cü il tarixində əlavə olunub. (371 və 179 sualdan ibarət olan fayl 898 sualın tərkibində mövcuddur)


) β-blokatorlar hansı sinif antiaritmik preparatlara aiddir?Yüklə 0,82 Mb.
səhifə9/14
tarix10.12.2016
ölçüsü0,82 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

549) β-blokatorlar hansı sinif antiaritmik preparatlara aiddir?
A) V qrup

B) III qrup

C) IV qrup

D) I qrup

E) II qrup
Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г
550) Amiodaron hansı sinif antiaritmik preparatlara aiddir?
A) V qrup

B) IV qrup

C) I qrup

D) III qrup

E) II qrup
Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г
551) Anaprilinin (obzidan) orta effektiv sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 80 - 200 mq

B) 30 - 40 mq

C) 50 - 60 mq

D) 10 - 20 mq

E) 400 mq və daha çox
Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г
552) Aşağıdakı preparatlardan hansı III-cü sinif antiaritmik preparatlara aiddir?
A) Metoprolol

B) Esmolol

C) Propafenon

D) Sotalol

E) Ropranolol
Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г
553) Miokard infarktı keçirmiş xəstələrdə ikincili infarkt və qəfləti ölüm hallarının qarşısını alan preparat hansıdır?
A) Amiodaron

B) Prokainamid

C) Xinidin

D) Flekainid

E) Propranolol
Ədəbiyyat: Ю.Н. Беленков, Р.Г. Оганов - Кардиология, национальное руководство, 2007г
554) Xəstəxanadan kənar pnevmoniyalı xəstənin intensiv terapiya blokunda müalicəsinə göstəriş hansıdır?
A) Tənəffüsün sayının < 30 olması

B) 1 payın zədələnməsi

C) leykositoz

D) Hərarətin normadan artıq olması

E) Vazopressorlarla müalicəyə ehtiyac olan septiki şok vəziyyəti
Ədəbiyyat: Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009
555) Bronxial astma simptomlarını qısa müddətdə yüngülləşdirən qısa müddətli təsirə malik beta 2 agonistlərə hansı aiddir?
A) Salbutamol

B) Flutikazon

C) Natri kromolin

D) Salmeterol

E) Formoterol
Ədəbiyyat: Bronxial astma üzrə klinik tövsiyyələr. Bakı, 2008
556) Bronxial astma simptomlarını qısa müddətdə yüngülləşdirən antixolinergik preparat hansıdır?
A) Montelukast

B) İpratropium bromid

C) Terbutalin

D) Fenoterol

E) Aminofillin
Ədəbiyyat: Bronxial astma üzrə klinik tövsiyyələr. Bakı, 2008
557) Bronxial astma simptomlarını qısa müddətdə yüngülləşdirən teofillin qrup preparata hansı aiddir?
A) Oksitropium bromid

B) Beklometazon

C) Budesonid

D) Aminofillin

E) Metilprednizolon
Ədəbiyyat: Bronxial astma üzrə klinik tövsiyyələr. Bakı, 2008
558) Kəskin işemik insult keçirən arterial hipertenziyalı xəstələrdə uzun müddətli antihipertenziv müalicə nə zaman başlanılmalıdır?
A) Xəstəliyin başlanmasından 3 gün sonra

B) Xəstəlik başlayandan 4 - 5 gün sonra

C) Xəstəliyin başlanmasından 24 saat sonra

D) Uzun müddətli antihipertenziv müalicəyə ehtiyac yoxdur, yalnız arterial təzyiq yüksələn zaman qısa təsirli preparatlardan istifadə etmək lazımdır.

E) Xəstəlik başlayan andan
Ədəbiyyat: İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009
559) Kəskin koronar sindrom zamanı opioidlər ağrını aradan qaldırmazsa, hansı preparatın istifadəsi məsləhət görülür?
A) 250 mq aspirin çeynəmək

B) Xəstənin nitrosorbiti dil altına qoyub sorması yaxud çeynəməsi

C) Daxilə beta adrenoblokator təyin etmək

D) Vena daxilinə nitratların yeridilməsi

E) Oksigen verilməsi
Ədəbiyyat: Döş qəfəsində ağrının differensial diaqnostikası üzrə klinik protokol. Bakı, 2009
560) Mədəciklərin asistoliyası zamanı hansı tədbirlərin görülməsi məsləhətdir?
A) V/dax. atropin, adrenalin yeridilməsi və elektrik stimulyasiyası

B) V/dax. mezaton yeridilməsi

C) V/dax. dopamin infuziyası

D) V/dax. kordaron infuziyası

E) V/dax. lidokain yeridilməsi
Ədəbiyyat: Диагностика и лечение больных острым инфарктом миокарда с подьемом сегмента ST электрокардиограммы. Российские рекомендации, Москва 2007.
561) EKQ-də ST seqmentinin elevasiyası olmayan miokard infarktının müalicəsində aşağıdakı hansı preparatın istifadəsi məsləhət görülmür?
A) Aspirinin

B) Klopidoqrelin

C) Nitratların

D) Trombolitiklərin

E) ß adrenoblokatorların
Ədəbiyyat: Рекомендации по лечению острого коронарного синдрома без стойкого подьема сегмента ST на ЭКГ. Российские рекомендации, Москва 2010.
562) Hamiləlik dövründə arterial təzyiqi tez aşağı salmaq üçün hansı preparatın istifadəsi məsləhətdir?
A) Anaprilini çeynəmək yaxud sormaq

B) Kaptoprili çeynəmək yaxud sormaq

C) Nifedipini daxilə qəbul etmək

D) Laziksi v/dax vurmaq

E) Papaverini v/dax. yeritmək
Ədəbiyyat: Диагностика и лечение артериальной гипертензии у беременных. Проект рекомендаций. Москва 2010.
563) Hamiləlik zamanı arterial hipertenziya fonunda ağciyərlərin ödemi əmələ gələrsə, seçim preparatı hansıdır?
A) Nitroqliserin dil altına bir neçə dəfə

B) Nitroqliserin v/dax. damcı ilə

C) Nifedipini sormaq yaxud çeynəmək

D) Kaptoprili çeynəmək yaxud sormaq

E) MgSO4 v/dax
Ədəbiyyat: Диагностика и лечение артериальной гипертензии у беременных. Проект рекомендаций. Москва 2010.
564) Anafilaktik şokun ilkin əlamətləri qeyd edilən zaman seçim preparatı hansıdır?
A) Na tiosulfat

B) Tavegil

C) Dimedrol

D) Kalsi glükonat

E) Adrenalin
Ədəbiyyat: Anafilaktik şok üzrə klinik protokol. Bakı, 2009.
565) Atrio-ventrikulyar blokadalı xəstədə Morqani-Adams-Stoks tutması baş verərsə, hansı tədbirin görülməsi məsləhətdir ?
A) Dopamin infuziyası

B) İzoptin v/dax.

C) Mezaton inyeksiyası

D) Adrenalin inyeksiyası

E) Ürəyin elektrostimulyasiyası
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. Витебск, 1998.
566) "Kəskin qarın" zamanı həkim taktikası necə olmalıdır?
A) Təcili hospitalizasiya

B) Narkotiklərdən istifadə etmək

C) İşlədici preparatlar istifadə etmək

D) Ağrıkəsicilər vurmaq

E) Xəstəni imalə etmək
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. Витебск, 1998.
567) Kəskin pankreatit zamanı aşağıdakılardan hansı məsləhət görülmür?
A) 2 - 3 gün ərzində aclıq

B) Atropin sulfat

C) Morfinin istifadə edilməsi

D) Qarın nahiyyəsinə soyuq qoyulması

E) Papaverin hidroxlorid
Ədəbiyyat: Мартынов А.А. Диагностика и терапия неотложных состояний в клинике внутренних болезней. 2000 г.
568) Qəfləti koronar ölüm zamanı təxirəsalınmaz tədbirləri 2 həkim yerinə yetirərsə, süni tənəffüs və masaj hərəkətlərinin nisbəti necə olmalıdır?
A) 1 : 5

B) 1 : 7

C) 2 : 30

D) 3 : 10

E) 2 : 10
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. Витебск, 1998.
569) Qəfləti koronar ölüm zamanı təxirəsalınmaz tədbirləri 1 həkim yerinə yetirərsə, süni tənəffüs və masaj hərəkətlərinin nisbəti necə olmalıdır?
A) 2 : 10

B) 1 : 5


C) 2 : 30

D) 3 : 10

E) 3 : 15
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. Витебск, 1998.
570) Ürəyin qapalı masajı zamanı masaj hərəkətlərinin tezliyi necə olmalıdır?
A) 1 dəqiqədə 50 dəfə

B) 1 dəqiqədə 60 - 80 dəfə

C) 1 dəqiqədə 50 - dan az

D) 1 dəqiqədə 40 - 50 dəfə

E) 1 dəqiqədə 90 - dan çox
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. Витебск, 1998.
571) Aşağıdakılardan hansı qlikozid intoksikasiyasının əlamətinə aid deyil?
A) Atrio-ventrikulyar blokada

B) PQ intervalının qısalması

C) Ürəkbulanma, qusma

D) Əşyaların sarı yaxud qırmızı rəngdə görünməsi

E) Ekstrasistoliya
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. Витебск, 1998.
572) Mədə - bağırsaq traktının parezi zamanı məsləhət görülmür:
A) Narkotik analgetiklərin istifadə edilməsi

B) Domperidon

C) Mədənin 5 % - li Na bikarbonat məhlulu ilə yuyulması

D) Serukal

E) Prozerinin ə/dax yaxud d/altı istifadəsi
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. Витебск, 1998.
573) Feoxromositoma mənşəli hipertonik krizlərdə aşağıdakılardan hansının istifadəsi məsləhət görülür:
A) Fentolamin, tropafen

B) ß - adrenoblokatorların

C) Aminazinin

D) Qanqloblokatorların

E) MgSO4
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. Витебск, 1998.
574) Anafilaktik şokun müalicəsində 2-ci sıra preparatlara hansı aiddir?
A) İnfuzion terapiya

B) Qlükokortikoidlər

C) Antihistamin preparatları

D) Aminofillin

E) Adrenalin
Ədəbiyyat: Anafilaktik şok üzrə klinik protokol. Bakı, 2009.
575) Qaraciyərüstü sarılığa nə aiddir?
A) Qanda birləşmiş bilirubinin artması

B) Qanda retikulositlərin asalması

C) Birləşmiş bilirubinin və gələvi fosfatasanin artması

D) Birləşmiş və sərbəst bilirubinin ganda artması

E) Qanda sərbəst bilirubinin artması
Ədəbiyyat: Ф.И.Комаров, М.А.Осадчук, А.М.Осадчук. Практическая гастроэнтерология. М., 2010 г.
576) Sümük iliyində hansı hüceyrə qrupları qeyd olunur?
A) Eritropoezə aid hüceyrələr grupu

B) Retikulyar stromanın hüceyrələr gruppu və ganyaradaci hüceyrələr grupu

C) Qanyaradacı hüceyrələr grupu

D) Leykopoezə aid hüceyrələr grupu

E) Eritropoezə və trombopoezə aid hüceyrə grupu
Ədəbiyyat: А.И.Воробъев.Руководство по гематологии, т.1, М.1985 г.
577) Sümük iliyin parenximasının dənəli sıranın birincili hüceyrələr necə adlanır?
A) Promielositlər

B) Mielositlər

C) Leykositlər

D) Metamielositlər

E) Mieloblastlar
Ədəbiyyat: А.И.Воробъев.Руководство по гематологии, т.1М., 1985 г.
578) Eritroud xəttin morfoloji tərəfdəv müəyyən olunan birinci hüceyrə necə adlanır?
A) Retikulosit

B) Pronormosit

C) Normosit

D) Eritrosit

E) Eritroblast
Ədəbiyyat: А.И.Воробъев.Руководство по гематологии, т.1, 1985 г.
579) Qranulositlərin ən axırıncı bölünən hüceyrəsi hansıdır?
A) Segmentnüvəli granulosit

B) Promielosit

C) Mielosit

D) Cübugnüvəli granulosit

E) Metamielosit
Ədəbiyyat: А.И.Воробъев.Руководство погематологии, т.1, 1985 г.
580) Toxumaların oksigenə yüksək tələbəti neyə səbəb olur?
A) Retikulositopeniyaya

B) Eritropoetinin yaranmasına

C) Qanın pH - in dəyişilməsinə

D) Qanın gatılaşmasına

E) Leykositlərin ganda artmasına
Ədəbiyyat: А.И.Воробъев, Руководство по гематологии, т. 1,1985 г.
581) Sümük iliyin səviyyəsində trombosit yetişən zaman hansı hüceyrədən ayrılır?
A) Megakarioblastdan

B) Normositdən

C) Pronormositdən

D) Promegakariositdən

E) Megakariositdən
Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Руководство по гематологии, т. 1, 1985
582) Eritrositlərin diametri normada nə gədərdir?
A) 8, 5 - 9, 0 mkm

B) 6, 0 - 7, 0 mkm

C) 4, 5 - 5, 5

D) 7, 5 - 8, 0 mkm

E) 5 ,0 - 6, 0 mkm
Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Руководство по гематологии, т. 1, 1985
583) Bağırsağın hansı fermentin təhsirindən hem - in cevrilməsi baş verir?
A) Qlutamintransferaza

B) Qlutationreduktaza

C) Hemoksigenaza

D) Qlutationperoksidaza

E) Katalaza
Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Руководство по гематологии, т. 1, 1985
584) Tərkibində hem qrupu olmayan dəmirtərkibli zülalın adı nədir?
A) Hemoglobin

B) Transferrin

C) Hemosiderin

D) Ferritin

E) Hematoidin
Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Руководство по гематологии, т. 1, 1985
585) Hemoqlobinin yaranması üçün həddindən artıq porfirin sintesi harada gedir?
A) 12 barmaq bağırsaqda

B) Əzələlərdə

C) Dalaqda

D) Limfa düyünlərində

E) Qaraciyərdə
Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Руководство по гематологии, т. 1, 1985
586) Düztəsirli antikoaqulyantın antaqonisti hansıdır?
A) Kalsi qlyukonat

B) Vikasol

C) Protamin sulfat

D) Epsilon - aminokapron turşusu

E) Rutin
Ədəbiyyat: В.Г.Кукес. Клиническая фармакология, М., 1999 г.
587) Qaraciyərüstü sarılıqda nəyin artması qeyd olunur?
A) Birləşmiş bilirubinin ganda artması

B) Qələvi fosfatazanın artması

C) Birləşmiş və sərbəst bilirubinin artması

D) Birləşmiş bilirubinin və gələvi fosfstszanın artması

E) Sərbəst bilirubinin ganda artması
Ədəbiyyat: Ф.И.Комаров, М.А.Осадчук, А.М.Осадчук. Практическая гастроэнтерология. М., 2010 г.
588) Sadalanlardan hansında eritrositlərin migdarı və hemoglobinin səviyyəsi artır?
A) Qaraciyər sirrozunda

B) Mədə xorasının penetrasiyasında

C) Hemoxromatozda

D) Kəskin pankreatitdə

E) Qaraciyər damarların zədəlməsində
Ədəbiyyat: Ф.И.Комаров, М.А.Осадчук, А.М.Осадчук. Практическая гастроэнтерология. М., 2010 г.
589) Hemofiliyanın əsas kliniki əlaməti hansıdır?
A) Oynag boşluğunda qansızma

B) Hematomezis

C) Petexial səpki

D) Hematuriya

E) Bağırsaq ganaxması
Ədəbiyyat: Ф.И.Комаров, М.А.Осадчук, А.М.Осадчук. Практическая гастроэнтерология. М., 2010 г.
590) Sulema sınağının müsbət olduğu nədən xəbər edir?
A) Hiperlipidemiyadan

B) Hiperbilirubinemiyadan

C) Hiperaminotransferazadan

D) Hiperprotrombinemiyadan

E) Disproteinemiyadan
Ədəbiyyat: Ф.И.Комаров, М.А.Осадчук, А.М.Осадчук. Практическая гастроэнтерология. М., 2010 г.
591) Hb-nin əsas fraksiyasında Hb A2 neçə faiz tutur?
A) 3, 5 faiz

B) 5, 0 faiz

C) 96, 0 faiz

D) 0, 1 faiz

E) 1, 5 faiz
Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Руководство по гематологии, т. 1, 1985
592) Misi bədəndən kənarlaşdıran preparat hansıdır?
A) Kuprenil

B) Desferal

C) Panangin

D) Antasid dərmanlar

E) Unitiol
Ədəbiyyat: В.Г.Кукес. Клиническая фармакология, М., 1999 г.
593) Kəskin transmural miokard infarktı keçirən xəstədə mikrohematuriyanin aşkar olması hansı taktika tələb olunur?
A) Vikasol dərialtı təyin etmək, amma heparini həmin dozada saxlamag

B) Kalsitərkibli dərmanları damardaxili təyin etmək

C) Heparini təcili ləğv etmək

D) Heparinin dozasını saxlamag uyğun ganlaxtalanma müddətinə görə

E) Təcili olarag heparini dərialtı vurmagla problemi həll etmək
Ədəbiyyat: В.Г.Кукес. Клиническая фармакология, М., 1999 г.
594) Hipotireozun müalicəsində ömürlük əvəzedici terapiya üçün seçim preparatı hansıdır?
A) Triyodtironin

B) Tireokomb

C) Tireotom

D) L - tiroksin

E) Tireoidin
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
595) Endemik urun profilaktikasında istifadə olan preparatlar hansılardır?
A) β - blokatorlar

B) Anaboliklər

C) Qlukokortikoidlər

D) Vitaminlər

E) Yod preparatları
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
596) Kəskin tireoidit nə ilə bitir?
A) Xroniki formaya keçid ilə

B) Yarımkəskin tireoidit ilə

C) Sağalma ilə

D) Hipotireoz ilə

E) Qalxanvarı vəzidə düyünlərin əmələ qəlməsi ilə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
597) Yarımkəskin tireoiditin yaranma səbəbləri hansılardır?
A) Stafilokoklar və streptokoklar

B) İbtidailər

C) Rikketsiyalar

D) Viruslar

E) Göbələklər
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
598) Fibroz tireoidit zamanı qalxanvari vəzi palpasiya zamanı necə olur?
A) Flyuktuasiya edir

B) Bərk və müəyyən sahədə ağrılı

C) İstidir

D) Bərk və ağrısız

E) Bərk və ağrılı
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
599) Fibroz tireoiditin müalicə metodları hansılardır?
A) Rentgenoterapiya

B) Fizioterapevtik

C) Lazeroterapiya

D) Konservativ

E) Cərrahi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
600) Diffuz toksiki ur zamanı tireostatik terapiyanın kontrolu qanda hansı göstəriciyə görə aparılır?
A) TSH

B) Sərbəst T3

C) Tireoperoksidazaya anticismlər

D) Sərbəst T4

E) Tireoqlobulinlərə anticismlər
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
601) Tireotoksikozun əsas simptomu hansıdır?
A) Diffuz hiperhidroz

B) Səirici aritmiya

C) Əzələ zəifliyi

D) Arıqlama

E) Taxikardiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
602) Tireotrop hormon hansı hormonun sintezini artırır?
A) Testosteronun

B) Noradrenalinin

C) Kortizolun

D) Tiroksinin

E) Adrenalinin
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
603) Qanda tiroksinin miqdarı artanda nə baş verir?
A) TSH sekresiyasının azalır

B) TSH sekresiyasının artır

C) Tireoliberinin miqdarı artır

D) TSH səviyyəsi dəyişmir

E) Tireoliberinin miqdarı dəyişmir
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
604) Orqanizmdə yodun yodid formasında sorulması harada baş verir?
A) Ağız boşluğunda

B) Nazik bağırsaqda

C) Yoğun bağırsaqda

D) Mədədə

E) Mədə-bağırsaq traktının hər yerində
Ədəbiyyat: Дедов И.И.., Мельниченко Г.А. Эндокринология. Национальное руководство. М.? 2008
605) Tireoid hormonların artıq olması nəyə səbəb ola bilər?
A) Zülalların sintezinin sürətlənməsi

B) Lipidlərin sintezinin sürətləndirir

C) Zülalların katabolizminin sürətləndirir

D) Lipidlərin sintezinə təsir göstərmir

E) Zülal sintezinə təsir göstərmir
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
606) Fibroz tireoidit zamanı cərrahi müdaxiləyə qöstərişlər hansıdır?
A) Traxeyanın və qan damarlarının sıxılması

B) Eutireoz

C) Tireotoksikoz

D) Hipotireoz

E) Kaxeksiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
607) T4 T3 - ə çevrilməsini hansı preparatlar blokada edir?
A) Merkazolil və anaprilin

B) Anaboliklər

C) Ca - antaqonistləri

D) Konkor və kaliy yodid

E) Qlyukokortikoidlər
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
608) Diffuz toksiki urun müalicəsində qlyukokortikoidlərə qöstərişlər hansıdır?
A) Taxikardiya

B) Göz simptomları

C) Oftalmopatiya və tireotoksikozun residivi

D) Tireoid anticismlərin orta titri

E) Kaxeksiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
609) Cərrahi əməliyyat zamanı şəkərli diabet xəstələrinin sutkalıq insulin dozası neçə V təşkil edir?
A) 0, 1 V/kg

B) İnsulin çatışmazlığının dərəcəsindən asılı olaraq doza individual seçilir

C) 0, 6 V/kg

D) 1 V/kg

E) 0, 3 V/kg
Ədəbiyyat:
610) Biquanidlərin təyini aşağıdakı hallarda göstərişdir?
A) I tip şəkərli diabet

B) Kaxeksiya

C) Toxuma hipoksiyası ilə müşayiət olunan xroniki xəstəliklər

D) II tip şəkərli diabet piylənmə ilə birgə və piylənmə

E) Hipoqlikemiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
611) Şəkərli diabeti olan xəstələrdə miokard infarktının kliniki gedişatının xüsusiyətləri hansılardır?
A) Mikroinfarktlar, aritmiyalar

B) Təkrari infarktın yaranmaması

C) İnfarktın geniş yayılması, ürək çatmamazlığının əlamətlətinin meydana çıxması, tromboemboliyaların yaranması

D) İnfarktın tipik qedişatı (ağrı ilə)

E) Residivin yaranmaması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
612) Hipoqlikemiyanın yaranmasına nə səbəb ola bilməz?
A) Alkoqol qəbulu

B) İnsulinin dozasının azaldılması

C) İnsulinin dozasının artırılması.

D) Qida rejiminin pozulması, fiziki aktivlik

E) Stress
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
613) Hipoqlikemiya nəyin yaranmasına kömək edə bilər?
A) Mikrioanqiopatiyaların proqressivləşməsinə

B) İnsulinrezistentliyə

C) Beyin qan dövranının pozulmasına

D) Retinal qansızmalara

E) Qaraciyərin piylənməsinə
Ədəbiyyat: Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 2004
614) Disproteinemiya nə deməkdir?
A) Ümumi zülalın azalması

B) Qlobulinlərin artması

C) Albuminin artması

D) Albuminin azalması, qlobulinlərin artması

E) γ - qlobulinin artması
Ədəbiyyat: Клиническое руководство по лабораторным тестам // Под ред. Н.У. Тица, Юнимедпресс, 2003. – 542 с.
615) Kəskin revmatik qızdırma haqqında ifadələrin hansıları düzgündür?
A) Kəskin revmatik qızdırmanın müalicəsinin müassir antibakterial taktikasında penisillinlərə əhəmiyyət verilmir

B) Xəstələrin hamısında revmatik poliartrit inkişaf edir

C) Kəskin revmatik qızdırmanın inkişafında degenerativ proseslər durur

D) Kəskin revmatik qızdırmanın inkişafı yaşla əlaqədar deyil

E) Kəskin revmatik qızdırmanın inkişafının kəskin streptokokk yoluxmasıyla əlaqəsi var
Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство под ред. Насонова Е.Л., Насоновой В.А. // Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», стр. 61- 62
616) Karditin başlanğıc obyektiv əlamətlərinə hansılar aiddir?
A) Sistolik küy, ürək döyüntülərinin çoxalması, ürək tonlarının zəiflənməsi

B) Ürək ölçülərinin sağa böyüməsi, taxikardiya

C) Sistolik küy, ürək ölçülərinin hər iki tərəfə böyüməsi

D) Diastolik küy, I tonun aksenti, ürək döyüntülərinin çoxalması

E) Diastolik küy, ürək tonlarının zəiflənməsi, bradikardiya
Ədəbiyyat: Носков С.М., Ревматология. Актуальные вопросы. Ростов-на –Дону, 2007. – «Медицина»., стр. 118- 126
617) Mitral qapaqlarının prolapsın əsas kliniki əlamətlərinə hansılar aiddir?
A) Poliartrit, periferik sinir siteminin pozğunluqları, veqetativ əlamətlərlə keçən kardial sindromu

B) Sinkopal vəziyyətlər, hepatomeqaliya, tromboemboliyalar

C) Poliartrit, hepatomeqaliya, sürətlə inkişaf edən ürək çatışmazlığı

D) Sinkopal vəziyyətlər, veqetativ əlamətlərlə olan kardial sindromu, termorequlyasiyanın pozğunluqları

E) Termorequlyasiyanın pozğunluqları, ödemlər, ağciyərin tromboemboliyası
Ədəbiyyat: Носков С.М., Ревматология. Актуальные вопросы. Ростов-на –Дону, 2007. – «Медицина», 573 с.
618) Mitral qapaqlarının prolapsı üçün xarakterik auskultativ əlamətlərə hansılar aiddir?
A) Təcrid olan sistolik çırtmalar, qolosistolik küylər

B) Flint küyü, xəncərəbənzər çıxıntı üzərində sistolik küy

C) II qabırğa arasında döş sümüyün sağında diastolik küy

D) II qabırğa arasında köbut, iyəbənzər sistolik küy

E) Qolosistolik küylər, ağciyər arteriyasının üzərində pandiastolik küy
Ədəbiyyat: Кардиология — Национальное руководство по кардиологии под ред. Ю.Н.Беленкова – М.: Гэотар-Медиа, 2008. – стр. 1086 - 1099


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə