Culegere de teste


CS. Cum se numesc mișcările realizate în jurul axei sagitale?Yüklə 6,25 Mb.
səhifə6/42
tarix07.04.2017
ölçüsü6,25 Mb.
#13533
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

CS. Cum se numesc mișcările realizate în jurul axei sagitale?

А. Flexio et extensioB. Adductio et abductio

C. Rotatio

D. Circumductio

E. Pronatio et supinatio


CS.Как называются движения выполняемые вокруг cагиттальной оси?

A. Flexio et extensioB.Adductio et abductio

C. Rotatio

D. Circumductio

E. Pronatio et supinatio


CS. Caracteristica sinartrozelor:

A. După durata existenţei sinostozele se împart în temporare şi permanente.

B. Membranele se deosebesc de ligamente prin mărimea spaţiului ocupat.

C. Articulaţiile oaselor în dezvoltarea lor trec prin aceleaşi trei stadii ca şi scheletul.

D. Simfiza este o formă de tranziţie de la sindesmoze la sincondroze.

E. Sindesmozele se pot transforma în sincondroze şi sinostoze.
CS. Характеристика синартрозов:

A. По продолжительности синостозы делятся на постоянные и временные.

B. Мембраны отличаются от связок по величине занимаемого пространства.

C. Суставы проходят в своём развитии те же 3 стадии, что и скелет.

D. Симфиз – это переходное соединение между синдесмозами и синхондрозами.

E. Синдесмозы могут превращаться в синхондрозы и синостозы.
CS. Permite doar mişcări de rotaţie:

A. Articulaţia plană

B. Articulaţia trohleană

C. Articulaţia trohoidă

D. Articulaţia condilarăE. Articulaţia în şa.
CS. Позволяет выполнять только вращение:

A. Плоский сустав.

B. Блоковидный сустав.

C. Цилиндрический сустав.

D. Мыщелковый сустав.

E. Седловидный сустав.
CS. Posedă feţe articulare identice:

A. Articulaţia elipsoidăB. Articulaţia plană

C. Articulaţia trohoidă

D. Articulaţia condilară

E. Articulaţia sferoidă.
CS. Имеют одинаковые (сопоставляющиеся) суставные поверхности:

A. Эллипсоидный сустав.B. Плоский сустав.

C. Цилиндрический сустав.

D. Мыщелковый сустав.

E. Шаровидный сустав.


CS. Prezintă o combinare funcţională a câtorva articulaţii anatomic separate:

A. Diartroza simplă

B. Diartroza compusă

C. Diartroza combinată

D. Diartroza complexăE. Amfiartroza
CS. Представлен двумя изолированными суставами, действующими совместно:

A. Простой сустав.

B. Сложный сустав.

C. Комбинированный сустав.

D. Комплексный сустав.

E. Плоский сустав (амфиартроз).
CS. Conţine cartilaj intraarticular:

A. Diartroza simplă

B. Diartroza compusă

C. Diartroza combinatăD. Diartroza complexă

E. Amfiartroza
CS. Содержит внутрисуставной хрящ:

A. Простой сустав.

B.Сложный сустав.

C. Комбинированный сустав.D. Комплексный сустав.

E. Плоский сустав (амфиартроз).


CS. Care ligamente unesc arcurile vertebrelor?

А. Ligamentum longitudinale anterius.

B. Ligamentum nuchae.

C. Ligamentum longitudinale posterius.D. Ligamenta flava.

E. Ligamentum supraspinale.


CS. Связки соединяющие дуги позвонков:

A. Передняя продольная связка.

B. Выйная связка.

C. Задняя продольная связка.D. Жёлтые связки.

E. Надостная связка.


CS. Ce tip de articulație/joncțiune există între coasta I și stern?

А. Syndesmosis.B. Synchondrosis.

C. Synostosis.

D. Symphysis.

E. Synsarcosis


CS. Какой вид соединения образуется между I ребром и грудиной:

A. SyndesmosisB. Synchondrosis

C. Synostosis

D. Symphysis

E. Synsarcosis


CS. Ce tip de articulație/joncțiune se formează între coasta II și stern?

А. Syndesmosis

B. Synchondrosi.

C. SynostosisD. Diarthrosis

E. Symphysis


CS. Какой вид соединения образуется между II ребром и грудиной:

A. Syndesmosis

B. Synchondrosis

C. SynostosisD. Diartrosis

E. Symphysis


CS. Ligamentul supraspinos în regiunea cervicală e numit:

A. Lig. occipital inferior

B. Lig. supraspinos posterior

C. Lig. supraspinos cervicalD. Lig. nucal

E. Lig. occipital posterior


CS. Надостная связка на уровне шейной части называется:

A. Нижняя затылочная связка.

B. Задняя надостная связка

C. Шейная надостная связка.D. Выйная связка.

E. Задняя затылочная связка.


CS. Unirile apofizelor spinoase sunt:

A. Diartroze

B. Sinelastoze

C. SincondrozeD. Sindesmoze

E. Sinsarcoze
CS. Соединения остистых отростков это:

A. Диартрозы.

B. Синеластозы.

C. Синхондрозы.D. Синдесмозы.

E. Синсаркозы.


CS. Unirile vertebrelor sacrale sunt:

A. Diartroze

B. Sinelastoze

C. SincondrozeD. Sinostoze

E. Simfize
CS. Соединения крестцовых позвонков это:

A. Диартрозы.

B. Синеластозы.

C. Синхондрозы.D. Синостозы.

E. Симфизы.


CM. Care din tipurile enumerate de uniri ale oaselor se referă la sinartrose?

A. Synchondrosis

B. Synostosis

C. SymphysisD. Syndesmosis

E. Sutura
CM. Какие виды из перечисленных соединений костей относятся к синартрозам?

A. Synchondrosis

B. Synostosis

C. SymphysisD. Syndesmosis

E. Sutura
CM. Indicați elementele principale ale unei diartroze (articulații sinoviale) :

A. Discus articularisB. Capsula articularis

C. Cavitas articularis

D. Labrum articulareE. Facies articulares
CM. Укажите главные элементы диартроза (синовиальные соединения):

A. Discus articularisB. Capsula articularis

C. Cavitas articularis

D. Labrum articulareE. Facies articulares
CM. Indicați elementele auxiliare ale unei diartroze (articulații sinoviale):

А. Ligamentum

B. Cartilago articularis (disci et menisci articulares)

C. Capsula articularisD. Bursae sinoviales

E. Labrum articulare
CM. Укажите добавочные элементы сустава (синовиальные соединения):

A. Ligamentum

B. Cartilago articularis (disci et menisci articulares)

C. Capsula articularisD. Bursae sinoviales

E. Labrum articulare
CM. În ce tipuri se împart articulațiile după complexitate?

А. Combinate

B. Condilare/bicondiliene

C. Compuse.

D. Complexe.

E. Simple.
CM. На какие виды делятся суставы по сложности строения?

A. Комбинированные

B. Мыщелковые

C. Сложные

D. Комплексные

E. Простые
CM. În ce grupe se impart articulațiile după forma fețelor de articulare?

А. Compuse.B. Sferoide.

C. Combinate.D. Articulații în șa/seliforme/selare.

E. Elipsoidale.
CM. По форме их суставных поверхностей, суставы делятся на:

A. СложныеB. Шаровидные

C. КомбинированныеD. Седловидные

E. Эллипсовидные
CM. În ce grupe se împart articulațiile după numărul axelor în jurul cărora se execută mișcări?

А. Simple.B. Pluriaxiale

C. Compuse.D. Uniaxiale

E. Biaxiale
CM. В зависимости от количества осей, вокруг которых осуществляются движения, суставы делятся на:

A. ПростыеB. Многоосные

C. СложныеD. Одноосные

E. Двуосные
CM. Cum se numesc mișcările executate în jurul axei verticale?

А. Flexio et extensio

B. Adductio et abductio

C. Rotatio

D. CircumductioE. Pronatio et supinatio
CM. Как называются движения, осуществляемые вокруг вертикальной оси?

A. Flexio et extensio

B. Adductio et abductio

C. Rotatio

D. CircumductioE. Pronatio et supinatio
CM. Care din articulațiile enumerate sunt uniaxiale?

А. Articulatio sellaris

B. Articulatio cotylica

C. Articulatio planaD. Ginglymus

E. Articulatio trochoidea
CM. Какие из перечисленных суставов являются одноосными?

A. Articulatio sellaris

B. Articulatio cotylica

C. Articulatio planaD. Ginglymus

E. Articulatio trochoidea
CM. Care din articulațiile enumerate sunt biaxiale?

А. Articulatio ellipsoidea

B. Articulatio trochoideaC. Articulatio sellaris

D. Articulatio planaE. Articulatio bicondylaris
CM. Какие из перечисленных суставов являются двуосными?

A. Articulatio ellipsoidea

B. Articulatio trochoideaC. Articulatio sellaris

D. Articulatio planaE. Articulatio bicondylaris
CM. Care din articulațiile enumerate sunt pluriaxiale?

А. Articulatio bicondylaris

B. Articulatio sellaris

C. Articulatio cotylica

D. Articulatio trochoideaE. Articulatio plana
CM. Какие из данных суставов являются многоосными?

A. Articulatio bicondylaris

B. Articulatio sellaris

C. Articulatio cotylica

D. Articulatio trochoideaE. Articulatio plana
CM. Lichidul sinovial are rol de:

A. Dirijare a mişcărilorB. Metabolism

C. Amortizare

D. Lubrifiere a feţelor articulare

E. Creştere a oaselor
CM. Синовиальная жидкость играет роль:

A. В регуляции движенийB. В обмене веществ

C. В амортизации

D. В уменьшении трения суставных поверхностей

E. В росте костей


CM. Funcţiile capsulei articulare sunt de:

A. Protecţie

B. SprijinC. Consolidare a oaselor

D. Reglementare a mişcărilor

E. Secreţie
CM. Функции суставной капсулы:

A. Защитная.

B. Опорная.C. Соединение костей.

D. Направление движений.

E. Секреторная.
CM. Funcţiile ligamentelor sunt cele de:

A. Consolidare a oaselor

B. Fortificare a capsulei articulare

C. Frânare a mişcărilor

D. Dirijare a mişcărilor

E. Protecţie
CM. Функциями связок являются:

A. Соединение костей.

B. Укрепление суставной капсулы.

C. Ограничение движений.

D. Направление движений.

E. Защитная.


CM. Cartilajul articular:

A. Nu conţine terminaţii nervoaseB. Are proprietăţi de compresibilitate şi elasticitate

C. Joacă rol de amortizator

D. Devine mai gros pe măsura înaintării în vârstăE. În caz de imobilizare îndelungată poate fi invadat de vase sangvine
CM. Суставной хрящ:

A. Не содержит нервные окончанияB. Имеет свойства компрессии и эластичности

C. Играет роль амортизатора

D. С возрастом становится толще

E. В случае долгой иммобилизации может прорасти сосудами
CM. Sunt posibile numai mişcări de alunecare:

A. Articulaţia plană

B. Articulaţia elicoidală

C. Articulaţia trohoidă

D. Amfiartroză

E. Articulaţia în şa
CM. Возможны только скользящие движения:

A. Плоский сустав

B. Винтообразный сустав

C. Цилиндрический сустав

D. Амфиартроз

E. Седловидный сустав


CM. Realizează mişcări de flexie - extensie, abducţie - adducţie şi circumducţie:

A. Articulaţia plană

B. Articulaţia trohleanăC. Articulaţia sferoidă

D. Articulaţia condilarăE. Articulaţia cotilică.
CM. Осуществляются движения: сгибание - разгибание, отведение – приведение, и круговые движения:

A. Плоский сустав

B. Блоковидный суставC. Шаровидный сустав

D. Мыщелковый суставE. Чашеобразный сустав
CM. Discurile intervertebrale:

A. Au aspectul unei lentile biconvexeB. Dimensiunile lor sunt mai mari ca cele ale corpurilor vertebrelor

C. Unirea vertebrelor limitrofe are loc prin nucleul pulposD. Rolul inelului fibros este cel de amortizare

E. Primul se localizează între vertebrele cervicale I şi II
CM. Межпозвоночные диски:

A. Имеют форму двояковыпуклой линзыB. Они больше по размерам, чем тела позвонков

C. Соединения между двумя соседними позвонками осуществляются при помощи

студенистого ядра

D. Фиброзное кольцо играет роль амортизатора

E. Первый локализуется между I-м и II-м шейными позвонками


CM. Ce forme pot avea articulationes zygapophysiales?

А. Articulatio sellarisB. Articulatio plana

C. Articulatio ellipsoideaD. Articulatio trochoidea

E. Articulatio cotylica


CM. Какой формы могут быть articulationes zygapophysialis?

A. Articulatio sellarisB. Articulatio plana

C. Articulatio ellipsoideaD. Articulatio trochoidea

E. Articulatio cotylica


CM. Mişcările coloanei vertebrale:

A. În coloana vertebrală sunt posibile mişcări de flexie şi extensie, adducţie şi abducţie, rotaţie

B. Forma discurilor intervertebrale se modifică în timpul mişcării

C. Cea mai mobilă porţiune a coloanei vertebrale este cea lombară

D. În coloana vertebrală sunt posibile mişcări de circumducţie

E. Amplitudinea mişcărilor de abducţie şi adducţie în porţiunea toracică a coloanei vertebrale este mai mare decât a celor de rotaţie
CM. Движения позвоночного столба:

A. В позвоночном столбе возможны движения: сгибание и разгибание, приведение и отведение, вращение

B. Форма межпозвоночных дисков меняется во время движений

C. Наиболее подвижная часть позвоночника - это поясничный отдел

D. В позвоночном столбе возможны круговые движения

E. Размах движений отведения и приведения в грудном отделе позвоночного столба больше, чем вращательныеArticulaţiile membrului superior,

explorare pe viu.CS. Ligamentele articulaţiei umărului:

A. Scapulohumeral

B. Acromiohumeral

C. Clavihumeral

D. Deltoideohumeral

E. Coracohumeral
CS. Связки плечевого сустава:

A. Лопаточно-плечевая связка

B. Акромиально-плечевая связка

C. Ключично-плечевая связка

D. Дельтовидно-плечевая связка

E. Клювовидно-плечевая связка
CS. Ce formă are articulatio acromioclavicularis?

А. Articulatio plana

B. Articulatio spheroidea

C. Articulatio sellaris

D. Articulatio ellipsoidea

E. Articulatio trochoidea
CS. Какой формы аrticulatio acromioclavicularis?

A. Articulatio plana

B. Articulatio spheroidea

C. Articulatio sellaris

D. Articulatio ellipsoidea

E. Articulatio trochoidea
CS. Articulaţiile selare ale membrului superior:

A. Carpometacarpiană a policelui

B. Radioulnară proximală

C. Humeroulnară

D. Art. cotului

E. Carpometacarpiene
CS. Седловидным суставом верхней конечности является:

A. Запястно-пястный сустав большого пальца

B. Проксимальный лучелоктевой сустав

C. Плечелоктевой сустав

D. Локтевой сустав

E. Запястно-пястные суставы

Yüklə 6,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə