Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?Yüklə 1,31 Mb.
səhifə13/19
tarix10.12.2016
ölçüsü1,31 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19

Travmatologiya və ortopediya

606) Bazunun diafizinin sınığı ilə xəstələrin daşınması zamanı ən geniş istifadə edilən sarğı hansıdır?

A) Baynşteyn üsulu ilə gips sarğısı

B) Gipsli Dezo sarğısı

C) Kramer şinası

D) Yumşaq Dezo sarğısı

E) Torakobraxial gips sarğısı


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
607) Mil-bilək oynağının sınığı ilə xəstələrin daşınması zamanı ən geniş istifadə edilən sarğı hansıdır?

A) Sitenko şinası ilə fiksasiya

B) Torakobraxil sarğısı

C) Torakobraxil sarğısı

D) Dezo sarğısı

E) SİTO şinası ilə fiksasiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
608) Saidın distal hissənin ən çox rast gəlinən sınıqlarına daxildir:

A) Dirsək sümüyü başının sınığı, mil sümüyünün çıxıntısının sınığı

B) Mil sümüyünün Kollis yerində tipik sınığı, mil sümüyünün çıxıntısının sınığı

C) Mil sümüyünün tipik Smits yerində sınığı, dirsək sümüyü başının sınığı

D) Mil sümüyünün tipik Smits yerində sınığı, mil sümüyünün çıxıntısının sınığı

E) Mil sümüyünün Kollis yerində tipik sınığı, mil sümüyünün tipik Smits yerində sınığı


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

609) Mil sümüyünün tipik yerdə sınığı zamanı nə zədələnə bilər?

A) Ovucun uzun mil bükücüsü

B) İkinci barmağın açıcı vətəri

C) Baş barmağın uzun bükücü vətəri

D) Baş barmağın uzun açıcı vətəri

E) Ovucun qısa mil bükücüsü


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с
610) Mil sümüyünün tipik yerdə sınığı zamanı immobilizasiya məqsədilə nə istifadə olunur?

A) Kənarı gips langeti

B) Bayır və ovuc gips langeti

C) Bazunun aşağı 1/3-nə qədər dairəvi gips sarğısı

D) Dirsək oynağına qədər dairəvi gips sargısı

E) Ovuc gips langeti


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
611) “Bağırsağın dartılması” dedikdə nə başa düşülür ?

A) Bağın birləşən yerə yaxın yerdən qopması

B) Bağ aparatının hissəvi cırılması

C) Bağın tam cırılması

D) Bağın birləşən yerdən qopması

E) Bağ aparatının qopması ilə birgə əzələnin cırılması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
612) Bud sümüyünün başının aseptik nekrozu nəticəsində hansılar inkişaf edə bilər?

A) Bud sümüyü boyunun sınığı, diz oynağının əziyi

B) Bud-çanaq oynağının əziyi,bud çıxığı, bud sümüyü boyunun sınığı diz oynağının əziyi

C) Bud-çanaq oynağının əziyi, bud çıxığı,bud sümüyü boyunun sınığı

D) Bud-çanaq oynağının əziyi, diz oynağının əziyi

E) Bud çıxığı, bud sümüyü boyunun sınığı, diz oynağının əziyi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
613) Ağır somatik və yanaşı gedən xəstəlikləri olan xəstələrdə bud sümüyü boyunun sınığı zamanı cərrahi taktika necə olmalıdır?

A) Cərrahi müalicə, gips sarğısı, skelet dartması, erkən funksional müalicə, iltihab əleyhinə müalicə

B) Gips sarğısı, skelet dartması, erkən funksional müalicə, simptomatik müalicə, iltihab əleyhinə müalicə

C) Cərrahi müalicə, gips sarğısı, skelet dartması, erkən funksional müalicə, simptomatik müalicə

D) Cərrahi müalicə, gips sarğısı, skelet dartması, simptomatik müalicə, iltihab əleyhinə müalicə

E) Cərrahi müalicə, erkən funksional müalicə, simptomatik müalicə, iltihab əleyhinə müalicə


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
614) Bud sümüyü diafizinin sınığının bitişməməsinin səbəbi hansıdır?

A) Sınıq nahiyyəsində yerdəyişmə, anatomo-fizoloji xüsusiyyətləri, erkən ağırlıq düşməsi, kəllə-beyin travması

B) Sınıq nahiyyəsində yerdəyişmə, erkən ağırlıq düşməsi , başqa somatik xəstəliklər

C) Sınıq nahiyyəsində yerdəyişmə, anatomo-fizoloji xüsusiyyətləri, erkən ağırlıq düşməsi, başqa somatik xəstəliklər

D) Sınmış hissələr arasında toxumaların interpozisiyası, anatomo-fizoloji xüsusiyyətləri, erkən ağırlıq düşməsi, xroniki pankreatit

E) Sınıq nahiyyəsində yerdəyişmə, sınmış hissələr arasında toxumaların interpozisiyası, anatomo-fizoloji xüsusiyyətləri


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
615) Ayaq barmaqlarının falanqalarında sınığına şübhə hansı simptomlar yaradır?

A) Lokal ağrı, krepitasiya

B) Xətti ağırlıq zamanı ağrının artması, krepitasiya

C) Lokal ağrı, yayılmış ağrılar

D) Lokal ağrı, xətti ağırlıq zamanı ağrının artması

E) Yayılmış ağrılar,xətti ağırlıq zamanı ağrının artması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
616) Çanaq sümüklərinin sınığı zamanı əsasən hansı orqanlar zədələnir?

A) Qadınlarda uşaqlıq yolu, kişilərdə penis

B) Sidik kisəsi

C) Sidik kanalının distal hissəsi

D) Uretra (onun prostat hissəsi)

E) Kişilərdə prostat vəz, qadınlarda isə yumurtalıq


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
617) Əzələlərin iltihablının kliniki əlamətləri qeyd olunan simtoplarlardan hansıları ilə müşahidə olunur?

A) Ətrafların funksiyasının zəifləməsi, ağrı, ətraf seqmentlərinmin ödemi, ətrafların müdafiə kontrakturası

B) Ətrafların funksiyasının zəifləməsi, limfadenit və limfanqanit, ətraf seqmentlərinmin ödemi, ətrafların müdafiə kontrakturası

C) Ətrafların funksiyasının zəifləməsi, ağrı, limfadenit və limfanqanit, ətraf seqmentlərinmin ödemi

D) Ətrafların funksiyasının zəifləməsi, ağrı, ətraf seqmentlərinmin ödemi, ətrafların müdafiə kontrakturası

E) Ağrı, limfadenit və limfanqanit, ətraf seqmentlərinmin ödemi, ətrafların müdafiə kontrakturası


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.


618) Əzələ-bağ hissədə cırılma ən çox hansı hissələrdə əmələ gəlir?

A) Budun ikibaşlı əzələsində

B) Bazunun uikibaşlı əzəlsinin uzun başında

C) Budun dördbaşlı əzələsində

D) Baldırın üçbaşlı əzələsində

E) Bazunun ikibaşlı əzələsinin qısa başında


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
619) Bağın sümük fraqmenti ilə birlikdə qopması hansı zədələnmələr zamanı qeyd edilir?

A) Bazunun üçbaşlı əzələsində

B) Budun dördbaşlı əzələsində

C) Ailles bağında

D) Budun ikibaşlı əzələsində

E) İkibaşlı əzələnin uzun başında


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
620) İkibaşlı əzələnin uzun başının vətərinin qopması üçün hansı simptomlar xarakterikdir?

A) Bazunun yuxarı1/3 –i nahiyyəsində kəskin ağrının olması, xüsusi xışıltı, xırıltı hissənin olması, bazunun 3 içəri hissəssində yumşaq toxumanın batması, hansı ki, ondan yuxarı qabarma qeyd edilir, saiddə və mil-bilək oynağında bükmənin kəskin zəifləməsi

B) Bazunun yuxarı1/3 –i nahiyyəsində kəskin ağrının olması, xüsusi xışıltı, xırıltı hissənin olması, saiddə və mil-bilək oynağında bükmənin kəskin zəifləməsi, bazuda patologiya nahiyəsində qansızma və ödem

C) Xüsusi xışıltı, xırıltı hissənin olması, bazunun 3 içəri hissəssində yumşaq toxumanın batması, hansı ki, ondan yuxarı qabarma qeyd edilir, saiddə və mil-bilək oynağında bükmənin kəskin zəifləməsi, bazuda patologiya nahiyəsində qansızma və ödem

D) Bazunun yuxarı1/3 –i nahiyyəsində kəskin ağrının olması, bazunun 3 içəri hissəssində yumşaq toxumanın batması- ondan yuxarı qabarma qeyd edilir, saiddə və mil-bilək oynağında bükmənin kəskin zəifləməsi, bazuda patologiya nahiyəsində qansızma və ödem

E) Bazunun yuxarı1/3 –i nahiyyəsində kəskin ağrının olması, xüsusi xışıltı, xırıltı hissənin olması, bazunun 3 içəri hissəssində yumşaq toxumanın batması, hansı ki, ondan yuxarı qabarma qeyd edilir, saiddə və mil-bilək oynağında bükmənin kəskin zəifləməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
621) Budun dördbaşlı əzələsinin cırılması üçün hansı simptomlar xarakterikdir?

A) Budun dördbaşlı əzələsinin vətər hissəsinin zədələnməsi, baldırda açma hərəkətinin olmaması, diz oynağının davamsızlığı, xəstənin yaşının 40-60 arasında olması

B) Budun dördbaşlı əzələsinin vətər hissəsinin zədələnməsi, baldırda açma hərəkətinin olmaması, diz qapağı üzərində yumşaq toxumanın batması

C) Budun dördbaşlı əzələsinin vətər hissəsinin zədələnməsi, baldırda açma hərəkətinin olmaması, diz qapağı üzərində yumşaq toxumanın batması

D) Budun dördbaşlı əzələsinin vətər hissəsinin zədələnməsi, diz qapağı üzərində yumşaq toxumanın batması

E) Diz oynağının davamsızlığı, xəstənin yaşının 40-60 arasında olması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
622) Axilles vətərinin tipik dərialtı cırılması üçün hansı simptomlar xarakterikdir?

A) Cırılma əsasən, əzələnin vətərə keçən yerində lokalizasiya olunur, bayır və içəri topuq nahiyələrində hematoma

B) Bayır və içəri topuq nahiyələrində hemotoma

C) Cırılma əsasən, əzələnin vətərə keçən yerində lokalizasiya olunur

D) Vətərin cırılması degenartiv trofiki dəyişikliklər fonunda meydana çıxır, vətərin cırılması, baldırın üçbaşlı əzələsinin kəskin gözlənilməz və kordmasiya olunmayan yığılmasından sonra baş verir

E) Vətərin cırılması, baldırın üçbaşlı əzələsinin kəskin gözlənilməz və kordmasiya olunmayan yığılmasından sonra baş verir, cırılma əsasən, əzələnin vətərə keçən yerində lokalizasiya olunur


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
623) Qarının düz əzələsinin zədələnməsi üçün nə xarakterikdir?

A) Qarnın ön divarında əzələ gərginliyi

B) Qarının ön divarına qansızma

C) Qarın divarında kəskin ağrı

D) Peritonun qıcıqlanma simptomu

E) Qarın əzələlərinin boşalması halında birbaşa zərbədən qarının düz əzələsinin cırılması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

624) Onurğa sümüyünün sınığının rentgendiaqnostikası nəyə əsaslanır?

A) Bədən hündürlüyünün azalmasına

B) Fəqərəarası diskin zədələnməsinə

C) Onurğada patalogiya nahiyyəsində hematomanın olması

D) Onurğa oxunun dəyişməsi, təbii əyriliklərin itməsinə (lordoz,kifoz)

E) Fəqərəarası diskin yerdəyişməsinin dərəcəsinə


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
625) Spondiloqrammada onurğanın boyun hissəsinin oriyentir olunmasına hansıya aiddir?

A) 2- ci boyun fəqərəsinin dişi, 7-ci boyun fəqərəsinin köndələn çıxıntısı

B) Kəllənin əsası, 7-ci boyun fəqərəsinin köndələn çıxıntısı

C) Kəllənin əsası, 1-ci boyun fəqərəsinin köndələn çıxıntısı

D) 1-ci boyun fəqərəsinin köndələn çıxıntısı, 2-ci boyun fəqərəsinin dişi

E) Kəllənin əsası, 2-ci boyun fəqərəsinin dişi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
626) Qabırğalara görə rentgen şəkildə döş qəfəsinin düzgün qiymətləndirilməsinə hansılar aid edilir?

A) 1-ci qabırğa və körpücük sümüyü, ürəyin konturları, kürək sümüyünün aşağı bucağı, qabırğa qövsü 12-ci döş fəqərəsi

B) 1-ci qabırğa və körpücük sümüyü, kürək sümüyünün aşağı bucağı, qabırğa qövsü

C) 1-ci qabırğa və körpücük sümüyü, ürəyin konturları, kürək sümüyünün aşağı bucağı, qabırğa qövsü 12-ci döş fəqərəsi

D) 1-ci qabırğa və körpücük sümüyü, ürəyin konturları, kürək sümüyünün aşağı bucağı, 12-ci döş fəqərəsi

E) Ürəyin konturları, kürək sümüyünün aşağı bucağı, qabırğa qövsqü 12-ci döş fəqərəsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
627) Baş beyin zədələnməsinin əsas kliniki formalarına qeyd olunanlardan hansı aiddir?

A) Baş beynin silkələnməsi, kəllədaxili hemotoma, baş beynin ödemi

B) Baş beynin silkələnməsi, baş beynin əzilməsi, subaraxnoidial qansızma, baş beynin ödemi

C) Baş beynin silkələnməsi, subaraxnoidial qansızma, baş beynin dislokasiyası

D) Baş beynin silkələnməsi, baş beynin əzilməsi, baş beynin ödemi ,baş beynin prolapsı

E) Baş beynin silkələnməsi, baş beynin əzilməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
628) Subaraxnoidal qansızma sindromuna qeyd olunan simptomlar hansı aiddir?

A) Baş ağrısı, hansı ki, göz olmalarını hərəkət etdirən zamanı güclənir. Bəzən delirioz vəziyyətin əmələ gəlməsi, hemiparez

B) Baş ağrısı, Bruzdzinski simptomunun müsbət olması, bəzən delirioz vəziyyətin əmələ gəlməsi, hemiparez

C) Baş ağrısı, hansı ki, göz olmalarını hərəkət etdirən zamanı güclənir. Bruzdzinski simptomunun müsbət olması, bəzən delirioz vəziyyətin əmələ gəlməsi, hemiparez

D) Baş ağrısı, hansı ki, göz olmalarını hərəkət etdirən zamanı güclənir. Bruzdzinski simptomunun müsbət olması , bəzən delirioz vəziyyətin əmələ gəlməsi

E) Baş ağrısı, hansı ki, göz olmalarını hərəkət etdirən zamanı güclənir. Bruzdzinski simptomunun müsbət olması. Bəzən delirioz vəziyyətin əmələ gəlməsi, hemiparez


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

629) Baş beynin silkələnməsi diaqnozu hansı simptomların əsasında qoyulur ?

A) Öyümə, baş gicəllənməsi. Sifətə qan axınının güclənməsi, qulaqda küy. Davamsız, dəyişkən anizokoruya olması,zəif meningeal simptomu

B) Öyümə, baş gicəllənməsi. Davamsız, dəyişkən anizokoriya olması, zəif meningeal simptomu, 10-12 gündə sonra keçici nistaqm

C) Öyümə, baş gicəllənməsi. Sifətə qan axınının güclənməsi, qulaqda küy .Davamsız, dəyişkən anizokoriya olması, 10-12 gündə sonra keçici nistaqm

D) Sifətə qan axınının güclənməsi, qulaqda küy. Davamsız, dəyişkən anizokoriya olması, zəif meningeal simptomu. 10-12 gündə sonra keçici nistaqm

E) Öyümə, baş gicəllənməsi .Sifətə qan axınının güclənməsi, qulaqda küy, zəif meningeal simptomu, 10-12 gündə sonra keçici nistaqm


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
630) Sagital sinus nahiyyəsinin açıq zədələnmələrində xəstənin nəqli nə vəziyyəttə olunmalıdır?

A) Yarımoturaq vəziyyətdə

B) Arxası üstə uzanmış vəziyyətdə

C) Baş qaldırılmaqla yanı üstə uzanmış vəziyyətdə

D) Başı yuxarı qaldırılmaqla arxası üstə uzanmış vəziyyətdə

E) Qarnı üstə uzanmış vəziyyətdə


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
631) Baldır sümüklərinin yerdəyişməsiz sınıqları zamanı nə tələb olunur?

A) Kəsilmiş gips sarğısının qoyulması

B) Skelet dartması

C) Cərrahi müalicə

D) Funksional müalicə

E) Kompression-disttraksion aparatın qoyulması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
632) İç topuğun sınığı zamanı baldırın yuxarı 1/3-nin rentgenogrammasının aparılmasının məqsədi nədir?

A) Kompression-disttraksion aparatın qoyulması

B) Kompression-disttraksion aparatın qoyulması, incik sümüyününü başı və ya onun yuxarı 1/3-i

C) Qamış sümüyününü iç topuğu, qamış sümüyününü bayır topuğu

D) İncik sümüyününü başı və ya onun yuxarı 1/3-i

E) Qamış sümüyününü bayır topuğu


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
633) Topuq sümüklərinin sınığının düzəlməsindən sonra fiksasiyasına hansılar göstərişdir?

A) “Çəkmə” tipində sirkulyar kəsilmiş sarğı

B) Sirkulyar gips sarğısı

C) “Y” - şəkilli qeyri- longet sarğısı pəncə üçün

D) Pambıq prokladka ilə sirkulyar gips sarğısı

E) “Y” - şəkilli longet sarğısı pəncə üçün


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
634) Daban sümüyününü sınığının əlamətlərinə hansılar aiddir?

A) Daban sümüyü nahiyəsində ağrı, açıq-baldır oyanğının deformasiyasının itməsi

B) Daban sümüyü nahiyyəsində ağrılar, pəncə əyriliyinin düzəlməsi, qamış- pəncə oynağında deformasiya, daban sümüyünün sınmış tərəfində topuq zirvəsinin batması

C) Daban sümüyü nahiyəsində ağrı və yumşaq toxumaların ödemi

D) Açıq-baldır oynağında hemortroz, pəncənin iç əyriliyinin yastılaşması

E) Açıq-baldır oynağında deformasiya, iç topuğun yuxarı yerdəyişməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
635) Diafraqmanın cırılmasına şübhə olarsa ən informativ müayinə üsuluna hansı aiddir?

A) Laparosentez və ya laparoskopiya

B) Peroral kontrast qəbulundan sonra rentgeneqrafiya

C) Döş və qarın boşluğunun ultrasəs müayinəsi

D) Döş və qarın boşluğunun icmal R- skopiyası

E) Pleval boşluğun diaqnostik punksiyası


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

Termiki zədələnmələr (yanıqlar və donmçalar)

636) Yanıq şoku zamanı qara ciyərin funksiyasının pozulması nə ilə əlaqədar baş verir?

A) Qan zərdabında bilirubinin miqdarının artması, hiperqlikemiya

B) Hiperqlikemiya, protrombinemiya

C) Transaminozanın aktivliyinin artması

D) Qan zərdabında bilirubinin miqdarının artması, protrombinemiya

E) Protrombinemiya, transaminozanın aktivliyinin artması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
637) Kimyəvi yanıqlar zamanı zədələnmənin dərinliyi ilə əlaqədar qəbul olunmuş təsnifatda hansı istifadə edilir?

A) İki dərəcə

B) Beş dərəcə

C) Üç dərəcə

D) Dörd dərəcə

E) Termiki yanıqların təsnifatı ilə eynidir


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

638) Yanıqla xəstələrdə hansı hallarda antibiotikoterapiya istifadə olunur?

A) Səthi yanıqlar zamanı

B) Məhdudlaşmış dərin yanıqlar zamanı profilaktik məqsədlə

C) İstifadə olunmur

D) Xəstənin poliklinika şəraitində müalicəsi zamanı

E) Ağırlaşma əmələ gələn zaman


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

639) Yanmış ətrafların və ya onun böyük hissələrinin amputasiyasına hansıları göstətrişdir?

A) Ümumi yanmış sahənin və intoksikasiyanın azadılması məqsədilə amputasiya

B) Ətrafın (və ya onun həssəsinin) travma nəticəsində tam ölməsi

C) Kəskin irinli artrit

D) Ətrafın sirkulyar sıxılma

E) Ürək fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
640) Böyük oynaqların dərin termiki yanıqları zamanı zədələnmənin ilk günlərində hansı kliniki əlamətlər xarakterizə olunur?

A) Zərərçəkən oynaqda ağrılar hiss edir, zərərçəkən oynaqda hərəkətin məhdudlaşmasını hiss edir

B) Yanıq qabığı oynaq kapsulasını təşkil edir. Hərarətin yüksəlməsi qeyd edilir

C) Zərərçəkən oynaqda hərəkətin məhdudlaşmasını hiss edir,hərarətin yüksəlməsi qeyd edilir

D) Yanıq qabığı oynaq kapsulasını təşkil edir

E) Yanıq qabığı oynaq kapsulasını təşkil edir, zərərçəkən oynaqda hərəkətin məhdudlaşmasını hiss edir


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

641) III A dərəcəli termiki yanıq zamanı mütləq hansılar zədələnir?

A) Dərinin orqanellaları hissəvi epitelial xarakterdə. Məməyəbənzər qat

B) Dərinin bütün torlu qatı, dərinin oraqnellaları hissəvi epitelial xarakterdə

C) Məməyəbənzər qat, hissəvi dərialtı piy qat

D) Dərinin oraqnellaları hissəvi epitelial xarakterdə .Hissəvi dərialtı piy qat

E) Dərinin bütün torlu qatı, məməyəbənzər qat


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
642) Yanıqla xəstələrdə ilk yardım göstərilməsinə hansı aiddir?

A) Yanmış ətrafa Vişnevski mazı ilə sarğının qoyulması

B) Levomikol ilə sarğının qoyulması

C) Furasilinlə sarğının qoyulması

D) Spirtli sarğı ilə yaranın örtülməsi

E) Yanıq yarasının su ilə soyudulması və ya duş altında soyudulması, sonra isə aseptikl sarğının qoyulması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с
643) Yanıq şoku üçün hansı xarakterikdir?

A) Hipovolemiya, anemiya

B) Bədənin normal hərarəti, hipertermiya

C) Bədənin normal hərarəti, hipovolemiya

D) Bədənin normal hərarəti, anemiya

E) Hipertermiya, hipovolemiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

644) Kəskin yanıq toksemiyası üçün nə xarakterikdir?

A) Hemokonsentrasiya, anemiya, dərin intoksikasiya

B) Dərin intoksikasiya, hipo və disproteinemiya

C) Anemiya, dərin intoksikasiya, hipo və disproteinemiya

D) Hemokonsentrasiya, anemiya

E) Hemokonsentrasiya, dərin intoksikasiya, hipo və disproteinemiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
645) Yanıq şoku ilə xəstələrdə asidozun korreksiyası üçün hansı olunmalıdır ?

A) Tris-bufer, poliqlükin

B) Poliqlükin, 5%-li soda məhlulu

C) Laktasol, tris-bufer

D) Tris-bufer, 5%-li soda məhlulu

E) Laktasol, poliqlükin


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

646) Yarada qram- mənfi infeksiya tapılarsa hansını istifadə etmək lazımdır?

A) Bor mazı, furasilin mazı, mafenid

B) Bor mazı, mafenid, yodopiron mazı

C) Furasilin mazı, yodopiron mazı

D) Bor mazı, furasilin mazı, mafenid, yodopiron mazı

E) Furasilin mazı, mafenid, yodopiron mazı


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

647) Yanıq yarasındakı nekrozun təmizlənməsində sonra yaranın üzərinə hansıları qoymaq lazımdır?

A) Suda həll olan mazlardan istifadə, hipertonik məhlullu sarğı

B) Bioloji maddələrlə örtmə, suda həll olan mazlardan istifadə

C) Bioloji maddələrlə örtmə, yağlı mazlardan istifadə

D) Yağlı mazlardan istifadə, suda həll olan mazlardan istifadə

E) Bioloji maddələrlə örtmə, hipertonik məhlullu sarğı


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
648) Kəskin yanıq toksemiyasının ilk kliniki əlamətini nə təşkil edir?

A) Dinrezin normallaşması

B) Bədən hərarətinin yüksəlməsi

C) Arterial təzyiqin enməsi

D) Disprotenemiya

E) Anemiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
649) Başın yumşaq toxumanın yanığı zamanı sərbəst antotermatoplastikasya göstəriş hansıdır?

A) Başın 1/3-hissəsindən yuxarı sahənin dərin yanığında, səthi yanıqlarda

B) Səthi yanıqlarda, yayılmış dərin yanıqlar zamanı

C) Məhdudlaşmış dərin zədələnmələrdə, səthi yanıqlarda

D) Məhdudlaşmış dərin zədələnmələrdə, yayılmış dərin yanıqlar zamanı

E) Məhdudlaşmış dərin zədələnmələrdə, başın 1/3-hissəsindən yuxarı sahənin dərin yanığında


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
650) Sifətin və ovucun II dərəcəli yanıqlarının açıq müalicəsi üçün nə istifadə olunmalıdır?

A) Bioloji maddə və örtmə

B) Furosilin məhlulu

C) Aerozol

D) Polietilenglikol tərkiblimaz

E) Lazeroterapiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə