraslanovun salamla-

rını çatdırdı. Burada dincələnlərlə 

səmimi ünsiyyət quran C.Qasımov 

onların arzu və təkliflərini dinlədi, 

bir  sıra  məsələlərə  dair  ətraflı  fi-

kir mübadiləsi apardı. Düşərgənin 

səliqə­səhmanına  diqqət  yetirən 

komitə sədri ərzaq saxlanılan an-

barın, xörəklərin hazırlandığı ümu-

mi  mətbəxin  vəziyyətini  yoxladı, 

təsərrüfat  işçilərinə,  düşərgəyə 

birbaşa  cavabdeh  olan  şəxslərə 

lazımi tapşırıqlarını verdi. Komitə 

sədri  sakinlərlə  görüşündə  qeyd 

etdi ki, gərgin zehni əməklə məşğul 

olan  əməkdaşlarımızın  istirahəti 

həmişə olduğu kimi, bundan son-

ra da universitet rəhbərliyinin daim 

diqqət mərkəzində duran ən ümdə 

vəzifələrdən  biridir:    “Fürsətdən 

istifadə  edib  akademik  Əhliman 

Əmiraslanova təşəkkür edirəm ki, 

o  öz  nüfuzundan  istifadə  edərək 

bu düşərgəni əməkdaşlarımız üçün 

qoruyub saxlaya bildi. Gələcəkdə 

hörmətli rektorumuzun təşəbbüsü 

ilə burada yeni, müasir standarlara 

uyğun bir istirahət kompleksinin in-

şası nəzərdə tutulub”. 

Cahangir  müəllim  daha  kon-

fort  şərait  üçün  yol  vərəqələrinin 

qiymətini  artırmağı  təklif  edən 

sakinlərə  hələ  bu  haqda  düşün­

mədiklərini dedi. Bildirdi ki, 2­3 ildən 

bir çox cüzi qiymət artımı ola bilər. 

Nə qədər çətin olsa da, biz hər han-

sı dəyişikliyi, yeniliyi daxili imkanla-

rımız hesabına həyata keçirməyə 

çalışacağıq. Xörəklərin çeşidini ar-

tırmaq üçün gələn mövsümdə əlavə 

işçi götürüləcəyini  deyən komitə 

sədri 2017­ci ildən  etibarən hamı-

nın ümumi yeməkxanadan istifadə 

edəcəyini də söylədi. “İstirahət  mərkəzi  üç 

növbəli iş rejimi ilə işləyir”

Nəhayət,  bütün  işini­gücünü  

düşərgənin  təmizliyinə,  təmirinə, 

əməkdaşların rahatlığına və mədəni 

kütləvi  tədbirlərin  keçirilməsinə 

həsr edən Düşərgənin rəisi Malik 

Əbülhəsənovu

 dinləyirik:

 

-  Hər    il  olduğu    kimi  bu  il  də 

akademik  Ə.Əmiraslanovun    gös-

tərişi  ilə  burada  mövsümə  hazırlıq 

işləri aparılıb. Otaqlar təmir olunub, 

divarlar rənglənib. Kommunikasiya 

xətləri  yenilənib,  ərazi  məişət 

tullantılarından təmizlənib, həyətyanı 

ərazi,  binalar  mövsümə  qədər  bir 

neçə  dəfə  dərmanlanıbdır.  Yeməyin 

keyfiyyətinə də özüm nəzarət edirəm. 

Yeməkxananın müdiri Xətai Novruzov 

öz işinin öhdəsindən layiqincə gələn 

gənclərimizdəndir. Düşərgədə istirahət 

edənlər X.Novruzovun fəaliyyətindən  

və  aşpazlardan  Xanım  Ağazadə  və 

Nazilə  Quliyevanın  bişirdiyi  dadlı  

yeməklərin  keyfiyyətindən  razılıq 

edirlər. 

Hər mərhələnin əvvəli Universitet 

Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, 

dosent  Cahangir  Qasımov  əraziyə 

baş  çəkir,  sakinlərlə  söhbət  aparır. 

Çatışmazlıqları  vaxtında  aradan 

qaldırmaq  üçün  tövsiyələrini  verir. 

Siz özünüz də bunun şahidi oldunuz. 

İstirahət mərkəzi 3 növbəli iş rejimi 

ilə işləyir. 

Çimərlikdə də təmizlik işləri aparılıb, 

soyunub-geyinmə yerləri quraşdırılıb. 

Dənizdə  çimən  istirahətçilərin 

təhlükəsizliyi  nəzarətdə  saxlanılır. 

Xilasedicimiz  Azər  müəllim  bu  işi 

yüksək səviyyədə həyata keçirir. Səhər 

saat 10-dan 11-ə, axşam isə saat 17-

dən 19-dək dəniz saatıdır. Hava küləkli 

olanda  çimmək  qadağan  olunur.

Hər gecə saat 10-dan 12-dək uşaqlar 

diskotekada şənlənirlər. 

Qida  məhsullarının  təzəliyinə  və 

keyfiyyətinə  xüsusi  fikir  veririk. 

Müqavilə  əsasında  süd  alırıq. 

İstirahətçilərə yeməkdən əlavə gündə 

2 dəfə süd verilir. Sakinlərin asayişi 

qorunur,  sakitliyə  əməl  olunur. 

Ümumiyyətlə, məqsədimiz budur ki, 

hər il istirahətin keyfiyyəti əvvəlki 

illərlə müqayisədə xeyli yüksəlsin.

İşimizi  yekunlaşdıraraq  özlərini 

düşərgədə  tam  rahat  hiss  edən, 

illərlə bir­birlərinə qaynayıb qarış-

mış tanış simalardan ayrılırıq. On-

ları quşların cəhcəhi, cırcıramaların 

nəğməsi, Xəzərin sahili döyən sakit 

ləpələri ilə baş­başa qoyaraq Bakıya 

qayıdırıq. Ruhumuza qeyri­ixtiyari bir 

rahatlıq hopur. Ona görə rahatıq ki, 

öz işinin öhdəsindən layiqincə gələn 

məsuliyyətli  kadrların  sayəsində 

“Təbib” istirahət düşərgəsinə üz tu-

tanlar öz ürəklərincə istirahət edə 

biləcəklər.

Arif MƏMMƏDLİ,

Qabil Abdullayev,

Фотолар Ъянняталы ÇИНЭИЗИНДИР

 

MƏNALI İSTİRAHƏTİN ÜNVANI - «TƏBİB» 

Kafedraların professorları (elmlər doktorları):    

- II cərrahi xəstəliklər kafedrası  - 1 yer  

- İnsan anatomiyası kafedrası   -1 yer (0,25 vahid)  

Kafedraların  dosentləri (fəlsəfə doktorları):

 

- I cərrahi xəstəliklər kafedrası  - 1 yer (0,75 vahid )  

- Ümumi cərrahiyyə və anesteziologiya kafedrası  - 1 yer 

- II MPF-nin daxili xəstəliklər kafedrası  -1 yer  

- Neonatologiya kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid) 

- Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası  - 1 yer  

- Oftalmologiya kafedrası  - 1 yer (0,75 vahid )  

- I daxili xəstəliklər və reanimatologiya kafedrası - 1 yer 

- Neyrocərrahlıq kafedrası  - 1 yer 

- Tibbi fizika və informatika kafedrası  - 1 yer 

- Fizioterapiya və idman təbabəti kafedrası  - 1 yer 

- II uşaq xəstəlikləri kafedrası   - 1 yer (0,5 vahid) 

- II uşaq xəstəlikləri kafedrası nəzdində 

  «İmmunologiya»  kursu  - 1 yer 

- Terapevtik stomatologiya kafedrası  - 1 yer 

- Terapevtik stomatologiya kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid) 

- Operativ cərrahlıq və topoqrafik anatomiya kafedrası - 1 yer 

- Yoluxucu xəstəliklər kafedrası  -  1 yer 

- Latın dili kafedrası  - 1 yer

 

 Kafedraların baş müəllimləri:

 

- Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası  - 1 yer 

- Operativ cərrahlıq və topoqrafik anatomiya kafedrası  - 1 yer

Kafedraların assistentləri:

- III cərrahi xəstəliklər kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid) 

- II cərrahi xəstəliklər kafedrası - 1 yer (0,5 vahid) 

- Müalicə profilaktika, pediatriya fakültələri üçün 

   stomatologiya kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid) 

- Oftalmologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid) 

- Oftalmologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid) 

- Nevrologiya və tibbi genetika kafedrası   - 1 yer (0,5 vahid) 

- I cərrahi xəstəliklər kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid) 

- I cərrahi xəstəliklər kafedrası   - 1 yer (0,25 vahid) 

- Onkologiya kafedrası  - 1 yer 

- Kliniki farmakologiya kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid) 

- Məhkəmə təbabəti kafedrası   - 1 yer 

- Terapevtik və pediatrik propedevtika 

   kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid) 

- Terapevtik və pediatrik propedevtika kafedrası  - 1 yer 

- Neyrocərrahlıq kafedrası  - 1 yer 

- Tibbi fizika və informatika kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid) 

- II mamalıq və ginekologiya kafedrası  - 1 yer (0,25 vahid) 

- II MPF-nin daxili xəstəliklər kafedrası - 1 yer 

- II MPF-nin daxili xəstəliklər kafedrası - 1 yer (0,5 vahid) 

- II MPF-nin daxili xəstəliklər kafedrası - 1 yer (0,75 vahid) 

- Şüa diaqnostikası və terapiyası kafedrası  - 1 yer 

- Psixiatriya kafedrası  - 1 yer 

- Ümumi cərrahlıq və anesteziologiya 

   kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid) 

- Uşaq yoluxucu xəstəliklər kafedrası  - 1 yer (0,75 vahid) 

- Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası  - 1 yer 

- Neonatologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid) 

- İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili 

   kafedrası - 1 yer (0,5 vahid) 

- Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası  - 1 yer (0,75 vahid)

 

Kafedranın müəllimləri:

 

- Xarici dilər kafedrası   - 3 yer  Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlərin təqdim olunma 

müddəti elan qəzetdə («Təbib» qəzeti, 31 avqust 2015-ci il) dərc 

olunduğu gündən 30 gün keçənədəkdir. Sənədlər rektorun adına 

yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir: 

Bakı şəhəri- Az 1022, Bakıxanov küçəsi 23. Telefon: 597-43-23

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİAZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ

ÊÀ ÔÅÄ RÀ ËÀR ÜZRƏ 

ÀŞÀ ĞÛ ÄÀ ÊÛ ÉÅRËƏRİ ÒÓÒÌÀà Ü×ÜN 

ÌÜÑÀ ÁÈÃß ÅËÀN ÅÄÈR

Kataloq: uploads -> xeberler -> tebib qezeti 2015
tebib qezeti 2015 -> Tibb Universitetində yeni əczaçılıq laboratoriyası açılıb Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tibb Universitetində olub
tebib qezeti 2015 -> Dünyanın tanınmış ekspertləri atu-nun qonağı olub Tibb Universitetində elmi-praktik konfrans
tebib qezeti 2015 -> Əliağa Əlizadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans
tebib qezeti 2015 -> “heydəR ƏLİyev və azərbaycan nitq məDƏNİYYƏTİ” Kİtabinin
tebib qezeti 2015 -> Atu-da ana və uşaq sağlamlığına dair seminar keçirildi Azərbaycan Tibb Universitetində 2015-2016-cı tədris ilinin payız semestrinin imtahan sessiyasına hazırlığın
tebib qezeti 2015 -> Tibb Universitetində daha iki xəstəyə böyrək köçürüldü
tebib qezeti 2015 -> S.ƏLİyev: “TƏDRİSİn yüKSƏk səVİYYƏDƏ aparilmasi müƏLLİMLƏRİn təLƏBƏLƏRƏ olan

Yüklə 14,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə