Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?


) Usaqlarda punksion biopsiya üçün mütləq göstəriş hansıdır?Yüklə 1,31 Mb.
səhifə17/19
tarix10.12.2016
ölçüsü1,31 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

818) Usaqlarda punksion biopsiya üçün mütləq göstəriş hansıdır?

A) Xaman-Riç xəstəliyi

B) Ağ ciyərin törəməsi

C) Aktinomikoz

D) Exinokokkoz

E) Pnevmoskleroz


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найху
819) Bağırsaq keçməməzliyinə sübhə olarsa qarın boşluğunun icmal rentqenoqrafiyası üçün xəstənin ən rasional vəziyyəti hansıdır?

A) Sol yanı üstə

B) Vertikal

C) Sağ yanı üstə

D) Uzanan

E) Təklif edilənlərdən biri


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найху
820) Paralitik bağırsaq keçməməzliyinin qarın boşluğunun icmal rentqenskopiyasında xarakterik əlamətləri hansılardır?

A) Qarın bosluğunda çoxlu miqdarda mayenin olması

B) Mədənin böyük qaz qovuğu

C) Çox saylı xırda üfüqlər

D) Qarın boşluğunda sərbəst qaz

E) Tək-tək enli üfüqlər


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
821) Mexaniki bağırsaq keçməməzliyinin qarın boşluğunun icmal rentqenoqrafiyasında ən xarakterik əlamətləri hansılardır?

A) Mədənin qaz qovuğunun boyük olması

B) Qarın boşluğunda çoxlu miqdarda mayenin olması

C) Çox saylı xırda üfüqi səviyyələr

D) Qarın boşluğunda sərbəst qaz

E) Tək-tək enli üfüqi səviyyələr


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
822) Bitişmə mənşəli obturasion bağırsaq keçməməzliyinə şübhə olan xəstədə barium kütləsi ilə rentqenoloji müayinənin aparılması nə vaxt məqsədə uyğundur?

A) On iki, iyirmi dörd saatdan bir

B) Hər saat

C) Hər üç saatdan bir

D) Üç, altı, on iki saatdan bir

E) Konservativ müalicənin effektliyindən və klinikadan asılı olaraq


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
823) Hirşprunq xəstəliyi ilə xəstələrdə irriqoskopiya zamanı ekran altında zədələnmə zonası aşkar edildikdən sonra hansı taktika məqsədə uyğundur?

A) Bir yan şəkil

B) Iki-düz və çəp

C) Üç-düz,yan və çəp

D) Bir düz şəkil

E) Iki- düz və yan şəkil


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
824) Erkən vaxtlarında bağırsaq invaqinasiyasında xəstələrdə müalicəvi-diaqnostik pнevmoirriqoqrafiya aparılarkən neçə rentqgen şəkil məqsədəuyğun sayılır?

A) Üc-obzor rentqenoqramma, invaqinat müəyyən ediləndə və onun açılmasından sonra

B) Dörd- obzor şəkil, invaqinat müəyyən ediləndə, onun açılma zamanı və sonra

C) Rentqen şəkillər etməmək, tək rentqenoskopiya ilə nəzarət

D) Iki-invaqinat müəyyən ediləndə və onun açılışından sonra

E) Bir-invaqinat açılandan sonra


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
825) Çanaq sümüklərinin xroniki osteomieliti ilə olan xəstələrdə fistuloqrafiyada kontrast maddə kimi nə istifadə edilir?

A) Suda həll olunan kontrast

B) Yodolipol

C) Hava


D) Təklif edilənlərdən biri

E) Barium kütləsi məhlulu


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
826) Uşaq cərrahiyyəsində barmaq ilə rektal müayinəsi hansı xəstəliklərə şübhə olanda göstəriş deyil ?

A) Duqlas boşluğunun absesinə

B) Yumurtalığın sistinə

C) Düz bağırsağın yad cisminə

D) Rekto-siqmoiditə

E) Düz bağırsağın polipinə


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
827) Pilorostenozu olan bir aylıq körpələrdə qarnın palpasiyasında pilorusun tipik proyeksiyası harda müəyyən olur ?

A) Düz əzələnin xaric kənarı, göbəkdən 2-3 sm yuxarı, sag qabırğaaltı nahiyədə

B) Sağ qabırğaaltı kənarında

C) Göbək səviyyəsində

D) Göbəkdən yuxarı orta xətdə

E) Sağ qalça sümüyündə


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
828) Qida borusunun barium ilə kontrast müayinəsi nə zaman göstəriş deyil?

A) Anadangəlmə traxeo-qida borusunun fistula zamanı

B) Kardiyanın xalaziyasında

C) Qida borusunun atreziyasında

D) Anadangəlmə qısa qida borusu

E) Kardiyanın axalaziyasında


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
829) Ezofaqoskopiya nə zaman mütləq deyil?

A) Qida borusunun anadangəlmə stenozunda

B) Qida borusunun atreziyasında

C) Qida borusunun yanığında

D) Qida borusunun xalaziyasında

E) Qida borusunun axalaziyasında


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
830) Yeni doğulmuşlarda pnevmoniyanın ağırlığı qiymətləndirilərkən ən dəqiq fizikal müayinə üsulu hansıdır ?

A) Ağ ciyərin auskultasiyası

B) Sianozun və tənqənəfəsliyin dərəcəsinin qiymətləndirilməsi

C) Döş qəfəsinin perkussiyası

D) Döş qəfəsinin baxışı

E) Bır dəqiqədəki tənəffüs hərəkətlərinin sayi


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
831) Yenidoğulmuşlarda kəskin qarına şübhə olarsa ən informativ fiziki müayinə üsulu hansıdır ?

A) Dinamik müşahidə

B) Qarının baxışı

C) Qarının perkusiyası

D) Mədənin zondlanması

E) Qarının səthi palpasiyası


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
832) Pilorostenozun dəqiq kliniki əlamətləri hansıdır?

A) Qəbzliyə meyillik

B) Çoxlu qusma

C) Palpasiya zamanı qalınlaşmış pilorusun müəyyən edilməsi

D) Çəkinin itkisi

E) ”Qum saatı” simptomu


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
833) Hansı xəstəlik qida borusuna diaqnostik məqsədlə zond salınmasına göstəriş deyil?

A) Anadangəlmə qısa qida borusu

B) Qida borusunun atreziyası

C) Anadangəlmə qida borusunun stenozu

D) Anadangəlmə qida borusunin –traxeal fistula

E) Pnevmoniya


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
834) Yenidoğulmuşlarda qida borusunun traxeal fistulasına şübhə olarsa ən dəqiq diaqnostik müayinə hansıdır?

A) Qida borusunun rentqenokontrast müayinəsi

B) Ezofaqoskopiya

C) Traxeoskopiya

D) Rentqenoqram ilə aspirasion pnevmoniyanın ağırlığının qiymətləndirilməsi

E) Traxeoskopiya zamanı qida borusuna metilen abısı yeridilməsi


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
835) Yenidoğulmuşlarda sistoskopiya zamanı ən çox hansı müyyən edilir?
.

A) Bağırsaq-sidik kisəsi fistulasının olması

B) Uraxusun bitişməməsi

C) Sidik kisəsi-sidik axarı reflyuksunun olması

D) Sidik kisəsinin divertikulyozu

E) Ureterosele


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s
836) Dölün antenatal ultrasəs müayinəsində aşağıdakılardan hansını aşkar etmək olmur?

A) Anadangəlmə traxeya-qida borusu fistulunu

B) Qastroşizisi

C) Anadangəlmə böyrək çatmamazlığını

D) Böyrəyin hidronefrotik transformasiyasını

E) Anadangəlmə ürək qüsurunu


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
837) Qida borusu və mədənin kontrast rentgenoloji müayinəsində aşağıdakılardan hansını aşkar etmək olmur?

A) Kardial xalaziyanı

B) Diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtığını

C) Hemorragik qastriti

D) Pilorostenozu

E) Kardial axalaziyanı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
838) Aşağıdakılardan hansının diaqnostikasında barium horrası ilə aparılan irriqoqrafiya metodundan istifadə olunmur?

A) Appendiksin atipik yerləşməsi

B) Yenidoğulmuşlarda xoralı-nekrotik enterokolit

C) Orta bağırsağın burulması

D) Hirşprunq xəstəliyi

E) Bağırsağın invaginasiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
839) Göbək nahiyəsinin patologiyası zamanı aşağıdakılardan hansını aşkar etmək üçün göbək çuxurunun zondlanmasından istifadə olunmur?

A) Sarı cisim axarının natamam fistulu

B) Göbək funquzu

C) Sarı cisim axarının tam fistulu

D) Göbək nahiyəsinin kalsinozu

E) Uraxusun fistulu


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
840) Artroqrafiya zamanı oynaqlardakı anatomik nisbətlərin düzgünlüyünün əsas göstəricisi hansıdır?

A) Rentgenoloji oynaq yarığının çox kiçik olması

B) Birləşən oynaq səthlərinin kənarlarının ciddi uyğunluğu

C) Rentgenoloji oynaq yarığının bərabər hündürlüyü

D) Belə göstərici yoxdur

E) Oynaqdakı hərəkət oxunun ətrafın oxuna uyğunluğu


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
841) Bel punksiyasına mütləq əks-göstərişlər hansıdır?

A) Doğuş mənşəli kəllə-beyin travması

B) Beynin orta strukturlarının yerdəyişməsi

C) Meningit

D) Ağ ciyərlərin stafilokokk mənşəli destruksiyası

E) Meninqoensefalit


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
842) Öd kisəsində kontrastlaşmanın olmaması aşağıdakılardan hansı üçün daha xarakterikdir?

A) Ümumi öd axarının sisti üçün

B) Xroniki daşsız xolesistit üçün

C) Öd ifrazı sisteminin anadangəlmə hipoplaziyası üçün

D) Xroniki kalkulyoz xolesistit üçün

E) Xroniki hepatit üçün


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
843) Splenoportoqrafiya necə həyata keçirilir?

A) Laparotomiyadan sonra

B) Yerli anesteziya altında

C) Oturaq vəziyyətində

D) Qarnın ön divarından daxil olmaqla

E) Ümumi anesteziya altında mioreleksantlardan istifadə etməklə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
844) Qara ciyər qapısında normal anatomik strukturların olmaması aşağıdakılardan hansı üçün daha xarakterikdir?

A) Xroniki hepatit üçün

B) Qara ciyərin exinokokku üçün

C) Qara ciyərin sirrozu üçün

D) Qara ciyərin anadangəlmə fibrozu üçün

E) Portal hipertenziyanın qara ciyərdən kənar formaları üçün


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
845) Qara ciyərin punksion biopsiyası necə həyata keçirilir?

A) Yerli anesteziya altında

B) Laparotomiyadan sonra

C) Qarının ön divarından daxil olmaqla

D) Oturaq vəziyyətində

E) Ümumi anesteziya altında


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

846) Hansı halda xaya qişasının punksiyası göstərişdir?

A) Xayalığın idiopatik ödemi zamanı

B) Orxoepididimit zamanı

C) Xayanın burulması zamanı

D) Toxum ciyəsinin sisti zamanı

E) Xaya qişalarının gərgin hidropsu zamanı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
847) Hepatologiyada funksional müayinələrin aparılmasına göstəriş hansıdır?

A) Qida borusu venalarının varikoz genəlməsi ilə gedən splenomeqaliya

B) Hepatomeqaliya

C) Hiperbilirubinemiya

D) Tez-tez burun qanaxması ilə müşayiət olunan anemiya

E) Assit


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
848) Diafanoskopiya hansı halda göstərişdir?

A) Toxum ciyəsi elementlərinin kəskin meydana çıxan sistlərində

B) Qasıq-xayalıq yırtığında

C) Qasıq yırtığında

D) Bud yırtığında

E) Xayanın burulmalarında


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.


849) Sümüyün struktur rentgenoqrammasını almaq üçün mərkəzi şüa kasset müstəvisinə münasibətdə hansı bucaq altında olmalıdır?

A) 20 dərəcə bucaq altında

B) 40 dərəcə bucaq altında

C) 10 dərəcə bucaq altında

D) 30 dərəcə bucaq altında

E) Perpendikulyar istiqamətlənməlidir


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

850) Ekskretor uroqrafiyanın ən informativ müayinə olduğu xəstəlik hansıdır?

A) Hidronefroz

B) Kəskin sidik ləngiməsi

C) Sidik kisəsi-sidik axarı reflüksü

D) Neyrogen sidik kisəsi

E) Sidiyi saxlaya bilməmək


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
851) Diaqnozunun qoyulmasına ekskretor uroqrafiyanın kömək edə bilmədiyi xəstəlik hansıdır?

A) Arxa uretral qapaq

B) Böyrəklərin torakal distoniyası

C) Yuxarı sidik yollarının ikiləşməsi

D) Nalşəkilli böyrək

E) Hidronefroz


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
852) Aşağıdakılardan hansının aşkar edilməsi üçün anteqrad pieloqrafiya aparılır?

A) Sidik kisəsinin divertikulu

B) Hidronefroz zamanı pielouretral anastomozun keçiriciliyi

C) Böyrəyin sisti

D) Sidik kisəsi-sidik axarı reflüksünün olması

E) Böyrəyin şişi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
853) Farmakodinamik sınaq (USM və/və ya lazikslə yükləməklə uroqrafiya) aşağıdakılardan hansının diaqnozunu dəqiqləşdirməyə imkan verir?

A) Böyrəklərin büzüşməsi və ya hipoplaziyası

B) Pieloektaziya və ya hidronefroz

C) Kəskin respirator virus infeksiyası və ya böyrəklərin apostematozu

D) Böyrəklərin şişi və ya sisti

E) Sidik kisəsi-sidik axarı reflüksü və ya neyrogen sidik kisəsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
854) Sistoqrafiya hansı halda əks-göstərişdir?

A) Uretrosele zamanı

B) Kiçik çanaqda şiş prosesi zamanı

C) Pielonefritin kəskinləşməsi zamanı

D) Sidik kisəsi boynunun kontrakturası zamanı

E) Sidik kisəsi-bağırsaq və sidik kisəsi-vaginal fistullarda


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.


855) Sistoqrafiya zamanı hansı preparatdan istifadə olunur?

A) Natrium-tiosulfat

B) Veroqrafin

C) Serqozin

D) Natrium-sulfit

E) Barium-sulfat


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
856) Sistoqrafiya aşağıdakılardan hansının aşkar olunmasında qeyri-informativdir?

A) Sidik kissəsi-sidik axarı reflüksünün

B) Anadangəlmə sidik kisəsi-bağırsaq fistulunun

C) Sidik kisəsinin ölçüləri və konturunun

D) Uraxusun bağlanmamasının

E) Sidik axarının ureterovezikal seqmentinin obstruksiyasının


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
857) Ureteroqrafiya hansı halda əks-göstərişdir?

A) Kəskin orxoepididimit zamanı

B) Urogenital sinus zamanı

C) Uretranın ikiləşməsi zamanı

D) Uretranın travması zamanı

E) Arxa uretral qapaq zamanı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
858) Uretroqrafiyanın aparılması üçün xəstə hansı vəziyyətdə uzadılır?

A) Sol ayağı bayıra və arxaya çevirməklə sağ yanı üstündə

B) Aşağı ətraflar bükülməklə yanı üstə

C) Arxası üstə budlar aralanmış vəziyyətdə

D) Sarğı altına yastıq qoymaqla arxası üstə

E) Trendelenburq vəziyyətində


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

859) Böyrək ləyəninin «görünməyən» daşlarının diaqnostikasında daha informativ müayinə metodu hansıdır?

A) Retropnevmoperitoneum

B) Urokimoqrafiya

C) Ultrasəs müayinəsi

D) Urokinematoqrafiya

E) Ekskretor uroqrafiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

860) Uretranın cırılmasının diaqnostikası üçün aşağıdakılardan hansını həyata keçirmək lazımdır?

A) Sistometriya

B) Ekskretor uroqrafiya

C) Miksion sistoqrafiya

D) Urofloumetriya

E) Qalxan (retroqrad) uroqrafiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
861) Uretranın cırılması zamanı aşağıdakılardan hansını aparmaq qadağandır?

A) Qalxan uroqrafiya

B) Sidik kisəsinin kateterizasiyası

C) Infuzion uroqrafiya

D) Urofloumetriya

E) Miksion sistoureteroqrafiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
862) Sidik kisəsi daşlarının aşkar edilməsi üzrə ən etibarlı müayinə metodu hansı hesab olunur?

A) Miksion sitoqrafiya

B) Sistoskopiya

C) Obzor rentgenoqrafiya

D) Urofloumetriya

E) Pnevmosistoqrafiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
863) İkincili büzüşmüş böyrək və ya hipoplaziyalaşmış böyrək diaqnozunu qoymağa aşağıdakılardan hansı imkan verir?

A) Ekskretor uroqrafiya

B) Kompyuter tomoqrafiya

C) Dinamikada radioizotop müayinə

D) Böyrəyin biopsiyası

E) Böyrək angioqrafiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с
864) Arxa uretral qapağın əsas diaqnostika metodu hansıdır?

A) Urofloumetriya

B) Uretroskopiya

C) Sistometriya

D) Qalxan uretroqrafiya

E) Infuzion uroqrafiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
865) Rəng sınağı (metilen abısının sidik kisəsinə yeridilməsi) aşağıdakılardan hansının aşkar edilməsində daha informativdir?

A) Ikiləşmiş böyrəyin bir yarısının ureterohidronefrozu

B) Əlavə sidik axarı dəliyinin sidik kisəsi sfinkterindən aşağı ektopiyası

C) Yuxarı sidik yollarının ikiləşməsi və ureterosele

D) Ikiləşmiş böyrəyin yuxarı yarısının sidiki axarına reflüks

E) Gecə sidik saxlaya bilməmək (enurez)


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
866) Makrohematuriya zamanı hansının həyata keçirilməsi göstərişdir?

A) Sistoskopiya

B) Ekskretor uroqrafiya

C) Sistoureteroqrafiya

D) Retroqrad pieloqrafiya

E) Radioizotop müayinə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
867) Hemoqlobinuriya simptomu aşağıdakılardan hansının nəticəsi ola bilər?

A) Anilinlə zəhərlənmənin

B) Nekrotik papillitin

C) Kəskin pielonefritin

D) Kəskin qlomerulonefritin

E) Paranefritin


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
868) Anuriyalı xəstəyə aşağıdakılardan hansı əks-göstərişdir?

A) Sistoureteroqrafiya

B) Retroqrad pieloqrafiya

C) Qarın boşluğu orqanlarının obzor rentgenoqrafiyası

D) Sistoskopiya

E) Ekskretor uroqrafiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
869) Rentgenoloji «ağ böyrək» fenomeni (ekskresiyanın kəskin ləngiməsi ilə müşayiət olunan nefroqrammanın davamlı fazası) aşağıdakılardan hansının nəticəsidir?

A) Kəskin qeyri-obstruktiv pielonefritin

B) Sidik axarının daşla obturasiyasının

C) Ikincili büzüşmüş böyrəyin

D) Böyrək travmasının

E) Böyrək şişinin


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
870) Arxa uretral qapağın diaqnostikası üçün rentgenokontrast müayinələrdən hansı daha informativ hesab olunur?

A) Infuzion uroqrafiya

B) Retroqrad uretroqrafiya

C) Pnevmosistoqrafiya

D) Miksion ureterosistoqrafiya

E) Ekskretor uroqrafiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
871) Toxum ciyəsi elementlərinin kəskin meydana çıxan sistini aşağıdakılardan hansı sübut edir?

A) Xayalıqda xayanın olmaması

B) Narahatlıq və hərarətin yüksəlməsi

C) Toxum ciyəsi boyunca yumşaq elastik törəmənin və diafanoskopiya zamanı şəffaf mayenin olması

D) Xayalığın hiperemiyası

E) Qasıq nahiyəsində hiperemiya və ağrı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

Onkologiya

872) Virusun təsiri ilə hansı şişlər əlaqədardır ?

A) Mədənin xərçəngi

B) Uşaqlığın xərçəngi

C) Hamısı

D) Qara ciyərin xərçəngi

E) Leykozlar


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
873) Aşağdakilardan hansılar radiohəssas şişlərdır?

A) Fibrosarkoma

B) Liposarkoma

C) Rabdosarkoma

D) Limfoqranulomatoz

E) Sinovial sarkoma


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
874) Yumşaq toxumaların şişlərində şua terapiyası nə zaman məqsədəuyğundur?

A) Kombinasiyalarda

B) Hamsı düzdür

C) Əməliyyatdan sonra

D) Müalicə üsulu kimi

E) Əməliyyatönü hazırlıq zamanı


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
875) Xoşxassəli şişlərə nə xasdır?

A) İntoksikasiya

B) İnfiltrasiya

C) Hüceyrələrin differensiasiyasının pozulması

D) Ekspansiv artma

E) Metastazlar


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
876) Obliqat xərçəngönü xəstəliklər hansılardır ?

A) Diffuz ailə polipozu

B) Geyri spesifik xoralı kolit

C) Kron xəstəliyi

D) Spastik kolit

E) Hiperplastik polip


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.

877) Şişin əmələ gəlməsinə nə səbəb olur?

A) Hüceyrə immunitetinin düşməsi

B) Məsələ tam araşdırılmayıb

C) İmmunitet təsir etmir

D) Alkogolun gəbulu

E) Humoral immunitetin düşməsi


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
878) Əməliyyat vaxtı futlar və zonal prinsiplərini nə üçün saxlanılır?

A) Qanitirmənin azaldması

B) Orqanın funksiyasını saxlamaq

C) Ablastika məgsədi ilə

D) Antiblastika

E) Əməliyyatın riskinin azaldılması


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.

879) Aşağıdakı hüdudlardan hansını keçməyən şişlər ağ ciyərin preinvaziv xərçəngidir?

A) Səthi epitelial qatı

B) Bronx divarının selikaltı qatını

C) Epitelial səfhənin bazal membranını

D) Bronxun əzələ qatını

E) Bronx divarını


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найху
880) Ağ ciyər şişinin daha tez-tez rast gəlinən metastazvermə yolu hansıdır?

A) Limfogen

B) Bütün metastazvermə yolları eyni dərəcədə

C) Limfogen və implantasion

D) Limfogen və hematogen

E) Hematogen və implantasion


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найху
881) Ağ ciyərin xoşxassəli şişləri arasında ən çox rast gəlinəni hansıdır?

A) Nevrinoma

B) Mioma

C) Hamartoma

D) Adenoma

E) Fibroma


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найху
882) Ağ ciyərin bədxassəli hamartoması morfoloji olaraq nəyə aid edilir?

A) Xərçəngə

B) Karsinomaya

C) Apudomaya

D) Teratomaya

E) Sarkomaya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найху
883) Ağ ciyər xərçəngi hansı mənşəli bədxassəli şişdir?

A) Ağ ciyər toxumasında yerləşən istənilən şişdir

B) Mezotelial

C) Epitelial

D) Bronxlardan və ağciyərdən inkişaf edən istənilən hestogenezə malik

E) Mezenximal


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найху
884) Ağ ciyər xərçənginin aşağıdakı hansı klinik-anatomik formaları ayırd edilir?

A) Ekzofit, endofit, parenximatoz

B) Mərkəzi, periferik, atipik

C) Endobronxial, peribronxial, parenximatoz

D) Düyünlü, infiltrativ, qarışıq

E) Kökətrafı, parenximatoz, qarışıq


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найху
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə