Conventia de la Washington legea nr. 69 din 15 iulie1994 pentru aderarea Romaniei la Conventia privindYüklə 101 Kb.
səhifə1/2
tarix24.08.2017
ölçüsü101 Kb.
  1   2

Conventia de la Washington

LEGEA nr. 69 din 15 iulie1994
pentru aderarea Romaniei la Conventia privind
commertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie, adoptata la Washington la 3 martie 1973

EMITENT: PARLAMENTUL


PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 211 din 12 august 1994

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.ART. 1
Romania adera la Conventia privind comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie, adoptata la Washington la 3 martie 1973.
ART. 2
Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului exercita atributiile de organ de gestiune, in conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. 1 lit. a) din conventie.
Academia Romana si, dupa caz, Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice exercita atributiile de autoritate stiintifica, in conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. 1 lit. b) din conventie.Traducerea Conventiei privind commertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie.

ART. 1 - Definitii
ART. 2 - Principii fundamentale
ART. 3 - Reglementarea comertului cu indivizi ai speciilor inscrise in anexa nr. 1
ART. 4 - Reglementarea comertului cu indivizi ai speciilor inscrise in anexa nr. 2
ART. 5 - Reglementarea comertului cu indivizi ai speciilor inscrise in anexa nr. 3
ART. 6 - Permise si certificate
ART. 7 - Derogari si alte dispozitii speciale privind comertul
ART. 8 - Masuri ce vor fi luate de catre parti
ART. 9 - Organe de gestiune si autoritati stiintifice
ART. 10 - Comertul cu state care nu fac parte din prezenta conventie
ART. 11 - Conferinta partilor
ART. 12 - Secretariatul
ART. 13 - Masuri internationale
ART. 14 - Incidenta conventiei asupra legislatiilor interne si asupra conventiilor internationale
ART. 15 - Amendamente la anexele nr. 1 si 2
ART. 16 - Anexa nr. 3 si amendamentele la aceasta anexa
ART. 17 - Amendamente la conventie
ART. 18 - Reglementarea diferendelor
ART. 19 - Semnarea
ART. 20 - Ratificarea, acceptarea, aprobarea
ART. 21 - Aderarea
ART. 22 - Intrarea in vigoare
ART. 23 - Rezerve
ART. 24 - Retragere
ART. 25 - Depozitarul

ANEXA 1 ANEXA 2 - FAUNA MAMMALIA
ANEXA 3 - FAUNA MAMMALIA
ANEXA 4 - LISTA DE CONTROL

Statele contractante,
recunoscind ca fauna si flora salbatice constituie, prin frumusetea si varietatea lor, un element de neinlocuit al sistemelor naturale, care trebuie sa fie protejat de catre generatiile prezente si viitoare,
constiente de valoarea estetica, stiintifica, culturala, recreativa si economica mereu crescinda a faunei si florei salbatice,
recunoscind ca popoarele si statele sint si ar trebui sa fie cei mai buni protectori ai faunei si florei lor salbatice,
recunoscind, in plus, ca cooperarea internationala este esentiala pentru protectia anumitor specii ale faunei si florei salbatice impotriva unei exploatari excesive, ca urmare a comertului international,
convinse ca trebuie luate masuri urgente in acest scop,
au convenit asupra urmatoarelor:

ART. 1 - Definitii
In temeiul prezentei conventii si cu exceptia contextelor care presupun o alta acceptie, expresiile urmatoare inseamna:
a) specie: orice specie, subspecie sau una dintre populatiile lor izolate geografic;
b) individ:
(i) orice animal sau planta, vii sau moarte;
(ii) in cazul unui animal: pentru speciile inscrise in anexele nr. 1 si 2, orice parte sau orice produs provenit de la un animal, usor de identificat, iar pentru speciile inscrise la anexa nr. 3, orice parte sau orice produs provenit de la un animal, usor de identificat, atunci cind sint mentionate in respectiva anexa;
(iii) in cazul unei plante: pentru speciile inscrise in anexa nr. 1, orice parte sau orice produs provenit de la o planta, usor de identificat, iar pentru speciile inscrise in anexele nr. 2 si 3, orice parte sau orice produs provenit de la o planta, usor de identificat, atunci cind sint mentionate in anexele respective;
c) comert: exportul, reexportul, importul si introducerea de provenienta marina;
d) reexportul: exportul oricarui individ importat in prealabil;
e) introducerea de provenienta marina : transportul intr-un stat de indivizi ai speciilor care au fost capturati in mediul marin care nu este sub jurisdictia unui stat;
f) autoritate stiintifica: o autoritate stiintifica nationala, desemnata conform art. 9;
g) organ de gestiune: o autoritate administrativa nationala, desemnata conform art. 9;
h) parte: un stat pentru care a intrat in vigoare prezenta conventie.

ART. 2 - Principii fundamentale
1. Anexa nr. 1 cuprinde toate speciile amenintate de disparitie, care sint sau ar putea fi afectate de comert. Comertul cu indivizi ai acestor specii trebuie supus unei reglementari foarte stricte in scopul de a nu le mai pune in pericol supravietuirea si nu trebuie autorizat decit in conditii exceptionale.
2. Anexa nr. 2 cuprinde:
a) toate speciile care, cu toate ca nu sint inca neaparat amenintate de disparitie, ar putea deveni in cazul in care comertul cu indivizi ai acestor specii nu ar fi supus unei reglementari stricte, avind drept scop evitarea unei exploatari incompatibile cu supravietuirea lor;
b) anumite specii care trebuie sa faca obiectul unei reglementari, in scopul de a face eficient controlul comertului cu indivizi ai speciilor inscrise in anexa nr. 2, prin aplicarea prevederilor alin. a).
3. Anexa nr. 3 cuprinde toate speciile pe care o parte le declara supuse, in limitele competentei sale, unei reglementari avind ca scop impiedicarea sau restringerea lor si necesitind cooperarea celorlalte parti pentru controlul comertului.
4. Partile nu permit comertul cu indivizi ai speciilor inscrise in anexele nr. 1, 2 si 3 decit in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii.

ART. 3 - Reglementarea comertului cu indivizi ai speciilor inscrise in anexa nr. 1
1. Orice comert cu indivizi ai unei specii inscrise in anexa nr. 1 trebuie sa fie conform dispozitiilor prezentului articol.
2. Exportul unui individ al unei specii inscrise in anexa nr. 1 necesita eliberarea si prezentarea prealabila a unui permis de export. Acest permis trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:
a) o autoritate stiintifica a statului exportator va emite avizul ca acest export nu dauneaza supravietuirii speciei in cauza;
b) un organ de gestiune al statului exportator va detine dovada ca individul nu a fost obtinut prin contraventie la legile privind ocrotirea faunei si florei, in vigoare in acest stat;
c) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada ca orice individ viu se va afla intr-o stare corespunzatoare si va fi transportat in asa fel incit sa se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever;
d) un organ de gestiune al statului exportator va detine dovada ca s-a acordat un permis de import pentru individul respectiv.
3. Importul unui individ al unei specii inscrise in anexa nr. 1 necesita eliberarea si prezentarea prealabila a unui permis de import si fie a unui permis de export, fie a unui certificat de reexport. Un permis de import trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:
a) o autoritate stiintifica a statului importator va emite avizul ca obiectivele importului nu dauneaza supravietuirii speciei respective;
b) o autoritate stiintifica a statului importator va detine dovada ca, in cazul unui individ viu, destinatarul are instalatiile adecvate pentru a-l pastra si a-l ingriji corespunzator;
c) un organ de gestiune al statului importator va detine dovada ca individul nu va fi utilizat in scopuri mai ales comerciale.
4. Reexportul unui individ al unei specii inscrise in anexa nr. 1 necesita eliberarea si prezentarea prealabila a unui certificat de reexport. Acest certificat va trebui sa satisfaca urmatoarele conditii:
a) un organ de gestiune al statului reexportator va detine dovada ca individul a fost importat in acest stat in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii;
b) un organ de gestiune al statului reexportator va detine dovada ca orice individ viu se va afla intr-o stare corespunzatoare si va fi transportat in asa fel incit sa se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever;
c) un organ de gestiune al statului reexportator va detine dovada ca s-a acordat un permis de import pentru orice individ viu.
5. Introducerea de provenienta marina a unui individ al unei specii inscrise in anexa nr. 1 necesita eliberarea unui certificat de catre organul de gestiune al statului in care a fost introdus individul. Certificatul respectiv trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:
a) o autoritate stiintifica a statului in care a fost introdus individul va emite avizul ca introducerea nu dauneaza supravietuirii speciei respective;
b) un organ de gestiune al statului in care a fost introdus individul va detine dovada ca, in cazul unui individ viu, destinatarul are instalatiile adecvate pentru a-l pastra si ingriji corespunzator;
c) un organ de gestiune al statului in care a fost introdus individul va detine dovada ca individul nu va fi folosit in scopuri in special comerciale.

ART. 4 - Reglementarea comertului cu indivizi ai speciilor inscrise in anexa nr. 2
1. Orice comert cu indivizi ai unei specii inscrise in anexa nr. 2 trebuie sa fie in conformitate cu dispozitiile prezentului articol.
2. Exportul unui individ al unei specii inscrise in anexa nr. 2 necesita eliberarea si prezentarea prealabila a unui permis de export. Acest permis trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:
a) o autoritate stiintifica a statului exportator va emite avizul ca acest export nu dauneaza supravietuirii speciei in cauza;
b) un organ de gestiune al statului exportator va detine dovada ca individul nu a fost obtinut prin contraventie la legile privind ocrotirea faunei si florei in vigoare in acest stat;
c) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada ca orice individ viu se va afla intr-o stare corespunzatoare si va fi transportat in asa fel incit sa se evite riscurile de ranire, de imbolnivire sau de tratament sever.
3. Pentru fiecare parte, o autoritate stiintifica va supraveghea continuu eliberarea, de catre partea respectiva, a permiselor de export pentru indivizii speciilor inscrise in anexa nr. 2, precum si exporturile reale ale acestor indivizi. Atunci cind o autoritate stiintifica constata ca exportul uneia dintre specii ar trebui sa fie limitat, pentru a conserva in intreaga ei arie de distributie, la un nivel care sa fie, in acelasi timp, conform cu rolul sau in ecosistemele in care ea este prezenta si net superior celui care ar duce la inscrierea acestei specii in anexa nr. 1, autoritatea va informa organul de gestiune competent in legatura cu masurile corespunzatoare care trebuie sa fie luate pentru limitarea eliberarii permiselor de export pentru comertul cu indivizi din specia respectiva.
4. Importul unui individ al unei specii inscrise in anexa nr. 2 necesita prezentarea, in prealabil, fie a unui permis de export, fie a unui certificat de reexport.
5. Reexportul uni individ al unei specii inscrise in anexa nr. 2 necesita eliberarea si prezentarea prealabila a unui certificat de reexport. Acest certificat va trebui sa satisfaca urmatoarele conditii:
a) un organ de gestiune al statului reexportator va detine dovada ca individul a fost importat in acest stat in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii;
b) un organ de gestiune al statului reexportator va detine dovada ca orice individ viu se va afla intr-o stare corespunzatoare si va fi transportat in asa fel incit sa se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever.
6. Introducerea de provenienta marina a unui individ al unei specii inscrise in anexa nr. 1 necesita eliberarea unui certificat de catre organul de gestiune al statului in care a fost introdus individul. Certificatul resectiv trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:
a) o autoritate stiintifica a statului in care a fost introdus individul va emite avizul ca introducerea nu dauneaza supravietuirii speciei respective;
b) un organ de gestiune al statului in care a fost introdus va detine dovada ca orice individ viu va fi tratat in asa fel incit sa se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever.
7. Certificatele la care face referire paragraful 6 de mai sus pot fi eliberate cu avizul autoritatii stiintifice, luat dupa consultarea celorlalte autoritati stiintifice nationale si, daca este cazul, a autoritatilor stiintifice internationale pentru numarul total de indivizi a caror introducere este autorizata pentru perioade ce nu vor depasi un an.

ART. 5 - Reglementarea comertului cu indivizi ai speciilor inscrise in anexa nr. 3
1. Orice comert cu indivizi ai unei specii inscrise in anexa nr. 3 trebuie sa fie conform dispozitiilor prezentului articol.
2. Exportul unui individ al unei specii inscrise in anexa nr. 3, de catre orice stat care a inscris specia respectiva in anexa nr. 3, necesita eliberarea si prezentarea prealabila a unui permis de export. Acest permis trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:
a) un organ de gestiune al statului exportator va detine dovada ca individul nu a fost obtinut prin contraventie la legile privind ocrotirea faunei si florei, in vigoare in acest stat;
b) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada ca orice individ viu se afla intr-o stare corespunzatoare si va fi transportat in asa fel incit sa se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever.
3. Cu exceptia cazurilor prevazute in paragraful 4 al prezentului articol, importul oricarui individ al unei specii inscrise in anexa nr. 3 necesita prezentarea, in prealabil, a unui certificat privind originea si, in cazul unui import care provine de la un stat care a inscris specia respectiva in anexa nr. 3, a unui permis de export.
4. Atunci cind este vorba de un reexport, un certificat eliberat de catre organul de gestiune al statului reexportator, care sa precizeze ca individul a fost transformt in acest stat sau ca va fi reexportat in aceeasi stare, va face dovada pentru statul importator ca dispozitiile prezentei conventii au fost respectate pentru indivizii respectivi.

ART. 6 - Permise si certificate
1. Permisele si certificatele eliberate in baza dispozitiilor din art. 3, 4 si 5 trebuie sa fie in conformitate cu dispozitiile prezentului articol.
2. Un permis de export trebuie sa contina informatiile precizate in modelul reprodus in anexa nr. 4; el nu va fi valabil pentru export decit pentru o perioada de 6 luni, cu incepere de la data eliberarii.
3. Orice permis sau certificat se refera la titlu prezentei conventii; el contine numele si stampila organului de gestiune care l-a eliberat si un numar de control atribuit de catre organul de gestiune.
4. Orice copie a unui permis sau a unui certificat, eliberata de catre un organ de gestiune, trebuie sa fie clar specificata ca atare si nu poate fi folosita in locul originalului unui permis sau al unui certificat decit daca se stipuleaza acest lucru pe copie.
5. Un permis sau un certificat distinct este necesar pentru fiecare expediere de indivizi.
6. Daca este cazul, un organ de gestiune al statului importator de orice individ pastreaza si anuleaza permisul de export sau certificatul de reexport si orice permis de import corespunzator, prezentat cu ocazia importului individului respectiv.
7. Atunci cind se poate, un organ de gestiune poate aplica un marcaj pe un individ, pentru a permite identificarea acestuia. In acest scop, termenul marcaj desemneaza orice amprenta de nesters, plumb sau alt mijloc corespunzator, care sa permita identificarea unui individ si care sa fie conceputa in asa fel incit orice contrafacere sa fie cit mai dificila posibil.

ART. 7 - Derogari si alte dispozitii speciale privind comertul
1. Dispozitiile art. 3, 4 si 5 nu se aplica la tranzitul sau transbordarea indivizilor pe teritoriul unei parti atunci cind acesti indivizi ramin sub controlul vamal.
2. Atunci cind un organ de gestiune al statului exportator sau reexportator detine dovada ca individul a fost achizitionat inainte ca dispozitiile prezentei conventii sa se aplice individului respectiv, dispozitiile art. 3, 4 si 5 nu se aplica acestui individ, cu conditia ca organul de gestiune respectiv sa elibereze un certificat in acest scop.
3. Dispozitiile art. 3, 4 si 5 nu se aplica indivizilor care sint obiecte personale sau cu folosinta casnica. In consecinta, aceste derogari nu se aplica:
a) daca este vorba de indivizi ai unei specii inscrise in anexa nr. 1, atunci cind ei au fost achizitionati de catre proprietarul lor in afara statului sau de resedinta permanenta si sint importati in acest stat;
b) daca este vorba de indivizi ai unei specii inscrise in anexa nr. 2,
(i) atunci cind ei au fost achizitionati de catre proprietarul lor in timpul unui sejur in afara statului sau de resedinta obisnuita, intr-un stat cu mediu salbatic, unde a avut loc capturarea sau recoltarea;
(ii) atunci cind ei sint importati in statul de resedinta obisnuita a proprietarului; si
(iii) atunci cind statul in care a avut loc capturarea sau recoltarea solicita eliberarea prealabila a unui permis de export,
in afara cazului in care un organ de gestiune detine dovada ca acesti indivizi au fost achizitionati inainte ca dispozitiile prezentei conventii sa se aplice indivizilor respectivi.
4. Indivizii unei specii animale inscrise in anexa nr. 1, crescuti in captivitate in scopuri comerciale, sau ai unei specii de planta inscrisa in anexa nr. 1, reprodusa in mod artificial in scopuri comerciale, vor fi considerati ca indivizi ai speciilor inscrise in anexa nr. 2.
5. Atunci cind un organ de gestiune al statului exportator va detine dovada ca un individ al unei specii animale a fost crescut in captivitate sau ca un individ al unei specii de planta a fost reprodus in mod artificial sau ca este vorba de o parte a unui astfel de animal sau a unei astfel de plante sau de unul dintre produsele sale, un certificat eliberat de catre organul de gestiune in acest scop va fi acceptat in locul permiselor si certificatelor necesare, conform dispozitiilor art. 3, 4 si 5.
6. Dispozitiile art. 3, 4 si 5 nu se aplica la imprumuturi, donatii si schimburi in scopuri necomerciale intre oameni de stiinta si institutii stiintifice care sint inregistrate de catre un organ de gestiune al statului lor, de indivizi de ierbar si de alti indivizi de muzeu, conservati, uscati etc. si de plante vii, care poarta o eticheta eliberata sau aprobata de catre un organ de gestiune.
7. Un organ de gestiune din orice stat poate acorda derogari de la obligatiile prevazute in art. 3, 4 si 5 si poate autoriza, fara permise sau certificate, mutarea indivizilor care fac parte dintr-o gradina zoologica, dintr-un circ, dintr-o menajerie, dintr-o expozitie de animale sau de plante, care se deplaseaza, cu conditia ca:
a) exportatorul sau importatorul sa declare caracteristicile complete ale acestor indivizi organului de gestiune;
b) acesti indivizi sa intre intr-una dintre categoriile specificate la paragraful 2 al prezentului articol;
c) organul de gestiune sa detina dovada ca orice individ viu va fi transportat si tratat in asa fel incit sa se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever.

ART. 8 - Masuri ce vor fi luate de catre parti
1. Partile vor lua masurile corespunzatoare in vederea punerii in aplicare a dispozitiilor prezentei conventii, precum si pentru interzicerea comertului cu indivizi care incalca aceste dispozitii. Aceste masuri includ:
a) sanctiuni penale privind fie comertul, fie detinerea unor astfel de indivizi sau amindoua;
b) confiscarea sau returnarea in statul exportator a unor astfel de indivizi.
2. In afara masurilor luate in baza paragrafului 1 al prezentului articol, o parte poate, atunci cind considera necesar, sa prevada orice procedura de rambursare interna a cheltuielilor pe care le-a riscat si care rezulta din confiscarea indivizilor care au facut obiectul unui comert ce incalca masurile luate prin aplicarea dispozitiilor prezentei conventii.
3. In limitele posibilului, partile vor proceda in asa fel incit formalitatile necesare pentru comertul cu indivizi sa fie efectuate in termen cit mai scurt. In vederea facilitarii acestor formalitati, fiecare parte va putea desemna porturi de iesire si porturi de intrare, unde indivizii trebuie prezentati pentru a fi scosi din vreme. Partile vor proceda, de asemenea, in asa fel incit orice individ viu, in timpul tranzitului, manipularii sau transportului, sa fie tratat corespunzator, astfel incit sa se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever.
4. In cazul confiscarii unui individ viu, rezultind din aplicarea dispozitiilor din paragraful 1 al prezentului articol, se aplica modalitatile urmatoare:
a) individul este incredintat unui organ de gestiune al statului care a procedat la aceasta confiscare;
b) organul de gestiune, dupa ce a consultat statul exportator, ii returneaza individul, pe cheltuiala lui, sau il trimite la un centru de ocrotire sau in orice loc pe care acest organ il considera adecvat si compatibil cu obiectivele prezentei conventii;
c) organul de gestiune poate lua avizul de la o autoritate stiintifica sau poate consulta Secretariatul de fiecare data cind considera necesar, in scopul facilitarii deciziei la care se refera alin. b) de mai sus, inclusiv alegerea unui centru de ocrotire.
5. Un centru de ocrotire, la care se face referire la paragraful 4 al prezentului articol, este o institutie desemnata de catre un organ de gestiune pentru a ingriji indivizii vii, in special pe cei care au fost confiscati.
6. In legatura cu comertul cu indivizi ai speciilor inscrise in anexele nr. 1, 2 si 3, fiecare parte va detine un registru care sa contina:
a) numele si adresa importatorilor si exportatorilor;
b) numarul si natura persmiselor si certificatelor eliberate; statele cu care a avut loc comertul; numarul sau cantitatile si tipurile de indivizi, numele speciilor acelora inscrise in anexele nr. 1, 2 si 3 si, daca este cazul, dimensiunile si sexul indivizilor respectivi.
7. Fiecare parte va intocmi rapoarte periodice privind punerea in aplicare de catre aceasta parte a conventiei si va transmite Secretariatului:
a) un raport anual care sa contina un rezumat al informarilor mentionate la alin. b) din paragraful 6 al prezentului articol;
b) un raport bianual asupra masurilor legislative, regulamentare si administrative luate pentru aplicarea prezentei conventii.
8. Informatiile la care se face referire la paragraful 7 al prezentului articol vor fi tinute la dispozitia publicului, in masura in care acest lucru nu este incompatibil cu dispozitiile legislative si regulamentare ale partii interesate.

ART. 9 - Organe de gestiune si autoritati stiintifice
1. In termenii prezentei conventii, fiecare parte va desemna:
a) unul sau mai multe organe de gestiune competente pentru a elibera permise si certificate in numele acestei parti;
b) una sau mai multe autoritati stiintifice.
2. In momentul depunerii instrumentelor de ratificare, de aderare, de aprobare sau de acceptare, fiecare stat va comunica guvernului depozitar numele si adresa organului de gestiune insarcinat sa comunice cu organele de gestiune desemnate de celelalte parti, precum si cu Secretariatul.
3. Orice modificare la specificarile facute, privind aplicarea dispozitiilor prezentului articol, trebuie sa fie comunicata de catre partea interesata Secretariatului si transmisa celorlalte parti.
4. Organul de gestiune citat la paragraful 2 al prezentului articol trebuie, la cererea Secretariatului sau a organului de gestiune al uneia dintre parti, sa le comunice amprenta sigiililor si stampilelor pe care le foloseste pentru autentificarea certificatelor si a permiselor sale.

ART. 10 - Comertul cu state care nu fac parte din prezenta conventie
In cazul exportului sau reexportului catre un stat care nu este parte a prezentei conventii sau al importului provenind de la un astfel de stat, partile pot, in locul permiselor si certificatelor cerute prin prezenta conventie, sa accepte documente similare, eliberate de autoritatile competente ale statului respectiv; aceste documente trebuie, in esenta, sa se conformeze conditiilor necesare pentru eliberarea permiselor si a certificatelor respective.

ART. 11 - Conferinta partilor
1. Secretariatul va convoca o sesiune a conferintei partilor cel mai tirziu la 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei conventii.
2. Apoi Secretariatul va convoca sesiuni ordinare ale conferintei, cel putin o data la 2 ani, cu exceptia cazului in care conferinta nu va decide altfel, si sesiuni extraordinare atunci cind a fost facuta cererea, in scris, in acest sens, de catre cel putin o treime din numarul partilor.
3. In timpul sesiunilor ordinare sau extraordinare ale acestei conferinte, partile vor proceda la un examen de ansamblu al aplicarii prezentei conventii si pot:
a) sa ia orice dispozitie necesara pentru a permite Secretariatului sa-si indeplineasca functiile;
b) sa examineze amendamentele la anexele nr. 1 si 2 si sa le adopte in conformitate cu art. 15;
c) sa examineze progresele realizate pe calea restaurarii si conservarii speciilor care figureaza in anexele 1, 2 si 3;
d) sa permita si sa examineze orice raport prezentat de catre Secretariat sau de catre orice parte;
e) daca este cazul, sa faca recomandari care sa vizeze amelioararea aplicarii prezentei conventii.
4. La fiecare sesiune, partile pot fixa data si locul pentru viitoarea sesiune ordinara care se va tine conform dipozitiilor din paragraful 2 al prezentului articol.
5. In fiecare sesiune, partile pot stabili si adopta regulamentul interior al sesiunii.
6. Organizatia Natiunilor Unite, institutiile sale specializate, Agentia Internationala pentru Energie Atomica, precum si orice stat care nu face parte din prezenta conventie pot fi reprezentate la sesiunile conferintei prin observatori care au dreptul sa participe la sesiune fara drept de vot.
7. Orice organism sau orice institutie calificata din punct de vedere tehnic in domeniul protectiei, conservarii sau administrarii faunei si florei salbatice, care au informat Secretariatul in legatura cu dorinta lor de a fi reprezentate la sesiunile conferintei prin observatori, vor fi admise - cu exceptia cazului in care cel putin o treime din numarul partilor se opune la acest lucru - cu conditia ca ele sa apartina uneia dintre urmatoarele categorii:
a) organisme sau institutii internationale, fie guvernamentale, fie neguvernamentale, sau organisme sau institutii nationale guvernamentale;
b) organisme sau institutii nationale neguvernamentale, care au fost aprobate in acest scop de catre statul in care acestea sint stabilite. O data admisi, acesti observatori au dreptul sa participe la sesiuni fara drept de vot.

ART. 12 - Secretariatul
1. Din momentul intrarii in vigoare a prezentei conventii, un secretariat va fi asigurat de catre directorul general al Programului Natiunilor Unite pentru Mediul Inconjurator. In masura in care acesta considera oportun, el poate beneficia de concursul organismelor internationale sau nationale corespunzatoare, guvernamentale sau neguvernamentale, competente in materie de protectie, conservare si administrare a faunei si florei salbatice.
2. Atributiile Secvretariatului sint urmatoarele:
a) sa organizeze conferintele partilor si sa furnizeze serviciile aferente acestora;
b) sa indeplineasca functiile care ii sint incredintate in virtutea dispozitiilor art. 15 si 16 ale prezentei conventii;
c) sa intreprinda in conformitate cu programele fixate de catre conferinta partilor, studiile stiintifice si tehnice care vor contribui la aplicarea prezentei conventii, inclusiv studiile referitoare la normele care trebuie respectate pentru starea corespunzatoare si transportul adecvat al indivizilor vii si la mijloacele de identificare a acestor indivizi;
d) sa studieze rapoartele partilor si sa ceara partilor orice informatie suplimentara pe care o considera necesara pentru asigurarea aplicarii prezentei conventii;
e) sa atraga atentia partilor asupra oricarei probleme ce ar avea legatura cu obiectivele prezentei conventii;
f) sa publice periodic si sa comunice partilor listele aduse la zi ale anexelor nr. 1, 2 si 3, precum si orice alte informatii scrise la aceste anexe;
g) sa intocmeasca rapoarte anuale pentru parti asupra propriilor lucrari si asupra aplicarii prezentei conventii, precum si orice alt raport pe care partile respective l-ar putea solicita in timpul sesiunilor conferintei;
h) sa faca recomandari pentru urmarirea obiectivelor si punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei conventii, inclusiv schimburile de informari de natura stiintifica sau tehnica;
i) sa indeplineasca orice alta functie pe care partile i-ar putea-o incredinta.

ART. 13 - Masuri internationale
1. Atunci cind, in urma informatiilor primite, Secretariatul considera ca o specie inscrisa in anexele nr. 1 sau 2 este amenintata prin comertul cu indivizi ai speciilor respective sau ca dispozitiile prezentei conventii nu sint de fapt aplicate, acesta va avertiza organul de gestiune competent al partii sau partilor interesate.
2. Cind o parte, primeste comunicarea faptelor indicate la paragraful 1 al prezentului articol, ea va informa Secretariatul, cit mai urgent posibil si in masura in care legislatia sa permite acest lucru, in legatura cu toate faptele la care se refera si, daca este cazul, va propune masuri corective. Cind partea apreciaza ca ar fi cazul sa se deschida o ancheta, aceasta poate fi efectuata de catre una sau mai multe persoane special imputernicite de catre partea respectiva.
3. Informatii furnizate de catre o parte sau care rezulta din orice ancheta, prevazuta in paragraful 2 al prezentului articol, vor fi examinate in timpul urmatoarei sesiuni a conferintei partilor care poate adresa partii respective orice recomandare pe care aceasta ar considera-o adecvata.

ART. 14 - Incidenta conventiei asupra legislatiilor interne si asupra conventiilor internationale
1. Dispozitiile prezentei conventii nu afecteaza dreptul partilor de a adopta:
a) masuri interne mai stricte in legatura cu conditiile la care sint supuse: comercializarea, capturarea sau recoltarea, detinerea sau transportarea indivizilor din speciile inscrise in anexele nr. 1, 2 si 3, aceste masuri putind merge pina la interzicerea totala a acestora;
b) masuri interne care limiteaza sau interzic comercializarea, capturarea sau recoltarea, detinerea sau transportarea speciilor inscrise in anexele nr. 1, 2 si 3.
2. Dispozitiile prezentei conventii nu afecteaza masurile interne si obligatiile partilor care rezulta din tratate, conventii sau acorduri internationale referitoare la alte aspecte ale comercializarii indivizilor, care sint sau vor putea intra in vigoare privitor la fiecare parte, in special, toate masurile referitoare la vami, igiena publica, stiinta veterinara sau la carantina plantelor.
3. Dispozitiile prezentei conventii nu afecteaza dispozitiile sau obligatiile care rezulta dintr-un tratat, conventie sau acord international, incheiate sau in curs de a fi incheiate intre state, care au ca scop crearea unei uniuni sau a unei zone comerciale regionale, care permit instituirea sau mentinerea controalelor comune vamale externe si suprimarea contralelor vamale interne, in masura in care ele se refera la comertul dintre statele membre ale respectivei uniuni sau zone.
4. Un stat parte la prezenta conventie, care este in acelasi timp parte la un alt tratat, conventie sau acord international in vigoare in momentul intrarii in vigoare a prezentei conventii, ale caror dispozitii acorda protectie speciilor marine inscrise in anexa nr. 2, va fi absolvit de obligatiile impuse in virtutea dispozitiilor prezentei conventii in ceea ce priveste comertul cu indivizi ai speciilor inscrise in anexa nr. 2 care sint capturate de nave inmatriculate in acest stat si conform dispozitiilor respectivului tratat, acord sau conventii internationale.
5. In pofida dispozitiilor art. 3, 4 si 5 ale prezentei conventii, exportul unui individ detinut la bord conform paragrafului 4 al prezentului articol nu necesita decit un certificat eliberat de un organ al administratiei statului in in care acesta a fost transportat, din care sa reiasa ca individul a fost prins conform dispozitiilor altor tratate, conventii sau acorduri inetrnationale.
6. Nici o dispozitie a prezentei conventii nu prejudiciaza codificarea si elaborarea dreptului marii de catre Conferinta Natiunilor Unite asupra Dreptului Marii convocata in virtutea Rezolutiei nr. 2750 (XXV) a Adunarii generale a Natiunilor Unite, nici revendicarile si functiile juridice prezente sau viitoare ale oricarui stat interesat de dreptul marii si de natura si intinderea jurisdictiei sale de coasta si de juridisctia pe care o exercita asupra navelor aflate sub pavilionul sau.

ART. 15 - Amendamente la anexele nr. 1 si 2
1. Dispozitiile urmatoare se aplica referitor la amendamentele aduse anexelor nr. 1 si 2, in momentul desfasurarii sesiunilor conferintei partilor:
a) Fiecare parte poate propune in amendament la anexele nr. 1 si 2, spre examinare, in cadrul sesiunii urmatoare a conferintei. Textul propunerii amendamentului este comunicat Secretariatului cu cel putin 150 de zile inainte de a avea loc sesiunea conferintei. Secretariatul consulta celelalte partii si organe interesate de subiectul amendamentului, conform dispozitiilor alin. b) si c) al paragrafului 2 al prezentului articol si comunica raspunsul tuturor partilor cu cel putin 30 de zile inaintea sesiunii conferintei.
b) Amendamentele sint adoptate cu o majoritate de doua treimi din numarul partilor prezente si votante. Parti prezente si votante inseamna partile prezente si care se pronunta afirmativ sau negativ. Nu se tine cont de abtineri in calculul majoritatii celor doua treimi necesare pentru adoptarea amendamentului.
c) Amendamentele adoptate la o sesiune a conferintei intra in vigoare la 90 de zile dupa respectiva sesiune pentru toate partile, cu exceptia celor care au o rezerva, conform dispozitiilor paragrafului 3 al prezentului articol.
2. Dispozitiile urmatoare se aplica referitor la amendamentele aduse anexelor nr. 1 si 2 in intervalul dintre sesiunile conferintei partilor:
a) Fiecare parte poate sa propuna un amendament la anexele nr. 1 si 2, spre examinare, in intervalul dintre sesiunile conferintei partilor prin procedura de vot prin corespondenta, stipulata in prezentul paragraf.
b) Pentru speciile marine, Secretariatul, imediat ce primeste textul cu propunerea amendamentului, il comunica tuturor partilor. Consulta, totodata, organismele interguvernamentale competente, mai ales in vederea obtinerii tuturor datelor stiintifice pe care acestea sint in masura sa le furnizeze si pentru a asigura coordonarea oricarei masuri de conservare, indeplinita de aceste organisme. Secretariatul comunica partilor in timp util punctele de vedere exprimate si datele furnizate de aceste organisme, precum si propriile sale concluzii si recomandari.
c) Pentru alte specii decit cele marine, Secretariatul, imediat ce primeste textul cu propunerea de amendament, il comunica partilor si apoi le transmite propriile sale recomandari in timp util.
d) Fiecare parte poate, in termen de 60 de zile de la data la care Secretariatul a transmis recomandarile sale partilor, prin aplicarea dispozitiilor alin. b) sau c) de mai sus, sa transmita numitului Secretariat toate comentariile referitoare la subiectul propunerii de amendament, precum si toate datele si informatiile stiintifice necesare.
e) Secretariatul comunica partilor, in timp util, raspunsurile primite, insotite de propriile recomandari.
f) Daca Secretariatul nu a primit nici o obiectie la propunerea de amendament intr-un termen de 30 de zile de la data la care a transmis raspunsurile si recomandarile primite, in virtutea dispozitiilor alin. e) al prezentului paragraf, amendamentul intra in vigoare dupa 90 de zile pentru toate partile, cu exceptia celor care au avut o rezerva, conform dispozitiilor paragrafului 4 al prezentului articol.
g) Daca Secretariatul a primit o obiectie a unei parti, propunerea de amendament trebuie sa fie supusa unui vot prin corespondenta conform dispozitiilor alin. h), i) si j) ale prezentului paragraf.
h) Secretariatul anunta partile ca s-a primit o obiectie.
i) In cazul in care Secretariatul n-a primit voturile afirmative sau negative sau obiectiile a cel putin jumatate din numarul partilor in termen de 60 de zile de la data notificarii, conform dispozitiilor alin. h) al prezentului paragraf, propunerea de amendament va fi trimisa spre o noua examinare in cadrul sesiunii urmatoare a conferintei partilor.
j) Daca numarul voturilor primite rezulta din partea a cel putin jumatate din numarul partilor, propunerea de amendament este adoptata cu o majoritate de doua treimi din numarul partilor care si-au exprimat un vot afirmativ sau negativ.
k) Secretariatul informeaza partile asupra rezultatului scrutinului.
l) Daca propunerea de amendament este adoptata, ea intra in vigoare dupa 90 de zile de la data notificarii de catre Secretariat a acceptarii sale, pentru toate partile, cu exceptia celor care au o rezerva, conform dispozitiilor paragrafului 3 al prezentului articol.
3. In timpul perioadei de 90 de zile prevazuta la alin. c) al paragrafului 1 sau la alin. 1) al paragrafului 2 al prezentului articol, fiecare parte poate, prin notificare scrisa trimisa guvernului depozitar, sa exprime o rezerva asupra subiectului amendamentului. Atit timp cit respectiva rezerva nu este retrasa, aceasta parte este considerata ca stat care nu se constituie ca parte la prezenta conventie in ceea ce priveste comertul cu speciile vizate.

ART. 16 - Anexa nr. 3 si amendamentele la aceasta anexa
1. Fiecare parte poate oricind sa depuna la Secretariat o lista cu speciile pe care aceasta le declara ca facind obiectul, in limitele competentei sale, al unei reglementari in termenii vizati in paragraful 3 al art. 2. Anexa nr. 3 cuprinde numele partii care a facut inscrierea speciei, denumirile stiintifice ale respectivelor specii, partile (organele) animalelor si plantelor respective si produsele obtinute din acestea, care sint expres mentionate conform dispozitiilor alin. b) al art. 1.
2. Fiecare lista inaintata conform dispozitiilor paragrafului 1 al prezentului articol este comunicata partilor imediat dupa primirea sa la Secretariat. Lista va intra in vigoare, ca parte integranta a anexei nr. 3 la 90 de zile de la data comunicarii. Dupa comunicarea listei respective, fiecare parte poate, prin notificarea scrisa trimisa guvernului depozitar, sa formuleze o rezerva in legatura cu o anumita specie, parte sau produs obtinut din animalele sau plantele respective si, atita vreme cit aceasta rezerva nu a fost retrasa, statul nu este considerat ca stat parte la prezenta conventie in ceea ce priveste comertul cu speciile, partile sau produsele obtinute din animalele sau plantele respective.
3. O parte care a inscris o specie in anexa nr. 3 poate efectua retragerea acesteia prin notificare scrisa, trimisa la Secretariat, care informeaza toate partile despre aceasta. Aceasta retragere intra in vigoare la 30 de zile de la data acestei comunicari.
4. Orice parte care supune o lista a speciilor, in virtutea dispozitiilor paragrafului 1 al prezentului articol, trimite Secretariatului o copie a tuturor legilor si reglementarilor interne in vigoare privind protectia speciilor, insotita de un comentariu complet, pe care partea le considera necesare sau pe care le poate solicita Secretariatul. Atit timp cit speciile respective ramin inscrise in anexa nr. 3, partea comunica orice amendament adus la aceste legi si reglementari sau orice nou comentariu, din momentul adoptarii lor.

ART. 17 - Amendamente la conventie
1. Secretariatul convoaca o sesiune extraordinara a conferintei partilor, daca cel putin o treime din numarul partilor cere acest lucru in scris, in scopul examinarii si adoptarii amendamentelor la prezenta convetie. Aceste amendamente sint adoptate cu o majoritate de doua treimi din numarul partilor prezente si votante. In termenii prezentei conventii, parti prezente si votante inseamna partile prezente si care se exprima afirmativ sau negativ. Nu se tine seama de abtineri in calculul majoritatii celor doua treimi necesare adoptarii amendamentului.
2. Textul oricarei propuneri de amendament este comunicat partilor de catre Secretariat cu cel putin 90 de zile inaintea sesiunii conferintei partilor.
3. Un amendament intra in vigoare, pentru partile care l-au adoptat, din a 60-a zi de la depunerea de catre cele doua treimi din numarul partilor a unui instrument de aprobare a amendamentului, pe linga guvernul depozitar. Drept urmare, amendamentul intra in vigoare, pentru celelalte parti, dupa 60 de zile de la depunerea de catre partea respectiva a actului de aprobare a amendamentului.

ART. 18 - Reglementarea diferendelor
1. Orice diferend care intervine intre doua sau mai multe parti la prezenta convenitie referitor la interpretarea sau aplicarea dispozitiilor respectivei conventii va face obiectul negocierilor intre partile in discutie.
2. Daca acest diferend nu poate fi rezolvat in maniera prevazuta de paragraful 1 de mai sus, partile pot, de comun acord, sa supuna diferendul arbitrajului, in special celui de la Curtea Permanenta de Arbitraj de la Haga; partile care au supus diferendul vor fi legate de decizia de arbitraj.

ART. 19 - Semnarea
Prezenta conventie va fi deschisa spre semnare la Washington pina la 30 aprilie 1973 si, dupa aceasta data, la Berna, pina la 31 decembrie 1974.

ART. 20 - Ratificarea, acceptarea, aprobarea
Prezenta conventie va fi supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe linga Guvernul Confederatiei Elvetiene, care este guvernul depozitar.

ART. 21 - Aderarea
Prezenta conventie va fi deschisa indefinit pentru aderare. Instrumentele de aderare vor fi depuse pe linga guvernul depozitar.

ART. 22 - Intrarea in vigoare
1. Prezenta conventie va intra in vigoare dupa 90 de zile de la depunerea celui de-al 10-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, pe linga guvernul depozitar.
2. Pentru fiecare stat care va ratifica, va accepta sau va aproba prezenta conventie sau care va adera la aceasta dupa depunerea celui de-al 10-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prezenta conventie va intra in vigoare dupa 90 de zile de la depunerea de catre acest stat a instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

ART. 23 - Rezerve
1. Prezenta conventie nu poate face obiectul unor rezerve generale. Nu pot fi formulate decit rezerve speciale, conform dispozitiilor prezentului articol si ale art. 15 si 16.
2. Fiecare stat poate, in urma depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa formuleze o rezerva speciala cu privire la:
a) oricare specie inscrisa in anexele nr. 1, 2 sau 3;
sau
b) oricare parte sau produs animalier sau vegetal apartinind unei specii inscrise in anexa nr. 3.
3. Atita vreme cit statul parte la prezenta conventie nu-si retrage rezerva formulata in virtutea dispozitiilor acestui articol, statul respectiv nu este considerat ca parte la prezenta conventie in ceea ce priveste comertul cu speciile, partile sau produsele obtinute dintr-un animal sau dintr-o planta specificate in respectiva rezerva.

ART. 24 - Retragere
Orice parte va putea sa se retraga din prezenta conventie prin notificare scrisa adresata guvernului depozitar.
Retragerea va intra in vigoare dupa 12 luni de la primirea acestei notificari de catre guvernul depozitar.

ART. 25 - Depozitarul
1. Originalul prezentei conventii, ale carui texte in limbile engleza, chineza, spaniola, franceza si rusa sint egal valabile, va fi depus pe linga guvernul depozitar, care va transmite copii legalizate statelor care l-au semnat sau care au depus instrumente de aderare la respectiva conventie.
2. Guvernul depozitar informeaza statele semnatare si care au aderat la prezenta conventie si Secretariatul, in legatura cu semnaturile, depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, despre prezentarea sau retragerea rezervelor, despre intrarea in vigoare a prezetei conventii, despre amendamentele sale si despre notificarile de retragere.
3. Imediat dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, un exemplar legalizat conform respectivei conventii va fi transmis de catre guvernul depozitar Secretariatului Natiunilor Unite spre inregistrare si publicare, conform art. 102 al Cartei Natiunilor Unite.
Pentru conformitate, plenipotentiarii subsemnati, deplin autorizati, am semnat prezenta conventie.
Intocmita la Washington la data de 3 martie 1973.

ANEXELE nr. 1 si 2


Valabile incepind cu 28 iunie 1979
Interpretare
1. Speciile care figureaza in prezentele anexe sint indicate prin:
a) denumirea speciei; sau
b) ansamblul speciilor apartinind unui ordin de clasificare superior sau unei parti desemnate a respectivului ordin de clasificare.
2. Prescurtarea "spp." se foloseste pentru a desemna toate speciile unui ordin de clasificare superior.
3. Celelalte referiri la ordine de clasificare superioare ale speciilor sint date numai cu titlu informativ sau in scopul clasificarii.
4. Persecutarea "p.e." se foloseste pentru a desemna specii probabil disparute.
5. Un asterisc (*) plasat dupa denumirea unei specii sau a unui ordin de clasificare superior arata ca una sau mai multe populatii izolate din punct de vedere geografic, subspecii sau specii, ale respectivei specii sau ale respectivului ordin figureaza in anexa nr. 1 si ca aceste populatii, subspecii sau specii, sint excluse din anexa nr. 2.
6. Doua asteriscuri (**) plasate dupa denumirea unei specii sau a unui ordin superior arata ca una sau mai multe populatii izolate din punct de vedere geografic subspecii sau specii ale respectivei specii sau ale respectivului ordin figureaza in anexa nr. 2 si ca aceste populatii, subspecii sau specii, sint excluse din anexa nr. 1.
7. Semnul (+) urmat de un numar plasat dupa denumirea unei specii sau clasificari superioare inseamna ca numai populatiile izolate din punct de vedere geografic, subspecii sau specii, ale respectivei specii sau ale respectivului ordin sint inscrise in anexa respectiva, dupa cum urmeaza:
+201 Populatie din America de Sud
+202 (A)Populatie din Pacificul de Nord
(B)Populatie din spatiul cuprins intre 0 grade si 70 grade longitudine estica si intre ecuator si zona antarctica
+203 Populatia din Bhutan, India, Nepal si Pakistan
+204 Populatia italiana
+205 Toate subspeciile din America de Nord
+206 Populatia asiatica
+207 Populatia din India
+208 Populatia australiana
+209 Populatia din Himalaya
+210 Populatia din S.U.A.
+211 Toate speciile din Noua Zeelanda
+212 Populatia din Chile
+213 Toate speciile familiei din cele doua Americi
+214 Populatii australiene.
8. Semnul (-) urmat de un numar plasat dupa denumirea unei specii sau a unui ordin superior inseamna ca populatiile izolate din punct de vedere geografic, subspecii, specii, grupe de specii sau familii ale respectivei specii sau ordin sint excluse din anexa in cauza, dupa cum urmeaza:
-101 (A) Populatii din Atlanticul de Nord pe tot cuprinsul Islandei
(B) Populatii din Atlanticul de Nord pe tot cuprinsul Terra Novei
(C) Populatia din spatiul cuprins intre 40 grade latitudine sudica si
Antarctica, si intre 120 grade si 60 grade longitudine vestica.
-102 Populatiile din Bhutan, India, Nepal si Pakistan
-103 Panthera tigris altaica (amurensis)
-104 Populatia australiana
-105 Catharidae
-106 Populatii din S.U.A.
-107 Populatia australiana
-108 Populatia din Papua - Noua Guinee
-109 Populatia din Chile
-110 Toate speciile nesuculente
9. Orice planta, vie sau moarta, cit si orice parte sau produs, usor de identificat, provenind dintr-o planta apartinind unei specii sau unui ordin de clasificare superior inscris in anexa nr. 2 sint acoperite prin dispozitiile prezentei conventii, cu conditia ca semnul ( ) urmat de o cifra sa fie plasat dupa denumirea respectivei specii sau ordin. In acest caz, planta vie sau moarta si partile sau produsele desemnate dupa cum urmeaza sint singurele cuprinse:
1 - desemneaza radacinile;
2 - desemneaza lemnul;
3 - desemneaza trunchiurile.

ANEXA nr. 3


valabila incepind de la data de 28 iunie 1979
Interpretare
1. Speciile care figureaza in prezenta anexa sint indicate prin:
a) numele speciei; sau
b) ansamblul speciilor apartinind unui ordin de clasificare superior sau unei parti desemnate a respectivului ordin de clasificare.
2. Prescurtarea "spp." se foloseste pentru a desemna toate speciile unui ordin de clasificare superior.
3. Celelalte referiri la ordine de clasificare superioare ale speciilor sint date numai cu titlu informativ sau in scopul clasificarii.
4. Un asterisc (*) plasat dupa denumirea unei specii sau a unui ordin de clasificare superior arata ca una sau mai multe populatii izolate din punct de vedere geografic, subspecii sau specii, ale respectivei specii sau ale respectivului ordin figureaza in anexa nr. 1 si ca aceste populatii, subspecii sau specii, sint excluse din anexa nr. 3.
5. Doua asteriscuri (**) plasate dupa denumirea unei specii sau a unui ordin superior arata ca una sau mai multe populatii izolate din punct de vedere geografic, subspecii sau specii, ale respectivei specii sau ale respectivului ordin, figureaza in anexa nr. 2 si ca aceste populatii, subspecii sau specii, sint excluse din anexa nr. 3.
6. Numele tarilor plasate dupa numele speciilor sau ale unor ordine sint cele ale partilor care au inscris respectivele specii sau ordine in prezenta anexa.
7. Orice animal si orice planta, vii sau moarte, care apartin unei specii sau unui ordin de clasificare superior mentionat in prezenta anexa, ca si orice parte sau produs, usor de identificat, provenind din acestea, sint acoperite de dispozitiile prezentei conventii.Yüklə 101 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə