Culegere de testeYüklə 6,25 Mb.
səhifə7/42
tarix07.04.2017
ölçüsü6,25 Mb.
#13533
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   42

CS. Ce formă are articulatio humeri?

А. Articulatio plana

B. Articulatio sellaris

C. Articulatio trochoideaD. Articulatio spheroidea

E. Articulatio cotylica


CS.Какой формы аrticulatio humeri?

A. Articulatio plana

B. Articulatio sellaris

C. Articulatio trochoideaD.Articulatio spheroidea

E. Articulatio cotylica


CS. Ce formă are articulatio humeroulnaris?

А. Articulatio ellipsoidea

B. Articulatio trochoidea

C. Articulatio cochlearis

D. Articulatio spheroidea

E. Articulatio bicondylaris
CS. Какой формы аrticulatio humeroulnaris?

A. Articulatio ellipsoidea

B. Articulatio trochoide

C. Articulatio cochlearis

D. Articulatio spheroidea

E. Articulatio bicondylaris
CS. Ce formă are articulatio humeroradialis?

А. Articulatio ellipsoidea

B. Articulatio trochoidea

C. GinglymusD. Articulatio spheroidea

E. Articulatio cotylica


CS. Какую форму имеет аrticulatio humeroradialis?

A. Articulatio ellipsoidea

B. Articulatio trochoidea

C. GinglymusD. Articulatio spheroidea

E. Articulatio cotylica


CS. În jurul căror axe se pot efectua mișcări în articulatio humeroulnaris?

А. Axis frontalis

B. Axis sagittalis

C. Axis verticalis

D. Axis obliquus

E. Axis horizontalis
CS. Движения вокруг какой оси могут осуществляться в аrticulatio humeroulnaris?

A. Axis frontalis

B. Axis sagittalis

C. Axis verticalis

D. Axis obliquus

E. Axis horizontalis
CS. Ce formă are articulatio radiocarpea?

А. Articulatio trochoidea

B. Articulatio sellaris

C. GinglymusD. Articulatio ellipsoidea

E. Articulatio spheroidea


CS. Какой формы аrticulatio radiocarpea?

A. Articulatio trochoidea

B. Articulatio sellaris

C. GinglymusD. Articulatio ellipsoidea

E. Articulatio spheroidea


CS. Ce ligament limitează abducția mâinii?

А. Ligamentum collaterale carpi radialeB. Ligamentum collaterale carpi ulnare

C. Ligamentum radiocarpeum dorsale

D. Ligamentum radiocarpeum palmare

E. Ligamentum anulare radii


CS. Какая связка ограничивает отведение кисти?

A. Лучевая коллатеральная связка запястьяB. Локтевая коллатеральная связка запястья

C. Тыльная лучезапястная связка

D. Ладонная лучезапястная связка

E. Кольцевая связка лучевой кости


CS. Ce ligament limitează adducția mâinii?

А. Ligamentum collaterale carpi radiale

B. Ligamentum collaterale carpi ulnare

C. Ligamentum radiocarpeum dorsale

D. Ligamentum radiocarpeum palmare

E. Ligamentum anulare radii
CS. Какая связка ограничивает приведение кисти?

A. Лучевая коллатеральная связка запястья

B. Локтевая коллатеральная связка запястья

C. Тыльная лучезапястная связка

D. Ладонная лучезапястная связка

E. Кольцевая связка лучевой кости
CS. Ce tip de joncţiuni se formează între diafizele oaselor antebrațului?

А. Synchondrosis

B. Diarthrosis

C. Syndesmosis

D. Symphysis

E. Synsarcosis
CS. Какой тип соединений образуется между диафизами костей предплечья?

A. Synchondrosis

B. Diarthrosis

C. Syndesmosis

D. Symphysis

E. Synsarcosis
CS. Ce formă are articulatio radioulnaris distalis?

А. Articulatio bicondylaris.B. Articulatio trochoidea.

C. Articulatio spheroidea.

D. Articulatio ellipsoidea.

E. Ginglymus
CS. Какой формы аrticulatio radioulnaris distalis?

A. Articulatio bicondylarisB. Articulatio trochoidea

C. Articulatio spheroidea

D. Articulatio ellipsoidea

E. Ginglymus


CS. Ce formă are articulatio carpometacarpea pollicis?

А. Articulatio plana

B. Articulatio spheroidea

C. Articulatio sellaris

D. Articulatio ellipsoidea

E. Articulatio cotylica
CS. Какую форму имеет аrticulatio carpometacarpea pollicis

A. Articulatio plana

B. Articulatio spheroidea

C. Articulatio sellaris

D. Articulatio ellipsoidea

E. Articulatio cotylica
CS. Ce formă au articulationes carpometacarpeae II-V?

А. Articulatio plana

B. Articulatio sellaris

C. Articulatio ellipsoidea

D. Articulatio trochoidea

E. Articulatio bicondylaris
CS. Какую форму имеют аrticulationes carpometacarpeae II-V?

А. Articulatio plana

B. Articulatio sellaris

C. Articulatio ellipsoidea

D. Articulatio trochoidea

E. Articulatio bicondylaris
CS. În jurul căror axe sunt posibile mișcări în articulationes interphalangeae?

А. Axis frontalis

B. Axis sagittalis

C. Axis verticalis

D. Axis obliquus

E. Axis horizontalis
CS. Вокруг каких осей возможны движения в аrticulationes interphalangeae?

A. Axis frontalis

B. Axis sagittalis

C. Axis verticalis

D. Axis obliquus

E. Axis horizontalis
CS. Componentele complexului solidar al mâinii:

A. Articulaţiile carpo-metacarpiene II-V cu ligamentele lor

B. Articulaţiile intercarpiene cu aparatul lor ligamentar

C. Articulaţia radiocarpiană cu aparatul ei de consolidare

D. Articulaţiile intermetacarpiene cu ligamentele lor

E. Articulaţiile metacarpofalangiene cu aparatul lor ligamentar
CS. Составные части твёрдой основы кисти?

A.Запястно-пястные суставы II-V со своими связками

B. Межзапястные суставы со своим связочным аппаратом

C. Лучезапястный сустав со своим связочным аппаратом

D. Межпястные суставы со своими связками

E. Пястно-фаланговые суставы со своим связочным аппаратом
CM. Articulaţia sternoclaviculară:

A. Feţele articulare sunt congruente

B. Articulaţia este complexă, combinată

C. Sunt posibile mişcări în jurul a 2 axeD. Cavitatea articulară este divizată în două camere

E. Este consolidată de ligamentele sternoclaviculare, interclavicular şi costoclavicular
CM. Грудино-ключичный сустав:

A. Суставные поверхности конгруэнтны

B. Сустав является комплексным и комбинированным

C. Возможны движения вокруг двух осейD. Суставная полость разделена на две камеры (этажи)

E. Укрепляется грудино-ключичными, межключичной и рёберно-ключичной связками
CM. La care tip de articulații se referă articulatio sternoclavicularis?

A. Articulatio simplexB. Articulatio synovialis

C. Articulatio combinataD. Articulatio complexa

E. Synarthrosis


CM. Articulatio sternoclavicularis является:

A. Articulatio simplexB. Articulatio synovialis

C. Articulatio combinataD. Articulatio complexa

E. Synarthrosis


CM. Ce mișcări pot fi exercitate în articulatio sternoclavicularis?

А. Ridicarea și coborîrea claviculei

B. Mișcarea claviculei înainte și înapoi

C. Rotirea claviculeiD. Circumducție

E. Adducție și abducție


CM. Какие движения осуществляются в articulatio sternoclavicularis?

A. Поднимание и опускание ключицы

B. Движение ключицы вперёд и назад

C. Вращение ключицыD. Круговые движения

E. Приведение и отведение


CM. Indicați ligamentele ce fortifică/întăresc articulatio sternoclavicularis:

А. Ligamentum trapezoideumB. Ligamentum sternoclaviculare anterius

C. Ligamentum costoclaviculare

D. Ligamentum interclaviculare

E. Ligamentum sternoclaviculare posterius
CM. Укажите связки укрепляющие articulatio sternoclavicularis:

A. Ligamentum trapezoideumB. Ligamentum sternoclaviculare anterius

C. Ligamentum costoclaviculare

D. Ligamentum interclaviculare

E. Ligamentum sternoclaviculare posterius
CM. Articulaţia acromioclaviculară:

A. Este o diartroză multiaxială, combinatăB. În 1/3 din cazuri are un disc articular

C. Discul uneori are un orificiu

D. Capsula este consolidată de ligamentul coracoacromial

E. Ligamentul coracoclavicular include 2 porţiuni: lig.conoid şi lig.trapezoid
CM. Акромиально-ключичный сустав:

A.Это многоосный, комбинированный суставB. В 1/3 случаев имеет суставной диск

C. Иногда диск имеет отверстие

D. Капсула сустава укрепляется акромиально-клювовидной связкой

E. Клювовидно-ключичная связка состоит из двух пучков волокон: конусовидной и трапецевидной связок
CM. Ce ligamente fortifică/întăresc articulatio acromioclavicularis?

А. Ligamentum acromioclaviculare

B. Ligamentum trapezoideum

C. Ligamentum conoideum

D. Ligamentum coracohumeraleE. Ligamentul coracoclaviculare
CM. Какие связки укрепляют articulatio acromioclavicularis?

A. Ligamentum acromioclaviculare

B. Ligamentum trapezoideum

C. Ligamentum conoideum

D. Ligamentum coracohumeraleE. Ligamentum coracoclaviculare
CM. Indicați formele anomalice/anormale ale cutiei toracice.

А. Infundibuliformă

B. Plată


C. În formă de clopot

D. Torace în carenă

E. Cilindrică


CM. Укажите анормальные формы грудной клетки:

A. Воронкообразная

B. Плоская

C. В форме колокола

D. Грудная клетка килевидная

E. Цилиндрическая


CM. Articulaţia umărului:

A. Cavitatea glenoidă a scapulei este mai mică decât suprafaţa capului humerusului

B. Capsula articulară se inseră la distanţă de capul humeralC. Capsula articulară este fină şi liberă

D. Bursa subscapulară se localizează la baza apofizei coracoide

E. Teaca sinovială intertuberculară cuprinde tendonul capului lung al muşchiului biceps al humerusului
CM. Плечевой сустав:

A. Суставная впадина лопатки меньше, чем поверхность головки плечевой кости

B. Суставная капсула фиксируется на расстояние от головки плечевой костиC. Суставная капсула тонкая и свободная

D. Подлопаточная сумка находится у основания клювовидного отростка

E. Межбугорковое синовиальное влагалище выстилает сухожилие длинной головки двухглавой мышцы плеча
CM. Ce mișcări sunt posibile în articulația umărului?

А. Flexio et extensio

B. Adductio et abductio

C. Rotatio

D. Circumductio

E. Oppositio et reppositio


CM. Какие движения возможны в плечевом суставе?

A. Flexio et extensio

B. Adductio et abductio

C. Rotatio

D. Circumductio

E. Oppositio et reppositio


CM. La ce tip se referă articulatio humeri?

A. Articulatio composita

B. Articulatio combinata

C. Articulatio simplex

D. Articulatio complexaE. Articulatio synovialis
CM. По классификации articulatio humeri является:

A. Articulatio composita

B. Articulatio combinata

C. Articulatio simplex

D. Articulatio complexaE. Articulatio synovialis
CM. Articulaţia cotului:

A. La formarea ei participă 6 feţe articulare

B. Articulaţia radioulnară proximală este fortificată de ligamentele colaterale

C. În regiunea articulaţiei lipsesc bursele sinoviale

D. In componenţa articulaţiei cubitale intră 3 articulaţii de forme diferite: sferoidă, trohoidă şi cohleară

E. În ea sunt posibile mişcări în jurul a 2 axe
CM. Локтевой сустав:

A. В образовании этого сустава участвуют 6 суставных поверхностей

B. Проксимальный лучелоктевой сустав укрепляется коллатеральными связками

C. В области сустава отсутствуют синовиальные сумки

D. В состав локтевого сустава входят 3 сустава различной формы: шаровидный, цилиндрический и винтообразный

E. В нём возможны движения вокруг двух осей
CM. La ce tip se referă articulatio cubiti?

A. Articulatio simplexB. Articulatio composita

C. Articulatio combinata

D. Articulatio complexa

E. Articulatio synovialis
CM. По классификации articulatio cubiti является:

A. Articulatio simplexB. Articulatio composita

C. Articulatio combinata

D. Articulatio complexa

E. Articulatio synovialis
CM. Joncţiunile oaselor antebraţului:

A. Oasele antebraţului se unesc prin sindesmoză şi diartroze

B. Articulaţia radioulnară proximală este consolidată de ligamentele inelar şi patrat

C. Capsula articulaţiei radioulnare distale formează o prolabare între oasele carpiene

D. Amplitudinea supinaţiei şi pronaţiei în articulaţiile radioulnare atinge 2000

E. Articulaţia radioulnară distală este complexă
CM. Соединения костей предплечья:

A. Кости предплечья соединяются при помощи синдесмоза и диартрозов

B. Проксимальный лучелоктевой сустав укрепляется кольцевой и квадратной связками

C. Суставная капсула дистального лучелоктевого сустава образует мешкообразное углубление между костями запястья

D. Размах (объём) супинации и пронации в лучелоктевых суставах достигает 2000

E. Дистальный лучелоктевой сустав является комплексным
CM. Articulaţia radiocarpiană:

A. Este formată din 5 oase: radius şi 4 oase ale rândului proximal al carpului

B. Capsula articulară este fixată la distanţă de feţele articulare

C. Ligamentul radiocarpian palmar se extinde de la radius până la osul scafoidD. Este o articulaţie elipsoidă, biaxială

E. Posedă 4 ligamente de consolidare: 2 colaterale şi 2 radiocarpiene
CM. Лучезапястный сустав:

A.Образован пятью костями: лучевой и четырьмя костями проксимального ряда запястья

B. Суставная капсула фиксирована на расстояние от суставных поверхностей

C. Ладонная лучезапястная связка протягивается от лучевой до ладьевидной костейD. Это двуосный, эллипсовидный сустав

E. Укреплен 4-мя связками: 2 коллатеральные и 2 лучезапястные
CM. Ce oase participă la formarea articulatio radiocarpea?

А. Triquetrum

B. PisiformeC. Lunatum

D. Radius

E. Ulna


CM. Какие кости участвуют в образовании articulatio radiocarpea?

A. Triquеtrum

B. PisiformeC. Lunatum

D. Radius

E. Ulna


CM. Ce mișcări sunt posibile în articulatio radiocarpea?

А. Flexio et extensio

B. RotatioC. Adductio et abductio

D. Circumductio

E. Pronatio et supinatio


CM. Какие движения возможны в articulatio radiocarpea?

A. Flexio et extensio

B. RotatioC. Adductio et abductio

D. Circumductio

E. Рronatio et supinatio


CM. În jurul căror axe sunt posibile mișcările în articulatio radiocarpеa?

А. Axis transversalis

B. Axis sagittalis

C. Axis verticalis

D. Axis obliquus

E. Axis horizontalis


CM. Вокруг каких осей осуществляются движения в articulatio radiocarpea?

A. Axis transversalis

B. Axis sagittalis

C. Axis verticalis

D. Axis obliquus

E. Axis horizontalisYüklə 6,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   42
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə