Cü il tarixində əlavə edilmişdir. Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Çənəaltı üçbucağın sərhədlərinə aid olmayan anatomik strukturu göstərinYüklə 1,59 Mb.
səhifə11/15
tarix26.11.2016
ölçüsü1,59 Mb.
#227
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

567) Çənəaltı üçbucağın sərhədlərinə aid olmayan anatomik strukturu göstərin.
A) Bizvari çıxıntı

B) İkiqarıncıqlı əzələnin arxa qarıncığı

C) Çənə - dilatı əzələni örtən boynun xüsusi fassiyasının səthi layı

D) Çənə cisminin daxili səthi

E) Boynun xüsusi fasiyasının daxili layı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286 – 287
568) Çənəaltı üçbucağda lokalizasiya olunmur?

A) Üz venası

B) Çənəaltı tüpürcək vəzisi

C) Stenon axacağı

D) Üz arteriyası

E) Limfatik düyünlər qrupu


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286 - 287
569) Çənəaltı üçbucaqda aşağıdakılardan hansı lokalizasiya etmir?
A) Bartalion axarı

B) Üz arteriyası

C) Üz venası

D) Çənəaltı tüpürcək vəzisi

E) Limfa düyünləri qrupu
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286 – 287
570) Çənəaltı nahiyənin birincili infeksiyalaşmasının əsas mənbəyini təyin edin.
A) Aşağı premolyarlar və molyarlar

B) Yuxarı molyarlar

C) Yuxarı köpək dişləri

D) Aşağı kəsici dişlər

E) Yarım retensiya olunmuş və periodik olaraq infeksiyalaşan yuxarı III molyar
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
571) Çənəaltı nahiyənin ikincili infeksiyalaşması əsasən hansı nahiyədən baş verir?
A) Köpək çuxuru

B) Göz yuvası

C) Almacıq nahiyəsi

D) Gözyuvasıaltı nahiyə

E) Dilaltı nahiyə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
572) Çənəaltı nahiyənin ikincili infeksiyalaşması əsasən hansı nahiyədən baş verir?
A) Gicgahaltı çuxur

B) Göz yuvası

C) Çənə-qanadvari nahiyə

D) Gözyuvasıaltı nahiyə

E) Gicgah nahiyəsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
573) Çənəaltı nahiyənin ikincili infeksiyalaşmasının əsas mənbəyini təyin edin.
A) Gözyuvasıaltı nahiyədə olan iltihabi proses

B) Çənəaltı tüpürcək vəzisi bakterial sialodenit

C) Bucaq venasının tromboflebiti

D) Epidemik parotit

E) Yuxarı köpək dişləri
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
574) Çənəaltı nahiyəsinin qeyri-odontogen absess olduğu halda daha tez-tez rast gəlinən infeksiyalaşma yolunu göstərin.
A) Rinogen

B) Hematogen

C) Otogen

D) Tonzilogen

E) Limfogen
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
575) Uyğunluğu təyin edin:

I – Çənəaltı üçbucaq

II – Çənəarxası nahiyə

1 – ikiqarıncıqlı əzələnin ön və arxa qarıncıqları

2 – çənənin daxili səthi

3 – gicgah sümüyünün məməvari çıxıntısı

4 – xarici qulaq keçəcəyinin aşağı divarı
A) I – 3, 4; II – 1, 2

B) I – 1, 3; II – 2, 4

C) I – 1, 2; II – 3, 4

D) I – 2, 4; II – 1, 3

E) I – 1, 4; II – 2, 3
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
576) Uyğunluğu təyin edin:

I – Çənəaltı üçbucaq

II – Çənəarxası nahiyə

1 – boyun xüsusi fasiyanın daxili layı

2 – çənənin daxili səthi

3 – qulaqətrafı çeynəmə fassiyası

4 – gicgah sümüyünün bizvari çıxıntısı və ona birləşən riolan dəstin əzəlləri
A) I – 1, 4; II – 2, 3

B) I – 3, 4; II – 1, 2

C) I – 1, 3; II – 2, 4

D) I – 1, 2; II – 3, 4

E) I – 2, 4; II – 1, 3
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 - 286
577) Çənəarxası nahiyənin sərhədlərini təyin edin.

I – yuxarı

II – aşağı

III – xarici

IV – ön

V – arxa

VI – daxili

1 – çənə çaxəsinin arxa kənərı və medial qanadvari əzələ

2 – gicgah sümüyünün məməvari çıxıntı

3 – qulaqətrafı çeynəmə fassiyası

4 – xarici qulaq keçəcəyinin aşağı divarı

5 – qulaqətrafı tüpürcək vəzinsinin aşağı payı

6 – gicgah sümüyünün bizvari çıxıntısı və ona birləşən riolan dəstin əzəlləri
A) I – 6; II – 5; III – 3; IV – 1; V – 4 VI – 2.

B) I – 3; II – 6; III – 2; IV – 1; V – 5 VI – 4.

C) I – 4; II – 5; III – 3; IV – 1; V – 2; VI – 6.

D) I – 5; II – 4; III – 3; IV – 2; V – 6 VI – 1.

E) I – 1; II – 2; III – 6; IV – 4; V – 5 VI – 3.
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
578) Çənəarxası nahiyəsinin sərhədlərinə aid olmaya anatomik strukturu göstərin.
A) Boynun xüsusi fasiyasının daxili layı

B) Gicgah sümüyünün bizvari çıxıntısı və ona birləşən riolan dəstinin əzəlləri

C) Qulaqətrafı tüpürcək vəzisinin aşağı payı

D) Qulaqətrafı çeynəmə fassiyası

E) Xarici qulaq keçəcəyinin aşağı divarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
579) Çənəarxası nahiyənin sərhədlərinə aid olmayan anatomik strukturu göstərin.
A) Qulaqətrafı çeynəmə fassiyası

B) Xarici qulaq keçəcəyinin aşağı divarı

C) Çənənin daxili səthi

D) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinsinin aşağı payı

E) Gicgah sümüyünün məməyəbənzər çıxıntısı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286

580) Çənəarxası nahiyədə lokalizsiya etmir?
A) Varton axarı

B) Daxili vidacı vena

C) Daxili yuxu arteriyası

D) Xarici yuxu arteriyası

E) Qulaqətrafı tüpürcək vəzisi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 - 286
581) Çənəarxası nahiyədə lokalizasiya etmir?
A) Üz siniri

B) Xarici yuxu arteriyası

C) Çeynəmə əzələsi

D) Daxili yuxu arteriyası

E) Daxili vidacı vena
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286

582) Çənəarxası nahiyənin infeksiyalaşmasının əsas mənbəyini təyin edin.
A) Yarım retensiya olunmuş və periodik olaraq infeksiyalaşan aşağı üçüncü molyar

B) Aşağı kəsici dişlər

C) Yuxarı molyarlar

D) Yarım retensiya olunmuş və periodik olaraq infeksiyalaşan yuxarı üçüncü molyar

E) Yuxarı köpək dişləri
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
583) Çənəarxası nahiyənin infeksiyalaşması əsasən hansı nahiyədən baş verir?
A) Almacıq nahiyəsi

B) Udlaqətrafı nahiyə

C) Göz yuvası

D) köpək çuxuru

E) Gözyuvasıaltı nahiyə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
584) Çənəaltı nahiyənin qeyri - odontogen abses olduğu halda daha tez-tez rast gəlinən infeksiyalaşma yolunu göstərin.
A) Otogen

B) Tonzilogen

C) Hematogen

D) Rinogen

E) Limfogen
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
585) Qulaqətrafı-çeynəmə nahiyyəsinin sərhədlərini təyin edin:

I – yuxarı

II – aşağı

III – ön

IV – arxa

1 – xarici qulaq keçəcəyi və çənənin qalxan şaxəsinin arxa kənarı

2 – çənə cisminin aşağı kənarı

3 – çeynəmə əzələnin ön kənarı

4 – almacıq qövsünün və almacıq sümüyün aşağı kənarı
A) I – 4; II – 1; III – 3; IV – 1

B) I – 4; II – 2; III – 3; IV – 1

C) I – 1; II – 2; III – 3; IV – 4

D) I – 3; II – 4; III – 2; IV – 1

E) I – 1; II – 4; III – 3; IV – 2
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 – 286
586) Uyğunluğu təyin edin:

I – Qulaqətrafı-çeynəmə

II – Çənəarxası nahiyyə

1 – çeynəmə əzələnin ön kənarı

2 – almacıq qövsünün və almacıq sümüyün aşağı kənarı

3 – qulaqətrafı çeynəmə fassiyası

4 – gicgah sümüyünün bizvari çıxıntısı və ona birləşən riolan dəstin əzəlləri
A) I – 3, 4; II – 1, 2.

B) I – 1, 2; II – 3, 4.

C) I – 2, 4; II – 1, 3.

D) I – 1, 3; II – 2, 4.

E) I – 1, 4; II – 2, 3.
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285 - 286
587) Odontogen ilthabı xəstəliklər hansı patoloji proseslərə aid edilir?
A) Şişəbənzər xəstəliklərə

B) Spesifik ilthabı xəstəliklərə

C) Qeyri - spesifik ilthabı xəstəliklərə

D) Distrofik proseslərə

E) Travmatik proseslərə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 254
588) Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatına görə odontogen ilthabı xəstəliklər hansı patoloji proseslərə aid edilir?
A) Həzm sistemi xəstəliklərinə

B) Əzələ sistemi xəstəliklərinə

C) İmmun sistem xəstəliklərinə

D) Sümük sistemi xəstəliklərinə

E) Tənəffüs sistemi xəstəliklərinə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 161-182
589) Odontogen ilthabı xəstəliklər hansı mənşəli ilthabi xəstəliklərə aiddir?
A) İrsi

B) Virus


C) Travmatik zədələnmələr

D) Parazitar

E) Bakterial
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 254-258
590) Odontogen ilthabı xəstəlikləri əksər hallarda hansı törədicilər yaradır?
A) Solğun treponema

B) Kox çöpləri

C) Difteriya çöpü

D) Koklar

E) Aktinomiset
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207-209
591) Şarqorodskinin kəskin odontogen ilthabı xəstəliklərin təsnifatına görə əsasən çənə sümüklərinin strukturalarını zədələyən xəstəliklərə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Odontogen haymorit

B) Kəskin periostit

C) Kəskin periodontit

D) Kəskin perikoronarit

E) Kəskin limfadenit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 173-180
592) Kəskin odontogen ilthabı xəstəliklərin Şarqorodski təsnifatına görə əsasən çənə sümüklərinin strukturlarını zədələyən xəstəliklərə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Kəskin osteomielit

B) Odontogen haymorit

C) Kəskin limfadenit

D) Kəskin perikoronarit

E) Kəskin periostit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 173-180
593) Kəskin odontogen ilthabı xəstəliklərin Şarqorodski təsnifatına görə daha çox çənəətrafı yumşaq toxumaları zədələyən xəstəliklərə hansı aiddir?
A) Kəskin periodontit

B) Kəskin odontogen limfadenit

C) Kəskin periostit

D) Kəskin odontogen osteomielit

E) Odontogen adenofleqmona
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 173-180
594) Şarqorodskinin kəskin odontogen ilthabı xəstəliklərin təsnifatına görə daha çox regionar limfa aparatı toxumalarını zədələyən xəstəliklərə hansı aiddir?
A) Kəskin perikoronarit

B) Odontogen haymorit

C) Odontogen adenofleqmona

D) Kəskin odontogen osteomiyelit

E) Kəskin periostit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 173-180
595) Odontogen ilthabi prosesləri daha çox hansi növ bakteriyalar əmələ gətirir?
A) Mikobateriylarla aktinomisetlər

B) Təkcə aeroblar

C) Solğun trepomema ilə mikobakteriyalar

D) Təkcə anaeroblar

E) Aerob anaerobla birlikdə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207-209
596) Odontogen infeksiya odontogen ilthabi xəstəliyi hansı yollarla yaradır?
A) Periapikal yolla

B) Cinsi yolla

C) Həzm yolu ilə

D) Tənəffüs yolu ilə

E) Qanla
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 208-209
597) Odontogen infeksiya odontogen ilthabı xəstəliyi hansı yollarla yaradır?
A) Qanla

B) Tənəffüs yolu ilə

C) Paradontal yolla

D) Həzm yolu ilə

E) Cinsi yolla
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 208-209
598) Odontogen infeksiyanın yayılması üçün hansı şərait lazımdır?
A) Orqanizmin sensibilizasiyası

B) Süd dişlərin vaxtında daimi dişlərlə əvəz olunmaması

C) Qan təzyiqin yüksək olması

D) Xəstənin yaşlı olması

E) Vaxtında protezləşmə işlərinin aparılmaması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 208-209
599) 11, 21 dişlərdən odontogen infeksiyanın ilkin yayılan istiqaməti (anatomik strukturu) hansıdır?
A) Üst dodaq

B) Yanaq


C) Haymor boşluğu

D) Damaq


E) Gicgah
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 280
600) Odontogen ilthabi prosesi nə əmələ gətirir?
A) Virulent aeroblar

B) Difteriya çöpləri

C) Vərəm çöpləri

D) Bağırsaq klostridiyaları

E) Qonokkoklar
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207-208
601) Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatına görə abses və fleqmonalar hansı patoloji proseslərə aid edilir?
A) Piy toxuması və əzələarası sahələr xəstəliklərinə

B) Əzələ və fassiya xəstəliklərinə

C) Sümük və əzələ xəstəliklərinə

D) Dəri və dərialtı piy sahələri xəstəliklərinə

E) Damar və sinir xəstəliklərinə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207-214
602) Çənə - dilaltı novcuğun yuxarı sərhəddini göstərin.
A) Bayır qanadabənzər əzələ

B) Ağız dibi selikli qişası

C) İçəri qanadabənzər əzələ

D) Çənənin molyarlar səviyyəsində olan içəri səthi

E) Çənə - dilaltı əzələ
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
603) Çənə-dilaltı novcuğun aşağı sərhəddini göstərin:
A) Çənənin molyarlar səviyyəsində olan içəri səthi

B) Çənə-dilaltı əzələ

C) Ağız dibi selikli qişası

D) Bayır qanadabənzər əzələ

E) İçəri qanadabənzər əzələ
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
604) Çənə - dilaltı novcuğun bayır sərhəddini göstərin.
A) Çənə - dilaltı əzələ

B) Bayır qanadabənzər əzələ

C) Dilaltı - dil əzələsi

D) Çənənin molyarlar səviyyəsində olan içəri səthi

E) Dil kökünün əzələləri
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
605) Çənə - dilaltı novcuğun içəri sərhəddini göstərin.
A) Dilaltı - dil əzələsi

B) Bayır qanadabənzər əzələ

C) Ağız dibinin selikli qişası

D) Dil kökünün əzələləri

E) Çənə - dilaltı əzələ
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
606) Çənə - dilaltı novcuğun absesi zamanı kəsik haradan aparılır?
A) Ağız boşluğu tərəfindən 1.5 - 2 sm uzunluğunda

B) Ağız boşluğu tərəfindən 1 - 1.5 sm uzunluğunda

C) Ağızxarici yolla üz sinirin marginal şaxəsinin kənarından

D) Ağız boşluğu tərəfindən 4 - 5 sm uzunluğunda

E) Dil sinirinin və arteriyasının kənarından keçməklə şışkinliyin üzərindən
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
607) Dilaltı nahiyənin flelqmonası zamanı hansı kəsik aparılır?
A) Çənəaltı nahiyədən

B) Ağızdaxili

C) Xüsusi çənəaltı nahiyədən

D) Dil kökü nahiyəsindən

E) Ağızxarici
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290
608) Çənə - dilaltı novcuğun absesi zamanı çox rast gəlinən törədicilər hansılardır?
A) Aerotolerant anaeroblar

B) Şüalı göbələklər

C) Solğun spiroxetlər

D) Stafilokokklar, streptokokklar

E) Vərəm mikobakteriyaları
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
609) Çənə - dilaltı novcuğun absesinin əmələ gəlməsinə səbəb olan iltihabi proses olan nahiyə hansıdır?
A) 18, 17, 16, 26, 27, 28 dişlər

B) Qulaqətrafı limfa vəziləri

C) Üst dodaq

D) 48, 47, 46 və 36, 37, 38 dişlər

E) Yanaq
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
610) Çənə - dilaltı novcuğun absesi üçün səciyyəvi kliniki əlaməti hansıdır?
A) Ağız dibi nahiyəsi toxumalarının ödemi və hiperemiyası

B) Trizm


C) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası

D) Çənəarxası nahiyəsi toxumalarının infiltratı

E) Alt dodaq nahiyəsi dərisinin hiperemiyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
611) Çənə - dilaltı novcuğun absesi üçün səciyyəvi kliniki əlamət hansıdır?
A) Trizm

B) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası

C) Çənəarxası nahiyəsi toxumalarının infiltratı

D) Udqunma zamanı ağrı, ağzın açılmasının məhdudlaşması

E) Alt dodaq nahiyəsi dərisinin hiperemiyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
612) Çənə-dilaltı novcuğun absesi aşağıdakılardan hansı ilə differensiasiya edilir?
A) İltihabı kontraktura

B) Çənə-qanadvari nahiyənin absesi

C) Alt dodağın karbunkulu

D) Yanağın fleqmonası

E) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
613) Çənə - dilaltı novcuğun absesinin inkişafı zamanı infeksiya haraya yayılır?
A) Qanadabənzər venoz kələfə

B) Beynin venoz cibinə

C) Çənə - qanadvari nahiyəyə

D) Qulaqətrafı tüpürcək vəziyə

E) Subdural nahiyəyə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
614) Çənə - dilaltı novcuğun absesinin inkişafı zamanı infeksiya yayılır?

A) Qanadabənzər venoz kələfə

B) Beynin venoz cibinə

C) Qulaqətrafı tüpürcək vəziyə

D) Subdural nahiyəyə

E) Dil kökünə


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
615) Çənə - dilaltı novcuğun absesinin inkişafı zamanı infeksiya yayılır?
A) Çənəaltı nahiyəyə

B) Haymor cibinə

C) Subdural nahiyəyə

D) Qanadabənzər venoz kələfə

E) Qulaqətrafı tüpürcək vəziyə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
616) Çənə - dilaltı novcuğun absesinin inkişafı zamanı infeksiya yayılır?
A) Subdural nahiyəyə

B) Qulaqətrafı tüpürcək vəziyə

C) Haymor cibinə

D) Udlaqətrafı nahiyəyə

E) Çənə sümüyünə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə