Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?


) Əgər yanıq yarası göy-yaşıl irin çöpləri ilə infeksiyalaşarsa hansı istifadə olunmalıdır?Yüklə 1,31 Mb.
səhifə14/19
tarix10.12.2016
ölçüsü1,31 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

651) Əgər yanıq yarası göy-yaşıl irin çöpləri ilə infeksiyalaşarsa hansı istifadə olunmalıdır?

A) Furasilin məhlulu, proposeum

B) Furasilin məhlulu, dioksidin məhlulu

C) Levomekol, proposeum

D) Dioksidin məhlulu, levomekol

E) Furasilin məhlulu, levomekol


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
652) Sifətin dərin yanığı zamanı antoderoplastika necə icra edilir?

A) Lockutlu transplantat

B) Perperasiya olunmuş antodəri transplantantı

C) Bütöv qatlı dəri transplantantı

D) Perforasiya olunmamış antodəri transplantantı

E) Dəri-fassial antotransplantantı


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

653) Ən effektli bakterisid təsir hası preparat göstərir?

A) Levosir, dioksikol

B) Debrizan, levosir

C) Dermazin, levosir

D) Debrizan, dermazin

E) Dermazin, dioksikol


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
654) Yanmış xəstələrdə regionar abakterial izolyatorların istifadəsinin məqsədi nədir?

A) Stasionar şəraitində infeksiyalaşmanın qarşısını almaq, dərin yanıqların yaxşı sağalması, səthi yanıqların epitelizasiyası

B) Stasionar şəraitində infeksiyalaşmanın qarşısını almaq, dərin yanıqların yaxşı sağalması, dərin yanıqlarla xəstələrin müalicəsi üçün optimal şəraitin yaradılması

C) Stasionar şəraitində infeksiyalaşmanın qarşısını almaq, dərin yanıqların yaxşı sağalması, səthi yanıqların epitelizasiyası, dərin yanıqlarla xəstələrin müalicəsi üçün optimal şəraitin yaradılması

D) Stasionar şəraitində infeksiyalaşmanın qarşısını almaq, səthi yanıqların epitelizasiyası, dərin yanıqlarla xəstələrin müalicəsi üçün optimal şəraitin yaradılması

E) Dərin yanıqların yaxşı sağalması, səthi yanıqların epitelizasiyası, dərin yanıqlarla xəstələrin müalicəsi üçün optimal şəraitin yaradılması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
655) İstifadə olunan məhlullar arasında ən effektli bakterisid təsirli məhlul hansıdır?

A) Furasilin məhlulu, furagin-kalium məhlulu

B) Furasilin məhlulu, hidrogen-peroksid məhlul

C) Furasilin məhlulu, mafenid –asetat məhlulu

D) Furagin-kalium məhlulu, mafenid –asetat məhlulu

E) Mafenid –asetat məhlulu, hidrogen-peroksid məhlul


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

Koloproktologiya

656) Anal kanalın uzunluğu hansıya uyğun gəlir?

A) 5-6 sm

B) 4-5 sm

C) 1-2 sm

D) 3-4 sm

E) 2-3 sm


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
657) Anal qat əsasən harada yerləşir?

A) Anal kanalın ön və arxa yarımdairəsində

B) Anal kanalın ön yaqrımdairəsində

C) Analkanalın sol yarımdairəsində

D) Anal kanalın sağ yarımdairəsində

E) Anal kanalın arxa yarımdairəsində


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

658) Anal çatın əmələ gəlməsinə səbəb hansıdır?

A) Babasil, kəskin parapoktit və proktit

B) Uzunmüddətli qəbizlik, düz bağırsağın və anal kanalın travması

C) Uzunmüddətli qəbizlik, kəskin parapoktit və proktit

D) Uzunmüddətli qəbizlik, babasil

E) Kəskin parapoktit və proktit, düz bağırsağın və anal kanalın travması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
659) Arxa dozalaşdırımış sfinkferotmiya müalicəsi zamanı hansılar göstərişdir?

A) Düz bağırsağın selikli qişasının düşməsi

B) Xroniki paraproktit

C) Daxili babasil düyünlərinin düşməsi ilə müşahidə olunan babasil

D) Koksiqodiniya

E) Sfinkterin tonusunun yüksəlməsi ilə müşahidə olunan babasil və anal çat


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
660) Anal qatın diaqnozunun təsdiqi üçün hansı müayinə kifayətdir?

A) Kolonoskopiya

B) İrriqoskopiya

C) Düz bağırsağın barmaqla müayinəsi

D) Anoskopiya

E) Rektoromonoskopiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
661) Xroniki kalloz çatın müalicəsi zamanı ən effektli üsula hansı biri aiddir?

A) Dozalaşmış sfinkterotomiya ilə çatın kəsilib götürülməsi

B) Novokain məhlulu ilə presakral blokada

C) Çatın altına spirtli novokain vurulması

D) Heç biri

E) Rekom üsulu ilə sfinkterin barmaqla genişləndirilməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
662) Arxa kanal çat zamanı daxili sfinkterin aşağıda göstərilən dərinliklərin hansının kəsilməsi ilə dozalaşmış sfinkterotomiya aparılır?

A) 2,0 sm-dən çox

B) 1,5-2,0 sm

C) 0,8-1,0 sm

D) 0,5 -0,8 sm

E) 1,0-1,5 sm


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
663) Babasilin əmələ gəlməsinə səbəb nədir ?

A) Ağır fiziki iş, alkoqol qəbulu, uzunmüddətli və davamlı qəbizlik, artıq çəki

B) Ağır fiziki iş, alkoqol qəbulu, prostoksiqmoidit, artıq çəki

C) Alkoqol qəbulu, prostoksiqmoidit, uzunmüddətli və davamlı qəbizlik, artıq çəki

D) Ağır fiziki iş, prostoksiqmoidit, uzunmüddətli və davamlı qəbizlik, artıq çəki

E) Ağır fiziki iş, alkoqol qəbulu, prostoksiqmoidit, uzunmüddətli və davamlı qəbizlik


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
664) Milliqan-Morqan üsulu ilə hemorroidektomiya dedikdə nə başa düşülür ?

A) Siferblatda saat əqrəbinin 25,8 istiqamətində babasil düyünlərinin kəsilib götürlməsi

B) Saat əqrəbinin 3,7,11 istiqamətində hemorroidal düyünlərin kəsilib götürülməsi ilə anal kanalın selikli qişasının bərpası

C) Saat əqrəbinin 3,7,11 istiqamətində hemorroidal düyünlərin kəsilib götürlməsi

D) Anal kanalın selikli qişasının sirkulyar kəsilib götürülməsi

E) Çıxan hemorroidal düyünlərin kəsilib götürlməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
665) Anal kanlın qatı ilə ağırlaşmış babasil ilə xəstədə nə etmək lazımdır?

A) Hemorroidektomiya

B) Presakral novokain blokadası

C) İltihab əleyhinə müalicə

D) Hemorroidektomiya ilə birgə dozalaşmış sfinterotomiya

E) Anal qatın kəsilib götürlməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

666) Düz bağırsaq xərçənginin diaqnostikası üçün ilk növbədə hansı biri olunmalıdır?

A) Kiçik çanaq orqanalrının ultrasəs müayinəsi

B) Laparoskopiya

C) Gizli qanaxma aşkar etmək üçün nəcisin müayinəsi

D) Düz bağırsağın barmaqla müayinəsi və rektoromanoskopiya

E) Çənbər bağırsağın rentgenoloji müayinəsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
667) Defekasiya aktı zamanı az miqdarda al qanla müşahidə olunan, anus nahiyyəsində

kəski ağrılar, yəni “nəcisə getməkdən qorxmaq” hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Anal kanalın çatı üçün

B) Düz bağırsağın polipi üçün

C) Sfinkterit üçün

D) Babasil üçün

E) Düz bağırsağın xərçəngi üçün


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
668) Rektal fistulanın kliniki şəkli hansı simptomlar ilə xarakterizə olunur?

A) Defekasiya aktı zamanı qanaxma

B) Hərarətin yüksəlməsi

C) Nəcisə getməkdən qorxmaq

D) Fistuladan irin axması ilə müşahidə olnan residivversu paraproktit

E) Defekasiya aktı zamanı selik olması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
669) Babasil düyünündə kəskin trombozun radikal müalicə üsulu hansı biri hesab olunur?

A) Antikoaqulyantlar

B) Presakral novokain blokadası

C) Skleroterapiya

D) Soyuq qoyulması

E) Cərrahi müdaxilə


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

670) Yoğun bağırsağın divertikulyozunun diaqnostikası üçün ən informativ müayinə

üsuluna nə aiddir?

A) Kolonoskopiya

B) Rektoromonoskopiya

C) Daxilə barium qəbulundan sonra yoğun bağırsaqların müayinəsi

D) Qarın boşluğu orqanlarının ultrasəs müayinəsi

E) İrriqoskopiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

671) Çənbər bağırsaq divertikulyozunun əmələ gəlməsinə hansı faktor kömək edir?

A) Güclü qidaların qəbulu

B) Çoxlu miqdarda mayenin qəbulu

C) Qarındaxili təzyiqin yüksəlməsi

D) Qida faktoru (çətin həzm olan qida qəbulu)

E) Bağırsaqdaxili təzyiqin yüksəlməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

672) Kəskin işiorektal paraproktit zamanı hansı biri göstərişdir?

A) İrinliyin bağırsaq mənfəzindən açılması

B) İrinliyin punksiyası və antibiotiklərin vurulması

C) Anal kanaldan kriptanın kəsilməsi və irinliyin açılaraq drenə edilməsi

D) Absesin punksiyası və yuyulması üçün drenaj edilməsi

E) Aralıqdan büzdüm-düz bağırsaq bağıın kəsilməsi ilə irinliyin açılması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

673) Paraproktitin etiologiyasında ən əsas amil hansıdır?

A) Düz bağırsağın selikli qişasının travması

B) Anal vəzlərin iltihabı

C) Babasil

D) Ümumi septiki xəstəlik

E) Düz bağırsağın düşməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
674) Kəskin paraproktitin əmələ gəlməsi üçün hansı etioloji faktor ən vacibi hesab edilir?

A) Düz bağırsaqdan qanaxma

B) Düz bağırsağın selikli qişasında defffekt

C) Anal axacaqlarının tutulması bə iltihabı

D) İshal

E) Qəbizliyə meyllik


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
675) Düz bağırsaq preparatının makra və mikroskopik müayinəsindən sonra “düz bağırsağın xərçəngi T2M0M6” diaqnozu təsdiq olunarsa, bu nə deməkdir?

A) Uzaq metastaz yoxdur

B) Şiş bağırsağın 2/3 hissəsinin tutur

C) Regionar limfa düyünləri zədələnməyib

D) Şiş bağırsağın 1/2 hissəsinin tutur

E) Regionar limfa düyünləri zədələnib


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
676) Hemorroidektomiyadan sonra ən çox hansı ağırlaşmalara rast gəlinir?

A) Qanaxma

B) Nəzərəçarpan ağrı sindromu

C) Sidik ləngiməsi

D) Perianal ödem

E) Kəskin paraproktit


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
677) Büzdümün epitelial yolunun irinli- ltihabı zamanı hansı biri məqsədəuyğundur?

A) Absesin punksiyası, yuyularaq antibiotikin vurulması

B) Absesin açılması və boşluğun drenaj olunması

C) İrinliyin açılaraq epitelial yolun kəsilməsi və yaranın açıq üsulla müalicəsi

D) Epitelial yolun kəsilib götürülərək yaranın tikilməsi

E) İrinliyin açılması ilə epitelial yolun kəsilib götürülməsi və yaranın dibindən olmaqla tikilməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
678) Siqmavari bağırsağın divertikulyozunun ən çox müşhidə olunan

ağırlaşmalarına hansılar aiddir?

A) Divertikulit

B) Qanaxma

C) Bağırsaq keçməməzliyi

D) Divertikulunbağırsaq müsariqəsinə penetrasiyas

E) Siqmavari bağırsağın perforasiyası


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
679) Siqmavari bağırsağın divertikulunun perforasiyası zamanı hansı biri göstərişdir?

A) Siqmavari bağırsağın rezeksiyası və uc-uca anastomozun qoyulması

B) Transverroanastomoz və qarın boşluğunun drenə olunması

C) Ötürücü anastomozun qoyulması və qarın boşluğunun drenə olunması

D) Laparatomiya, qarın boşluğunun drenə edilməsi

E) Qartman əməliyyatı


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
680) Siqmavari bağırsağın xərçənginin ən çox müşahidə olunan ağırlaşmalarına hansılar aiddir?

A) Siqmavari bağırsağın iltihabı

B) Şişin perforasiyası

C) Şişin müsaqirəyə penetrasiyası

D) Bağırsaq keçməməzliyi

E) Profuz bağırsaq qanaxması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
681) Ekstrasfinkter rektal fistula zamanı irinliyin əmələ gəlməsi ilə ağırlaşarsa,effektiv radikal əməliyyata hansılar aiddir?

A) İrinliyin drenə olunması

B) Fistulanın kəsilib götürülməsi ilə sfinkterin tikilməsi

C) Bağırsaq mənfəzindən fistulanın kəsilib götürlməsi

D) Liqatura qoyulması və irinliyin drenə olunması

E) Bliniçev üsulu ilə selikli qişanın aşağı salınması və plastik əməliyyat aparılması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
682) Çənbər bağırsağın anadanəlmə divertikulyozun əsasən harda lokalizasiya olunur?

A) Çənbər bağırsağın sağ yarısında

B) Siqmavari bağırsaqda

C) Köndələn- çənbər bağırsaqda

D) Çənbər bağırsağın sol yarısında

E) Sağ və sol tərəfdə eyni dərəcədə olur


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
683) 62 yaşlı siqmavari bağırsağın xərçəngi ilə xəstədə şişin perforasiyası zamanı və uzaq orqanlara metastaz olmazsa əməliyyatın növü hansıdır?

A) Şişlə birə siqmavari bağırsağın qarnın ön divarına çıxarılması

B) Siqmavari bağırsağın rezeksiyası və kolostomanın qoyulması

C) Siqmavari bağırsağın rezeksiyası və anastomozun qoyulması ilə qabaqlayıcı kolostomanın qoyulması

D) Transverzostomiya, qarın boşluğunun drenə olunmasi

E) Siqmavari bağırsağın rezeksiyası və anastomozun qoyulması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
684) Anal çat necə diaqnostika olunur?

A) Rektoromanoskopiya

B) Kolonoskopiya

C) Düz bağırsağın barmaqla müayinəsi

D) Perianal sahəyə baxış

E) İrriqoskopiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
685) Hemorroidal qanaxma defekasiya aktı zamanı nə ilə xarakterizə olunur?

A) Laxtalarla birgə al qan ilə

B) Laxtalarla birgə tünd qan ilə

C) Melena ilə

D) Nəcisdə qan və selik qarışığı ilə

E) Nəcisin üstündə al qan ilə


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
686) Dərialtı kəskin paraproktit tipik halda nə ilə xarakterizə olunur?

A) Çanağın dərinliində ağrı

B) Anusdan selik xaric olması

C) Aralığda dəri hiperemiyası ilə birlikdə şişkinliyin olması

D) Pararektal fistulanın olması

E) Aralığın dərisində dəyişikliyin olmaması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
687) Kəskin dərialtı paraproktitə qeyd olunanların hansı xarakterik deyil?

A) Aralıq nahiyyəsində şişkinliyin olması

B) Defekasiya aktından bir müddət sonra ağrının olması

C) Aralıq nahiyyəsində ağrı

D) Şişkinlik üzərində dəri hiperemiyası

E) Hərarətin yüksəlməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

Urologiya

688) Lorin-Epşteyn üsulu ilə novokain blokadası (toxum ciyəsi, girdə bağ),böyrək sancısı zamanı daşın harda lokalizasiya olduğu halda daha effektli olur?

A) Sidik axarının orta 1/3-də

B) Böyrək ləyəndə

C) Sidik axarının yuxarı 1/3-də

D) Daşın lokalizasiyasının elə bir fərqi yoxdur

E) Sidik axarının aşağı 1/3-də


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
689) Böyrək sancısının USM müayinəsi zamanı hansı əlamətlər aşkar olunur?

A) Sidik axarının yuxarı 1/3-də və kasa-ləyən sisteminin dilatasiyası

B) Böyrək parenximasının eynicinsli olmaması

C) Böyrəyin yığıcı sistemində hipoexogen törəmənin olması

D) Böyrəkdə dairəvi nazik divarlı exoneqativ törəmənin olması

E) Böyrəkdə solid törəmə


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
690) Böyrək şişinin USM müayinəsi zamanı hansı əlamətlər müşahidə edilir?

A) Dəqiq qeyri-düzgün kontur, solid törəmə, dorsal güclənmənin itməsi, akustik ölgəliyin olması

B) Dəqiq qeyri-düzgün kontur, exostrukturun qeyri həmcins olması, solid törəmə, akustik ölgəliyin olması

C) Dəqiq qeyri-düzgün kontur, exostrukturun qeyri həmcins olması, solid törəmə, dorsal güclənmənin itməsi

D) Exostrukturun qeyri həmcins olması, solid törəmə, dorsal güclənmənin itməsi, akustik ölgəliyin olması

E) Dəqiq qeyri-düzgün kontur, exostrukturun qeyri həmcins olması, solid törəmə, dorsal güclənmənin itməsi, akustik ölgəliyin olması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
691) Böyrəklərin irinli iltihabı xəstəliklərinin USM müayinəsi zamanə əlamətlərinə hansılar aiddir?

A) Böyrəyin hərəkətinin məhdudlaşması, parenximanın qeyri-həmcinsliyi, akustik hiperexogen struktura,böyrək parenximasında hipoexogen törəmənin olması və ya paranefriyanın qeyri-düz konturunun olması

B) Böyrəyin həcminin böyüməsi, böyrəyin hərəkətinin məhdudlaşması, parenximanın qeyri-həmcinsliyi, akustik hiperexogen struktura, böyrək parenximasında hipoexogen törəmənin olması və ya paranefriyanın qeyri-düz konturunun olması

C) Böyrəyin həcminin böyüməsi, böyrəyin hərəkətinin məhdudlaşması, parenximanın qeyri-həmcinsliyi, böyrək parenximasında hipoexogen törəmənin olması və ya paranefriyanın qeyri-düz konturunun olması

D) Böyrəyin həcminin böyüməsi, parenximanın qeyri-həmcinsliyi, akustik hiperexogen struktura, böyrək parenximasında hipoexogen törəmənin olması və ya paranefriyanın qeyri-düz konturunun olması

E) Böyrəyin həcminin böyüməsi, böyrəyin hərəkətinin məhdudlaşması, parenximanın qeyri-həmcinsliyi, akustik hiperexogen struktura


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

692) Böyrək travmasının USM müayinəsi zamanı əlamətlərinə hansılar aiddir?

A) Böyrəkdə dəqiq kontorlu dairəvi exonegativ törəmə, kasa-ləyən sisteminin dilatasiyası, paranefriyada exoneqativ törəmə, böyrək konturlarının fasiləli görüntüsü

B) Böyrəkdə dəqiq kontorlu dairəvi exonegativ törəmə, paranefriyada exoneqativ törəmə, böyrək konturlarının fasiləli görüntüsü, böyrək hərəkətinin məhdudlaşması

C) Böyrəkdə dəqiq kontorlu dairəvi exonegativ törəmə, kasa-ləyən sisteminin dilatasiyası, paranefriyada exoneqativ törəmə, böyrək hərəkətinin məhdudlaşması

D) Kasa-ləyən sisteminin dilatasiyası, paranefriyada exoneqativ törəmə, böyrək konturlarının fasiləli görüntüsü, böyrək hərəkətinin məhdudlaşması

E) Böyrəkdə dəqiq kontorlu dairəvi exonegativ törəmə, kasa-ləyən sisteminin dilatasiyası, paranefriyada exoneqativ törəmə, böyrək konturlarının fasiləli görüntüsü, böyrək hərəkətinin məhdudlaşması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
693) Paranefritin diaqnostikasında ən mühüm informativ üsul hansıdır?

A) İzotop renoqrafiya

B) Ekskretor uroqrafiya

C) Paranefral punksiya

D) Sidik yollarının icmal rentgenoqrafiyası

E) Ultrasəs müayinəsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
694) Kəskin sistit zamanı hansı instrumental müayinəyə göstərişdir?

A) Uretroskopiya

B) Sistokopiya əks göstərişdir

C) Sisitoskopiya nadir hallarda

D) Sidik kisəsinin kateteriyasiyası

E) Sistoskopiya çox hallarda


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
695) Kəskin sistitin differensial diaqnostikasını aşağdakı xassələrlə aparmaq lazımdır?

A) Kəskin prostatit, kəskin xolesistit

B) Kəskin pielonefrif, kolit

C) Kəskin appendisit, paraproktit, babasil

D) Kəskin pielonefrif, kəskin prostatit, kəskin appendisit, paraproktit

E) Paraproktit, kolit


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
696) Qeyri-müəyyən diaqnoz zaman sistitin olmasını göstərən əlamətə hansı aiddir?

A) Qasıqüstü nahiyyənin şişkinliyi

B) Azotemiya

C) Hemoturiya

D) Leykosituriya

E) Barmaqla rektal və ya uşaqlıq yolunun müayinəsi zamanı ağrının olması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
697) Sidik kisəsinin ağırlaşmamış sürüşən yırtıqlarının simptomlarına hansılar aiddir?

A) Sidik kisəsinin doldurulması zamanı yırtıq şişinin böyüməsi, sidik ifrazından sonra yırtıq şişinin itməsi,sidik ifrazının ağrılı,bir neçə dəfəyə baş verməsi, sidik ifrazının ağrılı, tez-tez və çətin olması, hematuriya

B) Sidik kisəsinin doldurulması zamanı yırtıq şişinin böyüməsi, sidik ifrazının ağrılı,bir neçə dəfəyə baş verməsi, sidik ifrazının ağrılı, tez-tez və çətin olması, hematuriya

C) Sidik ifrazından sonra yırtıq şişinin itməsi, sidik ifrazının ağrılı, bir neçə dəfəyə baş verməsi, sidik ifrazının ağrılı, tez-tez və çətin olması, hematuriya

D) Sidik kisəsinin doldurulması zamanı yırtıq şişinin böyüməsi, sidik ifrazından sonra yırtıq şişinin itməsi, sidik ifrazının ağrılı, bir neçə dəfəyə baş verməsi, hematuriya

E) Sidik kisəsinin doldurulması zamanı yırtıq şişinin böyüməsi, sidik ifrazından sonra yırtıq şişinin itməsi, sidik ifrazının ağrılı, bir neçə dəfəyə baş verməsi, sidik ifrazının ağrılı, tez-tez və çətin olması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
698) Uretranın travması zamanı əsas simptom hansıdır ?

A) Tezləşmiş ağrılı sidik ifrazı

B) Aralığın hematoması

C) Sidik ifrazının ləngiməsi

D) Makrohematuriya

E) Uretrorragiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
699) Sidik kisəsinin periton xaric cırılmasının ən çox rast gələn səbəblərinə hansı aiddir?

A) Çanaq sümüklərinin yerdəyişməsi ilə sınıqları

B) Latrogen travma

C) Sidik kisəsinin həddən artıq dolu olması

D) Dolu sidik kisəsi zamanı qarına zərbə

E) Hündürlükdən yıxılma


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
700) Sidik kisəsinin cırılmasınına ən çox rast gələn səbəb hansıdır ?

A) Çanaq sümüklərinin yerdəyişmə il sınıqları

B) Latrogen travma

C) Hündürlükdən yıxılma

D) Sidik kisəsinin həddən artıq dolu olması

E) Dolu sidik kisəsi zamanı qarına zərbə


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
701) Sidik kisəsinin travması zamanı ilk növbədə rentgen müayinəyə hansı daxildir?

A) Retroqrad sistoqrafiya

B) Uretroqrafiya

C) Ekskretor uroqrafiya

D) İcmal uroqrafiya

E) Pnevmosistoqrafiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
702) Böyrəklərin zədələnməsinin əsas əlamətlərini hansılar təşkil edir?

A) Bel nahiyyəsində ağrılar, hematuriya, böyrək funksiyasının pozulması, yüksək hərarət

B) Bel nahiyyəsində ağrılar, bel nahiyyəsində şişkinik, hematuriya, yüksək hərarət

C) Bel nahiyyəsində ağrılar, bel nahiyyəsində şişkinik, hematuriya, böyrək funksiyasının pozulması

D) Bel nahiyyəsində şişkinik, hematuriya, böyrək funksiyasının pozulması, yüksək hərarət

E) Bel nahiyyəsində ağrılar, bel nahiyyəsində şişkinik, hematuriya, böyrək funksiyasının pozulması, yüksək hərarət


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə