Cü il tarixində əlavə edilmişdir 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?


) Kataral gingivitlərdə ağız boşluğu hidrogen-peroksidinin hansı konsentrasiyalı məhlulu ilə işlənir?Yüklə 1,79 Mb.
səhifə4/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,79 Mb.
#119
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

210) Kataral gingivitlərdə ağız boşluğu hidrogen-peroksidinin hansı konsentrasiyalı məhlulu ilə işlənir?

A) 0,1%-li

B) 5%-li

C) 1%-li


D) 3%-li

E) 0,5%-li


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
211) Diş əti üstü diş daşlarının xaric edilməsi nə zaman aparılır?

A) Küretaj zamanı

B) Küretajdan 1 gün sonra

C) Küretajdan 3 gün sonra

D) Küretajdan 1 həftə sonra

E) Küretaja qədər


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
212) Diş əti altı diş daşlarının xaric edilməsi nə zaman aparılır?

A) Küretajdan 3 gün sonra

B) Küretaj zamanı

C) Küretajdan 1 həftə sonra

D) Küretaja qədər

E) Küretajdan 1 gün sonra


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
213) Metronidazol preparatından hansı xəstəliyin müalicəsində istifadə olunmur?

A) Deskvamativ gingivit

B) Kataral gingivit

C) Parodontit

D) Xoralı-nekrotik gingivit

E) Parodontoz


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
214) Parodontoz zamanı parodontal cibin dərinliyi nə qədər olur?

A) 5 mm-dən artıq

B) 3 mm

C) Cib aşkar olunmurD) 3-4 mm

E) 4-5 mm


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
215) Parodontoz zamanı diş əti necə olur?

A) Sianotik

B) Hiperemiyalaşmış

C) Açıq çəhrayı rəngdə

D) Hipertrofik

E) Ödemli


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
216) Diş ətinin iltihabı hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Parotit

B) Deskvamativ qlossit

C) Qlandulyar xeylit

D) Parodontoz

E) Parodontit


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
217) Parodontal diş əti cibinin küretajı zamanı oradan nə xaric edilir?

A) Diş əti üstü diş daşları, qranulyasion toxuma və diş əti epitelisi

B) Diş əti üstü diş daşları və qranulyasion toxuma

C) Diş əti altı diş daşları və qranulyasion toxuma

D) Diş əti altı və diş əti üstü diş daşları

E) Diş əti altı diş daşları, qranulyasion toxuma və diş əti epitelisi


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
218) Cərrahi əməliyyatdan sonra diş əti ciblərinin kontrol baxışını nə zaman aparmaq məqsədəuyğundur?

A) 1 aydan sonra

B) 3 aydan sonra

C) 6 aydan sonra

D) 1 həfdədən sonra

E) 10 gündən sonra


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
219) Parodontal diş əti cibinin mövcudluğunu nəylə təyin edirlər?

A) Zondun 3 mm dərinliyə qədər yüklənməsi ilə

B) Rentgenoqrafiya ilə

C) Diş kökünün çılpaqlaşması ilə

D) Zondun 3 mm və daha çox dərinliyə yüklənməsi ilə

E) PMA indeksi ilə


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
220) Diş kökünün 6 mm çılpaqlaşması və diş əti cibinin 5 mm olması hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Orta dərəcəli parodontit

B) Ağır dərəcəli parodontoz

C) Fibroz formalı kəskin hipertrofik gingivit

D) Kəskinləşmə mərhələsində olan parodontoz

E) Ağır dərəcəli parodontit


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
221) Diş ətinin fibromatozu hansı xəstəlik qrupuna aiddir?

A) Parodontoza

B) İdiopatik xəstəliklərə

C) Gingivitlərə

D) Parodontitə

E) Parodontomalara


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
222) Alveol arası çəpərin zirvəsində kortikal sümüyün rezorbsiyası hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Parodontal kista üçün

B) Kəskin lokal parodontozun orta ağırlıq dərəcəsi üçün

C) Xroniki, absesləşən kataral gingivit üçün

D) Yüngül dərəcəli parodontit üçün

E) Yüngül dərəcəli parodontoz üçün


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
223) Xroniki parodontitin remissiya dövründə xəstələrə nə təyin olunur?

A) Analgetiklər

B) Desensibilizəedicilər

C) Polivitaminlər

D) Antimikrob preparatlar

E) İltihab əleyhinə preparatlar


Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
224) Parodontozun differensial diaqnostikası nə ilə aparılır?

A) Deskvamativ gingivitlə

B) Remissiya stadiyasında olan xroniki, yayılmış parodontitlə

C) Xroniki, yayılmış parodontitin yüngül dərəcəsi ilə

D) Hipertrofik gingivitlə

E) Atrofik gingivitlər


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
225) Parodontoz zamanı alveol arası çəpərin hündürlüyünün azalması hansı xarakter daşıyır?

A) Vertikal (şaquli)

B) Horizontal (üfüqi), qeyri bərabər

C) Qarışıq

D) Hündürlüyün azalması müşahidə edilmir

E) Horizontal (üfüqi), eyni səviyyəli


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
226) Aşağıdakı toxumalardan hansı parodontal toxumaya aid deyil?
A) Dentin

B) Periodont

C) Sümük toxuması

D) Sement

E) Diş əti
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 508-510
227) Ağız boşluğunun selikli qişasında dekubital xoralar hansı faktorların təsirindən əmələ gəlir?

A) Termiki

B) Fiziki

C) Kimyəvi

D) Mexaniki

E) Bioloji


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
228) Yastı (hamar) leykoplagiyanın əsas zədə elementi hansıdır?

A) Düyün


B) Atrofiya

C) Şişkinlik

D) Ləkə

E) Hiperkeratotik ləkə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
229) Ağız boşluğunun selikli qişasının travmatik xorası zamanı sitoloji olaraq nə aşkarlanır?

A) Plazmatik hüceyrələr

B) Akantolitik hüceyrələr

C) Atipik epitel hüceyrələri

D) İltihab elementləri

E) Langerhans hüceyrələri


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
230) Travmatik faktor aradan götürüldükdən sonra sağalmaya meyillilik hansı xoralar üçün xarakterikdir?

A) Vərəm xorası üçün

B) Spesifik xora üçün

C) Travmatik xoralar üçün

D) Xərçəng xorası üçün

E) Şüalanma xorası üçün


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
231) Qırmızı yastı dəmrovun ağız boşluğunun selikli qişasında müşahidə olunan klinik əlamətləri hansılardır?

A) Kiçik, sferik, mavi-perlamutrvari düyüncüklərin selik qişa üzərində Uikxem toru əmələ gətirməsi

B) Ətraf toxumalardan dəqiq haşiyə ilə ayrılan mavi-perlamutrvari keratoz və atrofiya zonası

C) Azacıq hiperemiyalı və masserasiyalı fonda boz-ağ rəngli qismən qaşına bilən ərp zonası

D) Ətrafı nazik hiperemik xətlə hüdudlanmış, ətraf toxumalardan kəskin hüdudlanan və azacıq hündürə qalxmış ağ-boz rəngli zona

E) Yanağın ön şöbəsində,ətraf toxumalardan kəskin hüdudlanmış boz-ağ rəngli zona


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
232) Anafilaktik tipli allergik reaksiyaların klinik təzahürü hansılardır?

A) Tək-tək aftalar

B) Tək-tək xoralar

C) Ödem, hiperemiya, qovuq, eroziya

D) Ödem, hiperemiya, kiçik fokuslu rozeolaların qruplaşması

E) Qovuqlar, dəyişilməmiş fonda əmələ gələn eroziyalar


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
233) Mərgümüş pastasının təsirindən selikli qişada baş verən nekroz nəyə aiddir?

A) Bakterial infeksiyalara

B) Spesifik zədələnmələrə

C) Allergik xəstəliklərə

D) Travmatik zədələnmələrə

E) Toksik zədələnmələrə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
234) Selikli qişanın mərgümüş pastası ilə törənmiş nekrozu hansı travmalara aiddir?

A) Mexaniki

B) Fiziki

C) Kimyəvi

D) Toksiki

E) Bioloji


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
235) Selikli qişanın termiki yanığı hansı travmalara aiddir?

A) Toksiki

B) Kimyəvi

C) Mexaniki

D) Bioloji

E) Fiziki


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
236) Ağız boşluğunda qalvanik cərəyanın şərti norması neçə mkA-ə qədərdir?

A) 16 mkA

B) 30 mkA

C) 50 mkA

D) 20 mkA

E) 10 mkA


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
237) Qalvanik cərəyanın ağız boşluğunun selikli qişasına təsiri hansı növ travmalara aiddir?

A) Mexaniki

B) Kimyəvi

C) Termiki

D) Toksiki

E) Fiziki


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
238) Ağız boşluğunda qalvanik cərəyan aşağıdakılardan hansının mövcudluğu zamanı artır?

A) Müxtəlif növ metalların

B) Həmcins metalların və akrilat tərkibli materialların

C) Gümüş ştiftlərin

D) Sement plomba və akrilat tərkibli protez materiallarının

E) Həmcins metalların və kompozision materialların


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
239) Azı dişlərdə mərgümüş pastası hansı müddətə qoyulur?

A) 18 saat

B) 72 saat

C) 48 saat

D) 24 saat

E) 36 saat


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
240) Ağız boşluğunda travmatik xəstəliklər zamanı regional limfa düyünlərində nə müşahidə edilir?

A) Böyüyür, ağrılı olur, elastik-bərk konsistensiyalı, hərəkətli

B) Böyüyür,ağrısız olur,konsistensiyası yumşaq, hərəkətli

C) Böyüyür, ağrılı olur, konsistensiyası bərk, hərəkətsiz

D) Böyüyür, ağrılı olur, konsistensiyası yumşaq, hərəkətli

E) Böyüyür, ağrısız olur,konsistensiyası yumşaq olur,hərəkətsiz olur


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
241) Şüa terapiyasından əvvəl periapikal nahiyyədə xroniki infeksiya ocağı olan dişlərdə hansı əməliyyat aparılmalıdır?

A) Müalicəvi trundalar qoyub, müalicəni təxirə salmaq olar

B) Xüsusi tədbirlər görmək vacib deyil

C) Çəkilməlidir

D) Plastmas qapaqlar taxılmalıdır

E) Konservativ müalicə aparılmalıdır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
242) Şüa terapiyasından əvvəl kariesli dişlərdə hansı əməliyyat aparılmalıdır?

A) Plastmas qapaqlar taxılmalıdır

B) Kompozitlərlə plomblanmalıdır

C) Çəkilməlidir

D) Xüsusi tədbirlər görmək vacib deyil

E) Amalqama ilə plomblanmalıdır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
243) Şüa terapiyası zamanı metal konstruksiyalarda baş verən ikincili şüalanmanın dərinliyi nə qədər olur?

A) 3-4 mm

B) 0,5-1 mm

C) 2-3 mm

D) 4-5 mm

E) 1-2 mm


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
244) Şüa terapiyasından əvvəl ağız boşluğundakı metal konstruksiyalarla hansı tədbir görülməsi məsləhətdir?

A) Metal konstruksiyalar həmişəlik xaric edilməlidir

B) Plastmas kappalarla örtmək

C) Keramik və ya plastmass konstruksiyalarla əvəzlənməlidir

D) Metal konstruksiyalar müvəqqəti olaraq xaric edilməlidir

E) Metal konstruksiyalar saxlanıla bilər


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
245) Leykoplakiya zamanı zədə elementi harda lokalizasiya olunur?

A) Selikli qişada

B) Dəridə

C) Dəridə və selikli qişada

D) Piy toxumasında

E) Birləşdirici toxumada


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
246) Leykoplakiyanın sadə (hamar) formasında zədə elementi hansıdır?

A) Çat


B) Ləkə

C) Atrofiya

D) Qovuq

E) Papula


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
247) Verrukoz leykoplakiya hansı xəstəliklər qrupuna aiddir?

A) Peşə xəstəliklərinə

B) Autoimmun xəstəliklər qrupuna

C) Dermatozlara

D) Fakultativ xərçəngönü xəstəliklərə

E) Obliqat xərçəngönü xəstəliklərə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
248) Leykoplagiya zamanı epiteldə hansı patoloji dəyişiklər baş verir?

A) Hiperkeratoz

B) Akantoliz

C) Epitermoliz

D) Spongioz

E) Deskvamatasiya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
249) Tapleyner leykoplakiyası nəyin nəticəsində baş verir?

A) Qalvanozun

B) Tütün çəkməyin

C) Ağır metalların duzları elə zəhərlənmənin

D) Amalqam plobla kontaktın

E) Allergik stomatitin


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
250) Verrukoz leykoplakiyanın diferensial diaqnostikası hansı xəstəliklə aparılır?

A) Çoxformalı ekssudativ eritema ilə

B) Herpetik stomatitlə

C) Qırmızı yastı dəmrovla

D) Qlossalgiya ilə

E) Deskvamativ qlossitlə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
251) Leykoplakiyanın konservativ müalicəsi effektiv olmadıqda hansı metod tətbiq edilir?

A) Hipnoterapiya

B) Kimya terapiyası

C) Cərrahi müdaxilə

D) Radioterapiya

E) Fizioterapiya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
252) Leykoplakiya və kandidozun diferensial diaqnostikası üçün hansı əlavə müayinə metodu tətbiq olunur?

A) İmmunoloji

B) Bakterioskopik

C) Seroloji

D) Histoloji

E) Sitoloji


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
253) Leykoplakiyanın eroziv formasının konservativ müalicəsi nə qədər davam edə bilər?

A) 1 il


B) 1-3 il

C) 2 həftə

D) 3 ay

E) 6 ay
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


254) Kəskin herpetik stomatit hansı qrup xəstəlikdir?

A) Göbələk mənşəli

B) Qeyri-karies mənşəli

C) Virus mənşəli

D) Allergik mənşəli

E) Peşə xəstəliyi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
255) Kəskin herpetik stomatitin törədicisi nədir?

A) Vensan fuzospiroxetası

B) Maya göbələyi

C) Leffler çöpləri

D) Sadə herpes virusu

E) Aktinomisetlər


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
256) Kəskin herpetik stomatitə hansı yaş qrupunda daha çox rast gəlinir?

A) 40-50 yaş arasında

B) 50-60 yaş arasında

C) 60 yaşdan yuxarı

D) 15 yaşa qədər

E) 30-40 yaş arasında


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
257) Kəskin herpetik stomatitin spesifik desensibilizasiyası məqsədi ilə nə tətbiq olunur?

A) Askorbin turşusu

B) Histaqlobulin

C) Dimedrol

D) Leykositar interferon

E) Kultural inaktivləşmiş herpetik vaksina


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
258) Kəskin herpetik stomatitin ilkin zədə elementi hansıdır?

A) Ləkə


B) Erroziya

C) Afta


D) Qovuq

E) Qovuqcuq


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
259) Kəskin herpetik stomatitlər zamanı ikincili zədə elementi hansıdır?

A) Ləkə


B) Ərp

C) Erroziya

D) Qovuqcuq

E) Qovuq
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


260) Kəskin herpetik stomatit xəstəliyində selikli qişada zədələr əmələ gəlməzdən əvvəl hansı simptom müşahidə edilir?

A) Baş ağrıları

B) Nevralgik ağrı

C) Dəri örtüyünün hiperemiyası

D) Çənəaltı limfadenit

E) Əzginlik


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
261) Dodağın qırmızı haşiyəsini zədələyən virus mənşəli xəstəlik necə adlanır?

A) Xroniki residivləşən herpes

B) Xroniki residivləşən aftoz stomatit

C) Anqulyar xeylit

D) Atopik xeylit

E) Qlandulyar xeylit


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
262) Xroniki residivləşən herpesin diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün əlavə hansı müayinə metodu tətbiq edilir?

A) Dəri-allergik sınaq

B) Sialoqrafiya

C) Bakterioskopiya

D) Sitoloji

E) Histoloji


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
263) Sadə herpesin sitoloji müayinəsində yaxmada nə aşkarlanır?

A) Akantolitik hüceyrələr

B) Limfositlər

C) Çoxnüvəli giqant hüceyrələr

D) Plazmatik hüceyrələr

E) Nekrobiozun müxtəlif mərhələsində olan polimorf nüvəli neytrofillər


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
264) Epitelin tikanlı qatında hüceyrələr arasına infiltratın toplanması necə adlanır?

A) Leykositoz

B) Papillomatoz

C) Parakeratoz

D) Spongioz

E) Akantoz


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
265) Xroniki residivləşən herpesin ilkin zədə elementi hansıdır?

A) Qartmaq

B) Erroziya

C) Qovuqcuq

D) Papula

E) Pulcuq


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
266) Xroniki residivləşən herpesin müalicəsində qeyri-spesifik desensibilizasiya məqsədi ilə nə tətbiq edilir?

A) Askorbin turşusu

B) Histaqlobulin

C) Dietaterapiya

D) Hipnoterapiya

E) Vitaminoterapiya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
267) Xroniki residivləşən herpetik stomatit zamanı ikincili zədə elementi hansıdır?

A) Ləkə


B) Erroziya

C) Qovuqcuq

D) Qovuq

E) Afta
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


268) Herpetik stomatitin törədicisi harda latent vəziyyətdə qala bilir?

A) Karies boşluqlarında

B) Retromolyar zonada

C) Mərkəzi sinir sisteminin qanqlionlarında

D) Dəri büküşlərində

E) Damaq badamcıqlarının follikullarında


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
269) Xroniki residivləşən herpes zamanı zədə elementi əmələ gəlməzdən qabaq hansı simptom müşahidə edilir?

A) Nevralgik ağrılar

B) Baş ağrısı və əzginlik

C) Dəri örtüyünün hiperemiyası

D) Ürək bulanma və qusma

E) Selikli qişada gərginlik və göynəmə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
270) İnsan immunodefisiti virusuna qarşı vaksinasiya:

A) Yoluxma halları çoxaldığı hallarda aparılır

B) Mütləq aparılmalıdır

C) Riskli regionlarda aparılır

D) Aparılmır

E) Şəxsin istəyindən asılı olaraq aparıla bilər


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
271) İnsan immunodefisiti virusuna qarşı:

A) Vaksinasiya aparıldıqda əmələ gəlir

B) Dayanıqlı immunitet əmələ gəlir

C) Alkoqol qəbul edən şəxslərdə əmələ gəlmir

D) Heç bir halda immunitet əmələ gəlmir

E) Dayanıqsız immunitet əmələ gəlir


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
272) İnsan immunodefisiti (QİÇS) xəstəliyini nə törədir?

A) Maya göbələyi

B) Sadə herpes

C) Streptokokklar

D) RNT tərkibli virus

E) Fuzobakteriyalar


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
273) QİÇS xəstəliyinin inkubasion dövrü nə qədərdir?

A) 10-14 gün

B) 3-12 ay

C) 15-30 gün

D) 1-3 il

E) 1-3 ay


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
274) QİÇS xəstəliyinə yoluxmuş şəxslərdə ağız boşluğu selikli qişasının zədələnməsi hansı hallarda baş verir?

A) Bütün hallarda

B) Nadir hallarda

C) Heç vaxt

D) Spirtli içki qəbul olunan hallarda

E) Əksər hallarda


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
275) Sifilis zamanı infeksiyanın ötürülmə yolları hansıdır?

A) Transplasentar

B) Qan vasitəsi ilə

C) Hava-damcı

D) Kontakt

E) Enteral yolla


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
276) Siflis xəstəliyinin inkubasion dövrü nə qədərdir?

A) 3-6 ay

B) 15-20 gün

C) 7-14 gün

D) 21-28 gün

E) 1-3 ay


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
277) Ağız boşluğu selikli qişasında I sifilis hansı şəkildə təzahür edir?

A) Keratotik papula

B) Qumma

C) Papulyoz siflis

D) Kəsmikvari ərp

E) Bərk şankr


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
278) Ağız boşluğu selikli qişasında II sifilis nə şəkildə təzahür edir?

A) Qumma


B) Bərk şankr

C) Kəsmikvari ərp

D) Papulyoz sifilis

E) Keratotik papula


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
279) Ağız boşluğunun selikli qişasında sifilisin differensial diaqnostikası hansı xəstəliklə aparılmır?

A) Melkerson-Rozental sindromu ilə

B) Şişəbənzər törəmələrlə

C) Travmatik xora ilə

D) Xroniki residivləşən aftoz stomatitlə

E) Qırmızı yastı dəmrovla


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.Терапевтическая стоматология, 2004
280) Kandidoz xəstəliyini törədən səbəb hansıdır?

A) Stress

B) Antibiotiklərə qarşı allergiya

C) İntoksikasiya

D) Soyuqdəymə

E) Disbakterioz


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
281) Ağız boşluğu kandidozunun zədə elementi hansıdır?

A) Qabarcıq

B) Qovuqcuq

C) Eroziya

D) Ərp

E) Papula


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
282) Ağız boşluğu kandidozunu nə törədir?

A) Aktinomisetlər

B) Fuzobakteriyalar

C) Qonokokklar

D) Spiroxetalar

E) Candida tipli maya göbələyi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
283) Kandidoz diaqnozu hansı müayinə metodu ilə təsdiqlənir?

A) Toksikoloji

B) Allerqoloji

C) Sitoloji

D) İmmunoloji

E) Bakterioskopik


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
284) Kandidoz zamanı bakterioloji müayinə üçün material nə zaman götürülür?

A) Yeməkdən əvvəl

B) Şirin qida qəbulundan sonra

C) Yeməkdən sonra

D) Ac qarına

E) Müayinə materialı hər zaman götürülə bilər


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
285) Candida göbələyinin inkişafı üçün optimal mühit hansıdır?

A) Neytral

B) Quru

C) Zəif qələviD) Yüksək konsentrasiyalı qələvi mühit

E) Turş
Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004


286) Kandidoz zamanı ərpin tərkibində nə aşkarlanır?

A) Plazmatik hüceyrələr

B) Akantolitik hüceyrələr

C) Neytrofillər və deskvamasiyaya uğramış epitel hüceyrələri

D) Blastospor və psevdomitseli

E) Atipik epitel hüceyrələri


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
287) Bakterioloji müayinə kandidoz diaqnozunu təsdiqlədikdə nə edilir?

A) Zədə zonası yandırıcı preparatlarla işlənilir

B) Zədə zonası koaqulyasiya edilir

C) Zədə zonası kriodestruksiya edilir

D) Müalicə aparılır və təkrari yaxma götürülür

E) Dinamik müşahidə aparılır və təkrari yaxma götürülür


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə