cü il tarixində əlavə olunub. (371 və 179 sualdan ibarət olan fayl 898 sualın tərkibində mövcuddur)


) Hansı refleks meningeal reflekslərə aid deyil?Yüklə 0,82 Mb.
səhifə14/14
tarix10.12.2016
ölçüsü0,82 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

874) Hansı refleks meningeal reflekslərə aid deyil?
A) Bauer refleksi

B) Oppenheymer refleksi

C) Qordon refleksi

D) Babinski refleksi

E) Rossolimo refleksi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Meninqitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol”, Bakı 2009, s.16
875) Yoluxucu xəstəliklərdə spesifik laborator müayinə üsulu hansıdır?
A) Histoloji müayinə

B) Biokimyəvi müayinə

C) Urinoqramma

D) Bakterioloji müayinə

E) Hemoqramma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
876) “Ksantoxromatoz” simptomu aşağıdakı hansı halların hansına deyilir?
A) Yuxarı ətrafların dərisinin saralması

B) Döş qəfəsi nahiyyəsində saralma

C) Qarın nahiyyəsində saralma

D) Ovucun və ayaqaltının dərisinin saralması

E) Kürək nahiyyəsində saralma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh
877) “Jilber” sindromunun manifestasiyası nə zaman baş verir?
A) Virus hepatitləri

B) Mexaniki sarılıq

C) Dizenteriya

D) Vəba


E) Qarın yatalağı
Ədəbiyyat: Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с. Шаханина И.Л. Руководство по эпидемиологии инфекционных болезней , М., Медицина, 1993, т.1, 192 с
878) “Kurvuazye” simptomu hansı halda müsbət olur?
A) Dizenteriya

B) A virus hepatiti

C) Vəba

D) Qarın yatalağıE) Mexaniki sarılıq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh
879) Profilaktik peyvəndlər üçün aşağıdakılardan hansı istifadə olunur?
A) Diri vaksinlər

B) Kimyəvi vaksinlər

C) Bütün sadalananlar

D) Öldürülmış vaksinlər

E) Anatoksinlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
880) Qarın yatalağının bakterioloji diaqnostikası üçün aşağıdakılardan hansı istifadə olunmur?
A) Qan

B) Nəcis və sidik

C) Sümük iliyi

D) Öd


E) Onurğa beyin mayesi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
881) Aşağıdakılardan hansı zəhərli göbələklərlə zəhərlənmən qida toksikoinfeksiyalarından fərqləndirməyə kömək edir?
A) Baş ağrıları, başgicəllənmə, zəiflik, hipotoniya

B) Su - elektrolit pozğunluqları

C) Qaraciyərin erkən böyüməsi və ağrılı olması, sarılıq

D) Qarında ağrılar

E) Ürəkbulanma, qusma, tez - tez duru nəcis ifrazı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров.Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009.-1056 с
882) Botulizm zamanı hansı göz simptomları rast gəlinmir?
A) Bəbəklərin işığa süst reaksiyası, konvergensiyanın və akkomadasiyanın pozulması

B) Göz almalarının hərəkətinin məhdudlaşması, ekzoftalm

C) Korneal refleksin güclənməsi

D) Ptoz


E) Midriaz, nistaqm
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
883) Botulizm zamanı əzələlərin innervasiyasının pozulması nə ilə təzahür etmir?
A) Yerişin pozulması ilə

B) Tənəffüs əzələlərinin çatışmazlığı ilə

C) Boyun və yuxarı ətraf əzələlərinin parezi və zəifliyi ilə

D) Kəskin ümumi zəifliklə

E) Dəri hissiyyatının pozulması ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
884) Botulizm zamanı etiotrop vasitə kimi aşağıdakılardan hansı istifadə olunur?

A) Vankomisin

B) Levomisetin

C) Penisillin

D) Kanamisin

E) Azitromitsin


Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
885) Botulizm zamanı patogenetik vasitə kimi istifadə olunmur:
A) Mədənin yuyulması və təmizləyici imalə

B) Hiperbarik oksigenasiya

C) Dezintoksikasiya

D) Hemodializ

E) Xəstənin adekvat qidalanmasının təmin olunması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
886) Vəba zamanı hansı antimikrob preparat istifadə olunmur?
A) Tetrasiklin

B) Sulfanilamidlər

C) Levomisetin

D) Nitrofuran sırası preparatları

E) Ftorxinolonlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; В.Ф.Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей.ГЭОТАР МЕДИЦИНА 1998-808 стр
887) Aşağıdakılardan hansı amöblərın adəti lokalizasiyasını göstərir?
A) Düz bağırsaq

B) Qalxan - çənbər bağırsaq

C) Öd yolları

D) Kor və S - vari bağırsaq

E) Köndələn-çənbər bağırsaq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
888) A virus hepatitindən sonra dispanser müşahidənin tezliyi və müddəti necə olmalıdır?
A) 3 il ərzində

B) 1 il ərzində 3 ayda 1 dəfə

C) 5 il ərzində

D) Evə yazıldıqdan 1 ay sonra 1 dəfə

E) 3 ay ərzində ayda 1 dəfə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Соринсон С.Н. Вирусные гепатиты в клинической практике.СПб.,1996г.,306 стр
889) B virus hepatitinin ötürülmə mexanizmi necədir?
A) Təmas

B) Hava - damcı

C) Fekal-oral

D) Parenteral

E) Transmissiv
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Соринсон С.Н. Вирусные гепатиты в клинической практике.СПб.,1996г.,306 стр
890) B virus hepatitinin əsas ağırlıq dərəcəsi göstəricilərinə aid deyil.

A) Hiperbilirubinemiyanın dərəcəsi

B) Timol reaksiyasının yüksəlməsi dərəcəsi

C) Protrombin indeksinin azalması dərəcəsi

D) Hemorragik sindromun ifadəliyi

E) Ümumi intoksikasiyanın ifadəliyi


Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Соринсон С.Н. Вирусные гепатиты в клинической практике.СПб.,1996г.,306 стр
891) C virus hepatitinin müalicəsində əsasən istifadə olunur:
A) Asiklovir

B) Foskarnet

C) İnterferon

D) Azidotimidin

E) Sitostatiklər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Соринсон С.Н. Вирусные гепатиты в клинической практике.СПб.,1996г.,306 стр
892) Hamilələrdə virus hepatitləri zamanı mamalıq taktikasının əsas xüsusiyyəti:
A) Gecikmiş düşüklərin və vaxtından qabaq doğuşların qarşısının alınması üçün sistematik müalicəvi tədbirlərin aparılması

B) Virus hepatiti diaqnozu təsdiqləndikdən sonra hamiləliyin dayandırılması

C) Virusəleyhinə terapiya

D) Kortikosteroid preparatların işlədilməsi

E) Hepatoprotektorların işlədilməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Соринсон С.Н. Вирусные гепатиты в клинической практике.СПб.,1996г.,306 стр
893) Mədə-bağırsaq traktı və öd yollarının xəstəlikləri zamanı qaraciyər zədələnməsinin əsas patogenetik mexanizmi nədir?
A) Portal bakteremiya

B) Bütün sadalananlar

C) Qidalanmanın, öd ifrazının pozulması

D) Bağırsaqdan toksiki maddələrin izafi miqdarda qana daxil olması

E) Qaraciyər hemodinamikasının pozğunluqları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Соринсон С.Н. Вирусные гепатиты в клинической практике.СПб.,1996г.,306 стр
894) Qripin törədicisi aiddir:
A) Pikornaviruslara

B) Enteroviruslara

C) Arboviruslara

D) Rotaviruslara

E) Ortomiksoviruslara
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat : N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
895) Paraqripin ən çox rast gəlinən fəsadı hansıdır?
A) Pnevmoniya

B) Miokardit

C) Pielonefrit

D) Haymorit

E) Otit
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; В.Ф.Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей.ГЭОТАР МЕДИЦИНА 1998-808 стр
896) Paraqrip zamanı antibiotiklərin işlədilməsi nə zaman göstərişdir?
A) Pnevmoniya olduqda

B) Toksikoz olduqda

C) Yalançı inağ olduqda

D) Meningizm olduqda

E) Laringit olduqda
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; В.Ф.Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей.ГЭОТАР МЕДИЦИНА 1998-808 стр
897) Mikoplazma infeksiyasının törədicisi aşağıda sadalanan bioloji mühitdən əldə edilə bilməz.
A) Burun ifrazatı

B) Udlaq yaxması

C) Ölənlərin ağciyər toxumasından

D) Bəlğəm

E) Qan
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; В.Ф.Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей.ГЭОТАР МЕДИЦИНА 1998-808 стр
898) Mikoplazma infeksiyasının törədicisi sadalanan antibiotiklərdən hansına həssas deyil?
A) Ampicillinə

B) Eritromitsinə

C) Seftriaksona

D) PenisillinəE) Tetrasiklinə
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.; Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров.Инфекционные болезни: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009.-1056 с
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə