cü il tarixində əlavə olunub. (371 və 179 sualdan ibarət olan fayl 898 sualın tərkibində mövcuddur)


) Tütünçəkmədən imtina etdikdən neçə il sonra ağciyərlərin funksiyaları tütün çəkməyən insanlarda olduğu vəziyyətə gəlir?Yüklə 0,82 Mb.
səhifə3/14
tarix10.12.2016
ölçüsü0,82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

134) Tütünçəkmədən imtina etdikdən neçə il sonra ağciyərlərin funksiyaları tütün çəkməyən insanlarda olduğu vəziyyətə gəlir?
A) 2 - 4 il

B) 5 il


C) 5 - 9 il

D) 1 il


E) 10 - 15 il
Ədəbiyyat: “Tütünçəkmədən imtina etmə üzrə klinik protokol”, Bakı, 2012
135) Tütünçəkmədən imtina edən pasientlərin müalicəsində hansı dərman vasitələrinin istifadəsi tövsiyə olunmur?
A) Anksiolitiklər

B) Benzodiazepinlər

C) β - blokatorlar

D) Opioid antaqonistləri

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: “Tütünçəkmədən imtina etmə üzrə klinik protokol”, Bakı, 2012
136) Passiv tütünçəkmə nədir?
A) Günə 1-2 siqaret çəkmək

B) Sadalananların hamısı

C) Ara bir, nadir halda siqaret çəkmək

D) Siqaretçəkməyənlərin tütünün təsirinə məruz qalması

E) Günə 5-10 siqaret çəkmək
Ədəbiyyat: “Tütünçəkmədən imtina etmə üzrə klinik protokol”, Bakı, 2012
137) HIV/AIDS – də baş verən pnevmoniyanın əsas klinik əlamətləri hansılardır?
A) Kəskin tənginəfəslik, normal hərarət

B) Quru spastik öskürək, boğaz ağrısı

C) Kəskin tənginəfəslik, yüksək hərarət

D) Subfebril hərarət, qanhayxırma

E) Quru öskürək, diarreya
Ədəbiyyat: “Tütünçəkmədən imtina etmə üzrə klinik protokol”, Bakı, 2012
138) Sinus bradikardiyası üçün xarakter EKQ?
A) PQ intervalının azalması

B) ÜVS < 60

C) T dişinin amplitudasının azalması

D) QT intervalının qısalması

E) PP və RR intervalının azalması
Ədəbiyyat: V.N. Orlov. “Elektrokardioqrafiya üzrə rəhbərlik” 2003 il.
139) Sinus taxikardiyası üçün xarakter EKQ?
A) RR və PP intervalının uzanması

B) PQ intervalının uzanması

C) QT intervalının uzanması

D) T dişinin amplitudasının artması

E) ÜVS > 90, 1 dəq - də
Ədəbiyyat: V. N. Orlov. “Elektrokardioqrafiya üzrə rəhbərlik” 2003 il.
140) Sağlam adamlarda qanda xolesterinin optimal konsentrasiyası hansıdır?
A) 5 mmol/l

B) 7, 5 mmol/l

C) 7 mmol/l

D) 6 mmol/l

E) 6, 2 mmol/l
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003г.
141) Aterosklerozun korreksiya edilən risk faktoru hansıdır?
A) İrq

B) Arterial hipertenziya

C) İrsi meyillik

D) Cinsin təsiri

E) Anemiya
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
142) Gərginlik stenokardiyasının əmələ gəlməsinin əsas səbəbi nədir?
A) Koronar damarların 70 % və daha çox aterosklerotik daralması

B) Mitral qapağın prolapsı

C) Dilyatasion kardiomiopatiya

D) Kəskin miokardit

E) Xroniki miokardit
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
143) Tac arteriyalarının aterosklerozunun ən informativ diaqnostik üsulu hansıdır?
A) EKQ

B) Stress exo - kardioqrafiya

C) EXO - kardioqrafiya

D) Koronar angioqrafiya

E) Ssintoqrafiya
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
144) Prinsmetal stenokardiyanın əlaməti hansıdır?
A) EKQ - da “T” dişciyinin inversiyası

B) Qanda troponinin miqdarı artır

C) Qadınlarda daha tez - tez rast gəlir

D) Stenokardik tutma emosional gərginlik zamanı əmələ gəlir

E) Stenokarditik tutmalar yuxuda səhər saatlarına yaxın əmələ gəlir
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
145) Kəskin miokard infarktının diaqnostikasında aşağıdakılardan hansı əsasdır?
A) Xolesterinin qanda azalması

B) EKQ - də patoloji "Q" dişinin olması

C) Protrombinin miqdarınn qanda normallaşması

D) Miokard nekrozunun markeri troponinin miqdarının azalması

E) ST seqmenti izoxətdə yerləşir
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003г.
146) Kəskin koronar sindrom zamanı β - blokatorların təyinatına göstəriş hansıdır?
A) Bradisistolik formalı səyrici aritmiya

B) I dərəcəli AV blokada

C) Reflektor sinus taxikardiyası

D) Arterial hipotoniya

E) Kəskin ürək çatışmazlığı
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
147) Hansı preparat qeyri - düz antikoaqulyantlara aiddir?
A) Fondaparinuks

B) Streptokinaza

C) Heparin

D) Varfarin

E) Fraksiparin
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
148) Miokard infarktı və mədəcik ekstrasistoliyası olan xəstələrdə seçim preparatı hansıdır?
A) Novokainamid

B) Amlodipin

C) Amiodaron

D) Nitrosorbid

E) Adenozintrifosfat
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
149) IV funksional sinif stabil gərginlik stenokardiyanın kliniki əlamətləri hansıdır?
A) Veloerqometrdə 60 w yüklənmə stenokardiya tutulması yaradır

B) Düz yerdə 100 - 200 m gəzinti anginoz tutuma verir

C) I mərtəbəyədək qalxarkən stenokardiya tutması baş verir

D) 10 - 12 km/saatda sürətlə velosiped sürmək stenokardiya yaradır

E) Cüzi fiziki iş anqinoz ağrılara səbəb olur
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
150) Sinus bradikardiyası ilə müşayiət olunan stenokardiyanın müalicəsində antianginal preparatın seçimi hansıdır?
A) Metoprolol

B) Verapamil

C) Amlodipin

D) Riboksin

E) Propranalol
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
151) Miokard infarktı zamanı ən informativ biokimyəvi marker hansıdır?
A) Mioqlobin

B) Kreatininfosfokinaza

C) Alanintransferaza

D) Laktatdehidrogenaza

E) Troponin I
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
152) Reyno sindromlu xəstələrdə stenokardiya müşahidə edilirsə, antianginal preparatlardan əsas seçim hansıdır?
A) Kalsium antaqonistləri

B) β - blokatorlar

C) Nitratlar

D) Molsidomin

E) AÇF inhibitorları
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
153) Arterial hipertenziya zamanı hədəf orqanına hansı aid deyıl?
A) Qaraciyər

B) Böyrək

C) Beyin

D) Göz dibi

E) Ürək
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
154) Arterial hipertenziyanın fəsadına hansı aid deyil?
A) Koronar çatışmazlıq

B) Dislipidemiya

C) Beyin qan dövranı pozulmaları

D) Xroniki ürək çatışmazlığı

E) Böyrək funksiyasının pozulmaları
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
155) AÇF (angiotenzin çevirici fermentin) inhibitorlarının spesifik yanaşı effekti hansıdır?
A) Quru öskürək

B) Dəri səpqisi

C) Üzün qızarması

D) Ürək döyüntüləri

E) Aşağı ətraflarda ödem
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
156) Gürzə ilanının çalmalarında ilk yardım zamanı hansı tədbiri icra etmək olmaz?
A) Ətrafı immobilizasiya etmək

B) Novokain blokadası aparmaq

C) Zəhəri yaradan sormaq

D) Heparin təyin etmək

E) Ətrafa sıxıcı qoymaq
Ədəbiyyat: Əzizov. V. Ə, Əfəndiyev . İ. V, Əhmədov. A. , “Gürzə ilanı və gürzəkimilər fəsiləsinin digər ilanlarının zəhəri ilə kəskin inyeksion zəhərlənmələrin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol”, Bakı - 2009
157) Heparinlə zəhərlənmələrdə hansı preparat istifadə olunur?
A) Sulfokamfokain

B) Maqnezium sulfat

C) Protamin sulfat

D) Ammonium sulfat

E) Atropin sulfat
Ədəbiyyat: Афанасьев. В. В, « Неотложная токсикология» Москва ГЕОТАР - Медиа 2009
158) Arterial hipertenziya zamanı hansı əlamət ürəyin zədələnməsini göstərir?
A) Sol mədəciyin hipertrofiyası

B) Şəkərli diabet

C) Yuxarı sıxlıqlı lipoproteidlərin artması

D) Şəkərsiz diabet

E) Qanda triqliseridlərin miqdarının azalması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
159) Hansı preparat qrupu hipotenziv preparatların əsas qrupuna aid deyil?
A) Diuretiklər

B) β - blokatorlar

C) Periferik vazodilatatorlar

D) AÇF inhibitorları

E) Kalsium antaqonistləri
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
160) Hansı hipotenziv preparat AÇF (angiotenzin çevirici ferment) inhibitorlara aid deyil?
A) Lizinopril

B) Ramipril

C) Kaptopril

D) Perindopril

E) Valsartan
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
161) Bədənin normal çəkisinin göstəricisi hansılardır?
A) 29, 0 - 33, 0

B) 12, 0 - 16, 0

C) 25, 0 - 29, 0

D) 20, 0 - 24, 0

E) 16, 0 - 20, 0
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
162) Arterial hipertenziyanın müalicəsi zamanı hipotenziv preparatların kombinasiyasından hansı səmərəli deyil?
A) β - blokator+ dihidropridin qrup kalsium antoqonistləri

B) AÇF (angiotenzin çevirici fermentin) inhibitoru + kalsium antaqonistləri

C) Adrenoreseptorların blokatorları + diuretik

D) AÇF (angiotenzin çevirici fermentin ) inhibitoru + diuretik

E) α – adrenoblokator + kalsium antaqonisti
Ədəbiyyat: «Arterial hipertenziyanın diaqnosnika və müalicəsi üzrə klinik protokol» 2009 il.
163) Endokrin vəzilərin patologiyası ilə bağlı hipertonik kriz əsasən hansında rast gəlir?
A) Feoxromositoma

B) Şəkərsiz diabet

C) Addison xəstəliyi

D) Hipotireoz

E) Hipoparatireoz
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
164) Arterial hipertenziya zamanı hansı əlamət böyrəklərin zədələnməsini göstərir?
A) Sidikdə dəyişilməmiş eritrositlərin olması

B) Proteinuriya

C) Sidikdə duz kristallarının olması

D) Qanda protrombinin miqdarının 100 % - dən çox olması

E) Epiteluriya
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
165) Şəkərli diabet böyrək çatışmazlığının erkən mərhələsi ilə müşayiət olunarsa AT – nin endirilməsinin məqsəd səviyyəsi hansıdır?
A) AT 130 / 80 mm c.s. yuxarı

B) AT 130 / 80 mm c.s.aşağı

C) Sistolik AT - nin 10 % - ə qədər azalması

D) Diastolik AT 90 mm c.s. qədər azalması

E) AT - nin 140 /90 mm c.s. qədər tədricən azalması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
166) Arterial hipertenziyalı xəstələrdə əlavə riskin dərəcəsinin təyini zamanı sadalananlardan hansı nəzərə alınmır?
A) Arterial hipertenziyanın ağırlıq dərəcəsi

B) Təsdiqlənmiş ürək - damar patologiyası

C) Bədən çəkisinin az olması

D) Orqanların zədələnmə dərəcəsi

E) Ürək - damar xəstəliklərinin risk faktorları
Ədəbiyyat: «Arterial hipertenziyanın diaqnosnika və müalicəsi üzrə klinik protokol» 2009 il.
167) Dilatasion kardiomiopatiyalı xəstələrdə ürək kameralarının hansı böyüyür?
A) Sağ mədəcik, sol qulaqcıq

B) Sol mədəcik, sol qulaqcıq

C) Sol mədəcik

D) Sağ mədəciyin dilatasiyası

E) Ürəyin bütün kameraları, əsasən sol mədəcik
Ədəbiyyat: N. M. Şevçenko. “Kardiologiya” 2004 il.
168) Dilatasion kardiomiopatiya zamanı seçim preparatı hansıdır?
A) L- Karnitin

B) Lipotrop preparatlar

C) Ca antaqonistləri

D) AÇF( angiotenzin çevirici ferment) inhibitorları

E) Preduktal MR
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
169) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı kəskin infeksion virus mənşəli miokarditlərin etiotrop müalicəsində istifadə olunur?
A) Asiklovir

B) Eritromısın

C) Qlükokortikoidlər

D) Benzilpenisillin

E) Aminoxinolon preparatları
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
170) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı bakterial miokarditlərin etiotrop müalicəsində istifadə olunur?
A) Asiklovir

B) Benzilpenisillin

C) Delagil

D) Remantadin

E) Meloksikam
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
171) Ekssudativ perikardit zamanı obyektiv müayinənin nəticəsi hansıdır?
A) Ürək tonlarının normal olması

B) Ürəyin mütləq kütlüyünün hüdudlarının genişlənməsi

C) Ürək tonlarının güclənməsi

D) Güclənmiş zirvə vurğusu

E) Perikardın sürtünmə küyü
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
172) İnfeksion endokarditin diaqnostik meyarı hansıdır?
A) Leykositoz

B) Neytropeniya

C) Limfositoz

D) EÇS - nin artması

E) İki ardıcıl hemokultarada patogen amilin aşkarlanması
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
173) Mitral qapağın üzvi çatışmazlığının səbəbi hansıdır?
A) Kəskin miokard infarktı

B) Revmatik qızdırma

C) Miokardiodistrofiya

D) Kəskin və xroniki ürək çatışmazlığı

E) Arterial hipertoniya
Ədəbiyyat: V. X. Vasilenko. “Qazanılmış ürək qüsurları” 1972 il.
174) Ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə ürək qlükozidlərini təyin etmək üçün göstəriş hansıdır?
A) Taxisistolik səyrici aritmiya

B) Hiperkalsiemiya

C) Hipokaliemiya

D) Sinus taxikardiyası

E) Hiperkaliemiya
Ədəbiyyat: N. M. Şevçenko. “Kardiologiya” 2004 il.
175) Tardus, parvus nəbzi hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?
A) Mitral stenoz

B) Üçtaylı qapağın çatışmazlığı

C) Aortal qapağın çatışmazlığı

D) Mitral qapağın çatışmazlığı

E) Aortal stenoz
Ədəbiyyat: А. Л. Гребенев. «Пропедевтика внутренних болезней» 2001г.
176) Ürəyin zirvəsində “pişik mırıltısı” hansı ürək qüsuru üçün xarakterikdir?
A) Aortal qapağın çatışmazlığı

B) Üçtaylı qapağın çatışmazlığı

C) Aorta qövsünün stenozu

D) Mitral qapağın çatışmazlığı

E) Mitral stenoz
Ədəbiyyat: А. Н. Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов» 2001г.
177) Mitral stenoz zamanı hansı növ aritmiya daha çox rast gəlinir?
A) AV blokada III dərəcə

B) Qulaqcıq səyriməsi

C) Mədəcik ekstrasistoliyası

D) AV blokada II dərəcə

E) Sinoatrial blokada
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
178) Kollagen hansı toxumalarda rast gəlinir?
A) Sümük, əzələ toxumalarda

B) Epitelial, əzələ, sümük toxumalarda

C) Birləşdirici toxumalada, sümük toxumasında

D) Qığırdaq, əzələ, endotelial toxumalarda

E) Əzələ, endotelial toxumalarda
Ədəbiyyat: Насонов Е.Л.. Клиническая иммунология // Клиническая лабораторная аналитика / Под ред. В.В. Меньшикова.—М.: Лабинформ-РАМЛД, 1999. – Т. 2. – С. 197-247
179) Kəskin faza göstəriciləri hansılardır?
A) C - reaktiv zülal, seromukoid, antinuklear antitellər

B) C - reaktiv zülal, antinuklear antitellər, fibrinogen

C) C - reaktiv zülal, fibrinogen, definilamin reaksiyası

D) C - reaktiv zülal, definilamin reaksiyası, seromukoid

E) C - reaktiv zülal, definilamin reaksiyası, antinuklear antitellər
Ədəbiyyat: Под ред. Н.У. Тица. «Клиническое руководство по лабораторным тестам» 2003 г.
180) LE hüceyrələr nədir?
A) Dəyişilmiş limfositlər

B) Dəyişilmiş eozinofillər

C) Dəyişilmiş eritrositlər

D) Dəyişilmiş çubuqnüvəli hüceyrələr

E) Dəyişilmiş trombositlər
Ədəbiyyat: Под ред. Н.У. Тица. «Клиническое руководство по лабораторным тестам» 2003 г.
181) Ürək qüsurlarını təyin etmək üçün hansı müayinə üsulu daha əhəmiyyətlidir?
A) EKQ

B) Kompyuter tomoqrafiyası

C) Fonokardioqrafiya

D) Exokardioqrafiya

E) Döş qəfəsinin rentgenskopiyası
Ədəbiyyat: Л. И. Беневоленская, Л. И. Алексеева. «Диагностические критерии остеоартроза// Современные проблемы ревматологии, Оренбург, --1993, стр.191-192.
182) Antistreptolizin – O, antistreptokinaza, antistreptohialuronidaza, antistreptodezo - ksiribonukleaza təyin olunması hansı xəstəliyin diaqonozunu təsdiqləmək üçün daha əhəmiyyətlidir?
A) Sistemli sklerodermiya

B) Kəskin revmatik qızdırma

C) Revmatoidli artrit

D) Depmatomiozit

E) Sistemli qırmızı qurdeşənəyi
Ədəbiyyat: Беневоленская Л.И., Алексеева Л.И. Диагностические критерии остеоартроза// Современные проблемы ревматологии, Оренбург, -- 1993, с.191-192.
183) Poliartralgiya nə deməkdir?
A) Oynaqların çoxunda müşahidə olunan qızartı

B) Oynaqların çoxunda müşahidə olunan deviasiya

C) Oynaqların çoxunda müşahidə olunan ağrı

D) Oynaqların çoxunda müşahidə olunan şişkinlik

E) Oynaqların çoxunda müşahidə olunan hərəkət məhdudlaşması
Ədəbiyyat: Беневоленская Л.И., Алексеева Л.И. Диагностические критерии остеоартроза// Современные проблемы ревматологии, Оренбург, --1993, с.191-192.
184) Kəskin podaqra diaqnozunu təsdiq edən sınaq hansıdır?
A) Sidikdə sidik turşusunun səviyyəsinin artması

B) Qanda qələvi fosfatazanın artması

C) Qanda sidik cövhərinin artması

D) Qanda sidik tuşusunun səviyyəsinin artması

E) Urat kristalların sinovial mayedə tapılması
Ədəbiyyat: Под ред. Н. У. Тица. «Клиническое руководство по лабораторным тестам» 2003 г.
185) Kəskin revmatik qızdırmanın törədicisi nədir?
A) Mikoplazma

B) Rikketsiya

C) Qızıl stafilokokk

D) β - hemolitik streptokokk

E) Virus
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», 35-66 стр.
186) Cons kiçik göstəricilərinə hansılar aiddir?
A) Anti O - streptolizinin yüksək titri

B) Həlqəvarı eritema

C) Dərialtı düyünlər

D) Sidenhem xoreyası

E) PQ intervalın uzanması
Ədəbiyyat: Стерлинг Дж.Вест. Секреты ревматологии. – М.: Бином, Санкт-Петербург: Невский проспект, 1999, 514 с.
187) Kəskin revmatik qızdırmanın aşağıda göstərilən əlamətlərindən hansı biri nadir hallarda rast gəlir?
A) Dərialtı düyünlər

B) Kəskinfazalı zülalların titrin artması

C) Streptokok anticismlərin titrin artması

D) Poliartrit yaxud poliartralqiya

E) Kardit
Ədəbiyyat: Стерлинг Дж.Вест. Секреты ревматологии. – М.: Бином, Санкт-Петербург: Невский проспект, 1999, 514 с.
188) Revmatizmin böyük göstəricilərinə nə aiddir?
A) Artralgiyalar

B) EÇS artması

C) Düyünlü eritema

D) Qızdırma

E) Kardit
Ədəbiyyat: С. М. Носков. «Ревматология. Актуальные вопросы» 2007г.
189) Revmatizmin fəallığını hansı laborator göstəricilər təyin edir?
A) HLA - B27, qələvi fosfotaza

B) Revmatoidli faktor, α - və γ - qlobilinlərin artması

C) Trombositlərin sayı, sidik turşusunun səviyyəsi

D) Leykositlərin sayı, α - və γ - qlobilinlərin artması, ASL - O

E) Kardiolipinə qarşı anticimlərin titri
Ədəbiyyat: С. М. Носков. «Ревматология. Актуальные вопросы» 2007г.
190) Revmatik poliartriti üçün nə xarakterdir?
A) Artralgiyaların miqrasiyaedən xarakteri

B) Davamlı və simmetrik poliartrit

C) Simmetrik ikitərəfli sarkoileit

D) Oynaqların səhər «buxovlanması» (1 saatdan çox)

E) Ankilozların inkişafı
Ədəbiyyat: Избранные лекции по клинической ревматологии // Под ред. В.А. Насоновой, Н.В. Бунчука. – М.: Медицина, 2001.
191) Dərinin revmatik zədələnmələrinə nə aiddir?
A) Dərinin bulyoz zədələnmələri

B) Тofuslar

C) Kalsinoz

D) Annulyar səpkilər

E) Heliotrop səpki
Ədəbiyyat: Стерлинг Дж.Вест. Секреты ревматологии. – М.: Бином, Санкт-Петербург: Невский проспект, 1999, 514 с.
192) Revmatoidli artit vaxtı inkişaf edən əllərin tipik deformasiyaları hansılardır?
A) «Butonyerka», «Morj üzgəci»

B) Jaku artriti, ulnar deviasiya

C) «Mexanik» əli

D) Buşar düyünləri

E) «Gel» fenomeni, Qeberden düyünləri
Ədəbiyyat: Ismayılova S.S. Revmatoidli artrit: diaqnostika və müalicəsinin aktual məsələləri, Bakı. – 2008. – 206 s.
193) Sistemli sklerodermiyanın erkən kliniki əlamətləri hansılardır?
A) Reyno sindromu, dəri və oynaq zədələnmələri

B) Reyno sindromu, böyrək və sinir sisteminin zədələnmələri

C) Reyno sindromu, damar və mədə - bağırsaq zədələnmələri

D) Reyno sindromu, ümumi və endokrin vəzilərin zədələnmələri

E) Reyno sindromu, ürək və ağciyərlərin zədələnmələri
Ədəbiyyat: С. М. Носков. «Ревматология. Актуальные вопросы» 2007г.
194) Hansı oynağın zədələnməsi podaqra üçün xüsusidir?
A) V ayaqdarağı - falanqa oynağı

B) Diz oynağı

C) Bud - çanaq oynağı

D) Əldarağı - falanqa oynaqları

E) I ayaqdarağı - falanqa oynağı
Ədəbiyyat: Стерлинг Дж.Вест. Секреты ревматологии. М.: Бином, Санкт-Петербург: Невский проспект, 1999, с. 379-390
195) Osteoartrozun inkişafına təsir göstərən endogen amillərə hansılar aiddir?
A) Yaş, irsi meyillik, uşaqlıqda keçirilən raxit

B) Cins, anadangəlmə inkişaf defektləri

C) Xromosom abberasiyalar, anadangəlmə inkişaf deffektləri, irsi meyillik

D) Xromosom abberasiyalar, keçirilən uşaq xəstəlikləri, cins

E) Yaş, cins, irsi meyillik
Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова, Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 386-421
196) Qeberden və Buşar düyünləri nədir?
A) Nekrotik kütlələr

B) Sümük toxumasının becərmələri

C) Kalsinozlar

D) Dərialtı düyünlər

E) Tofuslar
Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова, Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 386-421
197) Ankilozedən spondiloartritin əsas və zəruri zədələnməsi hansıdır?
A) Koksartrit

B) Simfizit

C) Qonit

D) Sakroileit

E) Spondilit
Ədəbiyyat: С. М. Носков. «Ревматология. Актуальные вопросы» 2007г.
198) Aşağıdakılardan hansılar Reyter sindromunun xüsusi dəri zədələnmələrinə aiddir?
A) Həlqəvarı balanit, blennorraqik keratodermiya

B) Heliotrop səpki, teleanqiektaziyalar

C) Dərialtı düyünlər, aftoz yaralar

D) Düyünlü eritema, dərinin kalsinozu

E) Psevdofolikulit, pustulalar
Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт-Петербург: Фолиант, 2005, с.143-165


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə