Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?


) Fasiləli sarılıq nə ilə izah edillir?Yüklə 1,31 Mb.
səhifə19/19
tarix10.12.2016
ölçüsü1,31 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

955) Fasiləli sarılıq nə ilə izah edillir?

A) Böyük duodenal məməcikdə ilişmiş daş ilə

B) Qaraciyərdən xaric öd yollarının xərçəngilə

C) Öd kisə axajağının oklüziyası ilə müşayiət edilən öd kisəsi daşları olarsa

D) Xoledoxun ventil xarakterli daşı ilə

E) Öd kisə axacağının daşı ilə


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
956) Mədəaltı vəzi sistlərinin müalicəsində sistoqastrostomiya əməliyyatı icra edilir ki, bu zaman hansı fəsadlar ola bilər?

A) Sistin residivi

B) Postoperasion qanaxma

C) Bədxassəli şişə çevrilmə

D) İnfeksiya

E) Tripsinin zədələyici təsiri nəticəsində ezofagit


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
957) Mədəaltı vəzin anadangəlmə sistlərinin müalicəsində əsas üsul hansıdır?

A) Mədəaltı vəzi cisminin rezeksiyası

B) Şüa terapiyası

C) Sistin kəsilib götürülməsi

D) Marsupializasiya

E) Medikamentoz müalicə


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
958) Mədəaltı vəzi sistlərinin müalicəsində mədə-bağırsaq traktı ilə qoyulan anastomozlar arasında ən yaxşısı hansıdır?

A) Sistoduodenostomiya

B) Sistoqastrostomiya

C) Sistoyeyunostomiya, bağırsaqlararası anastomozla

D) Sistokolostomiya

E) Təcrid olunmuş ilgəkdə sistoyeyunostomiya


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
959) Mədəaltı vəzi xərçəngində müşahidə edilən assit nə ilə əlaqədardır?

A) Peritonun kanseromatozu ilə; xərçəngin qaraciyərə metastazı nəticəsində portal qan dövranının pozulması ilə; qapı venasının şişlə sıxılması hesabına; splenomeqaliya ilə

B) Peritonun kanseromatozu ilə; xərçəngin qaraciyərə metastazı nəticəsində portal qan dövranının pozulması ilə; qapı venasının şişlə sıxılması hesabına; qapı venasının trombozu ilə

C) Xərçəngin qaraciyərə metastazı nəticəsində portal qan dövranının pozulması ilə; qapı venasının şişlə sıxılması hesabına; qapı venasının trombozu ilə; splenomeqaliya ilə

D) Peritonun kanseromatozu ilə; qapı venasının şişlə sıxılması hesabına; qapı venasının trombozu ilə; splenomeqaliya ilə

E) Peritonun kanseromatozu ilə; xərçəngin qaraciyərə metastazı nəticəsində portal qan dövranının pozulması ilə; qapı venasının şişlə sıxılması hesabına; qapı venasının trombozu ilə; splenomeqaliya ilə


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.

960) Mədənin limfoqranulematozunda nəyin icra edilməsi vacibdir?

A) Mədə rezeksiyası və vaqotomiya

B) Şüa terapiyası

C) Ximioterapiya

D) Mədə rezeksiyası

E) Mədə rezeksiyası və ximioterapiya


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
961) Karsinoid şişin çox rast gəlinən yeri haradadır?

A) Qalça bağırsaq

B) Qara ciyər

C) Soxulcanabənzər çıxıntı

D) Yoğun bağırsaq

E) Nazik bağırsaq


Ədəbiyyat: Черноусов А.Ф. Хирургия рака желудка. М., 2004, 316 с.
962) Keçməməzliklə ağırlaşan “S”-vari bağırsağın xərçəngi zamanı hansı əməliyyat məqsədəuyğun hesab olunur ?

A) Qartman əməliyyatı

B) Soltərəfli hemikolektomiya

C) Trasverzostomiya

D) “S”-vari bağırsağın rezeksiyası

E) Sekostoma


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
963) Rektosiqmoid sahənin xaric edilə bilməyən şişinin perforasiyası zamanı göstəriş hansıdır?

A) Perforativ dəliyin tikilməsi, 2 lüləli siqmostoma, qarın boşluğunun drenajı

B) Perforativ dəliyin tikilməsi və bağırsağın ikilüləli şəkildə çıxarılması

C) Perforativ dəliyin tikilməsi, qarın boşluğunun drenə edilməsi

D) Perforativ dəliyə tampon yeridilməsi və bağırsağın birlüləli çıxarılması

E) Sekstoma, qarın boşluğunun drenə olunması


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
964) Düz bağırsağın yuxarı ampulyar hissəsinin xərçəngi zamanı əgər qaraciyərdə solitar metastaz olarsa hansı icra edilir?

A) Kenyu-Mayle üsulu ilə düz bağırsağın ekstirpasiyası.

B) Düz bağırsağın ön aşağı rezeksiyası və qaraciyərin rezeksiyası.

C) İlgəli siqmostomiya, qaraciyər arteriyası şaxənin embolizasiyası və kimyaterapiya

D) Düz bağırsağın ön aşağı rezeksiyası və kimyəvi terapiya.

E) İlgəli siqmostoma və kimyaterapiya.


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
965) Zollinger - Ellison sindromu zamanı nə xarakterikdir?

A) Mədə, 12 barmaq bağırsağın nazik və yoğun bağırsaqların çoxsaylı xoralı zədələnməsi

B) Mədə və 12 barmaq bağırsağın residiv verən xorası ilə birgə enterit və ishal

C) Mədə və 12 barmaq bağırsağın residiv verən xorası ilə birgə mədəaltı vəzin Langerhans adacıqlarının adenoması

D) Mədənin peptik xorası fonunda selikli qişanın atrofiyası

E) Diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtığı ilə birgə residiv verən mədə xorası


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.

Radiologiya

966) Kəskin şua xəstəliyində hansı sistemlər mütləq zədələnirlər?

A) Mərkəzi sinir sistemi

B) İmmun sistemi

C) Qan sistemi

D) Ürək-damar sistemi

E) Həzm sistemi


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
967) Kəskin şua xəstəliyində ən tez əmələ gələn klinik əlamət hansıdır?

A) Leykopeniya

B) Dəridə eritema

C) İshal


D) Allopesiya

E) Qusma
Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.


968) Kəskin şüa xəstəliyinə şüanın hansı minimal dozası gətirə bilər?

A) 2 Qr


B) 3 Qr

C) 1 Qr


D) 0,5 Qr

E) 4 Qr
Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.


969) Kəskin şua xəstəliyində ən tez hansı qan elementlərin dəyişilməsi baş verir?

A) Limfositlərin sayının azalması

B) Leykositlərin sayının azalması

C) Tromositlərin sayının azalması

D) Eritrositlərin sayının azalması

E) Neytrofillərin sayının azalması


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
970) Xroniki şua xəstəliyini əmələ gətirən minimal doza hansıdır?

A) 0,6 Qrey

B) 0,5 Qrey

C) 1 Qrey

D) 1,5 Qrey

E) 0,2 Qrey


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
971) Xroniki şua xəstəliyi nüvə müəssələrində ildə neçə dəfə qeydə alınır?

A) Qeyd olunmur

B) İldə 1000-dən az

C) İldə 10 dəfə

D) İldə 30 dəfə

E) İldə 100 -dən az


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
972) Əvvəllər şualanmış şəxslərdə somatik xəstəliklər zamanı hansı xüsusiyyətlər müşahidə olunur?

A) Adi terapiya qarışı davamılıq

B) Heç biri

C) Kəskin formaların xroniki formalara keçməsi

D) Kliniki gedişin ağırlaşması

E) Yüksək əlilləşmə


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.

973) Arxa kəllə çuxurunun şişləri olan yaşlı xəstələrin zondla qidalandırılmasında porsiyaların miqdarı nə qədər olmalıdır?

A) 100-120 ml

B) 150-200 ml

C) 200-300 ml

D) 70-100 ml

E) 50-70 ml


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000.
974) Arxa kəllə çuxurunda əməliyyat zamanı fəsadların əksəriyyəti nə ilə əlaqəlidir?

A) Əməliyyat zamanı ortostatik reaksiyalarla

B) Bərk beyin qişasının açılmasından sonra sütunun dislokasiyası ilə.

C) Əməliyyat zamanı beyin sütununda travma ilə

D) Qeyri –adekvat anestezioloji xidmətlə

E) Beyin sütununda qan dövranının pozulması ilə


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000.
975) Arxa kəllə çuxurunun şişləri olan xəstələrin erkən postoperasion dövrdə əsas intensiv terapiyası necə aparılmalıdır?

A) Qlikokortikoidlər

B) Damar daxilinə preparatların yeridilməsi

C) Nootroplar

D) Diuretiklər

E) Antiobiotiklər


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000
976) Arxa kəllə çuxurunun şişləri olan xəstələrdə erkən postoperasion dövrdə tənəffüs pozğunluqları əksər hallarda nə ilə əlaqəlidir?

A) Beyin kötüyü sistemlərinin funksiyalarının pozulması ilə

B) Əməlyyat zamanı əvəzolunmayan qanitirmə

C) Nəfəs alınan havada oksigenin az olması

D) Yüksək arterial təzyiqlə

E) Bədən temperaturasının qalxması


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000..
977) Xəstələrdə davamlı,lakin həyatla uyğun gələn sütun pozğunluqları əməliyyatdan sonra necə bərpa olunur?

A) Əməliyyatdan sonra sərbəst tənəffüs tezliklə bərpa olunur

B) Əməliyyatönü statusa görə sütun simptomları artmır

C) Əməliyyat zamanı arterial təzyiq aşağı düşür

D) Əməliyyatdan sonra 3-5 gündə beyin kötüyü sistemi patologiyası tədricən artır

E) Əməliyyata qədərki daha kobud pozğunluqlar saxlanılır


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000.
978) İntramedulyar şişlərin histoloji quruluşu necədir?

A) Fibroma

B) Meninqioma

C) Ependimoma

D) Lipoma

E) Teratoma


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000.
979) Ekstramedulyar şişlərin histoloji quruluşu necədir?

A) Hemanqioblastoma

B) Lipoma

C) Nevrinoma

D) Meninqioma

E) Teratoma


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000.
980) “ Qum saatı “ tipli şişlərin histoloji quruluşu necədir?

A) Nevrinoma

B) Nevrinoma

C) Teratoma

D) Hemanqioblastoma

E) Meninqioma


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000..
981) Ekstradural şişlərin xarakter əlamətləri hansılardır?

A) Onurğa beyninin qalınlaşmasına səbəb olur

B) ”Diş fırçası “mieloqrafik simptomuna səbəb olur

C) Əksər şişlər qliomalardır

D) Şişin lokalzasiyası nahiyəsində kontrast maddə konik daralır ,amma kəsilmir

E) Şişin kənarı kontrast maddə ilə dəqiq ifadə olunur


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000.
982) İntramedulyar şişlərin xarakter əlamətləri hansılardır?

A) Şişin kənarı hamar olur

B) Şişin kənarı kontrast maddə ilə dəqiq ifadə olunur

C) Şişin lokalzasiyası nahiyəsində kontrast maddə konik daralır, amma kəsilmir

D) ”Diş şotkası “mieloqrafik simptomuna səbəb olur

E) Əksər şişlər qliomalardır


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000..
983) Ekstramedulyar şişlərin xarakter əlamətləri hansılardır?

A) Şişin lokalzasiyası nahiyəsində kontrast maddə konik daralır ,amma kəsilmir

B) Onurğa beyninin qalınlaşmasına səbəb olur

C) Əksər şişlər qliomalardır

D) Şişin kənarı kontrast maddə ilə dəqiq ifadə olunur

E) ”Diş şotkası “mieloqrafik simptomuna səbəb olur


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000..
984) Onurğanın I-li şişlərinə nə aiddir?

A) Xolesteatoma

B) Meninqioma

C) Lipoma

D) Osteoma

E) Nevrinoma


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000.
985) Yuxarı boyun lokalizasiyalı şişlərin tipik kliniki əlamətləri hansılardır?

A) Spontan nistaqm

B) Keçirici pozgunluqülar

C) Bütün sadalananlar

D) Boyun-ənsə nahiyəsində ağrılar

E) Əllərdə ağrı


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000.
986) Onurğa beyninin döş şöbəsi şişlərində ən çox rast gəlinən klinik əlamətlər hansılardır?

A) Broun-Sekar sindromu

B) Döş gəfəsinin ön hissəsində ağrılar

C) Sindrom Hornera

D) Elsberq-Dayka sindromu

E) Ürək nahiyəsində ağrılar


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000.
987) Onurğa beyninin bel qalınlaşması şöbəsi şişlərində ən çox rast gəlinən klinik əlamətlər hansılardır?

A) Ətrafın birində paralic

B) Elsberq-Dayka sindromu

C) Aşağı ləng paralic

D) Broun-Sekar sindromu

E) Sidiyin saxlanılmaması


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000.
988) Beyin konusu nahiyəsi şişlərinin ən patoqnomik klinik əlamətləri hansılardır?

A) Sidiyin ləngiməsi

B) Bel nahiyəsində ağrılar

C) Bir ayaqda ağrılar

D) Bir ayaqda ağrılar

E) Kürəkarası nahiyədə ağrılar


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000..
989) Oma kanalı şişlərinin ən patoqnomik klinik əlamətləri hansılardır?

A) Uzanan vəziyyətdə ağrıların azalması

B) Axil və diz refleksinin azalması

C) Oma-bel lokalizasiyalı daimi ağrılar

D) Aralıqda ağrılar

E) Ayaqlarda vətər reflekslərinin canlanması


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000.
990) At quyruğu şişlərinin ən patoqnomik klinik əlamətləri hansılardır?

A) Aralıqda ağrılar

B) Ayaqlarda vətər reflekslərinin canlanması

C) Axil və diz refleksinin azalması

D) Bir ayaqda ağrılar

E) Uzanan vəziyyətdə ağrıların azalması


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000.
991) Onurğa beyninin yuxarı səviyyədə zədələnmə ocağının kliniki əlamətləri hansılardır?

A) Əsası çıxıntıların perkusiyasında lokal ağrılar

B) Trofik simptomlar

C) Hissiyyatın keçirici,seqmentar pozulması

D) Reflekslərin dəyişməsi

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000.
992) Onurğa beyninin aşağı səviyyədə zədələnmə ocağının kliniki əlamətləri hansılardır?

A) Müdafiə reflekslərin aşkarlanması

B) Hissiyyatın keçirici pozulması

C) C və D-dən başqa hamısı düzdür

D) Hissiyyatın seqmentar pozulması

E) Trofik pozğunluqlar səviyyəsi


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000.
993) Onurğa beyni ventral şişlərinin tipik kliniki əlamətləri hansılardır?

A) Horner, Broun-Sekar sindromu

B) Əsasən hərəki pozğunluqlar

C) Əsasən hissiyyat , ataktik və trofik pozğunluqlar

D) Əzələ atrofiyası

E) Kökcük ağrıları


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000.
994) Onurğa beyni dorzal şişlərinin tipik kliniki əlamətləri hansılardır?

A) Broun-Sekar sindromu

B) Əsasən hərəki pozğunluqlar,əzələ atrofiyası

C) Əsasən hissiyyat pozğunluqları

D) Horner, Broun-Sekar sindromu

E) Kökcük ağrıları


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000.
995) Onurğa beyni laterl şişlərinin tipik kliniki əlamətləri hansılardır?

A) Əsasən hərəki pozğunluqlar

B) Kökcük ağrıları, Horner, Broun-Sekar sindromu

C) Trofik pozğunluqlar.

D) Əzələ atrofiyası

E) Əsasən hissiyyat pozğunluqları


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000..
996) ”Likvor zərbəsi” simptomu nədir?

A) Onurğa oxu boyu yuklənmədə ağrıların artması

B) Kvekenşted sınağında keçirici simptomların artması

C) Öskürək, fiziki gərginlik zamanı lokal ağrıların güclənməsi

D) Onurğada lokal ağrılar

E) Yuxuda ağrıların güclənməsi


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000.
997) Onurğa beyni şişlərində “pərçimlənmə “simptomuna xas olmayan əlamətlər hansıdır?

A) Lumbal punksiyadan sonra keçiricilik simptomlarının artması

B) Lumbal punksiyadan sonra keçiricilik simptomlarının azalması

C) Hamısı düzdür

D) Lumbal punksiyadan sonra canaq pozğunluqlarının meydana çıxması və ya artması

E) Lumbal punksiyadan sonra lokal ağrıların meydana çıxması və ya artması


Ədəbiyyat: V.V.Lebedev.,V.V. Krılov .Təxirəsalınmaz neyrocərrahiyyə.Moskva 2000.
998) Pozanın apraksiyası – hansı zədələnməyə xarakterikdir?

A) Aşağı təpə paycığı

B) Gicgah payı

C) Alın payı

D) Ənsə payı

E) Yuxarı təpə paycığı


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
999) Aşağı təpə payının şişlərində epileptik sindrom necə ifadə olunur?

A) Eşitmə aurası ilə

B) Hamısı düzdür

C) Ayaqda klonik qıcolma ilə

D) Görmə aurası ilə

E) Paroksizmal meydana çıxan astereoqnozla


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə