Constantin laura-gabrielaYüklə 170 Kb.
tarix11.08.2017
ölçüsü170 Kb.

Curriculum Vitae CONSTANTIN LAURA-GABRIELA

INFORMAŢII PERSONALE

CONSTANTIN LAURA-GABRIELA
constantinlauragabriela@gmail.comfuncția

Membru al Centrului de Cercetare în Relații Economice Internaționale (CCREI)EXPERIENŢA PROFESIONALĂ


Octombrie 2012-

prezent

LECTOR UNIVERSITAR

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, www.ase.ro

Facultatea de Relații Economice Internaționale, Departamentul de Relații Economice Internaționale, http://rei.ase.ro/ • Educație și cercetare (cursuri: Managementul riscului în afaceri internaționale, Guvernanță Corporativă; seminarii: Managementul riscului în afaceri internaționale, Guvernanță Corporativă, Burse Internaţionale de Mărfuri, Investiții Internaționale)

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior
Decembrie 2012-

prezent

DIRECTOR DE STUDII

pentru programul de masterat profesional complementar

MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN AFACERI INTERNAȚIONALE – TRANZACȚII COMERCIALE

dezvolatat în cadrul proiectului „Competente avansate - profesionale si de cercetare - in managementul riscului international”, POSDRU/86/1.2/S/53202

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, www.ase.ro

Facultatea de Relații Economice Internaționale, Departamentul de Relații Economice Internaționale, http://rei.ase.ro/ • Educație și cercetare

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior
Anul universitar

2013-2014

CADRU DIDACTIC ASOCIAT

Universitatea București, Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5, București,, http://www.unibuc.ro/

Departamentul-Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale și interreligioase – MBA – Administrarea afacerilor (cu predare în limba engleză), http://www.interculturel.org/ , • Educație și cercetare (cursuri: Managementul riscului)

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superiorAnul universitar

2012-2013

CADRU DIDACTIC ASOCIAT

Universitatea București, Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5, București, http://www.unibuc.ro/

Departamentul-Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale și interreligioase – MBA – Administrarea afacerilor (cu predare în limba engleză), http://www.interculturel.org/ , • Educație și cercetare (cursuri: Managementul riscului)

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior
Anii universitari

2009-2010

2010-2011

DIRECTOR ADJUNCT

pentru programul de masterat MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR INTERNAȚIONALAcademia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, www.ase.ro

Facultatea de Relații Economice Internaționale, Departamentul de Relații Economice Internaționale, http://rei.ase.ro/ • Educație și cercetare

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior
Anul universitar

2008-2009

SECRETAR ȘTIINȚIFIC

pentru programul de masterat MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR INTERNAȚIONALAcademia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, www.ase.ro

Facultatea de Relații Economice Internaționale, Departamentul de Relații Economice Internaționale, http://rei.ase.ro/ • Educație și cercetare

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior
Octombrie 2009 –

Septembrie 2012

ASISTENT UNIVERSITAR

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, www.ase.ro

Facultatea de Relații Economice Internaționale, Departamentul de Relații Economice Internaționale, http://rei.ase.ro/ • Educație și cercetare

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior
Februarie 2007 –

Septembrie 2009

PREPARATOR UNIVERSITAR

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, www.ase.ro

Facultatea de Relații Economice Internaționale, Departamentul de Relații Economice Internaționale, http://rei.ase.ro/ • Educație și cercetare

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superiorEDUCAŢIE ŞI FORMARE


Iunie2014-

Septembrie 2015

CERCETĂTOR POSTDOCTORAL ȘI DIRECTOR DE PROIECT

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, www.ase.ro

Titlul proiectului de cercetare postdoctorală: Obligațiunile de catastrofă. analize la nivel european și studiu privind eficacitatea utilizării pentru managementul riscurilor sistemice asociate dezastrelor naturale din sectorul agricol din România Proiect de cercetare postdoctorală finanțat prin proiectul "Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România contract” nr. POSDRU 159/1.5/S/142115, Instituţie coordonatoare: ASE București – Director de proiect: Prof.univ.dr. Pavel NĂSTASE – Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.Tipul sau sectorul de activitate cercetare postdoctoralăOctombrie 2006 –

Septembrie 2009

DOCTOR în domeniul Relații Economice Internaționale

Diplomă de doctor, domeniul Relaţii Economice Internaţionale (Ordinul MECTS nr. 3639 din 27.03.2012)
Şcoala Doctorală din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti

 • Econometrie, Macroeconomie, Microeconomie, Managementul riscului în afacerile internaționale, Piețe financiare internaționale, Investiții internaționale, Finațe corporative, Economia asigurărilor
Anul universitar 2009 – 2010, Iunie 2010, Colocviu susţinut în ianuarie 2011

Certificat de absolvire a Cursului postuniversitar de formare continuă (durata 16 ore) în specializarea Managementul educaţiei la distanţă – Studii superioare postuniversitare
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Şcoala de pregătire postuniversitară

 • Managementul educaţiei la distanţă
Martie 2007 –

Iulie 2007

Certificat de absolvire a Cursului postuniversitar de pregătire psihopedagogică şi metodică – Studii superioare postuniversitare
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 • Pregătire psihopedagogică şi metodică
Octombrie 2002 –

August 2006

ECONOMIST LICENŢIAT

Diplomă de licență – Foaia matricolă – Studii superioare universitare
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale

 • Profilul Economic – Specializarea Relaţii Economice Internaţionale
Septembrie 2004 –

Iulie 2005

Bursă/grant de studiu obţinută prin intermediul programului european de mobilităţi Erasmus – Studii superioare universitare
Università degli Studi di Perugia – La Facoltà di Economia , Italia

 • Domeniul Economic1998 – 2002

Diplomă de bacalaureat

Certificat de competenţe profesionale, ajutor analist – programator – nivel 2 – Studii preuniversitare
Liceul teoretic „Nichita Stănescu”, Ploieşti

 • Profilul InformaticăCOMPETENTE PERSONALELimba(i) maternă(e)

ROMÂNĂ

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral
ENGLEZĂ

C2

C2

C2

C2

C2

FRANCEZĂ

B2

B2

B2

B2

B2

ITALIANĂ

B2

B2

B1

B1

B1
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine


Competenţe de comunicare

 • Bune competenţe de comunicare dobândite prin realizarea prezentărilor în cadrul cursurilor, conferințelor internaționale/naționale

 • Bune competenţe de comunicarea în domeniul afacerilor internaționale (dobândite prin studiul disciplinelor privind negocierea internațională și engleza de afaceri)

 • Bune competențe de comunicare în limba italiană - Frecventare a cursurilor de limbă şi cultură italiană în cadrul Universităţii pentru străini-Perugia (2004).
Competenţe organizaţionale/

manageriale • Experience in project management (implementation team - research projects)

 • Planning and Coordination Capacity ( Master Program Director)
Competenţe dobândite la locul de muncă

 • Capacitatea de a lucra în echipă;

 • Capacitatea de a lucra sub presiunea timpului;
Competenţe informatice

 • Cunoştinţe limbaj programare: Pascal, FoxPro, E-views; MatLab;

 • Utilizare baze de date internaţionale Thomson Reuters (3000Xtra, Reuters Knowledge, Data Stream, Thomson One) ;

 • Operare PC (sisteme de operare Windows);

 • Operare Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);

 • Utilizare aparatură birotică.
Alte competenţe

 • Aptitudini analitice.
Permis de conducere

 • B
Publicaţii

Alte lucrări considerate relevante

 1. CONSTANTIN Laura-Gabriela, CERNAT-GRUICI Bogdan, IAMANDI Irina-Eugenia. Investigating Financial Innovation and European Capital Markets. The Case of Catastrophe Bonds and Listed Reinsurance Companies. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series (Analele UCB Seria Economie), Issue (Numărul) 6/2014, pp. 6-15, (Indexată în IDEAS, EconPapers, EBSCO , Cabell's, SCIPIO, DOAJ, REPEC, EconBiz, Ulrich's, Scirius, YORK UNIVESITYY, GLOABAL IMPACT FACTOR , SOCIONET, Directory of Research Journals Indexing, conform http://www.utgjiu.ro/revista/?s=ec), 2014, ISSN 2344-3685, ISSN-L 1844-7007.

 2. CONSTANTIN Laura-Gabriela, IAMANDI Irina-Eugenia. Revealing the Sustainable Development Equilibrium through Catastrophe Bonds, Social Corporate Engagement and Economic Performance for the European Reinsurance Industry. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series (Analele UCB Seria Economie), Issue (Numărul) 6/2014, pp. 35-43, (Indexată în IDEAS, EconPapers, EBSCO , Cabell's, SCIPIO, DOAJ, REPEC, EconBiz, Ulrich's, Scirius, YORK UNIVESITYY, GLOABAL IMPACT FACTOR , SOCIONET, Directory of Research Journals Indexing, conform http://www.utgjiu.ro/revista/?s=ec), 2014, ISSN 2344-3685, ISSN-L 1844-7007.

 3. CONSTANTIN Laura-Gabriela. Online Disclosing Information on the Catastrophe Bonds Transactions – a European Perspective. Ovidius University Annals Economic Sciences Series, Vol. XIV, Iss. 2/2014, pp. 467-472, (Indexată în EBSCO, Cabell’s Directories, RePEc, DOAJ, UlrichsWeb, J-Gate, ERIHPLUS, conform http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/indexari-bdi/), 2014, ISSN 1582 – 9383

 4. Alexandra HOROBEŢ, Alina DRĂGHICI, Laura-Gabriela CONSTANTIN, “Home Bias” in EMU Countries: Portfolio Reallocations Before and After the Financial Crisis, Revista Economică, Vol. I/2011, Nr. 6(59), 2011, pp. 308-316, Revistă cotată CNCSIS categoria B+ în 2011 (Nr.crt. 272, Cod CNCSIS 478), Revistă BDI.

 5. Laura-Gabriela CONSTANTIN, Bogdan CERNAT-GRUICI, Irina-Eugenia IAMANDI, An Analysis of the Catastrophe Bonds Market. Modelling the Volatility of an Index, Analele Universităţii Ovidius Constanţa. Seria Ştiinţe Economice, Editura Universităţii Ovidius din Constanţa, Constanţa, România,Volumul X, Numărul 1, 2010, pp. 1494-1499, Revistă cotată CNCSIS categoria B+ în 2010 (Nr.crt. 65, Cod CNCSIS 444), Revistă BDI, ISSN: 1582-9383.

 6. Irina-Eugenia IAMANDI, Laura-Gabriela CONSTANTIN, Increasing the Competitiveness of Reinsurance Companies through Corporate Social Responsibility Practices," Analele Universităţii Ovidius Constanţa. Seria Ştiinţe Economice/ Ovidius University Annals. Economic Sciences Series, Editura Universităţii Ovidius din Constanţa, Constanţa, România, Vol. XI, Nr. 2, 2011, pp. 598-603, Revistă cotată CNCSIS categoria B+ în 2011 (Nr.crt. 67, Cod CNCSIS 444), Revistă BDI, ISSN: 1582-9383.

 7. Alecsandru-Oancia CONSTANTIN, Gheorghe HURDUZEU, Laura-Gabriela CONSTANTIN, Bogdan CERNAT-GRUICI – Investigating Causal Relationships on the Oil and International Capital Markets, Buletinul Universităţii Petrol – Gaze din Ploiești, Seria Științe Economice/The Petroleum-Gas University of Ploiesti Bulletin, Economic Sciences Series (din 2012: Economic Insights - Trends and Challenges), Volumul LXII, Numărul 2, 2010, pp. 78-85, Revistă cotată CNCSIS categoria B+ în 2010 (Nr.crt. 128, Cod CNCSIS 36), Revistă BDI, ISSN 1224-6832.

 8. Laura-Gabriela CONSTANTIN, Bogdan CERNAT-GRUICI , On the Impact of Weather Variables on the Capital Markets. Aspects regarding Several Companies Listed at Bucharest Stock Exchange, Buletinul Uiversităţii Petrol – Gaze din Ploiesti, Seria Stiinte Economice/Petroleum-Gas University of Ploiesti Bulletin, Economic Sciences Series (din 2012: Economic Insights - Trends and Challenges), Special Issue with Papers Presented at the International Conference Science and Technology in the Context of Sustainable Development, Organized on the Occasion of the 60th Anniversary of the Petroleum – Gas University of Ploiești, Ploiești, November 6-7, 2008, Volumul LX, Numărul 5B/2008, pp. 49-54, Revistă recunoscută CNCSIS, categoria B+ în 2008 (Nr.crt 34, Cod CNCSIS 36), ISSN: 1224-6832 (ediție în format tipărit)

 9. Bogdan CERNAT-GRUICI, Laura-Gabriela CONSTANTIN, Irina-Eugenia IAMANDI, An Overview on the Romanian M&A Market during the Recent Financial Crisis, Jurnalul Economic/The Romanian Economic Journal – REJ, Editura ASE, Bucureşti, România, Anul XIII, Numărul 37 (3/2010), Septembrie 2010, pp. 167-178, Revistă cotată CNCSIS categoria B+ 2010 (Nr.crt. 395 , Cod CNCSIS 157), Revistă BDI, ISSN: 1454-4296.

 10. Irina Eugenia IAMANDI, Laura-Gabriela CONSTANTIN, Addressing Socially Responsible Investments through Alternative Risk Transfer Solutions at International Level, Jurnalul Economic/The Romanian Economic Journal – R.E.J., Anul XII, Numărul 33, Volumul 3/2009, pp. 61-93, Revistă cotată CNCSIS categoria B+ în 2010 (Nr.crt. 238 , Cod CNCSIS 157), Revistă BDI, ISSN 1454-4296.

 11. Laura-Gabriela CONSTANTIN, Bogdan CERNAT-GRUICI, From Catastrophe Risk to Capital Markets. Considering the CAT Bonds as a Solution for Managing Flood Risk in Romania, Analele Universităţii din Oradea. Seria Ştiinţe Economice, Tom XVII, Volumul III, 2008, pp. 188-192, Revistă cotată CNCSIS categoria B+ în 2008, Revistă BDI, ISSN 1582-5450 (în format electronic).

Proiecte


 1. OBLIGAȚIUNILE DE CATASTROFĂ. ANALIZE LA NIVEL EUROPEAN ȘI STUDIU PRIVIND EFICACITATEA UTILIZĂRII PENTRU MANAGEMENTUL RISCURILOR SISTEMICE ASOCIATE DEZASTRELOR NATURALE DIN SECTORUL AGRICOL DIN ROMÂNIA Proiect de cercetare postdoctorală finanțat prin proiectul "Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România contract” nr. POSDRU 159/1.5/S/142115, Instituţie coordonatoare: ASE București – Director de proiect: Prof.univ.dr. Pavel NĂSTASE – Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, CERCETĂTOR POSTDOCTORAL ȘI DIRECTOR DE PROIECT

 2. European Transport Network Alliance 2020 – ETNA 2020 (Proposal number: 690637) – membru al echipei de cercetare. Proiect finanțat prin programul Horizon 2020, H2020-MG-2015_SingleStage-A, MG-9.5-2015, CSA.

 3. COMPETENŢE AVANSATE - PROFESIONALE ŞI DE CERCETARE - ÎN MANAGEMENTUL RISCULUI INTERNAŢIONAL, POSDRU/86/1.2/S/53202, Instituţie coordonatoare: ASE București – Director de proiect: Conf.univ.dr. Radu LUPU, Perioada: 2011-2014, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară: 1. Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie: 1.2. Calitate în învăţământul superior, obținut prin competiție, proiect cu o parte dintre activități recunoscute drept activități de cercetare la nivelul ASE, MEMBRU ÎN ECHIPA DE IMPLEMENTARE – ASISTENT DE PROIECT, EXPERT PE TERMEN LUNG..

 4. ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL MASTERAL INTERNAŢIONALIZAT: DEZVOLTAREA CADRULUI NAŢIONAL ÎN VEDEREA COMPATIBILIZĂRII CU SPAŢIUL EUROPEAN AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR, Instituţie coordonatoare: UBB Cluj, Partener: ASE Bucureşti – Director partener ASE: prof. univ. dr. Alexandra HOROBEȚ, Perioada 2011, Proiect POSDRU/86/1.2/S/59367, axa prioritară 1, domeniul major de intervenție 1.2, obținut prin competiție, MEMBRU ÎN ECHIPA DE IMPLEMENTARE – EXPERT PE TERMEN SCURT.

 5. CERCETĂRI ŞI EXTENSIE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR AGROPEDOCLIMATICE PRIN DERIVATE PE FACTORI CLIMATICI, Instituţie coordonatoare: ASE București – Director de proiect: Prof.univ.dr. Silviu NEGUŢ, Perioada: 2008 și 2010, MAKIS – Bugetul de stat prin acordul de împrumut încheiat între România (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR şi Agenţia Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA, Unitatea de Management a Proiectului „Modernizarea Sistemului de Informare şi Cunoaştere în Agricultură” – UMP-MAKIS, Consiliul pentru Implementarea Schemei Competitive de Granturi – CISCG şi Unitatea Tehnică pentru Implementarea Schemei Competitive de Granturi – UTSCG) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – Banca Mondială (BIRD – BM), Licitaţia 3 SCG, Beneficiar: Academia de Studii Economice din București, Număr de proiect/Număr Acord de Grant: 141628/AG 141989/ 11.09.2008, MEMBRU ÎN ECHIPA DE CERCETARE – RESPONSABIL DE CERCETARE

 6. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR. O ANALIZĂ DIAGNOSTIC A EVOLUŢIEI DEŞEURILOR PROVENITE DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI ÎN MEDIUL URBAN ÎN CONTEXTUL POST-ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ, Instituţie coordonatoare: ASE București – Director de proiect: Prof.univ.dr. Gabriela DRĂGAN, Perioada: 2007-2010, PNCDI 2 – Programul 4, „Parteneriate în domeniile prioritare”). – Proiect complex finanţat de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării (M.Ed.C.) – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) – şi condus şi monitorizat de Centrul Naţional de Management Programe (CNMP) (M.Ed.C. – ANCS – CNMP), Nr. înregistrare contract: 31082/14.09.2007, MEMBRU ÎN ECHIPA DE CERCETARE

 7. EVALUAREA STRATEGIILOR DE MANAGEMENT AL RISCURILOR ÎN COMPANIILE ROMÂNEŞTI. RECOMANDĂRI DE POLITICI DE CREŞTERE A COMPETITIVITĂŢII ÎN PERSPECTIVĂ POST-ADERARE, Instituţie coordonatoare: ASE București – Director de proiect: Prof.univ.dr. Constantin MUNTEANU GURGU, Perioada: 2007 și 2008, Program 2 CEX 06 - 8- 101 /25.10.2006, MEMBRU ÎN ECHIPA DE CERCETARE

 8. UTILIZAREA METODELOR STATISTICE DE ANALIZĂ MULTIVARIATĂ PENTRU CARACTERIZAREA ŞI PREVIZIONAREA PERFORMANŢELOR PIEŢELOR DE CAPITAL DIN EUROPA CENTRALA ŞI DE EST, Instituţie coordonatoare: ASE București – Director de proiect: Prof.univ.dr. Alexandra HOROBEŢ, Perioada: 2007, Program AT 78/2007, finanţare CNCSIS 78_CNCSIS_AT / 6 GR, MEMBRU ÎN ECHIPA DE CERCETARE

Distincţii

 • Gradație de merit, obținută prin competiție în cadrul Facultății REI - ASE (2012)

Afilieri


 • Asociația QuantFin

Centrul de cercetări în Relații Economice Internaționale din cadrul ASE București

Yüklə 170 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə