Culegere de teste


CM. Care sunt segmentele scheletului mâinii?Yüklə 6,25 Mb.
səhifə5/42
tarix07.04.2017
ölçüsü6,25 Mb.
#13533
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

CM. Care sunt segmentele scheletului mâinii?

A.Metacarpus

B. TarsusC.Carpus

D.Phalanges digitorum manus

E. Brachium


CM.Какие сегменты имеет скелет кисти:

A.Metacarpus

B. TarsusC.Carpus

D.Phalanges digitorum manus

E. Brachium


CM. Anomalii de dezvoltare a scheletului mâinii.

A. Acheria

B. ApodiaC. Polidactilia

D. Sindactilia

E. Sirenomelia


CM. Аномалии развития скелета кисти:

A. Acheria

B. ApodiaC. Polidactilia

D.Sindactilia

E. Sirenomelia


CM. Oasele carpiene:

A. Cele din rândul proximal (în sens latero-medial) se situează în ordinea : scafoidul, lunatul , piramidalul, piziformul

B. Toate oasele carpiene au câte 6 feţe articulareC. Rândul proximal formează o structură convexă proximal şi concavă distal

D. Rândul distal are o faţă convexă proximal şi una rectilinie distalE. Pe oasele carpiene există 4 puncte proeminente de inserţie şi de origine: pe scafoid, pe osul piziform, pe trapez şi pe osul cu cârlig
CM. Кости запястья:

А. В проксимальном ряду (латерально-медиального направления) находятся: ладьевидная, полулунная, трехгранная и гороховидная кости

В. Все кости запястья имеют 6 суставных поверхностейС. Проксимальный ряд имеет проксимальную выпуклость и дистальную вогнутость

Д. Дистальный ряд имеет одну выпуклую проксимальную поверхность и другую, дистальную - прямуюЕ. На кости запястья имеются 4 выступающих точек для начало и прикрепления мышц: на ладьевидной, гороховидной, кость трапеция, и крючковидной костей
CM. La oasele metacarpiene distingem:

A. EpicondiliiB. Baza

C. Corpul

D. Colul


E. Capul
CM. У пястных костей различают:

А. НадмыщелкиВ. Основания

С. Тело

Д. Шейка


Е. Головка
CM. Care oase formează rândul distal al carpului?

A. Os trapezoideum

B. Os lunatumC. Os capitatum

D. Os hamatum

E. Os naviculare


CM. Какие кости образуют дистальный ряд запястья:

A. Os trapezoideum

B. Os lunatumC. Os capitatum

D. Os hamatum

E. Os naviculare


CM. Cap și col posedă:

A. Scapulă

B. Clavicula

C. Humerusul

D. Radiusul

E. Ulna
CM. Головку и шейку имеют:

А. Лопатка

В. Ключица

С. Плечевая кость

Д. Лучевая кость

Е. Локтевая кость


CM. Evidenţiaţi anomaliile membrului superior.

A. Focomelia

B. Acheiria

C. RachischizisD. Syndactilia

E. Spondylolysis.


CM. Укажите аномалии развития верхней конечности:

A. Focomelia

B. Acheiria

C. RachischizisD. Syndactilia

E. SpondylolysisScheletul membrului inferior (centurii pelviene și membrului inferior liber).

Explorarea pe viu a oaselor membrului inferior.CS. Care dintre oasele membrului inferior sunt sesamoide?

A. AstragalulB. Rotula

C. Cuboidul

D. Cuneiformul medial

E. Navicularul
CS. Какие кости нижней конечности являются сесамовидными:

А. Таранная костьВ. Надколенник

С. Кубовидная кость

Д. Медиальная клиновидная кость

Е. Ладьевидная кость


CS. Care formaţiune anatomică separă incizurile ischionului?

A. Tuber ischiadicum

B. Tuberculum pubicum

C. Spina iliaca posterior inferiorD. Spina ischiadica

E. Tuberositas glutea


CS. Какое анатомическое образование разделяет седалищные вырезки?

А. Седалищный бугор

В. Лобковый бугорок

С. Верхняя передняя подвздошная остьД. Седалищная ость

Е. Ягодичная бугристость


CM. Elemente descriptive ale femurului:

A. Tuberositas glutea

B. Labium mediale

C. Linea pectinea

D. Labium laterale

E. Linea musculi solei


CM. Структурные элементы бедренной кости:

A. Tuberositas glutea

B. Labium mediale

C. Linea pectinea

D. Labium laterale

E. Linea musculi solei


CM. Care sunt componentele scheletului membrului inferior?

A. FemurulB. Brachium

C. Cingulum

D. Skeleton membri inferioris liberi

E. Humerus


CM. Укажите основные компоненты скелета нижней конечности

А. Бедренная кость

B. Brachium

C. Cingulum

D. Skeleton membri inferioris liberi

E. Humerus


CM. Osul coxal:

A. Ilionul se află superior, pubisul anteroinferior, ischionul - posteroinferior

B. Tuberculul pubian şi spina iliacă anterioară superioară se află în plan frontalC. Orificiul obturator este delimitat anterosuperior de osul pubian, posteroinferior - de ischion

D. Pe cele 3 linii gluteale se inseră mușchii fesieri

E. Punctul cel mai superior de pe creasta ilionului se află la nivelul discului intervertebral dintre vertebrele lombare 4 şi 5
CM. Тазовая кость:

А. Подвздошная кость расположена сверху, лобковая - спереди и снизу, седалищная - сзади и снизу

В. Лобковый бугорок и верхняя передняя подвздошная ость расположены во фронтальной плоскостиС. Запирательное отверстие ограничено лобковой костью спереди и сверху, и седалищной - сзади и снизу

Д. На трех ягодичных линиях, прикрепляются ягодичные мышцы

Е. Самая верхняя точка подвздошного гребня находится на уровне межпозвоночного диска IV-го и V-го поясничных позвонков
CM. Coxalul este alcătuit din:

A. Pubis

B. Orificiul obturatC. Ilion

D. Creasta ilionuluiE. Ischion
CM. Тазовая кость состоит из:

А. Лобковой кости

В. Запирательного отверстияС. Подвздошной кости

Д. Подвздошного гребняЕ. Седалищной кости
CM. Formaţiuni anatomice ale os ilium.

A. Sulcus obturatoriusB. Facies auricularis

C. Facies symphysialis

D. Ala major

E. Linia glutea anterior
CM. Структурные элементы os illium:

A. Sulcus obturatoriusB. Facies auricularis

C. Facies symphysialis

D. Ala major

E. Linia glutea anterior
CM. Formaţiuni anatomice, situate pe creasta iliacă.

A. Tuberositas iliacaB. Spina iliaca anterior superior

C. Spina iliaca posterior inferior

D. Linea arcuata

E. Linеa intermedia
CM. Анатомические образования, расположенные на подвздошном гребне:

A. Tuberositas iliacaB. Spina iliaca anterior superior

C. Spina iliaca posterior inferior

D. Linеa arcuata

E. Linеa intermedia
CM. Formaţiuni anatomice ale acetabulului.

A. Facies lunata

B. Fossa acetabuli

C. Incisura acetabuli

D. Fovea capitis femoris

E. Tuberculum pubicum
CM. Анатомическое образование вертлужной впадины:

A. Facies lunata

B. Fossa acetabuli

C. Incisura acetabuli

D. Fovea capitis femoris

E. Tuberculum pubicum
CM. Formaţiuni anatomice ale os pubis:

A. Tuberculum pubicum

B. Sulcus obturatorius

C. Eminentia iliopubica

D. Crista pubica

E. Facies auricularis


CM. Анатомические образования os pubis:

A. Tuberculum pubicum

B. Sulcus obturatorius

C. Eminentia iliopubica

D. Crista pubica

E. Facies auricularis


CM. Formaţiunile coxalului, palpabile pe viu sunt:

A. Creasta iliacă

B. AcetabululC. Spina iliacă superioară anterioară

D. Tuberul ischionului

E. Spina ischionului


CM. Элементы тазовой кости, пальпируемые на живом:

А. Подвздошный гребень

В. Вертлужная впадинаС. Верхняя передняя подвздошная ость

Д. Седалищный бугор

Е. Седалищная ость


CM. Formaţiunile anatomice situate la nivelul extremităţii proximale a femurului.

A. Trochanter major

B. Condylus medialis

C. Linea aspera

D. Linea intertrochanterica

E. Acetabulum


CM. Структурные элементы проксимального эпифиза бедренной кости:

A. Trochanter major

B. Condylus medialis

C. Linea aspera

D. Linea intertrochanterica

E. Acetabulum


CM. Formaţiunile anatomice situate la nivelul extremităţii distale a femurului.

A. Epicondylus lateralis

B. Condylus medialis

C. Facies poplitea

D. Facies patellaris

E. Facies lunata


CM. Структурные элементы дистального эпифиза бедренной кости:

A. Epicondylus lateralis

B. Condylus medialis

C. Facies poplitea

D. Facies patellaris

E. Facies lunata


CM. Formaţiunile femurului ce pot fi palpate pe viu:

A. Capul femurului

B. Epicondilul medial

C. Trohanterul micD. Trohanterul mare

E. Epicondilul lateral
CM. Элементы бедренной кости, пальпируемые на живом:

А. Головка бедренной кости

В. Медиальный надмыщелок

С. Малый вертелД. Большой вертел

Е. Латеральный надмыщелок
CM. Care dintre oasele membrului inferior comportă maleole?

A. Tibia

B. TalusC. Fibula

D. Calcaneus

E.Patella
CM. Какие кости нижней конечности имеют лодыжки?

A. Tibia

B. TalusC. Fibula

D. Calcaneus

E. Patella
CM. Formaţiuni anatomice situate la nivelul extremităţii proximale a tibiei?

A. Area intercondylaris anterior

B. Facies articularis fibularis

C. Incisura fibularisD. Eminentia intercondylaris

E. Epicondylus medialis


CM. Анатомические образования, расположенные на уровне проксимального эпифиза большеберцовой кости:

A. Area intercondylaris anterior

B. Facies articularis fibularis

C. Incisura fibularisD. Eminentia intercondylaris

E. Epycondylus medialis


CM. Formaţiunile epifizei distale a tibiei:

A. Linia muşchiului solearB. Şanţul maleolar

C. Maleola medială

D. Maleola lateralăE. Incizura fibulară
CM. Образования дистального эпифиза большеберцовой кости:

А. Линия камбаловидной мышцыВ. Лодыжковая борозда

С. Медиальная лодыжка

Д. Латеральная лодыжкаЕ. Малоберцовая вырезка
CM. Formaţiunile oaselor gambei ce pot fi palpate pe viu:

A. Eminenţa intercondilarăB. Maleola laterală

C. Maleola medială

D. Tuberozitatea tibiei

E. Capul fibulei
CM. Образования костей голени, пальпируемые на живом:

А. Межмыщелковое возвышениеВ. Латеральная лодыжка

С. Медиальная лодыжка

Д. Бугристость большеберцовой кости

Е. Головка малоберцовой кости
CM. Scheletul piciorului este subdivizat în:

A. Oasele carpuluiB. Oasele tarsului

C. Oasele metacarpuluiD. Oasele metatarsului

E. Oasele degetelor piciorului
CM. Скелет стопы подразделяется на:

А. Костей запястьяВ. Костей предплюсны

С. Пястных костейД. Костей плюсны

Е. Костей пальцев стопы
CM. Care oase formează rândul proximal al tarsului?

A. Os cuneiforme mediale

B. Os naviculare

C. Calcaneus

D. Talus

E. Os lunatum


CM. Какие кости образуют проксимальный ряд предплюсны:

A. Os cuneiforme medialis

B. Os naviculare

C. Calcaneus

D. Talus

E. Os lunatum


CM. Oasele rândului distal al tarsului:

A. AstragalulB. Cuboidul

C. Cuneiformul medial

D. NavicularulE. Cuneiformul lateral
CM. Кости дистального ряда предплюсны:

А. Таранная костьВ. Кубовидная кость

С. Медиальная клиновидная кость

Д. Ладьевидная костьЕ. Латеральная клиновидная кость
CM. Oasele ce constituie complexul solidar al piciorului:

A. CalcaneulB. Navicularul

C. AstragalulD. Oasele cuneiforme

E. Osul cuboid
CM. Кости, образующие твёрдую основу стопы:

А. ПяточнаяВ. Ладьевидная

С. ТараннаяД. Клиновидные кости

Е. Кубовидная кость
CM. Bolta plantară:

A. Există la om şi unele vertebrate superioare

B. Convexitatea arcului transversal la marginea medială a plantei este mai pronunţată

C. Degetele nu au rol de sprijinD. Arcurile bolţii piciorului sunt susţinute de forma oaselor, ligamente, muşchi, aponeuroze

E. Cel mai lung şi mai înalt arc longitudinal este al treilea


CM. Свод стопы:

А. Существует у человека и у отдельных высших позвоночных

В. Выпуклость поперечной дуги у медиального края подошвы более выраженная

С. Пальцы не выполняют опорную функциюД. Дуги свода стопы поддержаны за счет формы костей, связок, мышц, апоневрозов

Е. Третья продольная дуга является самой длинной и высокой


CM. Structurile de amortizare ale membrului inferior:

A. Meniscurile

B. Lichidul sinovial

C. Oasele gambei

D. Rotula

E. Bolta piciorului
CM. Амортизирующие образования нижней конечности:

А. Мениски

В. Синовиальная жидкость

С. Кости голени

Д. Надколенник

Е. Свод стопы

Artrosindesmologie generală.

Legăturile oaselor trunchiului.

Coloana vertebrală şi toracele în ansamblu,

explorare pe viu.CS. Unirile oaselor prin membrane se numesc:

A. Sincondroze

B. Sinelastoze

C. SinsarcozeD. Sinfibroze

E. Sinostoze
CS. Соединения костей при помощи волокнистой соединительной ткани называются:

A. Синхондрозы.

B. Синеластозы.

C. Синсаркозы.D. Синфиброзы.

E. Синостозы.


CS. Cum se numesc mișcările realizate în jurul axei frontale?

A. Flexio et extensio

B. Adductio et abductio

C. Rotatio

D. Circumductio

E. Pronatio et supinatio
CS. Как называются движения выполняемые вокруг фронтальной оси?

A. Flexio et extensio

B. Adductio et abductio

C. Rotatio

D. Circumductio

E. Pronatio et supinatio

Yüklə 6,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə