cü il tarixində əlavə olunub. (371 və 179 sualdan ibarət olan fayl 898 sualın tərkibində mövcuddur)


) Mitral stenoz üçün hansı auskultativ əlamət daha xarakterikdir?Yüklə 0,82 Mb.
səhifə12/14
tarix10.12.2016
ölçüsü0,82 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

743) Mitral stenoz üçün hansı auskultativ əlamət daha xarakterikdir?
A) Aorta üzərində II tonun zəifləməsi

B) Zirvədə I tonun zəifləməsi

C) Mitral qapağın açılma tonu

D) Aorta üzərində II tonun aksenti

E) Ağciyər arteriyası üzərində II tonun zəifləməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
744) Arerial təzyiqin qolda artması və ayaqlarda azalması hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?
A) Aortanın koarktasiyası

B) Konn sindromu

C) İtsenko-Kuşinq sindromu

D) Feoxromositoma

E) Takayasu sindromu
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
745) Miokard infarktından sonra çapıq EXO-KQ-də necə görünür?
A) Diffuz hiperkinez

B) Diffuz hipokinez

C) Lokal akinez

D) Mitral qapaq çatışmazlığı əlaməti

E) Lokal hiperkinez
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
746) Səyrici aritmiyanın xarakterik əlaməti nədir?
A) Sol böyrü üstə əyildikdə ürək döyünmə

B) Ölüm qorxusu

C) Bradikardiya

D) Taxikardiya

E) Ürək döyünmənin və nəbzin qeyri müntəzəmliyi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
747) Xəstədə idiopatik taxisistolik forma daimi səyrici aritmiya var. Müalicə üçün seçim preparatı aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) Kaptopril

B) Korinfar

C) Nıtroqliserin

D) Kardiket

E) Metoprolol
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
748) Supraventrikular AV düyün taxikardiyasının müalicəsində aşağıdakılardan hansı istifadə olunmur?
A) ATF

B) Lidokain

C) Metoprolol

D) Kordaron

E) Verapamil
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
749) Aortal qapaq çatışmazlığı üçün xarakterik arterial təzyiq hansıdır?
A) Sistolik və diastolik təzyiqin normal olması

B) Sistolik təzyiqin qalxması, diastolik təzyiqin azalması

C) Sistolik təzyiqin azalması, diastolik təzyiqin qalxması

D) Sistolik və diastolik təzyiqin azalması

E) Sistolik və diastolik təzyiqin qalxması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
750) Aortal qapağın stenozu üçün xarakterik arterial təzyiq hansıdır?
A) Sistolik təzyiqin qalxması, diastolik təzyiqin azalması

B) Sistolik təzyiqin normal olması, diastolik təzyiqin qalxması

C) Sistolik təzyiqin azalması, diastolik təzyiqin normal olması

D) Sistolik və diastolik təzyiqin normal olması

E) Sistolik və diastolik təzyiqin qalxması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
751) Arterial hipertenziya zamanı xronik böyrək çatışmazlığının morfoloji substratı hansıdır?
A) Birincili böyrək büzüşməsi

B) Xronik qlomerulonefrit

C) Ikincili böyrək büzüşməsi

D) Nefrolitiaz

E) Hidronefroz
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
752) Tireotoksikoz zamanı hipertenziv sindrom aşagıdakılardan hansı ilə müştərək rast gəlinir?
A) Səyrici aritmiya, ekzoftalm, subfebril temperatur

B) Piylənmə, yaddaşın zəifləməsi

C) Striyalar, aypara sifət

D) Bradikardiya, qəbzlik

E) Kardialgiya, göbək ətrafında küy
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
753) Konn sindromunun differensial diaqnostikasında hansı müayinə daha informativdir?
A) Qanda metanefrinin təyini

B) Sidikdə vinilbadam turşusunun təyini

C) Qanda kaliumun təyini

D) Hipofizin kompyuter tomoqrafiyası

E) Qanda kalsiumun təyini
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
754) Revmatik qızdırmada ikincili proflaktika məqsədilə aşağıdakılardan hansı istifadə olunur?
A) Azitromisin

B) Seftriakson

C) Eritromisin

D) Bisillin - 5

E) Siprofloksasin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
755) Vazospastik stenokardiyada aşağıdakılardan hansı işlədilmir?
A) β - blokatorlar

B) Nitratlar

C) Verapamil

D) Diltiazem

E) Nifedipin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
756) Aşağıda göstərilən aritmiyalardan hansı daha ağırdır?
A) Monotop mədəcik ekstrasistoliyası

B) I dərəcə AV blokada

C) Sinus taxikardiyası

D) Qulaqcıq ekstrasistoliyası

E) Politrop mədəcik ekstrasistoliyası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
757) Epiqastral sahədə pulsasiya aşağıdakılardan hansını göstərir?
A) Sağ qulaqcığın hipertrofiyası və dilatasiyasını

B) Sol mədəciyin hipertrofiyasınnı

C) Sol mədəciyin hipertrofiyası və dilatasiyasını

D) Sağ mədəciyin hipertrofiyasını

E) Ağ ciyər arteriyasının genişlənməsi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
758) Ürəyin palpasiyasında zirvədə arteriya carotis ilə üst-üstə düşməyən diastolik titrəmə hansı qüsur üçün xarakterikdir?
A) Mitral stenoz

B) Aortal stenoz

C) Üçtaylı qapaq çatışmazlığı

D) Mitraı çatışmazlıq

E) Aortal qapaq çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
759) Aşağı ətrafı amputasiya olmuş xəstə üçün hansı yük sınağı məsləhət görülür?
A) Dobutamin stress exokardioqrafiyası

B) Sakitlikdə çəkilmiş EKQ

C) Erqometrin testi

D) Tredmil test

E) Veloerqometriya
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
760) Mitral stenoz üçün aşağıdakılardan hansı xarakterik deyil?
A) Bildirçin ritmi

B) EKQ - də P dişində dəyişiklik

C) EKQ - də sol mədəciyin hipertrofiyası

D) Qanhayxırma

E) EKQ - də sağ mədəciyin hipertrofiyası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
761) Xroniki Ürək Çatışmazlığının patogenezində aşağıdakılardan hansı əsas rol oynayır?
A) Dromotrop funksiyanın pozulması

B) İnotrop funksiyanın pozulması

C) Xronotrop funksiyanın pozulması

D) Batmotrop funksiyanın pozulması

E) Ürəyin avtomatizmi funksiyanın pozulması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
762) Hansı dərman hipertrofik kardiomiopatiya zamanı qəbulu məqsədəuyğun deyil:
A) Nitroqliserin

B) Verapamil

C) Propranolol

D) Hamısını işlətmək olar

E) Amiodaron
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
763) Miokardın diastolik funksiyasının pozulması hansıdır?
A) Miokardın oyanması

B) Miokardın yığılması

C) Diastolada mədəciyin qanla dolmasının pozulması

D) Ürəyin kənardan sıxılması

E) Miokardda keçiriciliyin pozulması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
764) Miokard infarktlı xəstənin uzun muddət hərəkətsiz saxlanılması aşağıdakılardan hansını yarada bilər?
A) Stenokardiya tutması

B) Ürək çatışmazlığı

C) Bradikardiya

D) Tromboembolik ağırlaşma

E) Arterial hipertenziya
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
765) Bronxial astmalı hamilə qadınlara aşağıdakı preparatlardan hansının istifadəsi tövsiyə edilmir?

A) Leykotrien reseptorlarının antoqonistləri

B) β2 - reseptorlarin aqonistləri

C) Kromoqlisiy turşusu preparatları

D) Budesonid

E) Beklametazon


Ədəbiyyat: Клинические рекомендации. Аллергология /Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 240 с
766) Hansı preparat bronxial astma zamanı tutmaları dərhal aradan qaldırmır?
A) Seretid

B) Aminofillin

C) Formaterol

D) Berodual

E) Berotek
Ədəbiyyat: Клинические рекомендации. Аллергология /Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 240 с
767) Atopik dermatitlərdə yerli isifadə uçün nəzərdə tutulan yüksək dərəcəli aktivliyə malik olan qükokortikosteroidlərə hansı aid deyil?
A) Hidrokortizon

B) Hidrokortizon 17 - butirat

C) Betametazon

D) Mometazon furoat

E) Fluosinol asetonid
Ədəbiyyat: Клинические рекомендации. Аллергология /Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 240 с
768) Aşağıdakılaarın biri Layella sindromunun sinonimidir?

A) Eksfoliativ dermatit

B) Epidermal toksik ödem

C) Epidermal toksik nekroliz

D) Angionevrotik ödem

E) Allergik dermatomiozit


Ədəbiyyat: Клинические рекомендации. Аллергология /Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 240 с
769) Dərman allergiyası törədən preparatların əlavə təsirlərinə hansı əlamət aid deyil?
A) Preparatın ləğv edilmsindən 3 - 5 gün sonra reaksiyanin xeyli azalması yaxud tam keçməsi

B) Reaksiyanın ilk dozadan sonra baş verməsi

C) Preparatla təkrar müalicəyə başladıqda reaksiyanın yenidən yaranması

D) Reaksiyanın preparatın yalnız təkrar dozasından sonra yaranması

E) Reaksiyanın preparatın kiçik dozasında belə yaranması
Ədəbiyyat: Клинические рекомендации. Аллергология /Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. – 240 с
770) Layell sindromunun müalicəsində yüksək dozada istifadə olunan qlyukokortikosteroidləri hansı preparatlar qrupu ilə birgə təyin etmək məsləhət görülmür?
A) Sidik qovucularla

B) Proteoliz inhibitorları ilə

C) Analgetiklərlə

D) Dekstranlarla

E) Dezintoksikasiya edici təsirli məhlullarla
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний: Рук. для практикующих врачей /Р.М.Хаитов и др. – М.:Литтерра,2007. – 504 с
771) I tip allerqik reaksiyaların iştirak etdiyi allerqik xəstəliklərə hansı aid deyil?
A) Anafilaktik şok

B) Kvinke ödemi

C) Övrə

D) Atopik bronxial astmaE) Autoimmun hemolitik anemiya
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.12
772) II tip allergik reaksiyaların iştirak etdiyi allergik xəstəliklərə hansı aid deyil?
A) Autoimmun hemolitik anemiya

B) İnterstisial nefrit

C) Allergik dərman aqranulositozu

D) Atopik bronxial astma

E) Trombositopeniya
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.13
773) III tip allergik reaksiyaların iştirak etdiyi allerqik xəstəliklərə hansı aid deyil?
A) Artyus fenomeni

B) Ekzogen allerqik alveolit

C) Qlomerulonefrit

D) Övrə


E) Zərdab xəstəliyi
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.13
774) IV tip allergik reaksiyaların iştirak etdiyi allergik xəstəliklərə hansı aid deyil?
A) Brusellyoz

B) Allergik rinit

C) Kontakt allerqik dermatit

D) Cüzam


E) Vərəm
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.15
775) Ev tozunun ən çox allergiya verən tərkibi nədir?
A) Gənəciklər

B) Kif göbələyi

C) Bakteriyaların həyat məhsulları

D) İnsan epidermisi

E) Həşəratların həyat məhsulları
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.17
776) Aşağıda göstərilən simptomlardan hansı bronxial astmaya xas deyil?
A) Pasiyentdə allergenlərlə kontakdan sonra fitverici xırıltıların, döş qəfəsində tutqunluq hissiyyatının və ya öskürəyin olması

B) Gecələr pasientdə əzab verici öskürəyin olması

C) Pasiyentdə fitverici xırıltıların olması

D) Fiziki gərginlik zamanı döş sümüyünün arxasında yanğı hissinin olması

E) Fiziki işdən sonra pasientdə fitverici xırıltılar və ya öskürəyin olması
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.35
777) Aşağıda qeyd olunanlardan hansı bronxial astmanın diaqnostikasında mühüm rol oynamır?
A) Pikfluometriya

B) Veloerqometriya

C) Fiziki yük bronxoprovokasiya testi

D) Spirometriya

E) Histaminlə bronxoprovokasiya testi
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.36
778) 32 yaşlı xəstə Həsənov vaxtaşırı ekspirator təngnəfəslikdən və quru öskürəkdən şikayət edir. Bədən t ° C normaldır. Qanın analizində hipereozinofiliya (12 %) tapılıb. Rentgen müalicəsində isə patologiya aşkar olunmur. Bronxkeçiriciliyinin göstəriciləri gün ərzində 30 % dəyişir. Xəstəyə hansı diaqnoz yazarsınız?
A) Ağciyərlərdə eozinofil infiltratı

B) Allerqik alveolit

C) Bronxial astma

D) Xronik obstruktiv bronxit

E) Sarkoidoz
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. Daxili xəstəliklər. II cild Bakı. 2007, s.202-210
779) Aşağıdakı amillərdən hansı bronxial astma tutmasını törətmir?
A) Kimyəvi qıcıqlandırıcı maddələr

B) Adrenoreseptorların fəallaşması

C) Sürətli tip allergiya

D) Heyvanların tükü

E) Dərman qəbulu
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. Daxili xəstəliklər. II cild Bakı. 2007, s.202-210
780) Bronxial astmanın müalicəsində istifadə olunmayan preparat hansıdır?
A) İntal

B) Proteolitik fermentlər

C) Ketotifen

D) Qlükokortikoidlər

E) Kalsium antoqonistləri
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. Daxili xəstəliklər. II cild Bakı. 2007, s.202-210
781) Bronxial astmanın müalicəsində hansı preparat bronxspastik təsir göstərir?
A) Seretid

B) Metoprid

C) Obzidan

D) Prednizolon

E) İntal
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. Daxili xəstəliklər. II cild Bakı. 2007, s.202-210
782) Xəstə Həsənov bronxial astma ilə yanaşı, hipertoniya xəstəliyindən də əziyyət çəkir. Belə halda xəstəyə aşağıdakı preparatlardan hansını təyin etmək lazımdır?
A) Raunatin

B) Amlodipin

C) İzosorbid 5 - mononitrat

D) Nebivalol

E) Propranalol
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. Daxili xəstəliklər. II cild Bakı. 2007, s.202-210
783) Ağciyərlər üzərində fitvari xırıltının eşidilməsi hansı patoloji proses üçün xarakter əlamətdir?
A) Ağciyərlərdə boşluq olması

B) Bronxkeçiriciliyinin pozulması

C) Ağciyər toxumasının bərkiməsi

D) Ağciyərlərdə havanın çox olması

E) Plevra boşluğunda mayenin olması
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. Daxili xəstəliklər. II cild Bakı. 2007, s.202-210
784) Kvinke ödemi üçün nə xarakter deyil?
A) Asfiksiya ilə gedən tənəffüs sisteminin zədələnməsi

B) Hürücü öskürək

C) Boğulma tutmaları

D) Səsin batması

E) Qaşınma
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.8
785) Anafilaksiyanın klinik təzahürlərindən asılı olaraq anafilaktik şokun neçə gediş variantı ayırd edilir?
A) 5

B) 1


C) 2

D) 3


E) 4
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.8
786) I dərəcə (yüngül) anafilaktik şokun göstəricilərinə aid deyil?
A) Taxikardiya

B) Bu vəziyyət şok əleyhinə terapiya ilə asnlıqla aradan qaldırılır

C) Başgicəllənmə

D) Sistolik A/T 60 mm c.s aşağı enir

E) Huşu aydındır
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.8
787) III dərəcə (ağır) anafilaktik şokun göstəricilərinə aid deyil?
A) Sistolik A/T 90 mm c.s qədər enir

B) Kəskin tənəffüs və ürək – damar çatışmazlığı

C) Huşun itməsi

D) A/T 60 mm c.s aşağı enir

E) Şok əleyhinə terapiya çox zaman az effektivdir
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı -2010, s.8
788) IV dərəcə (çox ağır) anafilaktik şokun göstəricilərinə aid deyil?
A) Sapvari nəbz

B) İldırımvari şəkildə kollaps

C) A/T - nın sıfıra qədər kəskin şəkildə enməsi

D) Sistolik A/T 90 - 70 mm c.s arasındadır

E) Komatoz vəziyyət
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva, Q. Ağayeva və s. Klinik allerqologiya və immunologiya Bakı-2010, s.8
789) Sistem autoimmun xəstəliklərə aiddir:
A) Hipertoniya xəstəliyi

B) Ürəyin işemik xəstəliyi

C) Qırmızı qurd eşənəyi

D) İnsulindən asılı şəkərli diabet

E) Haşimoto tiroiditi
Ədəbiyyat: Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Аллергические болезни. Диагностика и лечение. Москва. Гэотар. Медицина. 2000
790) Mərkəzi limfoid orqanlara nə aiddir?
A) Timus

B) Peyer piləkləri

C) Limfa düyünləri

D) Dalaq


E) Damaq badamcıqları
Ədəbiyyat: Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Аллергические болезни. Диагностика и лечение. Москва. Гэотар. Медицина. 2000
791) Bronxial astma tutması zamanı xəstələrin əsas ölüm səbəbi hansıdır?
A) Bronx mənfəzinin özlü sekretlə generalizə olunmuş tutulması

B) Bronxların selikli qişasının generalizə olunmuş ödemi

C) Generalizə olunmuş bronxospazm

D) Ağciyərlərin kəskin şişməsi

E) Ağciyər ödemi
Ədəbiyyat: Чучалин «Руководство по клинической пульмонологии»
792) Astmatik statusun birinci mərhələsini bronxial astma tutmasından fərqləndirən əsas kliniki əlamət hansıdır?
A) β2-aqonistlərə qarşı refrakterlik

B) nəzərəçarpan sianoz

C) xəstənin məcburi vəziyyəti

D) eufillin v/d yeridilməsinin qeyri - effektivliyi

E) ekspirator boğulmanın ağırlığı
Ədəbiyyat: Остапенко,Ахмедов,Баженов,Волканская «Лечение болезней легких»
793) Fəsilli allergik riniti zamanı hansı kliniki əlamət qeyd olunmur?
A) Anamnezdə allergiya

B) Fəsil kəskinləşmələri

C) Müsbət dəri sınaqları

D) Qızdırma

E) Konyuktivit
Ədəbiyyat: «Иммунопатология и аллергология. Стандарты диагностики и лечения». Под ред. Акад. РАМН, проф. Хаитова Р.М. Москва, 2001
794) Hansı faktorlar anafilaktik şokun ağırlığını gücləndirir?
A) Beta-adrenoblokatorlarla müalicə

B) Xəstədə bronxial astmanın olması

C) Hamısı

D) AÇF - inhibitorları ilə müalicə

E) Yanaşı gedən ürək-damar xəstəlikləri
Ədəbiyyat: «Аллергические болезни. Диагностика и лечение» Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Москва, 2000
795) 63 yaşlı xəstədə ÜİX, hipertoniya və aspirin formalı bronxial astma olduğu zaman arterial təzyiqin nəzarəti üçün sadalanan hansı preparatdan istifadə etmək məsləhət deyil?
A) Kaptopril

B) Propranolol

C) İzosorbid dinitrat

D) Nifedepin

E) Eufillin
Ədəbiyyat: «Аллергические болезни. Диагностика и лечение» Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Москва, 2000
796) Hansı xəstəliklərdə hemolitik anemiya müsbət Kumbs reaksiyası ilə müşahidə olunur?
A) Sistemli sklerodermiyada

B) Dermatomiozitdə

C) Trombositopenik purpurada

D) Sistemli qırmızı qurd eşənəyində

E) Düyünlü periarteriitdə
Ədəbiyyat: В.И.Маколкин, С.И.Овчаренко. «Внутренние болезни».М., 1999 г
797) Anafilaktik şokda təcili yardım nədən başlayır?
A) 2 - 4 ml laziksi yeritməkdən

B) çox miqdarda məhlulları yeritməkdən

C) adrenalinin hər hansı məhlulda damardaxili yeritməkdən

D) antihistamin dərmanlardan

E) oksigen ilə inhalyasiya
Ədəbiyyat: «Лечение внутренних болезней».Справочник., под редакцией Г.П.Матвейкова, Минск, 1997
798) Layyel – sindromu hansi tip allergik reaksiyasına aiddir?
A) hüceyrəvi

B) sitotoksik

C) immunokompleksli

D) qarışıq

E) reagin
Ədəbiyyat: «Лечение внутренних болезней».Справочник., под редакцией Г.П.Матвейкова, Минск, 1997
799) Bronxial astma zamanı inhalyasiya formalı ß2 adrenomimetikləri istifadə edən zaman yadda saxlamaq lazımdır:
A) Ardıcıl olaraq 3-5 gündən artıq təyin etmək məsləhət görülmür

B) Tam remissiya dövründə kəskinləşmənin profilaktikası məqsədilə göstərişdir

C) Effekt olmadıqda dozanı tədricən artırmaq lazımdır

D) Qlükokortikosteroidlərlə birlikdə istifadə etmək məsləhət görülmür

E) Yalnız bronxial obstruksiya olduqda təyin etmək lazımdır
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г
800) Atopik bronxial astma diaqnozunun qoyulmasında vacib olan müayinə hansıdır?
A) Bronxoskopiya

B) Allergenlərlə dəri sınağı

C) Qanda T və B limfositlərin təyin edilməsi

D) Döş qəfəsinin rentgenoskopiyası

E) Bəlğəmin əkilməsi
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г
801) Bronxodilatatorlara aiddir:
A) Selektiv β2 – adrenostimulatorlar, xolinolitiklər və ksantinlər

B) Spazmolitiklər

C) Antibiotiklər

D) Ksantinlər

E) Selektiv β1 – adrenostimulatorlar
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний. Под общей редакцией Р.М.Хаитова и др. г. Москва 2007
802) Qan prokoaqulantları harada yaranır?
A) Dalaq

B) Damarlar

C) Qaraciyər

D) Böyrəklər

E) Sümük iliyi
Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.298
803) A Hemofiliyanın səbəbi hemostazın hansı faktorunun çatışmazlığıdır?
A) X faktorun

B) IX faktorun

C) XIII faktorun

D) VIII faktorun

E) XII faktorun
Ədəbiyyat: З.С.Баркаган «Геморрагические заболевания и синдромы» Москва 1988, стр.160
804) B Hemofiliyanın səbəbi hansı faktorun çatışmazlığıdır?
A) VII faktorun

B) XI faktorun

C) X faktorun

D) IX faktorun

E) VIII faktorun
Ədəbiyyat: З.С.Баркаган «Геморрагические заболевания и синдромы» Москва 1988, стр.235
805) AFS (antifosfolipid sindromu) nədir?
A) Tireoqlobulinə qarşı əkscisimlərin yaranmasının pozulması

B) İnsulinə qarşı əkscisimlərin yaranmasının pozulması

C) Fosfolipidlərə qarşı əkscisimlərin yaranmasının pozulması

D) Trombositar hemostazın pozulması

E) İnterleykinə qarşı əkscisimlərin yaranmasının pozulması
Ədəbiyyat: З.С.Баркаган, А.П.Момот. «Диагностика контролируемая терапия нарушений гемостаза» Москва 2001, стр.193


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə