Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?


) Peritoneal eksudatın əkilməsi zamanı nə daha çox müəyyən edilir?Yüklə 1,31 Mb.
səhifə10/19
tarix10.12.2016
ölçüsü1,31 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19

463) Peritoneal eksudatın əkilməsi zamanı nə daha çox müəyyən edilir?

A) Stafilokokk

B) Bağırsaq çöpləri

C) Protey

D) Qarışıq flora

E) Anaerob flora


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
464) Peritoneal eksudatın əkilməsi zamanı nə daha çox müəyyən edilir?

A) Anaerob flora

B) Stafilokokk

C) Qarışıq flora

D) Bağırsaq çöpləri

E) Protey


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
465) Hepatikoxoledoxun nəzərdən qaçan zədələnmələri əməliyyatdan sonrakı dövrdə hansı ağırlaşmalara səbəb olur?

A) Məhdud və ya yayılmış öd peritonitinə, qara ciyəraltı irinliklərə, xarici öd svişinə

B) Məhdud və ya yayılmış öd peritonitinə, qara ciyəraltı irinliklərə, xarici öd svişinə, ağ ciyər arteriyasının kiçik şaxələrinin tromboemboliyasına

C) Məhdud və ya yayılmış öd peritonitinə, xarici öd svişinə, ağ ciyər arteriyasının kiçik şaxələrinin tromboemboliyasına, diafraqmaaltı absessə

D) Məhdud və ya yayılmış öd peritonitinə, qara ciyəraltı irinliklərə, xarici öd svişinə, diafraqmaaltı absessə

E) Qara ciyəraltı irinliklərə, xarici öd svişinə, ağ ciyər arteriyasının kiçik şaxələrinin tromboemboliyasına, diafraqmaaltı absessə


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.

466) Qara ciyərdən kənar öd yollarının zədələnməsini aradan qaldırmaq nə ilə mümkündür?

A) Zədə yerini atravmatik ayrı-ayrı tikişlərlə tikməklə, axacağı L-ə bənzər drenaj üzərində tikməklə, biliodigestiv anastomoz qoymaqla, xolesisto-qastroanastomoz qoymaqla

B) Zədə yerini atravmatik ayrı-ayrı tikişlərlə tikməklə, axacağı T-yə bənzər drenaj üzərində tikməklə, biliodigestiv anastomoz qoymaqla, xolesisto-qastroanastomoz qoymaqla

C) Axacağı T-yə bənzər drenaj üzərində tikməklə, axacağı L-ə bənzər drenaj üzərində tikməklə, biliodigestiv anastomoz qoymaqla, xolesisto-qastroanastomoz qoymaqla

D) Zədə yerini atravmatik ayrı-ayrı tikişlərlə tikməklə, axacağı T-yə bənzər drenaj üzərində tikməklə, axacağı L-ə bənzər drenaj üzərində tikməklə, biliodigestiv anastomoz qoymaqla

E) Zədə yerini atravmatik ayrı-ayrı tikişlərlə tikməklə, axacağı T-yə bənzər drenaj üzərində tikməklə, axacağı L-ə bənzər drenaj üzərində tikməklə, xolesisto-qastroanastomoz qoymaqla


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
467) Xolangit üçün hansı xarakterdir?

A) Hektik tipli qızdırma, şiddətli üşütmə, tərləmə, susuzluq, ağızda quruluq, qara ciyərin böyüməsi

B) Hektik tipli qızdırma, şiddətli üşütmə, dalağın böyüməsi, qara ciyərin böyüməsi

C) Hektik tipli qızdırma, tərləmə, susuzluq, ağızda quruluq, dalağın böyüməsi, qara ciyərin böyüməsi

D) Şiddətli üşütmə, tərləmə, susuzluq, ağızda quruluq, dalağın böyüməsi, qara ciyərin böyüməsi

E) Hektik tipli qızdırma, şiddətli üşütmə, tərləmə, susuzluq, ağızda quruluq, dalağın böyüməsi


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
468) Xoledoxolitiaz zamanı rast gəlinən ağırlaşmalar hansılardıdr?

A) Obturasion sarılıq, axacağın çapıqlı dəyişikliyi, axacaq divarının yataq yarası, öd kisəsinin xərçəngi

B) Xolangit, obturasion sarılıq, axacağın çapıqlı dəyişikliyi, axacaq divarının yataq yarası, öd kisəsinin xərçəngi

C) Xolangit, axacağın çapıqlı dəyişikliyi, axacaq divarının yataq yarası, öd kisəsinin xərçəngi

D) Xolangit, obturasion sarılıq, axacağın çapıqlı dəyişikliyi, axacaq divarının yataq yarası

E) Xolangit, obturasion sarılıq, axacağın çapıqlı dəyişikliyi, öd kisəsinin xərçəngi


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
469) Böyük duodenal məməcikdə daş ilişib qalarsa nə icra edilməlidir?

A) Xoledoxo-duodenoanastomoz qoyulmalıdır

B) Duodenotomiya edilməli, daş çıxarılmalı və bağırsaq tikilməlidir

C) Xoledoxu açaraq daşın çıxarılmasına cəhd göstərməli, bu mümkün olmadıqda isə duodenotomiya vasitəsilə daşı xaric etməli, duodenumu tikib, ümumi öd axacağını drenə etməli

D) Duodenotomiya və daşın xaric edilməsindən sonra öd kisə axacağının güdülündən xoledox drenə edilməlidir

E) Xoledoxo-entero anastomoz qoyulmalıdır


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
470) Öd daşı xəstəliyinin rasional müalicəsi hansıdır?

A) Mineral sularla müalicə

B) Sanator-kurort

C) Dietik

D) Medikamentoz

E) Cərrahi


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
471) Fasiləli sarılıq nə ilə izah edillir?

A) Böyük duodenal məməcikdə ilişmiş daş ilə

B) Öd kisə axacağının daşı ilə

C) Qara ciyərdən xaric öd yollarının xərçəngilə

D) Xoledoxun ventil xarakterli daşı ilə

E) Öd kisə axacağının oklüziyası ilə müşayiət edilən öd kisəsi daşları olarsa


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
472) Kəskin öd hipertenziyasına gətirib çıxardan əsas səbəblər hansıdır?

A) Hepato-pankreatiko-duodenal sahənin şişləri, böyük duodenal məməciyin stenozu, xoledoxolitiaz, qurd invaziyası

B) Böyük duodenal məməciyin stenozu, xoledoxolitiaz, duodenal hipertenziya, qurd invaziyası

C) Hepato-pankreatiko-duodenal sahənin şişləri, böyük duodenal məməciyin stenozu, duodenal hipertenziya, qurd invaziyası

D) Hepato-pankreatiko-duodenal sahənin şişləri, böyük duodenal məməciyin stenozu, xoledoxolitiaz, duodenal hipertenziya, qurd invaziyası

E) Hepato-pankreatiko-duodenal sahənin şişləri, böyük duodenal məməciyin stenozu, xoledoxolitiaz, duodenal hipertenziya


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
473) Öd daşı xəstəliyi münasibətilə əməliyyat zamanı konkrementlə dolu büzüşmüş öd kisəsi, 2,5 sm-dək genişlənmiş ümumi öd axarı aşkar edilərsə, xəstəyə hansı icra edilməlidir?

A) Xolesistostomiya

B) Xolesistektomiya və dərhal öd yollarının təftişi

C) Xolesistektomiya və xolangioqrafiyadan sonra taktika müəyyənləşdirilməlidir

D) Xolesistektomiya

E) Duodenotomiya və böyük duodenal məməciyin təftişi


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
474) Kəskin xolesistitdə mexaniki sarılıq nəyin nəticəsidir?

A) Xoledoxolitiaz, ümumi öd axacağının limfatik düyünlərlə sıxılması, mədə altı vəzi başının ödemi hesabına. Ümumi öd axacağının qurd invaziyası hesabına

B) Xoledoxolitiaz, ümumi öd axacağının limfatik düyünlərlə sıxılması, mədə altı vəzi başının ödemi hesabına, xolangit, ümumi öd axacağının qurd invaziyası hesabına

C) Xoledoxolitiaz, ümumi öd axacağının limfatik düyünlərlə sıxılması, mədə altı vəzi başının ödemi xolangit hesabına

D) Ümumi öd axacağının limfatik düyünlərlə sıxılması,mədə altı vəzi başının ödemi hesabına, xolangit, ümumi öd axacağının qurd invaziyası hesabına

E) Xoledoxolitiaz, ümumi öd axacağının limfatik düyünlərlə sıxılması, xolangit, ümumi öd axacağının qurd invaziyası hesabına


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
475) Mexaniki sarılığın səbəbini əsas hansı vasitələrlə müəyyənləşdirmək mümkündür?

A) Birbaşa spleno-portoqrafiya

B) Qara ciyərin ssintiqrafiyası

C) Retroqrad xolangioqrafiya

D) Venadaxili xolesisto-xolangioqrafiya

E) Peroral xolesistoqrafiya


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
476) İrinli xolangitin inkişafı hansı patologiya ilə daha çox əlaqədardır?

A) Bağırsaq möhtəviyyatının əvvəl qoyulmuş biliodigestiv anastomozdan daxil olması ilə

B) Mədəaltı vəz başının şişi ilə

C) Öd daşı xəstəliyi ilə

D) Psevdotumoroz pankreatitlə

E) Stenozlaşan papillitlə


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
477) Obturasion bağırsaq keçməməzliyinə səbəb olan öd daşı, bağırsaq mənfəzinə öd kisəsinin hansı orqanla əmələ gətirdiyi fistuladan keçir?

A) Mədənin kiçik əyrilliyi

B) Nazik bağırsaq

C) 12-barmaq bağırsaq

D) Çənbər bağırsaq

E) Kor bağırsaq


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
478) Öd daşları əsasən hansından ibarətdir?

A) Öd turşularının duzlarından

B) Xolesterindən

C) Sidik turşusundan

D) Oksalatlardan

E) Sistindən


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
479) Öd kisəsinin xolesterozu daha çox nə ilə müşayiət olunur?

A) Kəskin xolesistitlə

B) Öd daşı xəstəliyilə

C) Ağ ciyərlərin xroniki qeyri-spesifik xəstəliklərilə

D) Öd kisəsinin xərçəngilə

E) Həzm traktının bədxassəli törəməsilə


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
480) Qara ciyər toxumasına infeksiyanın keçmə yollarına hansı aiddir?

A) Qapı venası, aşağı boş vena, öd yolları, limfa damarları

B) Qapı venası, qara ciyər arteriyası, öd yolları, limfa damarları

C) Qapı venası, qara ciyər arteriyası, aşağı boş vena, öd yolları

D) Qapı venası, qara ciyər arteriyası, aşağı boş vena, öd yolları, limfa damarları

E) Qara ciyər arteriyası, aşağı boş vena, öd yolları, limfa damarları


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
481) Qapı venası vasitəsilə qara ciyərə infeksiya haradan keçir?

A) Uzaq orqanların irinli-iltihabi xəstəliklərində böyük qan dövranından

B) Qarın boşluğu orqanlarının iltihab ocaqlarından

C) İrinli xolangitlərdə öd yollarından

D) Septiki endokarditdə ürəyin sol şöbələrindən

E) Kəskin xolesistitin destruktiv formalarında öd kisəsindən


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
482) Qara ciyərdə hansı hallarda çoxsaylı kiçik abseslər inkişaf edir?

A) Qara ciyərdə yad cismin irinləməsində

B) Ağır irinli xolangitlərdə

C) Askaridlər qara ciyərdaxili öd yollarına nüfuz edərkən

D) Qara ciyərdə parazitar sist irinləyərkən

E) Kəskin xolesistitin destruktiv formalarında


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
483) Qara ciyərin solitar abseslərində əsas əməliyyat növü hansıdır?

A) Hemihepatektomiya

B) Qara ciyər payının və ya seqmentinin rezeksiyası

C) Absesin yarılması və drenə edilməsi

D) Qara ciyərin transplantasiyası

E) Biliodigestiv anastomozun qoyulması


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
484) Qara ciyərin amöb absesi hansı hallarla müşayiət olunur?

A) 12 b/b xora xəstəliyinin mövsümi kəskinləşməsi ilə

B) İnfeksion hepatitin artması ilə

C) Kəskin respirator virus xəstəliklərinin epidemiyası ilə

D) Amöb dizenteriyası hallarının artması ilə

E) Opistorxoz hallarının artması ilə


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
485) Amöb mənşəli abseslər digər etiologiyalı abseslərdən nə ilə fərqlənir?

A) «Qəhvə xıltına» bənzər irinli çöküntünün olması ilə, böyük ölçülərlə, həqiqi piogen qişanın olmaması ilə, «Qəhvə xıltına» bənzər irinli çöküntünün olması ilə

B) «Qəhvə xıltına» bənzər irinli çöküntünün olması ilə, böyük ölçülərlə, həqiqi piogen qişanın olmaması ilə, qəhvəyi rəngli möhtəviyyatı ilə, «Qəhvə xıltına» bənzər irinli çöküntünün olması ilə

C) Böyük ölçülərlə, həqiqi piogen qişanın olmaması ilə, qəhvəyi rəngli möhtəviyyatı ilə, «Qəhvə xıltına» bənzər irinli çöküntünün olması ilə

D) «Qəhvə xıltına» bənzər irinli çöküntünün olması ilə, böyük ölçülərlə, həqiqi piogen qişanın olmaması ilə, qəhvəyi rəngli möhtəviyyatı ilə

E) «Qəhvə xıltına» bənzər irinli çöküntünün olması ilə, həqiqi piogen qişanın olmaması ilə, qəhvəyi rəngli möhtəviyyatı ilə, «Qəhvə xıltına» bənzər irinli çöküntünün olması ilə


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
486) Spesifik anti-amöb vasitələrə hansılar aiddir?

A) Metronidazol

B) Aminoqlikozid sırası antibiotiklər

C) Sefalosporin sırası antibiotiklər

D) Emetin, xloroxin, difosfat

E) Xinin
Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.


487) Qara ciyərin böyük amöb abseslərinin kompleks konservativ müalicəsi hansı üsul ilə tamamlanmalıdır?

A) Geniş spektrli antibiotiklərin tətbiqi ilə

B) Hemihepatektomiya ilə

C) Abses boşluğunun punksion aspirasiyası və ona anti-amöb preparatların vurulması ilə

D) Qara ciyərin rezeksiyası ilə

E) Laparotomiya, abses boşluğunun yarılması və drenə edilməsilə


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
488) Qara ciyər sirrozunun gecikmiş mərhələsi üçün hansı xarakterdir?

A) Qida borusu venalarının varikoz genişlənməsi qarnın ön divar venalarının varikoz genişlənməsi, assit, mədənin kəskin genişlənməsi

B) Splenomeqaliya, qida borusu venalarının varikoz genişlənməsi qarnın ön divar venalarının varikoz genişlənməsi, mədənin kəskin genişlənməsi

C) Splenomeqaliya, qarnın ön divar venalarının varikoz genişlənməsi, assit, mədənin kəskin genişlənməsi

D) Splenomeqaliya, qida borusu venalarının varikoz genişlənməsi, qarnın ön divar venalarının varikoz genişlənməsi, assit

E) Splenomeqaliya, qida borusu venalarının varikoz genişlənməsi qarnın ön divar venalarının varikoz genişlənməsi, assit, mədənin kəskin genişlənməsi


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
489) Qara ciyərdən kənar portal hipertenziya üçün əməliyyata göstərişlərə nə aiddir?

A) Splenomeqaliya, yüksəlmiş portal təzyiq, leykopeniya, trombositopeniya, burnun selikli qişasından qanaxmalar, varikoz genişlənmiş qida borusu və kardiya venalarından qanaxma

B) Splenomeqaliya, yüksəlmiş portal təzyiq, leykopeniya, trombositopeniya, varikoz genişlənmiş qida borusu və kardiya venalarından qanaxma

C) Splenomeqaliya, leykopeniya, trombositopeniya, burnun selikli qişasından qanaxmalar, varikoz genişlənmiş qida borusu və kardiya venalarından qanaxma

D) Splenomeqaliya, yüksəlmiş portal təzyiq, leykopeniya, trombositopeniya, burnun selikli qişasından qanaxmalar

E) Leykopeniya, trombositopeniya, burnun selikli qişasından qanaxmalar, varikoz genişlənmiş qida borusu və kardiya venalarından qanaxma


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
490) Qida borusu venalarının varikoz genişlənməsindən qanaxma zamanı zonddan istifadə edilməsi hansı ağırlaşmarla müşayiət oluna bilər?

A) Qida borusu selikli qişasının trofiki dəyişikliyi, yataq yarası, hipersalivasiya, tireoidit

B) Pnevmoniya, qida borusu selikli qişasının trofiki dəyişikliyi, yataq yarası, hipersalivasiya

C) Pnevmoniya, qida borusu selikli qişasının trofiki dəyişikliyi, yataq yarası, hipersalivasiya, tireoidit

D) Pnevmoniya, qida borusu selikli qişasının trofiki dəyişikliyi, hipersalivasiya, tireoidit

E) Pnevmoniya, yataq yarası, hipersalivasiya, tireoidit


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб. : Ренко, 1998, 336 с.

491) Qida borusu venalarının varikoz genişlənməsindən qanaxma zamanı zonddan istifadə edilməsi hansı müddətə davam etməlidir?

A) 12-18 saat

B) 9-12 sutka

C) 6-10 saat

D) 13-15 sutka

E) 1-8 sutka


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб. : Ренко, 1998, 336 с.
492) Portokaval anastomozun qoyulmasına əsas göstəriş hansıdır?

A) Qara ciyər sirrozu

B) Assit

C) Qida borusu venalarından qanaxma

D) Portal ensefalopatiya

E) Residivləşən sarılıq


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб. : Ренко, 1998, 336 с.
493) Qara ciyərdən kənar portal hipertenziyanın sabit simptomu hansıdır?

A) Qızdırma

B) Uşaqlıq qanaxmaları

C) Ümumi zəiflik

D) Splenomeqaliya

E) Burnun selikli qişasından qansızma


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
494) Badda-Kiari sindromu əsasən hansı yaşlarda rast gəlinir?

A) 45-50 yaşlarda

B) 12-15 yaşlarda

C) 20-40 yaşlarda

D) 5-10 yaşlarda

E) 55-60 yaşlarda


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб. : Ренко, 1998, 336 с.
495) Bağırsaq keçməməzliyinin inkişafına səbəb olan amillərə hansı aiddir?

A) Orqanların anadangəlmə və ya qazanılmış həddən artıq hərəkətli olması, parez və ya spazmın üstünlüyü ilə keçən motor funksiya pozğunluğu, bağırsaq mənfəzində olan, onun və ya qonşu orqanların divarlarından inkişaf edən müxtəlif törəmələrin olması

B) Orqanların anadangəlmə və ya qazanılmış həddən artıq hərəkətli olması, bitişmə, birləşmə və bitişmə bağlarının olması, parez və ya spazmın üstünlüyü ilə keçən motor funksiya pozğunluğu

C) Orqanların anadangəlmə və ya qazanılmış həddən artıq hərəkətli olması, bitişmə, birləşmə və bitişmə bağlarının olması, parez və ya spazmın üstünlüyü ilə keçən motor funksiya pozğunluğu

D) Orqanların anadangəlmə və ya qazanılmış həddən artıq hərəkətli olması, bitişmə, birləşmə və bitişmə bağlarının olması, parez və ya spazmın üstünlüyü ilə keçən motor funksiya pozğunluğu

E) Bağırsaq borusunun anadangəlmə anomaliyaları (malrotasiya, Mekkel divertikulu, müsariqədə dəlik və yarıqların olması), orqanların anadangəlmə və ya qazanılmış həddən artıq hərəkətli olması, bitişmə, birləşmə və bitişmə bağlarının olması, bağırsaq mənfəzin


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s..


496) Kəskin bağırsaq keçməməzliyinin inkişafına səbəb olan anadangəlmə amillərə hansı aiddir?

A) Bağırsağın ikiləşməsi, qalça və kor bağırsağın ümumi müsariqəsinin olması, situs visçerus inverzus, mobil kor bağırsağın olması, meqadolixosiqma

B) Bağırsağın ikiləşməsi, qalça və kor bağırsağın ümumi müsariqəsinin olması, mobil kor bağırsağın olması, meqadolixosiqma

C) Qalça və kor bağırsağın ümumi müsariqəsinin olması, situs visçerus inverzus, mobil kor bağırsağın olması, meqadolixosiqma

D) Bağırsağın ikiləşməsi, qalça və kor bağırsağın ümumi müsariqəsinin olması, situs visçerus inverzus, mobil kor bağırsağın olması

E) Bağırsağın ikiləşməsi, situs visçerus inverzus, mobil kor bağırsağın olması, meqadolixosiqma


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с
497) Nazo-qastro-intestinal intubasiya nəyin inkişafına səbəb ola bilər?

A) Sinusit və otitlər, bronxit və pnevmoniyalar, qida borusu və udlağın stenozu, qida borusu varikoz genişlənmiş venalarının dağılması

B) Bronxit və pnevmoniyalar, ağ ciyər arteriyasının trombozu, qida borusu və udlağın stenozu, qida borusu varikoz genişlənmiş venalarının dağılması

C) Sinusit və otitlər, ağ ciyər arteriyasının trombozu, qida borusu və udlağın stenozu, qida borusu varikoz genişlənmiş venalarının dağılması

D) Sinusit və otitlər, bronxit və pnevmoniyalar, ağ ciyər arteriyasının trombozu, qida borusu və udlağın stenozu

E) Sinusit və otitlər, bronxit və pnevmoniyalar, ağ ciyər arteriyasının trombozu, qida borusu və udlağın stenozu, qida borusu varikoz genişlənmiş venalarının dağılması


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
498) Kəskin bağırsaq keçməməzliyində bağırsaqdaxili təzyiqin artması nəyə səbəb olur?

A) Ağciyərlərin ventilyasiyasının pisləşməsinə, əlavə maye itkisinə, əlavə zülal və eritrosit itkisinə, mezenterial trombozların əmələ gəlməsinə

B) Ağciyərlərin ventilyasiyasının pisləşməsinə, əlavə maye itkisinə, əlavə zülal və eritrosit itkisinə, mezenterial trombozların əmələ gəlməsinə, funksional bağırsaq keçməməzliyinin inkişafına

C) Ağciyərlərin ventilyasiyasının pisləşməsinə, əlavə zülal və eritrosit itkisinə, mezenterial trombozların əmələ gəlməsinə, funksional bağırsaq keçməməzliyinin inkişafına

D) Ağciyərlərin ventilyasiyasının pisləşməsinə, əlavə maye itkisinə, əlavə zülal və eritrosit itkisinə, funksional bağırsaq keçməməzliyinin inkişafına

E) Əlavə maye itkisinə, əlavə zülal və eritrosit itkisinə, mezenterial trombozların əmələ gəlməsinə, funksional bağırsaq keçməməzliyinin inkişafına


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.

499) Kəskin bağırsaq keçməməzliyində rentgenoloji əlamətlərə nə aiddir?

A) Mədənin genişlənməsi ilə əlaqədar daxilində çoxlu miqdarda maye və qazın toplanması, kloyber kasalarının dəqiq görünüşlə çoxlu miqdarda aşkarlanması, diafraqmanın adi səviyyədə və normal hərəkətli olması

B) Bağırsaq ilgəklərində mayenin səviyyəsi qazlardan çox olması, maneəyə yaxın hissədə bağırsaqda mülayim köpün olması, kloyber kasalarının dəqiq görünüşlə çoxlu miqdarda aşkarlanması, diafraqmanın adi səviyyədə və normal hərəkətli olması

C) Bağırsaq ilgəklərində mayenin səviyyəsi qazlardan çox olması, maneəyə yaxın hissədə bağırsaqda mülayim köpün olması, mədənin genişlənməsi ilə əlaqədar daxilində çoxlu miqdarda maye və qazın toplanması

D) Mədənin genişlənməsi ilə əlaqədar daxilində çoxlu miqdarda maye və qazın toplanması, kloyber kasalarının dəqiq görünüşlə çoxlu miqdarda aşkarlanması, diafraqmanın adi səviyyədə və normal hərəkətli olması

E) Maneəyə yaxın hissədə bağırsaqda mülayim köpün olması, mədənin genişlənməsi ilə əlaqədar daxilində çoxlu miqdarda maye və qazın toplanması, kloyber kasalarının dəqiq görünüşlə çoxlu miqdarda aşkarlanması, diafraqmanın adi səviyyədə olması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
500) Kəskin bağırsaq keçməməzliyində sianotik, peristaltika etməyən, tonusdan düşmüş bağırsağın həyat qabiliyyətini necə təyin edirlər?

A) Nazik bağırsaqların müsariqəsinə 50-60 mm 0,25% novokain məhlulu yeridilir, bağırsağın seroz qişasına xörək duzu kristalları qoyulur

B) Nazik bağırsaqların müsariqəsinə 50-60 mm 0,25% novokain məhlulu yeridilir, bağırsağın seroz qişasına xörək duzu kristalları qoyulur, bağırsaqlar yüngül sığallanır və yeri dəyişilir

C) İsti fizioloji məhlulda islanmış salfetlərlə 5 dəq. ərzində bağırsaqlar isidilir, nazik bağırsaqların müsariqəsinə 50-60 mm 0,25% novokain məhlulu yeridilir, bağırsağın seroz qişasına xörək duzu kristalları qoyulur

D) İsti fizioloji məhlulda islanmış salfetlərlə 5 dəq. ərzində bağırsaqlar isidilir, bağırsağın seroz qişasına xörək duzu kristalları qoyulur, bağırsaqlar yüngül sığallanır və yeri dəyişilir

E) İsti fizioloji məhlulda islanmış salfetlərlə 5 dəq. ərzində bağırsaqlar isidilir, bağırsağın seroz qişasına xörək duzu kristalları qoyulur, bağırsaqlar yüngül sığallanır və yeri dəyişilir


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə