Cü il tarixində əlavə edilmişdir. Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Çənə - dilaltı novcuğun absesində ilkin müraciət zamanı ediləcək yardım?Yüklə 1,59 Mb.
səhifə12/15
tarix26.11.2016
ölçüsü1,59 Mb.
#227
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

617) Çənə - dilaltı novcuğun absesində ilkin müraciət zamanı ediləcək yardım?

A) İynə refleksoterapiyanın təyini

B) Fizioterapiya

C) Əzələ daxili ağciyər analeptiklərinin yeridilməsi

D) Novokain blokadasının edilməsi

E) İrinli ocağın açılması


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
618) Çənə - dilaltı novcuğun absesində operativ müdaxilə zamanı hansı kəsik aparılır?
A) Çənə bucağını əhatə edən kəsik

B) Çənə - qanadvari büküş boyunca aparılan kəsik

C) Çənə - dilaltı novcuğun selikli qişasında çənənin içəri kənarına yaxın nahiyədən aparılan kəsik

D) Çənəaltı nahiyədə çənənin aşağı kənarına paralel aparılan kəsik

E) Xüsusi çənəaltı nahiyədən çənənin aşağı kənarına yaxın nahiyədən aparılan kəsik
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

619) Çənə - dilaltı novcuğun absesində operativ müdaxilə zamanı zədələnə bilər?

A) Üz arteriyası

B) Dil siniri

C) Qulaqətrafı tüpürcək vəzi

D) Dil

E) Almacıq sümüyü


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
620) Çənə - dilaltı novcuğun absesində operativ müdaxilə zamanı hansı struktur zədələnə bilər?
A) Dil

B) Dil arteriyası

C) Almacıq sümüyü

D) Üz arteriyası

E) Qulaqətrafı tüpürcək vəzi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
621) Dilin abses və fleqmonaları daha çox hansı qeyri - odontogen səbəbdən yaranır?
A) Alt dodağın furunkulu

B) Aşağı dişlərin kəskin periodontiti

C) Qulaqətrafı nahiyənin limfadeniti

D) Yanaq nahiyəsinin limfadeniti

E) Dilin travması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
622) Dilin abses və fleqmonalarının yaranmasında aşağıda sadalanan qeyri - odontogen səbəblərdən hansının rolu daha böyükdür?
A) Alt dodağın furunkulu

B) Yanaq nahiyəsinin limfadeniti

C) Kəskin tonzillit

D) Qulaqətrafı nahiyənin limfadeniti

E) Aşağı dişlərin kəskin periodontiti
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291

623) Dilin abses və fleqmonaları zamanı səciyyəvi klinik əlamət nədir?
A) Çənə - qanadvari büküşün ödemi

B) Ağzın açılmasının məhdudlaşması

C) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası

D) Üzün asimmetriya

E) Dilaltı yastıqcıqların şişməsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
624) Dilin abses və fleqmonaları zamanı səciyyəvi klinik əlamət hansıdır?
A) Dilin ödemi və infiltratı

B) Çənə - qanadvari büküşün ödemi

C) Üzün asimmetriya

D) Ağzın açılmasının məhdudlaşması

E) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
625) Dilin abses və fleqmonaları zamanı səciyyəvi klinik əlamət hansıdır?
A) Ağzın açılmasının məhdudlaşması

B) Udqunma zamanı ağrı

C) Çənə - qanadvari büküşün ödemi

D) Üzün asimmetriyası

E) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
626) Aşağıdakılardan hansı dilin abses və fleqmonaları zamanı səciyyəvi klinik əlamət hesab edilir?
A) Çənə - qanadvari büküşün ödemi

B) Çənəaltı nahiyənin ödemi və hiperemiyası

C) Tənəffüsün çətinləşməsi

D) Üzün asimmetriyası

E) Ağzın açılmasının məhdudlaşması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
627) Dilin abses və fleqmonaları ilk növbədə aşağıdakılardan hansı ilə differensiasiya edilir?
A) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası ilə

B) Ağız dibi fleqmonası ilə

C) Alt dodağın karbunkulu ilə

D) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası ilə

E) İltihabı kontraktura ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
628) Dilin abses və fleqmonalarının inkişafı zamanı infeksiya haraya yayılır?
A) Ağızdibi nahiyəsinin yumşaq toxumalarına

B) Qanadabənzər venoz kələfə

C) Beynin venoz cibinə

D) Qulaqətrafı tüpürcək vəzisinə

E) Subdural nahiyəyə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
629) Dilin abses və fleqmonalarının inkişafı zamanı infeksiya aşağıdakı hansı nahiyəyə yayılır?
A) Çənəaltı nahiyəyə

B) Qulaqətrafı tüpürcək vəziyə

C) Subdural nahiyəyə

D) Beynin venoz cibinə

E) Qanadabənzər venoz kələfə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
630) Dilin abses və fleqmonalarında ilkin müraciət zamanı hansı yardım göstərilməlidir?
A) Novokain blokadasının edilməsi

B) İrinli ocağın açılması

C) İynə refleksoterapiyanın təyini

D) Əzələ daxili ağciyər analeptiklərinin yeridilməsi

E) Fizioterapiya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
631) Dilin abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Manual terapiya

B) Sedativ müalicə

C) Hipotenziv мüalicə

D) Şüa müalicəsi

E) Desensibilizasiyaedici
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
632) Dilin abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Şüa müalicəsi

B) Hipotenziv müalicə

C) Sedativ müalicə

D) Manual terapiya

E) Dezintoksikasiya müalicəsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291

633) Dilin abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə hansı müalicə daxildir?
A) Hipotenziv Müalicə

B) Şüa müalicəsi

C) Sedativ müalicə

D) Antibakterial müalicə

E) Manual terapiya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
634) Dilin cismində olan infeksiyanın yayılma yollarına aşağıdakılardan hansı aid deyil ?
A) Limfogen yolla

B) Fassiyalararası sahədən

C) Təmas yolu ilə

D) Əzələ lifləri boyunca

E) Sinir lifləri boyu
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291

635) Aşağıdakılardan hansı dil kökünün fleqmonasında aparılan kəsik növüdür?
A) Çənəaltı kəsik

B) Orta şaquli kəsik

C) Ağızdaxili kəsik

D) Translingual kəsik

E) Yaxalıqvari kəsik
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290
636) Dilin abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Elektrokoaqulyasiya

B) Krioterapiya

C) Fizioterapiya

D) Rentgenoterapiya

E) Kimyəvi dərman müalicəsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
637) Dilin limfa düyünləri harada yerləşir?
A) Çənəaltı nahiyədə

B) Dilin arxa 1/3 hissəsində

C) Xüsusi çənəaltı - dil əzələsinin ortasında

D) Xüsusi çənəaltı - dil əzələsinin aşağı hissəsində

E) Xüsusi çənəaltı - dil əzələsinin yuxarı hissəsində
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 291-300; «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 258-269
638) Dilin limfa düyünü limfanı haradan alır?
A) Dilin arxa 1/3 hissəsindən

B) Çənəaltı nahiyədən

C) Dilin ön 1/3 hissəsindən

D) Dilin ön, orta, arxa 1/3 hissəsindən

E) Dilin orta 1/3 hissəsindən
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 291-300; «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 258-269
639) Çənə - dilaltı novcuğun abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Fizioterapiya

B) Rentgenoterapiya

C) Krioterapiya

D) Elektrokoaqulyasiya

E) Kimyəvi dərman müalicəsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

640) Çənə - dilaltı novcuğun abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Dezintoksikasiya müalicəsi

B) Şüa müalicəsi

C) Hipotenziv müalicə

D) Manual terapiya

E) Sedativ müalicə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
641) Çənə - dilaltı novcuğun abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Şüa müalicəsi

B) Hipotenziv müalicə

C) Sedativ müalicə

D) Antibakterial müalicə

E) Manual terapiya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

642) Çənə - dilaltı novcuğun abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Sedativ müalicə

B) Hipotenziv müalicə

C) Manual terapiya

D) Şüa müalicəsi

E) Desensibilizasiyaedici
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
643) Dilaltı nahiyənin yuxarı sərhəddini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Çənə - dilaltı əzələ

B) Xüsusi çənəaltı – dil və dilaltı əzələlər

C) Ağız dibi selikli qişası

D) Çənə cisminin içəri səthi

E) Dil əzələləri
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290
644) Dilaltı nahiyənin aşağı sərhəddini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Çənə cisminin içəri səthi

B) Dil əzələləri

C) Ağız dibi selikli qişası

D) Çənə-dilaltı əzələ

E) Xüsusi çənəaltı – dil və dilaltı əzələlər
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290
645) Dilaltı nahiyənin bayır sərhədini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Ağız dibinin selikli qişası

B) Çənə - dilaltı əzələ

C) Dil əzələləri

D) Xüsusi çənəaltı - dil və dilaltı əzələlər

E) Çənə cisminin içəri səthi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290

646) Dilaltı nahiyənin içəri sərhədini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Çənə cisminin içəri səthi

B) Dil əzələləri

C) Xüsusi çənəaltı - dil və dilaltı əzələlər

D) Çənə - dilaltı əzələ

E) Ağız dibi selikli qişası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290
647) Dil kökünün yuxarı sərhəddini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Dilin yan əzələləri

B) Xüsusi çənəaltı - dil və dilaltı əzələlər

C) Dil əzələləri

D) Yumşaq damaq

E) Çənə - dilaltı əzələ
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
648) Dil kökünün aşağı sərhəddini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Dil əzələləri

B) Dilin yan əzələləri

C) Qırtlaq qapağı

D) Xüsusi çənəaltı - dil və dilaltı əzələlər

E) Çənə - dilaltı əzələ
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
649) Dil kökünün bayır sərhəddini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Çənə - qanadvari büküşlər

B) Xüsusi çənəaltı - dil və dilaltı əzələlər

C) Dilin yan əzələləri

D) Dilin əzələləri

E) Çənə - dilaltı əzələ
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
650) Çənə - dilaltı novcuğun absesi aşağıdakılardan hansı ilə diferensiasiya edilir?
A) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası ilə

B) Alt dodağın karbunkulu ilə

C) İltihabi kontraktura ilə

D) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası ilə

E) Çənə - qanadvari nahiyənin absesi ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
651) Dilin abses və fleqmonası aşağıdakılardan hansı ilə diferensiasiya edilir?
A) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası ilə

B) Alt dodağın karbunkulu ilə

C) İltihabi kontraktura ilə

D) Ağız dibinin fleqmonası ilə

E) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası ilə
: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
652) Gözyuvasıaltı nahiyənin yuxarı sərhədi hansıdır?
A) Almacıq - əng tikişi

B) Əng sümüyünün alveol çıxıntısı

C) Armudabənzər çıxıntının kənarı

D) Gözyuvasının aşağıkənarı

E) Gözyuvasının yuxarı kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 280-281
653) Gözyuvasıaltı nahiyənin aşağı sərhədi hansıdır?
A) Almacıq - əng tikişi

B) Çənə sümüyü

C) Əng sümüyünün alveol çıxıntısı

D) Armudabənzər çıxıntının kənarı

E) Göz yuvasının aşağı kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 280-281
654) Gözyuvasıaltı nahiyənin daxili sərhədi hansıdır?
A) Armudabənzər dəliyin kənarı

B) Almacıq - əng tikişi

C) Əng sümüyün alveol çıxıntısı

D) Gözyuvasının aşağıkənarı

E) Əng sümüyün çıxıntısı və armudabənzər dəliyin kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 280-281
655) Gözyuvasıaltı nahiyənin xarici sərhədi hansıdır?
A) Gözyuvasının aşağıkənarı

B) Almacıq - əng tikişi

C) Almacıq sümüyü

D) Armudabənzər çıxıntının kənarı

E) Əng sümüyünün alveol çıxıntısı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 280-281
656) Almacıq nahiyəsinin yuxarı sərhədi hansıdır?
A) Gicgah nahiyəsinin ön aşağı şöbəsi, gözyuvasının aşağı kənarı

B) Almacıq - gicgah tikişi

C) Yanaq nahiyəsinin ön yuxarı şöbəsi

D) Almacıq - əng tikişi

E) Almacıq - əng tikişi və yanaq nahiyəsinin ön - yuxarı sərhədi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281
657) Almacıq nahiyəsinin aşağı sərhədi hansıdır?
A) Yanaq nahiyəsinin ön - yuxarı şöbəsi

B) Gicgah nahiyəsinin ön aşağı şöbəsi, gözyuvasının aşağı kənarı

C) Əng sümüyün alveol çıxıntısı

D) Almacıq - əng tikişi

E) Almacıq - gicgah tikişi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281
658) Almacıq nahiyəsinin ön sərhədini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Almacıq - gicgah tikişi

B) Yanaq nahiyəsinin ön yuxarı şöbəsi

C) Göz yuvasının xarici divarı

D) Almacıq - əng tikişi

E) Gicgah nahiyəsinin ön aşağı şöbəsi, gözyuvasının aşağı kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281
659) Almacıq nahiyəsinin arxa sərhədini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Almacıq - əng tikişi

B) Gicgah nahiyəsinin ön, aşağı şöbəsi, göz yuvasının aşağı kənarı

C) Yanaq nahiyəsinin ön yuxarı şöbəsi

D) Almacıq - gicgah tikişi

E) Gözyuvasının aşağı kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281
660) Gözyuvası nahiyəsinin sərhədlərini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Göz yuvasının divarları

B) Retrobulbar toxumalar, göz yaşı sümüyü, almacıq sümüyünün alın çıxıntısı

C) Almacıq sümüyü, almacıq - əng tikişi, retrobulbar toxumalar, gözyaşı sümüyü

D) Almacıq sümüyü, göz yuvasının aşağı kənarı, göz yaşı sümüyü, almacıq - əng tikişi

E) Retrobulbar toxumalar, göz yaşı sümüyü, göz yuvasının aşağı kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281-282
661) Yanaq nahiyəsinin yuxarı sərhədi hansıdır?
A) Çənənin aşağı kənarı

B) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

C) Göz yuvasının aşağı kənarı

D) Çeynəmə əzələnin ön kənarı

E) Əng sümüyünün alveoli çıxıntısının aşağı kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
662) Yanaq nahiyəsinin aşağı sərhədi hansıdır?
A) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

B) Göz yuvasının aşağı kənarı

C) Çeynəmə əzələnin ön kənarı

D) Əng sümüyünün alveol çıxıntısının aşağı kənarı

E) Çənənin aşağı kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
663) Yanaq nahiyəsinin arxa sərhədini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Çeynəmə əzələnin ön kənarı

B) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

C) Çənənin aşağı kənarı

D) Çeynəmə əzələsinin arxa kənarı

E) Çənə bucağı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
664) Göz yuvasının fleqmonası zamanı erkən ağırlaşma hansıdır?
A) Kserostomiya

B) Üz sinirinin parezi

C) Diplopiya

D) Görmə qabiliyyətinin itməsi

E) Göz qapağının çevrilməsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281-282
665) Yanaq nahiyəsi fleqmonasının əmələ gəlməsinə hansı törədicilər səbəb olur?
A) Vərəm mikobakteriyaları

B) Şua göbələkləri

C) Solğun spiroxetlər

D) Difteriya cöpləri

E) Fakultativ və obliqat anaeroblar
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
666) Yanaq nahiyəsinin odontogen mənşəli fleqmonasının əmələ gəlməsinin səbəbi hansı dişlərdir?
A) Yuxarı və aşağı azı dişləri

B) Yuxarı köpək dişləri

C) Aşağı birinci premolyarlar

D) Aşağı yan kəsicilər

E) Yuxarı mərkəzi kəsicilər
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
667) Yanaq nahiyəsinin qeyri - odontogen mənşəli fleqmonasının əmələ gəlməsinin səbəbi nədir?
A) Yanaq nahiyyəsinin nevusu

B) Yanaq nahiyyəsinin travmatik hematoması

C) Yanaq nahiyyəsinin selikli qişasının leykoplagiyası

D) Yanaq nahiyyəsinin odontogen limfadeniti

E) Yanaq nahiyyəsinin hemangioması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
668) Aşağıdakılardan hansı yanaq nahiyəsinin qeyri - odontogen mənşəli fleqmonasının əmələ gəlməsinin səbəbidir?
A) Yanaq nahiyyəsinin hemangioması

B) Yanaq nahiyəsinin spesifik limfadeniti

C) Yanaq nahiyyəsinin odontogen limfadeniti

D) Yanaq nahiyyəsinin selikli qişasının leykoplagiyası

E) Yanaq nahiyyəsinin nevusu
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə