Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?


) QİÇS-in gedişinin tez-tez rast gəlinən klinik forması hansıdır?Yüklə 1,31 Mb.
səhifə7/19
tarix10.12.2016
ölçüsü1,31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

315) QİÇS-in gedişinin tez-tez rast gəlinən klinik forması hansıdır?

A) Generalizəolunmuş Kapoşi sarkoması

B) Ishalla müşahidəedilən mədə-bağırsaq forması

C) Daha çox MSS-nin zədələnməsi ilə rast gələn forma

D) Naməlum etiologiyalı (disseminəolunmuş mikobakterial infeksiya) qızdırma ilə assosiasiya olunun variant

E) Ağ ciyər forması


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
316) Ağc iyər qanaxmasını həm öz mənşəyinə, həm də fəsadlarına görə hansına aid etmək lazımdır?

A) Xarici-daxili

B) Qarışıq

C) Daxili

D) Xarici

E) Daxili-xarici


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
317) Hazırda ağ ciyərin infitrativ vərəminin klinik-rentgenoloji variantlarından hansı müstəqil forma kimi aid edilir?

A) Lobit


B) Assmanın girdə infiltratı

C) Rubinşteynin buludşəkilli infiltratı

D) Perisissurit

E) Kazeoz pnevmoniya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
318) BCJ – nin vaksinal ştammı hansıdır?

A) Patogendir

B) Qeyri-virulentdir

C) Virulentdir

D) Zəif patogendir

E) Qeyri-patogendir


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
319) Ağ ciyər hipertenziyasının və ağ ciyər ürəyinin obyektiv göstəricilərini hansı üsülla əldə etmək olar?

A) Ağ ciyər venasının selektiv kateterizasiyası ilə

B) Flebokardial zondlama ilə

C) Ağ ciyər arteriyasının kateterizasiyası ilə

D) Aortokardial zondlama ilə

E) Yuxarı ətrafların və ya boynun venoz kötüklərinin kateterizasiyası ilə


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
320) Ağ ciyər ventilyasiyasının adekvatlığının vacib göstəricisi hansıdır?

A) PvO2


B) SaO2

C) PvCO2


D) PaCO2

E) PaO2
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.


321) Ağ ciyər qanaxmasına görə icra edilən əməliyyat zamanı giriş narkozu üçün aşağıdakı preparatlardan hansı daha məqsədəuyğundur?

A) Sombrevin+fentanil

B) Viadrin

C) Tiopental-natrium

D) Heksenal

E) Ketamin


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
322) Ümumi kombinəolunmuş anesteziyanın əsas komponentləri hansılardır?

A) Analgeziya, relaksasiya, huşun olmaması

B) Analgeziya və relaksasiya

C) Analgeziya və huşun olmaması

D) Relaksasiya və reflekslərin olmaması

E) Huşun və reflekslərin olmaması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
323) Pulmonektomiyadan sonra tək ağ ciyərin olması zamanı üstünlük verilən intubasiya hansıdır?

A) Yüksəktezlikli ağ ciyərin süni ventilyasiyası

B) Endotraxeal intubasiya

C) Əməliyyatın ayrı-ayrı mərhələlərində ağ ciyərin süni yüksəktezlikli ventilyasiyası ilə endobronxial intubasiya

D) Ağ ciyərin zədələnmiş şöbəsini blokada etməklə intubasiya

E) Traxeostoma vasitəsilə intubasiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
324) Bronxoplevral fistulaya görə aparılmış əməliyyat zamanı üstünlük verilən intubasiya növü hansıdır?

A) Traxeostoma vasitəsilə intubasiya

B) Endotraxeal intubasiya

C) Ağ ciyərin yüksəktezlikli süni ventilyasiyası

D) Sağlam ağ ciyərin birkanallı boru ilə endobronxial intubasiyası

E) Zədələnmiş ağ ciyəri kənarlaşdırmaqla iki-kanallı boru ilə intubasiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

325) Asfiksiya nəticəsində kəskin tənəffüs çatmamazlığının qəflətən inkişafı zamanı hansını həyata keçirmək lazımdır?

A) Traxeyanın fenestrasiyası

B) Sanasion bronxoskopiya və intubasiya

C) Traxeotomiya və ya traxeostomiya

D) Konikotomiya və ya krikotomiya

E) Traxeyanın intubasiyası


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
326) Əgər ürək-ağ ciyər reanimasiyasını iki nəfər həyata keçirirsə, onda ventilyasiya ürəyin qapalı masajı nisbəti necə olmalıdır?

A) 2:15


B) 1:15

C) 1:5


D) 3:15

E) 1:10
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.


327) Ağ ciyərin metastatik şişləri arasında kimyəvi terapiyaya yüksək həssas olanı hansı metastazdır?

A) Yoğun bağırsaq

B) Böyrəklər

C) Xaya


D) Sidik kisəsi

E) Qalxanabənzər vəz


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
328) Ürəyin izoləolunmuş yaralanması zamanı optimal cərrahi müdaxilə yeri hansıdır?

A) Solda IV qabırğaarası sahə üzrə ön-yan torakotomiya

B) Mono üsulu ilə torakotomiya

C) Milton üsulu ilə sternotomiya

D) Loskut müdaxilələri (Podrez, Koxer və s)

E) Solda V qabığaarası sahə üzrə ön torakotomiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
329) Makleod sindromu və spontan pnevmotoraksın differensial diaqnostikası üçün hansını yerinə yetirmək məqsədəuyğundur?

A) Bronxoqrafiya

B) Angiopulmonoqrafiya

C) Bronxoskopiya

D) Rentgenotomoqrafiya

E) Manometriya ilə aparılan plevral punksiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
330) Cərrahiyyə klinikasında bronxoektaziya xəstəliyinin diaqnostikası zamanı ən informativ və vacib müayinə üsulu hansıdır?

A) Rentgenotomoqrafiya

B) Bronxoqrafiya

C) Bronxların KT və MRT-müayinəsi

D) Bronxoskopiya

E) Ağ ciyər ventilyasiyasının və qan dövranının radionuklid müayinə metodları


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
331) Ağ ciyər şişinin hormonal aktivliyi ilə əlaqədar olan paraneoplastik sindromlara aşağıdakılardan hansında daha çox rast gəlinir?

A) Yastıhüceyrəli xərçəngdə

B) Karsinoiddə

C) Bronxoalveolyar xərçəngdə

D) Kiçik hüceyrəli xərçəngdə

E) Bədxassəli hamartomada


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
332) Funksional operabel xəstədə hamartoma diaqnozu aşağıdakılardan hansının vacibliyini diktə edir?

A) Kimyəvi terapiyanı

B) Kimyəvi-şüa terapiyasını

C) Dinamiki müşahidəni

D) Operativ müalicəni

E) Şüa terapiyasını


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
333) Ağ ciyərin xoşxassəli hamartoması olan xəstədə əməliyyatın optimal həcmi hansı olmalıdır?

A) Pazvari rezeksiya

B) Şişin enukleasiyası

C) Genişləndirilmiş lobektomiya

D) Seqmentektomiya

E) Lobektomiya


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
334) Ağ ciyərin rentgen-neqativ mərkəzi şişinin aşkar edilməsi metoduna hansı aiddir?

A) Pozitron emission ssintoqrafiya

B) Perfuzion ssintoqrafiya

C) Ultrasəs exolokasiyası

D) Kompüter tomoqrafiya

E) Bəlğəmin sitoloji müayinəsi


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
335) Ağ ciyərin xərçəngi zamanı bəlğəmdə şiş hüceyrələrinə hansı halda daha çox rast gəlinir?

A) Adenokarsinomada

B) Iri hüceyrəli xərçəngdə

C) Kiçik hüceyrəli xərçəngdə

D) Yastı hüceyrəli xərçəngdə

E) Adenokistoz xərçəngdə


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
336) Aşağıdakı xəstələrdən hansında ağ ciyər xərçənginin gedişi daha tez-tez spesifik plevritlə ağırlaşır?

A) Kiçik hüceyrəli xərçəngdə

B) Yastı hüceyrəli xərçəngdə

C) Parlaq hüceyrəli xərçəngdə

D) Adenokarsinomada

E) Iri hüceyrəli xərçəngdə


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
337) Əməliyyat zamanı xaric edilən preparatda morfoloji müayinə zamanı metastaz aşkar edilməyən hansı hallarda N0 mərhələsi müəyyən edilir?

A) 5 regionar limfa düyününündə

B) 4 regionar limfa düyününündə

C) 6 regionar limfa düyününündə

D) 7 regionar limfa düyününündə

E) 3 regionar limfa düyününündə


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
338) Ağ ciyər xərçənginin cərrahi müalicəsi ilə xəstəliyinin residivi diaqnozu qoyulması arasındakı interval hansi qayda olaraq təşkil edir?

A) 3-5 il

B) 6 ay

C) 6 ay- 3 ilD) 5-10 il

E) 10 ildən artıq


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

Damarların cərrahiyyəsi

339) Venaların trombozunda antikoaqulyant müalicə hansı məqsədlə təyin olunur?

A) Damarların daxili qişasını dəyişmək məqsədilə

B) Trombun inkişafını dayandırmaq məqsədilə

C) Laxtaların miqdarını artırmaq məqsədilə

D) Fibrini həll etmək məqsədilə

E) DNT-nın aktivliyini aşağı salmaq məqsədilə


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s

340) Ağ ciyər arteriyasının trobemboliyası əsasən hansı damarın hesabına olur?

A) Aşağı ətrafın dərin venaları və kiçik çanaq venaları

B) Üz venaları

C) Səthi yuxarı ətraf venaları

D) Yuxarı ətrafın dərin venaları

E) Səthi aşağı ətraf venaları


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
341) Aşağı ətrafın dərin venalarının kəskin tromboflebitinə nə xarakterikdir?

A) Barmaqların nekrozu

B) Fasiləli axsama sindromu

C) Pəncənin soyuması

D) Venanın gedişi boyu ödem və hiperemiya

E) Aşağı ətrafın kəskin ödemi


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
342) Aşağıda qeyd edilənlərdən hansı tromboz faktoru deyil?

A) Vena damar tamlığının pozulması

B) Fibrinolitik aktivliyin aşağı düşməsi

C) Səyrici aritmiya

D) Varikoz genəlmə

E) Venalarda qan axınının zəifləməsi


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
343) Hansı hallarda yürüş sınağı icra olunur?

A) Dizaltı arteriyanın trombozunda

B) Kommunukant venaların yarıtmazlığında

C) Aşağı ətraflarda dərin venaların keçiriciliyini yoxlayarkən

D) Kəskin tromboflebitdə

E) Aşağı ətraf arteriyalarının çatmamazlığında


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
344) Pretta sınağı nə zaman icra olunur?

A) Trombozda

B) Kəskin tromboflebitdə

C) Aşağı ətrafın dərin venalarının keçiriciliyini yoxlayarkən

D) Kommunikant venaların yartmazlığını yoxlayarkən

E) Aşağı ətrafın arteriyaların çatmamazlığını yoxlayarkən


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
345) Aşağı ətrafın səthi venalarının tromboflebitində hansı simptom tez-tez rast gəlinir?

A) Dərinin hiperemiyası və vena gedişi boyu ödem

B) Hərarətin qalxması

C) Distal ödem

D) Palpasiyada kəskin ağrı

E) Ocaqlı ağrı


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
346) Tromb əmələgəlmə ehtimalını aşağıdakılardan hansı artırır?

A) Yanıqlarda

B) Ürəyin işemik xəstəliyində

C) Fibrinolitik aktivlik yuxarı olduqda

D) Hipodinamiyada

E) Onkoloji xəstəliklərdə


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
347) Aşağı ətrafın dərialtı venalarının varikoz genəlməsinə hansılar aiddir?

A) Fasiləli axsama

B) Gözlə görünən böyümüş venalar

C) Ətrafın trofik dəyişikliyi

D) Qıcolmalar

E) Distal hissəvi ödem


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
348) 50 yaşlı xəstədə daşlı xolesistit, şəkərli diabet və gərginlik stenokardiyası var. Hansının aparılması məqsədəuyğundur?

A) Planlı cərrahi müalicə

B) Şəkərli diabet və stenokardiyanın müalicəsi

C) Spazmolitiklərin tətbiqilə dietoterapiya

D) Yalnız həyati göstərişlərlə cərrahi müalicə

E) Sanator-kurort müalicə


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
349) Boynun yuxu üçbucağı hüdudunda (xaricdən daxilə) damar-sinir dəstəsinin topoqrafik-anatomik münasibətləri hansıdır?

A) Ümumi yuxu arteriyası – azan sinir – daxili vidaci vena

B) Ümumi yuxu arteriyası – daxili vidaci vena – azan sinir

C) Azan sinir – ümumi yuxu arteriyası – daxili vidaci vena

D) Daxili vidaci vena – ümumi yuxu arteriyası – azan sinir

E) Daxili vidaci vena – azan sinir – ümumi yuxu arteriyası


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.

350) Ümumi yuxu arteriyasına müdaxilə zamanı dəri kəsiyi necə aparılmalıdır?

A) Aşağı çənənin bucağından

B) Döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin ön kənarı boyu

C) Bütün sadalananlar

D) Qalxanabənzər qığırdağın aşağı kənarı səviyyəsində

E) Qalxanabənzər qığırdağın yuxarı kənarı səviyyəsində


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
351) Ümumi yuxu arteriyasının okklüziyasında arteriyaya ekstratorakal müdaxiləyə nə xarakterik deyil?

A) Körpücük sümüyündən 1 sm yuxarı və paralel kəsik

B) Kəsiyin proksimal ucu döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin arxasına keçir

C) Körpücük sümüyündən 1 sm aşağı və paralel kəsik

D) Kəsiyin lateral ucu körpücüyün ortasına uzanır

E) Hamsı düzdür


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
352) Ümumi yuxu arteriyasının başlanğıc hissəsinin okklüziyasında onun birbaşa implantasiyası necə həyata keçirilir?

A) Hamsı düzdür

B) Körpücük arteriyasının yuxarı yarımdairəsinə (onurğa arteriyasının başlanğıc hissəsindən proksimal tərəfə)

C) Körpücük arteriyasının aşağı yarımdairəsinə

D) Aorta qövsünə

E) Körpücük arteriyasının yuxarı yarımdairəsinə (onurğa arteriyasının başlanğıc hissəsindən distal tərəfə)


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
353) Onurğa arteriyasının başlanğıc hissəsinin trombektomiyası zamanı cərrahi əməliyyatın əsas prinsiplərinə hansılar aiddir?

A) Körpücüküstü müdaxilə

B) Körpücükaltı müdaxilə

C) Boylama açilması

D) Onurğa arteriyasının başlanğıc hissəsi yaxınlığında körpücükaltı arteriyanın boylama və ya qövsşəkilli açılması

E) Onurğa arteriyası başlanğıc hissəsi yaxınlığında onun boylama açılması


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.

354) Pilləli əzələönü boşluqda sol körpücükaltı arteriyanın sol ümumi yuxu arteriyasına implantasiyası zamanı ön pilləli əzələ üzərində hansı sinir yerləşir?

A) Sol diafraqmal sinir

B) Hamısı düzdür

C) Sol azan sinir

D) Sadalananların heç biri

E) Sol qayıdan sinir


Ədəbiyyat:

Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.


355) Körpücükaltı venaya boyun şöbəsindən yanaşarkən o necə yerləşir?

A) Pilləvari əzələönü sahədə körpücükaltı arteriya və kürək-dilaltı əzələ ilə birlikdə

B) Pilləvari əzələönü sahədə - öndən döş-qalxanabənzər və döş-dilaltı əzələlər, arxadan ön pilləvari əzələ arasında

C) Hamısı düzdür

D) Sadalananların heç biri

E) Pilləvari əzələarası sahədə körpücükaltı arteriya və bazu kələfi ilə birlikdə


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
356) Döş axacağının boyun şöbəsinin terminal hissəsi əksər hallarda haraya açılır?

A) Sol körpücükaltı venaya

B) Sol venoz bucağa. onun ön səthilə

C) Sol daxili vidaci venaya

D) Sol venoz bucağa onun arxa səthilə

E) Yuxarıda sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
357) Bazunun yuxarı yarısında bazu arteriyasının proyeksiya xətti boyunca sinir-damar dəstəsi elementlərinin münasibəti necədir?

A) Bayırda orta sinir, sinirdən medial tərəfdə-bazu arteriyası və venaları, arteriyadan daxilə dirsək və saidin medial dəri siniri yerləşir

B) Medial tərəfdə orta sinir, dirsək və saidin medial dəri siniri, lateral tərəfdə bazu arteriyası və venası yerləşir

C) Düz variant yoxdur

D) Bayırda bazu arteriyası və venaları, arteriyadan medial tərəfdə-orta sinir, daha medial tərəfdə dirsək və saidin medial dəri siniri yerləşir

E) Bayırda orta sinir, dirsək və saidin medial dəri siniri, medial tərəfdə bazu arteriyası və venası yerləşir


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
358) Bazu venasına müdaxilədə uyğun gələn proyeksiya hansıdır ?

A) Heç biri

B) Mil arteriyası

C) Orta sinir

D) Dirsək arteriyası

E) Bazu arteriyası


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
359) Daxili döş arteriyası döş qəfəsinin arxa səthi boyu necə yerləşir?

A) Hamısı düzdür

B) Döş divarı ilə təmasda deyil

C) Döş sümüyünün xarici kənarından 1.5-2 sm bayır tərəfdə

D) Döş sümüyü xarici kənarı boyunca

E) Döş sümüyünün arxasında


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
360) Subaortal perikardektomiya zamanı ürəyin şöbələrinə nisbətdə perikardın kəsilməsi hansı ardıcıllıqla aparılır?

A) Boş venaların başlanğıc hissəsindən sağ qulaqcığa, sağ mədəciyə, aortanın və Ağciyər kötüyünün başlanğıc hissəsinə, sol mədəciyə

B) Sol mədəcikdən ağciyər kötüyü və aortanın başlanğıc hissəsinə, sağ mədəciyə, sağ qulaqcığa və boş venaların başlanğıc hissəsinə

C) Prinsipal əhəmiyyət kəsb etmir

D) Hamısı düzdür

E) Boş venaların başlanğıc hissəsindən sağ qulaqcığa, sağ mədəciyə


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
361) Perikardın punksiyası ön divarda haradan aparılmalıdır?

A) Perikardın arxa yuxarı cibindən

B) Perikardın yuxarı aşağı cibindən

C) Perikardın arxa aşağı cibindən

D) Heç bir variant düz deyil

E) Perikardın ön aşağı cibindən


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
362) Normada aorta qövsünün qabarıq yarımdairəsində sağdan sola damarlar aşağıdakı ardıcıllıqlardan hansı ilə düzülür?

A) Ağ ciyər arteriyası – bazu-baş kötüyü - sol ümumi yuxu arteriyası-sol körpücükaltı arteriya

B) Sağ bazu-baş kötüyü, sol bazu-baş kötüyü

C) Ağ ciyər arteriyası – bazu-baş kötüyü - sol ümumi yuxu arteriyası - sol körpücükaltı vena

D) Bazu-baş kötüyü-sol ümumi yuxu arteriyası-sol körpücükaltı vena

E) Sağ ümumi yuxu arteriyası-sağ körpücükaltı arteriya- sol ümumi yuxu arteriyası-sol körpücükaltı arteriya


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
363) Ürəyin simpatik innervasiyası haradan başlanan postqanqlionar liflər hesabına həyata keçirilir?

A) Yuxarı ,orta və aşağı boyun simpatik düyünlərindən

B) Yuxarı boyun simpatik düyünlərindən

C) Aşağı boyun simpatik düyünlərindən

D) Orta boyun simpatik düyünlərindən.

E) Yuxarı və aşağı boyun simpatik düyünlərindən


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
364) Azan sinirlə ürəyə hansı liflər daxil olur?

A) Orqanizmin fərdi xüsusiyyətindən asılıdır

B) Parasimpatik və simpatik liflər

C) Simpatik liflər

D) Parasimpatik liflər

E) Heç bir variant düz deyil


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
365) Ürəyin parasimpatik innervasiyası hansı sinir hesabına həyata keçirilir?

A) Sadalananların heç biri

B) Dilaltı sinir

C) Dil-udlaq siniri

D) Diafraqmal sinir

E) Azan sinir


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.

366) Sağ qulaqcığa hansı damar açılmır?

A) Ürək koronar sinusunun venoz damarı

B) Ürəyin kiçik venaları

C) V. hemiaziqoz

D) Aşağı boş vena

E) Yuxarı boş vena


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
367) Sol tac arteriyası ürəyin bütün sadalanan şöbələrini qanla təhciz edir, hansından başqa?

A) Sağ mədəcik ön divarının hissələrini

B) Sol qulaqcığı,sol mədəciyin ön və arxa divarının böyük hissəsini.

C) Hamısı düzdür

D) Mədəcikarası arakəsmənin ön 2/3-nü.

E) Qulaqcıqarası arakəsməni


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с.
368) Ürəyin ön səthində sağ və sol mədəciklərinin sərhəddini təşkil edən boylama şırımdan nə keçir?

A) Ürəyin böyük venası

B) Hamısı düzdür

C) Sağ tac arteriyası

D) Sol tac arteriyasının enən şaxəsi

E) Sağ tac arteriyasının orta şaxəsi


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с.
369) Arxa boylama şırım (buradan keçən sağ tac arteriyanın arxa enən şaxəsi və sol tac arteriyasının uc şaxəsi ilə) harda yerləşir?

A) Ürəyin ön və arxa səthində

B) Ürəyin arxa səthində

C) Ürəyin aşağı səthində

D) Ürəyin ön səthində

E) Heç bir variant düz deyil


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с.
370) Jateneyə görə aorta və ağ ciyər arteriyasının transpozisiyasında anatomik korreksiya zamanı tac arteriyaları necə dəyişilir?

A) Yeri transformasiya edilmiş damarlara dəyişilmir

B) Hamısı düzdür

C) Yeri transformasiya edilmiş damarlara dəyişilir

D) Tac arteriyalar reimplantasiya edilir

E) Yeri yeni yaradılan aortaya dəyişilir


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с.
371) Aorta qapağının protezləşdirilməsi və aortanın qalxan hissəsinin suprakoronar protezləşdirilməsi əməliyyatında nə baş verir ?

A) Tac arteriyalar autovenoz transplantatlarla şuntlaşdırılır

B) Sadalananların heç biri

C) Hamısı düzdür

D) Tac damarlarının ağzı intakt qalır

E) Tac arteriyalar reimplantasiya edilir


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə