Çocuk edebiyati ders notlari -mustafa Ruhi Şirin Çocuk Edebiyatı Ders NotlarıYüklə 2,07 Mb.
səhifə1/6
tarix27.06.2017
ölçüsü2,07 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ÇOCUK EDEBİYATI

DERS NOTLARI

-Mustafa Ruhi ŞirinÇocuk Edebiyatı Ders Notları

Ders Notları 1 / Çocuk Edebiyatı Öğretimi

Ders Notları 2 / Çocuk, Çocukluk ve Çocuğun Gelişim Evreleri

Ders Notları 3 / Çocuk Hakları Bağlamında Gelişme Hakkı

Ders Notları 4 / Edebiyat ve Çocuk Edebiyatı ( Tanımlar- Farklı Görüşler )

Ders Notları 5 / Nitelikli Çocuk Edebiyatı Örneklerinin Çocuğun Gelişimine Etkileri

Ders Notları 6 / Çocuk Edebiyatının Amacı ve İşlevi Nitelikli Çocuk Kitabı İle

Gerçekleşir

Ders Notları 7 / İçerik ( İç Yapı ) Açısından Çocuk Kitapları

Ders Notları 8 / Biçim Açısından Çocuk Kitapları

Ders Notları 9 / Çocuğa Kitap Seçiminde Öncelikli İlkeler

Ders Notları 10 / Çocuk ve İlkgençlik Edebiyatında Yaklaşımlar

Ders Notları 11 / Okur Yaklaşımı Kuramı

Ders Notları 12 / Çocuklar İçin Şiir

Ders Notları 13 / Küçük Prens Üzerine Notlar


Ekler

Ek 1 Malte Dahrendorf’un Çocuk Kitaplarını İnceleme Modeli

Ek 2 İçerik Açısından Çocuk ve İlkgençlik Kitaplarını İnceleme Kılavuzu


ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÇOCUK EDEBİYATI DERSİ

 

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ


 Çocuk Edebiyatı ( YÖK )( YENİ PROGRAM)

Çocuk Edebiyatı Dersi İçeriği

(2-0-2)


Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarının işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi… 

Bölümü / ABD

Türkçe Eğitimi

Dersin Adı

TRÖ-Çocuk Edebiyatı I. Öğretim

Öğretim Dönemi

2011 Bahar Eğitim Öğretim Yılı

Haftalık Ders Saati

2

Öğrenci Sayısı
Sınav Biçimi

Yazılı ( Х )

OKUTULAN TEMEL KİTAPLAR

Yazarı ve Yayınevi

Çocuk ve Edebiyat / Prof. Dr. Sedat Sever, Tudem Yayınları, İzmir, 2008

İletişim Odaklı Türkçe Derslerinde Çocuk Kitapları/Doç.Dr.Selahattin Dilidüzgün,Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2004

Çağdaş Çocuk Yazını/Doç.Dr.Selahattin Dilidüzgün , Morpa Kültür Yayınları,İstanbul 2006

Çocuk Edebiyatı Kültürü – Okuma Alışkanlığı Sarmalı ve Medya / Mustafa Ruhi Şirin , Kök Yayıncılık , Ankara , 2007

Çocuk ve Gençlik Edebiyatına Giriş / Winfred Kaminski –çev. Yılmaz Baş. MEB Yayınları, Ankara 2009
OKUTACAĞI YARDIMCI KİTAPLAR


Yazarı ve Yayınevi

Çocuk Psikolojisi / Arthur T. Jersild , çev. Gülseren Günçe,Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları Ankara , 1979

Çocuk ve Ergen Gelişimi,Mary J. Gander,Harry W.Gardiner;Yayına Hazırlayan Bekir Onur,İmge Kitabevi , Ankara ,1993

İlköğretimde Çocuk Edebiyatı/S.Sever, S.Dilidüzgün,

N.Neydim, C.Arslan, Anadolu Üniversitesi Yayınları,

Eskişehir, 2007

Çocuk Edebiyatı/Komisyon,Editör Yard.Doç.Dr. Zeliha Güneş,Anadolu Üniversitesi Yayınları,Eskişehir,2002

Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış /Mustafa Ruhi

Şirin,Kök Yayıncılık,Ankara,200799 soruda Çocuk Edebiyatı / Komisyon –Yayıma Hazırlayan Mustafa Ruhi Şirin,Çocuk Vakfı Yayınları,İstanbul, 2000

Yerli ve Yabancı Yazarlardan Örneklerle Çocuk Edebiyatı / A.Ferhan Oğuzkan,Kadıoğlu Matbaası , Ankara , 1979

I.Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu Bildiriler Kitabı(Sorunları ve Çözüm Yolları) /Yayıma Hazırlayan Doç.Dr. Sedat Sever , A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları , Ankara, 2000

II.Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Yayıma Hazırlayan Prof.Dr.Sedat Sever , Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları , Ankara , 2006

Çocuk Hekimliğine ve Çocuk Edebiyatına Yansıyan Şiddet Sempozyumu Bildiriler Kitabı,Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2003

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kurultayı Bildiriler Kitabı,Yayıma Hazırlayan:Yusuf Çotuksöken,Dr.Necdet Neydim,Maltepe üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006

Çocuk ve Edebiyat ( Çocukluğun Kısa Tarihi – Edebiyatta Çocuk Figürleri ) / Necdet Neydim , Bu Yayınları , İstanbul 1998

Uygulamalı Çocuk Edebiyatı / Dr. İbrahim Kıbrıs Tekağaç – Eylül Yayınları , Ankara ,2000

HAFTALIK DERS İÇERİKLERİ
Ders konuları

1

EDEBİYAT , ÇOCUK VE ÇOCUK EDEBİYATI

Çocuk ve ( ilkgençlik ) edebiyatı öğretiminin amacı ve işlevi (genel çerçeve)…Çocuk, çocukluk ve ilkgençlik kavramları…Çocuk ve ergenlik döneminin gelişim evreleri…Çocuk hakları bağlamında çocuğun gelişim hakkı…2

Edebiyat, çocuk ve ilkgençlik edebiyatı..Kuramsal açıdan edebiyat ve çocuk edebiyatı karşılaştırması…Edebiyat – çocuk edebiyatı tartışmaları ve farklı görüşler…Çocuk ve ilkgençlik edebiyatı tanımları ve değerlendirme…

3

Çocuk edebiyatı örneklerinin çocuğun gelişimine etkileri (dil gelişimi , bilişsel gelişim , kişilik gelişimi , toplumsal gelişimi ) …

4

İÇERİK VE BİÇİM AÇISINDAN ÇOCUK EDEBİYATI

İçerik açısından çocuk edebiyatı: Tema,konu,plan ,ileti,kahraman-tip,dil ve anlatım…Biçim açısından çocuk edebiyatı:Boyut,kâğıt,kapak-cilt,sayfa düzeni,harfler-punto,metne uygun resim…Çocuk edebiyatı örneklerinin içerik ve biçim özellikleri açısından incelenmesi…Eğitici değer açısından çocuk kitabı inceleme ölçütleri..5

Çocuk kitaplarının temel özellikleri.. Çocuk edebiyatında çocuğa görelik ilkesi ve çocuğun gelişim evrelerine uygun örneklerin belirlenmesi …Çocuk kitabı seçme ölçütleri…Çocuk kitapla ne zaman neden ve nasıl tanıştırılmalı ?..İyi çocuk edebiyatı , kötü çocuk edebiyatı …Çocuk edebiyatı ölçütlerine uygun olan ve olmayan kitapların incelenmesi … Kitap seçiminde öncelikli ilkeler (yaş ve okuma düzeyi , sınıf birikimi , sosyal , kültürel ve çevreye ilişkin göstergeler ) ...Çocuk kitaplarının değerlendirilmesi.. Öğretmen ve anne babalar için çocuk kitabı seçme ölçütleri…Okuma kültürü edinmede çocuk kitaplarının işlevi… Çocuk ve ilkgençlik kitaplarında bulunması gereken tasarım, içerik ve eğitici özelliklerin incelenmesi...Çocuk edebiyatı örneklerinin edebiyat , sanat ve estetik değeri. Dünya çocuk klasiklerini nasıl okumalı?..


6

Çocuk kitaplarında çocuk gerçekliği konusu…Sorun odaklı çocuk edebiyatı...Otoriter , antiotoriter, güdümlü ve ideolojik yaklaşımların çocuk edebiyatına yansıması …Fantastik edebiyat ve gerçekçi çocuk kitapları...Çocuk edebiyatı eleştirisinde temel ölçütler...Çocuk kitabı yazarlığı … Neden yenilikçi çocuk edebiyatı ? İletişimin çocuk ve ilkgençlik edebiyatına etkileri … Çocuk edebiyatı kültürünün kozaları ve ülke ölçekli çocuk edebiyatı modeli…
7ÇOCUK EDEBİYATINDAN YARARLANMA YÖNTEMLERİ

Edebiyat türlerine yönelik bilgi : Çocukların dil gelişiminde sayışmaca, tekerleme, bilmecelerin katkılarının incelenmesi… Destan , masal,geleneksel ve çağdaş masal,şiir, öykü , roman , fantastik edebiyat , günlük , anı , mektup , biyografi ,tiyatro vd.türlerle ilgili özet bilgi verilmesi ve seçkin örneklerinin incelenmesi…8

Kitap İnceleme Modelleri :

  1. İçerik açısından çocuk kitabı incelenmesi.

  2. Biçim açısından çocuk kitabı incelenmesi.

  3. Eğitici değer açısından çocuk kitaplarının incelenmesi.

  4. Okur Yaklaşımı Kuramı’nın tanıtılması ve uygulanması.

  5. Malte Dahrendorf’un (okuma ilgisi , beklentiler, ilişki kurma)öğrenmeye dayalı modeline göre kitap inceleme yöntemi.
9

Ara Sınav

10

TÜRKÇE VE ÇOCUK ve İLKGENÇLİK EDEBİYATI ÖĞRETİMİ

Türkçe , edebiyat , çocuk ve ilkgençlik edebiyatı öğretiminin amacı ne olmalı ve nasıl yapılmalı ? Türkçe öğretiminde çocuk ve ilkgençlik edebiyatından yararlanma ...11

Nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk ve ilkgençlik edebiyatının işlevi.Okuma öğretimi ve çocuk edebiyatı ... Niteliksiz çocuk kitaplarının örnekler üzerinden incelenmesi ve çocukların gelişim süreçlerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması… Okuma öğretimde nitelikli çocuk kitaplarının önemi…Niteliksiz çocuk kitaplarının Türkçe ve okuma öğretimine olumsuz etkileri…

12

6. 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin çocuk ve ilkgençlik edebiyatı açısından değerlendirilmesi…Yaş gruplarına göre uygun kitapların seçilmesi ve çocukların gelişimlerine katkılarının incelenmesi.Çocuk ve ilkgençlik edebiyatı örneklerini belirlemek amacıyla yapılması gereken karşılaştırmalı çalışmalar…Okuma alışkanlığı davranışı ve kültürü edinmede çocuk edebiyatının işlevi…


13

Çocuk edebiyatı örneklerinin okuma , dinleme, anlama ve yazma becerisinin gelişimine katkısı ... Çocuk edebiyatı öğretiminde yöntemler, sınıf içi etkinlikler ve uygulamalar…Çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmada etkinlik modelleri … İlk öğretimde zorunlu “100 Temel Eser “ konusunun değerlendirilmesi…

14

Dünyada ve Türkiye’de çocuk ve ilkgençlik edebiyatının gelişimi…Dünya çocuk klasiklerinin değerlendirilmesi…Bir modernleşme projesi olarak çocuk ve ilkgençlik edebiyatı.Değişen çocukluk ve çocuk edebiyatı (geleneksel, modern ve post modern çocukluk )…

15

Kitap inceleme sunumları ve çocuk ve ilkgençlik edebiyatı dersinin genel çerçevede değerlendirilmesi...Dönem Sonu SınavıDERSİN YAKLAŞIMI


  1. Öğretimin kuram, yöntem ve uygulamaya dayalı yapılması.

  2. Öğrencinin öğrenme,inceleme ve uygulama süreçlerinde yer alması ve öğrencinin öğretici durumuna gelmesinin sağlanması( bireysel ve küme çalışmaları ).

  3. Dersin çocuk ve ilkgençlik edebiyatı kültürü ağırlıklı değerlendirilmesi.


ÖDEV KONUSUNDA YÖNTEM
I ) Çocuk ve ilkgençlik edebiyatının amacı ve işlevi konularında araştırma ve ders sunumları…

II) Çocuk ve ilkgençlik edebiyatı örneklerinin incelenmesi, okunması ve en başarılı olanların sunumu…

ARA SINAV

I ) Çocuk ve ilkgençlik edebiyatı kültürü test uygulaması ( %25 )

II) Kurama yönelik bilgiye dayalı görüş ve metin ( %55)

III)Birinci Ödev Notu ( % 10 )

IV) Devam ve Kanaat notu ( % 10 )

DÖNEM SONU SINAVI
I ) Dönem boyunca öğretilen konuların çocuk edebiyatı kültürü içeriğine uygun test uygulaması ( %25 ).

II) Çocuk edebiyatı örneklerinin içerik değerlendirmesi ( yazılı metin örneğinin eleştirisi ya da metnin çocuk edebiyatı ölçütleri açısından değerlendirilmesi ( %55 ).

III) İkinci ödev notu ( % 10)

IV)Devam ve Kanaat notu ( % 10 )

Açıklama : Bir :Çocuk ve ilkgençlik edebiyatı derslerinde edebiyat kültürü merkezli bir yaklaşıma öncelik verilecek.Seçkin örneklerle ilgili değerlendirme çalışmalarının yanısıra,çocuk kitabı yazarı-çizeri,araştırmacı ve eleştirmenlerle öğrenci buluşmaları,söyleşiler ve oturumların gerçekleştirilmesi sağlanacak.

İki : Çocuk ve ilkgençlik kitapları tanıtımı yapılacak ve çocuk kitabı resimleri sergileri açılacak.

Üç: Mayıs 2011’de üniversite kampusünde tam gün III. Çocuk ve İlkgençlik Edebiyatı Buluşması adıyla bir günlük etkinlik düzenlenmesi de öngörülecek.


Dönem Sonu UygulamasıAra Sınav Sonuçlarının

1

% 40’ı

İkinci Ödev

1

% 10

Devam ve Kanaat Notu

1

% 10

Test Soruları
% 25

Yazılı Soruları
% 55

Ara Sınav Sorularının

1

% 40’ı

Dönem Sonu Sınavının

1

% 60’ı


Mustafa Ruhi Şirin Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin

Çocuk Edebiyatı Öğretim Görevlisi Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanı

Çocuk Edebiyatı

Ders Notları / 1 Mustafa Ruhi Şirin

ÇOCUK EDEBİYATI ÖĞRETİMİ
Amacı ve İşlevi : Çocuk edebiyatı kültürünü kavramış öğretmen adaylarının

yetiştirilmesi. Kuram,yöntem ve uygulama.

Öğrencinin öğrenme,inceleme ve uygulama süreçlerinde yer

alması ve öğrencinin öğretici durumuna gelmesinin sağlanması

.

Çocuk edebiyatının işlevini yerine getirmesi ve amacının bütün boyutlarıyla anlaşılır olması ile olanaklıdır.


Malte Dahrendorf’un yorumu:Dahrendorf,Çocuk edebiyatının öncelikli işlevlerini “edebiyata,okumaya ve kitaplara yönelme,edebiyat ve sanat eğitimi olarak değerlendirir.”
Dahrendorf,çocuk edebiyatının eğitici işlevini;

-okurların ilgilerini kapsar

-edebiyat deneyimi olmayanları yüreklendirir,

-çocukların ve gençlerin aydınlanmalarını,deneyimlerinin artmasını,önyargılardan uzaklaşmalarını ve toplumsallaşmalarını koşutlayarak,onların kimliklerini kazanmalarına yardımcı olur”

biçiminde özetler.

Çocuk edebiyatı okuma ve yazma öğreniminin temel taşıdır.

Dil gelişimini kolaylaştırıcı amacı vardır.

Çocuk edebiyatının okuma gelişimindeki gücü nedeniyle ilköğretim okuma programlarının içeriği değişmiştir.
Çocuk edebiyatı amacını ve işlevini nitelikli çocuk kitaplarıyla yerine getirir:

Nitelikli Çocuk kitaplarının yararları:

1.Çocuklara okurken eğlenme ve zevk alma fırsatı sağlar.

2.Çocukların iç dünyalarını zenginleştirir.

3.Çocukların okudukları ile kendi yaşamları arasında doğal ve güçlü bir bağ kurmasını pekiştirir.

4.Hayat deneyimleri ile iç içe olabilecek kapıyı aralar,yeni ve farklı yaşam deneyimleri ile karşılaşma şansı verir.

5.Çocuklarda okuma-yazma farkındalığını geliştirir.

6.Kitabın önemini vurgular.

7.Okuma-yazma etkinliklerine kaynak oluşturup okuduğunu anlayabilme ve düzgün dil kullanımını sağlar.

C.Huck, S.Hepler, S.Hickman, J. Kiefer
Çocuk edebiyatı öğretiminin temel amacı çocuk edebiyatı kültürü özümsemiş öğretmenler aracılığı ile gerçekleşir.
-“Çocuk edebiyatı dersinin en önemli amacı,öğretmen adaylarına nitelikli ve niteliksiz çocuk kitaplarını belli ölçütler ışığında seçebilmeyi öğretmek ve bu bağlamda çocuk edebiyatı hakkındaki kuram ve türlere ilişkin bilgi kazandırmakla gerçekleşir”.

( Selahattin Dilidüzgün )

Çocuk edebiyatı dersinin öğretmenlik mesleği açısından önemi:

Okuma alışkanlığı için bir araç,ama okumanın kendisi,yani insanların okuma alışkanlığının da kendi başına amaç olması düşünülemez,çünkü okuma,özellikle ve evrensel okuma davranışı ile çok açılı düşünebilen insan modeli arasında sıkı bir ilinti var.Bu nedenle, okuma alışkanlığı,sağlıklı ve tutarlı bir neden-sonuç ilişkisine göre düşünebilen insanı ortaya çıkartabilmek için bir amaç değil,bir araç.”( Selahattin Dilidüzgün )
Çocuk edebiyatı derslerinin amacının kavranması çocuk edebiyatından yararlanma yöntemlerini öğrenilmesiyle olanaklıdır.Çocuk edebiyatının işlevini yerine getirmesi ise,”öğretim teknikleri,alıştırmaları ve etkinlikleri,hikaye kitapları,bilgi verici kitapları, kısa hikayeleri,oyunları ve şiirleri kapsar, Zarillo’ya göre.Yine Zarillo’ya göre öğrenme ve öğretmenin bu çerçevesi için çocuk edebiyatı ile öğretiminin tanımlanmasından önce çocuk edebiyatının tanımı yapılmalı yararları bilinmeli ve bunlar öğretmenler tarafından anlaşılmalı ve benimsenmelidir.

( Meral Kaya’dan naklen )


Çocuk edebiyatından yararlanma başarısı gösteren öğretmenlerin başarılarındaki en büyük etkenler:

-dersi iyi planlamaları-öğrenciye iyi model olmaları

-nitelikli çocuk kitabı seçebilmeleri

-öğrenciyi öğreniminde etkin-aktif duruma getirebilmeleri.

( Meral Kaya,bildiriden alıntı )


Öğrencinin farklı öğrenme-öğretme modellerinin bir arada verilmesinden daha çok yararlandıkları gözlemlenmiştir.”

( Meral Kaya )
Yöntem Notu:Sesli okuma,sesli yazma,paylaşımcı okuma,paylaşımcı

yazma,sessiz (bağımsız )okuma,sessiz ( bağımsız )yazma,güdümlü okuma ve yazma.Okuma ve yazma yaklaşımı yöntemleri

soru-cevap,

ifadeci okuma,

tatmin etme,

tartışma

drama

tekrar yazma

tekrar anlatma gibi, öğretici teknikler bu yöntem ve yaklaşımlar uygulanabildikçe kalıcı öğrenme desteklenmektedir.
Kısa Özet:
Çocuk edebiyatının genel amacı:

Çocuklara duyma ve düşünme sorumluluğu vererek onların duyarlılığını işletmek,beğeni düzeylerini yükseltmek,düşünce yetilerini geliştirmektir.”( Sedat Sever )
Çocuk edebiyatının en temel işlevi:

Çocukların okuma kültürü edinebilmeleri için bir yaşantı alanı oluşturması”( Sedat Sever )
Çocuk edebiyatının,okuma alışkanlığının kazanılmasından edebiyat duyarlılığının gelişmesine ve bireyin kendi kimliğinin oluşmasına değin geniş bir etki alanı vardır.”

( Selahattin Dilidüzgün )
Çocuk edebiyatı öğretiminin temel amacı:
-öğretmen adaylarına çocuk edebiyatının temel ölçütlerini ve çocuğun yaşamındaki yerini kavratmak olmalıdır.

( Sedat Sever )

-çocuk edebiyatı kültürüne yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak bu temel amaç üzerinde yapılandırılmalıdır.

( Sedat Sever )

-kuram ve uygulamanın yan yana yapıldığı ve çocuk edebiyatı örneklerinin incelenmesine dayalı gerçekleştirilmelidir.

( Sedat Sever )

-çocuk edebiyatında temel amaç,çocuğa bilgiler öğretmek değil,sanatçının yaratıcı gücüyle kurguladığı yaşam durumlarıyla duyarlılık kazandırmaktır.

( İlköğretimde Çocuk Edebiyatı,s.216 )Açıklama:
Malte Dahrendorf,çocuk edebiyatının öncelikli işlevlerini edebiyata,okumaya ve kitaplara yönelme,edebiyat ve sanat eğitimi olarak değerlendirir.
Malte Dahrendorf,çocuk ve gençlik edebiyatının amaçlarını şöyle açıklıyor:
-Okurların ilgilerini kapsar;aslında bu edebiyatı çocuk ve gençlik edebiyatı yapanda bu özelliktir;

-Yazınsal deneyimleri olmayanları bu konuda yüreklendirir,okurların yazınsal metinler üzerinde basit analizler yapabilmelerini sağlar;

-Gerekli biçimde okuma ilgisi oluşturur;örneğin gerilim,komik öğeler,eylemin yoğunluğu ve özdeşleşme olanakları çocukların okumalarını güdüler.

-çocukların ve gençlerin aydınlanmalarını,deneyimlerinin artmasını,önyargılardan arınmalarını ve toplumsallaşmalarını koşutlayarak onların k imliklerini kazanmalarına yardımcı olur.

( Selahattin Dilidüzgün’ün İletişim Odaklı Türkçe Derslerinde Çocuk Kitapları )


Açıklama:
Edebiyat öğretiminin iki önceliği vardır:
-öğrencinin dil bilgisini artırmak

-öğrencinin görgüsünü zenginleştirmek ve onu değişik yönleriyle insanlığın durumlarıyla ilişkiye sokarak kişiliğini geliştirmek.

Julian Marshall

( Selahattin Dilidüzgün’den naklen )Yüklə 2,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə