Comitetul ştiinţific: Acad. Marius sala, Profesor dr., Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan Al. Rosetti”Yüklə 498,5 Kb.
tarix04.08.2017
ölçüsü498,5 Kb.

PARADIGMA DISCURSULUI IDEOLOGIC (PID 3)

Discursiv şi metadiscursiv în comunicare

Galaţi, 5 – 6 mai 2011
Comitetul ştiinţific:
Acad. Marius SALA, Profesor dr., Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti” al Academiei Române, Bucureşti, vicepreşedinte al Academiei Române

Acad. Gheorghe CHIVU, Profesor dr., Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române, Bucureşti

Acad. Anatol CIOBANU, Profesor Dr. Hab., Universitatea de Stat din Republica Moldova, Chişinău, membru correspondent al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova

Dorin URIŢESCU, Profesor Dr., Glendon University College, York University, Toronto, Ontario, Canada

Michèle MATTUSCH, Profesor Dr., Institut für Romanistik, Humboldt Universität, Berlin, Germania

Mioriţa ULRICH, Profesor Dr., Universität Bamberg, Germania

Ana GUŢU, Profesor Dr., Universitatea Liberă Internaţională, Chişinău, Republica Moldova

Elena PRUS, Profesor Dr. Hab., Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale, Universitatea Liberă Internaţională, Chişinău, Republica Moldova

Pierre MOREL, Conferenţiar Dr., Universitatea Liberă Internaţională, Chişinău, Republica Moldova

Stelian DUMISTRĂCEL, Profesor Dr., Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, Iaşi

Rodica ZAFIU, Profesor dr., Universitatea din Bucureşti

Nicolae IOANA, Profesor dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Elena CROITORU, Profesor dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Michaela PRAISLER, Profesor dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Doiniţa MILEA, Profesor dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Anca GÂŢĂ, Profesor dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Simona ANTOFI, Profesor dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi


Comitetul de organizare:

Preşedinte:

Lect. dr. Ionel Apostolatu, iapostolatu@gmail.com

Vicepreşedinţi:

Prof. dr. Doiniţa Milea, doimil@yahoo.com

Lect. dr. Gina Necula, ginanec@gmail.com
Membri:

Prof. dr. Nicolae Ioana, andreigrigor@yahoo.com

Prof. dr. Simona Antofi, simoantofi@yahoo.com

Lect. dr. Cătălin Negoiţă, express_tv@yahoo.com

Lect. dr. Alina Crihană, crihanoali@yahoo.com

Lect. dr. Nicoleta Ifrim, nicodasca@yahoo.com

Asist. dr. Cătălin Enică, catalinenica1956@yahoo.com

Asist. dr. Oana Cenac, oanacenac@yahoo.com

Asist. drd. Rodica Apostolatu, Rodica.Apostolatu@ugal.ro
Secretar:

Asist. drd. Matei Damian, matei83@yahoo.com

Joi, 5 mai 2011

9.30 – 10.00 – Înregistrarea participanţilor

10.00 – 11.00 – Deschiderea oficială a lucrărilor conferinţei – Sala Senatului
Alocuţiuni de bun venit


 • Prof.dr. Mirela PRAISLER, Prorector al Universităţi „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Prof.dr. Elena Croitoru, Prodecan al Facultăţii de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Prof.dr. Doiniţa Milea, director al Centrului de cercetare „Comunicare interculturală şi literatură”

 • Prof.dr. Simona ANTOFI, redactorul-şef al revistei « Communication interculturelle et littérature »

11 - 13.30 – Festivitatea de decernare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA Profesorului Stelian Dumistrăcel – Sala Senatului
  1. –15.00 - Masa de prânz (oferită de organizatori)
   • 15.00 – 15.30 – Prezentare în plen: Competenţă expresivă prin discurs repetat în etno- şi sociotexte (registrul dialectal)

Stelian DUMISTRĂCEL – prof. dr., Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi
15.30 – 17.00 - Comunicări pe secţiuni (sediul Facultăţii de Litere)
17.00 – 17.30 - Pauză de cafea
17.30 – 19.00 - Comuncări pe secţiuni (sediul Facultăţii de Litere)
19.00 – Cină (oferită de organizatori)

Vineri, 6 mai 2011

__________________________________________________________


9.30 – 11.00 - Comunicări pe secţiuni
11.00 – 11.30 – Pauză de cafea
12.00 – 13.30 – Comunicări pe secțiuni
13.30 – 15.00 – Pauză de masă
15.00 – 16.30 - Concurs de eseuri studențești
Joi, 5 mai 2011

Prezentare în plen (Sala U 15)
Competenţă expresivă prin discurs repetat în etno- şi sociotexte (registrul dialectal)

Stelian DUMISTRĂCEL – prof. dr., Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, IaşiJoi, 5 mai 2011

Secţiunea Interferenţe şi conexiuni lingvistice (Sala LF 2)
Timpul I
Moderatori:

Stelian DUMISTRĂCEL – prof. dr., Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, Iaşi, România

Ana GUŢU – prof.dr., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, Rep. Moldova


  • Tehnica discursului repetat (secţiune tematică în onoarea Profesorului Stelian Dumistrăcel)


 • "Quando la vita era davvero dolce": modificări ale enunțului din sfera «discursului repetat» în publicistica italiană actuală

Harieta TOPOLICEANU – asist. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

 • The Repeated Discourse as Intertextuality in Advertising

Brînduşa-Mariana AMĂLĂNCEI – lect.dr., Universitatea ,,Vasile Alecsandri”, Bacău

 • Termeni din sfera păstoritului în idiomuri române şi germane

Casia Magdalena ZAHARIA - lect. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Petronela SAVIN GĂBUREANU – asist.dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

 • Idiomacity vs. “Repeated Discourse”: Comparative Approaches in English and Romanian

Antoanela Marta MARDAR – asist.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Discurs/text din perspectiva lingvisticii integrale

Adriana-Maria ROBU – drd, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

 • Communication et éléments discursifs dans la littérature d’enfance

Angelica HOBJILĂ – lect.dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Discuţii
Joi, 5 mai 2011

Secţiunea Interferenţe şi conexiuni lingvistice (Sala LF2)
Timpul II
Moderatori:

Gabriela HAJA – dr., c.p. I,  Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi

Traian DIACONESCU - Prof. dr. doc.., Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași


 • Forme de disimulare a discursului ideologic

Gabriela HAJA – dr., c.p. I,  Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi

 • Fraze care au fost ...,

Dan STOICA - conf.dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

 • Refrenul psaltic - ipostază a discursului repetat în literatura română

Cătălin ENICĂ – asist. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Idiomacity vs. “Repeated Discourse”: Comparative Approaches in English and Romanian

Antoanela Marta MARDAR – asist.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Simboluri şi tehnici persuasive în discursul festiv prezidenţial

Doina Marta BEJAN – conf. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Viaţa cuvintelor şi selecţia lor naturală (sau despre influenţa biologiei asupra lingvisticii)

Cristinel MUNTEANU – lect. dr., Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Piteşti, Filiala Brăila


Discuţii


Joi, 5 mai 2011


Secţiunea Interferenţe şi conexiuni lingvistice

Sub-secțiunea poster


 • Le potentiel subversif du discours gastronomique dans la Roumanie des années 1980

Florina PÎRJOL – dr., stagiu postdoc. Universitatea din Bucureşti

 • Commercial Ends by Technical Means: The Informatics Discourse

Georgeta COLĂCEL – drd, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

 • The Discursive and Metadiscursive Functions of Discourse Markers in Casual Conversations

Mădălina MATEI – asist. drd, Universitatea „Transilvania”, Braşov

 • The lost (wooden) language of childhood

Ştefania MIHALACHE (DRAGOMAN) - drd, Universitatea din Bucureşti

 • Discourse and Modality

Cristina-Silvia VÂLCEA – asist.drd, Universitatea „Transilvania”, Brasov

 • Comunicarea ştiinţei în contextul crizei reprezentării timpului

în discursul mediatic

Ana Maria MUNTEANU, conf.dr., Aida TODI, conf.dr., Veronica IONESCU, asist.drd - Universitatea „Ovidius”, Constanţa • Discursul publicistic despre criză

Ştefana CIORTEA-NEAMŢIU – lect.dr., Universitatea de Vest din Timişoara

 • Performativité de la propagande: qui s’agit-il de convaincre ?

Arthur MARY - doctorant en psychologie, Université de Nice-Sophia Antipolis, France
Joi, 5 mai 2011


Secţiunea Istoria mentalităţilor, comunicare interculturală

şi cultura media (Sala U 82)
Timpul I
Moderatori:

Dan STOICA – conf.dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Cătălin NEGOIŢĂ – lect.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi


 • Préliminaires à une étude sur l’évolution des genres dans la presse écrite

Dorin POPA, conf.dr., Delia GAVRILIU, drd - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

 • La liberté, les philosophes et la création des mentalités sociales

Ana GUŢU - prof.dr., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, Rep. Moldova

 • Tabloidizare şi otevizare în televiziunile comerciale din România

Cătălin NEGOIŢĂ – lect.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Mentalitatea boierimii muntene în secolul al XVII-lea. Psihicul şi măreţia unei clase

Vlad MARAVELA – drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Sărbătorile populare româneşti. Interferenţe lingvistice şi spirituale

Valeriu BĂLTEANU - lect. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Multimodal Humour in Blogging

Diana Elena POPA – lect.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Terrorism in 21st Century American Cinema

Petru IAMANDI – conf. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Discuţii
Joi, 5 mai 2011


Secţiunea Istoria mentalităţilor, comunicare interculturală

şi cultura media (Sala U 82)
Timpul II
Moderatori:

Ioana MOHOR-IVAN – conf.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Petru IAMANDI – conf. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi


 • De-Scribing the West: Postcolonial Revisions of the Irish Rural Mythos

Ioana MOHOR-IVAN – conf.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • The Christian Religion between the Spiritual Status and the European Project Configuration – The Romanian Orthodox Case

Ion CORDONEANU – lect.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • The Ecumenical Dimension of Contemporary Romanian Theology: André Scrima

Mihai ANDRONE – lect.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Stereotipurile sociale: unele modele teoretice şi experimentale de abordare

Cristina – Corina BENŢEA – lect.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Discursul premodern al puterii politice - forme de exprimare în actele şi documentele româneşti cu caracter juridic

Carmen ALEXANDRACHE – asist.drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Mentalitate, religie şi etică, forme de relaţionare în plan ideologic în contextul premodernităţii

Viorica-Torii CACIUC, asist.drd, Carmen ALEXANDRACHE, asist.drd - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Joi, 5 mai 2011


Secţiunea Istoria mentalităţilor, comunicare interculturală

şi cultura media

Sub-secțiunea poster

 


 • Scânteia - The Main Manipulation Instrument of Theatrical Phenomena during the Communist Period

Florin TOMA – drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Axioma spaţiului public românesc: Politic + Mit + Media = Public manipulat

Claudia TALAŞMAN CHIOREAN – asist. de cercet., dr., Universitatea „Babeş-Boliay”, Cluj-Napoca

 • The Cultural Orientation of the 19th Century Romanian Principalities towards the Occident

Ioana Paula ARMĂSAR – lect.dr., Universitatea „Transilvania”, Braşov

 • The Public Body and the Rhetoric of Status in the Early Modern Culture

Andreea-Roxana CONSTANTINESCU – asist.drd, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti

 • Semiotica receptării „spaţiului străin” (aplicaţie a teoriei lui Umberto Eco)

Iuliana MUŞAT – drd, Universitatea din Bucureşti

 • Rolul simbolurilor religioase în exprimarea autorităţii publice. Cazul discursului politic premodern românesc

Carmen ALEXANDRACHE – asist.drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Formes du discours théâtral religieux dans l’Italie du XVIIe siècle

Valeria CIMMIERI, diplômée en Lettres Classiques de l’Université de Padoue (Italie), doctorante en Italien de l’Université Toulouse-Le Mirail, Ecole Doctorale « ALLPH@ » (E.A. 4153) et de l’Ecole Normale Supérieure de Pise (Italie) sur le thème « Femmes et pouvoir dans le théâtre italien des XVIe et XVIIe siècles ».
Joi, 5 mai 2011

Secţiunea Literatură şi discurs critic (U16)
Timpul I
Moderatori:

Doiniţa MILEA – prof. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Alina CRIHANĂ – lect. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi


 • Discours dramatique et metadiscours dans le théâtre de Matei Vişniec 

Cătălina-Diana POPA – drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Narratology and Heart of Darkness

Monica EFTIMIE - drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Oscar Wilde. The Ambivalence of the Image

Gabriela Virginia LUPEA - drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Les limites des influences européennes sur le discours littéraire des écrivains roumains au XIXe siècle

Ana-Elena COSTANDACHE – asist. drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
 • Pluta Meduzei, de Marin Sorescu – ekphrasis şi alegorie în discursul dramatic

Luminiţa CRIHANĂ – drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi


 • Discursul distopic – premisă a pervertirii axiologice

Livia Silvia MARCU (RĂU) – drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Des aspects sur Le Roman de Ps.- Kallisthenes

Mihai ENACHE - drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Postmodernistmul generatiei optzeciste

Cristina CHIRIAC – drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
 • Paradigma exilului mitteleuropean

Georgiana CIOBOTARU – drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi


 • Simbolistica animalieră în proza lui Vasile Voiculescu

Marilena BOBÎRNILĂ (NIŢĂ) – drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Le rôle du langage dans la construction des personnages dans les comédies de Caragiale

Mirela CURCA (BUZOIANU) – drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Impactul ideologiei sămănătoriste și poporaniste asupra prozei româneasti de la începutul secolului al XX-lea

Ramona BURUIANĂ - drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Marin Preda, confessions d’un écrivain

Raluca SARĂU - drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Radiografia criticii literare în Viaţa românească – 1954

Doina MARCU MATEI - drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Coincidentia Oppositorum and Ambiguity of Indirect Discourse in Eliade’s Approach

Bogdan George SILION – drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Discuţii


Joi, 5 mai 2011

Secţiunea Literatură şi discurs critic (U16)

Timpul II
Moderatori:

Simona ANTOFI – Prof.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaţiNicoleta IFRIM – lect. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi


 • John Steinbeck in Communist Romania

Diana IOSIF – drd, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

 • Receptarea cehă a lui Mircea Eliade în condiţiile hiatului comunist

Gabriel MAREŞ – drd, Universitatea din Bucureşti
 • Ideologia în jurnalul lui Matei Călinescu

Ionela PUJINĂ – drd, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava


 • Înainte şi după exil în proza lui Dumitru Radu Popa

Liliana Stela ŢIGĂNAŞ (BĂLAN) – drd, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

 • Metaforă şi semnificaţie în romanele lui Octavian Paler

Carmina SIMONA (STOIAN) – drd, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

 • Fragmente dintr-un discurs teoretic: Mircea Nedelciu, postmodernul

Anca CAZACU – drd, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

 • Felix Aderca and the Polyvalent Discourse

Anca RĂDULESCU – asist.dr., Universitatea de Medicină şi Farmacie, Craiova

 • The Golden Notebook – Reflecting on Fiction

Anca MARIN (MANEA) – drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • The Sacred Combe’: from Natural Landscapes to Fictional Realms with John Fowles

Cristina Mălinoiu PATRASCU - drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
 • Cristian Tudor Popescu – ”arta de a spurca frumos” in pixeli


Petrica PAȚILEA CRÎNGAN – drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
 • Publicistica lui G. Călinescu între presiunea factorului politic și imperativul esteticului


Carmen NANE - drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
 • Aspecte ale discursului critic caragialian


Oana CONTOMAN - drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Laurenţiu ICHIM – drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Discuţii

Joi, 5 mai 2011

Secţiunea Literatură şi discurs critic

Sub-secţiunea poster • Malcolm Bradbury between Critic and Novelist

Andreia SUCIU – asist.dr, Universitatea din Bacău

 • Le personnage conceptuel chez Maurice Blanchot

Anca CĂLIN – asist.drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Realistic Ideology in Inter-War Romanian Literature

Rodica Mihaela ZANET, profesor grad I, Colegiul Tehnic „Traian”, Galaţi

 • Ideological Illusionism and the Media of Illusion: Salman Rushdie’s Midnight’s Children

Angela STĂNESCU – lect.dr., Universitatea „Valahia”, Târgovişte

 • L’écriture politique de Cioran et Céline

Mara Magda MAFTEI – lect. dr., Academia de Studii Economice, Bucureşti

 • Elemente de metalimbaj naratologic în manualele școalre de gimnaziu. Modalități de integrare a conceptelor operaționale specifice în procesul de predare-învățare

Marian ANTOFI, prof., Școala Gimnazială Nr. 22 Dimitrie Cantemir, Galați

Joi, 5 mai 2011

Secţiunea Didactică şi traduceri (LF 2)
Timpul I
Moderatori:

Angelica VÂLCU – conf. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,

Simona MARIN – conf. dr. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi • Aspecte ale discursului educaţional după reforma învăţământului din 1948. Teze şi documente privitoare la literatura română

Nicolae IOANA, prof.dr., Simona MARIN, conf.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • l’enseignement/apprentissage de la traduction à l’université

Angelica VÂLCU – conf. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România

 • Aspecte privind influenţa ideologicului asupra educaţiei ecologice prin textele literare şi ştiinţifice

Viorica CACIUC, as. drd., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România

Intercultural Communication in the Language Classroom

Mihaela PRICOPE, as. drd., Universitatea Politehnică, București • Ideological Orientations in Translation Studies: Translation Policies in Communist

Oana SURUGIU, drd., Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iasi

 • Innovation and development in education of the knowledge society

Simona MARIN, conf.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • "A translator 's answer to meta- challenges"

Daniela ŢUCHEL – conf. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România

 • Mecanisme ale persuasiunii în comunicarea didactică

Cristina – Corina BENŢEA, lect. dr. D.P.P.D., Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

Joi, 5 mai 2011

Secţiunea Didactică şi traduceri (LF 2)
Timpul II
Moderatori:

Elena CROITORU, prof. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România

Sofia DIMA – conf. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România


 • "Teaching a meta- saga"

Daniela ŢUCHEL – conf. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România

 • Traduire Barthes dans Le degré zéro de l’écriture: enjeux traductifs

Ioana Irina DURDUREANU – drd, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

 • The Translator’s Ideological and Ethical Implication in Intercultural Communication

Elena CROITORU, prof. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România

L’usage des documents authentiques dans

Cerasela TUDOR, drd., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România

 • News Translation as Intercultural Currency

Cătălina COMĂNECI, drd., Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iasi

 • Représentations du sens des termes du langage spécialisé médical

Corina LUNGU ŞTEFAN, asist. drd. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, Facultatea de Medicină

Discuții

Joi, 5 mai 2011

Secţiunea Didactică şi traduceri

Sub-secțiunea poster


 • Competenţele secolului XXI regăsite în evaluarea naţională la limba şi literatura română

Oana HOLBEA, Prof, Şcoala cu clasele I-VIII, Vizantea, Jud. Vrancea

 • Modulation of Didactics to Fit Third Language Acquisition with a Case Study of Algeria

Zouaoui Mehdi - Supply English Teacher, University of Khemis-Miliana, Algeria

 • Interactive and Interactional Metadiscourse Signals across Academic Disciplines in English Textbook Chapter Introductions

Salahshour FARZAD & Raheleh Naseri FARZAD, Tabriz Islamic Azad University

 • An investigation into writing strategies of Iranian EFL learners

Akbar AFGHARI, Khorasgan Islamic Azad University, Elahe SADEGHI, Najafabad Islamic Azad University
Vineri, 6 mai 2011

__________________________________________________________Secţiunea Interferenţe şi conexiuni lingvistice (Sala U 16)
Timpul I
Moderatori:

Floriana POPESCU – prof.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Virginia LUCATELLI – prof.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi


 • Anglicismes dans le métalangage linguistique roumain

Floriana POPESCU – prof.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Le discours de légitimation dans le débat parlementaire

Virginia LUCATELLI – prof.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Mesajul subliminal ca formă a comunicării publice

Gina NECULA – lect. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România

Alina GANEA – lect. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • 'Our Father': praying cognitively

Marius VELICĂ – lect. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Eluder la responsabilité des propos avancés: le cas de la prétérition

Gabriela SCRIPNIC – lect.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Néologismes et expressions connotées politiquement

Eugenia ALAMAN – conf.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Discuţii

Vineri, 6 mai 2011

__________________________________________________________Secţiunea Interferenţe şi conexiuni lingvistice (Sala U 16)
Timpul II
Moderatori:

Gina NECULA – lect. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România

Cătălin ENICĂ – asist. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi


 • Frecventa eponimelor in discursul jurnalistic

Carmen OPRIŢ-MAFTEI, lect.dr., Floriana POPESCU, prof.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Sincronie şi diacronie în structura unităţilor frazeologice

Ionel APOSTOLATU – lect. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Negation: Semantic Aspects

Rodica-Cristina APOSTOLATU – asist.drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Cognitive love in Solomon's Song of Songs

Marius VELICĂ – lect. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Statutul numeralului în programa școlară și în GBLR. Abordare contrastivă

Elena IANCU– Prof., Școala Generală, Smârdan

 • Aspecte ale discursului publicitar electoral

Oana CENAC – asist. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Meta’ markers and their meaning in a ‘displaced’ fiction

Sofia DIMA – conf. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România

Discuţii

Vineri, 6 mai 2011

__________________________________________________________Secţiunea Istoria mentalităţilor, comunicare interculturală

şi cultura media (Sala U 82)
Timpul I
Moderatori:

Ionel APOSTOLATU – lect. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Oana CENAC – asist. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi


 • Biserica Ortodoxă Română şi media

Cătălin NEGOIŢĂ – lect.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Comunicarea interculturală – modalitate de prevenire a conflictelor

Valerica ANGHELACHE – lect. dr. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Publicistica lui Vasile Lovinescu primul exerciţiu al sublimării prin scris

Mariana ANTON – drd., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Identitary Profiles in Romanian Contemporary Literary Press

Nicoleta IFRIM – lect. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • The Grand Tour: National Identity and Intercultural Communication

Gabriela COLIPCĂ – conf.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Sarcasmul și ironia ca formă de schimb intercultural în discursul politic

Gina NECULA – lect. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România

Discuţii

Vineri, 6 mai 2011

__________________________________________________________Secţiunea Literatură şi discurs critic (Sala U16)
Timpul I
Moderatori:
Nicolae IOANA - – prof. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Doiniţa MILEA – prof. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
 • Voix et espaces narratives dans l’écriture engagée

Doiniţa MILEA – prof. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Le journal intime féminin dans la littérature roumaine actuelle – de la construction des êtres de papier au niveau métadiscursif du texte

Simona ANTOFI – Prof.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • On Narrative Modes or What Happens When Fictional Pain Cuts Too Deep

Ruxanda BONTILĂ – conf.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Facettes du discours postmoderne dans la littérature québécoise contemporaine

Carmen ANDREI – conf.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • L’influence de la pensée positiviste sur « l’esprit scientifique » d’Émile Zola

Mirela DRĂGOI – lect. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Le contexte socio-culturel totalitaire et les fictions identitaires de l’écrivain: une analyse des entretiens narratifs

Alina CRIHANĂ, lect. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Discuţii


Vineri, 6 mai 2011

__________________________________________________________Secţiunea Literatură şi discurs critic (Sala U16)
Timpul II
Moderatori:

Steluţa STAN – conf.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Nicoleta CRÂNGANU – lect. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi


 • Self-Reflexive Reflections: Levels of Authority in Metafiction


Steluţa STAN – conf.dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Ideological Stereotypes in Literary Texts: „Viata românească” – 1956

Nicoleta IFRIM – lect. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Reflectarea literaturii gălăţene în presa locală şi receptarea acesteia în critica de specialitate 1990-2005

Zanfir ILIE – drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Le métadiscours dans l’écriture de soi

Roxana UDRESCU – asist.drd, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Alteritatea morții la Vasile Voiculescu

Nicoleta CRÂNGANU – lect. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

 • Modern și vizionar în discursul dramatic al lui I.L.Caragiale

Mihaela ZARĂ, prof., Grup Școlar Auto, Focșani

 • Modèles identitaires dans les genres biographiques : les récits de vie dans l’espace roumain post-totalitaire

Alina CRIHANĂ, lect. dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Discuţii

Mulțumiri speciale sponsorilor:

 • Editura Humanitas

 • S.C. Express Media S.R.L. – Televiziunea Express

 • Complexul de agrement Gârboavele

 • Grupul de Firme „Galtour - Dunărea”


Kataloq: 2015
2015 -> Oitsning ma’nosi – Orttirilgan Immunitet Tanqisligi Sindromi. Bu dahshatli va bedavo kasallik hozirgi zamonning “vabosi” deb yuritiladi
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> Klinik protokol Az ərbaycan Respublikas
2015 -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
2015 -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
2015 -> Stomatologiya 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?
2015 -> Приложение №3 Информированное согласие пациента на пародонтологическое лечение
2015 -> Myuller h p parodontologiya pdf
2015 -> Buklet Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 7 iyul tarixli

Yüklə 498,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə