Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?


) Prostatın adenoması nəticəsində əmələ gələn kəskin sidik ləngiməsi zamanı sidikYüklə 1,31 Mb.
səhifə15/19
tarix10.12.2016
ölçüsü1,31 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

703) Prostatın adenoması nəticəsində əmələ gələn kəskin sidik ləngiməsi zamanı sidik

kisəsinin kateterizasiyasını, kateterlə başlamaq lazımdır?

A) Sidik axarı üçün, timan

B) Metollik, helaton.

C) Sidik axarı üçün, metallik

D) Helaton, timan

E) Sidik axarı üçün, helaton


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

704) Böyrəklərin infarktına şübhə olan zaman ən informativ müayinəyə hansıdır?

A) Ultrasəs müayinəsi

B) Aortoangioqrafiya

C) Retroqrad pieloqrafiya

D) Ekskretor uroqrafiya

E) Böyrək venoqrafiyası


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
705) Ekskretor uroqrafiya hansı xəstəlik zamanı ən informativ müayinə hesab olunur ?

A) Hidronefroz

B) Kəskin sidik ləngiməsi

C) Sidik kisəsi-sidik axarı reflüksü

D) Neyrogen sidik kisəsi

E) Enurez


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
706) Hansı xəstəliyin diaqnozu qoyulduqda ekskretor uroqrafiya ən az informativ hesab olunur?

A) Nalşəkilli böyrək

B) Hidronefroz

C) Yuxarı sidik yollarının ikiləşməsi

D) Böyrəklərin torakal distoniyası

E) Arxa uretral qapaq


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
707) Aşağıdakılardan hansının aşkar edilməsi üçün anteqrad pieloqrafiya aparılır?

A) Böyrəyin sisti

B) Sidik kisəsi-sidik axarı reflüksünün olması

C) Hidronefroz zamanı pielouretral anastomozun keçiriciliyi

D) Sidik kisəsinin divertikulu

E) Böyrəyin şişi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
708) Farmakodinamik sınaq (USM və/və ya lazikslə yükləməklə uroqrafiya) aşağıdakılardan hansının diaqnozunu dəqiqləşdirməyinə imkan verir?

A) Böyrəklərin büzüşməsi və ya hipoplaziyası

B) Kəskin respirator virus infeksiyası və ya böyrəklərin apostematozu

C) Pieloektaziya və ya hidronefroz

D) Böyrəklərin şişi və ya sisti

E) Sidik kisəsi-sidik axarı reflüksü və ya neyrogen sidik kisəsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
709) Sistoqrafiya hansı halda əks-göstərişdir?

A) Kiçik çanaqda şiş prosesi zamanı

B) Pielonefritin kəskinləşməsi zamanı

C) Uretrosele zamanı

D) Sidik kisəsi-bağırsaq və sidik kisəsi-vaginal fistullarda

E) Sidik kisəsi boynunun kontrakturası zamanı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
710) Sistoqrafiya zamanı hansından istifadə olunur?

A) Serqozin

B) Natrium-tiosulfat

C) Natrium-sulfit

D) Barium-sulfat

E) Veroqrafin


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.


711) Sistoqrafiya aşağıdakılardan hansının aşkar olunmasında qeyri-informativdir?

A) Anadangəlmə sidik kisəsi-bağırsaq fistulunun

B) Sidik kissəsi-sidik axarı reflüksünün

C) Sidik axarının ureterovezikal seqmentinin obstruksiyasının

D) Uraxusun bağlanmamasının

E) Sidik kisəsinin ölçüləri və konturunun öyrənilməsində


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
712) Ureteroqrafiya hansı halda əks-göstərişdir?

A) Uretranın ikiləşməsi zamanı

B) Urogenital sinus zamanı

C) Arxa uretral qapaq zamanı

D) Uretranın travması zamanı

E) Kəskin orxoepididimit zamanı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
713) Uretroqrafiyanın aparılması üçün xəstə hansı vəziyyətdə uzadılır?

A) Aşağı ətraflar bükülməklə yanı üstə

B) Arxası üstə budlar aralanmış vəziyyətdə

C) Sarğı altına yastıq qoymaqla arxası üstə

D) Trendelenburq vəziyyətində

E) Sol ayağı bayıra və arxaya çevirməklə sağ yanı üstündə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
714) Böyrək ləyəninin «görünməyən» daşlarının diaqnostikasında daha informativ müayinə metodu hansıdır?

A) Urokimoqrafiya

B) Urokinematoqrafiya

C) Ekskretor uroqrafiya

D) Retropnevmoperitoneum

E) Ultrasəs müayinəsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
715) Uretranın cırılmasının diaqnostikası üçün aşağıdakılardan hansını həyata keçirmək lazımdır?

A) Urofloumetriya

B) Sistometriya

C) Miksion sistoqrafiya

D) Ekskretor uroqrafiya

E) Qalxan (retroqrad) uroqrafiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
716) Uretranın cırılması zamanı aşağıdakılardan hansını aparmaq qadağandır?

A) Sidik kisəsinin kateterizasiyası

B) Infuzion uroqrafiya

C) Qalxan uroqrafiya

D) Miksion sistoureteroqrafiya

E) Urofloumetriya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

717) Sidik kisəsi daşlarının aşkar edilməsi üzrə ən etibarlı müayinə metodu hansı hesab olunur?

A) Urofloumetriya

B) Sistoskopiya

C) Obzor rentgenoqrafiya

D) Miksion sitoqrafiya

E) Pnevmosistoqrafiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
718) İkincili büzüşmüş böyrək və ya hipoplaziyalaşmış böyrək diaqnozunu qoymağa aşağıdakı müayinələrdən hansı imkan verir?

A) Dinamikada radioizotop müayinə

B) Kompüter tomoqrafiya

C) Ekskretor uroqrafiya

D) Böyrəyin biopsiyası

E) Böyrək angioqrafiyası


Ədəbiyyat:

Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.


719) Arxa uretral qapağın əsas diaqnostika metodu hansıdır?

A) Qalxan uretroqrafiya

B) Infuzion uroqrafiya

C) Uretroskopiya

D) Sistometriya

E) Urofloumetriya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
720) Rəng sınağı (metilen abısının sidik kisəsinə yeridilməsi) aşağıdakı xəstəliklərdən hansının aşkar edilməsində daha informativdir?

A) Əlavə sidik axarı dəliyinin sidik kisəsi sfinkterindən aşağı ektopiyası

B) Ikiləşmiş böyrəyin bir yarısının ureterohidronefrozu

C) Ikiləşmiş böyrəyin yuxarı yarısının sidiki axarına reflüks

D) Gecə sidik saxlaya bilməmək (enurez)

E) Yuxarı sidik yollarının ikiləşməsi və ureterosele


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
721) Makrohematuriya zamanı hansının həyata keçirilməsi göstərişdir?

A) Sistoskopiya

B) Radioizotop müayinə

C) Retroqrad pieloqrafiya

D) Sistoureteroqrafiya

E) Ekskretor uroqrafiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
722) Hemoqlobinuriya simptomu aşağıdakılardan hansının nəticəsi ola bilər?

A) Anilinlə zəhərlənmənin

B) Paranefritin

C) Nekrotik papillitin

D) Kəskin pielonefritin

E) Kəskin qlomerulonefritin


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
723) Anuriyalı xəstəyə aşağıdakılardan hansı əks-göstərişdir?

A) Qarın boşluğu orqanlarının obzor rentgenoqrafiyası

B) Sistoureteroqrafiya

C) Sistoskopiya

D) Ekskretor uroqrafiya

E) Retroqrad pieloqrafiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
724) Rentgenoloji «ağ böyrək» fenomeni (ekskresiyanın kəskin ləngiməsi ilə müşayiət olunan nefroqrammanın davamlı fazası) aşağıdakılardan hansının nəticəsidir?

A) Sidik axarının daşla obturasiyasının

B) Kəskin qeyri-obstruktiv pielonefritin

C) Böyrək şişinin

D) Böyrək travmasının

E) Ikincili büzüşmüş böyrəyin


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
725) Arxa uretral qapağın diaqnostikası üçün rentgenokontrast müayinələrdən hansı daha informativ hesab olunur?

A) Miksion ureterosistoqrafiya

B) Pnevmosistoqrafiya

C) Ekskretor uroqrafiya

D) Retroqrad uretroqrafiya

E) Infuzion uroqrafiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

İrinli cərrahiyyə

726) Furunkulu nə törədir?

A) Proteylər

B) Stafilokokklar

C) Streptokokklar

D) Göy-yaşıl irin çöpləri

E) Qonokokklar


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
727) Furunkulur müalicəsinə nə daxildir?

A) Ətraf dərinin 70% li spirtlə silinməsi, nekroz zamanı ətrafını sıxmaq və hipertonik məhlulla isladlaşmış sarğı, sulfanilamid preparatlarının qəbulu, ultrabənövşəyi şüa verilməsi

B) Ətraf dərinin 70% li spirtlə silinməsi, nekroz zamanı ətrafını sıxmaq və hipertonik məhlulla isladlaşmış sarğı,iltihabı infiltrat ətrafını novokaində həll edilmiş pensillinlə sarımaq, sulfanilamid preparatlarının qəbulu

C) Ətraf dərinin 70% li spirtlə silinməsi, iltihabı infiltrat ətrafını novokaində həll edilmiş pensillinlə sarımaq, sulfanilamid preparatlarının qəbulu, ultrabənövşəyi şüa verilməsi

D) Nekroz zamanı ətrafını sıxmaq və hipertonik məhlulla isladlaşmış sarğı, iltihabı infiltrat ətrafını novokaində həll edilmiş pensillinlə sarımaq, sulfanilamid preparatlarının qəbulu, ultrabənövşəyi şüa verilməsi

E) Ətraf dərinin 70% li spirtlə silinməsi, nekroz zamanı ətrafını sıxmaq və hipertonik məhlulla isladlaşmış sarğı,iltihabı infiltrat ətrafını novokaində həll edilmiş pensillinlə sarımaq, sulfanilamid preparatlarının qəbulu, ultrabənövşəyi şüa verilməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
728) Boyunun karbunkulu zamanı göstəriş hansılardır?

A) Vişnevski mazı ilə isti kompres, əzələdaxili antibiotiklər, vitaminoterapiya, ultrabənövşəyi şüa verilməsi

B) Əzələdaxili antibiotiklər, daxilə sulfanilamid preparatları, vitaminoterapiya, ultrabənövşəyi şüa verilməsi

C) Vişnevski mazı ilə isti kompres, əzələdaxili antibiotiklər, daxilə sulfanilamid preparatları, vitaminoterapiya

D) Vişnevski mazı ilə isti kompres, daxilə sulfanilamid preparatları, vitaminoterapiya, ultrabənövşəyi şüa verilməsi

E) Vişnevski mazı ilə isti kompres, əzələdaxili antibiotiklər, daxilə sulfanilamid preparatları, vitaminoterapiya, ultrabənövşəyi şüa verilməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
729) Hidradenitin törədicisinə əsasən hansı aiddir?

A) Bağırsağ çöpləri

B) Göy-yaşıl irin çöpləri

C) Streptokok

D) Protey

E) Stafilokokk


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
730) Fleqmona üçün qeyd olunanlardan hansılar xarakterikdir?

A) Ümumi halsızlıq, bədən hərarətinin yüksəlməsi, dərinin lokal hiperemiyası, ətrafı kapsula ilə əhatə olunmuş irinlik

B) Ümumi halsızlıq, lokal ağrı, dərinin lokal hiperemiyası, ətrafı kapsula ilə əhatə olunmuş irinlik

C) Bədən hərarətinin yüksəlməsi, lokal ağrı, dərinin lokal hiperemiyası, ətrafı kapsula ilə əhatə olunmuş irinlik

D) Ümumi halsızlıq, bədən hərarətinin yüksəlməsi, lokal ağrı, dərinin lokal hiperemiyası

E) Ümumi halsızlıq, bədən hərarətinin yüksəlməsi, lokal ağrı, dərinin lokal hiperemiyası, ətrafı kapsula ilə əhatə olunmuş irinlik


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
731) Paraproktitin etiologiyasında infeksiyanın pararektal toxumadan keçməsinin

xarakterik yolu hansıdır?

A) Anusun çatı, babasil düyününün iltihabı, düz bağırsağın selikli qişasının zədələnməsi, anus nahiyyəsinin qaşınması nəticəsində zədələnmələrdən

B) Anusun çatı ,babasil düyününün iltihabı, məişət yolu ilə, düz bağırsağın selikli qişasının zədələnməsi

C) Anusun çatı, məişət yolu ilə, düz bağırsağın selikli qişasının zədələnməsi, anus nahiyyəsinin qaşınması nəticəsində zədələnmələrdən

D) Anusun çatı, babasil düyününün iltihabı, məişət yolu ilə, anus nahiyyəsinin qaşınması nəticəsində zədələnmələrdən

E) Anusun çatı, babasil düyününün iltihabı, məişət yolu ilə, düz bağırsağın selikli qişasının zədələnməsi, anus nahiyyəsinin qaşınması nəticəsində zədələnmələrdən


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
732) Ən ağır formalı irinli artritlərin törədicisi hansıdır?

A) Pnevmokokk

B) Hemolitik streptokokklar

C) Protey

D) Stafilokokk

E) Göy-yaşıl irin çöpləri


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
733) Yüksək hərartlə müşahidə olunan sifətin furunkulu zamanı hansılar olunmalıdır?

A) İrinliyin geniş açılması, infuzion dezintoksikasion terapiya

B) Ciddi yataq rejimi, sulu yeməklərin qəbulu

C) İrinliyin geniş açılması, sulu yeməklərin qəbulu

D) Ciddi yataq rejimi, infuzion dezintoksikasion terapiya

E) Ciddi yataq rejimi, irinliyin geniş açılması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
734) Qızılyelin törədicisinə hansı aiddir?

A) Mikroorqanizmlərin assosiyası

B) Qızılı stafilokokk

C) Streptokokk

D) Bağırsaq çöpləri

E) Göy-yaşıl irin çöpləri


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

735) İrinli parotitin cərrahi müalicəsi zamanı ağırlaşmalara hansı aiddir?

A) Boyun fleqmonasının inkişafı

B) Alt çənənin osteomielitinin inkişafı

C) Üz sinirinin şaxəsinin parezi

D) Üçlü sinirin şaxənin parezi

E) Fistulanın formalaşması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
736) Boyunun dərin fleqmonasının ən qorxulu ağırlaşmalarına hansı aiddir?

A) İrinli mediastenit, irilinli meningit, tənəffüs yolunun sıxılması, irinin qida borusuna açılması, sepsis

B) İrinli mediastenit, irilinli meningit, irinin qida borusuna açılması, sepsis

C) İrilinli meningit, tənəffüs yolunun sıxılması, irinin qida borusuna açılması, sepsis

D) İrinli mediastenit, irilinli meningit, tənəffüs yolunun sıxılması, irinin qida borusuna açılması

E) İrinli mediastenit, tənəffüs yolunun sıxılması, irinin qida borusuna açılması, sepsis


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

737) Kəskin irinli mediastenit diaqnozu qoyulduqdan sonra ilk növbədə hansı tədbirlər aparılmalıdır?

A) İmmunoterapiya

B) Massiv antibiotikoterapiya

C) Hemotransfuziya

D) Cərrahi müalicə

E) Dezintoksikasion terapiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
738) Aşağı ətrafların residivverən qızılyeli zamanı tez-tez müşahidə olunan ağırlaşmlara

hansı aiddir?

A) Tromboflebit

B) Limfostaz

C) Osteomielit

D) Sepsis

E) Periostit


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
739) Kəskin iyli paraproktit zamanı hansı preparatın istifadəsi məsləhətdir?

A) Metrogil və klindamisin

B) Bibramisin

C) Klaforan

D) Göstərilən antibiotiklərdən istəniləni

E) Gentamisin


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
740) Sifətin furunkulunun əsas qorxulu cəhətinə hansı aiddir?

A) Sonradan kobud çapığın əmələ əlməsi ilə müşahidə olunan dəri nekrozu

B) Ödem nəticəsində tənəffüsün pozulması

C) Görmə orqanı tərəfindən ağırlaşmanın inkişafı qorxusu

D) Üzdə qalxan tromboflebitin inkişafı

E) Nəzərə çarpan intoksikasiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
741) Əməliyyata qədər dövrdə infeksiyanın inkişafının risk amillərinə hansılar aiddir?

A) Şəkərli diabet,piylənmə

B) Piylənmə, avitaminoz

C) Şəkərli diabet, yaxın zamanda keçirilmiş infeksion xəstəlik

D) Şəkərli diabet, avitaminoz

E) Yaxın zamanda keçirilmiş infeksion xəstəlik, piylənmə


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
742) İrinli atrit zamanı artromiya əməliyyatı nə vaxt aparılır?

A) Kəskin ağrı sindrom zamanı

B) Sümüklərin oynaq uclarının geniş dağılması zamanı

C) Əgər oynaq boşluğunun çoxsaylı punksiyası effekt verməzsə

D) Oynaq boşluğunda irin olan zaman

E) Oynağın bağ aparatının dağılması zamanı


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
743) Oynaq vərəminin xarakterik yerli simptomlarına hansı aiddir?

A) Ağrı, oynaq funksiyasının pozulması, oynağın deformasiyası, dərinin nəzərə çarpan hiperemiyası, ətraflada proqressivləşən əzələ atrofiyası

B) Ağrı, oynaq funksiyasının pozulması, oynağın deformasiyası, ətraflada proqressivləşən əzələ atrofiyası

C) Ağrı, oynağın deformasiyası, dərinin nəzərə çarpan hiperemiyası, ətraflada proqressivləşən əzələ atrofiyası

D) Oynaq funksiyasının pozulması, oynağın deformasiyası, dərinin nəzərə çarpan hiperemiyası,ətraflada proqressivləşən əzələ atrofiyası

E) Ağrı, oynaq funksiyasının pozulması, oynağın deformasiyası, dərinin nəzərə çarpan hiperemiyası


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
744) Tetanusun tam aydın şəkli qeyd olunan xarakter simptomlarla keçir?

A) Ətraflarda və bədəndə əzələlərin yayılmış qıcolmaları, bədən hərarətinin 42 –yə qədər yüksəlməsi, huşun itməsi, kəskin nəzərəçarpan taxikardiya

B) Ətraflarda və bədəndə əzələlərin yayılmış qıcolmaları, bədən hərarətinin 42–yə qədər yüksəlməsi, kəskin nəzərə çarpan taxikardiya, sidik ifrazının ləngiməsi

C) Ətraflarda və bədəndə əzələlərin yayılmış qıcolmaları, bədən hərarətinin 42-yə qədər yüksəlməsi,huşun itməsi,kəskin nəzərə çarpan taxikardiya,sidik ifrazının ləngiməsi

D) Ətraflarda və bədəndə əzələlərin yayılmış qıcolmaları, huşun itməsi, kəskin nəzərə çarpan taxikardiya, sidik ifrazının ləngiməsi

E) Bədən hərarətinin 42–yə qədər yüksəlməsi, huşun itməsi, kəskin nəzərə çarpan taxikardiya, sidik ifrazının ləngiməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
745) Tetanus əleyhinə zərdab profilaktik məqsədlə hansı hallarda vurulmalıdır?

A) Budun 2-ci dərəcəli termiki yanığı zamanı, kəskin qanqrenoz appendisit zamanı, bazunun açıq sınığında, baldırın qapalı sınıında

B) Başın əzilmiş yarasında, budun 2-ci dərəcəli termiki yanığı zamanı, kəskin qanqrenoz appendisit zamanı, bazunun açıq sınığında

C) Başın əzilmiş yarasında, budun 2-ci dərəcəli termiki yanığı zamanı, bazunun açıq sınığında, baldırın qapalı sınıında

D) Başın əzilmiş yarasında, budun 2-ci dərəcəli termiki yanığı zamanı, kəskin qanqrenoz apendisit zamanı, bazunun açıq sınığında, baldırın qapalı sınıında

E) Başın əzilmiş yarasında, kəskin qanqrenoz appendisit zamanı, bazunun açıq sınığında, baldırın qapalı sınıında


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
746) Tetanusun müalicəsi zamanı hansı preparatlar istifadə olunur ?

A) Tetanus anatoksini, əzələ relaksantı, xloralhidrat, neyroleptiklər

B) Tetanus əleyhinə zərdab, əzələ relaksantı, xloralhidrat, neyroleptiklər

C) Tetanus əleyhinə zərdab, tetanus anatoksini, xloralhidrat, neyroleptiklər

D) Tetanus əleyhinə zərdab, tetanus anatoksini, əzələ relaksantı, xloralhidrat, neyroleptiklər

E) Tetanus əleyhinə zərdab, tetanus anatoksini, əzələ relaksantı, xloralhidrat


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
747) Hematogen osteomielitin erkən dövründə hansılar göstərişdir?

A) Təcili əməliyyat, qan köçürülməsi, vitaminlərin vurulması, zədələnmiş nahiyyəyə funksional sakitliyin verilməsi

B) Antibiotiklərin vurulması, qan köçürülməsi, vitaminlərin vurulması, zədələnmiş nahiyyəyə funksional sakitliyin verilməsi

C) Təcili əməliyyat, antibiotiklərin vurulması, qan köçürülməsi, vitaminlərin vurulması, zədələnmiş nahiyyəyə funksional sakitliyin verilməsi

D) Heç biri

E) Təcili əməliyyat, antibiotiklərin vurulması, qan köçürülməsi, vitaminlərin vurulması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
748) Hematogen osteomielitin inkişafına köməkedici faktorlarına nə aiddir?

A) Yerli və ya ümumi soyuqlama

B) Avibominoz

C) Sümük travması

D) İrinli–iltihabi prosesin olması

E) Keçirilmiş infeksiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
749) Hematogen osteomielit zamanı ən çox hansı orqanlar zədələnir?

A) Bud sümüyünün yuxarı metafizi, qamış sümüyünün aşağı metafizi

B) Bud sümüyünün aşağı metafizi, qamış sümüyünün yuxarı metafizi

C) Bud sümüyünün aşağı metafizi, bud sümüyünün yuxarı metafizi

D) Bud sümüyünün aşağı metafizi, qamış sümüyünün aşağı metafizi

E) Qamış sümüyünün aşağı metafizi, qamış sümüyünün yuxarı metafizi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.


750) Kəskin hematogen osteomielit septikopiemiya ilə ağırlaşan zamanı irinli ocaq əsasən harda lokalizasiya olmur?

A) Ağ ciyərdə

B) Baş beyində

C) Qara ciyərdə

D) Ürəkdə

E) Dalaqda


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
751) Stafilokokklar tərəfindən törədilmiş sepsis istifadə olunan spesifikimmunoterapevtik preparatlara hansı aiddir?

A) Trombositar kütlə

B) T- aktivin

C) Levamizol

D) Leykosit kütləsi

E) Antistafilokok plazma və stafilokokk anatoksin


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

752) Sepsis zamanı antibiotiklərin qəbul olunmasının ən rasional yolu hansıdır?

A) Venadaxili və endolimfatik

B) Peroral

C) Sümükdaxili və əzələdaxili

D) Endolimfatik

E) Əzələdaxili və venadaxili


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
753) Sepsis zamanı antibakterial terapiyanı nə vaxt başlamaq lazımdır?

A) İlkin irinli ocağın və ya metastatik irinliyin aşkar olunmasından sonra

B) İlkin ocağın qeyri-adekvat açılması zamanı

C) Diaqnoz qoyulan andan

D) Qanın əkilməsi müsbət olarsa

E) Antibiotikoqrammanın alınmasından sonra


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

754) Stafilokokk sepsisi zamanı antibakterial preparatların ən effektivli hansı hesab olunur?

A) Nitrofuran və makrolidlər

B) Yarımsintetik pensillinlər

C) Makrolidlər

D) Sefalosporinlər və yarımsintetik penisillinlər

E) “Təbii “ penisillinlər


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
755) Yaşılçöplü sepsis zamanı daha məqsədə uygun hansı preparatların istifadəsı hesab olunur?

A) Qentamisin ilə klindamisin

B) Furaqin kalium

C) Metrogil

D) Oksasillin

E) Sulfanilamidlər


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
756) Stafilokokk sepsisi müalicəsı zamanı antistafilokokk bakteriofaqı hansı üsülla təyin edilir?

A) Əzələdaxili

B) Rektal

C) Venadaxilinə

D) Arteriadaxili

E) Yerli, yaranın içinə


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə