Culegere de testeYüklə 6,25 Mb.
səhifə3/42
tarix07.04.2017
ölçüsü6,25 Mb.
#13533
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42CS. Creşterea osului în grosime are loc pe contul:

A. Cartilajului hialin

B. Cartilajului fibros

C. Periostului

D. MetafizeiE. Fasciei
CS. Кость растет в толщину за счет:

А. Гиалинового хряща

В. Волокнистого хряща

С. Надкостницы

Д. Метафиза

Е. Фасции
CS. Creşterea osului în lungime are loc pe contul:

A. Endostului

B. Periostului

C. Cartilajului articularD. Cartilajului diafizoepifizar (metaepifizar)

E. Pericondrului


CS. Рост кости в длину происходит за счет:

А. Эндоста

В. Надкостницы

С. Суставного хрящаД. Метаэпифизарного хряща

Е. Надхрящницы


CS. Punctele de osificare primare apar:

A. În prima jumătare a perioadei intrauterine

B. Imediat după naștere

C. În a doua jumătare a perioadei intrauterine

D.Până la vârsta de 8 ani

E. După vârsta de 10 ani
CS. Первичные точки окостенения появляются:

А. В первой половине периода внутриутробного развития

В. Непосредственно после рождения

С. Во второй половине внутриутробной жизни

Д. В возрасте до 8 лет

Е. В возрасте после 10 лет
CS. Punctele de osificare secundare apar:

A. În prima jumătare a perioadei intrauterine

B. Imediat după naștere

C. În a doua jumătare a perioadei intrauterine

D.Până la vârsta de 8 ani

E. După vârsta de 10 ani
CS. Вторичные точки окостенения появляются:

А. В первой половине внутриутробной жизни

В. Непосредственно после рождения

С. Во второй половине внутриутробной жизни

Д. В возрасте до 8 лет

Е. В возрасте после 10 лет
CМ. Au rol de protecţie a viscerelor:

A. Oasele tubulareB. Oasele spongioase lungi

C. Unele oase plate

D. Unele oase mixte

E. Oasele aerofore


CМ. Выполняют преимущественно защитную функцию внутренних органов:

А. Трубчатые костиВ. Губчатые кости

С. Плоские кости

Д. Смешанные кости

Е. Воздухоносные кости


CS. Oasele carpiene şi tarsiene sunt:

A. TubulareB. Spongioase

C. Plate


D. Mixte

E. Aerofore
CS. Кости запястья и предплюсны являются:

А. Трубчатыми костямиВ. Губчатыми костями

С. Плоскими костями

Д. Смешанными костями

Е. Воздухоносными костями


CM. Participă la formarea cavităţilor trunchiului:

A. Oasele tubulareB. Oasele spongioase

C. Oasele plate

D. Oasele mixte

E. Oasele aerofore
CM. Участвуют в образовании полостей туловища:

А. Трубчатые костиВ. Губчатые кости

С. Плоские кости

Д. Смешанные кости

Е. Воздухоносные кости


CS. Au apofizele spinoase bifurcate:

A. Vertebrele cervicale

B. Vertebrele toracice

C. Vertebrele lombare

D. Vertebrele sacrale

E. Vertebrele coccigiene
CS. У каких позвонков остистые отростки раздвоены:

А. Шейных позвонков

В. Грудных позвонков

С. Поясничных позвонков

Д. Крестцовых позвонков

Е. Копчиковых позвонков
CS. Promontoriul este format de către:

A. Ultima vertebră cervicală şi T1

B. Ultima vertebră toracică şi L1

C. Ultima vertebră lombară şi S1

D. Ultima vertebră sacrală şi Co1E. Vertebrele Th6 si Th7
30. CS. Мыс образован:

А. Последним шейным позвонком и T1

В. Последним грудным позвонком и L1

C. Последним поясничным позвонком и S1

Д. Последним крестцовым позвонком и Сo1

Е. Позвонками Th6 и Th7
CS. Nu poate fi palpată pe viu coasta:

A. XI


B. IX

C. II

D. I


E. XII
CS. Какое ребро не пальпируется на живом:

А. XI


В. IX

С. II

Д. I


Е. XII
CM. Osul realizează:

A. Funcția hematopoeticăB. Funcția de sprijin.

C. Funcția de protecție.

D. Funcția de locomoție.

E. Funcția de limfopoeză


CM. Кость выполняет:

А. Кроветворную функциюВ. Опорную функцию

С. Защитную функцию

Д. Локомоторную функцию

Е. Лимфопоэз


CM. Care termeni anatomici țin de unitatea morfofuncțională a osului ca organ.

A. OseinaB. Osteonul

C. Măduva osoasă roșie

D. Osteocitul

E. Sistemul haversian
CM. Анатомические термины обозначающие морфо-функциональную единицу костной ткани:

А. ОссеинВ. Остеон

С. Красный костный мозг

Д. Остеоцит

Е. Гаверсова система
CM. Funcţiile biologice ale osului ca organ:

A. De creştere

B. Hematopoetică

C. De locomoţieD. Regenerare

E. De protecţie
CM. Биологические функции кости как органа:

А. Роста

В. Кроветворения

С. ЛокомоторнаяД. Регенерации (восстановительная)

Е. Защитная


CM. Ţesutul osos spongios este prezent în:

A. Oasele craniului

B. Oasele tarsiene

C. Stern

D. Diafizele oaselor tubulareE. Epifizele oaselor tubulare
CM. Губчатое вещество содержат:

А. Кости черепа

В. Предплюсневые кости

С. Грудина

Д. Диафизы трубчатых костейЕ. Эпифизы трубчатых костей
CM. În componenţa scheletului axial intră:

A. Craniul

B. Oasele centurii scapulareC. Coastele

D. PelvisulE. Coloana vertebrală
CM. В состав осевого скелета входит:

А. Череп

В. Кости пояса верхней конечностиС. Ребра

Д. Таз


Е. Позвоночный столб
CM. Oasele tubulare lungi:

A. Sunt constituite din corp şi 2 epifize

B. Participă la formarea cavităţilor corpului

C. Conţin cavităţi tapetate cu mucoasă

D. Au feţe articulare tapetate cu cartilaj

E. Funcţional reprezintă pârghii
CM. Длинные трубчатые кости:

А. Состоят из тела и двух эпифизов

В. Участвуют в образовании полостей тела

С. Содержат полости, покрытые слизистой оболочкой

Д. Имеют суставные поверхности, покрытые хрящом

Е. Функционально представляют рычаги
CM. Servesc pentru inserţii tendinoase sau ligamentare, trecerea tendoanelor, vaselor şi nervilor:

A. Feţele articulare

B. Proeminenţele osoase

C. Fosele şi şanţurile

D. Orificiile şi canalele

E. Extremitățile
CM. Служат для прикрепления сухожилий и связок, для прохождения сухожилий, сосудов и нервов:

А. Суставные поверхности

В. Костные выступы

С. Ямки и борозды

Д. Отверстия и каналы

Е. Проксимальные и дистальные концы


CM. Elemente principale ale unei vertebre sunt:

A. Arcul

B. Apofiza stiloidăC. Corpul

D. Orificiul intervertebralE. Pedunculii
CM. Основными элементами позвонка являются:

А. Дуга

В. Шиловидный отростокС. Тело

Д. Межпозвоночное отверстиеЕ. Ножки
CM. Evidențiați caracterele distinctive ale vertebrelor cervicale.

A. Foramen transversarium

B. Massae lateralеsC. Processus spinosus bifurcat

D. Processus mamillarisE. Sulcus nervi spinalis
CM.Укажите характерные особенности шейных позвонков:

A. Foramen transversarium

B. Massae lateralеsC. Раздвоенный рrocessus spinosus

D. Processus mamillaresE. Sulcus nervi spinales
CM. Ţin de structura primei vertebre cervicale:

A. Massae lateralеs

B. Processus accessoriusC. Fovea dentis

D. Arcus posterior

E. Sulcus caroticus


CM. Относятся к строению I шейного позвонка:

A. Massae lateralеs

B. Processus accessoriusC. Fovea dentis

D. Arcus posterior

E. Sulcus caroticus


CM. Caracterele distinctive ale axisului.

A. Arcus anteriorB. Apex dentis

C. Dens

D. Facies articularis anterior

E. Facies articulares superiores
CM. Характерные особенности осевого позвонка:

A. Arcus anteriorB. Apex dentis

C. Dens

D. Facies articularis anterior

E. Facies articulares superiores
CM. Apofizele spinoase sunt bifurcate la vertebrele:

A. C 1


B. C 2

C. C 3

D. C 5

E. C 7
CM. Остистые отростки раздвоены у позвонков:

A.C1В. С2

С. С3

Д. С5

Е. С7


CM. Caracterele distinctive ale vertebrelor toracice tipice:

A. Foveae costales superiores et inferiores

B. Processus costotransversariusC. Foveae costales processus transversus

D. Processus accessorius

E. Foramen nutritium
CM. Характерные особенности типичных грудных позвонков:

A. Foveaе costales superiorеs et inferiorеs

B. Processus costotransversariusC. Foveae costales processus transversus

D. Processus accessorius

E. Foramen nutritium
CM. În condiții de normă, sunt concrescute, formând un singur os:

A. Vertebrele toracice

B. Vertebrele cervicale

C. Vertebrele lombareD. Vertebrele sacrale

E. Vertebrele coccigiene
CM. Срастаются в единную кость:

А. Грудные позвонки

В. Шейные позвонки

С. Поясничные позвонкиД. Крестцовые позвонки

Е. Копчиковые позвонки
CM. Evidențiați formațiunile specifice doar pentru vertebrele lombare:

A. Processus transversusB. Processus accessorius

C. Processus articulares superiores

D. Processus articulares inferiores

E. Processus mamillaris
CM. Выявите структуры характерные только для поясничных позвонков:

А. Processus transversusB. Processus accessorius

C. Processus articulares superiores

D. Processus articulares inferiores

E. Processus mamillaris
CM. Evidențiați structurile anatomice situate pe fața dorsală a sacrului:

A. Crista sacralis mediana

B. Lineae transversae

C. Canalis sacralis

D. Hiatus sacralis

E. Processus articulares inferiores


CM. Выделите анатомические образования дорсальной поверхности крестца:

A. Crista sacralis mediana

B. Lineae transversae

C. Canalis sacralis

D. Hiatus sacralis

E. Processus articulares inferiores


CM. Prin ce se manifestă anomalia „spina bifida aperta”?

A. Scizura corpului vertebrei

B. Scizura arcului vertebrei

C. Scizura arcului vertebrei, însoțită de afectarea integrității țesuturilor moi

D. Neconcreșterea arcului cu corpul vertebreiE. Hernie spinală (meningomielocel)
CM. Чем выражается аномалия “spina bifida aperta”?

А. Расщеплением тела позвонка

В. Расщеплением дуги позвонка

С. Расщеплением дуги позвонка с нарушением целостности мягких тканей

Д. Несращением дуги с телом позвонкаЕ. Спинальной грыжей (meningomielocel)

CM. Fosetele costale lipsesc pe apofizele transversale ale vertebrelor:

A. Th 1


B. Th 5

C. Th 11

D. Th 10


E. Th 12
CM. Реберные ямки поперечных отростков отсутствуют у позвонков:

А. Th 1

В. Th5

С. Th11

Д. Th10Е. Th12
CM. La formarea canalului vertebral iau parte:

A. Apofizele articulare

B. Apofizele transversale

C. Arcul vertebral

D. Corpul vertebral

E. Pedunculii vertebrali
CM. В образовании позвоночного канала участвуют:

А. Суставные отростки

В. Поперечные отростки

С. Позвоночная дуга

Д. Тело позвонка

Е. Ножки позвонков
CM. Anomaliile regiunilor de frontieră a segmentelor coloanei vertebrale:

A. Sacralizarea

B. Blocarea vertebrelor

C. Asomia

D. PlatispondiliaE. Lombalizarea
CM. Аномалии переходных отделов позвоночного столба:

А. Сакрализация

В. Блокирование позвонков

С. Асомия

Д. PlatispondiliaЕ. Люмбализация
CM. Curburile coloanei vertebrale situate în plan sagital sunt:

A. Lordoza cervicală

B. Scolioza toracalăC. Cifoza toracală

D. Lordoza lombară

E. Scolioza cervicală


CM. Изгибы позвоночного столба в сагиттальной плоскости:

А. Шейный лордоз

В. Грудной сколиозС. Грудной кифоз

Д. Поясничный лордоз

Е. Шейный сколиоз


CM. Evidențiați părţile coastei.

A. Caput costae

B. Collum costae

C. Corpus costae

D. Cartilago costalis

E. Sulcus nervi spinalis


CM. Укажите части ребра:

A. Caput costae

B. Collum costae

C. Corpus costae

D. Cartilago costalis

E. Sulcus nervi spinalis


CM. Localizarea sulcus arteriae subclaviae pe prima coastă:

A. Posterior de tuberculum costaeB. Posterior de tuberculum musculi scaleni anterioris

C. Anterior de tuberculum musculi scaleni anterioris

D. Pe tuberculum costae

E. Pe faţa superioară a coastei
CM. Расположение sulcus arteriae subclaviae на первом ребре:

А. Позади tuberculum costaeВ. Позади tuberculum musculi scaleni anterioris

C. Кпереди tuberculum musculi scaleni anterioris

Д. На tuberculum costae

Е. На верхней поверхности ребра
CM. Are o singură faţetă articulară pe cap:

A. Coasta I

B. Coasta V

C. Coasta X

D. Coasta IIE. Coasta XII
CM. На головке имеет полную суставную поверхность:

А. I ребро

В. V ребро

С. X ребро

Д. II реброЕ. XII ребро
CM. Nu are tubercul costal:

A. Coasta I

B. Coasta V

C. Coasta XI

D. Coasta IIE. Coasta XII
CM. Не имеет бугорка рёбра:

А. I ребро

В. V ребро

С. XI ребро

Д. II реброЕ. XII ребро
CM. Coasta I:

A. Este atipică

B. E cea mai scurtă, mai lată şi mai curbată

C. E aplatizată în sens superoinferior

D. Pe faţa inferioară are un tubercul şi 2 şanţuriE. Extremitatea ei anterioară e mai lată şi mai groasă decât cea posterioară


Yüklə 6,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə