Culegere de testeYüklə 6,25 Mb.
səhifə2/42
tarix07.04.2017
ölçüsü6,25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


325

Total teste, nr. 1232 – 03.10.16


Noțiuni generale.

Elementele de orientare ale corpului uman.

Metodele de explorare anatomică pe viu. Scheletul trunchiului.CS. Anatomia ca știință studiază:

A. Forma și structura organismului uman

B. Filo- și ontogeneza organismului uman

C. Modificările condiționate de interacțiunea corpului cu mediul extern

D. Schimbările condiționate de vârstă și gen

E. Toate enumerate
CS. Анатомия как наука изучает:

A. Форму и строение человеческого организма

B. Фило- и онтогенез человеческого организма

C. Изменения обусловленные взаимосвязью человека с окружающей средой

D. Изменения обусловленные возрастом и полом человека

E Все вышеперечисленные
CM. Numiți metodele de investigație a anatomiei omului viu:

A. Metode senzoriale directe (axate pe simțirile naturale)

B. Metode senzoriale mediate (bazate pe dispozitive și aparate)

C. Metode experimentale pe animale de laborator

D. Metoda de disecție anatomicăE. Metoda microscopică a țesutului bioptic
CM Назовите методы изучения анатомии на живом человеке:

A. Клинические методы исследования (на основании естественных чувств)

B. Параклинические методы исследования (лабораторные и инструментальные)

C. Экспериментальные методы исследуемые на лабораторных животных

D. Метод рассечения (препарирование)E. Mикроскопический метод исследования биоптического материала (ткани)
CS. Definiți noțiunea de ”organ”:

A. Reprezintă o structură bine diferențiată a corpului uman, care ocupă în el un loc determinat

B. Reprezintă o structură bine diferențiată a corpului uman și are o funcție anumită

C. Reprezintă o structură bine diferențiată a corpului uman cu o formă anumită

D. Reprezintă o structură bine diferențiată a corpului uman, constituită din câteva tipuri de țesuturi

E. Reprezintă o structură bine diferențiată a corpului uman, care ocupă în el un loc determinat, are o formă și funcție anumită, constituită din câteva tipuri de țesuturi
CS Дайте определение понятия ”oрган”:

A. Орган представляет собой хорошо дифференцированную структуру человеческого тела, занимающий в нем определенное место

B. Орган представляет собой хорошо дифференцированную структуру человеческого тела имеющий определенную функцию

C. Орган представляет собой хорошо дифференцированную структуру человеческого тела имеющий определенную форму

D. Орган представляет собой хорошо дифференцированную структуру человеческого тела, состоящий из нескольких видов тканей

E. Орган представляет собой хорошо дифференцированную структуру человеческого тела, занимающий в нем определенное место, имеющий определенную форму и функцию, состоящий из нескольких видов тканей.
CM. Enumerați tipurile constituționale la om:

A. Normostenic, astenic și hiperstenic

B. Dolihomorf, mezomorf și brahimorf

C. Hipotrofic, mezotrofic și hipertrofic

D. Hipodinamic, mezodinamic și hiperdinamic

E. Feminin și masculin


CM Перечислите типы телосложения человека:

A. Астенический, гиперстенический и нормостенический

B. Мезоморфный, брахиморфный, долихоморфный

C. Гипотрофический, мезотрофический и гипертрофический

D. Гиподинамический, мезодинамический и гипердинамический

E. Женский и мужской


CS. Definiți noțiunea de ”poziție anatomică”:

A. Corpul uman în poziție verticală, cu capul situat sub unghi drept

B. Membrele superioare și cele inferioare aliniate într-o linie

C. Extremitățile membrelor superioare și inferioare sunt amplasate pe o circumferință

D. Fața trebuie să fie orientată în sus

E. Corpul uman în poziție verticală, palmele în supinație, membrele inferioare paralele lipite
CS Дайте определение понятия ”исходное анатомическое положение”:

A. Расположение тела в вертикальном положении, голова находится под углом 90º

B. Верхние и нижние конечности расположены на одной линии

C. Верхние и нижние конечности расположены на одной окружности

D. Лицо обращено вверх

E. Тело в вертикальном положении, ладони супинированы, нижние конечности параллельно и вместе
CM. Planul mediosagital:

A. Trece prin axa longitudinală și sagitală a corpului

B. Divide corpul în jumătăți simetrice

C. Departajează componentele mediale și laterale ale formațiunilor corpului

D. Este perpendicular la planurile parasagitale

E. Corespunde grosimii corpului
CM Срединная сагиттальная плоскость:

A. Проходит через продольную и сагиттальную оси тела

B. Делит тело на две симметричные половины

C. Делит медиальную и латеральную части тела

D.Ориентированна перпендикулярно к парасагиттальным плоскостям

E. Соответствует толщине тела
CM. Enumerați tipurile de ținută:

A. Cifotică

B. Redresată

C. Gârbovită

D. Lordotică

E. Tonică


CM Перечислите типы осанки:

A. Кифотическая

B. Плоская

C. Сутулая

D. Лордотическая

E. Тоническая


CS. Norma reprezintă:

A. Un diapazon de devieri, în anumite limite de la indicii statistici, neînsoțite de dereglări funcționale – forma cea mai frecventă din punct de vedere statistic.

B. Structura cea mai rațională și avantajoasă a organismului/organelor, adecvată condițiilor concrete ale mediului.

C. Abaterea de la structura și/sau funcțiile specifice pentru specia biologică respectivă, rezultată din perturbarea embriogenezei/morfogenezei, care provoacă dereglări funcționale ale acestora.

D. Acele formațiuni anatomice, care au fost caracteristice strămoșilor îndepărtați ai omului.

E. Modul particular de prezentare a unei formațiuni anatomice, apărută ca rezultat al abaterilor în dezvoltare, care nu depășește limitele normei.
CS Норма представляет:

A. Диапазон отклонений, в определенных пределах от статистических показателей, не сопровождающиеся функциональными расстройствами (средняя арифметическая целого ряда изменений) – наиболее статистически распространенная форма

B. Самая рациональная и полезная структура тела/органа, соответствующая конкретным условиям окружающей среды

C. Отклонение от структуры и/или функции присущее соответствующему биологическому виду, возникшее вследствие нарушения эмбриогенеза /морфогенеза, ведущее к нарушению этих функций

D. Aнатомические образования, свойственные далеким предкам человека.

E. Индивидуальное проявление анатомического образования, возникшее в результате отклонений в процессе внутриутробного развития, не выходящее за пределы нормы
CS. Variantă a normei (varitas) este:

A. Un diapazon de devieri, în anumite limite, de la indicii statistici, neînsoțite de dereglări funcționale – forma cea mai frecventă din punct de vedere statistic.

B. Structura cea mai rațională și avantajoasă a organismului/organelor, adecvată condițiilor concrete ale mediului.

C. Formațiunea anatomică, care a fost caracteristică strămoșilor îndepărtați ai omului.D. Modul particular de prezentare a unei formațiuni anatomice, apărută ca rezultat al abaterilor în dezvoltare, care nu depășește limitele normei.

E. Abaterea de la structura și/sau funcțiile specifice pentru specia biologică respectivă, rezultată din perturbarea embriogenezei/morfogenezei.


CS Вариант нормы (varitas) это:

A. Диапазон отклонений, в определенных пределах, от статистических показателей, не сопровождающиеся функциональными расстройствами – наиболее распространенная форма с точки зрения статистики

B. Самая рациональная и полезная структура тела/органа, соответствующая конкретным условиям окружающей среды

C. Анатомические образования, свойственные далеким предкам человека.D. Индивидуальное проявление анатомического образования, возникшее в результате отклонений в процессе внутриутробного развития, не выходящее за пределы нормы

E. Отклонение от структуры и/или функции присуще для соответствующего биологического вида, возникшее вследствие нарушения эмбриогенеза /морфогенеза


CS. Variabilitatea anatomică individuală determină:

A. Diapazonul de devieri, în anumite limite, de la indicii statistici, neînsoțite de dereglări funcționale – media aritmetică a unei game de varietăți

B. Abaterea de la structura și/sau funcțiile specifice pentru specia biologică respectivă, rezultată din perturbarea embriogenezei/morfogenezei

C. Structura cea mai rațională și avantajoasă a organismului/organelor, adecvată condițiilor concrete ale mediului.

D. Acele formațiuni anatomice, care au fost caracteristice strămoșilor îndepărtați ai omului.

E. Modul particular de prezentare a unei formațiuni anatomice, apărută ca rezultat al abaterilor în dezvoltare, care nu depășește limitele normei
CS Индивидуальная анатомическая изменчивость определяет:

A. Диапазон отклонений, в определенных пределах, от статистических показателей, не сопровождающиеся функциональными расстройствами – средняя арифметическая целого ряда изменений

B. Отклонение от структуры и/или функции присуще для соответствующего биологического вида, возникшее вследствие нарушения эмбриогенеза/морфогенеза

C. Самая рациональная и полезная структура тела/органа, соответствующая конкретным условиям окружающей среды

D. Анатомические образования, свойственные далеким предкам человека

E. Индивидуальное проявление анатомического образования, возникшее в результате отклонений в процессе внутриутробного развития, не выходящее за пределы нормы
CS. Noțiunea de atavism se referă la:

A. Abaterea de la structura și/sau funcțiile specifice pentru specia biologică respectivă, rezultată din perturbarea embriogenezei/morfogenezei acelei/altei formațiuni anatomice

B. Modul particular de prezentare a unei formațiuni anatomice, apărută ca rezultat al abaterilor în dezvoltare, care nu depășește limitele normei

C. Structura cea mai rațională și avantajoasă a organismului/organelor, adecvată condițiilor concrete ale mediului.D. Acele formațiuni anatomice, care au fost caracteristice strămoșilor îndepărtați ai omului.

E. Diapazonul de devieri, în anumite limite, de la indicii statistici, neînsoțite de dereglări funcționale – forma cea mai frecventă din punct de vedere statistic


CS Определение атавизм относится к:

A. Отклонение от структуры и/или функции присуще для соответствующего биологического вида, возникшее вследствие нарушения эмбриогенеза /морфогенеза того /иного анатомического образования

B. Индивидуальное проявление анатомического образования, возникшее в результате отклонений в процессе внутриутробного развития, не выходящее за пределы нормы

C. Самая рациональная и полезная структура тела / органа, соответствующая конкретным условиям окружающей средыD. Анатомические образования, свойственные далеким предкам человека

E. Диапазон отклонений, в определенных пределах, от статистических показателей, не сопровождающиеся функциональными расстройствами – наиболее распространенная статистическая форма


CS. Anomalia (anomalos) reprezintă:

A. Diapazonul de devieri, în anumite limite, de la indicii statistici, neînsoțite de dereglări funcționale – forma cea mai frecventă din punct de vedere statistic.

B. Modul particular de prezentare a unei formațiuni anatomice, apărută ca rezultat al abaterilor în dezvoltare, care nu depășește limitele normei

C. Structura cea mai rațională și avantajoasă a organismului/organelor, adecvată condițiilor concrete ale mediului.

D. Acele formațiuni anatomice, care au fost caracteristice strămoșilor îndepărtați ai omului.

E. Abaterea de la structura єi/sau funcțiile specifice pentru specia biologică respectivă, rezultată din perturbarea embriogenezei/morfogenezei acelei/altei formațiuni anatomice, care provoacă dereglări funcționale ale acestora.
CS Аномалия (anomalos) представляет:

A. Диапазон отклонений, в определенных пределах, от статистических показателей, не сопровождающиеся функциональными расстройствами – наиболее распространенная форма с точки зрения статистики

B. Индивидуальное проявление анатомического образования, возникшее в результате отклонений в процессе внутриутробного развития, не выходящее за пределы нормы

C. Самая рациональная и полезная структура тела / органа, соответствующая конкретным условиям окружающей среды

D. Анатомические образования, свойственные далеким предкам человека.

E. Отклонение от структуры и/или функции присуще для соответствующего биологического вида, возникшее вследствие нарушения эмбриогенеза/морфогенеза того /другого анатомического образования, ведущее к нарушению функции этих
CS. Constituția se definește ca:

A. Totalitatea caracterelor de ordin psihic și somatic ale unui individ, care se exteriorizează prin particularități morfologice, funcționale, de randament, rezistență precum și reacția individului la diferite influențe nocive și patologice

B. Totalitatea caracterelor de ordin psihic și somatic ale unui individ, care se exteriorizează prin particularități funcționale

C. Totalitatea caracterelor de ordin psihic și somatic ale indivizilor, care se exteriorizează prin particularități de rezistență

D. Totalitatea caracterelor de ordin psihic și somatic ale indivizilor, care se exteriorizează prin stabilități certe morfologice, funcționale, de randament și rezistență

E. Totalitatea caracterelor de ordin psihic și somatic ale unui individ, care se exteriorizează prin stabilități certe morfologice, funcționale și prin reacția individului la diferite influențe nocive și patologice
CS Дайте определение понятия телосложение”:

A. Совокупность психических и соматических характеристик индивидуума, которые проявляются морфологическими и функциональными особенностями, эффективности работы, прочностью, а также индивидуальной реакции на различных вредных и патологических влияний

B. Совокупность психических и соматических характеристик индивидуума, которые проявляются функциональными особенностями

C. Совокупность психических и соматических характеристик индивидуума, которые проявляются особенностями сопротивления

D. Совокупность психических и соматических характеристик индивидуума, которые проявляются определенной стабильностью – морфологической, функциональной, эффективностью и прочностью

E. Совокупность психических и соматических характеристик индивидуума, которые проявляются явной морфологической и функциональной стабильностью, а также реакцией на различных вредных и патологических влияний
CM. Nomenclatura Anatomică Internațională:

A. Include termenii care determină poziția, dimensiunile organelor și locația lor

B. Include termenii care determină mișcările din diferite segmente corporale

C. De obicei au origine a limbajului autohton

D. Este o listă strictă, fără schimbări ulterioare

E. Își ia naștere din Grecia Antică


CM Международная Анатомическая Номенклатура:

A. Включает список анатомических терминов, определяющие положение, размеры органов и их расположение

B. Включает список анатомических терминов, определяющие движения различных частей тела

C. В ней приведен полный список анатомических терминов на румынском языке

D. Включает список анатомических терминов без их последующих изменений

E. Родилась в Древней Греции


CM. Planurile de orientare ale corpului uman:

A. Sagital

B.VentralC. Frontal

D. Transversal

E. Dorsal


CM. Плоскости для ориентирования тела человека:

A. Сагиттальная

B. ВентральнаяC. Фронтальная

D. Поперечная

E. Дорсальная


CM. Axe de orientare ale corpului uman:

A. Longitudinal

B. Sagital

C. Transversal

D. Ventral

E. Dorsal
CM. Оси для ориентирования тела человека:

A. Продольная

B. Сагиттальная

C. Поперечная

D. Вентральная

E. Дорсальная
CM. Ținuta gârbovită se caracterizează prin:

A. Lordoză cervicală bine pronunțată, lordoză lombară - redusă

B. Lordoză cervicală redusă, lordoză lombară - bine pronunțatăC. Tipică pentru perioada de senilitate

D. Tipică pentru perioada de mică copilărie

E. Limitarea mișcărilor coastelor duce la micșorarea volumului cutiei toracice
CM. Сутулая осанка характеризуется:

A. Хорошо выраженным шейным лордозом и слабо намеченным поясничным лордозом

B. Слабо намеченным шейным лордозом и хорошо выраженным поясничным лордозомC. Типична старческому возрасту

D. Типична младшему школьному возрасту

E. Ограничение движения ребер ведет к уменьшению обьема грудной клетки
CS. Osteonul reprezintă:

A. Lamelele osoase din jurul diafizei

B. Lamelele osoase din jurul canalului nutritiv

C. Lamelele osoase din jurul canalului medularD. Lamelele osoase din jurul canalului Havers și conținutul lui

E. Lamelele osoase din jurul metafizei
CS. Остеон представляет:

А. Костные пластинки вокруг диафиза

В. Костные пластинки вокруг питательного канала

С. Костные пластинки вокруг костномозгового каналаД. Костные пластинки вокруг Гаверсового канала и его содержимого

Е. Костные пластинки вокруг метафиза

Yüklə 6,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə