Cü il tarixində əlavə edilmişdir 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?


) Dişlərin I dərəcəli laxlaması nəticəsində hansılar müşahidə olunur?Yüklə 1,79 Mb.
səhifə14/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,79 Mb.
#119
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

886) Dişlərin I dərəcəli laxlaması nəticəsində hansılar müşahidə olunur?
A) Dişin üfüqi müstəvidə vestibulo-oral istiqamətdə laxlaması

B) Dişin yalnız vertikal istiqamətdə alveol yuvasına basılması

C) Dişin yalnız medio-distal istiqamətdə laxlaması

D) Dişin vertikal istiqamətdə alveol yuvasına basılması və bütün istiqamətlərdə laxlaması

E) Dişin vestibulo-oral və medio-distal istiqamətdə laxlaması
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008, səh 241
887) Dişlərin II dərəcəli laxlaması nəticəsində hansılar müşahidə olunur?
A) Dişin öz oxu ətrafında fırlanması

B) Dişin vestibulo - oral və medial - distal istiqamətdə laxlaması

C) Dişin yalnız vertikal istiqamətdə alveol yuvasına basılması

D) Dişin yalnız medio - distal istiqamətdə laxlaması

E) Dişin yalnız vestibulo - oral istiqamətdə laxlaması
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
888) Dişlərin III dərəcəli laxlamasınınəlamətlərinə hansılar aiddir?
A) Dişin medio-distal və vestibulo-oral istiqamətdə laxlaması

B) Dişin yalnız bir medio-distal istiqamətdə laxlaması

C) Dişin yalnız şaquli istiqamətdə laxlaması

D) Dişin yalnız vestibulo-oral istiqamətdə laxlaması

E) Dişin vertikal istiqamətdə yuvasına basılması və bütün istiqamətlərdə laxlaması
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008, səh 64
889) Veberə görə en kəsiyinin sahəsi 1sm² olan əzələ neçə kq yükü qaldıra biləcək gücə malikdir?
A) 7 kq

B) 10 kq


C) 8 kq

D) 5 kq


E) 3 kq
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
890) Ağız boşluğunun protezlənməyə xüsusi terapevtik hazırlanması nəyi nəzərdə tutur?
A) Yumşaq və sərt çöküntülərin xaric edilməsini

B) Parodont xəstəliklərini müalicəsini

C) Kariyes boşluqlarının plomblanmasını

D) Kəskin və xroniki pulpitlərin müalicəsini

E) Protezləmə məqsədilə intakt dişlərin depulpasiyasını
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
891) Ağız boşluğunun protezləməyə xüsusi ortopedik hazırlanmasında həyata keçirilən əsas tədbirlər hansılardır?
A) Yalnız uzanmış dişlərin depulpasiya edilməsi, yonulması və üzərinə qapağın taxılması

B) İnfra və supraokklüziya vəziyyətində olan və konvergensiya olunmuş dişlərin depulpasiya edilməsi, qapaq altına hazırlanması və qapağın taxılması

C) Dişlərin okklüziya səthinin düzəldilməsi, infra və supraokklüziya vəziyyətində olan, konvergensiya olunmuş dişlərin korreksiya edilməsi

D) Parodontitli dişlər müşahidə edildikdə, onların şinalanması

E) Əyilmiş dişlər olduqda çıxan körpüvari protezlərin düzəldilməsi
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
892) Karpenkov aparatından hansı məqsədlə istifadə olunur?
A) Ön dişləri protezləmək

B) Uzanmış dişləri öz yuvasına oturtmaq

C) Çeynəmə dişləri nahiyyəsinə çıxan potezlər hazırlamaq

D) Dişləmi qaldırmaq

E) Körpüvari potezlər hazırlamaq
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
893) Xüsusi cərrahi tədbirlərə hansılar aiddir?
A) Ağız dəhlizinin dərinləşdirilməsi, parodont xəstəlikləri zamanı dişlərin seçmə cilalanması, ekzostozların xaric edilməsi

B) Ekzostozların və çapıqların götürülməsi, diş köklərinin çəkilməsi, pulpitlərin müalicəsi

C) Protezləmə məqsədilə selikli qişa xəstəliklərin müalicəsi, pulpit və periodontitli dişlərin müalicəsi

D) Torusun götürülməsi, parodontitli dişlərin şinalanması, periodontitli dişlərin çəkilməsi

E) Ekzostozların, protez yatağındakı çapıqların götürülməsi, ağız dəhlizinin dərinləşdirilməsi, xüsusi hallarda dişlərin çəkilməsi, alveol çıxıntısının plastikası
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
894) Ağız boşluğu dəhlizinin dərinləşdirilməsi və alveolyar çıxıntının rezeksiyası hansı məqsədlə aparılır?
A) Ölçü götürmək məqsədilə

B) Çeynəmə funksiyasını tənzimləmək məqsədilə

C) Estetik nəticə əldə etmək məqsədilə

D) Nitqin korreksiyası məqsədilə

E) Səmərəli ortopedik stomatoloji yardımın göstərilməsi məqsədilə
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
895) Damaq torusu həddindən artıq izolə edilərsə nə baş verər?
A) Tappeyner leykoplakiyası əmələ gələr

B) Damaq nahiyyəsində selikli qişa avazıyar və həmin nahiyyədə atrofiya baş verər

C) Selikli qişanın hiperemiyası və papillomatozu əmələ gələr

D) Damaq nahiyyəsində selikli qişa avazıyar və burada papillomatoz baş verər

E) Varikoz leykoplakiya əmələ gələr
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
896) Damaq torusu izolə edilmədikdə daha çox hansı fəsad baş verər?
A) Torus nahiyyəsində xoranın əmələ gəlməsi, orta xətt boyunca bazisin çatlaması

B) Torus nahiyyəsinin travması və protezin düzgün oturmaması

C) Aşağı çənədə potezin yerindən çıxması, protezdə çatların əmələ gəlməsi

D) Yuxarı çənədə protezin yerindən çıxması və protezdə çatların əmələ gəlməsi

E) Ağız dibi nahiyyəsində xroniki travma və protezin yerindən oynaması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
897) Hansı hallarda paslanmayan poladdan istifadə edilir?
A) Tam çıxan protezlər hazırlamaq üçün

B) Bügel protezləri hazırlamaq üçün

C) Metal - keramika protezləri hazırlamaq üçün

D) Tökmə protezlər hazırlamaq üçün

E) Süni qapaq, ştift və klammerlər hazırlamaq üçün
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
898) Aşağıdakılardan hansı bazis materialları hesab olunur?
A) Körpüyəbənzər protezlər hazırlamaq üçün istifadə olunan materiallar

B) Qapaqları hazırlamaq üçün istifadə olunan materiallar

C) Ştiftləri hazırlamaq üçün istifadə olunan materiallar

D) Taxmaları hazırlamaq üçün istifadə olunan materiallar

E) Çıxan lövhəli protezlərin bazisini hazırlamaq üçün istifadə olunan materiallar
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
899) Hansı material məsaməlidir və ağız boşluğunda rəngini tədricən dəyişir?
A) Metal xəlitələr

B) Plastik kütlə

C) Keramika kütləsi

D) 900 əyarlı qızıl

E) 750 əyarlı qızıl
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
900) Alginat ölçü materialı hansı mayedə qarışdırılır?
A) 3% - li kalium xlorid məhlulunda

B) 1 % - li hidrogen - peroksid

C) 3% - li xörək duzu məhlulunda

D) Suda


E) Materiala əlavə olunan kristallizatorda
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008

Taxmalar və ştifli dişlər

901) Çini materiallar hansı hallarda istifadə edilir?
A) Qapaq və körpüyəbənzər protezlər hazırladıqda

B) Protezlərin təmirində

C) Çıxan protezlərin bazisini hazırlamaq üçün

D) Hissəvi çıxan bügel protezlərin karkasını hazırlamaq üçün

E) Ştiftin kök kanalına fiksə edilməsində
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
902) Yuxarı çənə üçün standart ölçü qaşıqları neçə nömrədə buraxılır?
A) 11

B) 8


C) 10

D) 9


E) 12
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
903) Aşağı dişsiz çənələrdən ölçü almaq üçün hansı nömrəli standart qaşıqlardan istifadə olunur?
A) 3, 4, 5 və 6

B) 7, 8, 9 və 10

C) 5, 6, 7 və 8

D) 6, 7, 8, və 9

E) 5, 7, 9 və 11
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
904) Aşağı çənə üçün standart ölçü qaşıqları neçə nömrədə buraxılır?
A) 6

B) 9


C) 10

D) 12


E) 8
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
905) Yuxarı dişsiz çənələrdən ölçü almaq üçün hansı nömrəli standart qaşıqlardan istifadə olunur?
A) 6, 7 və 8

B) 7, 8 və 9

C) 8, 9 və 10

D) 6, 8 və 10

E) 7, 9 və 5
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
906) Diş tacı defektlərində yerləşməsinə görə mikroprotezlər (taxmalar) neçə qrupa bölünür?
A) 5

B) 2


C) 3

D) 4


E) 6
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
907) I qrupa mənsub olan mikroprotezlər (taxmalar) necə adlanır və yerləşdirilir?
A) Onlay – diş tacının okklüziya edilmiş səthini örtərək, eyni zamanda diş tacında olan boşluğa yeridilən mikroprotez

B) Overlay – xaricdən diş tacının xeyli hissəsini örtərək, boşluğa daxil edilən mikroprotez

C) İnlay – diş tacı qüsuruna daxil edilən mikroprotez (diş tacında olan boşluğa daxil edilir) protez dişin yalnız sərt toxumalarının daxilində yerləşir

D) Çinidən hazırlanan mikroprotez (taxma)

E) Pinlay – ştift vasitəsilə ya tac boşluğunda, ya da kök kanalında bərkidilən və üç qrupdan birinə mənsub olan mikroprotez
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003 стр 120; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
908) II qrupa mənsub olan mikroprotezlər (taxmalar) necə adlanır və tac qüsurunda necə yerləşdirilir?
A) Overlay – xaricdən diş tacının xeyli hissəsini örtərək, tac boşluğunda yerləşdirilən mikroprotez

B) Pinlay – ştift vasitəsilə ya tac boşluğunda, ya da kök kanalında bərkidilən və üç qrupdan birinə mənsul olan mikroprotez (taxma)

C) Onlay – diş tacının okklüziya səthini örtərək, eyni zamanda diş tacında olan boşluğa yeridilən mikroprotez

D) Çinidən hazırlanan mikroprotoez (taxma)

E) İnlay – diş tacı qüsuruna daxil edilən mikroprotez
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003 стр 120; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
909) III qrupa mənsub olan mikroprotez (taxma) necə adlanır və tac boşluğunda necə yerləşdirilir?
A) Çinidən hazırlanan mikroprotez (taxma)

B) Overlay – xaricdən diş tacının xeyli hissəsini örtərək, tac boşluğunda yerləşdirilən mikroprotez

C) Onlay – diş tacının okklüziya edilmiş səthini örtərək, eyni zamanda diş tacında olan boşluğa yeridilən mikroprotez

D) İnlay – diş tacı qüsuruna daxil edilən mikroprotez

E) Pinlay – ştift vasitəsilə ya tac boşluğunda, ya da kök kanalında bərkidilən və üç qrupdan birinə mənsub olan mikroprotez (taxma)
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
910) IV qrupa mənsub olan mikroprotezlər (taxmalar) necə adlanır və tac boşluğunda necə yerləşdirilir?
A) Çinidən hazırlanan mikroprotez (taxma)

B) Pinlay – ştift vasitəsilə ya tac boşluğunda, ya da kök kanalında bərkidilən və üç qrupdan birinə mənsub olan mikroprotez (taxma)

C) Onlay – diş tacının okklüziya səthini örtərək, eyni zamanda diş tacında olan boşluğa yeridilən mikroprotez

D) Overlay – xaricdən diş tacının xeyli hissəsini örtərək, tac boşluğunda yerləşdirilən mikroprotez

E) İnlay – diş tacı qüsuruna daxil edilən mikroprotez (diş tacında olan boşluğa daxil edilir)
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
911) Taxmalar hansı materiallardan hazırlanır?
A) Titan xəlitəsi, kadmiy xəlitəsi, amalgam, çini, akriloksid

B) Gümüş xəlitəsi, civə xəlitəsi, qızıl xəlitəsi, çini, titan xəlitəsi, protakril

C) Qızıl xəlitələri, kobalt - xrom xəlitəsi, titan xəlitəsi, karbodent

D) 750 əyarlı qızıl xəlitə, kobalt - xrom xəlitəsi, titan xəlitəsi, plastik kütlə, çini, kompozit material

E) Qızıl xəlitələri, kobalt - xrom xəlitəsi, miss xəlitəsi, çini, kompozit
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
912) Dişin anatomik formasını bərpa edən mikroprotez necə adlanır?
A) Taxma

B) Riçmond tərəfindən təklif edilmiş ştifli diş

C) Süni qapaq

D) İlyina tərəfindən təklif edilmiş ştifli diş

E) Loqan tərəfindən təklif edilmiş ştifli diş
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
913) Aşağıdakılardan hansı mikroprotezlərə aiddir?
A) Ekvator qapaqlar

B) Süni qapaqlar

C) Əhmədovun qapağı

D) Riçmondun ştifli dişi

E) Taxmalar, ştifli taxmalar, yarımqapaqlar
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
914) Taxmalardan hansı hallarda istifadə olunur?
A) Fizioloji dişləmin bərpası üçün

B) Konsol protezlərin fiksasiyası üçün

C) Diş tacı qüsurunun anatomik bərpası və körpüyəbənzər protezlərdə istinad nöqtəsi kimi

D) Diş cərgəsi qüsurlarının bərpası üçün

E) Patoloji sürtünmə zamanı dişləmin qarışdırılması üçün
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
915) Taxmaları hansı materialdan hazırlamaq olar?
A) Yalnız amalqamadan

B) Sementdən və amalqamadan

C) Elastik kütlədən

D) Kompozit metariallardan

E) Plastik kütlədən, çinidən, metaldan, kombinəedilmiş
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
916) Diş boşluğunun taxmalar üçün hazırlanması zaman yol verilən əyrilik (fals) nə qədər ola bilər?
A) Pulpadan 0,5-1,0 məsafədə sərt toxumaların sərhəddinə qədər

B) Minanın sərhəddinə qədər

C) Minanın qalınlığının 1/2- i qədər

D) Minanın qalınlığı qədər

E) Minanın qalınlığının 1/3-i qədər
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
917) Taxma üçün hazırlanan boşluğun dibinin formalaşdırılma prinsipi nədir?
A) Pulpa kamerasının damına paralel olma

B) Pulpanın buynuzlarına nisbətdə 150 bucaq altında

C) Pulpanın buynuzlarına nisbətdə 50 bucaq altında

D) Pulpanın buynuzlarına nisbətdə 100 bucaq altında

E) Pulpa kamerasının damının qabarcığının təkrarlanması
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
918) Diş boşluğunun taxmalar üçün hazırlanmasında əyriliyin (falsın) formalaşdırılmasında məqsəd nədir?
A) Taxmanın yerdəyişməsinin qarşısının alınması

B) Taxmanın daha yaxşı boşluğa yapışması və fiksasiyası

C) Taxmada qovuqların qarşısını alınması

D) Taxmanın çevrilmə anının müstəsnası

E) Sementin sovrulmasının qarşısının alınması
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
919) Hansı növ taxmaların hazırlanmasında əyriliyin (falsın) formalaşdırılması zəruridir?
A) Çinidən hazırlanan taxmalar

B) Yüksəkdavamlı plastik kütlədən hazırlanan taxmalar

C) Nəcib metallardan hazırlanan taxmalar

D) Metal taxmalar

E) Qara metallardan hazırlanan taxmalar
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
920) Sadalananlardan hansı tökmə ştiftli taxmaların istifadəsinə göstərişdir?
A) Depulpasiya olunmasından 3 il müddətin keçməsi

B) Dişlərin patoloji sürtülməsi

C) Diş tacının 1 / 3 və daha çox hissəsinin olmaması

D) Dişin depulpasiya olunmasından 1 il müddətin keçməsi

E) Dişin depulpasiya olunmasından 5 il müddətin keçməsi
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
921) Tökmə ştiftli taxmanın ştiftin optimal uzunluğu nə qədər olmalıdır?
A) Diş kökünün boyu qədər

B) Diş kökünün 1 /4-i qədər

C) Diş kökünün 2/3-i qədər

D) Diş kökünün 1/3-i qədər

E) Diş kökünün 1/2 - i
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
922) Hansı dişlərdə ştiftli güdüllü taxmalardan istifadə etmək olar?
A) Alt çənənin kəsici, köpək və premolyar dişlərində

B) Alt çənənin birköklü dişlərində

C) Bütün diş qruplarında

D) Üst çənənin birköklü dişlərində

E) Üst çənənin kəsici, köpək və premolyar dişlərində
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
923) Diş tacının diş əti səviyyəsində qırılması zamanı dişin bərpası necə aparılır?
A) Yarımqapaqlarla

B) Ekvatorlu qapaqlarla

C) Çıxan protezlərlə

D) Ştiftli konstruksiyalarla

E) Taxmalarla
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
924) Diş kökünə bərkidilən protez necə adlanır?
A) Mikroprotez

B) Kiçik protez– hissəvi protez

C) Süni diş

D) Kök protezi

E) Ştiftli diş
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
925) Ştiftli dişlərin hazırlanmasına hansı göstərişdir?
A) Blekə görə diş tacının 3 - cü sinif defektində

B) Blekə görə diş tacının 3 - cü sinif defektində qüsurunda

C) Diş tacının tam qüsuru

D) Diş tacının hissəvi qüsuru

E) Bir dişin olmaması
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
926) Diş kökü kanalını hermetik bağlayan güdüllü ştiftli dişlər hansılardır?
A) Riçmondun, Katsın, Əhmədovun və Markovun ştiftli dişləri

B) İlyinanın, Sitrinin, Şteynberqin, Konstantinovun ştifli dişləri, ştiftli güdüllü əlavə

C) İlyinanın, Əhmədovun, Riçmondun, Katsın və Markonun ştiftli dişləri

D) Loqanın, Devisin, Düvalın, Bonvilin, Stilin ştiftli dişləri

E) Əhmədovun, Loqanın, Bonvilin və Devisin ştiftli dişləri
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
927) Aşagıdakılardan hansı tökmə ştiftli dişin hazırlanmasına göstərişdir?
A) Dişin depulpasiya olunmasından 1 il müddətin keçməsi

B) Dişlərin patoloji sürtülməsi

C) Diş tacının 1/3 və daha çox hissəsinin olmaması

D) Dişin depulpasiya olunmasından 3 il müddətin keçməsi

E) Dişlərdə flüorozun olması
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
928) Diş kökü kanalını kappa, həlqə və yarım həlqə ilə hermetik bağlayan ştiftli dişlər hansılardır?
A) İlyinanın, Sitrinin, Şteynberqin və Kontantinoun ştiftli dişləri

B) Riçmondun, Düvalın, Markovun və Əhmədovun ştiftli dişləri

C) İlyinanın, Devisin, Katsın və Əhmədovun ştiftli dişləri

D) Loqanın, Devisin, Düvalın, Bonvilin və Stilin ştiftli dişləri

E) Riçmondun, Katsın, Əhmədovun, Şarovayanın və Ortonun ştiftli dişləri
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
929) Yuxarı çənənin köpək dişinin kök kanalının orta uzunluğu nə qədərdir?
A) 15,5 mm

B) 15,0 mm

C) 16,0 mm

D) 17,0 mm

E) 16,5 mm
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
930) Aşağı çənənin köpək dişinin kök kanalının orta uzunluğu nə qədərdir?
A) 15,0 mm

B) 17,0 mm

C) 15,5 mm

D) 16,5 mm

E) 17,5 mm
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə