Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?


) Ağ ciyərin mərkəzi xərçənginin erkən mərhələsinə hansı aiddir ?Yüklə 1,31 Mb.
səhifə18/19
tarix10.12.2016
ölçüsü1,31 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

885) Ağ ciyərin mərkəzi xərçənginin erkən mərhələsinə hansı aiddir ?

A) T1N0M0 mərhələsində olan xərçəng

B) Intraepitelial xərçəng

C) Rentgen-neqativ xərçəng

D) Gizli xərçəng

E) T1-2N0M0 mərhələsində olan xərçəng


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найху
886) Şişin aşağıdakı strukturlardan hansına sirayət etməsi ağ ciyər xərçənginin cərrahi müalicəsinə mütləq əks-göstərişdir?

A) Döş qəfəsi divarına

B) Perikarda

C) Fəqərə cisimlərinə

D) Diafraqmaya

E) Tək venaya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найху
887) Mədə xərçəngi həmişə hansı orqana metastaz verir ?

A) Qara ciyərə

B) Regionar limfa düyünlərə

C) Ağ ciyərlərə

D) Sümüklərə

E) Periton boyunca


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб. : Ренко, 1998, 336 с.
888) Mədə xərçəngində «kiçik əlamətlər sindromuna» hansılar daxildir?

A) Dispeptik əlamətlər: iştahsızlıq, tez doyma, ürəkbulanma, hıçqırma, «lax yumurta» iyli gəyirmə; anemiya; artan zəiflik, küt ağrılar, mədə diskomfortu; iştahın güclənməsi, ağız suyunun axması; arıqlama, qida qəbuluna nifrət

B) Dispeptik əlamətlər: iştahsızlıq, tez doyma, ürəkbulanma, hıçqırma, «lax yumurta» iyli gəyirmə; anemiya; artan zəiflik, küt ağrılar, mədə diskomfortu; arıqlama, qida qəbuluna nifrət

C) Dispeptik əlamətlər: iştahsızlıq, tez doyma, ürəkbulanma, hıçqırma, «lax yumurta» iyli gəyirmə; artan zəiflik, küt ağrılar, mədə diskomfortu; iştahın güclənməsi, ağız suyunun axması; arıqlama, qida qəbuluna nifrət

D) Dispeptik əlamətlər: iştahsızlıq, tez doyma, ürəkbulanma, hıçqırma, «lax yumurta» iyli gəyirmə; anemiya; artan zəiflik, küt ağrılar, mədə diskomfortu; iştahın güclənməsi, ağız suyunun axması

E) Anemiya; artan zəiflik, küt ağrılar, mədə diskomfortu; iştahın güclənməsi, ağız suyunun axması; arıqlama, qida qəbuluna nifrət


Ədəbiyyat: Черноусов А.Ф. Хирургия рака желудка. М., 2004, 316 с.
889) Mədə xərçəngi harada ən çox yerləşir?

A) Antral şöbədə

B) Mədənin dibində

C) Böyük əyrilikdə

D) Kiçik əyrilikdə

E) Kardial şöbədə


Ədəbiyyat: Черноусов А.Ф. Хирургия рака желудка. М., 2004, 316 с.
890) Mədə xərçənginin uzaq metastazlarına hansılar aiddir?

A) Ağciyərə metastaz, Virxov metastazı, Şnitsler metastazı, mədə-mədəaltı vəzi bağına metastaz

B) Ağciyərə metastaz, Krukenberq metastazı, Virxov metastazı, mədə-mədəaltı vəzi bağına metastaz

C) Ağciyərə metastaz, Krukenberq metastazı, Virxov metastazı, Şnitsler metastazı

D) Krukenberq metastazı, Virxov metastazı, Şnitsler metastazı, mədə-mədəaltı vəzi bağına metastaz

E) Ağciyərə metastaz, Krukenberq metastazı, Virxov metastazı, Şnitsler metastazı, mədə-mədəaltı vəzi bağına metastaz


Ədəbiyyat: Черноусов А.Ф. Хирургия рака желудка. М., 2004, 316 с.
891) Qastrotomiya əməliyyatına göstəriş hansıdır?

A) Ezofaqo-kardial keçidin şiş mənşəli stenozu

B) Mədə cisminin qeyri-operabel xərçəngi

C) Bütün sadalanan hallarda

D) Antral şöbənin qeyri-operabel xərçəngi

E) Sadalanan heç bir halda


Ədəbiyyat: Черноусов А.Ф. Хирургия рака желудка. М., 2004, 316 с.
892) Qastrektomiya əməliyyatına göstəriş hansıdır?

A) Antral şöbənin qeyri-operabel xərçəngi

B) Bütün sadalanan hallarda

C) Sadalanan heç bir halda

D) Mədə cisminin qeyri-operabel xərçəngi

E) Mədə cismin şişi


Ədəbiyyat: Черноусов А.Ф. Хирургия рака желудка. М., 2004, 316 с.
893) Şişin elektrokoaqulyasiyasının mənfi tərəfi nədir?

A) Ablastikanın zəif olması

B) Şişin metastaz verməsi

C) Şişin yayilması

D) Dərin yanıq təhlükəsi

E) Hamsı
Ədəbiyyat: Черноусов А.Ф. Хирургия рака желудка. М., 2004, 316 с.


894) Yoğun bağırsaq xərçəngi hansı orqana həmişə metastaz verir ?

A) Qara ciyərə

B) Periton boyunca

C) Regionar limfa düyünlərə

D) Ağ ciyərlərə

E) Sümüklərə


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб. : Ренко, 1998, 336 с.
895) Uzaq nəticələrə az təsir edən amillər hansıdır?

A) Histolojı strukturu

B) Reqionar metastazların olması

C) Uzaq metastazların olması

D) Xəstənin yaşı

E) Şişin tipi


Ədəbiyyat: Черноусов А.Ф. Хирургия рака желудка. М., 2004, 316 с.
896) Radikal şua terapiyasının məqsədi hansıdır ?

A) Şişin hissəvi destruksiyası

B) Şişin biolojı aktivliyinin azalması

C) Şişin tam eradikasiyası

D) Həssas hüceyrələrin məhvi

E) Maksimal şuanın verilməsi


Ədəbiyyat: Черноусов А.Ф. Хирургия рака желудка. М., 2004, 316 с.
897) Əməliyyatönu şua terapiyasının məqsədi hansıdır?

A) Şişin aktivliyini azaltması

B) Şişi tam reqresiya etdirmək

C) Şişin həcmini azaltmaq

D) Rezektabelliyini artırmaq

E) Operabeleyini artırmaq


Ədəbiyyat: Черноусов А.Ф. Хирургия рака желудка. М., 2004, 316 с.
898) Aşağdakilardan ən radiorezistent şiş hansıdır?

A) Yudinq şişi

B) Limfaqranulomatoz

C) Osteoqen sarkoma

D) Buynuzlaşmayan yastı epitel xərçəng

E) Seminoma


Ədəbiyyat: Черноусов А.Ф. Хирургия рака желудка. М., 2004, 316 с.
899) Şişin radiohəssaslıqına nə təsir edir?

A) Şişin tipi

B) Şişin artma sürəti

C) Şişin differensasiyası

D) Şişin qantəcizatı

E) Oksigenın miqdarı


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
900) Şüa terapiyasına mütləq əks göstəriş nədir ?

A) Hipertoniya

B) Hamiləlik

C) Aktiv vərəm

D) Cavanlar

E) Yaşlı xəstələr


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
901) Şiş əleyhinə antibiotiklərin təsiri nədədir?

A) Denaturasiya etmək

B) Hamısı

C) DNT səviyyəsində sintezin pozulması

D) DNT alkilləşmə reaksiyası

E) Purinlərin sintezin pozulması


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
902) Antimetabolitlərin təsiri nədədir?

A) DNT alkilirləşmə reaksiyasında

B) Denaturasiya etmək

C) Purinlərin sintezin pozulması

D) Hamısı

E) DNT səviyyəsində sintezin pozulması


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
903) Bitki mənşəli dərmanların təsiri nədədir?

A) DNT alkilirləşmə reaksiyasında

B) Purinlərin sintezin pozulması

C) Denaturasiya etmək

D) DNT səviyyəsində sintezin pozulması

E) Tubulinin denaturasiyası


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
904) Əməliyyatönü kimyavi müalicə nə verir?

A) Xəstənin vəziyyətinin yaxşılaşması

B) Hamısı düzdir

C) Şişin həcminin azalması

D) Əməliyyatın vaxtının azalması

E) Əməliyatın həcminin kiçilməsi


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
905) Androgenlər nə zaman təyin edilir?

A) Hamısında

B) Sidik kisəsinin xərçəngində

C) Yumurtalıq xərçəngində

D) Süd vəzinin xərçəngində

E) Prostat vəzi xərçəngində


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
906) Estrogenlər nə zaman təyin edilir?

A) Prostat vəzin xərçəngində

B) Yumurtalıq xərçəngində

C) Sidik kisəsinin xərçəngində

D) Hamsında

E) Süd vəzin xərçəngində


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
907) Radioaktiv yod diaqnostik məgsədlə nə zaman təyin edilir?

A) Qara ciyər şişlərində

B) Mədəaltı vəz şişlərində

C) Dalaq şişlərində

D) Mədə şişlərində

E) Qalxanbənzər vəzin şişlərində


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
908) Radioaktiv yodun faydası nədədir?

A) Sümüklərə metastazların təyini

B) Uzaq metastazların təyini

C) Qalxanbənzər vəz şişinin ilkin diaqnostikası

D) Hamısı

E) Metastazların təyini


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
909) Aşağı differensasiyalı həzm sistemi şişlərinin xüsusiyətləri hansıdır ?

A) İnfiltrativ artması

B) Ekzofit artma

C) Qarışıq artma

D) Hamısı

E) Düyünlü formalar


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
910) Süd vəzin xoşxassəli şişlərinə hansılar aiddir?

A) Fibroadenoma

B) Sarkoma

C) Fibroz-kistoz diffuz mastopatiya

D) Hamısı

E) Anaplaziya


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
911) Sidik kisəsinnin papilloması üçün nə xarakterdir?

A) Maliqnizasiya

B) Heç biri

C) Çoxsaylı zədələnmə

D) Residivləşmə

E) Uzun müddətli olması


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
912) Böyrəyin xərçəngi hara metastaz verir?

A) Sümüklərə və qara ciyər

B) Peritonarxasına

C) Sümüklərə və ağ ciyərə

D) Baş beynə və ağ ciyərə

E) Ağ ciyərə və qara ciyərə


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
913) Süd vəzidə şiş iç kvadrantda olduqda hara metastaz verir?

A) Divararalığına

B) Parasternal lifma vəzilərinə

C) Kürək altına

D) Qoltuqaltı lifma vəzilərinə

E) Qasıq lifma vəzilərinə


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
914) Yastı hüceyrəli xərcənq harada olur?

A) Yemək borusu və anal dəlikdə

B) Nazik və yoğun baqırsaqda

C) Mədə və nazik bağırsaqda

D) Mədə və yoğun baqırsaqda

E) Hamısında


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
915) Qalxanvari vəzin medulyar şişi hardan inkişaf edir?

A) B- hüceyrələrdən

B) Hamsından

C) Heç birindən

D) A- hüceyrələrdən

E) C-hüceyrələrdən


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
916) Qalxanabənzər vəzin şişi hara metastaz verir?

A) Paratraxeal limfa düyünlərinə

B) Pretraxeal limfa düyünlərinə

C) Ön vidaci vena boyunca yerləşən limfa düyünlərinə

D) Döşarxası limfa düyünlərinə

E) Körpüçüküstü limfa düyünlərinə


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
917) Boynun disembrional şişləri hansıdır?

A) Lipoma

B) Xemodektoma

C) Meninqioma

D) Hamısı

E) Xordoma


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
918) Qalxanabənzar vəzin minimal əməliyyatı hansıdır?

A) Payın rezeksiyası

B) Düyünün enukliasiyası

C) Total rezeksiya

D) Hemitireoidektomiya

E) Subtotal rezeksiya


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
919) Kimyəvi terapiya nə vaxt effektlidir?

A) Yuxarı differensasiyalı xərçəngdə

B) Papilyar xərçəngdə

C) Sadalananlardan asılı deyil

D) Qalxanavari vəzin aşağı differensasiyalı şişində

E) Follikulyar xərçəngdə


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
920) Mədə xərçənginə görə mədənin subtotal rezeksiyasında mədə-mədaltı bağı nə etməli?

A) Hissəvi kəsilir

B) Toxunulmur

C) Mütləg deyil

D) Tam çıxarılmalıdır

E) Bağlanmalıdır


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
921) Mədə poliplərindən hansı çox maliqnizasiya olur?

A) Adenomatoz

B) Adenomopapilyar

C) Hamısı

D) Hiperplastik

E) Papilyar


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.l
922) Endoskopik polipektomiya nə zaman bir başa göstərişdir?

A) Polip ensiz ayağcıqda olduqda

B) Uzun ayağcığda iri polipdə

C) Bütün hallarda

D) Geniş əsaslı xırda polipdə

E) Geniş əsaslı iri polipdə


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
923) Qarışıq kəsiklə qastrektomiya nə zaman göstərişdir?

A) Mədənin total xərçəngi zamanı

B) İnfiltrativ şişdə

C) Şişin yemək borusuna keçməsi zamanı

D) Şiş mədənin proksimal hissəsində olduqda

E) Bütün hallarda


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
924) Mədə xərçənginə görə distal subtotal rezeksiya zamanı nəyə üstünlük vermək lazımdır?

A) Uzun ilgəkdə ön anastomozun qoyulması

B) Rayxel-Polia tipli əməliyyata

C) Bilrot1 əməliyyatına

D) Arxa anastomozun qoyulması

E) Bilrot 2 əməliyyatına


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
925) Xoranın maliqnizasiyasının əlamətləri hansıdır?

A) İri ölçülü, turş, təzə xora

B) Xırda , turşuluq yüksək olan köhnə xora

C) Səthi, köhnə, hipoasid xora

D) Böyük ölçülü, turşuluq aşağı olan, uzunmüddətli xora

E) Orta ölçülü, yüksək turşulluq olan yeni xora


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
926) Ən çətin diaqnostika hansı xəstəlik üçün xarakterikdir ?

A) Mədə dibinin xərçəngi

B) Antral hissənin xərçəngi

C) Bütün hallarda eyni çətinlikdədir

D) Kardial hissənin xərçəngi

E) Cismin xərçəngi


Ədəbiyyat:

Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.


927) Qara ciyərə metastazlar hansı yolla yayılır ?

A) Retroqrad

B) Hematoqen

C) Limfoqen

D) Hamısı ilə

E) İmplantasiyon


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
928) Mədədə maliqnizasiyalı polip olduqda nə göstərişdir?

A) Polipın eksiziyası

B) Mədənin pazvarı rezeksiyası

C) Endoskopik papilektomiya

D) Qənaətli rezeksiya

E) Subtotal rezeksiya


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
929) Ağ ciyər xərçənginin artmasında hansı amillər vacibdir?

A) Atmosferin çirklənməsi

B) İş şəraiti

C) Xroniki iltihab xəstəliklər

D) Qenetik faktorlar

E) Nikotin


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
930) Qida borusunun xərçənginin ən xarakter əlamətləri hansıdır?

A) Döş sümüyü arxasında ağrılar

B) Disfagiya

C) Qusma


D) Ürəkbulanma

E) Ağız suyunun axması


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
931) Qida borusu xərçəngi zamanı kimyaterapiya nə qədər effektlivlidir?

A) İstifadə olunmur

B) Şua ilə eyni effektə malikdir

C) Çox effektlidir

D) Az effektlidir

E) Tam effektsizdir


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
932) 6-fetoproteinə müsbət reaksiya nə zaman aşkar olunur?

A) Hemangiomada

B) Metastatik xərçəngdə

C) Qaraciyərin birincili xərçəngində

D) Şişlər üçün xarakterik deyil

E) Xoşxassəli şişlərdə


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
933) Qara ciyərin xərçəngi hansı orqana uzaq metastaz verir?

A) Baş beyinə

B) Periferik düyünlərə

C) Ağ ciyərlərə

D) Peritonarxasına

E) Sümüklədə


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
934) Qara ciyərin xırda şişləri hansı üsulla ilə təyin olunur?

A) Kompyüter tomoqrafiyası

B) Angioqrafiya

C) Ultrasəs müayinəsi

D) Radioizotop

E) Rentqen


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
935) Qara ciyər xərçənginin ən effektiv müalicə üsulu hansıdır?

A) Kombinəolunmuş terapiya

B) Şua terapiyası

C) Sistem kimyaterapiya

D) Cərrahi

E) Reqionar terapiya


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
936) Böyrəyin şişi üçün ən vacib simptom hansıdır?

A) Hematuriya

B) Ələnnən şiş

C) Ağrı


D) Anemiya

E) Zəiflik


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
937) Retroperitoneal şişlərin əlamətləri nə ilə xarakterikdir?

A) Artma sürəti ilə

B) Müddəti ilə

C) Hamısı ilə

D) Ölçüsü və lokalizasiyası ilə

E) Histolojı tərkibi ilə


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
938) Boynun iki tərəfində limfa vəzilərin şişməsi limfoqranulomatozun hansı mərhələsinə uyğundur?

A) 3A


B) 1A

C) 3B


D) 2A

E) 2B
Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.


939) Boynun bir tərəfində limfa vəzlərinin və mediastenal vəzlərin şişməsi limfoqranulomatozun hansı mərhələsinə uyğundur?

A) 3B


B) 2A

C) 2B


D) 3A

E) 1A
Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.


940) Aksial, mediastenal, paraaortal limfa vəzilərin və dalağın böyüməsi, temperatur 38 dərəcə olması əlamətləri limfoqranulematozun hansı mərhələsinə uyğundur?

A) 3B


B) 3A

C) 2A


D) 4

E) 2B
Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.


941) Qara ciyərin, mediastenal limfa vəzilərinin şişməsi, intoksikasiya limfoqranulomatozun hansı mərhələsinə uyğundur?

A) 3B


B) 4A

C) 2A


D) 3A

E) 4B
Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.


942) Yoğun baqırsaq şişi hansı orqanlara metastaz verir?

A) Qasıq limfa vəzilərinə

B) Paraaortal limf vəzilərinə

C) Qara ciyərə

D) Ağ ciyərə

E) Hamısına


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
943) Mədə çıxacağının stenozu olduqda orqanizimdə gedən və aşağıda göstərilən metabolik dəyişikliklərdən hansı daha çox ehtimal olunur?

A) Qara ciyərin funksional pozğunluqları

B) Böyrək çatmamazlığı

C) Xlorid turşusunun olmaması, su-duz balansı pozğunluqları

D) Arterial hipertenziya

E) Hiperqlikemiya


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
944) Mədə çıxacağının stenozunda aşağıda göstərilən hansı müalicə metodunun seçilməsi düzgündür?

A) Dərman müalicəsi

B) Cərrahi əməliyyat

C) Ambulator müalicə

D) Sanator-kurort müalicəsi

E) Başqa alternativ metodlar


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
945) Mədə xərçənginə görə əməliyyat olan xəstədə laparotomiya vaxtı şişin mədənin piloroantral hissədə yerləşməsi seroz qişaya keçməyən və həcmi 3 sm-ə qədər olması aşkar edilmişdir. Regionar limfatik vəzilərdə metastaza xarakter əlamətlər yoxdur. Əməliyyatın həcmi necədir?

A) Qastroduodenoanastomozun qoyulması

B) Mədənin 2/3 hissəsinin rezeksiyası ilə bir blokdan kiçik və böyük piyliyin və regionar vəzilərilə çıxarılması. Qastroenteroanastomoz.

C) Mədənin antral hissəsinin rezeksiyası

D) Selektiv vaqotomiya

E) Trunkal vaqotomiya


Ədəbiyyat: Черноусов А.Ф. Хирургия рака желудка. М., 2004, 316 с.
946) Mədə xərçənginə görə əməliyyat olunan xəstədə laparotomiya zamanı mədənin antral hissəsində infiltrativ inkişaf növlü xərçəng şişinin olması aşkar edilir. Limfatik vəzilərdə və qonşu orqanlarda görünən metastazlar yoxdur. Siz hansı operasiya həcmini seçərsiniz?

A) Selektiv vaqotomiya

B) Mədənin subtotal rezeksiyası

C) Trunkal vaqotomiya

D) Qastroektomiya

E) Mədənin 2/3 hissəsinin rezeksiyası


Ədəbiyyat: Черноусов А.Ф. Хирургия рака желудка. М., 2004, 316 с.
947) Anamnezində xora xəstəliyi olmayan 28 yaşlı xəstənin epiqastral nahiyəsində qəflətən çox kəskin ağrılar meydana çıxmışdır. Bir dəfə qusma olmuşdur. Xəstəxanaya bu ağrıların başlanmasından 7 saat sonra gətirilmişdir. Obyektiv olaraq ümumi vəziyyəti orta ağırlıqdadır. Dili quru, nəbzi 78-80 vurğu,qarnı köpməmiş, bütün sahədə, xüsusilə epiqastral nahiyədə taxta bərkliyişəklində gərginləşmişdir. Şötkin-Blümberq simptomu kəskin müsbətdir. Qarnın perkussiyasında qara ciyər kütlüyü itmişdir. Qarın boşluğunun

R-skopiyasında sağ diafraqmaaltı sahədə aypara şəkilində hava zolağı görünür. Hansı xəstəlikdən və ya onun ağırlaşmasından şübhələnmək olar?

A) Kəskin xolesistit

B) Qida zəhərlənməsi

C) Kəskin qastrit

D) Kəskin pankreatit

E) 12 barmaq bağırsaq xorasının deşilməsi


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
948) 28 yaşında xəstə 7 saat əvvəl epiqastral nahiyədə kəskin ağrıların baş verməsi ilə əlaqədar xəstəxanaya gətirilmişdir. Xəstəliyin klinik mənzərəsi və aparılmış müayinələr ilk anlardan xəstədə mədə və ya 12 barmaq bağırsağın xorasının sərbəst qarın boşluğuna deşilmiş diaqnozu qoyulmuşdur. Sizin sonraki taktikanız?

A) Laparotomiya-radikal operasiya

B) Xəstənin planlı əməliyyata hazırlanması

C) Təcili laparotomiya

D) Xəstənin imalə olunması

E) Xəstənin mədəsinə zond salınması və yuyulması


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
949) Qastroduodenal qanaxmalarda hansı müayinə metodları ilə qanaxmanın mənbəyini dəqiq təyin etmək olar?

A) Diaqnostik laparotomiya

B) Radioizotopla müayinə

C) Mədənin R-skopiyası

D) Arterioqrafiya

E) Endoskopik qastroduodenskopiya


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
950) Bədxassəli transformasiyaya hansı nahiyə daha tez məruz qalır?

A) Postbulbar xoralar

B) Bütün göstərilən xoralar

C) Mədənin böyük əyrilik xoraları

D) 12-barmaq bağırsaq soğanağının xorası

E) Mədənin kiçik əyriliyinin xoraları


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб. : Ренко, 1998, 336 с.
951) Mədə xərçəngi həmişə hansı orqanlara metastaz verir?

A) Regionar limfa düyünlərənə

B) Sümüklərə

C) Qara ciyərə

D) Periton boyunca

E) Ağ ciyərlərə


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб. : Ренко, 1998, 336 с.
952) Mədə xərçəngi harada daha tez-tez rast gəlinir?

A) Mədənin dibində

B) Kiçik əyrilikdə

C) Kardial şöbədə

D) Böyük əyrilikdə

E) Antral şöbədə


Ədəbiyyat: Черноусов А.Ф. Хирургия рака желудка. М., 2004, 316 с.
953) Fasiləli sarılıq nə ilə izah edillir?

A) Xoledoxun ventil xarakterli daşı ilə

B) Qaraciyərdən xaric öd yollarının xərçəngilə

C) Böyük duodenal məməcikdə ilişmiş daş ilə

D) Öd kisəsi axacağının daşı ilə

E) Öd kisə axacağının oklüziyası ilə müşayiət edilən öd kisəsi daşları ilə


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.

954) Kəskin öd hipertenziyasına gətirib çıxardan əsas səbəblər hansıdır?

A) Hepato-pankreatiko-duodenal sahənin şişləri, böyük duodenal məməciyin stenozu, xoledoxolitiaz, duodenal hipertenziya

B) Hepato-pankreatiko-duodenal sahənin şişləri, böyük duodenal məməciyin stenozu, duodenal hipertenziya, qurd invaziyası

C) Hepato-pankreatiko-duodenal sahənin şişləri, böyük duodenal məməciyin stenozu, xoledoxolitiaz, duodenal hipertenziya, qurd invaziyası

D) Hepato-pankreatiko-duodenal sahənin şişləri, böyük duodenal məməciyin stenozu, xoledoxolitiaz, qurd invaziyası

E) Böyük duodenal məməciyin stenozu, xoledoxolitiaz, duodenal hipertenziya, qurd invaziyası


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə