Cü il tarixində əlavə edilmişdir 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?


) Kandidozun dərman müalicəsi nəyə istiqamətlənməlidir?Yüklə 1,79 Mb.
səhifə5/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,79 Mb.
#119
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

288) Kandidozun dərman müalicəsi nəyə istiqamətlənməlidir?

A) Epitelizasiyaya

B) Detoksikasiyaya

C) Candida tipli göbələyin inkişafının tormozlanmasına

D) Ağrını kəsməyə

E) Orqanizmin hiposensibilizasiyasına


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
289) Göbələk mənşəli anqulyar xeylit zamanı hansı dərman forması effektiv hesab olunur?

A) Məlhəm şəklində

B) Həb şəklində

C) İnyeksiyalar şəklində

D) Maye halında

E) İnhalyasiya halında


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
290) Göbələk əleyhinə aparılan müalicə hansı xarakterli hesab olunur?

A) Etiotrop

B) Simptomatik

C) Antiallergik

D) İmmunokorreksion

E) Patogenetik


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
291) Kandidozun müalicəsi hansı məqsəd daşıyır?

A) İnfeksiya ocağının ləğvi

B) Normal mikrofloranın bərpası

C) İmmunokorreksiya

D) Detoksikasiya

E) Orqanizmin desensibilizasiyası


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
292) Kandidozun profilaktikası məqsədi ilə təyin olunan Flukonazolun (Diflükan, Diflazol) dozası neçədir?

A) 50-100 mq

B) 150-200 mq

C) 100-150 mq

D) 25-50 mq

E) 2-15 mq


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
293) Ağız boşluğu kandidozunun müalicəsi zamanı təyin olunan Flukonazolun (Diflükan, Diflazol) sutkalıq dozası neçədir?

A) 150-200 mq

B) 250-300 mq

C) 50-100 mq

D) 200-250 mq

E) 100-150 mq


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
294) Nistatinin sutkalıq müalicəvi dozası hansıdır?

A) 4-5 mln TV

B) 3-4 mln TV

C) 0,5-1 mln TV

D) 2-3 mln TV

E) 1-2 mln TV


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
295) Ağız boşluğunun kandidozu zamanı qidanın tərkibində nəyə məhdudiyyət qoyulmalıdır?

A) Zülallara

B) Karbohidratlara

C) Ədviyyatlara

D) Yağlara

E) Mineral duzlara


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
296) Xoralı-nekrotik Vensan stomatiti hansı xəstəliklərə aiddir?

A) Allergik

B) Toksik

C) Virus


D) Peşə xəstəlikləri

E) İnfeksion


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
297) Xoralı-nekrotik Vensan stomatiti zamanı zədə elementi nədir?

A) Erroziya və qartmaq

B) Ləkə və afta

C) Qovuq və erroziya

D) Düyüncük və hiperemiya

E) Ərp və xora


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
298) Xoralı-nekrotik Vensan stomatiti hansı mikrobların simbiozu nəticəsində baş verir?

A) Streptokok və fuzobakteriyaların

B) Stafilokok və streptokokların

C) Streptokok və laktobasillərin

D) Maya göbələyi və herpes virusunun

E) Fuzobakteriya və spiroxetlərin


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
299) Anaflaktik şokun baş vermə müddəti nə qədərdir?

A) Bir neçə saat

B) Bir neçə dəqiqə

C) 1 ay


D) 1 sutka

E) 1 həftə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
300) Anaflaktik şokun profilaktikası məqsədi ilə nə edilir?

A) Hipnozdan istifadə edilir

B) Ağrısızlaşdırma aparılır

C) Premedikasiya aparılır

D) Hərtərəfli anamnez toplanır

E) Kortikosteroidlərdən istifadə edilir


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
301) Kandidozun zədə elementi hansıdır?

A) Qabarcıq

B) Ərp

C) ErroziyaD) Papula

E) Qovuqcuq


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
302) Kvinke ödemi zamanı asfiksiyanı nə törədir?

A) Burunla tənəffüsün çətinləşməsi

B) Alt dodağın, dilin və udlağın ödemi

C) Yanaqların ödemi

D) Alt dodağın ödemi

E) Tənəffüs mərkəzinin tormozlanması


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
303) Bu xəstəliklərdən hansı asta tipli allergik reaksiyalara aiddir?

A) Övrə xəstəliyi

B) Idiosinkraziya

C) Kontakt-allergik stomatit

D) Kvinke ödemi

E) Anafilaktik şok


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
304) Ağız boşluğu selikli qişasının kontakt-allergiyası zamanı hansı müalicə-profilaktika tədbiri əks göstəriş hesab edilir?

A) Allergiya törədə bilən pomada və kremlərdən imtina etmək

B) Müxtəlif metallardan ibarət olan diş protezlərini xaric etmək

C) Zədə nahiyyəsini cərrahi üsulla kəsib xaric etmək

D) Amalqam plombları dəyişdirmək

E) Desensibilizə edici dərman preparatları təyin etmək


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
305) Kontakt allergiya zamanı nə zədələnir?

A) Sümük toxuması

B) Piy toxuması

C) Sinir toxuması

D) Dəri və ağız boşluğunun selikli qişası

E) Birləşdirici toxuma


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
306) Bu xəstəliklərdən hansı biri xroniki residivləşən aftoz stomatitin ağır forması hesab edilir?

A) Şeqren sindromu

B) Layel sindromu

C) Stivens-Conson sindromu

D) Behçet sindromu

E) Melkerson-Rozental sindromu


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
307) Xroniki residivləşən aftoz stomatitin zədə elementi hansıdır?

A) Çat


B) Papula

C) Afta


D) Qovuqcuq

E) Xora
Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004


308) Xroniki residivləşən aftoz stomatit zamanı zədələnmiş nahiyyə hansı məhlulla işlənir?

A) Kovalenko məhlulu ilə

B) Anestetik, ferment, antiseptik və keratoplastiklərlə

C) Yod ilə

D) Yandırıcı maddələrlə

E) Qliserinlə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
309) Leykoz zamanı ağız boşluğunda hansı xarakterik simptom meydana çıxır?

A) Xoralı-nekrotik proseslər

B) Hipoplaziya

C) «Tüklü» dil

D) Minanın eroziyası

E) «Laklanmış» dil


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
310) «Laklanmış» dil hansı xəstəliyin xarakterik simptomudur?

A) Günter qlossitinin

B) Çoxformalı ekssudativ eritemanın

C) Qırmızı yastı dəmrovun

D) Stomalgiyanın

E) QİÇS-in


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
311) Günter qlossitinin əsas səbəbi nədir?

A) Qonokoklar

B) Maya göbələyi

C) Qrip virusu

D) Fuzospiroxetoz

E) B12 vitamininin çatışmazlığı


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
312) Addison-Birmer anemiyası zamanı xəstələrin hemoqramında nə aşkarlanır?

A) Rəng göstəricisi 1-dən aşağı olur

B) Rəng göstəricisi normada olur

C) Leykositoz qeyd olunur

D) Rəng göstəricisi 1-dən yuxarı olur

E) EÇS artmış olur


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
313) B 12 vitaminin sinergisti nədir?

A) PP vitamini

B) C vitamini

C) Fol turşusu

D) U vitamini

E) İnterferon


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
314) Qırmızı yastı dəmrovun ilkin zədə elementi hansıdır?

A) Qovuq


B) Düyüncük

C) Suluq


D) Düyün

E) Ləkə
Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004


315) Qırmızı yastı dəmrov hansı xəstəliklər qrupuna aiddir?

A) Peşə xəstəliklərinə

B) Allergiyaya

C) Ginekoloji xəstəliklərə

D) Keratozlara

E) İnfeksion xəstəliklərə


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
316) Qırmızı yastı dəmrovun ilkin elementinin latınca adı necədir?

A) Nodus


B) Macula

C) Papula

D) Ulcus

E) Bulla
Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004


317) Qırmızı yastı dəmrovun II elementinə hansı aiddir?

A) Xora


B) Pulcuq

C) Çat


D) Afta

E) Qartmaq


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
318) Dilin dorzal səthinin epitelisi hansı qatlardan ibarətdir?

A) Tikanlı və buynuz

B) Bazal və buynuz

C) Bazal, dənəli və tikanlı

D) Bazal və tikanlı

E) Bazal, tikanlı və buynuz


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
319) Papula harda inkişaf edir?

A) Sümük toxumasında

B) Əzələ toxumasında

C) Birləşdirici toxumada

D) Selikli qişanın səthi qatında və epiteldə

E) Piy toxumasında


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
320) Ağız boşluğunun selikli qişanın ikincili morfoloji elementləri hansılardır?

A) Çat, qovuq, ləkə

B) Ləkə, qovuq, düyüncük

C) Xora, erroziya, afta

D) Erroziya, qovuqcuq, qabarcıq

E) Düyüncük, erroziya, çat


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.Терапевтическая стоматология, 2004
321) Qırmızı yastı dəmrovun erroziv-xoralı formasının, şəkərli diabet və hipertoniya xəstəliyinin eyni zamanda müşahidə edilməsi xəstədə hansı sindromun olmasını göstərir?

A) Melkerson-Rozental sindromunun

B) Şeqren sindromunun

C) Qrinşpan sindromunun

D) Bexçet sindromunun

E) Stivens-Conson sindromunun


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.Терапевтическая стоматология, 2004
322) Qırmızı yastı dəmrovun hiperkeratotik forması nə ilə differensiasiya edilir?

A) Yumşaq leykoplagiya ilə

B) Yastı leykoplagiya ilə

C) Xroniki residivləşən herpeslə

D) Psevdomembranoz kandidozla

E) Verrukoz leykoplagiya ilə


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.Терапевтическая стоматология, 2004
323) Qırmızı yastı dəmrovu olan xəstələrdə protezlənmə zamanı hansı metaldan istifadə edilməsi məsləhətdir?

A) Nitrid-titanla örtülmüş poladdan

B) Xəstəliyin gedişinə protez materialının heç bir təsiri yoxdur

C) Qiymətli metalların xəlitələrindən

D) Paslanmayan metaldan

E) Müxtəlif metalların qarışığı olan xəlitələrdən


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.Терапевтическая стоматология, 2004
324) Qırmızı yastı dəmrovda hiperkeratoz zonası ətraf toxumalardan yüksəyə qalxırsa, həkimin taktikası necə olmalıdır?

A) Şüa terapiyası aparılmalıdır

B) Cərrahi üsulla zədə zonası kəsilib götürülməlidir

C) Dinamik müşahidə aparılmalıdır

D) Yandırıcı maddələrdən istifadə edilməlidir

E) Konservativ müalicə aparılmalıdır


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.Терапевтическая стоматология, 2004
325) Dodağın, yanağın, yumşaq damağın selikli qişası hansı qatlardan ibarətdir?

A) Bazal, tikanlı və buynuz qat

B) Bazal və tikanlı qat

C) Bazal və buynuz qat

D) Tikanlı və buynuz qat

E) Bazal, dənəli və buynuz qat


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.Терапевтическая стоматология, 2004
326) Vulqar pemfiqusun ilkin elementi hansıdır?

A) Qovuqcuq

B) Papula

C) Qovuq


D) Suluq

E) Düyüncük


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.Терапевтическая стоматология, 2004
327) Vulqar pemfiqus zamanı qovuqcuqlar harda əmələ gəlir?

A) Birləşdirici toxuma daxilində

B) Əzələ toxumasında

C) Epitel daxilində

D) Epitel altında

E) Piy toxumasında


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
328) Protez mənşəli stomatitdə həkimin taktikası necə olmalıdır?

A) Protezin üzərinə indefferent tərkibli örtüyün çəkilməsi

B) Protezin 2-3 həftəlik kənarlaşdırılması

C) Protezin dəyişdirilməsi

D) Protezin yenidən hazırlanması

E) İltihab əleyhinə medikamentoz müalicə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
329) Kontakt stomatitin diaqnostikasında əsas vacib rolu nə oynayır?

A) Anamnez

B) Laborator müayinələr

C) Əlavə müayinə üsulları

D) Sitoloji tədqiqatlar

E) Klinik simptomlar


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
330) Vulqar pemfiqusun diaqnostikası zamanı hansı əlavə müayinə metodu tətbiq edilir?

A) Bakterioskopik

B) Vud şüaları ilə müayinə

C) Histoloji

D) İmmunoloji

E) Sitoloji


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
331) Vulqar pemfiqus xəstəliyində müayinə zamanı hansı diaqnostik hüceyrələr tapılır?

A) Akantolitik

B) Plazmatik

C) Atipik

D) Langerhans

E) Çoxnüvəli giqant


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
332) Epiteli qatında gedən hansı patoloji prosess Tsanq hüceyrələrinin əmələ gəlməsinə səbəb olur?

A) Akantoliz

B) Spongioz

C) Parakeratoz

D) Hiperkeratoz

E) Akantoz


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
333) Medikamentoz stomatitin əsas əlaməti hansıdır?

A) Dəri sınağının müsbət olması

B) Prodromal əlamətlərin olmaması

C) Xəstəlik simptomlarınən dərman qəbulundan sonra meydana çıxması

D) Hiperemiya və ödemin mövcudluğu

E) Erroziya və qovuqcuqların mövcudluğu


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
334) Hansı preparatlarla müalicə vulqar pemfiqusun remissiyasına səbəb olur?

A) Anaboliklərlə

B) Antibiotiklərlə

C) Fermentlərlə

D) Kortikosteroidlərlə

E) Trankvilizatorlarla


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
335) Vulqar pemfiqus xəstəliyi hansı mütəxəssislə birgə müalicə olunmalıdır?

A) Ginekoloqla

B) Onkoloqla

C) Hematoloqla

D) Dermatoloqla

E) Endokrinoloqla


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004

336) Vulqar pemfiqusun kəskin dövründə həkim-stomatoloqun taktikası necə olmalıdır?

A) Onkoloqa müraciət etməlidir

B) Həkim-dermatoloqa müraciət etməlidir

C) Ağız boşluğunun sanasiyasını aparmalıdır

D) Kortikosteroidlər təyin etməlidir

E) Zədə zonasını kriodestruksiya etməlidir


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
337) Çoxformalı ekssudativ eritema hansı xəstəliklər qrupuna aiddir?

A) Virus xəstəlikləri

B) Qovuqlu dermatozlar

C) Xərçəngönü xəstəliklər

D) İnfeksion xəstəliklər

E) Travmatik zədələnmələr


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
338) Çoxformalı ekssudativ eritemaya daha çox kimlər arasında təsadüf edilir?

A) Yaşlılar və yenidoğulmuşlar

B) Klamakterik dövrdə olan qadınlar

C) Yenidoğulmuşlar

D) Uşaqlar və yaşlılar

E) Gənc və orta yaşlılar


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
339) Çoxformalı ekssudativ eritema zamanı nə zədələnir?

A) Piy toxuması

B) Əzələlər

C) Dəri və selikli qişa

D) Oynaqlar

E) Sümük toxuması


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
340) Çoxformalı ekssudativ eritemanın ağır forması necə adlanır?

A) Layel sindromu

B) Behçet sindromu

C) Stivens-Jonson sindromu

D) Melkerson-Rozental sindromu

E) Şeqren sindromu


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
341) Xroniki dodaq çatlarına daha çox kimlərdə təsadüf edilir?

A) Yenidoğulmuşlarda

B) Uşaqlarda

C) Yeniyetmələrdə

D) Qadınlarda

E) Kişilərdə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
342) Çoxformalı ekssudativ eritemanın gedişinin xarakteri xəstəliyin davam etmə müddətindən asılıdırmı?

A) Bəli, zaman keçdikcə xəstəliyin simptomları ağırlaşır

B) Xeyr, xəstəliyin gedişi monoton olaraq qalır

C) Bəli, zaman keçdikcə xəstəliyin gedişi yüngülləşir

D) Bəli, zaman keçdikcə xəstəlik permanent gediş alır

E) Bəli, zaman keçdikcə xəstəlik xərçəngə çevrilir


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
343) Xroniki dodaq çatlarının remissiyası adətən nə vaxt baş verir?

A) Yazda


B) Qışda

C) Payızda

D) Yayda və qışda

E) Yayda
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


344) Çoxformalı ekssudativ eritema hansı qrup xəstəliklərə aiddir?

A) İnfeksion-allergik

B) Dərman mənşəli

C) İnfeksion

D) İdiopatik

E) Allergik


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
345) Xroniki dodaq çatlarının bədxassəli şişə keçmə ehtimalı olduqda həkim nə etməlidir?

A) Zədə zonası koaqulyasiya edilməlidir

B) Kriodestruksiya olunmalıdır

C) Zədələnmə ocağı tamamilə kəsilib götürülməli və histoloji müayinə aparılmalıdır

D) Konservativ müalicə aparmalıdır

E) Biopsiya götürməli və histoloji müayinə aparılmalıdır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
346) Eksfoliativ xeylitin morfoloji elementi hansıdır?

A) Qartmaq

B) Eroziya

C) Pulcuq

D) Xora

E) Papula


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
347) Eksfoliativ xeylitə adətən hansı yaş aralığında təsadüf olunur?

A) 40-60

B) 60-70

C) 10-20


D) 20-40

E) 5-10
Ədəbiyyat: Боровский E.В.,Терапевтическая стоматология, 2004


348) Eksfoliativ xeylitlərdə pulcuqlar qoparıldıqda yerində nə qalır?

A) Eroziya

B) Ərp

C) Nazilmiş epitelD) Xora

E) Papula


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
349) Epiteldə baş verən hansı patoloji proses dodağın qırmızı haşiyəsində pulcuğun əmələ gəlməsinə səbəb olur?

A) Hiperkeratoz

B) Akantoliz

C) Parakeratoz

D) Xroniki çatlar

E) Herpes


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
350) Afta sağaldıqdan sonra yerində nə qalır?

A) Çapıqlaşmış atrofiya

B) Hamar çapıq

C) Qartmaq

D) Dəyişilməmiş selikli qişa

E) Deformasiyaya uğramış çapıq


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
351) Qlandulyar xeylit hansı vəzilərin hiperplaziyası nəticəsində baş verir?

A) Dil altı tüpürcək vəzin

B) Piy vəzlərinin

C) Kiçik tüpürcək vəzlərinin

D) Çənə altı tüpürcək vəzin

E) Tər vəzlərinin


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
352) Qlandulyar xeylitin müalicəsi zamanı hansı əməliyyat aparılır?

A) Antiseptik applikasiyalar

B) Elektrokoaqulyasiya

C) Kriodestruksiya

D) Keratoplastiklərlə applikasiya

E) Fermentlərlə applikasiya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
353) Atopik xeylit nədir?

A) QİÇS-in simptomu

B) Sərbəst xəstəlik

C) İnfeksion xəstəlik

D) Sistem atopiyanın simptomu

E) Herpetik infeksiyanın fəsadı


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
354) Atopik xeylitin başlanğıcı hansı dövrə təsadüf edir?

A) Yetkinlik dövrünə

B) Klimakterik dövrə

C) Ahıl yaşlara

D) Gənclik dövrünə

E) Uşaqlıq dövrünə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
355) Melkerson-Rozental sindromu hansı triadanı özündə birləşdirir?

A) Dil sinirinin iflici, qlandulyar xeylit, deskvamativ qlossit

B) Üz sinirinin iflici, makroxeylit, büküşlü dil

C) Üz sinirinin iflici, makroxeylit, deskvamativ qlossit

D) Üz sinirinin iflici, qlandulyar xeylit, büküşlü dil

E) Dil sinirinin iflici, makroxeylit, büküşlü dil


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
356) Melkerson-Rozental sindromu zamanı baş verən makroxeylit nə qədər davam edir?

A) Bir neçə dəqiqə

B) Bir neçə gün

C) Bir neçə saat

D) Bir neçə ay

E) Bir neçə il


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
357) Aktinik xeylitin əmələ gəlməsinə nə səbəb olur?

A) Kimyəvi travma

B) İmmunodefisit vəziyyət

C) Mexaniki travma

D) Günəş işığına olan həssaslıq

E) Pomadalara olan allergiya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
358) Dildə hansı məməciklər mövcuddur?

A) Göbələyəbənzər, armudabənzər və yarpağabənzər

B) Göbələyəbənzər, yarpağabənzər və güləbənzər

C) Sapvari, iynəvari və göbələyəbənzər

D) Sapvari, göbələyəbənzər , yarpağabənzər,iynəvari

E) Sapvari, göbələyəbənzər, yarpağabənzər, yastıqvari,novşəkilli


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
359) Deskvamativ qlossit xəstəliyini başqa cür necə adlandırırlar?

A) «Coğrafi» dil

B) «Tüklü» dil

C) Rombvari qlossit

D) «Laklanmış» dil

E) Dilin depapilyasiyası


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
360) Qıcıqlandırıcı qidanın qəbulu deskvamativ qlossit zamanı dildə baş verən ağrılara necə təsir göstərir?

A) Aradan qaldırır

B) Zəiflədir

C) Dəyişmir

D) Əvvəlcə itir, 1 saatdan sonra güclənir

E) Gücləndirir


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
361) «Büküşlü» dil xəstəliyi başqa cür necə adlanır ?

A) Rombvari qlossit

B) Deskvamativ qlossit

C) «Coğrafi» dil

D) «Qısalmış» dil

E) «Tüklü» dil


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
362) Büküşlü dil nədir?

A) Medikamentoz allergiyanın simptomu

B) Anadangəlmə inkişaf anomaliyası

C) Kimyəvi yanıqların nəticəsi

D) Uzunmüddətli travma nəticəsində baş verən xəstəlik

E) Dişlərin iti kənarları ilə törədilmiş travmanın nəticəsi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
363) Büküşlü dil üçün nəyin mövcudluğu xarakterikdir?

A) Depapilyasiya ocaqlarının olması

B) Eroziyaların olması

C) Keratotik papulaların olması

D) Çatların olması

E) Büküşlərin olması


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
364) Büküşlü dil zamanı xarakterik şikayətlər hansılardır?

A) Qida qəbulu zamanı dildə yanğı hissi

B) Dildə səbəbsiz baş verən ağrılar

C) Dilin qeyri adi görünüşü

D) Gecələr dildə «iynəbatması» simptomu

E) Qida qəbulu zamanı dildə baş verən ağrılar


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
365) Melkerson-Rozental sindromuna hansı əlamətlər aiddir?

A) Büküşlü dil və makroxeylit

B) «Laklanmış» dil və eksfoliativ xeylit

C) «Tüklü» dil və makroqlossit

D) Büküşlü dil və deskvamativ qlossit

E) Dekvamativ qlossit və qlandulyar xeylit


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
366) Normada dilin hansı məməcikləri buynuzlaşır?

A) Sapvari

B) Yastıqvari

C) Yarpaqvari

D) Gülvari

E) Göbələyəbənzər


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
367) «Tüklü» qara dil zamanı hansı məməciklər sürətlə buynuzlaşmaya meyilli olurlar?

A) Sapabənzər

B) Yarpağabənzər

C) Dişarası məməciklər

D) Göbələyəbənzər

E) Yastığabənzər


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə